Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

31) Sūrat Luqn

Printed format

31)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm

031001.Elif Lâm Mîm.1

--
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Ĥakīmi

031002,3.Bunlar, hikmet dolu Kitab’ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmetolarak indirilmiş âyetleridir.

‌‍‍‍ ‍‍
Hudan Wa Raĥmatan Lilmuĥsinīna

031003.

‌ ‌‌‍
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Humqinūna

031004.Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete dekesin olarak inanırlar.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Ūlā'ika `Alá Hudan Min Rabbihim ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna

031005.İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlarkurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Yashtarī Lahwa Al-Ĥadīthi Liyuđilla `An Sabīli Allāhi Bighayri `Ilmin Wa Yattakhidhahā Huzūan ۚ 'Ūla'ika Lahum `Adhābun Muhīnun

031006.İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve oyolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satınalır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Wallá Mustakbirāan Ka'an Lam Yasma`hā Ka'anna Fī 'Udhunayhi Waqan Fabashshirhu ۖ Bi`adhābin 'Alīmin

031007.Ona âyetlerimiz okunduğu zaman; onları hiç işitmemiş gibi, kulağında birağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona, elem dolu bir azabımüjdele.2

‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ۖ ‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātu An-Na`īmi

031008,9.Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedikalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaaddebulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Khālidīna Fīhā ۖ Wa`da Allāhi Ĥaqqāan ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

031009.

‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Khalaqa As-Samāwāti Bighayri `Amadin Tarawnahā ۖ Wa 'Alqá Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bikum Wa Baththa Fīhā Min Kulli Dābbatin ۚ Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Fa'anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Karīmin

031010.Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzünede, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlücanlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalıbitki bitirdik.

‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ۚ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍
dhā Khalqu Allāhi Fa'arūnī Mādhā Khalaqa Al-Ladhīna Min Dūnihi ۚ Bali Až-Žālimūna Fī Đalālin Mubīnin

031011.İşte Allah’ın yarattıkları! Haydi, Allah’ı bırakıp da taptıklarınızınyarattığını bana gösterin! Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ۚ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Luqmāna Al-Ĥikmata 'Ani Ashkur Lillāh ۚ Wa Man Yashkur Fa'innamā Yashkuru Linafsihi ۖ Wa Man Kafara Fa'inna Allāha Ghanīyun Ĥamīdun

031012.Andolsun, biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancakkendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah herbakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‍‌ ‌ ‍ ۖ ‌‍‌
Wa 'Idh Qāla Luqmānu Liābnihi Wa Huwa Ya`ižuhu Yā Bunayya Lā Tushrik Billāhi~ ۖ 'Inna Ash-Shirka Lažulmun `Ažīmun

031013.Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortakkoşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”

‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi Ĥamalat/hu 'Ummuhu Wahnāan `Alá Wahnin Wa Fişāluhu Fī `Āmayni 'Ani Ashkur Lī Wa Liwālidayka 'Ilayya Al-Maşīru

031014.İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her günbiraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi deiki yıl içinde olur.(İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana veanne babana şükret. Dönüş banadır.”

‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍
Wa 'In Jāhadāka `Alá 'An Tushrika Bī Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun Falā Tuţi`humā ۖ Wa Şāĥibhumā Fī Ad-Dunyā Ma`rūfāan ۖ Wa Attabi` Sabīla Man 'Anāba 'Ilayya ۚ Thumma 'Ilayya Marji`ukum Fa'unabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna

031015.“Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortakkoşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarlaiyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Bende size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.”

‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‌ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‌‍‍
Yā Bunayya 'Innahā 'In Takun Mithqāla Ĥabbatin Min Khardalin FatakunŞakhratin 'Aw Fī As-Samāwāti 'Aw Fī Al-'Arđi Ya'ti Bihā Al-Lahu ۚ 'Inna Allāha Laţīfun Khabīrun

031016.(Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş birhardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya dayerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizlişeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.”

‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍
Yā Bunayya 'Aqimi Aş-Şalāata Wa 'Mur Bil-Ma`rūfi Wa Anha `Ani Al-Munkari Wa Aşbir `Alá Mā 'Aşābaka ۖ 'Inna Dhālika Min `Azmi Al-'Umūri

031017.“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başınagelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmişişlerdendir.”

‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌ ۖ ‌ ‍‌
Wa Lā Tuşa``ir Khaddaka Lilnnāsi Wa Lā Tamshi Fī Al-'Arđi Maraĥāan ۖ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin

031018.“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzündeböbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”

‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
qşid Fī Mashyika Wa Aghđuđ Min Şawtika ۚ 'Inna 'Ankara Al-'Aşwāti Laşawtu Al-Ĥamīri

031019.“Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkiniherhalde eşeklerin sesidir!”

‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‌‍‍
'Alam Taraw 'Anna Allāha Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa 'Asbagha `Alaykum Ni`amahu Žāhiratan Wa Bāţinatan ۗ Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudan Wa Lā Kitābin Munīrin

031020.Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkçayahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine deinsanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabıolmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Qīla Lahumu Attabi`ū Mā 'Anzala Allāhu Qālū Bal Nattabi`u Mā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā ۚ 'Awalaw Kāna Ash-Shayţānu Yad`ūhum 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri

031021.Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman, “Hayır, bizbabalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Şeytan kendilerinicehennem azabına çağırıyor olsa da mı?

‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Wa Man Yuslim Wajhahu~ 'Ilá Allāhi Wa Huwa Muĥsinun Faqadi Astamsaka Bil-`Urwati Al-Wuthqá Wa 'Ilá ۗ Allāhi `Āqibatu Al-'Umūri

031022.Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlamkulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır.

‍‌~ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌
Wa Man Kafara Falā Yaĥzunka Kufruhu~ ۚ 'Ilaynā Marji`uhum Fanunabbi'uhum Bimā `Amilū ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

031023.Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancakbizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüsleriniçindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

‍‌‌ ‌ ‌~ ۚ ‌‌ ‌ ‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Numatti`uhum Qalīlāan Thumma Nađţarruhum 'Ilá `Adhābin Ghalīžin

031024.Biz onları (dünyada) biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır birazaba sürükleriz.

‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Allāhu ۚ Quli Al-Ĥamdu Lillāh ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna

031025.Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan,mutlaka “Allah” derler. De ki, “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onlarınçoğu bilmezler.

‍‌ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ۚ ‌ ‌
Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ 'Inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu

031026.Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz Allah her bakımdansınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır.

‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍ ‌ ‍‍
Wa Law 'Annamā Fī Al-'Arđi Min Shajaratin 'Aqlāmun Wa Al-Baĥru Yamudduhu Min Ba`dihi Sab`atu 'Abĥurin Mā Nafidat Kalimātu Allāhi ۗ 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun

031027.Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasındanyedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez.Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌
Khalqukum Wa Lā Ba`thukum 'Illā Kanafsin Wāĥidatin ۗ 'Inna Allāha Samī`un Başīrun

031028.(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrardiriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. ŞüphesizAllah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī 'Ilá 'Ajalin Musamman Wa 'Anna Allāha Bimā Ta`malūna Khabīrun

031029.Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor.Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendiyörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allahişlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Al-Bāţilu Wa 'Anna Allāha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru

031030.Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp dataptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌
'Alam Tará 'Anna Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bini`mati Allāhi Liyuriyakum Min 'Āyātihi~ ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin

031031.Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir.Allah bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır.Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes içinibretler vardır.

‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍ ‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Wa 'Idhā Ghashiyahum Mawjun Kālžžulali Da`aw Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Falammā Najjāhum 'Ilá Al-Barri Faminhum Muqtaşidun ۚ Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Kullu Khattārin Kafūrin

031032.Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah’ahas kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca,onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak sonderece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.

‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum Wa Akhshaw Yawmāan Lā Yajzī Wa A-Dun `An Waladihi Wa Lā Mawlūdun Huwa Jāzin `An Wa A-Dihi Shay'āan ۚ 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun ۖ Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Billāhi Al-Gharūru

031033.Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğunahiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yararsağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakındünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizialdatmasın.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
'Inna Allāha `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa Yunazzilu Al-Ghaytha Wa Ya`lamu Mā Fī Al-'Arĥāmi ۖ Wa Mā Tadrī Nafsundhā Taksibu Ghadāan ۖ Wa Mā Tadrī Nafsun Bi'ayyi 'Arđin Tamūtu ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Khabīrun

031034.Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır.O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağınıbilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıylabilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.

‍ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah