Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

36) Sūrat Yā -Sīn

Printed format

36) -

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā -Sīn

036001.Yâ Sîn.1

-
Wa Al-Qur'āni Al-Ĥakīmi

036002,3,4.(Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğrubir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

‌‍‍‍‍‌
'Innaka Lamina Al-Mursalīna

036003.

`Alá Şirāţin Mustaqīmin

036004.

‍‌‌ ‍‍‍
Tanzīla Al-`Azīzi Ar-Raĥīmi

036005,6.Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmiuyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafındanindirilmiştir.

‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Litundhira Qawmāan Mā 'Undhira 'Ābā'uuhum Fahum Ghāfilūna

036006.

‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍
Laqad Ĥaqqa Al-Qawlu `Alá 'Aktharihim Fahum Lā Yu'uminūna

036007.Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlariman etmezler.

‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍
'Innā Ja`alnā Fī 'A`nāqihim 'Aghlālāan Fahiya 'Ilá Al-'Adhqāni Fahum Muqmaĥūna

036008.Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerinedayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.

‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Wa Ja`alnā Min Bayni 'Aydīhim Saddāan Wa Min Khalfihim Saddāan Fa'aghshaynāhum Fahum Lā Yubşirūna

036009.Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözleriniperdeledik. Artık görmezler.

‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Sawā'un `Alayhim 'A'andhartahum 'Am Lam Tundhirhum Lā Yu'uminūna

036010.Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.

‍‍‌‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌
'Innamā Tundhiru Mani Attaba`a Adh-Dhikra Wa Khashiya Ar-Raĥmana Bil-Ghaybi ۖ Fabashshirhu Bimaghfiratin Wa 'Ajrin Karīmin

036011.Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) uyanı ve görmediği halde Rahmân’dan korkankimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍
'Innā Naĥnu Nuĥyi Al-Mawtá Wa Naktubu Mā Qaddamū Wa 'Āthārahum ۚ Wa Kulla Shay'in 'Ĥşaynāhu Fī 'Imāmin Mubīnin

036012.Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını vebıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-iMahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.

‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa Ađrib Lahum Mathalāan 'Aşĥāba Al-Qaryati 'Idh Jā'ahā Al-Mursalūna

036013.(Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçilergelmişti.

‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌
'Idh 'Arsalnā 'Ilayhimu Athnayni Fakadhdhabūhumā Fa`azzaznā Bithālithin Faqālū 'Innā 'Ilaykum Mursalūna

036014.Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı.Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, “Şüphesiz bizsize gönderilmiş elçileriz” dediler.

‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Qālū Mā 'Antum 'Illā Basharun Mithlunā Wa Mā 'Anzala Ar-Raĥmānu Min Shay'in 'In 'Antum 'Illā Takdhibūna

036015.Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân hiçbirşey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌
Qālū Rabbunā Ya`lamu 'Innā 'Ilaykum Lamursalūna

036016.(Elçiler ise) şöyle dediler: “Bizim gerçekten size gönderilmiş elçilerolduğumuzu Rabbimiz biliyor.”

‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Wa Mā `Alaynā 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu

036017.“Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.”

‌ ‍‌ ‌‌
Qālū 'Innā Taţayyarnā Bikum ۖ La'in Lam Tantahū Lanarjumannakum Wa Layamassannakum Minnā `Adhābun 'Alīmun

036018.Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğervazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolubir azap dokunur.”

‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Qālū Ţā'irukum Ma`akum ۚ 'A'in Dhukkirtum ۚ Bal 'Antum Qawmun Musrifūna

036019.Elçiler de, “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi(uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz”dediler.

ۚ ‌‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍
Wa Jā'a Min 'Aqşá Al-Madīnati Rajulun Yas`á Qāla Yā Qawmi Attabi`ū Al-Mursalīna

036020.Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim!Bu elçilere uyun.”

‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌
Attabi`ū Man Lā Yas'alukum 'Ajan Wa Hum Muhtadūna

036021.“Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayeteerdirilmiş kimselerdir.”

‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌
Wa Mā Liya Lā 'A`budu Al-Ladhī Faţaranī Wa 'Ilayhi Turja`ūna

036022.“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızcaona döndürüleceksiniz.”

‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍
'A'attakhidhu Min Dūnihi~ 'Ālihatan 'In Yuridni Ar-Raĥmānu Biđurrin Lā Tughni `Annī Shafā`atuhum Shay'āan Wa Lā Yunqidhūni

036023.“Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zararvermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve benikurtaramazlar.”

‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Innī 'Idhāan Lafī Đalālin Mubīnin

036024.“O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.”

‌‌‌
'Innī 'Āmantu Birabbikum Fāsma`ūni

036025.“Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!”

‌‍‌‍‍‍ ‍
Qīla Adkhuli Al-Jannata ۖ Qāla Yā Layta Qawmī Ya`lamūna

036026,27.(Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da,“Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerdenkıldığını bilseydi!” dedi.

‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍
Bimā GhafaraRabbī Wa Ja`alanī Mina Al-Mukramīna

036027.

‍‍‌ ‌‍
Wa Mā 'Anzalnā `Alá Qawmihi Min Ba`dihi Min Jundin Mina As-Samā'i Wa Mā Kunnā Munzilīna

036028.Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir orduindirmedik. İndirecek de değildik.

‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
'In Kānat 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Fa'idhā Hum Khāmidūna

036029.Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.

‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌
Yā Ĥasratan `Alá Al-`Ibādi ۚ Mā Ya'tīhim Min Rasūlin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

036030.Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alayediyor olmasınlar.

‍‍‌‌ ‌ ۚ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
'Alam Yaraw Kam 'Ahlaknā Qablahum Mina Al-Qurūni 'Annahum 'Ilayhim Lā Yarji`ūna

036031.Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi; onların artıkkendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?

‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‌
Wa 'In Kullun Lammā Jamī`un Ladaynā Muĥđarūna

036032.Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuzaçıkarılacaklardır.

‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Āyatun Lahumu Al-'Arđu Al-Maytatu 'Aĥyaynāhā Wa 'Akhrajnā Minhā Ĥabbāan Faminhu Ya'kulūna

036033.Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan tanelerçıkarırız da onlardan yerler

‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa Ja`alnā Fīhā Jannātin Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Wa Fajjarnā Fīhā Mina Al-`Uyūni

036034,35.Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları varettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmışdeğildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?2

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Liya'kulū Min Thamarihi Wa Mā `Amilat/hu 'Aydīhim ۖ 'Afalā Yashkurūna

036035.

‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌
Subĥāna Al-Ladhī Khalaqa Al-'Azwāja Kullahā Mimmā Tunbitu Al-'Arđu Wa Min 'Anfusihim Wa Mimmā Lā Ya`lamūna

036036.Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha)bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌
Wa 'Āyatun Lahumu Al-Laylu Naslakhu Minhu An-Nahāra Fa'idhā Hum Mužlimūna

036037.Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir debakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Ash-Shamsu Tajrī Limustaqarrin Lahā ۚ Dhālika Taqdīru Al-`Azīzi Al-`Alīmi

036038.Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi,hakkıyla bilen Allah’ın takdiri(düzenlemesi)dir.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Al-Qamara Qaddarnāhu Manāzila Ĥattá `Āda Kāl`urjūni Al-Qadīmi

036039.Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o,eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Ash-Shamsu Yanbaghī Lahā 'An Tudrika Al-Qamara Wa Lā Al-Laylu Sābiqu An-Nahāri ۚ Wa Kullun Fī Falakin Yasbaĥūna

036040.Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri biryörüngede yüzmektedir.

‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌
Wa 'Āyatun Lahum 'Annā Ĥamalnā Dhurrīyatahum Al-Fulki Al-Mashĥūni

036041.Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.

‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌
Wa Khalaqnā Lahum Min Mithlihi Mā Yarkabūna

036042.Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Wa 'In Nasha' Nughriqhum Falā Şarīkha Lahum Wa Lā Hum Yunqadhūna

036043.Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısıyapan olur, ne de kurtarılırlar.

‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Illā Raĥmatan Minnā Wa Matā`āan 'Ilá Ĥīnin

036044.Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar dahayaşasınlar diye kurtarılırlar.

‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌
Wa 'Idhā Qīla Lahumu Attaqū Mā Bayna 'Aydīkum Wa Mā Khalfakum La`allakum Turĥamūna

036045.Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirettegöreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüzçevirirler.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Wa Mā Ta'tīhim Min 'Āyatin Min 'Āyāti Rabbihim 'Illā Kānū `Anhā Mu`rīna

036046.Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyorolmasınlar.

‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Qīla Lahum 'Anfiqū Mimmā Razaqakumu Allāhu Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū 'Anuţ`imu Man Law Yashā'u Allāhu 'Aţ`amahu~ 'In 'Antum 'Illā Fī Đalālin Mubīnin

036047.Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolundaharcayın” denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemişolsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçıkbir sapıklık içindesiniz” derler.

‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍~ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna

036048.“Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek?” diyorlar.

‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Mā Yanžurūna 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Ta'khudhuhum Wa Hum Yakhişşimūna

036049.Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç birses bekliyorlar.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Falā Yastaţī`ūna Tawşiyatan Wa Lā 'Ilá 'Ahlihim Yarji`ūna

036050.Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerinedönebilirler.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌
Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Fa'idhā Hum Mina Al-'Ajthi 'Ilá Rabbihim Yansilūna

036051.Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akınakın gitmektedirler

‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍
Qālū Yā Waylanā Man Ba`athanā Min Marqadinā ۜ ۗdhā Mā Wa`ada Ar-Raĥmānu Wa Şadaqa Al-Mursalūna

036052.Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdançıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğrusöylemişler.”

‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌ ۜ ۗ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍
'In Kānat 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Fa'idhā Hum Jamī`un Ladaynā Muĥđarūna

036053.Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıphuzurumuza çıkarılmışlardır.

‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Fālyawma Lā Tužlamu Nafsun Shay'āan Wa Lā Tujzawna 'Illā Mā Kuntum Ta`malūna

036054.O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuzşeylerin karşılığı verilir.

‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
'Inna 'Aşĥāba Al-Jannati Al-Yawma Fī Shughulin Fākihūna

036055.Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.

‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Hum Wa 'AzwājuhumŽilālin `Alá Al-'Arā'iki Muttaki'ūna

036056.Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.

‌‌‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌‍‍
Lahum Fīhā Fākihatun Wa Lahum Mā Yadda`ūna

036057.Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şeyvardır.

‌ ‌ ‌
Salāmun Qawlāan Min Rabbin Raĥīmin

036058.Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selam”(vardır).

‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍
Wa Amtāzū Al-Yawma 'Ayyuhā Al-Mujrimūna

036059.(Allah şöyle der:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!”

‌‌‌ ‌‌ ‍‍
'Alam 'A`had 'Ilaykum Yā Banī 'Ādama 'An Lā Ta`budū Ash-Shayţāna ۖ 'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun

036060,61.“Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o siziniçin apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diyeemretmedim mi?”

‌‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ۖ
Wa 'Ani A`budūnī ۚdhā Şirāţun Mustaqīmun

036061.

ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Ađalla Minkum Jibillāan Kathīrāan ۖ 'Afalam Takūnū Ta`qilūna

036062.“Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyormuydunuz?”

‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ۖ‌ ‍‍‍
Hadhihi Jahannamu Allatī Kuntum Tū`adūna

036063.“İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.”

‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Aşlawhā Al-Yawma Bimā Kuntum Takfurūna

036064.“İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!”

‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Al-Yawma Nakhtimu `Alá 'Afwāhihim Wa Tukallimunā 'Aydīhim Wa Tash/hadu 'Arjuluhum Bimā Kānū Yaksibūna

036065.O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayaklarıda kazandıklarına şahitlik eder.

‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Wa Law Nashā'u Laţamasnā `Alá 'A`yunihim Fāstabaqū Aş-Şirāţa Fa'anná Yubşirūna

036066.Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde)yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Law Nashā'u Lamasakhnāhum `Alá Makānatihim Famā Astaţā`ū Muđīyāan Wa Lā Yarji`ūna

036067.Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük dene ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Wa Man Nu`ammirhu Nunakkis/hu Fī Al-Khalqi ۖ 'Afalā Ya`qilūna

036068.Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz(gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?

‍‌‍‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa Mā `Allamnāhu Ash-Shi`ra Wa Mā Yanbaghī Lahu~ ۚ 'In Huwa 'Illā Dhikrun Wa Qur'ānun Mubīnun

036069.Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz)ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.

‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍~ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌
Liyundhira Man Kāna Ĥayyāan Wa Yaĥiqqa Al-Qawlu `Alá Al-Kāfirīna

036070.(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün(azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik.

‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍
'Awalam Yaraw 'Annā Khalaqnā Lahum Mimmā `Amilat 'Aydīnā 'An`āmāan Fahum Lahā Mālikūna

036071.Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlaryarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.

‌ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌
Wa Dhallalnāhā Lahum Faminhā Rakūbuhum Wa Minhā Ya'kulūna

036072.Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmıbinekleridir, bir kısmını da yerler.

‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa Lahum Fīhā Manāfi`u Wa Mashāribu ۖ 'Afalā Yashkurūna

036073.Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır.Hâlâ şükretmeyecekler mi?

‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌
Wa Attakhadhū Min Dūni Allāhi 'Ālihatan La`allahum Yunşarūna

036074.Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilahlaredindiler.

‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Lā Yastaţī`ūna Naşrahum Wa Hum Lahum Jundun Muĥđarūna

036075.Onlar ilahlar için (hizmete) hazır asker oldukları halde, ilahlaronlara yardım edemezler.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Falā Yaĥzunka Qawluhum ۘ 'Innā Na`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna

036076.(Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onlarıngizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.

‌ ‌ۘ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
'Awalam Yara Al-'Insānu 'Annā Khalaqnāhu Min Nuţfatin Fa'idhā Huwa Khaşīmun Mubīnun

036077.İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi miki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.

‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa Đaraba Lanā Mathalāan Wa Nasiya Khalqahu ۖ Qāla Man Yuĥyī Al-`Ižāma Wa Hiya Ramīmun

036078.Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki:“Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‍‍ ‌ ‌‍
Qul Yuĥyīhā Al-Ladhī 'Ansha'ahā 'Awwala Marratin ۖ Wa Huwa Bikulli Khalqin `Alīmun

036079.De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışıhakkıyla bilendir.”

‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‍
Al-Ladhī Ja`ala Lakum Mina Ash-Shajari Al-'Akhđari Nāan Fa'idhā 'Antum Minhu Tūqidūna

036080.O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıpduruyorsunuz.3

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌
'Awalaysa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Biqādirin `Alá 'An Yakhluqa Mithlahum ۚ Balá Wa Huwa Al-Khallāqu Al-`Alīmu

036081.Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücüyetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'Innamā 'Amruhu~ 'Idhā 'Arāda Shay'āan 'An Yaqūla Lahu Kun Fayakūnu

036082.Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O dahemen oluverir.

‍‍‌ ‌~ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌
Fasubĥāna Al-Ladhī Biyadihi Malakūtu Kulli Shay'in Wa 'Ilayhi Turja`ūna

036083.Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnızO’na döndürüleceksiniz.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah