Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

37) Sūrat Aş-Şāffāt

Printed format

37)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Aş-Şāffāti Şaffāan

037001,2,3,4.Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri(Allah’ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten birtek ilahtır.1

‌‍‍‍‍‍
Fālzzājirāti Zajan

037002.

‍‌‍‌
Fālttāliyāti Dhikan

037003.

‍‍ ‌‌
'Inna 'Ilahakum Lawāĥidun

037004.

‌ ‌
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Wa Rabbu Al-Mashāriqi

037005.O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da(Batıların da) Rabbidir.2

‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍
'Innā Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bizīnatin Al-Kawākib

037006.Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.

‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌ ‌
Wa Ĥifžāan Min Kulli Shayţāninridin

037007.Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.

‍‍‌ ‍‌‍‍
Lā Yassamma`ūna 'Ilá Al-Mala'i Al-'A`lá Wa Yuqdhafūna Min Kulli Jānibin

037008,9.Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu)dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar içinsürekli bir azap da vardır.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Duĥūan ۖ Wa Lahum `Adhābun Wa Aşibun

037009.

‌‌ۖ‍‍‌‌ ‌
'Illā Man Khaţifa Al-Khaţfata Fa'atba`ahu Shihābun Thāqibunā

037010.Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (veyok eder).

‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Fāstaftihim 'Ahum 'Ashaddu Khalqāan 'Am Man Khalaqnā ۚ 'Innā Khalaqnāhum Min Ţīnin Lāzibin

037011.(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: “Kendilerini yaratmak mı daha zor,yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı?Şüphesiz biz onlarıyapışkan bir çamurdan yarattık.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌
Bal `Ajibta Wa Yaskharūna

037012.Hayır, sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar.

‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Dhukkirū Lā Yadhkurūna

037013.Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.

‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌
Wa 'Idhā Ra'aw 'Āyatan Yastaskhirūna

037014.Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.

‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Qālū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun

037015.(Dediler ki:) “Bu bir büyüden başka bir şey değildir.”

‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna

037016.“Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonramı, biz mi tekrar diriltileceğiz?”

‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Awa'ābā'uunā Al-'Awwalūna

037017.“Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?”

‌‌‍‍‍‌‌
Qul Na`am Wa 'Antumkhirūna

037018.De ki: “Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak(diriltileceksiniz).”

‍ ‌‌‌‍ ‌‌‍‌
Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidatun Fa'idhā Hum Yanžurūna

037019.O ancak şiddetli bir sesten ibarettir.Bir de bakarsın ki onlar(diriltilmiş hazır) beklemektedirler.

‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa Qālū Yā Waylanā Hādhā Yawmu Ad-Dīni

037020.Şöyle diyecekler: “Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür.”

‌ ‌‌ ‌‌ ‍
dhā Yawmu Al-Faşli Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna

037021.Onlara, “İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür”denilir.

‌‌ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍
Aĥshurū Al-Ladhīna Žalamū Wa 'Azwājahum Wa Mā Kānū Ya`budūna

037022,23,24.Allah meleklere şöyle emreder: “Zulmedenleri, eşlerini ve Allah’ıbırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyunve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌
Min Dūni Allāhi Fāhdūhum 'Ilá Şirāţi Al-Jaĥīmi

037023.

‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌
Wa Qifūhum ۖ 'Innahum Mas'ūlūna

037024.

ۖ‍ ‍‍‍
Mā Lakum Lā Tanāşarūna

037025.Onlara, “Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?” denir.

‌ ‌ ‍‌
Bal Humu Al-Yawma Mustaslimūna

037026.Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.

Wa 'Aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna

037027.Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler).

‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Qālū 'Innakum Kuntum Ta'tūnanā `Ani Al-Yamīni

037028.Şöyle derler: “Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yanagörünürdünüz.”

‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Bal Lam Takūnū Mu'uminīna

037029.Diğerleri de onlara şöyle derler: “Hayır, siz zaten mü’min kimselerdeğildiniz.”

Wa Mā Kāna Lanā `Alaykum Min Sulţānin ۖ Bal Kuntum Qawmāan Ţāghīna

037030.“Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgınbir kavimdiniz.”

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍‌
Faĥaqqa `Alaynā Qawlu Rabbinā ۖ 'Innā Ladhā'iqūna

037031.“Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onumutlaka tadacağız.”

‌‍ۖ‍‌ ‍‍‌‍‍
Fa'aghwaynākum 'Innā Kunnā Ghāwīna

037032.“Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik.”

‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Fa'innahum Yawma'idhin Al-`Adhābi Mushtarikūna

037033.Artık onlar o gün azapta ortaktırlar

‍ ‌‍‍‌
'Innā Kadhālika Naf`alu Bil-Mujrimīna

037034.İşte biz suçlulara böyle yaparız.

‍‌ ‍‍‍
'Innahum Kānū 'Idhā Qīla Lahum Lā 'Ilāha 'Illā Al-Lahu Yastakbirūna

037035.Çünkü onlar, kendilerine, “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur”denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌
Wa Yaqūlūna 'A'innā Latārikū 'Ālihatinā Lishā`irin Majnūnin

037036.“Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?” diyorlardı.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Bal Jā'a Bil-Ĥaqqi Wa Şaddaqa Al-Mursalīna

037037.Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdiketmiştir.

‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍
'Innakum Ladhā'iqū Al-`Adhābi Al-'Alīmi

037038.Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.

‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌
Wa Mā Tujzawna 'Illā Mā Kuntum Ta`malūna

037039.Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.

‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna

037040.Ancak Allah’ın halis kulları başka.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
'Ūlā'ika Lahum Rizqun Ma`lūmun

037041,42.İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram görenkimselerdir.

‍‍‌‍‍‍ ‌‍
Fawākihu ۖ Wa Hum Mukramūna

037042.

‌‍ ۖ ‌ ‍
Fī Jannāti An-Na`īmi

037043.Onlar Naim cennetlerindedirler.

‍‍‍‍ ‍‍
`Alá Sururin Mutaqābilīna

037044.Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.

‌ ‌‌ ‍‍‍
Yuţāfu `Alayhim Bika'sin Min Ma`īnin

037045,46.Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlerelezzet veren kadehler dolaştırılır.

‌ ‍‌
Bayđā'a Ladhdhatin Lilshshāribīna

037046.

‌‌
Lā Fīhā Ghawlun Wa Lā Hum `Anhā Yunzafūna

037047.Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş daolmazlar.

‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa `Indahum Qāşirātu Aţ-Ţarfi `Īnun

037048.Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşlervardır.

‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Ka'annahunna Bayđun Maknūnun

037049.Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş)yumurtalardır.

‍‍‍‍
Fa'aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna

037050.Derken birbirlerine yönelip sorarlar.

‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Qāla Qā'ilun Minhum 'Innī Kāna Lī Qarīnun

037051.İçlerinden biri der ki: “Benim bir arkadaşım vardı.”

‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Yaqūlu 'A'innaka Lamina Al-Muşaddiqīna

037052.“Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?” derdi.

‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamadīnūna

037053.“Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonramı, biz mi hesaba çekileceğiz?”

‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Qāla Hal 'Antum Muţţali`ūna

037054.Konuşan o kimse yanındakilere, “Bakar mısınız, hali ne oldu?” der.

‌‌‍ ‍‍‍
Fāţţala`a Fara'āhu Fī Sawā'i Al-Jaĥīmi

037055.Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

‍ ‍‍‍‌‌‌
Qāla Ta-Allāhi 'In Kidta Laturdīni

037056.Ona şöyle der: “Allah’a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin.”

‌‌
Wa Lawlā Ni`matu Rabbī Lakuntu Mina Al-Muĥđarīna

037057.“Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardanolmuştum.”

‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍
'Afamā Naĥnu Bimayyitīna

037058,59.“Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz?Bize azapedilmeyecek miymiş?”

'Illā Mawtatanā Al-'Ūlá Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna

037059.

‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu

037060.Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.

‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Limithli Hādhā Falya`mali Al-`Āmilūna

037061.Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!

‌‌
'Adhalika Khayrun Nuzulāan 'Am Shajaratu Az-Zaqqūmi

037062.Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?

‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍
'Innā Ja`alnāhā Fitnatan Lilžžālimīna

037063.Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık.6

‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Innahā Shajaratun Takhruju Fī 'Aşli Al-Jaĥīmi

037064.O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.

‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍
Ţal`uhā Ka'annahu Ru'ūsu Ash-Shayāţīni

037065.Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.7

‍‌ ‌‌‍‍‌
Fa'innahum La'ākilūna Minhā Famāli'ūna Minhā Al-Buţūna

037066.Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.

‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Thumma 'Inna Lahum `Alayhā Lashawbāan Min Ĥamīmin

037067.Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.

‌ ‍‌
Thumma 'Inna Marji`ahum La'ilá Al-Jaĥīmi

037068.Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.

'Innahum 'Alfaw 'Ābā'ahum Đāllīna

037069.Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.

‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Fahum `Aláthārihim Yuhra`ūna

037070.Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler.

‌ ‌
Wa Laqad Đalla Qablahum 'Aktharu Al-'Awwalīna

037071.Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.

‍‍‍ ‌‌
Wa Laqad 'Arsalnā Fīhim Mundhirīna

037072.Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.

‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
nžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mundharīna

037073.Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!

‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna

037074.Ancak Allah’ın ihlâslı kulları başka.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Nādānā Nūĥun Falani`ma Al-Mujībūna

037075.Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!

‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Najjaynāhu Wa 'Ahlahu Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi

037076.Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Wa Ja`alnā Dhurrīyatahu Humu Al-Bāqīna

037077.Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.

‌ ‌‌‍
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna

037078.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.

‌ ‍‍‍‍‍
Salāmun `Alá Nūĥin Al-`Ālamīna

037079.Âlemler içinde Nûh’a selam olsun!

‌ ‍‍‍
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna

037080.İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

‍‌ ‍‍‍
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna

037081.Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandı.

‍‌ ‌‌
Thumma 'Aghraq Al-'Ākharīna

037082.Sonra biz, diğerlerini suda boğduk.

‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa 'Inna Min Shī`atihi La'ibhīma

037083.Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.

‍‌ ‍‍
'Idh Jā'a Rabbahu Biqalbin Salīmin

037084.Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti

‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihidhā Ta`budūna

037085.Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: “Siz neye tapıyorsunuz?”

‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌
'A'ifkāan 'Ālihatan Dūna Allāhi Turīdūna

037086.“Allah’ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?”

‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍
Famā Žannukum Birabbi Al-`Ālamīna

037087.“O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?”

‍‍‍ ‍
Fanažara Nažratan An-Nujūmi

037088,89.İbrahim yıldızlara baktı ve “Ben hastayım” dedi.

‌ ‍‍‍ ‍‍
Faqāla 'Innī Saqīmun

037089.

‍ ‍‍‍
Fatawallaw `Anhu Mudbirīna

037090.Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.8

‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Fagha 'Ilá 'Ālihatihim Faqāla 'Alā Ta'kulūna

037091.İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: “Yemezmisiniz?”

‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Mā Lakum Lā Tanţiqūna

037092.“Ne diye konuşmuyorsunuz?”

‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Fagha `Alayhim Đarbāan Bil-Yamīni

037093.Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.

‍‌ ‌ ‍
Fa'aqbalū 'Ilayhi Yaziffūna

037094.Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.

‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Qāla 'Ata`budūna Mā Tanĥitūna

037095.İbrahim şöyle dedi: “Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?”

‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Allāhu Khalaqakum Wa Mā Ta`malūna

037096.“Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.”

‍‍‍‍‍ ‌‌
Qālū Abnū Lahu Bunyānāan Fa'alqūhu Fī Al-Jaĥīmi

037097.Kavmi, “Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşeatın” dedi.

‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Fa'adū Bihi Kaydāan Faja`alnāhumu Al-'Asfalīna

037098.Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimselerkıldık.

‌‍‌‌‌‌ ‍ ‌‌
Wa Qāla 'Innī Dhāhibun 'Ilá Rabbī Sayahdīni

037099.İbrahim şöyle dedi: “Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. Obana yol gösterecektir.”

‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍
Rabbi Hab Lī Mina Aş-Şāliĥīna

037100.“Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.”

‍‍
Fabashsharnāhu Bighulāmin Ĥalīmin

037101.Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.

‍‍‍‍
Falammā Balagha Ma`ahu As-Sa`ya Qāla Yā Bunayya 'Innī 'Ará Fī Al-Manāmi 'Annī 'Adhbaĥuka Fānžur Mādhā Tará ۚ Qāla Yā 'Abati Af`al Mā Tu'umaru ۖ Satajidunī 'In Shā'a Allāhu Mina Aş-Şābirīna

037102.Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona,“Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?”dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah benisabredenlerden bulacaksın” dedi.

‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Falammā 'Aslamā Wa Tallahu Liljabīni

037103,104.Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamakiçin) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: “Ey İbrahim!”

‍‍‌ ‌‌ ‌‍
Wa Nādaynāhu 'An Yā 'Ibhīmu

037104.

‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍
Qad Şaddaqta Ar-Ru'uyā ۚ 'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna

037105.“Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilikyapanları böyle mükafatlandırırız.”

‍‍‍‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Balā'u Al-Mubīnu

037106.“Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.”

‌‌ ‌ ‌‌
Wa Fadaynāhu Bidhibĥin `Ažīmin

037107.Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.

‍‍ ‍ ‍‍‍
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna

037108.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.

‌ ‍‍‍‍‍
Salāmun `Alá 'Ibhīma

037109.İbrahim’e selam olsun.

‌ ‌‍‍
Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna

037110.İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.

‍‍
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna

037111.Çünkü o mü’min kullarımızdandı.

‍‌ ‌‌
Wa Bashsharnāhu Bi'isĥāqa Nabīyāan Mina Aş-Şāliĥīna

037112.Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.

‍‍‍‍ ‍‍
Wa Bāraknā `Alayhi Wa `Alá 'Isĥāqa ۚ Wa Min Dhurrīyatihimā Muĥsinun Wa Žālimun Linafsihi Mubīnun

037113.Onu da İshak’ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilikyapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.

‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍
Wa Laqad Manannā `Alá Mūsá Wa Hārūna

037114.Andolsun, biz Mûsâ’ya ve Hârûn’a da lütufta bulunduk.

‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌
Wa Najjaynāhumā Wa Qawmahumā Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi

037115.Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

‌ ‌‍‍‌ ‍‍
Wa Naşarnāhum Fakānū Humu Al-Ghālibīna

037116.Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.

‍‍
Wa 'Ātaynāhumā Al-Kitāba Al-Mustabīna

037117.Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik.

‌‌ ‍‍
Wa Hadaynāhumā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma

037118.Onları doğru yola ilettik.

‍‍‍‌ ‍‍
Wa Taraknā `Alayhimā Fī Al-'Ākhirīna

037119.Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık.

‌ ‌ ‍‍
Salāmun `Alá Mūsá Wa Hārūna

037120.Mûsâ’ya ve Hârûn’a selam olsun.

‌ ‌ ‌‌‌
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna

037121.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

‍‌ ‍‍‍
'Innahumā Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna

037122.Çünkü onlar mü’min kullarımızdan idiler.

‍‌ ‍‌ ‌‌
Wa 'Inna 'Ilyāsa Lamina Al-Mursalīna

037123.Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.

‌‍‍‍
'Idh Qāla Liqawmihi~ 'Alā Tattaqūna

037124.Hani kavmine şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmazmısınız?”

‌‌ ‍‍~‍ ‌‌ ‍‍‍
'Atad`ūna Ba`lāan Wa Tadharūna 'Aĥsana Al-Khāliqīna

037125,126.“Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbiolan Allah’ı bırakarak “Ba’l’e mi tapıyorsunuz?”9

‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Al-Laha Rabbakum Wa Rabba 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna

037126.

‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Fakadhdhabūhu Fa'innahum Lamuĥđarūna

037127.Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir.

‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna

037128.Ancak Allah’ın ihlâslı kulları başka.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna

037129.Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık.

‌ ‍‍‍‍‍
Salāmun `Alá 'Il Yā -Sīn

037130.İlyas’a selam olsun

‌ ‌ -
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna

037131.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız

‍‌ ‍‍‍
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna

037132.Çünkü o bizim mü’min kullarımızdandı.

‍‌ ‌‌
Wa 'Inna Lūţāan Lamina Al-Mursalīna

037133.Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi.

'Idh Najjaynāhu Wa 'Ahlahu~ 'Ajma`īna

037134,135.Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfirolan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık.

‌‌ ‍‍‍ ‌‌~
'Illā `Ajūzāan Al-Ghābirīna

037135.

‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Thumma Dammarnā Al-'Ākharīna

037136.Sonra da diğerlerini yok ettik.

‍‌ ‍‍
Wa 'Innakum Latamurrūna `Alayhim Muşbiĥīna

037137,138.Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların(harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?

‍‍‌‍‍
Wa Bil-Layli ۗ 'Afalā Ta`qilūna

037138.

‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Yūnis Lamina Al-Mursalīna

037139.Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi.

'Idh 'Abaqa 'Ilá Al-Fulki Al-Mashĥūni

037140.Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.

‌‌ ‌‍ ‌‌
Fasāhama Fakāna Mina Al-Mudĥađīna

037141.Gemidekilerle kur’a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.10

‍‍ ‍‍
Fāltaqamahu Al-Ĥūtu Wa Huwa Mulīmun

037142.Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.

‍‍‍‍ ‌‌
Falawlā 'Annahu Kāna Mina Al-Musabbiĥīna

037143,144.Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlakainsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

‌ ‌‍‍
Lalabitha Fī Baţnihi~ 'Ilá Yawmi Yub`athūna

037144.

‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Fanabadhnāhu Bil-`Arā'i Wa Huwa Saqīmun

037145.Derken biz onu hasta bir halde sahile attık.

‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Anbatnā `Alayhi Shajaratan Min Yaqţīnin

037146.Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.

‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Arsalnāhu 'Ilá Miā'ati 'Alfin 'Aw Yazīdūna

037147.Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.

‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌
Fa'āmanū Famatta`nāhum 'Ilá Ĥīnin

037148.Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadargeçindirdik.

‌ ‌‌
Fāstaftihim 'Alirabbika Al-Banātu Wa Lahumu Al-Banūna

037149.Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocuklarıonların mı?

‌‍ ‍‍
'Am Khalaq Al-Malā'ikata 'Ināthāan Wa Hum Shāhidūna

037150.Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mibulunuyorlarmış?

‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
'Alā 'Innahum Min 'Ifkihim Layaqūlūna

037151,152.İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, “Allah çocuk sahibioldu” diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar.

‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Walada Allāhu Wa 'Innahum Lakādhibūna

037152.

‍ ‌‌‍ ‌
'Āşţafá Al-Banāti `Alá Al-Banīna

037153.Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?

‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Mā Lakum Kayfa Taĥkumūna

037154.Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!

‌ ‍‍‍
'Afalā Tadhakkarūn

037155.Hiç düşünmüyor musunuz?

‌ ‌
'Am Lakum Sulţānun Mubīnun

037156.Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?

‍‍
Fa'tū Bikitābikum 'In Kuntum Şādiqīna

037157.Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren)kitabınızı!

‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Ja`alū Baynahu Wa Bayna Al-Jinnati Nasabāan ۚ Wa Laqad `Alimati Al-Jinnatu 'Innahum Lamuĥđarūna

037158.Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler dekendilerinin Allah’ın huzuruna getirileceklerini bilirler.

‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌
Subĥāna Allāhi `Ammā Yaşifūna

037159.Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Illā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna

037160.Ancak Allah’ın ihlâslı kulları bunlar gibi değildir.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Fa'innakum Wa Mā Ta`budūna

037161,162,163.(Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehennemegireceklerden başkasını kandırıp Allah’ın yolundan saptırabilirsiniz.

‍ ‌‌ ‌
Mā 'Antum `Alayhi Bifātinīna

037162.

‌ ‌‌‍ ‍‍‍
'Illā Man Huwa Şālī Al-Jaĥīmi

037163.

‌ ‍‌
Wa Mā Minnā 'Illā Lahu Maqāmun Ma`lūmun

037164.(Melekler derler ki:) “Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.”

‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Innā Lanaĥnu Aş-Şāffūna

037165.“Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız.”

‍‌ ‍‍
Wa 'Innā Lanaĥnu Al-Musabbiĥūna

037166.“Şüphesiz biz (Allah’ı) tespih edip yüceltenleriz.”

‍‌
Wa 'In Kānū Layaqūlūna

037167,168,169.Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: “Eğer yanımızda öncekilereverilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullarolurduk.”

‌‌ ‌ ‍‍‍
Law 'Anna `Indanā Dhikan Mina Al-'Awwalīna

037168.

‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌
Lakunnā `Ibāda Allāhi Al-Mukhlaşīna

037169.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Fakafarū Bihi ۖ Fasawfa Ya`lamūna

037170.Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. Yakında (sonlarının neolacağını) bilecekler.

‌ ‍ ۖ
Wa Laqad Sabaqat Kalimatunā Li`ibādinā Al-Mursalīn

037171.Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüzgeçmişti

‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
'Innahum Lahumu Al-Manşūrūna

037172.“Onlara mutlaka yardım edilecektir.”

‍‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Inna Jundanā Lahumu Al-Ghālibūna

037173.“Şüphesiz ordularımız galip gelecektir.”

‍‌‍‍‍‌ ‍‍
Fatawalla `Anhum Ĥattá Ĥīnin

037174.O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir

‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Abşirhum Fasawfa Yubşirūna

037175.Gözetle onları, yakında onlar da görecekler.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Afabi`adhābinā Yasta`jilūna

037176.Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?

‌‌
Fa'idhā Nazala Bisāĥatihim Fasā'a Şabāĥu Al-Mundharīna

037177.Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanlarınsabahı ne kötü olur!

‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Tawalla `Anhum Ĥattá Ĥīnin

037178.Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.

‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Abşir Fasawfa Yubşirūna

037179.(Bekle ve) gör. Onlar da yakında görecekler.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Subĥāna Rabbika Rabbi Al-`Izzati `Ammā Yaşifūna

037180.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiğişeylerden uzaktır, yücedir.

‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Salāmun `Alá Al-Mursalīna

037181.Peygamberlere selam olsun.

Wa Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna

037182.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

‌‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah