Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

43) Sūrat Az-Zukhruf

Printed format

43)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm

043001.Hâ Mîm.1

-
Wa Al-Kitābi Al-Mubīni

043002,3.Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça birKur’an yaptık.

‌‍‍‍
'Innā Ja`alnāhu Qur'ānāan `Arabīyāan La`allakum Ta`qilūna

043003.

‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Wa 'Innahu Fī 'Ummi Al-Kitābi Ladaynā La`alīyun Ĥakīmun

043004.Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çokyücedir, hikmetlerle doludur.

‍‍
'Afanađribu `Ankumu Adh-Dhikra Şafĥāan 'An Kuntum Qawmāan Musrifīna

043005.Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Zikir’le (Kur’an’la) siziuyarmaktan geri mi duralım?

‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍
Wa Kam 'Arsalnā Min Nabīyin Al-'Awwalīna

043006.Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik.

‌‌‌ ‍‌
Wa Mā Ya'tīhim Min Nabīyin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

043007.(Onlar da) kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Fa'ahlaknā 'Ashadda Minhum Baţshāan Wa Mađá Mathalu Al-'Awwalīna

043008.Biz, onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti!

‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Khalaqahunna Al-`Azīzu Al-`Alīmu

043009.Andolsun, onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka,“Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı” diyeceklerdir.

‍‌ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Mahdāan Wa Ja`ala Lakum Fīhā Subulāan La`allakum Tahtadūna

043010.O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye siziniçin orada yollar var edendir.

‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Wa Al-Ladhī Nazzala Mina As-Samā'i Mā'an Biqadarin Fa'ansharnā Bihi Baldatan Maytāan ۚ Kadhālika Tukhrajūna

043011.O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık.İşte siz de, böyle diriltileceksiniz.

‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍ ‌ ‌ۚ‍‍
Wa Al-Ladhī Khalaqa Al-'Azwāja Kullahā Wa Ja`ala Lakum Mina Al-Fulki Wa Al-'An`ām Mā Tarkabūna

043012,13,14.O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da,kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimizeveren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz bizRabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri vehayvanları yaratandır.

‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌
Litastawū `Alá Žuhūrihi Thumma Tadhkurū Ni`mata Rabbikum 'Idhā Astawaytum `Alayhi Wa Taqūlū Subĥāna Al-Ladhī Sakhkhara Lanā Hādhā Wa Mā Kunnā Lahu Muqrinīna

043013.

‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Innā 'Ilá Rabbinā Lamunqalibūna

043014.

‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Ja`alū Lahu Min `Ibādihi Juz'āan ۚ 'Inna Al-'Insāna Lakafūrun Mubīnun

043015.Böyle iken (“melekler Allah’ın kızlarıdır” demek suretiyle) kullarındanbir kısmını O’nun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür.

‌ ‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ ‍‍‍‍‍‍
'Am Attakhadha Mimmā Yakhluqu Banātin Wa 'Aşfākum Bil-Banīna

043016.Yoksa, Allah, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de, oğullarısize mi seçip ayırdı?

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍
Wa 'Idhā Bushshira 'Aĥaduhum Bimā Đaraba Lilrraĥmani Mathalāan Žalla Wajhuhu Muswaddāan Wa Huwa Kažīmun

043017.Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ilemüjdelendiği zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.

‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'Awaman Yunashsha'u Fī Al-Ĥilyati Wa Huwa Fī Al-Khişāmi Ghayru Mubīnin

043018.Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilinierkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah’a isnad ediyorlar?

‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Ja`alū Al-Malā'ikata Al-Ladhīna Hum `Ibādu Ar-Raĥmāni 'Ināthāan ۚ 'Ashahidū Khalqahum ۚ Satuktabu Shahādatuhum Wa Yus'alūna

043019.Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlarınyaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak vesorgulanacaklardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‌
Wa Qālū Law Shā'a Ar-Raĥmānu Mā `Abadnāhum ۗ Mā Lahum Bidhālika Min `Ilmin ۖ 'In Hum 'Illā Yakhruşūna

043020.“Eğer Rahmân dileseydi biz onlara kulluk etmezdik” dediler. Bu konudahiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ۗ ‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
'Am 'Ātaynāhum Kitābāan Min Qablihi Fahum Bihi Mustamsikūna

043021.Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?

‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Bal Qālū 'Innā Wajadnā 'Ābā'anā `Alá 'Ummatin Wa 'Innā `Aláthārihim Muhtadūna

043022.Hayır! Onlar sadece, “Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerindebulduk, ve biz onların izlerinden gitmekteyiz” dediler.

‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌
Wa Kadhalika Mā 'Arsalnā Min Qablika Fī Qaryatin Min Nadhīrin 'Illā Qāla Mutrafūhā 'Innā Wajadnā 'Ābā'anā `Alá 'Ummatin Wa 'Innā `Aláthārihim Muqtadūna

043023.İşte böyle, biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki, oranınşımarık zenginleri, “Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Bizde elbette onların izlerinden gitmekteyiz” demiş olmasınlar.

‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌
Qāla 'Awalaw Ji'tukum Bi'ahdá Mimmā Wajadtum `Alayhi 'Ābā'akum ۖ Qālū 'Innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna

043024.(Gönderilen uyarıcı,) “Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuzdinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?” dedi. Onlar, “Biz kesinliklesizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz” dediler.

‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۖ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍
ntaqamnā Minhum ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna

043025.. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu, bak nasıl oldu!

‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'Idh Qāla 'Ibhīmu Li'abīhi Wa Qawmihi~ 'Innanī Barā'un Mimmā Ta`budūna

043026.Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: “Şüphesiz ben sizintaptıklarınızdan uzağım.”

‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌
'Illā Al-Ladhī Faţaranī Fa'innahu Sayahdīni

043027.“Ben ancak O, beni yaratana taparım. Şüphesiz O beni doğru yolailetecektir.”

‍‍
Wa Ja`alahā Kalimatanqiyatan Fī `Aqibihi La`allahum Yarji`ūna

043028.İbrahim bunu, belki dönerler diye, ardından gelecekler arasında kalıcıbir söz yaptı.

‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Bal Matta`tu Hā'uulā' Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Wa Rasūlun Mubīnun

043029.Doğrusu onları (Mekke müşriklerini) ve atalarını kendilerine hak olanKur’an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar (dünyanimetlerinden) yararlandırırım.

‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Wa Lammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Qālū Hādhā Siĥrun Wa 'Innā Bihi Kāfirūna

043030.Fakat kendilerine Hak gelince, “Bu bir büyüdür, biz onu kesinlikleinkar ediyoruz” dediler.

‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍
Wa Qālū Lawlā Nuzzila Hādhā Al-Qur'ānu `Alá Rajulin Mina Al-Qaryatayni `Ažīmin

043031.“Bu Kur’an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!”dediler.2

‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Ahum Yaqsimūna Raĥmata Rabbika ۚ Naĥnu Qasamnā Baynahum Ma`īshatahum Al-Ĥayāati Ad-Dunۚ Wa Rafa`nā Ba`đahum Fawqa Ba`đin Darajātin Liyattakhidha Ba`đuhum Ba`đāan Sukhrīyāan ۗ Wa Raĥmatu Rabbika Khayrun Mimmā Yajma`ūna

043032.Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onlarıngeçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleriiçin, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık.Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden dahahayırlıdır.

‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‌‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Lawlā 'An Yakūna An-Nāsu 'Ummatan Wāĥidatan Laja`alnā Liman Yakfuru Bir-Raĥmani Libuyūtihim Suqufāan Min Fađđatin Wa Ma`ārija `Alayhā Yažharūna

043033.Eğer bütün insanlar (kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürdebirleşen) bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahmân’ı inkar edenlerinevlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Libuyūtihim 'Abwābāan Wa Suruan `Alayhā Yattaki'ūna

043034,35.Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altınsüslemeler yapardık. Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbininkatında ahiret ise, O’na karşı gelmekten sakınanlarındır.

‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Zukhrufāan ۚ Wa 'In Kullu Dhālika Lammā Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa ۚ Al-'Ākhiratu `Inda Rabbika Lilmuttaqīna

043035.

‌‍ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Wa Man Ya`shu `An Dhikri Ar-Raĥmāni Nuqayyiđ Lahu Shayţānāan Fahuwa Lahu Qarīnun

043036.Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse biz onun başına birşeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur.

‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍
Wa 'Innahum Layaşuddūnahum `Ani As-Sabīli Wa Yaĥsabūna 'Annahum Muhtadūna

043037.Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğruyolda olduklarını sanırlar.

‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Ĥattá 'Idhā Jā'anā Qāla Yā Layta Baynī Wa Baynaka Bu`da Al-Mashriqayni Fabi'sa Al-Qarīnu

043038.Sonunda bize geldiğinde, arkadaşına, “Keşke benimle senin aranda doğuile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!” der.

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Lan Yanfa`akumu Al-Yawma 'Idh Žalamtum 'Annakum Al-`Adhābi Mushtarikūna

043039.Onlara, “(Bu temenniniz) bugün size asla fayda vermez. Çünküzulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız” denir.

‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‌
'Afa'anta Tusmi`u Aş-Şumma 'Aw Tahdī Al-`Umya Wa Man Kāna Fī Đalālin Mubīnin

043040.Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklıkiçinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?

‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌‍‍
Fa'immā Nadh/habanna Bika Fa'innā Minhum Muntaqimūna

043041.Ya biz seni (bu dünyadan) alır götürürüz de, onlardan intikam alırız.

‍‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Aw Nuriyannaka Al-Ladhī Wa`adnāhum Fa'innā `Alayhim Muqtadirūna

043042.Yahut da, onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki, bizim onlaragücümüz yeter.

‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Fāstamsik Bial-Ladhī 'Ūĥiya 'Ilayka ۖ 'Innaka `Alá Şirāţin Mustaqīmin

043043.Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yolüzeresin.

‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa 'Innahu Ladhikrun Laka Wa Liqawmika ۖ Wa Sawfa Tus'alūna

043044.Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondanhesaba çekileceksiniz.

‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‍
Wa As'al Man 'Arsalnā Min Qablika Min Rusulinā 'Aja`alnā Min Dūni Ar-Raĥmāni 'Ālihatan Yu`badūna

043045.Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kullukedilecek ilahlar var etmiş miyiz?

‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Faqāla 'Innī Rasūlu Rabbi Al-`Ālamīna

043046.Andolsun, biz Mûsâ’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelenadamlarına göndermiştik de o, “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim”demişti.

‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Falammā Jā'ahum Bi'āyātinā 'Idhā Hum Minhā Yađĥakūna

043047.(Mûsâ) mucizelerimizi kendilerine getirince, bir de bakmışsın, omucizelere gülüyorlar!

‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Mā Nurīhim Min 'Āyatin 'Illā Hiya 'Akbaru Min 'Ukhtihā ۖ Wa 'Akhadhnāhum Bil-`Adhābi La`allahum Yarji`ūna

043048.Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yoladönsünler diye, onları azaba uğrattık.

‌ ‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍ ‍‍‍‌
Wa Qālū Yā 'Ayyuhā As-Sāĥiru Ad`u Lanā Rabbaka Bimā `Ahida `Indaka 'Innanā Lamuhtadūn

043049.(Onlar azabı görünce) “Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizimiçin Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz” dediler.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌
Falammā Kashafnā `Anhumu Al-`Adhāba 'Idhā Hum Yankuthūna

043050.Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerindendönüyorlar.

‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍
Wa Nādá Fir`awnu Fī Qawmihi Qāla Yā Qawmi 'Alaysa Lī Mulku Mişra Wa Hadhihi Al-'Anhāru Tajrī Min Taĥtī ۖ 'Afalā Tubşirūna

043051.Firavun kavmine seslenerek dedi ki: “Ey kavmim! Mısır hükümdarlığıbenim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâgörmüyor musunuz?”

‌‌‌ ‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Am 'Anā Khayrun Min Hādhā Al-Ladhī Huwa Mahīnun Wa Lā Yakādu Yubīnu

043052.“Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olanbu adamdan daha hayırlı değil miyim?”

‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌
Falawlā 'Ulqiya `Alayhi 'Aswiratun Min Dhahabin 'Aw Jā'a Ma`ahu Al-Malā'ikatu Muqtarinīna

043053.“(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunlaberaber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?”

‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Fāstakhaffa Qawmahu Fa'aţā`ūhu ۚ 'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna

043054.Firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler.Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.

‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‌‌ ‍‍‍
Falammā 'Āsafūnā Antaqamnā Minhum Fa'aghraqnāhum 'Ajma`īna

043055.Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık, hepsinisuda boğduk.

‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Faja`alnāhum Salafāan Wa Mathalāan Lil'ākhirīna

043056.Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnekkıldık.

‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Lammā Đuriba Abnu Maryama Mathalāan 'Idhā Qawmuka Minhu Yaşiddūna

043057.Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin seninkavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeyebaşlar.

‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Qālū 'A'ālihatunā Khayrun 'Am Huwa ۚĐarabūhu Laka 'Illā Jadalāan ۚ Bal Hum Qawmun Khaşimūna

043058.“Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?” dediler. Bunu sadeceseninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı birtoplumdur.

‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ‍‍ ‌‌ ۚ ‍‍
'In Huwa 'Illā `Abdun 'An`amnā `Alayhi Wa Ja`alnāhu Mathalāan Libanī 'Isrā'īla

043059.İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnekkıldığımız bir kuldur.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍
Wa Law Nashā'u Laja`alnā Minkum Malā'ikatan Al-'Arđi Yakhlufūna

043060.Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekleryaratırdık.

‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Wa 'Innahu La`ilmun Lilssā`ati Falā Tamtarunna Bihā Wa Attabi`ūnī ۚdhā Şirāţun Mustaqīmun

043061.Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında aslaşüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.

‌ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa Lā Yaşuddannakumu Ash-Shayţānu ۖ 'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun

043062.Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık birdüşmandır.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ
Wa Lammā Jā'a `Īsá Bil-Bayyināti Qāla Qad Ji'tukum Bil-Ĥikmati Wa Li'abayyina Lakum Ba`đa Al-Ladhī Takhtalifūna Fīhi Fa ۖ Attaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

043063.İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: “Ben size hikmetigetirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını sizeaçıklamak için geldim. Öyle ise, Allah’a karşı gelmekten sakının ve banaitaat edin.”

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍ ‌‌‍
'Inna Allāha Huwa Rabbī Wa Rabbukum Fā`budūhu ۚdhā Şirāţun Mustaqīmun

043064.Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’nakulluk edin, işte bu doğru bir yoldur.

‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
khtalafa Al-'Aĥzābu Min Baynihim ۖ Fawaylun Lilladhīna Žalamū Min `Adhābi Yawmin 'Alīmin

043065.Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir gününazâbından vay o zulmedenlerin haline!

‍‍‌ ‍‌ ۖ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌
Hal Yanžurūna 'Illā As-Sā`ata 'An Ta'tiyahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna

043066.Onlar (bu tavırlarıyla) ancak, kıyamet gününün kendilerine ansızıngelmesini beklemektedirler, halbuki bunun farkında değillerdir.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
Al-'Akhillā'u Yawma'idhin Ba`đuhum Liba`đin `Adūwun 'Illā Al-Muttaqīna

043067.O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirinedüşman olurlar.

‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍
Yā `Ibādi Lā Khawfun `Alaykumu Al-Yawma Wa Lā 'Antum Taĥzanūna

043068,69.(Allah şöyle der:) “Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olankullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de.”

‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌
Al-Ladhīna 'Āmanū Bi'āyātinā Wa Kānū Muslimīna

043069.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌
Adkhulū Al-Jannata 'Antum Wa 'Azwājukum Tuĥbarūna

043070.“Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz.”

‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌
Yuţāfu `Alayhim Bişāfin Min Dhahabin Wa 'Akwābin ۖ Wa Fīhā Mā Tashtahīhi Al-'Anfusu Wa Taladhdhu Al-'A`yunu ۖ Wa 'Antum Fīhā Khālidūna

043071.Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediğive gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarakkalacaksınız.

‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌‌‍ ‌ ‍‌
Wa Tilka Al-Jannatu Allatīrithtumūhā Bimā Kuntum Ta`malūna

043072.İşte, bu yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir.

‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Lakum Fīhā Fākihatun Kathīratun Minhā Ta'kulūna

043073.Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz.

‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌
'Inna Al-Mujrimīna Fī `Adhābi Jahannama Khālidūn

043074.Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Lā Yufattaru `Anhum Wa Hum Fīhi Mublisūna

043075.Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler.

‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Kānū Humu Až-Žālimīna

043076.Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zâlim idiler.

‍ ‌‍‌ ‍‍
Wa Nādaw Yā Māliku Liyaqđi `Alaynā Rabbuka ۖ Qāla 'Innakum Mākithūna

043077.(Görevli meleğe şöyle seslenirler:) “Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizibitirsin.” O da, “Siz hep böyle kalacaksınız” der.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۖ
Laqad Ji'nākum Bil-Ĥaqqi Wa Lakinna 'Aktharakum Lilĥaqqi Kārihūna

043078.Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktanhoşlanmayanlarsınız.

‌ ‍ ‌‍ ‌‍
'Am 'Abramū 'Aman Fa'innā Mubrimūna

043079.Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler?Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız.

‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍
'Am Yaĥsabūna 'Annā Lā Nasma`u Sirrahum Wa Najwāhum ۚ Balá Wa Rusulunā Ladayhim Yaktubūna

043080.Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mısanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler)yazmaktadırlar.

‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌‌
Qul 'In Kāna Lilrraĥmani Waladun Fa'anā 'Awwalu Al-`Ābidīna

043081.(Ey Muhammed!) De ki: “Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı, ona kullukedenlerin ilki ben olurdum.”

‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌
Subĥāna Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Rabbi Al-`Arshi `Ammā Yaşifūna

043082.Göklerin ve yerin Rabbi, Arş’ın da Rabbi olan Allah, onlarınnitelendirmelerinden uzaktır.

‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna

043083.Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batılinançlarına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar.

‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Wa Huwa Al-Ladhī Fī As-Samā'i 'Ilahun Wa Fī Al-'Arđi 'Ilahun ۚ Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-`Alīmu

043084.O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmetsahibidir, hakkıyla bilendir.

‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
Wa Tabāraka Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Wa `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa 'Ilayhi Turja`ūna

043085.Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisineait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O’nun katındadır veyalnızca O’na döndürüleceksiniz.

‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍
Wa Lā Yamliku Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūnihi Ash-Shafā`ata 'Illā Man Shahida Bil-Ĥaqqi Wa Hum Ya`lamūna

043086.Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakkaşâhitlik edenler şefaat edebilirler.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqahum Layaqūlunna Allāhu ۖ Fa'anná Yu'ufakūna

043087.Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, “Allah”derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar?

‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌
Wa QīlihiRabbi 'Inna Hā'uulā' Qawmun Lā Yu'uminūna

043088.Onun (Muhammed’in), “Ya Rabbi!” demesine andolsun ki, şüphesiz bunlariman etmeyen bir kavimdir.

‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌
şfaĥ `Anhum Wa Qul Salāmun ۚ Fasawfa Ya`lamūna

043089.Şimdilik sen onları hoş gör ve “size selam olsun” de. Yakındabilecekler.

‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌ۚ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah