Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

54) Sūrat Al-Qamar

Printed format

54)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqtarabati As-Sā`atu Wa Anshaqqa Al-Qamaru

054001.Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.1

‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‍
Wa 'In Yaraw 'Āyatan Yu`riđū Wa Yaqūlū Siĥrun Mustamirrun

054002.Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir”derler.

‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Kadhdhabū Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum ۚ Wa Kullu 'Amrin Mustaqirrun

054003.Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki heriş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.

‌ ‌‌ ‌‍‍‌ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Jā'ahum Mina Al-'Anbā'i Mā Fīhi Muzdajarun

054004.Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Ĥikmatun Bālighatun ۖ Famā Tughni An-Nudhuru

054005.Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar faydavermiyor!

‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Fatawalla `Anhum ۘ Yawma Yad`u Ad-Dā`i 'Ilá Shay'in Nukurin

054006,7.O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil’in benzerigörülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş birhalde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.

‍‌‍‍ۘ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Khushsha`āan 'Abşāruhum Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Ka'annahum Jarādun Muntashirun

054007.

‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Muhţi`īna 'Ilá Ad-Dā`i ۖ Yaqūlu Al-Kāfirūna Hādhā Yawmun `Asirun

054008.Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, “Bu zor bir gün” derler.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Fakadhdhabū `Abdanā Wa Qālū Majnūnun Wa Azdujira

054009.Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp“Bu bir delidir” dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍
Fada`ā Rabbahu~ 'Annī Maghlūbunntaşir

054010.O da Rabbine, “Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et” diye duaetti.

‌ ‌‍~‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Fafataĥnā 'Abwāba As-Samā'i Bimā'in Munhamirin

054011.Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Fajjarnā Al-'Arđa `Uyūnāan Fāltaqá Al-Mā'u `Alá 'Amrin Qad Qudira

054012.Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir işiçin birleşti.

‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‍
Wa Ĥamalnāhu `Alá Dhāti 'Alwāĥin Wa Dusurin

054013.Biz Nûh’u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌
Tajrī Bi'a`yuninā Jazā'an Liman Kāna Kufira

054014.Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh’a) bir mükafat olarak gözetimimizaltında yüzüyordu.

‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Wa Laqad Taraknāhā 'Āyatan Fahal Min Muddakirin

054015.Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mıdüşünüp öğüt alan?

‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri

054016.Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)!

‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin

054017.Andolsun biz, Kur’anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mıdüşünüp öğüt alan?

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat `Ādun Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri

054018.Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!

‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşaan Fī Yawmi Naĥsin Mustamirrin

054019.Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü vedondurucu bir rüzgar gönderdik.

‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Tanzi`u An-Nāsa Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Munqa`irin

054020.İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri

054021.Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!

‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin

054022.Andolsun biz, Kur’anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mıdüşünüp öğüt alan?

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat Thamūdu Bin-Nudhuri

054023-24.Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi:“İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık birsapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.”

‍‍‌‌ ‍‍‍
Faqālū 'Abashaan Minnā Wāĥidāan Nattabi`uhu~ 'Innā 'Idhāan Lafī Đalālin Wa Su`urin

054024.

‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌~‌ ‌‌‌‌ ‌
'A'uulqiya Adh-Dhikru `Alayhi Min Bayninā Bal Huwa Kadhdhābun 'Ashirun

054025.“Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığınbiridir.”

‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Saya`lamūna Ghadāan Mani Al-Kadhdhābu Al-'Ashiru

054026.Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık!

‍‍ ‍‌‍‍‌
'Innā Mursilū An-Nāqati Fitnatan Lahum Fārtaqibhum Wa Aşţabir

054027.(Salih’e şöyle demiştik:) “Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmaküzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.”

‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa Nabbi'hum 'Anna Al-Mā'a Qismatun Baynahum ۖ Kullu Shirbin Muĥtađarun

054028.“Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını,bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.”

‍‍‌‌ ‍‌ۖ‌ ‍‍‍
Fanādaw Şāĥibahum Fata`āţá Fa`aqara

054029.Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işekoyuldu ve deveyi kesti.

‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri

054030.Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış!

‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Şayĥatan Wāĥidatan Fakānū Kahashīmi Al-Muĥtažiri

054031.Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar,ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.

‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin

054032.Andolsun, biz Kur’anı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mıdüşünüp öğüt alan?

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Bin-Nudhuri

054033.Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Ĥāşibāan 'Illā 'Āla Lūţin ۖ Najjaynāhum Bisaĥarin

054034-35.Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik.Yalnız Lût’un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vaktionları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.

‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ
Ni`matan Min `Indinā ۚ Kadhālika Najzī Man Shakara

054035.

‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍ ‍‌
Wa Laqad 'Andharahum Baţshatanā Fatamāraw Bin-Nudhuri

054036.Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar buuyarıları kuşkuyla karşıladılar.

‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍
Wa Laqad wadūhu `An Đayfihi Faţamasnā 'A`yunahum Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri

054037.Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindekikötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme körettik. “Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!” dedik.

‌ ‌‍‌‌‌‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
Wa Laqad Şabbaĥahum Bukratan `Adhābun Mustaqirrun

054038.Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.

‍ ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri

054039.“Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!” dedik.

‌ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin

054040.Andolsun, biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mıdüşünüp öğüt alan?

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa Laqad Jā'a 'Āla Fir`awna An-Nudhuru

054041.Andolsun, Firavun’un ailesine de uyarıcılar gelmişti.

‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Kadhdhabū Bi'āyātinā Kullihā Fa'akhadhnāhum 'Akhdha `Azīzin Muqtadirin

054042.Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidarsahibinin yakalaması gibi yakaladık.

‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Akuffārukum Khayrun Min 'Ūla'ikum 'Am Lakum Barā'atun Az-Zuburi

054043.(Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksasizin için kitaplarda bir berat mı var?

‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌‌
'Am Yaqūlūna Naĥnu Jamī`un Muntaşirun

054044.Yoksa onlar, “Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz” mu diyorlar?

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Sayuhzamu Al-Jam`u Wa Yuwallūna Ad-Dubura

054045.O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüpkaçacaklardır.

‌‍‍‍ ‍‍
Bali As-Sā`atu Maw`iduhum Wa As-Sā`atu 'Ad/há Wa 'Amarru

054046.Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet(azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır.

‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌
'Inna Al-Mujrimīna Fī Đalālin Wa Su`urin

054047.Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler.

‍‍‍‍‍‌ ‌
Yawma Yusĥabūna Fī An-Nāri `Alá Wujūhihim Dhūqū Massa Saqara

054048.Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, “Cehennemin dokunuşunutadın!” denecek.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Innā Kulla Shay'in Khalaqnāhu Biqadarin

054049.Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Amrunā 'Illā Wāĥidatun Kalamĥin Bil-Başari

054050.Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)

‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Ahlaknā 'Ashyā`akum Fahal Min Muddakirin

054051.Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüpöğüt alan?

‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Kullu Shay'in Fa`alūhu Fī Az-Zuburi

054052.İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.

‌ ‍‍‍
Wa Kullu Şaghīrin Wa Kabīrin Mustaţarun

054053.Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır.

‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Naharin

054054.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmakbaşlarındadırlar.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Fī Maq`adi Şidqin `Inda Malīkin Muqtadirin

054055.Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah