Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

58) Sūrat Al-Mujādilh

Printed format

58)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qad Sami`a Allāhu Qawla Allatī Tujādiluka Fī Zawjihā Wa Tashtakī 'Ilá Allāhi Wa Allāhu Yasma`u Taĥāwurakumā ۚ 'Inna Allāha Samī`un Başīrun

058001.Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunankadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten)işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna Yužāhirūna Minkum Min Nisā'ihim Mā Hunna 'Ummahātihim ۖ 'In 'Ummahātuhum 'Illā Al-Lā'ī Waladnahum ۚ Wa 'Innahum Layaqūlūna Munkaan Mina Al-Qawli Wa Zūan ۚ Wa 'Inna Allāha La`afūwun Ghafūrun

058002.İçinizden kadınlarına zıharyapanlar bilsinler ki, o kadınlar onlarınanaları değildir. Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır.Şüphesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan bir sözsöylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‍‍ ‌‌‌‌‌ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌
Wa Al-Ladhīna Yužāhirūna Min Nisā'ihim Thumma Ya`ūdūna Limā Qālū Fataĥrīru Raqabatin Min Qabli 'An Yatamāssā ۚ Dhālikum Tū`ažūna Bihi Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun

058003.Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecekolanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azatetmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allahyaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Faman Lam Yajid Faşiyāmu Shahrayni Mutatābi`ayni Min Qabli 'An Yatamāssā ۖ Faman Lam Yastaţi` Fa'iţ`āmu Sittīna Miskīnāan ۚ Dhālika Litu'uminū Billāhi Wa Rasūlihi ۚ Wa Tilka Ĥudūdu Allāhi ۗ Wa Lilkāfirīna `Adhābun 'Alīmun

058004.Kim (köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ardarda ikiay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiridoyurmalıdır. Bunlar Allah’a ve Resülüne hakkıyla iman edesiniz diyedir.İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azapvardır.

‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ۚ‌ ‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Allāha Wa Rasūlahu Kubitū Kamā Kubita Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Wa Qad 'Anzalnā 'Āyātin Bayyinātin ۚ Wa Lilkāfirīna `Adhābun Muhīnun

058005.Allah’a ve Resülüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerinalçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık âyetler indirdik.Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Yawma Yab`athuhumu Allāhu Jamī`āan Fayunabbi'uhum Bimā `Amilū ۚ 'Aĥşāhu Allāhu Wa Nasūhu Wa ۚ Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun

058006.Allah’ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine habervereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zaptetmiş, onlarsa bunlarıunutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۖ Mā Yakūnu Min NajThalāthatin 'Illā Huwa bi`uhum Wa Lā Khamsatin 'Illā Huwa Sādisuhum Wa Lā 'Adná Min Dhālika Wa Lā 'Akthara 'Illā Huwa Ma`ahum 'Ayna Mā Kānū ۖ Thumma Yunabbi'uhum Bimā `Amilū Yawma Al-Qiyāmati ۚ 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun

058007.Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişigizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz kialtıncıları O olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, neredeolurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarınıKıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ۖ‌ ‍ ‍‍ۚ ‍ ‍
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Nuhū `Ani An-NajThumma Ya`ūdūna Limā Nuhū `Anhu Wa Yatanājawna Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa 'Idhā Jā'ūka Ĥayyawka Bimā Lam Yuĥayyika Bihi Allāhu Wa Yaqūlūna Fī 'Anfusihim Lawlā Yu`adhdhibunā Al-Lahu Bimā Naqūlu ۚ Ĥasbuhum Jahannamu Yaşlawnahā ۖ Fabi'sa Al-Maşīru

058008.Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah,düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerindeAllah’ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de,“Söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya!” diyorlar. Cehennemonlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası!2

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Tanājaytum Falā Tatanājaw Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa Tanājaw Bil-Birri Wa At-Taqۖ Wa Attaqū Allaha Al-Ladhī 'Ilayhi Tuĥsharūna

058009.Ey iman edenler! Siz başbaşa gizlice konuştuğunuz zaman, günah,düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun vehuzuruna toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌
'Innamā An-Najwá Mina Ash-Shayţāni Liyaĥzuna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Laysa Biđārrihim Shay'āan 'Illā Bi'idhni Allāhi ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna

058010.O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandankaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, mü’minlere hiçbirzarar verebilecek değildir. Öyle ise mü’minler ancak Allah’a tevekkületsinler.

‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Qīla Lakum Tafassaĥū Fī Al-Majālisi Fāfsaĥū Yafsaĥi Allāhu Lakum ۖ Wa 'Idhā Qīla Anshuzū Fānshuzū Yarfa`i Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Darajātin Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun

058011.Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki,Allah da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denildiği zaman da kalkınki, Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerinderecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nājaytumu Ar-Rasūla Faqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqatan ۚ Dhālika Khayrun Lakum Wa 'Aţharu ۚ Fa'in Lam Tajidū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

058012.Ey iman edenler! Peygamber ile başbaşa konuşacağınız zaman, başbaşakonuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve dahatemizdir. Şâyet (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, bilin ki Allah çokbağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
'A'ashfaqtum 'An Tuqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqātin ۚ Fa'idh Lam Taf`alū Wa Tāba Allāhu `Alaykum Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu Wa ۚ Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna

058013.Başbaşa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunuyapmadığınıza ve Allah da, sizi affettiğine göre artık namazı kılın,zekatı verin, Allah’a ve Resülüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdanhakkıyla haberdardır.

‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Tawallaw Qawmāan Ghađiba Allāhu `Alayhim Mā Hum Minkum Wa Lā Minhum Wa Yaĥlifūna `Alá Al-Kadhibi Wa Hum Ya`lamūna

058014.Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmezmisin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yereyemin ederler.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
'A`adda Allāhu Lahum `Adhābāan Shadīdāan ۖ 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna

058015.Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıklarışey ne kötüdür!

‍ ‌‌‌ ‌‌ۖ‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Allāhi Falahum `Adhābun Muhīnun

058016.Onlar yeminlerini kalkan yapıp (insanları) Allah’ın dinindenalıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır.

‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Allāhi Shay'āan ۚ 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna

058017.Onların malları da, evlatları da Allah’a karşı kendilerine bir yararsağlamayacaktır. Onlar, cehennemliklerdir. Onlar orada ebedikalacaklardır.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‌
Yawma Yab`athuhumu Allāhu Jamī`āan Fayaĥlifūna Lahu Kamā Yaĥlifūna Lakum ۖ Wa Yaĥsabūna 'Annahum `Alá Shay'in ۚ 'Alā 'Innahum Humu Al-Kādhibūna

058018.Allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerinikurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibiAllah’a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancılarınta kendileridir.

‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ ‌‌ ‌
Astaĥwadha `Alayhimu Ash-Shayţānu Fa'ansāhum Dhikra Allāhi ۚ 'Ūlā'ika Ĥizbu Ash-Shayţāni ۚ 'Alā 'Inna Ĥizba Ash-Shayţāni Humu Al-Khāsirūna

058019.Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah’ı anmayıunutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki,şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Allāha Wa Rasūlahu~ 'Ūlā'ika Fī Al-'Adhallīna

058020.Allah’a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağıkimselerin arasındadırlar.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍~‍‍‌‍‍‍
Kataba Allāhu La'aghlibanna 'Anā Wa Rusulī ۚ 'Inna Allāha Qawīyun `Azīzun

058021.Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır.Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ۚ
Lā Tajidu Qawmāan Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Yuwāddūna Man Ĥādda Allāha Wa Rasūlahu Wa Law Kānū 'Ābā'ahum 'Aw 'Abnā'ahum 'Aw 'Ikhwānahum 'Aw `Ashīratahum ۚ 'Ūlā'ika Kataba Fī Qulūbihimu Al-'Īmāna Wa 'Ayyadahum Birūĥin Minhu ۖ Wa Yudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu ۚ 'Ūlā'ika Ĥizbu Allāhi ۚ 'Alā 'Inna Ĥizba Allāhi Humu Al-Mufliĥūna

058022.Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları,kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşmanolan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanıyazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerindenırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allahonlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ıntarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşaerenlerin ta kendileridir.

‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah