Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

42) Sūrat Ash-Shūrá

Printed format

42)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm

042001.Hâ Mîm.

-
`Sq

042002.‘Ayn Sîn Kâf

Kadhālika Yūĥī 'Ilayka Wa 'Ilá Al-Ladhīna Min Qablika Allāhu Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

042003.(Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah,sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.

‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīmu

042004.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O, yücedir, büyüktür.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍
Takādu As-Samāwātu Yatafaţţarna Min Fawqihinna Wa ۚ Al-Malā'ikatu Yusabbiĥūna Biĥamdi Rabbihim Wa Yastaghfirūna Liman Al-'Arđi ۗ 'Alā 'Inna Allāha Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu

042005.Neredeyse gökler (onun azametinden) üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerise, Rablerini hamd ile tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanmadilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūnihi~ 'Awliyā'a Allāhu Ĥafīžun `Alayhim Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin

042006.Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daimagözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌
Wa Kadhalika 'Awĥaynā 'Ilayka Qur'ānāan `Arabīyāan Litundhira 'Umma Al-Qurá Wa Man Ĥawlahā Wa Tundhira Yawma Al-Jam`i Lā Rayba Fīhi ۚ Farīqun Al-Jannati Wa Farīqun As-Sa`īri

042007.Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olanMekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayantoplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup isecehennemdedir.

‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍
Wa Law Shā'a Allāhu Laja`alahum 'Ummatan Wāĥidatan Wa Lakin Yudkhilu Man Yashā'u Fī Raĥmatihi Wa ۚ Až-Žālimūna Mā Lahum Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin

042008.Allah dileseydi onları (aynı dine mensup) bir tek ümmet yapardı. FakatO, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısıyoktur.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Am Attakhadhū Min Dūnihi~ 'Awliyā'a ۖ Fa-Allāhu Huwa Al-Walīyu Wa Huwa Yuĥyī Al-Mawtá Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

042009.Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dostAllah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Wa Mā Akhtalaftum Fīhi Min Shay'in Faĥukmuhu~ 'Ilá Allāhi ۚ Dhalikumu Allāhu Rabbī `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi 'Unību

042010.Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir.İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’nayöneliyorum.

‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌~ ‌‌ ۚ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
ţiru As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Ja`ala Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Wa Mina Al-'An`ām 'Azwājāan ۖ Yadhra'uukum Fīhi ۚ Laysa Kamithlihi Shay'un ۖ Wa Huwa As-Samī`u Al-Başīru

042011.O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizdeneşler, hayvanlardan da(kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu sûretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbirşey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Lahu Maqālīdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Innahu Bikulli Shay'in `Alīmun

042012.Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve(dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.

‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ
Shara`a Lakum Mina Ad-Dīni Mā Waşşá Bihi Nūĥāan Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Wa Mā Waşşaynā Bihi~ 'Ibhīma Wa Mūsá Wa `Īsá ۖ 'An 'Aqīmū Ad-Dīna Wa Lā Tatafarraqū Fīhi ۚ Kabura `Alá Al-Mushrikīna Mā Tad`ūhum 'Ilayhi ۚ Allāhu Yajtabī 'Ilayhi Man Yashā'u Wa Yahdī 'Ilayhi Man Yunību

042013.“Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’aemrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğinisize de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslam dini),Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenliklekendine yönelenleri de ona ulaştırır.

‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌
Wa Mā Tafarraqū 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghyāan Baynahum ۚ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika 'Ilá 'Ajalin Musamman Laquđiya Baynahum ۚ Wa 'Inna Al-Ladhīna 'Ūrithū Al-Kitāba Min Ba`dihim Lafī Shakkin Minhu Murībin

042014.Onlar, kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıkyüzünden ayrılığa düştüler. Eğer (azabın) belli bir süreye kadar(ertelenmesi ile ilgili olarak) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı,aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra Kitab’a mirasçıkılınanlar da, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler.

‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Falidhalika Fād`u ۖ Wa Astaqim Kamā 'Umirta ۖ Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'ahum ۖ Wa Qul 'Āmantu Bimā 'Anzala Allāhu Min Kitābin ۖ Wa 'Umirtu Li'`dila Baynakumu ۖ Allāhu Rabbunā Wa Rabbukum ۖ Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum ۖ Lā Ĥujjata Baynanā Wa Baynakumu ۖ Allāhu Yajma`u Baynanā ۖ Wa 'Ilayhi Al-Maşīru

042015.(Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibidosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben Allah’ınindirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekleemrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizimişlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızdatartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşde ancak O’nadır.”

ۖ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌ۖ ‌‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌‍ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ۖ‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌ ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Yuĥājjūna Fī Al-Lahi Min Ba`di Mā Astujība Lahu Ĥujjatuhum Dāĥiđatun `Inda Rabbihim Wa `Alayhim Ghađabun Wa Lahum `Adhābun Shadīdun

042016.Allah’ın çağrısına uyulduktan sonra O’nun hakkında tartışmaya girenlerindelilleri Rableri katında bâtıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetinbir azap vardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Al-Lahu Al-Ladhī 'Anzala Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Wa Al-Mīzāna ۗ Wa Mā Yudrīka La`alla As-Sā`ata Qarībun

042017.Allah, hak olarak Kitab’ı ve mizanıindirendir. Sen neredenbileceksin belki de o saat (kıyamet) yakındır.

‌‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍
Yasta`jilu Bihā Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bihā Wa ۖ Al-Ladhīna 'Āmanū Mushfiqūna Minhā Wa Ya`lamūna 'Annahā Al-Ĥaqqu ۗ 'Alā 'Inna Al-Ladhīna Yumārūna Fī As-Sā`ati Lafī Đalālin Ba`īdin

042018.Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise,ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyametgünü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Al-Lahu Laţīfun Bi`ibādihi Yarzuqu Man Yashā'u ۖ Wa Huwa Al-Qawīyu Al-`Azīzu

042019.Allah kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O,kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍
Man Kāna Yurīdu Ĥartha Al-'Ākhirati Nazid Lahu Fī Ĥarthihi ۖ Wa Man Kāna Yurīdu Ĥartha Ad-Dunyā Nu'utihi Minhā Wa Mā Lahu Fī Al-'Ākhirati Min Naşībin

042020.Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünyakazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbirpayı yoktur.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍ ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍
'Am Lahum Shurakā'u Shara`ū Lahum Mina Ad-Dīni Mā Lam Ya'dhan Bihi Allāhu ۚ Wa Lawlā Kalimatu Al-Faşli Laquđiya Baynahum ۗ Wa 'Inna Až-Žālimīna Lahum `Adhābun 'Alīmun

042021.Yoksa, Allah’ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılanortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin hükmüolmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, zâlimler için elemdolu bir azap vardır.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Tará Až-Žālimīna Mushfiqīna Mimmā Kasabū Wa Huwa Wāqi`un Bihim Wa ۗ Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fī Raāti Al-Jannāti ۖ Lahum Mā Yashā'ūna `Inda Rabbihim ۚ Dhālika Huwa Al-Fađlu Al-Kabīru

042022.Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korku iletitrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennetbahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır.İşte bu büyük lütuftur.

‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍
Dhālika Al-Ladhī Yubashshiru Allāhu `Ibādahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti ۗ Qul Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajan 'Illā Al-Mawaddata Fī Al-Qurbá ۗ Wa Man Yaqtarif Ĥasanatan Nazid Lahu Fīhā Ĥusnāan ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Shakūrun

042023.İşte bu Allah’ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. Deki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğansevgiden başka bir ücret istemiyorum.” Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğiniartırırız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌
'Am Yaqūlūna Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan ۖ Fa'in Yasha'i Allāhu Yakhtim `Alá Qalbika ۗ Wa Yamĥu Allāhu Al-Bāţila Wa Yuĥiqqu Al-Ĥaqqa Bikalimātihi~ ۚ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

042024.Yoksa “Yalan uydurup Allah’a iftira etti” mi diyorlar. Eğer Allahdilerse senin kalbini mühürler. Allah bâtılı yok eder, hakkı sözleriylegerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıylabilendir.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ۖ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۗ‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa Huwa Al-Ladhī Yaqbalu At-Tawbat `An `Ibādihi Wa Ya`fū `Ani As-Sayyi'āti Wa Ya`lamu Mā Taf`alūna

042025.O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan veyaptıklarınızı bilendir.

‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Yastajību Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Yazīduhum Min Fađlihi Wa ۚ Al-Kāfirūna Lahum `Adhābun Shadīdun

042026.Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir;lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler için ise çetin bir azapvardır.

‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‍‍‌
Wa Law Basaţa Allāhu Ar-Rizqa Li`ibādihi Labaghaw Fī Al-'Arđi Wa Lakin Yunazzilu Biqadarin Mā Yashā'u ۚ 'Innahu Bi`ibādihi Khabīrun Başīrun

042027.Allah kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, yeryüzündemutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir.Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.

‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Yunazzilu Al-Ghaytha Min Ba`di Mā Qanaţū Wa Yanshuru Raĥmatahu ۚ Wa Huwa Al-Walīyu Al-Ĥamīdu

042028.O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini hertarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık olandır.

‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌
Wa Min 'Āyātihi Khalqu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baththa Fīhimā Min Dābbatin ۚ Wa Huwa `Alá Jam`ihim 'Idhā Yashā'u Qadīrun

042029.Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nunvarlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeyede gücü yetendir.

‍‌ ‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ۚ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Wa Mā 'Aşābakum Min Muşībatin Fabimā Kasabat 'Aydīkum Wa Ya`fū `An Kathīrin

042030.Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O,yine de çoğunu affeder.

‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna Fī Al-'Arđi ۖ Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin

042031.Yeryüzünde O’nu âciz bırakamazsınız. Sizin için Allah’tan başka hiçbirdost ve yardımcı yoktur.

‌ ‌‌‍‍‍‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Al-Jawāri Fī Al-Baĥri Kāl'a`lāmi

042032.Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O’nun varlığının delillerindendir.

‍‌‍‍‌‍‍‌ ‍‍‌
'In Yasha' Yuskini Ar-Rīĥa Fayažlalna Rawākida `Alá Žahrihi~ ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin

042033.O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar.Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌
'Aw Yūbiqhunna Bimā Kasabū Wa Ya`fu `An Kathīrin

042034.Yahut (içlerindekilerin) yaptıklarından dolayı onları helak eder,birçoğunu da affeder.

‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Ya`lama Al-Ladhīna Yujādilūna Fī 'Āyātinā Mā Lahum Min Maĥīşin

042035.Allah böyle yapar ki, âyetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri içinkaçacak bir yer olmadığını bilsinler.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌
Famā 'Ūtītum Min Shay'in Famatā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa Mā `Inda Allāhi Khayrun Wa 'Abqá Lilladhīna 'Āmanū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna

042036,37,38,39.(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatınıngeçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır.Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan veçirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerininçağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarındaşûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolundaharcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlariçindir.

‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha Wa 'Idhā Mā Ghađibū Hum Yaghfirūna

042037.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Astajābū Lirabbihim Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Amruhum Shūrá Baynahum Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna

042038.

‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Idhā 'Aşābahumu Al-Baghyu Hum Yantaşirūna

042039.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Jazā'u Sayyi'atin Sayyi'atun Mithluhā ۖ Faman `Afā Wa 'Aşlaĥa Fa'ajruhu `Alá Allāhi ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna

042040.Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bircezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah’aaittir. Şüphesiz O, zâlimleri sevmez.

‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌ ‌ ‌‌‍ۚ‍‍
Wa Lamani Antaşara Ba`da Žulmihi Fa'ūlā'ika Mā `Alayhim Min Sabīlin

042041.Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye (cezavermek için) bir yol yoktur.

‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌
'Innamā As-Sabīlu `Alá Al-Ladhīna Yažlimūna An-Nāsa Wa Yabghūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi ۚ 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun

042042.Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yeretaşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Wa Laman Şabara Wa Ghafara 'Inna Dhālika Lamin `Azmi Al-'Umūri

042043.Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecekişlerdendir.

‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Wa Līyin Min Ba`dihi ۗ Wa Tará Až-Žālimīna Lammā Ra'aw Al-`Adhāba Yaqūlūna Hal 'Ilá Maraddin Min Sabīlin

042044.Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur.Azabı gördüklerinde zâlimlerin, “Dünyaya dönmek için bir yol var mı?”dediklerini görürsün.

‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌
Wa Tahum Yu`rađūna `Alayhā Khāshi`īna Mina Adh-Dhulli Yanžurūna Min Ţarfin Khafīyin ۗ Wa Qāla Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Al-Khāsirīna Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa 'Ahlīhim Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Alā 'Inna Až-Žālimīna Fī `Adhābin Muqīmin

042045.Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizlibaktıklarını görürsün. İnananlar da, “İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günükendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır” diyecekler. İyi bilin ki zâlimler,sürekli bir azâp içindedirler.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۗ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Kāna Lahum Min 'Awliyā'a Yanşurūnahum Min Dūni Allāhi ۗ Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Sabīlin

042046.Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur.Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur.

‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
Astajībū Lirabbikum Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Maradda Lahu Mina Allāhi ۚ Mā Lakum Min Malja'iin Yawma'idhin Wa Mā Lakum Min Nakīrin

042047.Allah’tan, geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce,Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır nede (günahlarınızı), inkar edebilirsiniz!

‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Fa'in 'A`rađū Famā 'Arsalnāka `Alayhim Ĥafīžāan ۖ 'In `Alayka 'Illā Al-Balāghu ۗ Wa 'Innā 'Idhā 'Adhaq Al-'Insāna Minnā Raĥmatan Fariĥa Bihā ۖ Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Bimā Qaddamat 'Aydīhim Fa'inna Al-'Insāna Kafūrun

042048.Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki), biz seni onlara bekçi göndermedik.Sana düşen, sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmettattırdığımızda ona sevinir; ama elleriyle yaptıkları işler yüzündenonlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nankördür.

‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍
Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Yakhluqu Mā Yashā'u ۚ Yahabu Liman Yashā'u 'Ināthāan Wa Yahabu Liman Yashā'u Adh-Dhukūra

042049.Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğiniyaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍
'Aw Yuzawwijuhum Dhuknāan Wa 'Ināthāan ۖ Wa Yaj`alu Man Yashā'u `Aqīmāan ۚ 'Innahu `Alīmun Qadīrun

042050.Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediğikimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıylagücü yetendir.

‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‍‌
Wa Mā Kāna Libasharin 'An Yukallimahu Allāhu 'Illā Waĥyāan 'Aw Min Warā'i Ĥijābin 'Aw Yursila Rasūlāan Fayūĥiya Bi'idhnihi Mā Yashā'u ۚ 'Innahu `Alīyun Ĥakīmun

042051.Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur.Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz Oyücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ
Wa Kadhalika 'Awĥaynā 'Ilayka Rūĥāan Min 'Amrinā ۚ Mā Kunta Tadrī Mā Al-Kitābu Wa Lā Al-'Īmānu Wa Lakin Ja`alnāhu Nūan Nahdī Bihi Man Nashā'u Min `Ibādinā ۚ Wa 'Innaka Latahdī 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin

042052,53.İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Senkitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi,kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru biryola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah’ın yoluna.İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.

‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍‌‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Şirāţi Allāhi Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ 'Alā 'Ilá Allāhi Taşīru Al-'Umūru

042053.

‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah