Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

41) Sūrat Fuşşilat

Printed format

41)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm

041001.Hâ Mîm.1

-
Tanzīlun Mina Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi

041002.Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir.

‍‌‍‍‍‍‍
Kitābun Fuşşilat 'Āyātuhu Qur'ānāan `Arabīyāan Liqawmin Ya`lamūna

041003.Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak âyetleri genişçeaçıklanmış bir kitaptır.

‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Bashīrāan Wa Nadhīrāan Fa'a`rađa 'Aktharuhum Fahum Lā Yasma`ūna

041004.Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüzçevirmiştir. Artık onlar işitmezler.

‌ ‌‍‌‌‌ ‍ ‌ ‌
Wa Qālū Qulūbunā Fī 'Akinnatin Mimmā Tad`ūnā 'Ilayhi Wa Fīdhāninā Waqrun Wa Min Bayninā Wa Baynika Ĥijābun Fā`mal 'Innanā `Āmilūna

041005.Dediler ki: “(Ey Muhammed!) Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimizörtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızdada bir perde vardır. O halde sen (istediğini) yap, şüphesiz biz de(istediğimizi) yapacağız.”2

‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌
Qul 'Innamā 'Anā Basharun Mithlukum Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Fāstaqīmū 'Ilayhi Wa Astaghfirūhu ۗ Wa Waylun Lilmushrikīna

041006.De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızınyalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndanbağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay haline!”

‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍
Al-Ladhīna Lā Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna

041007.Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin

041008.Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz birmükâfât vardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Qul 'A'innakum Latakfurūna Bial-Ladhī Khalaqa Al-'Arđa Fī Yawmayni Wa Taj`alūna Lahu~ 'Andādāan ۚ Dhālika Rabbu Al-`Ālamīna

041009.De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’naortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”

‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ~ ‌‌‍‌‌‌‌ۚ ‌ ‌‍
Wa Ja`ala Fīhā Rawāsiya Min Fawqihā Wa Bāraka Fīhā Wa Qaddara Fīhā 'Aqwātahā Fī 'Arba`ati 'Ayyāmin Sawā'an Lilssā'ilīna

041010.O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlaryarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızıkarayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.

‌ ‌‍‌‌ ‍‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Thumma Astawá 'Ilá As-Samā'i Wa Hiya Dukhānun Faqāla Lahā Wa Lil'arđi Ai'tiyā Ţaw`āan 'Aw Karhāan Qālatā 'Ataynā Ţā'i`īna

041011.Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerekveya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Faqađāhunna Sab`a Samāwātin Fī Yawmayni Wa 'Awĥá Fī Kulli Samā'in 'Amraۚ Wa Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bimaşābīĥa Wa Ĥifžāan ۚ Dhālika Taqdīru Al-`Azīzi Al-`Alīmi

041012.Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendiişini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu,mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Fa'in 'A`rađū Faqul 'Andhartukum Şā`iqatan Mithla Şā`iqati `Ādin Wa Thamūda

041013.Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, “Ben sizi Âd ve Semûd kavimleriniçarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım.”

‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
'Idh Jā'at/humu Ar-Rusulu Min Bayni 'Aydīhim Wa Min Khalfihim 'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha ۖ Qālū Law Shā'a Rabbunā La'anzala Malā'ikatan Fa'innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna

041014.Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarındangelmiş, “Allah’tanbaşkasına ibadet etmeyin” demişler, onlar da, “Eğer Rabbimiz dileseydi(Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinlegönderilenleri inkar ediyoruz” demişlerdi.

‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍
Fa'ammā `Ādun Fāstakbarū Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Qālū Man 'Ashaddu Minnā Qūwatan ۖ 'Awalam Yaraw 'Anna Allāha Al-Ladhī Khalaqahum Huwa 'Ashaddu Minhum Qūwatan ۖ Wa Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna

041015.Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, “Bizden dahagüçlü kim var?” demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın onlardandaha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkârediyorlardı.

‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Fa'arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşaan Fī 'Ayyāmin Naĥisātin Linudhīqahum `Adhāba Al-Khizyi Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akhۖ Wa Hum Lā Yunşarūna

041016.Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuzkara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azâbıelbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.

‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Ammā Thamūdu Fahadaynāhum Fāstaĥabbū Al-`Amá `Alá Al-Hudá Fa'akhadhat/hum Şā`iqatu Al-`Adhābi Al-Hūni Bimā Kānū Yaksibūna

041017.Semûd kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlarkörlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık, alçaltıcı azapyıldırımı onları çarpmıştı.

‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Najjaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna

041018.İnananları ve Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Yawma Yuĥsharu 'A`dā'u Allāhi 'Ilá An-Nāri Fahum Yūza`ūna

041019.Allah’ın düşmanlarının, toplanıp yığın yığın cehenneme sevkedilecekleri günü hatırla!

‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Ĥattá 'Idhā Mā Jā'ūShahida `Alayhim Sam`uhum Wa 'Abşāruhum Wa Julūduhum Bimā Kānū Ya`malūna

041020.Nihâyet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yapmışoldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.

‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Wa Qālū Lijulūdihim Lima Shahidtum `Alaynā ۖ Qālū 'Anţaqanā Al-Lahu Al-Ladhī 'Anţaqa Kulla Shay'in Wa Huwa Khalaqakum 'Awwala Marratin Wa 'Ilayhi Turja`ūna

041021.Onlar derilerine, “Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?” derler. Derileri, “Biziher şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yineyalnızca ona döndürülüyorsunuz?”

‌ ‌ ‍ۖ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍
Wa Mā Kuntum Tastatirūna 'An Yash/hada `Alaykum Sam`ukum Wa Lā 'Abşārukum Wa Lā Julūdukum Wa Lakin Žanantum 'Anna Allāha Lā Ya`lamu Kathīrāan Mimmā Ta`malūna

041022.“Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin vederilerinizin, aleyhinize şâhitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin,yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın bilmediğini sanıyordunuz.”

‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Dhalikum Žannukumu Al-Ladhī Žanantum Birabbikum 'Ardākum Fa'aşbaĥtum Mina Al-Khāsirīna

041023.“İşte bu sizin, Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizimahvetti de ziyâna uğrayanlardan oldunuz.”

‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Fa'in Yaşbirū Fālnnāru Mathwan Lahum ۖ Wa 'In Yasta`tibū Famā Hum Mina Al-Mu`tabīna

041024.Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir! EğerAllah’ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlaraizin verilmez.

‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌ۖ ‌‌‌ ‌ ‌
Wa Qayyađnā Lahum Quranā'a Fazayyanū Lahum Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Fī 'Umamin Qad Khalat Min Qablihim Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi ۖ 'Innahum Kānū Khāsirīna

041025.Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlarageçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerindenönce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap),onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۖ‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lā Tasma`ū Lihadhā Al-Qur'āni Wa Al-Ghaw Fīhi La`allakum Taghlibūna

041026.İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için ookunurken yaygara koparın.”

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Falanudhīqanna Al-Ladhīna Kafarū `Adhābāan Shadīdāan Wa Lanajziyannahum 'Aswa'a Al-Ladhī Kānū Ya`malūna

041027.İnkâr edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onlarıyaptıklarının en kötüsü ile cezalandıracağız.

‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Dhālika Jazā'u 'A`dā'i Allāhi An-Nāru ۖ Lahum Fīhā Dāru Al-Khuldi ۖ Jazā'an Bimā Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna

041028.İşte böyle, Allah düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi inkaretmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır.

‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ۖ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Rabbanā 'Arinā Al-Ladhayni 'Ađallānā Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi Naj`alhumā Taĥta 'Aqdāminā Liyakūnā Mina Al-'Asfalīna

041029.(Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden veinsanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altınaalalım ki en aşağılıklardan olsunlar.”

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Qālū Rabbunā Al-Lahu Thumma Astaqāmū Tatanazzalu `Alayhimu Al-Malā'ikatu 'Allā Takhāfū Wa Lā Taĥzanū Wa 'Abshirū Bil-Jannati Allatī Kuntum Tū`adūna

041030.Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onlarınüzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size(dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin!”

‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Naĥnu 'Awliyā'uukum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati ۖ Wa Lakum Fīhā Mā Tashtahī 'Anfusukum Wa Lakum Fīhā Mā Tadda`ūna

041031-32.“Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. Çokbağışlayan ve çok merhametli olan Allah’dan bir ağırlama olarak, oradacanlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin içinvar.”

‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ۖ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌
Nuzulāan Min Ghafūrin Raĥīmin

041032.

‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Man 'Aĥsanu Qawlāan Mimman Da`ā 'Ilá Allāhi Wa `Amila Şāliĥāan Wa Qāla 'Innanī Mina Al-Muslimīna

041033.Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım”diyenden daha güzel sözlü kimdir?

‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍
Wa Lā Tastawī Al-Ĥasanatu Wa Lā As-Sayyi'atu ۚ Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Fa'idhā Al-Ladhī Baynaka Wa Baynahu `Adāwatun Ka'annahu Wa Līyun Ĥamīmun

041034.İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir debakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostoluvermiştir.

‌‌ ۚ ‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌
Wa Mā Yulaqqāhā 'Illā Al-Ladhīna Şabarū Wa Mā Yulaqqāhā 'Illā Dhū Ĥažžin `Ažīmin

041035.Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdanve olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa 'Immā Yanzaghannaka Mina Ash-Shayţāni Nazghun Fāsta`idh Billāhi~ ۖ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

041036.Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemenAllah’a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ۖ‍‍‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Al-Laylu Wa An-Nahāru Wa Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru ۚ Lā Tasjudū Lilshshamsi Wa Lā Lilqamari Wa Asjudū Lillāh Al-Ladhī Khalaqahunna 'In Kuntum 'Īyāhu Ta`budūna

041037.Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşeve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, onlarıyaratan Allah’a secde edin.4

‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Fa'ini Astakbarū Fa-Al-Ladhīna `Inda Rabbika Yusabbiĥūna Lahu Bil-Layli Wa An-Nahāri Wa Hum Lā Yas'amūna

041038.Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanındabulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan onu tespih ederler.

‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Min 'Āyātihi~ 'Annaka Tará Al-'Arđa Khāshi`atan Fa'idhā 'Anzalnā `Alayhā Al-Mā'a Ahtazzat Wa Rabat ۚ 'Inna Al-Ladhī 'Aĥyāhā Lamuĥyī Al-Mawtá ۚ 'Innahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

041039.Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük(kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır.Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeyegücü hakkıyla yetendir.

‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌ ۚ ‌ ‍
'Inna Al-Ladhīna Yulĥidūna Fī 'Āyātinā Lā Yakhfawna `Alaynā ۗ 'Afaman Yulqá Fī An-Nāri Khayrun 'Am Man Ya'tī 'Āmināan Yawma Al-Qiyāmati ۚ A`malū Mā Shi'tum ۖ 'Innahu Bimā Ta`malūna Başīrun

041040.Âyetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğruluktan sapanlar bizegizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içindegelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o, yaptıklarınızıhakkıyla görmektedir.

‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍ۚ ‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bidh-Dhikri Lammā Jā'ahum ۖ Wa 'Innahu Lakitābun `Azīzun

041041.Kur’an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarınıgöreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‍
Lā Ya'tīhi Al-Bāţilu Min Bayni Yadayhi Wa Lā Min Khalfihi ۖ Tanzīlun Min Ĥakīmin Ĥamīdin

041042.Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi,övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.

‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍
Mā Yuqālu Laka 'Illā Mā Qad Qīla Lilrrusuli Min Qablika ۚ 'Inna Rabbaka Ladhū Maghfiratin Wa Dhū `Iqābin 'Alīmin

041043.Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiçşüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azapsahibidir.

‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Wa Law Ja`alnāhu Qur'ānāan 'A`jamīyāan Laqālū Lawlā Fuşşilat 'Āyātuhu~ ۖ 'A'a`jamīyun Wa `Arabīyun ۗ Qul Huwa Lilladhīna 'Āmanū Hudan Wa Shifā'un Wa ۖ Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Fīdhānihim Waqrun Wa Huwa `Alayhim `Aman 'Ūlā'ika ۚ Yunādawna Min Makānin Ba`īdin

041044.Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onunâyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arapbir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet veşifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlarakapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor(da anlamıyorlar).”

‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌~ ۖ ‌‌‌ ‌‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Fākhtulifa Fīhi ۗ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum ۚ Wa 'Innahum Lafī Shakkin Minhu Murībin

041045.Andolsun! Biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik de, onda ayrılığadüşmüşlerdi. Eğer (azabın ertelenmesi ile ilgili olarak ezelde) Rabbindenbir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesizonlar Kur’an hakkında derin bir şüphe içindedirler.

‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍ ‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Man `Amila Şāliĥāan Falinafsihi ۖ Wa Man 'Asā'a Fa`alayhā ۗ Wa Mā Rabbuka Bižallāmin Lil`abīdi

041046.Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendialeyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

‍‌ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌‍‍‍
'Ilayhi Yuraddu `Ilmu As-Sā`ati ۚ Wa Mā Takhruju Min Thamarātin Min 'Akmāmihā Wa Mā Taĥmilu Min 'Unthá Wa Lā Tađa`u 'Illā Bi`ilmihi ۚ Wa Yawma Yunādīhim 'Ayna Shurakā'ī Qālūdhannāka Mā Minnā Min Shahīdin

041047.Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O’na havale edilir. Meyvelertomurcuklarından ancak O’nun bilgisi altında çıkar, dişi ancak O’nun bilgisialtında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, “Nerede bana ortakkoştuklarınız?” diye seslendiği gün şöyle derler: “Sana arz ederiz ki, içimizdenonları gören hiçbir kimse yok.”

‍‍‍ ‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yad`ūna Min Qablu ۖ Wa Žannū Mā Lahum Min Maĥīşin

041048.Daha önce yalvardıkları (tanrılar) onları yüzüstü bırakıpuzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌
Lā Yas'amu Al-'Insānu Min Du`ā'i Al-Khayri Wa 'In Massahu Ash-Sharru Faya'ūsun Qanūţun

041049.İnsan, hayır (mal, mülk, genişlik) istemekten usanmaz. Fakat başına birkötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Wa La'in 'Adhaqnāhu Raĥmatan Minnā Min Ba`di Đarrā'a Massat/hu Layaqūlanna Hādhā Lī Wa Mā 'Ažunnu As-Sā`ata Qā'imatan Wa La'in Ruji`tu 'Ilá Rabbī 'Inna Lī `Indahu Lalĥusná ۚ Falanunabbi'anna Al-Ladhīna Kafarū Bimā `Amilū Wa Lanudhīqannahum Min `Adhābin Ghalīžin

041050.Andolsun! Başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan birrahmet tattırsak mutlaka “Bu benim hakkımdır, Kıyametin kopacağını dasanmıyorum. Andolsun, Rabbime döndürülürsem, şüphesiz O’nun yanında benimiçin daha güzel şeyler vardır” der. Andolsun, biz inkâr edenlereyaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun, onlara mutlaka ağırazâptan tattıracağız.

‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Wa 'Idhā 'An`amnā `Alá Al-'Insāni 'A`rađa Wa Na'á Bijānibihi Wa 'Idhā Massahu Ash-Sharru Fadhū Du`ā'in `Arīđin

041051.İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülükgelince de yalvarmaya koyulur.

‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍
Qul 'Ara'aytum 'In Kāna Min `Indi Allāhi Thumma Kafartum Bihi Man 'Ađallu Mimman Huwa Fī Shiqāqin Ba`īdin

041052.De ki: “Ne dersiniz? Eğer o (Kur’an) Allah katından olup da siz de onuinkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden dahasapık kim olabilir?”

‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Sanurīhim 'Āyātinā Fī Al-'Āfāqi Wa Fī 'Anfusihim Ĥattá Yatabayyana Lahum 'Annahu Al-Ĥaqqu ۗ 'Awalam Yakfi Birabbika 'Annahu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun

041053.Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda vekendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğuonlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi?

‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍ ‌ ‍
'Alā 'Innahum Fī Miryatin Min Liqā'i Rabbihim ۗ 'Alā 'Innahu Bikulli Shay'in Muĥīţun

041054.İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyibilin ki, O, her şeyi kuşatandır.

‌ ‌‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah