Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

32) Sūrat As-Sajdah

Printed format

32)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm

032001.Elif Lâm Mîm.1

--
Tanzīlu Al-Kitābi Lā Rayba Fīhi Min Rabbi Al-`Ālamīna

032002.Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi, âlemlerinRabbi tarafındandır.

‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۚ Bal Huwa Al-Ĥaqqu Min Rabbika Litundhira Qawmāan Mā 'Atāhum Min Nadhīrin Min Qablika La`allahum Yahtadūna

032003.Yoksa “Onu Muhammed uydurdu” mu diyorlar? Hayır o, kendilerine sendenönce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolubulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.

‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۖ Mā Lakum Min Dūnihi Min Wa Līyin Wa Lā Shafī`in ۚ 'Afalā Tatadhakkarūna

032004.Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altıevrede) yaratan sonra da Arş’akurulandır. Sizin için ondan başka hiçbirdost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌
Yudabbiru Al-'Amra Mina As-Samā'i 'Ilá Al-'Arđi Thumma Ya`ruju 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqruhu~ 'Alfa Sanatin Mimmā Ta`uddūna

032005.Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresisizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir.

‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌~‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Dhālika `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

032006.İşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çokmerhametlidir.

‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Al-Ladhī 'Aĥsana Kulla Shay'in Khalaqahu ۖ Wa Bada'a Khalqa Al-'Insāni Min Ţīnin

032007.O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdanbaşladı.

‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌
Thumma Ja`ala Naslahu Min Sulālatin Min Mā'in Mahīnin

032008.Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.

‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Thumma Sawwāhu Wa Nafakha Fīhi Min Rūĥihi ۖ Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata ۚ Qalīlāan Mā Tashkurūna

032009.Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme veidrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ۖ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌
Wa Qālū 'A'idhā Đalalnā Fī Al-'Arđi 'A'innā Lafī Khalqin Jadīdin ۚ Bal Hum Biliqā'i Rabbihim Kāfirūna

032010.(Kâfirler dediler ki:) “Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz miyeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkaretmektedirler.

‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍‌‌ ‌‍
Qul Yatawaffākum Malaku Al-Mawti Al-Ladhī Wukkila Bikum Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna

032011.De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonraRabbinize döndürüleceksiniz.”

‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Wa Law Tará 'Idhi Al-Mujrimūna Nākisū Ru'ūsihim `Inda Rabbihim Rabbanā 'Abşarnā Wa Sami`nā Fārji`nā Na`mal Şāliĥāan 'Innā Mūqinūna

032012.Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, “Rabbimiz! (Gerçeği) gördük veişittik. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim. Biz artıkkesin olarak inanmaktayız” dedikleri vakit, (onları) bir görsen!

‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌
Wa Law Shi'nā La'ātaynā Kulla Nafsin Hudāhā Wa Lakin Ĥaqqa Al-Qawlu Minnī La'amla'anna Jahannama Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna

032013.Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun,cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözümgerçekleşecektir.3

‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Fadhūqū Bimā Nasītum Liqā'a Yawmikumdhā 'Innā Nasīnākum ۖ Wa Dhūqū `Adhāba Al-Khuldi Bimā Kuntum Ta`malūna

032014.(Onlara şöyle denilecek:) “O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanızakarşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılıkebedi azabı tadın.”

‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ۖ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
'Innamā Yu'uminu Bi'āyātinā Al-Ladhīna 'Idhā Dhukkirū Bihā Kharrū Sujjadāan Wa Sabbaĥū Biĥamdi Rabbihim Wa Hum Lā Yastakbirūna

032015.Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zamansecdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenlerinanırlar.

‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌
Tatajāfá Junūbuhum `Ani Al-Mađāji`i Yad`ūna Rabbahum Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna

032016.Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek içinyataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden deAllah için harcarlar.

‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Falā Ta`lamu Nafsun Mā 'Ukhfiya Lahum Min Qurrati 'A`yunin Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna

032017.Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanangöz aydınlıklarını bilemez.

‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌
'Afaman Kāna Mu'umināan Kaman Kāna Fāsiqāan ۚ Lā Yastawūna

032018.Hiç mü’min fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar.

‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‌
'Ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Falahum Jannātu Al-Ma'wá Nuzulāan Bimā Kānū Ya`malūna

032019.İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmaktaolduklarına karşılık bir mükafat olarak Me’vâ cennetleri vardır.

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Fasaqū Fama'wāhumu An-Nāru ۖ Kullamā 'Adū 'An Yakhrujū Minhā 'U`īdū Fīhā Wa Qīla Lahum Dhūqū `Adhāba An-Nāri Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna

032020.Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmakistediklerinde oraya döndürülürler ve onlara, “Yalanlamakta olduğunuz ateşazabını tadın” denir.

‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Wa Lanudhīqannahum Mina Al-`Adhābi Al-'Adná Dūna Al-`Adhābi Al-'Akbari La`allahum Yarji`ūna

032021.Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce(dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız.

‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Wa Man 'Ažlamu Mimman Dhukkira Bi'āyāti Rabbihi Thumma 'A`rađa `Anhā ۚ 'Innā Mina Al-Mujrimīna Muntaqimūna

032022.Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüzçevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Falā Takun Fī Miryatin Min Liqā'ihi ۖ Wa Ja`alnāhu Hudan Libanī 'Isrā'īla

032023.Andolsun, biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik. Sen de kitaba(Kur’an’a) kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarınabir yol gösterici kılmıştık

‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍
Wa Ja`alnā Minhum 'A'immatan Yahdūna Bi'amrinā Lammā Şabarū ۖ Wa Kānū Bi'āyātinā Yūqinūna

032024.Sabredip âyetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerindenemrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.

‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ۖ‌ ‌
'Inna Rabbaka Huwa Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna

032025.Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte olduklarışeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir.

‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Awalam Yahdi Lahum Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Mina Al-Qurūni Yamshūna Fī Masākinihim ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin ۖ 'Afalā Yasma`ūna

032026.Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlariçin yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâduymayacaklar mı?

‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌
'Awalam Yaraw 'Annā Nasūqu Al-Mā'a 'Ilá Al-'Arđi Al-Juruzi Fanukhriju Bihi Zar`āan Ta'kulu Minhu 'An`āmuhum Wa 'Anfusuhum ۖ 'Afalā Yubşirūna

032027.Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunlahayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâgörmeyecekler mi?

‌ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Fatĥu 'In Kuntum Şādiqīna

032028.“Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış?” diyorlar.

‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Qul Yawma Al-Fatĥi Lā Yanfa`u Al-Ladhīna Kafarū 'Īmānuhum Wa Lā Hum Yunžarūna

032029.De ki, “Fetih (Kıyamet) günü, inkar edenlere iman etmeleri faydavermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır.”

‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Fa'a`riđ `Anhum Wa Antažir 'Innahum Muntažirūna

032030.Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.

‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah