Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

52) Sūrat Aţ-Ţūr

Printed format

52)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Aţ-Ţūri

052001,2,3,4,5,6,7.Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba,“Beyt-i Ma’mur”a, yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki,şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

‌‍‍‍
Wa Kitābin Masţūrin

052002.

‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Raqqin Manshūrin

052003.

‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Al-Bayti Al-Ma`mūri

052004.

‌‍‍‍
Wa As-Saqfi Al-Marfū`i

052005.

‌‍‍‍
Wa Al-Baĥri Al-Masjūri

052006.

‌‍‍‍‌
'Inna `Adhāba Rabbika Lawāqi`un

052007.

‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Mā Lahu Min Dāfi`in

052008.Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

‌ ‍ ‍‌ ‌‌
Yawma Tamūru As-Samā'u Mawan

052009.O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Wa Tasīru Al-Jibālu Sayan

052010.Dağlar yürüdükçe yürür.

‍‍‍‍‌ ‍‍
Fawaylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna

052011,12.İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalananyalanlayıcıların vay haline!

Al-Ladhīna HumKhawđin Yal`abūna

052012.

‍‍‍
Yawma Yuda``ūna 'Ilá Nāri Jahannama Da``āan

052013,14.Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, “İşte buyalanlamakta olduğunuz ateştir” denilir.

‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Hadhihi An-Nāru Allatī Kuntum Bihā Tukadhdhibūna

052014.

‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Afasiĥrun Hādhā 'Am 'Antum Lā Tubşirūna

052015.“Bu Kur’an mı bir büyü imiş, yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?”

‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Aşlawhā Fāşbirū 'Aw Lā Taşbirū Sawā'un `Alaykum ۖ 'Innamā Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna

052016.“Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Sizeancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor.”

‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Na`īmin

052017,18.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerineverdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içindebulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Fākihīna Bimā 'Ātāhum Rabbuhum Wa Waqāhum Rabbuhum `Adhāba Al-Jaĥīmi

052018.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‍‌
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā Kuntum Ta`malūna

052019,20.Onlara, “Dünya’da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıradizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için” denir. Biz, onlara, irigözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Muttaki'īna `Alá Sururin Maşfūfatin ۖ Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin

052020.

‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍ ‍‍‍‌‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Attaba`at/hum Dhurrīyatuhum Bi'īmānin 'Alĥaqnā Bihim Dhurrīyatahum Wa Mā 'Alatnāhum Min `Amalihim Min Shay'in ۚ Kullu Amri'in Bimā Kasaba Rahīnun

052021.İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlarvar ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraberonların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığındarehindir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‍
Wa 'Amdadnāhum Bifākihatin Wa Laĥmin Mimmā Yashtahūna

052022.Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Yatanāza`ūna Fīhā Ka'sāan Lā Laghwun Fīhā Wa Lā Ta'thīmun

052023.Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehielden ele dolaştırırlar.

‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Yaţūfu `Alayhim Ghilmānun Lahum Ka'annahum Lu'ulu'uun Maknūnun

052024.Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarındadönüp dolaşırlar.

‍‍‍‍
Wa 'Aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna

052025.Birbirlerine dönüp (“Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?”diye) sorarlar.

‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Qālū 'Innā Kunnā Qablu Fī 'Ahlinā Mushfiqīna

052026.Derler ki: “Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken (Allah’aisyandan) korkardık.”

‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Famanna Allāhu `Alaynā Wa Waqānā `Adhāba As-Samūmi

052027.“Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabındankorudu.”

‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌
'Innā Kunnā Min Qablu Nad`ūhu ۖ 'Innahu Huwa Al-Barru Ar-Raĥīmu

052028.“Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz O iyilikedendir, çok merhametlidir.”

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ۖ
Fadhakkir Famā 'Anta Bini`mati Rabbika Bikāhinin Wa Lā Majnūnin

052029.(Ey Muhammed!) O halde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen nebir kâhinsin, ne de bir deli.

‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
'Am Yaqūlūna Shā`irun Natarabbaşu Bihi Rayba Al-Manūni

052030.Yoksa onlar, “O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasınıbekliyoruz” mu diyorlar?

‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍
Qul Tarabbaşū Fa'innī Ma`akum Mina Al-Mutarabbişīna

052031.Onlara de ki, “Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”

‍ ‍‍‍‍‍
'Am Ta'muruhum 'Aĥlāmuhum Bihadhā ۚ 'Am Hum Qawmun Ţāghūna

052032.Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

ۚ
'Am Yaqūlūna Taqawwalahu ۚ Bal Lā Yu'uminūna

052033.Yoksa, “O Kur’an’ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır, (sırfinatlarından dolayı) iman etmiyorlar.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍
Falya'tū Biĥadīthin Mithlihi~ 'In Kānū Şādiqīna

052034.Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!

‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
'Am Khuliqū Min Ghayri Shay'in 'Am Humu Al-Khāliqūna

052035.Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksakendileri mi yaratıcıdırlar?

‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
'Am Khalaqū As-Samāwāti Wa Al-'Arđa ۚ Bal Lā Yūqinūna

052036.Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarakinanmıyorlar.

‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍
'Am `Indahum Khazā'inu Rabbika 'Am Humu Al-Musayţirūna

052037.Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakimolan kendileri midir?

‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
'Am Lahum Sullamun Yastami`ūna Fīhi ۖ Falya'ti Mustami`uhum Bisulţānin Mubīnin

052038.Yoksa onların, kendisi vasıtasıyla (ilahi vahyi) dinleyecekleri birmerdivenleri mi var? (Eğer varsa) dinleyenleri, açık bir delil getirsin!

‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍
'Am Lahu Al-Banātu Wa Lakumu Al-Banūna

052039.Yoksa, kızlar O’na (Allah’a) da oğullar size mi?

‍‍
'Am Tas'aluhum 'Ajan Fahum Min Maghramin Muthqalūna

052040.Yoksa sen onlardan (tebliğ görevine karşılık) bir ücret istiyorsun daonlar, borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır?

‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna

052041.Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?

‍‌‍‍‍‍‍‍
'Am Yurīdūna Kaydāan ۖ Fa-Al-Ladhīna Kafarū Humu Al-Makīdūna

052042.Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl, inkar edenler tuzağadüşecek olanlardır.2

‍‍‌ ‌‌ۖ ‍‍‍‍ ‌
'Am Lahum 'Ilahun Ghayru Allāhi ۚ Subĥāna Allāhi `Ammā Yushrikūna

052043.Yoksa onların Allah’tan başka bir ilahı mı var? Allah, onların ortakkoştuklarından uzaktır.

‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa 'In Yaraw Kisfāan Mina As-Samā'i Sāqiţāan Yaqūlū Saĥābun Markūmun

052044.Gökten düşmekte olan parçalar görseler, “Bunlar, üst üste yığılmışbulutlardır” derler.

‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Fadharhum Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Fīhi Yuş`aqūna

052045.Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak.3

‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Yawma Lā Yughnī `Anhum Kayduhum Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna

052046.O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerineyardım da edilmeyecektir.

‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Inna Lilladhīna Žalamū `Adhābāan Dūna Dhālika Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

052047.Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var.Fakat onlarınçoğu bilmezler.

‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Wa Aşbir Liĥukmi Rabbika Fa'innaka Bi'a`yuninā ۖ Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Ĥīna Taqūmu

052048.Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığındaRabbini hamd ile tespih et.

‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mina Al-Layli Fasabbiĥhu Wa 'Idbāra An-Nujūmi

052049.Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et.

‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah