Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

51) Sūrat Adh-Dhāriyāt

Printed format

51)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Adh-Dhāriyāti Dharwan

051001,2,3,4,5,6.Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara,iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur.Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.1

‌‌‍‍ ‌‌‌‌
Fālĥāmilāti Wiqan

051002.

‍‍‍‌
Fāljāriyāti Yusan

051003.

‍‍
Fālmuqassimāti 'Aman

051004.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌
'Innamā Tū`adūna Laşādiqun

051005.

‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Wa 'Inna Ad-Dīna Lawāqi`un

051006.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa As-Samā'i Dhāti Al-Ĥubuki

051007,8.Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkaksiz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz.

‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍
'Innakum Lafī Qawlin Mukhtalifin

051008.

‌ ‍‍‍
Yu'ufaku `Anhu Man 'Ufika

051009.Ondan (Peygamber’den) çevrilen çevrilir.

‍‌‍‍‍ ‍‌
Qutila Al-Kharşūna

051010,11.Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir”diyen) yalancılar kahrolsun!

‍‍
Al-Ladhīna HumGhamratin Sāhūna

051011.

‍‍‍‍‍
Yas'alūna 'Ayyāna Yawmu Ad-Dīni

051012.“Ceza günü ne zaman?” diye sorarlar.

‍‍ ‌‍‍‍
Yawma Hum `Alá An-Nāri Yuftanūna

051013,14.Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlaraşöyle der): “Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur.”

‍‍‍‍‍‍‌
Dhūqū Fitnatakumdhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tasta`jilūna

051014.

‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa `Uyūnin

051015,16.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerineverdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar.Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
'Ākhidhīna Mā 'Ātāhum Rabbuhum ۚ 'Innahum Kānū Qabla Dhālika Muĥsinīna

051016.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ۚ‍‍‍ ‌
Kānū Qalīlāan Mina Al-Layli Mā Yahja`ūna

051017.Geceleri pek az uyurlardı.

‍‍‍‍‍ ‌
Wa Bil-'Asĥāri Hum Yastaghfirūna

051018.Seherlerde bağışlama dilerlerdi.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Fī 'Amwālihim Ĥaqqun Lilssā'ili Wa Al-Maĥrūmi

051019.Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrumolanlar için bir hak vardır.

‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Fī Al-'Arđi 'Āyātun Lilmūqinīna

051020,21.Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizdebirçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?

‌‍ ‌‍‍‍
Wa Fī 'Anfusikum ۚ 'Afalā Tubşirūna

051021.

‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Fī As-Samā'i Rizqukum Wa Mā Tū`adūna

051022.Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.

‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌
Fawarabbi As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Innahu Laĥaqqun Mithla Mā 'Annakum Tanţiqūna

051023.Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar), sizinkonuşmanız gibi gerçektir.

‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Hal 'Atāka Ĥadīthu Đayfi 'Ibhīma Al-Mukramīna

051024.(Ey Muhammed!) İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldimi?

‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍
'Idh Dakhalū `Alayhi Faqālū Salāmāan ۖ Qāla Salāmun Qawmun Munkarūna

051025.Hani onlar, İbrahim’in yanına varmışlar ve “Selâm olsun sana!”demişlerdi. O da “Size de selâm olsun.” demiş, “Bunlar tanınmamış(yabancı) kimseler” (diye düşünmüştü).

‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‌
Fagha 'Ilá 'Ahlihi Fajā'a Bi`ijlin Samīnin

051026.Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağıgetirdi.

‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Faqarrabahu~ 'Ilayhim Qāla 'Alā Ta'kulūna

051027.Onu önlerine koydu. “Yemez misiniz?” dedi.

~ ‌‌
Fa'awjasa Minhum Khīfatan ۖ Qālū Lā Takhaf ۖ Wa Bashsharūhu Bighulāmin `Alīmin

051028.(Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim’in içine bir korku düştü.Onlar, “korkma” dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler.

‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍
Fa'aqbalati Amra'atuhu Fī Şarratin Faşakkat Wajhahā Wa Qālat `Ajūzun `Aqīmun

051029.Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu.“Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)” dedi.

‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Qālū Kadhāliki Qāla Rabbuki ۖ 'Innahu Huwa Al-Ĥakīmu Al-`Alīmu

051030.Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmetsahibidir, hakkıyla bilendir.”

‌‍ ۖ‍‍‍
Qāla Famā Khaţbukum 'Ayyuhā Al-Mursalūna

051031.İbrahim onlara: “O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?” dedi.

‍‍‍ ‌‌
Qālū 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmin Mujrimīna

051032,33,34.Onlar şöyle dediler: “Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine),üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar içinbelirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik.”

‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Linursila `Alayhim Ĥijāratan Min Ţīnin

051033.

‌‍ ‌ ‍‌
Musawwamatan `Inda Rabbika Lilmusrifīna

051034.

‍‌‍‍‍‌ ‌‍
Fa'akhrajnā Man Kāna Fīhā Mina Al-Mu'uminīna

051035.Orada (Lût’un yöresinde) bulunan mü’minleri çıkardık.

‍‌ ‍‌‍‍
Famā Wajadnā Fīhā Ghayra Baytin Mina Al-Muslimīna

051036.Zâten orada bir ev halkında başka müslüman bulamadık.

‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Wa Taraknā Fīhā 'Āyatan Lilladhīna Yakhāfūna Al-`Adhāba Al-'Alīma

051037.Orada, elem dolu azapdan korkacaklar için bir ibret bıraktık.

‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Wa Fī Mūsá 'Idh 'Arsalnāhu 'Ilá Fir`awna Bisulţānin Mubīnin

051038.Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ileFiravun’a göndermiştik.

‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Fatawallá Biruknihi Wa Qāla Sāĥirun 'Aw Majnūnun

051039.O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve “Bu bir büyücü veya delidir”dedi.

‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Fa'akhadhnāhu Wa Junūdahu Fanabadhnāhum Al-Yammi Wa Huwa Mulīmun

051040.Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oise (pişman olmuş), kendini kınıyordu.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Wa Fī `Ādin 'Idh 'Arsalnā `Alayhimu Ar-Rīĥa Al-`Aqīma

051041.Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesenrüzgarı göndermiştik.

‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Mā Tadharu Min Shay'in 'Atat `Alayhi 'Illā Ja`alat/hu Kālrramīmi

051042.Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.

‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Wa Fī Thamūda 'Idh Qīla Lahum Tamatta`ū Ĥattá Ĥīnin

051043.Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, “Bir süreye kadarfaydalanın bakalım” denmişti

‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌
Fa`ataw `An 'Amri Rabbihim Fa'akhadhat/humu Aş-Şā`iqatu Wa Hum Yanžurūna

051044.Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıpdururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.

‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Famā Astaţā`ū Min Qiyāmin Wa Mā Kānū Muntaşirīna

051045.Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardımgörebildiler.

‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Qawma Nūĥin Min Qablu ۖ 'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna

051046.Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fâsık birtoplum idiler.

‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ‍‌‌ ‍‍‍
Wa As-Samā'a Banaynāhā Bi'ayydin Wa 'Innā Lamūsi`ūna

051047.Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüzyeter.2

‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌
Wa Al-'Arđa Farashnāhā Fani`ma Al-Māhidūna

051048.Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.

‌‌‍
Wa Min Kulli Shay'in Khalaqnā Zawjayni La`allakum Tadhakkarūna

051049.Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eşyarattık.

‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Fafirrū 'Ilá Allāhi ۖ 'Innī Lakum Minhu Nadhīrun Mubīnun

051050.O halde Allah’a koşun. Şüphesiz ben, size O’nun katından gönderilmişaçık bir uyarıcıyım.

‍‍‌ ‌‌ ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Wa Lā Taj`alū Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara ۖ 'Innī Lakum Minhu Nadhīrun Mubīnun

051051.Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allahtarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Kadhālika Mā 'Atá Al-Ladhīna Min Qablihim Min Rasūlin 'Illā Qālū Sāĥirun 'Aw Majnūnun

051052.İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,“O bir büyücüdür”yahut “bir delidir” demiş olmasınlar.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
'Atawāşaw Bihi ۚ Bal Hum Qawmun Ţāghūna

051053.Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeylerisöylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.

‍‌‌ ‍ ۚ
Fatawalla `Anhum Famā 'Anta Bimalūmin

051054.Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin.

‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Wa Dhakkir Fa'inna Adh-Dhikrá Tanfa`u Al-Mu'uminīna

051055.Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.

‌‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Wa Mā Khalaqtu Al-Jinna Wa Al-'Insa 'Illā Liya`budūni

051056.Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Mā 'Urīdu Minhum Min Rizqin Wa Mā 'Urīdu 'An Yuţ`imūni

051057.Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.

‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍
'Inna Allāha Huwa Ar-Razzāqu Dhū Al-Qūwati Al-Matīnu

051058.Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍
Fa'inna Lilladhīna Žalamū Dhanūbāan Mithla Dhanūbi 'Aşĥābihim Falā Yasta`jilūni

051059.Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibipayları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.

‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Fawaylun Lilladhīna Kafarū Min Yawmihimu Al-Ladhī Yū`adūna

051060.Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline!

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah