Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

45) Sūrat Al-Jāthiyah

Printed format

45)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm

045001.Hâ Mîm.1

-
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Allāhi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi

045002.Kitab’ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allahtarafındandır.

‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Inna Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi La'āyātin Lilmu'uminīna

045003.Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını vebirliğini gösteren) nice deliller vardır.

‍‌‍‍‌‌‍‍‍
Wa Fī Khalqikum Wa Mā Yabuththu Min Dābbatin 'Āyātun Liqawminqinūna

045004.Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda dakesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Mā 'Anzala Allāhu Mina As-Samā'i Min Rizqin Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Wa Taşrīfi Ar-Riyāĥi 'Āyātun Liqawmin Ya`qilūna

045005.Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık(sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonradiriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplumiçin deliller vardır.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Tilka 'Āyātu Allāhi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi ۖ Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`da Allāhi Wa 'Āyātihi Yu'uminūna

045006.İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz.Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍
Waylun Likulli 'Affākin 'Athīmin

045007.Her günahkâr yalancının vay haline!

‌ ‌‍‍‍
Yasma`u 'Āyāti Allāhi Tutlá `Alayhi Thumma Yuşirru Mustakbirāan Ka'an Lam Yasma`hā ۖ Fabashshirhu Bi`adhābin 'Alīmin

045008.Kendisine Allah’ın âyetlerinin okunduğunu işitir de, sonra büyüklüktaslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu birazap ile müjdele!

‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌ۖ ‍‍‌
Wa 'Idhā `Alima Min 'Āyātinā Shay'āan Attakhadhahā Huzūan ۚ 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun

045009.Âyetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcıbir azap vardır!

‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Min Warā'ihim Jahannamu ۖ Wa Lā Yughnī `Anhum Mā Kasabū Shay'āan Wa Lā Mā Attakhadhū Min Dūni Allāhi 'Awliyā'a ۖ Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun

045010.Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah’tan başkaedindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyükbir azap vardır.

‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‌‍‍
dhā Hudan Wa ۖ Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Rabbihim Lahum `Adhābun Min Rijzin 'Alīmun

045011.İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlereise elem dolu çok kötü bir azap vardır.

‌‌ ‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌
Al-Lahu Al-Ladhī Sakhkhara Lakumu Al-Baĥra Litajriya Al-Fulku Fīhi Bi'amrihi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna

045012.Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız veşükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.

‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Minhu ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna

045013.Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizinhizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için delillervardır.

‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Qul Lilladhīna 'Āmanū Yaghfirū Lilladhīna Lā Yarjūna 'Ayyāma Allāhi Liyajziya Qawmāan Bimā Kānū Yaksibūna

045014.İnananlara söyle, Allah’ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik)bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma (kendi) kazandığının karşılığınıversin.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌
Man `Amila Şāliĥāan Falinafsihi ۖ Wa Man 'Asā'a Fa`alayhā ۖ Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna

045015.Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülükyaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

‍‌ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍
Wa Laqad 'Ātaynā Banī 'Isrā'īla Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Wa Fađđalnāhum `Alá Al-`Ālamīna

045016.Andolsun biz, İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlikverdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları(dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.

‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Wa 'Ātaynāhum Bayyinātin Mina Al-'Amri ۖ Famā Akhtalafū 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghyāan Baynahum ۚ 'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna

045017.Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancakkendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki hasetten dolayı ayrılığadüştüler. Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusundakıyamet günü, aralarında hüküm verecektir.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Thumma Ja`alnāka `Alá Sharī`atin Mina Al-'Amri Fa Attabi`hā Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'a Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna

045018.Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy,bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.

‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Innahum Lan Yughnū `Anka Mina Allāhi Shay'āan ۚ Wa 'Inna Až-Žālimīna Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin Wa ۖ Allāhu Wa Līyu Al-Muttaqīna

045019.Çünkü onlar, Allah’a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesizzalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmektensakınanların dostudur.

‍ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۖ‍‍
dhā Başā'iru Lilnnāsi Wa Hudan Wa Raĥmatun Liqawminqinūna

045020.Bu Kur’an, insanlar için kalp gözleri (konumundaki bir nur), kesinolarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir.

‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Ajtaraĥū As-Sayyi'āti 'An Naj`alahum Kālladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sawā'an Maĥyāhum Wa Mamātuhum ۚ Sā'a Mā Yaĥkumūna

045021.Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenlergibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mısanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar!

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‌ ‌
Wa Khalaqa Allāhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Wa Litujzá Kullu Nafsin Bimā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna

045022.Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkesekazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Afara'ayta Mani Attakhadha 'Ilahahu Hawāhu Wa 'Ađallahu Allāhu `Alá `Ilmin Wa Khatama `Alá Sam`ihi Wa Qalbihi Wa Ja`ala `Alá Başarihi Ghishāwatan Faman Yahdīhi Min Ba`di Allāhi ۚ 'Afalā Tadhakkarūna

045023.Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah’ın; (halini) bildiği için saptırdığı vekulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü?Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibretalmayacak mısınız?

‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‌‌ ‌
Wa Qālū Mā Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Yuhlikunā 'Illā Ad-Dahru ۚ Wa Mā Lahum Bidhālika Min `Ilmin ۖ 'In Hum 'Illā Yažunnūna

045024.Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız.Bizi ancak zaman yok eder.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlarsadece zanda bulunuyorlar.

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Mā Kāna Ĥujjatahum 'Illā 'An Qālū A'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna

045025.Onlara âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak,“Doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin” demek oldu.

‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Quli Allāhu Yuĥyīkum Thumma Yumītukum Thumma Yajma`ukum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna

045026.De ki: “Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek, sonra da kendisindeşüphe olmayan Kıyamet gününde sizi bir araya getirecek, ama insanlarınçoğu bilmezler.”

‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yawma'idhin Yakhsaru Al-Mubţilūna

045027.Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Kıyamet kopacağı gün, işteo gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Tará Kulla 'Ummatinthiyatan ۚ Kullu 'Ummatin Tud`á 'Ilá Kitābihā Al-Yawma Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna

045028.O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabınaçağrılır. (Onlara şöyle denilir:) “Bugün (yalnızca) yaptıklarınızınkarşılığı verilecektir.”

‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ۚ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍
dhā Kitābunā Yanţiqu `Alaykum Bil-Ĥaqqi ۚ 'Innā Kunnā Nastansikhu Mā Kuntum Ta`malūna

045029.İşte kitabımız, size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmaktaolduklarınızı kaydediyorduk.

‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayudkhiluhum RabbuhumRaĥmatihi ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-Mubīnu

045030.İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinesokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır.

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū 'Afalam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fāstakbartum Wa Kuntum Qawmāan Mujrimīna

045031.İnkâr edenlere gelince onlara şöyle denir: “Âyetlerim size okunmuştu dasizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?”

‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Qīla 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa As-Sā`atu Lā Rayba Fīhā Qultum Mā Nadrī Mā As-Sā`atu 'In Nažunnu 'Illā Žannāan Wa Mā Naĥnu Bimustayqinīna

045032.“Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir, kıyamet hakkında hiçbir şüpheyoktur” dendiği zaman ise; “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadecezannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz” demiştiniz.

‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Badā Lahum Sayyi'ātu Mā `Amilū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

045033.Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey,kendilerini kuşatıvermiştir.

‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Qīla Al-Yawma Nansākum Kamā Nasītum Liqā'a Yawmikumdhā Wa Ma'wākumu An-Nāru Wa Mā Lakum Minşirīna

045034.Onlara şöyle denir: “Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu günbiz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur.”

‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌
Dhālikum Bi'annakum Attakhadhtum 'Āyāti Allāhi Huzūan Wa Gharratkumu Al-Ĥayāatu Ad-Dunۚ Fālyawma Lā Yukhrajūna Minhā Wa Lā Hum Yusta`tabūna

045035.“Bunun sebebi, Allah’ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatınınsizi aldatmasıdır.” Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah’ın rızasınıkazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez.

‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌
Falillāhi Al-Ĥamdu Rabbi As-Samāwāti Wa Rabbi Al-'Arđi Rabbi Al-`Ālamīna

045036.Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah’amahsustur.

‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍
Wa Lahu Al-Kibriyā'u Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

045037.Göklerde ve yerde ululuk O’na aittir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm vehikmet sahibidir.

‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah