Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

56) Sūrat Al-Wāqi`ah

Printed format

56)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Waqa`ati Al-Wāqi`atu

056001,2.Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunuyalanlayacak kimse olmayacaktır.

‌‌‌ ‌‍
Laysa Liwaq`atihā Kādhibatun

056002.

‍‍‍‍‍‌ ‌
Khāfiđatun fi`atun

056003,4,5,6,7.Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmıştoz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir,(kimini) alçaltır.

‍‍‍‍ ‌ ‌‍
'Idhā Rujjati Al-'Arđu Rajjāan

056004.

‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Wa Bussati Al-Jibālu Bassāan

056005.

‍‍
Fakānat Habā'an Munbaththāan

056006.

‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa Kuntum 'Azwājāan Thalāthatan

056007.

‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌
Fa'aşĥābu Al-Maymanati Mā 'Aşĥābu Al-Maymanati

056008.Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!1

‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa 'Aşĥābu Al-Mash'amati Mā 'Aşĥābu Al-Mash'amati

056009.Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!2

‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa As-Sābiqūna As-Sābiqūna

056010,11.(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir.İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.

‌‍‍‍ ‍‍‍‍
'Ūlā'ika Al-Muqarrabūna

056011.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Fī Jannāti An-Na`īmi

056012.Onlar, Naîm cennetlerindedirler.

‍‍‍‍ ‍‍
Thullatun Mina Al-'Awwalīna

056013,14.Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.

Wa Qalīlun Mina Al-'Ākhirīna

056014.

‍‍‍‍‍‍‍
`Alá Sururin Mawđūnatin

056015,16.Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla işlenmiş tahtlarüzerindedirler.

‌ ‌‌ ‍
Muttaki'īna `Alayhā Mutaqābilīna

056016.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Yaţūfu `Alayhim Wildānun Mukhalladūna

056017,18,19,20,21.Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceğive sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri vekadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Bi'akwābin Wa 'Abārīqa Wa Ka'sin Min Ma`īnin

056018.

‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌
Lā Yuşadda`ūna `Anhā Wa Lā Yunzifūna

056019.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa Fākihatin Mimmā Yatakhayyarūna

056020.

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Laĥmi Ţayrin Mimmā Yashtahūna

056021.

‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Ĥūrun `Īnun

056022,23.Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır.

‍‍‌‌
Ka'amthāli Al-Lu'ulu'ui Al-Maknūni

056023.

‍‍ ‍‌
Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna

056024.(Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak(verilir.)

‍‍‌‌ ‌
Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan Wa Lā Ta'thīmāan

056025.Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler.

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
'Illā Qīlāan Salāmāan Salāmāan

056026.Sadece “selam!”, “selam!” sözünü işitirler.

‍‌‌ ‌
Wa 'Aşĥābu Al-Yamīni Mā 'Aşĥābu Al-Yamīni

056027.Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir!3

‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Fī Sidrin Makhđūdin

056028,29,30,31,32,33,34.(Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri kümeküme dizili muz ağaçlarıaltında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayanbir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde veyüksek döşekler üzerindedirler.

‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Ţalĥin Manđūdin

056029.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Žillin Mamdūdin

056030.

‌ ‌‌
Wa Mā'in Maskūbin

056031.

‍‍
Wa Fākihatin Kathīratin

056032.

‌ ‍
Lā Maqţū`atin Wa Lā Mamnū`atin

056033.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Furushin Marfū`atin

056034.

'Innā 'Ansha'nāhunna 'Inshā'an

056035.Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık.

‌ ‌‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍
Faja`alnāhunna 'Aban

056036,37,38.Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşleriniçok seven gösterişli bakireler yaptık.

‍‌‌
`Urubāan 'Atbāan

056037.

‌ ‌‍
Li'aşĥābi Al-Yamīni

056038.

‍‍‍‍
Thullatun Mina Al-'Awwalīna

056039,40.Bunların birçoğu öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir.

Wa Thullatun Mina Al-'Ākhirīna

056040.

‍‍
Wa 'Aşĥābu Ash-Shimāli Mā 'Aşĥābu Ash-Shimāli

056041.Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir!

‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Fī Samūmin Wa Ĥamīmin

056042,43,44.Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler.Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!..

‍‍‌ ‌
Wa Žillin Min Yaĥmūmin

056043.

‌ ‍‌
Lā Bāridin Wa Lā Karīmin

056044.

‌ ‌‌ ‍
'Innahum Kānū Qabla Dhālika Mutrafīna

056045.Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış veazgın kimselerdi.

‍‍‍ ‌ ‍
Wa Kānū Yuşirrūna `Alá Al-Ĥinthi Al-`Ažīmi

056046.Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍
Wa Kānū Yaqūlūna 'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna

056047.Diyorlardı ki: “Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldiktensonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?”

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Awa 'Ābā'uunā Al-'Awwalūna

056048.“Evvelki atalarımız da mı?”

‌‌ ‌‍‍‍‌‌
Qul 'Inna Al-'Awwalīna Wa Al-'Ākhirīna

056049,50.De ki: “Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir gününbelli bir vaktinde toplanacaklardır.”

‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Lamajmū`ūna 'Ilá Mīqāti Yawmin Ma`lūmin

056050.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Thumma 'Innakum 'Ayyuhā Ađ-Đāllūna Al-Mukadhdhibūna

056051,52.Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan,zakkumdan yiyeceksiniz.

‍ ‌‌ ‍‍‍‍
La'ākilūna Min Shajarin Min Zaqqūmin

056052.

‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍
Famāli'ūna Minhā Al-Buţūna

056053.Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Fashāribūna `Alayhi Mina Al-Ĥamīmi

056054.Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.

‍‍‍‍
Fashāribūna Shurba Al-Hīmi

056055.Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

‍‍
dhā Nuzuluhum Yawma Ad-Dīni

056056.İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.

‌‌ ‍
Naĥnu Khalaqnākum Falawlā Tuşaddiqūna

056057.Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Afara'aytum Mā Tumnūna

056058.Attığınız o meniye ne dersiniz?!

‌ ‌
'A'antum Takhluqūnahu~ 'Am Naĥnu Al-Khāliqūna

056059.Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?

‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍~‍‍‍‍‍‍
Naĥnu Qaddarnā Baynakumu Al-Mawta Wa Mā Naĥnu Bimasbūqīna

056060,61.Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz birşekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bukonuda) bizim önümüze geçilmez.

‍‌‌ ‌‌
`Alá 'An Nubaddila 'Amthālakum Wa Nunshi'akum Fī Mā Lā Ta`lamūna

056061.

‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad `Alimtumu An-Nash'ata Al-'Ūlá Falawlā Tadhkkarūna

056062.Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya!

‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌
'Afara'aytum Mā Taĥruthūna

056063.Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!

‌ ‌
'A'antum Tazra`ūnahu~ 'Am Naĥnu Az-Zāri`ūna

056064.Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

‌‌‍ ‌‍~‍‌
Law Nashā'u Laja`alnāhu Ĥuţāmāan Fažalaltum Tafakkahūna

056065.Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöylegeveleyip dururdunuz:

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Innā Lamughramūna

056066.“Muhakkak biz çok ziyandayız!”

‍‌ ‍‍‍
Bal Naĥnu Maĥrūmūna

056067.“Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!”

'Afara'aytumu Al-Mā'a Al-Ladhī Tashrabūna

056068.İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

‍‍‌‌
'A'antum 'Anzaltumūhu Mina Al-Muzni 'Am Naĥnu Al-Munzilūna

056069.Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

‌‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Law Nashā'u Ja`alnāhu 'Ujājāan Falawlā Tashkurūna

056070.Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!..

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
'Afara'aytumu An-Nāra Allatī Tūrūna

056071.Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!

‍‍‍‍‌‍ ‌‌
'A'antum 'Ansha'tum Shajaratahā 'Am Naĥnu Al-Munshi'ūna

056072.Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

‌‌‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Naĥnu Ja`alnāhā Tadhkiratan Wa Matā`āan Lilmuqwīna

056073.Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağıkıldık.

‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi

056074.O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt).

‌‍ ‍‍
Falā 'Uqsimu Bimawāqi`i An-Nujūmi

056075,76.Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçektenbu, büyük bir yemindir-

‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍
Wa 'Innahu Laqasamun Law Ta`lamūna `Ažīmun

056076.

‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
'Innahu Laqur'ānun Karīmun

056077.O, elbette değerli bir Kur’an’dır.

‍‍‍‌‌‌ ‍
Fī Kitābin Maknūnin

056078.Korunmuş bir kitaptadır.

‍‍
Lā Yamassuhu~ 'Illā Al-Muţahharūna

056079.Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.

~ ‌‌ ‍‍‍‌
Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna

056080.Âlemlerin Rabb’inden indirilmedir.

‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍
'Afabihadhā Al-Ĥadīthi 'Antum Mud/hinūna

056081,82.Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah’ın verdiği rızka O’nuyalanlayarak mı şükrediyorsunuz?

‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍
Wa Taj`alūna Rizqakum 'Annakum Tukadhdhibūna

056082.

‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Falawlā 'Idhā Balaghati Al-Ĥulqūma

056083.Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Antum Ĥīna'idhin Tanžurūna

056084.Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.

‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa Naĥnu 'Aqrabu 'Ilayhi Minkum Wa Lakin Lā Tubşirūna

056085.Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Falawlā 'In Kuntum Ghayra Madīnīna

056086,87.Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geridöndürsenize!

‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Tarji`ūnahā 'In Kuntum Şādiqīna

056087.

‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Fa'ammā 'In Kāna Mina Al-Muqarrabīna

056088,89.Fakat (ölen kişi) Allah’a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık,güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

‌ ‌‌‍‍ ‍‍
Farawĥun Wa Raānun Wa Jannatu Na`īmin

056089.

‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Wa 'Ammā 'In Kāna Min 'Aşĥābi Al-Yamīni

056090,91.Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, “Selam sanaAhiret mutluluğuna ermişlerden!” denir.

‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Fasalāmun Laka Min 'Aşĥābi Al-Yamīni

056091.

‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa 'Ammā 'In Kāna Mina Al-Mukadhdhibīna Ađ-Đāllīna

056092,93.Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan birziyafet vardır.

‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍
Fanuzulun Min Ĥamīmin

056093.

‌ ‍‌
Wa Taşliyatu Jaĥīmin

056094.Bir de cehenneme atılma vardır.

'Inna Hādhā Lahuwa Ĥaqqu Al-Yaqīni

056095.Şüphesiz bu, kesin gerçektir.

‌‌ ‌ ‍ ‍‍
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi

056096.Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.

‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah