Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

63) Sūrat Al-Munāfiqūn

Printed format

63)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Jā'aka Al-Munāfiqūna Qālū Nash/hadu 'Innaka Larasūlu Allāhi Wa ۗ Allāhu Ya`lamu 'Innaka Larasūluhu Wa Allāhu Yash/hadu 'Inna Al-Munāfiqīna Lakādhibūna

063001.(Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ınpeygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbettekendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiçşüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍ ۗ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Allāhi ۚ 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna

063002.Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın yolundan çevirdiler.Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür!

‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Dhālika Bi'annahum 'Āmanū Thumma Kafarū Faţubi`a `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yafqahūna

063003.Bu, onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerinemühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.

‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Ra'aytahum Tu`jibuka 'Ajsāmuhum ۖ Wa 'In Yaqūlū Tasma` Liqawlihim ۖ Ka'annahum Khushubun Musannadatun ۖ Yaĥsabūna Kulla Şayĥatin `Alayhim ۚ Humu Al-`Adūwu Fāĥdharhum ۚ Qātalahumu Allāhu ۖ 'Anná Yu'ufakūna

063004.Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerinekulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Herkuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın!Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!

‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌ۖ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ۚ ۖ‍‌
Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālaw Yastaghfir Lakum Rasūlu Allāhi Lawwaw Ru'ūsahum Wa Ra'aytahum Yaşuddūna Wa Hum Mustakbirūna

063005.O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resülü sizin için bağışlama dilesin” denildiğizaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarınıgörürsün.

‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Sawā'un `Alayhim 'Āstaghfarta Lahum 'Am Lam Tastaghfir Lahum Lan Yaghfira Allāhu Lahum ۚ 'Inna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna

063006.Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allahonları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğruyola iletmez.

‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Humu Al-Ladhīna Yaqūlūna Lā Tunfiqū `Alá Man `Inda Rasūli Allāhi Ĥattá Yanfađđū ۗ Wa Lillāh Khazā'inu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Yafqahūna

063007.Onlar, “Allah Resûlü’nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şeyvermeyin ki dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerinhazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Yaqūlūna La'in Raja`nā 'Ilá Al-Madīnati Layukhrijanna Al-'A`azzu Minhā Al-'Adhalla ۚ Wa Lillāh Al-`Izzatu Wa Lirasūlihi Wa Lilmu'uminīna Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Ya`lamūna

063008.Onlar, “Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanıoradan mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancakAllah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu)bilmezler.1

‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tulhikum 'Amwālukum Wa Lā 'Awlādukum `An Dhikri Allāhi ۚ Wa Man Yaf`al Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna

063009.Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmektenalıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların takendileridir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa 'Anfiqū MinRazaqnākum Min Qabli 'An Ya'tiya 'Aĥadakumu Al-Mawtu Fayaqūla Rabbi Lawlā 'Akhkhartanī 'Ilá 'Ajalin Qarībin Fa'aşşaddaqa Wa 'Akun Mina Aş-Şāliĥīna

063010.Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamanakadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, sizerızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.

‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍
Wa Lan Yu'uakhkhira Allāhu Nafsāan 'Idhā Jā'a 'Ajaluhā Wa ۚ Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna

063011.Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütünyaptıklarınızdan haberdardır.

‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah