Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

62) Sūrat Al-Jum`ah

Printed format

62)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yusabbiĥu Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Al-Maliki Al-Quddūsi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi

062001.Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güçsahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Huwa Al-Ladhī Ba`atha Fī Al-'Ummīyīna Rasūlāan Minhum Yatlū `Alayhim 'Āyātihi Wa Yuzakkīhim Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'In Kānū Min Qablu Lafī Đalālin Mubīnin

062002.O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onlarıtemizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir.Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍
Wa 'Ākharīna Minhum Lammā Yalĥaqū Bihim ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

062003.(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarınada göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.2

‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Dhālika Fađlu Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa ۚ Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi

062004.İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütufsahibidir.

‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Mathalu Al-Ladhīna Ĥummilū At-Tawata Thumma Lam Yaĥmilūhā Kamathali Al-Ĥimāri Yaĥmilu 'Asfāan ۚ Bi'sa Mathalu Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyāti Allāhi Wa ۚ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna

062005.Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerlekitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar edentopluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍‍ ‍‍
Qul Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna Hādū 'In Za`amtum 'Annakum 'Awliyā 'U Lillāh Min Dūni An-Nāsi Fatamannaw Al-Mawta 'In Kuntum Şādiqīna

062006.De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de,yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da)samimi iseniz haydi ölümü isteyin!”

‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Lā Yatamannawnahu~ 'Abadāan Bimā Qaddamat 'Aydīhim Wa ۚ Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna

062007.Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allahzalimleri hakkıyla bilir.

‌ ‍‍‍~ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Qul 'Inna Al-Mawta Al-Ladhī Tafirrūna Minhu Fa'innahu Mulāqīkum ۖ Thumma Turaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna

062008.De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka sizeulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’adöndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”

‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nūdī Lilşşalāati Min Yawmi Al-Jumu`ati Fās`aw 'Ilá Dhikri Allāhi Wa Dharū Al-Bay`a ۚ Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna

062009.Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ınzikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için dahahayırlıdır.3

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Fa'idhā Quđiyati Aş-Şalāatu Fāntashirū Fī Al-'Arđi Wa Abtaghū Min Fađli Allāhi Wa Adhkurū Allaha Kathīrāan La`allakum Tufliĥūna

062010.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundannasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍
Wa 'Idhā Ra'aw Tijāratan 'Aw Lahwan Anfađđū 'Ilayhā Wa Tarakūka Qā'imāan ۚ Qul Mā `Inda Allāhi Khayrun Mina Allāhwi Wa Mina At-Tijārati Wa ۚ Allāhu Khayru Ar-ziqīna

062011.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördüklerizaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar.De ki:“Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah,rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍ ۚ ‍‍‍‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah