Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

57) Sūrat Al-Ĥadīd

Printed format

57)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sabbaĥa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

057001.Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güçsahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yuĥyī Wa Yumītu ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

057002.Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. Oher şeye hakkıyla gücü yetendir.

‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍
Huwa Al-'Awwalu Wa Al-'Ākhiru Wa Až-Žāhiru Wa Al-Bāţinu ۖ Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun

057003.O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır.O, her şeyi hakkıyla bilendir.

‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۖ ‌‌ ‍
Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۚ Ya`lamu Mā Yaliju Fī Al-'Arđi Wa Mā Yakhruju Minhā Wa Mā Yanzilu Mina As-Samā'i Wa Mā Ya`ruju Fīhā ۖ Wa Huwa Ma`akum 'Ayna Mā Kuntum Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun

057004.O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’akurulandır.Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız,O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۚ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru

057005.Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Bütün işler ancak onadöndürülür.

‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌‌
Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Al-Layli ۚ Wa Huwa `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

057006.Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü(kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
'Āminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa 'Anfiqū Mimmā Ja`alakum Mustakhlafīna Fīhi ۖ Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa 'Anfaqū Lahum 'Ajrun Kabīrun

057007.Allah’a ve Resülüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığımaldan, (Allah yolunda) harcayın. İçinizden iman edip de (Allah yolunda)harcayanlar var ya; onlar için büyük bir mükafat vardır.3

‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌
Wa Mā Lakum Lā Tu'uminūna Billāhi Wa ۙ Ar-Rasūlu Yad`ūkum Litu'uminū Birabbikum Wa Qad 'Akhadha Mīthāqakum 'In Kuntum Mu'uminīna

057008.Peygamber, sizi, Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size neoluyor da Allah’a iman etmiyorsunuz? Halbuki (Allah ezelde) sizden sağlambir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz (bu çağrıya uyun).

‌ ‌ ‍‍‍ۙ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Huwa Al-Ladhī Yunazzilu `Alá `Abdihi~ 'Āyātin Bayyinātin Liyukhrijakum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri ۚ Wa 'Inna Allāha Bikum Lara'ūfun Raĥīmun

057009.O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçıkâyetler indirendir. Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çokmerhametlidir.

‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Wa Mā Lakum 'Allā Tunfiqū Fī Sabīli Allāhi Wa Lillāh Mīrāthu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Lā Yastawī Minkum Man 'Anfaqa Min Qabli Al-Fatĥi Wa Qātala ۚ 'Ūlā'ika 'A`žamu Darajatan Mina Al-Ladhīna 'Anfaqū Min Ba`du Wa Qātalū ۚ Wa Kullāan Wa`ada Allāhu Al-Ĥusná Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun

057010.Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbukigöklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten (Mekkefethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir.Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir.Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir.Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‍‍ ‌‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍ۚ‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Man Dhā Al-Ladhī Yuqriđu Allāha Qarđāan Ĥasanāan Fayuđā`ifahu Lahu Wa Lahu~ 'Ajrun Karīmun

057011.Kim Allah’a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat katödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır.

‍‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍~‍‌‌ ‍
Yawma Tará Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Yas`á Nūruhum Bayna 'Aydīhim Wa Bi'aymānihim Bushkumu Al-Yawma Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu

057012.Mü’min erkeklerle mü’min kadınların nurlarının, önlerinde ve sağlarındakoştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: “Bugün size müjdelenen şeyiçlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir.” İşte bu büyükbaşarıdır.

‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Yawma Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Munāfiqātu Lilladhīna 'Āmanū Anžurūnā Naqtabis Minrikum Qīla Arji`ū Warā'akum Fāltamisū Nūan Fađuriba Baynahum Bisūrin Lahu Bābunţinuhu Fīhi Ar-Raĥmatu Wa Žāhiruhu Min Qibalihi Al-`Adhābu

057013.Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, “Bize bakın kisizin ışığınızdan biz de aydınlanalım”diyecekleri gün kendilerine,“Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın” denilecektir. Derkenaralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar(münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.

‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌
Yunādūnahum 'Alam Nakun Ma`akum ۖ Qālū Balá Wa Lakinnakum Fatantum 'Anfusakum Wa Tarabbaştum Wa Artabtum Wa Gharratkumu Al-'Amānīyu Ĥattá Jā'a 'Amru Allāhi Wa Gharrakum Billāhi Al-Gharūru

057014.(Münafıklar) mü’minlere şöyle seslenirler: “Biz de (dünyada) sizinleberaber değil miydik?” (Mü’minler de) derler ki: “Evet, fakat sizkendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüpheettiniz. Allah’ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çokaldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi aldattı.”

‌‌ ‌ ‍‌ ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌
Fālyawma Lā Yu'ukhadhu Minkum Fidyatun Wa Lā Mina Al-Ladhīna Kafarū ۚ Ma'wākumu An-Nāru ۖ Hiya Mawlākum ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru

057015.Bugün artık ne sizden, ne de inkar edenlerden bir fidye alınır.Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir!

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ۖ‍‍
'Alam Ya'ni Lilladhīna 'Āmanū 'An Takhsha`a Qulūbuhum Lidhikri Allāhi Wa Mā Nazala Mina Al-Ĥaqqi Wa Lā Yakūnū Kālladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Min Qablu Faţāla `Alayhimu Al-'Amadu Faqasat Qulūbuhum ۖ Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna

057016.İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerininsaygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitapverilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibiolmasınlar. Onlardan bir çoğu fasık kimselerdir.

‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
A`lamū 'Anna Allāha Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ Qad Bayyannā Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Ta`qilūna

057017.Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesinizdiye gerçekten, size âyetleri açıkladık.

‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Inna Al-Muşşaddiqīna Wa Al-Muşşaddiqāti Wa 'Aqrađū Allaha Qarđāan Ĥasanāan Yuđā`afu Lahum Wa Lahum 'Ajrun Karīmun

057018.Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’agüzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıcaonlara çok değerli bir mükafat da vardır.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‌ ‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi~ 'Ūlā'ika Humu Aş-Şiddīqūna Wa ۖ Ash-Shuhadā'u `Inda Rabbihim Lahum 'Ajruhum Wa Nūruhum Wa ۖ Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi

057019.Allah’a ve Peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddîklar (sözü özüdoğru kimseler) ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurlarıvardır. İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlarcehennemliklerdir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
A`lamū 'Annamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun Wa Zīnatun Wa Tafākhurun Baynakum Wa Takāthurun Al-'Amwli Wa Al-'Awlādi ۖ Kamathali Ghaythin 'A`jaba Al-Kuffāra Nabātuhu Thumma Yahīju Fatarāhu Muşfaran Thumma Yakūnu Ĥuţāmāan ۖ Wa Fī Al-'Ākhirati `Adhābun Shadīdun Wa Maghfiratun Mina Allāhi Wa Riđwānun ۚ Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Matā`u Al-Ghurūri

057020.Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızdakarşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir.(Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiğibitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onusararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadakiamele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızası vardır.Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.

‌ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌
Sābiqū 'Ilá Maghfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin `Arđuhā Ka`arđi As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'U`iddat Lilladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi ۚ Dhālika Fađlu Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa ۚ Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi

057021.Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan,Allah’a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun.İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütufsahibidir.

‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Mā 'Aşāba Min Muşībatin Al-'Arđi Wa Lā Fī 'Anfusikum 'Illā Fī Kitābin Min Qabli 'An Nabra'ahā ۚ 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun

057022.Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yokturki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmışolmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.

‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‌
Likaylā Ta'saw `Alá Mā Fātakum Wa Lā Tafraĥū Bimā 'Ātākum Wa ۗ Allāhu Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin

057023.Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerleşımarmayasınız diye (böyle yaptık.) Çünkü Allah, kendini beğenip övünenhiçbir kimseyi sevmez.

‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Al-Ladhīna Yabkhalūna Wa Ya'murūna An-Nāsa Bil-Bukhli ۗ Wa Man Yatawalla Fa'inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu

057024.Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüzçevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganîdir, zengindir, övülmeye lâyıktır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‍
Laqad 'Arsalnā Rusulanā Bil-Bayyināti Wa 'Anzalnā Ma`ahumu Al-Kitāba Wa Al-Mīzāna Liyaqūma An-Nāsu Bil-Qisţi ۖ Wa 'Anzalnā Al-Ĥadīda Fīhi Ba'sun Shadīdun Wa Manāfi`u Lilnnāsi Wa Liya`lama Allāhu Man Yanşuruhu Wa Rusulahu Bil-Ghaybi ۚ 'Inna Allāha Qawīyun `Azīzun

057025.Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabıve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisindemüthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (kiinsanlar ondan yararlansınlar). Allah da kendisine ve Resüllerine gayba inanarakyardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ۚ
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan Wa 'Ibhīma Wa Ja`alnā Fī Dhurrīyatihimā An-Nubūwata Wa Al-Kitāba ۖ Faminhum Muhtadin ۖ Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna

057026.Andolsun, biz Nûh’u ve İbrahim’i peygamber olarak gönderdik.Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğruyola ermiştir, ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.

‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Thumma Qaffaynā `Aláthārihim Birusulinā Wa Qaffaynā Bi`īsá Abni Maryama Wa 'Ātaynāhu Al-'Injīla Wa Ja`alnā Fī Qulūbi Al-Ladhīna Attaba`ūhu Ra'fatan Wa Raĥmatan Wa Rahbānīyatan Abtada`ūhā Mā Katabnāhā `Alayhim 'Illā Abtighā'a Riđwāni Allāhi Famā Ra`awhā Ĥaqqa Ri`āyatihā ۖ Fa'ātaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Minhum 'Ajrahum ۖ Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna

057027.Sonra bunların peşinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Onlarınarkasından da Meryem oğlu İsa’yı gönderdik, ona İncil’i verdik vekendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk.(Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanlığagelince; biz onu onlara farzkılmamıştık. Allah’ın rızasını kazanmak için onu kendileri icatetmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden imanedenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasıkkimselerdir.

‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Wa 'Āminū Birasūlihi Yu'utikum Kiflayni Min Raĥmatihi Wa Yaj`al Lakuman Tamshūna Bihi Wa Yaghfir Lakum Wa ۚ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

057028.Ey iman edenler; Allah’a karşı gelmekten sakının ve peygamberine imanedin ki, size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyleyürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır,çok merhamet edicidir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Li'allā Ya`lama 'Ahlu Al-Kitābi 'Allā Yaqdirūna `Alá Shay'in Min Fađli Allāhi ۙ Wa 'Anna Al-Fađla Biyadi Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa ۚ Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi

057029.Bunları açıkladık ki, kitap ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şeyikendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun, Allah’ınelinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyüklütuf sahibidir.

‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۙ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah