Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

44) Sūrat Ad-Dukhān

Printed format

44)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm

044001.Hâ Mîm.1

-
Wa Al-Kitābi Al-Mubīni

044002,3.Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecedeindirdik.Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

‌‍‍‍
'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylatin Mubārakatin ۚ 'Innā Kunnā Mundhirīna

044003.

‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Fīhā Yufraqu Kullu 'Amrin Ĥakīmin

044004,5,6,7.Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğerkesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisiarasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberlergöndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌ ‍ ‌‌
'Aman Min `Indinā ۚ 'Innā Kunnā Mursilīna

044005.

‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌
Raĥmatan Min Rabbika ۚ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

044006.

‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍
Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā ۖ 'In Kuntumqinīna

044007.

‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Yuĥyī Wa Yumītu ۖ Rabbukum Wa Rabbu 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna

044008.Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz,önceki atalarınızın da Rabbidir.

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Bal HumShakkin Yal`abūna

044009.Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.

Fārtaqib Yawma Ta'tī As-Samā'u Bidukhānin Mubīnin

044010.Göğün açık bir dumangetireceği günü bekle.

‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Yaghshá An-Nāsa ۖdhā `Adhābun 'Alīmun

044011.(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‌
Rabbanā Akshif `Annā Al-`Adhāba 'Innā Mu'uminūna

044012.İnsanlar, “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artıkinanıyoruz” derler.

‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌
'Anná Lahumu Adh-Dhikrá Wa Qad Jā'ahum Rasūlun Mubīnun

044013.Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan birpeygamber gelmişti.

‍‌ ‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Thumma Tawallaw `Anhu Wa Qālū Mu`allamun Majnūnun

044014.Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!”dediler.

‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍
'Innā Kāshifū Al-`Adhābi Qalīlāan ۚ 'Innakum `Ā'idūna

044015.Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinizedöneceksiniz.

‍‌ ‍‍‌ ‍‌ۚ‍ ‍‍‍
Yawma Nabţishu Al-Baţshata Al-Kubrá 'Innā Muntaqimūna

044016.Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesizbiz öcümüzü alırız.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Fatannā Qablahum Qawma Fir`awna Wa Jā'ahum Rasūlun Karīmun

044017.Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli birpeygamber (Mûsâ) gelmişti.

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍
'An 'Addū 'Ilayya `Ibāda Allāhi ۖ 'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun

044018.O şöyle demişti: “Allah’ın kullarını (esaret altındakiİsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.”

‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‌‍‍‍
Wa 'An Lā Ta`lū `Alá Allāhi ۖ 'Innī 'Ātīkum Bisulţānin Mubīnin

044019.“Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize)getiriyorum.”

‌‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Wa 'Innī `Udhtu Birabbī Wa Rabbikum 'An Tarjumūni

044020.“Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin deRabbiniz olan Allah’a sığındım.”

‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌
Wa 'In Lam Tu'uminū Lī Fā`tazilūni

044021.“Bana inanmadınızsa benden uzak durun.”

‌‌
Fada`ā Rabbahu~ 'Anna Hā'uulā' Qawmun Mujrimūna

044022.Sonra Mûsâ Rabbine, “Bunlar günahkâr bir toplumdur” diye seslendi.

‌ ‌‍~‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Fa'asri Bi`ibādī Laylāan 'Innakum Muttaba`ūna

044023.Allah da şöyle dedi: “O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkütakip edileceksiniz.”

‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Wa Atruki Al-Baĥra Rahwan ۖ 'Innahum Jundun Mughraqūna

044024.“Denizi açık halde bırak.”Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

‌ ‌‍‌‌ۖ‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
Kam Tarakū Min Jannātin Wa `Uyūnin

044025.Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.

‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌
Wa Zurū`in Wa Maqāmin Karīmin

044026.Nice ekinler, nice güzel konaklar!

‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍
Wa Na`matin Kānū Fīhā Fākihīna

044027.Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!

‌ ‌
Kadhālika ۖ Wa 'Awrathnāhā Qawmāan 'Ākharīna

044028.İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.

ۖ ‌‌‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Famā Bakat `Alayhimu As-Samā'u Wa Al-'Arđu Wa Mā Kānū Munžarīna

044029.Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Laqad Najjaynā Banī 'Isrā'īla Mina Al-`Adhābi Al-Muhīni

044030,31.Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dankurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Min Fir`awna ۚ 'Innahu Kāna `Ālīāan Mina Al-Musrifīna

044031.

‍‌ ۚ‍‍‍‍‍
Wa Laqadi Akhtarnāhum `Alá `Ilmin `Alá Al-`Ālamīna

044032.Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstünkıldık.

‍‌ ‍ ‌ ‌
Wa 'Ātaynāhum Mina Al-'Āyāti Mā Fīhi Balā'un Mubīnun

044033.Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.

‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
'Inna Hā'uulā' Layaqūlūna

044034,35.Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: “İlk ölümümüzden başka bir ölümyoktur. Biz diriltilecek değiliz.”

‍‍‌‌‌ ‍‍‍
'In Hiya 'Illā Mawtatunā Al-'Ūlá Wa Mā Naĥnu Bimunsharīna

044035.

‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Fa'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna

044036.“Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin.”

‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
'Ahum Khayrun 'Am Qawmu Tubba`in Wa Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ 'Ahlaknāhum ۖ 'Innahum Kānū Mujrimīna

044037.Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba’kavmi ile onlardan öncekiler mi?Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚۖ‌ ‍‍‍
Wa Mā Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Lā`ibīna

044038.Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek içinyaratmadık.

‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌
Khalaqnāhumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

044039.Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğubilmiyorlar.

‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍
'Inna Yawma Al-Faşli Mīqātuhum 'Ajma`īna

044040.Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Yawma Lā Yughnī Mawlan `An Mawlan Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna

044041.O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım daedilmez.

‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Illā Man Raĥima Allāhu ۚ 'Innahu Huwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

044042.Yalnız, Allah’ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz Omutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.

‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‌
'Inna Shajarata Az-Zaqqūmi

044043,44.Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir.

‍‍‍‍
Ţa`āmu Al-'Athīmi

044044.

‍‍‍‍
Kālmuhli Yaghlī Fī Al-Buţūni

044045,46.O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlardakaynar.

‍‍‍‍
Kaghalyi Al-Ĥamīmi

044046.

‍‍
Khudhūhu Fā`tilūhu 'Ilá Sawā'i Al-Jaĥīmi

044047.(Allah görevli meleklere şöyle der:) “Tutun onu, cehennemin ortasınasürükleyin.”

‍‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌
Thumma Şubbū Fawqa Ra'sihi Min `Adhābi Al-Ĥamīmi

044048.“Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.”

‌ ‍ ‌‍‌‍ ‍‌ ‍‍‌
Dhuq 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Karīmu

044049.(Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?”

‍ ‌‌‍‍‍‍‌
'Inna Hādhā Mā Kuntum Bihi Tamtarūna

044050.“İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!”

‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Maqāmin 'Amīnin

044051.Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Fī Jannātin Wa `Uyūnin

044052.Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

‍‍‍‍‌ ‌
Yalbasūna Min Sundusin Wa 'Istabraqin Mutaqābilīna

044053.İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklıotururlar.

‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Kadhālika Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin

044054.İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

‌‌‌‍ ‍‍‍‌‌
Yad`ūna Fīhā Bikulli Fākihatin 'Āminīna

044055.Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.

‍‍ ‌ ‌‌ ‌
Lā Yadhūqūna Fīhā Al-Mawta 'Illā Al-Mawtata Al-'Ūlá ۖ Wa Waqāhum `Adhāba Al-Jaĥīmi

044056.Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennemazabından korumuştur.

‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‌
Fađlāan Min Rabbika ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu

044057.Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Fa'innamā Yassarnāhu Bilisānika La`allahum Yatadhakkarūna

044058.(Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki,düşünüp öğüt alsınlar.

‍‌ ‍‍‍
Fārtaqib 'Innahum Murtaqibūna

044059.Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar dabeklemektedirler.

‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah