Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

33) Sūrat Al-'Aĥzāb

Printed format

33)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Attaqi Allāha Wa Lā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Al-Munāfiqīna ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan

033001.Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklaraitaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍
Wa Attabi` Mā Yūĥá 'Ilayka Min Rabbika ۚ 'Inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan

033002.Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıylahaberdardır.

‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan

033003.Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.

ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Mā Ja`ala Allāhu Lirajulin Min Qalbayni Fī Jawfihi ۚ Wa Mā Ja`ala 'Azwājakumu Al-Lā'ī Tužāhirūna Minhunna 'Ummahātikum ۚ Wa Mā Ja`ala 'Ad`iyā'akum 'Abnā'akum ۚ Dhālikum Qawlukum Bi'afwāhikum Wa ۖ Allāhu Yaqūlu Al-Ĥaqqa Wa Huwa Yahdī As-Sabīla

033004.Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhâryaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızida öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz(fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğruyola iletir.

‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ۖ‍‍ ‌‌
Ad`ūhum Li'abā'ihim Huwa 'Aqsaţu `Inda Allāhi ۚ Fa'in Lam Ta`lamū 'Ābā'ahum Fa'ikhwānukum Ad-Dīni Wa Mawālīkum ۚ Wa Laysa `Alaykum Junāĥun Fīmā 'Akhţa'tum Bihi Wa Lakin Mā Ta`ammadat Qulūbukum ۚ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

033005.Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha (doğruve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin dinkardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbirgünah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allahçok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
An-Nabīyu 'Awlá Bil-Mu'uminīna Min 'Anfusihim ۖ Wa 'Azwājuhu~ 'Ummahātuhum ۗ Wa 'Ūlū Al-'Arĥāmi Ba`đuhum 'Awlá Biba`đin Fī Kitābi Allāhi Mina Al-Mu'uminīna Wa Al-Muhājirīna 'Illā 'An Taf`alū 'Ilá 'Awliyā'ikum Ma`rūfāan ۚ Kāna Dhālika Fī Al-Kitābi Masţūan

033006.Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri demü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah’ınKitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için (diğer) mü’minlerden vemuhacirlerden daha önceliklidirler.Ancak dostlarınıza bir iyilikyapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap’ta yazılıdır.

‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ ‌‌‌‌‌~ۗ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mina An-Nabīyīna Mīthāqahum Wa Minka Wa Min Nūĥin Wa 'Ibhīma Wa Mūsá Wa `Īsá Abni Maryama ۖ Wa 'Akhadhnā Minhumthāqāan Ghalīžāan

033007.Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ veMeryem oğlu İsa’dan da. Evet biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık.

‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Liyas'ala Aş-Şādiqīna `An Şidqihim ۚ Wa 'A`adda Lilkāfirīna `Adhābāan 'Alīmāan

033008.(Allah bunu,) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için(yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.

‍‍‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum 'Idh Jā'atkum Junūdun Fa'arsalnā `Alayhim Rīĥāan Wa Junūdāan Lam Tarawhā ۚ Wa Kāna Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrāan

033009.Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman)ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar vegöremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıylagörmektedir.4

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Idh Jā'ūkum Min Fawqikum Wa Min 'Asfala Minkum Wa 'Idhghati Al-'Abşāru Wa Balaghati Al-Qulūbu Al-Ĥanājira Wa Tažunnūna Billāhi Až-Žunūna

033010.Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi.Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah’a karşıçeşitli zanlarda bulunuyordunuz.

‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Hunālika Abtuliya Al-Mu'uminūna Wa Zulzilū Zilzālāan Shadīdāan

033011.İşte orada mü’minler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.

‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌
Wa 'Idh Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Mā Wa`adanā Al-Lahu Wa Rasūluhu~ 'Illā Ghurūan

033012.Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, “Allah ve Resülü bize,ancak aldatmak için vaadde bulunmuşlar” diyorlardı.

‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍~ ‌‌ ‍‌‌‌
Wa 'Idh Qālat Ţā'ifatun Minhum Yā 'Ahla Yathriba Lā Muqāma Lakum Fārji`ū ۚ Wa Yasta'dhinu Farīqun Minhumu An-Nabīya Yaqūlūna 'Inna Buyūtanā `Awratun Wa Mā Hiya Bi`awratin ۖ 'In Yurīdūna 'Illā Firāan

033013.Hani onlardan bir grup, “Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmakimkanınız yok. Haydi geri dönün” demişti. Onlardan bir başka grup da,“Evlerimiz açık (korumasız)” diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysaevleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‌
Wa Law Dukhilat `Alayhim Min 'Aqţārihā Thumma Su'ilū Al-Fitnata La'ātawhā Wa Mā Talabbathū Bihā 'Illā Yasīrāan

033014.Eğer Medine’nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklıkçıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı; o konuda fazlagecikmezlerdi.

‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍
Wa Laqad Kānū `Āhadū Allaha Min Qablu Lā Yuwallūna Al-'Adbāra ۚ Wa Kāna `Ahdu Allāhi Mas'ūlāan

033015.Andolsun ki, onlar, daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah’asöz vermişlerdi. Allah’a verilen söz ise sorumluluğu gerektirir.

‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Qul Lan Yanfa`akumu Al-Firāru 'In Farartum Mina Al-Mawti 'Awi Al-Qatli Wa 'Idhāan Lā Tumatta`ūna 'Illā Qalīlāan

033016.De ki: “Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size aslafayda vermeyecektir. O takdirde bile (hayatın zevklerinden) pek azyararlandırılırsınız.”

‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Qul Man Dhā Al-Ladhī Ya`şimukum Mina Allāhi 'In 'Arāda Bikum Sū'āan 'Aw 'Arāda Bikum Raĥmatan ۚ Wa Lā Yajidūna Lahum Min Dūni Allāhi Walīyāan Wa Lā Naşīrāan

033017.De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah’tan koruyacakkimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel olacak kimdir?” Onlarkendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qad Ya`lamu Allāhu Al-Mu`awwiqīna Minkum Wa Al-Qā'ilīna Li'ikhwānihim Halumma 'Ilaynā ۖ Wa Lā Ya'tūna Al-Ba'sa 'Illā Qalīlāan

033018,19.Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine,“Bize gelin” diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pekaz gelirler. Korku geldiğinde ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsegibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimetekarşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşteonlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah’akolaydır.

‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌
'Ashiĥĥatan `Alaykum ۖ Fa'idhā Jā'a Al-Khawfu Ra'aytahum Yanžurūna 'Ilayka Tadūru 'A`yunuhum Kālladhī Yughshá `Alayhi Mina Al-Mawti ۖ Fa'idhā Dhahaba Al-Khawfu Salaqūkum Bi'alsinatin Ĥidādin 'Ashiĥĥatan `Alá Al-Khayri ۚ 'Ūlā'ika Lam Yu'uminū Fa'aĥbaţa Allāhu 'A`mālahum ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrāan

033019.

ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍
Yaĥsabūna Al-'Aĥzāba Lam Yadh/habū ۖ Wa 'In Ya'ti Al-'Aĥzābu Yawaddū Law 'Annahum Bādūna Fī Al-'A`rābi Yas'alūna `An 'Anbā'ikum ۖ Wa Law Kānū FīkumQātalū 'Illā Qalīlāan

033020.Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri (birdaha) gelecek olsa, isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlarda size dair haberleri (gidip gelenlerden) sorsunlar. İçinizdebulunsalardı da pek az savaşırlardı.

‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌
Laqad Kāna LakumRasūli Allāhi 'Uswatun Ĥasanatun Liman Kāna Yarjū Allaha Wa Al-Yawma Al-'Ākhira Wa Dhakara Allāha Kathīrāan

033021.Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününekavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.

‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍
Wa Lammā Ra'á Al-Mu'uminūna Al-'Aĥzāba Qālū Hādhā Mā Wa`adanā Al-Lahu Wa Rasūluhu Wa Şadaqa Allāhu Wa Rasūluhu ۚ Wa Mā Zādahum 'Illā 'Īmānāan Wa Taslīmāan

033022.Mü’minler düşman birliklerini görünce, “İşte bu Allah’ın ve Resülününbize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resülü doğru söylemişlerdir” dediler. Buonların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.

‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Mina Al-Mu'uminīna Rijālun Şadaqū Mā `Āhadū Allaha `Alayhi ۖ Faminhum Man Qađá Naĥbahu Wa Minhum Man Yantažiru ۖ Wa Mā Baddalū Tabdīlāan

033023.Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar.İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Birkısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.

‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Liyajziya Allāhu Aş-Şādiqīna Bişidqihim Wa Yu`adhdhiba Al-Munāfiqīna 'In Shā'a 'Aw Yatūba `Alayhim ۚ 'Inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan

033024.Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiylemükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesinikabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhametedendir.

‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Waradda Allāhu Al-Ladhīna Kafarū Bighayžihim Lam Yanālū Khayan ۚ Wa Kafá Allāhu Al-Mu'uminīna Al-Qitāla ۚ Wa Kāna Allāhu Qawīyāan `Azīzāan

033025.Allah inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geriçevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlakgüç sahibidir.

‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌
Wa 'Anzala Al-Ladhīna Žāharūhum Min 'Ahli Al-Kitābi Min Şayāşīhim Wa Qadhafa Fī Qulūbihimu Ar-Ru`ba Farīqāan Taqtulūna Wa Ta'sirūna Farīqāan

033026.Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerindenindirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmınıöldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.

‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Wa 'Awrathakum 'Arđahum Wa Diyārahum Wa 'Amwālahum Wa 'Arđāan Lam Taţa'ūۚ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrāan

033027.Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayakbasmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücüyetendir.

‌‌‌‍ ‌‌‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Li'zwājika 'In Kuntunna Turidna Al-Ĥayā Ata Ad-Dunyā Wa Zīnatahā Fata`ālayna 'Umatti`kunna Wa 'Usarriĥkunna Saĥāan Jamīlāan

033028.Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, “Eğer dünya hayatını ve onun süsünüistiyorsanız, gelin size mut’a vereyimve sizi güzelce bırakayım.”

‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‌‌
Wa 'In Kuntunna Turidna Allāha Wa Rasūlahu Wa Ad-Dāra Al-'Ākhirata Fa'inna Allāha 'A`adda Lilmuĥsināti Minkunna 'Ajan `Ažīmāan

033029.“Eğer Allah’ı, Resülünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allahiçinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.”

‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‌‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Yā Nisā'a An-Nabīyi Man Ya'ti Minkunna Bifāĥishatin Mubayyinatin Yuđā`af Lahā Al-`Adhābu Đi`fayni ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrāan

033030.Ey Peygamber’in hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsaonun cezası iki kat verilir. Bu Allah’a göre kolaydır.

‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍ ‍
Wa Man Yaqnut Minkunna Lillāh Wa Rasūlihi Wa Ta`mal Şāliĥāan Nu'utihā 'Ajrahā Marratayni Wa 'A`tadnā Lahā Rizqāan Karīmāan

033031.İçinizden kim Allah’a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, onamükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍
Yā Nisā'a An-Nabīyi Lastunna Ka'aĥadin Mina An-Nisā' ۚ 'Ini Attaqaytunna Falā Takhđa`na Bil-Qawli Fayaţma`a Al-Ladhī Fī Qalbihi Marađun Wa Qulna Qawlāan Ma`rūfāan

033032.Ey Peygamber’in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibideğilsiniz. Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerlekonuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötüniyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin.

‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌
Wa Qarna Fī Buyūtikunna Wa Lā Tabarrajna Tabarruja Al-Jāhilīyati Al-'Ūlá ۖ Wa 'Aqimna Aş-Şalāata Wa 'Ātīna Az-Zakāata Wa 'Aţi`na Allāha Wa Rasūlahu~ ۚ 'Innamā Yurīdu Allāhu Liyudh/hiba `Ankumu Ar-Rijsa 'Ahla Al-Bayti Wa Yuţahhirakum Taţrāan

033033.Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıpsaçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin.Allah’a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizdenancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

‍ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍~ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Adhkurna Mā Yutlá Fī Buyūtikunna Min 'Āyāti Allāhi Wa Al-Ĥikmati ۚ 'Inna Allāha Kāna Laţīfāan Khabīrāan

033034.Siz evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın.Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.

‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
'Inna Al-Muslimīna Wa Al-Muslimāti Wa Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Al-Qānitīna Wa Al-Qānitāti Wa Aş-Şādiqīna Wa Aş-Şādiqāti Wa Aş-Şābirīna Wa Aş-Şābirāti Wa Al-Khāshi`īna Wa Al-Khāshi`āti Wa Al-Mutaşaddiqīna Wa Al-Mutaşaddiqāti Wa Aş-Şā'imīna Wa Aş-Şā'imāti Wa Al-Ĥāfižīna Furūjahum Wa Al-Ĥāfižāti Wa Adh-Dhākirīna Allāha Kathīrāan Wa Adh-Dhākirāti 'A`adda Allāhu Lahum Maghfiratan Wa 'Ajan `Ažīmāan

033035.Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerlemü’min kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerledoğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derindensaygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka verenerkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutankadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar,Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar içinAllah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Kāna Limu'uminin Wa Lā Mu'uminatin 'Idhā Qađá Allāhu Wa Rasūluhu~ 'Aman 'An Yakūna Lahumu Al-Khiyaratu Min 'Amrihim ۗ Wa Man Ya`şi Allāha Wa Rasūlahu Faqad Đalla Đalālāan Mubīnāan

033036.Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek vehiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur.Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekildesapmıştır.

‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍~ ‌‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۗ ‌‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍
Wa 'Idh Taqūlu Lilladhī 'An`ama Allāhu `Alayhi Wa 'An`amta `Alayhi 'Amsik `Alayka Zawjaka Wa Attaqi Allāha Wa Tukhfī Fī Nafsika Mā Al-Lahu Mubdīhi Wa Takhshá An-Nāsa Wa Allāhu 'Aĥaqqu 'An Takhshāhu ۖ Falammā Qađá Zaydun Minhā Waţaan Zawwajnākahā Likay Lā Yakūna `Alá Al-Mu'uminīna Ĥarajun Fī 'Azwāji 'Ad`iyā'ihim 'Idhā Qađaw Minhunna Waţaan ۚ Wa Kāna 'Amru Allāhi Maf`ūlāan

033037.Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmeksuretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, “Eşini nikahında tut (onu boşama)ve Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyigizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allahdaha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince (eşiniboşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerinegetirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyleevlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlakayerine getirilmiştir.6

‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌‌‍‍‌‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ۚ ‌‍‍‍ ‌‌
Mā Kāna `Alá An-Nabīyi Min Ĥarajin Fīmā Farađa Allāhu Lahu ۖ Sunnata Allāhi Fī Al-Ladhīna Khalaw Min Qablu ۚ Wa Kāna 'Amru Allāhi Qadaan Maqan

033038.Allah’ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusundapeygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkındada Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın emri kesinleşmiş bir hükümdür.

‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‍ ‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Al-Ladhīna Yuballighūna Risālāti Allāhi Wa Yakhshawnahu Wa Lā Yakhshawna 'Aĥadāan 'Illā Al-Laha ۗ Wa Kafá Billāhi Ĥasībāan

033039.Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden,Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesapgörücü olarak yeter.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍
Mā Kāna Muĥammadun 'Abā 'Aĥadin Min Rijālikum Wa Lakin Rasūla Allāhi Wa Khātama An-Nabīyīna ۗ Wa Kāna Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmāan

033040.Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o,Allah’ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıylabilendir.

‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adhkurū Allaha Dhikan Kathīrāan

033041.Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌‌ ‍
Wa Sabbiĥūhu Bukratan Wa 'Aşīlāan

033042.Onu sabah akşam tespih edin.

‍‍ ‌ ‌‌‍
Huwa Al-Ladhī Yuşallī `Alaykum Wa Malā'ikatuhu Liyukhrijakum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri ۚ Wa Kāna Bil-Mu'uminīna Raĥīmāan

033043.O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden;melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah mü’minlere çokmerhamet edendir.

‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Taĥīyatuhum Yawma Yalqawnahu Salāmun ۚ Wa 'A`adda Lahum 'Ajan Karīmāan

033044.Allah’a kavuşacakları gün mü’minlere yönelik esenlik dileği “Selam” dır. Allahonlara bol bir mükafat hazırlamıştır.

‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Innā 'Arsalnāka Shāhidāan Wa Mubashshirāan Wa Nadhīrāan

033045,46.Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı;Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı birkandil olarak gönderdik.

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍
Wa Dā`īāan 'Ilá Allāhi Bi'idhnihi Wa Sirājāan Munīrāan

033046.

‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍‌ ‍
Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna Bi'anna Lahum Mina Allāhi Fađlāan Kabīrāan

033047.Mü’minlere kendileri için Allah’tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele.

‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Wa Lā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Al-Munāfiqīna Wa Da` 'Adhāhum Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan

033048.Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma veAllah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nakaĥtumu Al-Mu'umināti Thumma Ţallaqtumūhunna Min Qabli 'An Tamassūhunna Famā Lakum `Alayhinna Min `Iddatin Ta`taddūnahā ۖ Famatti`ūhunna Wa Sarriĥūhunna Saĥāan Jamīlāan

033049.Ey iman edenler! Mü’min kadınları nikahlayıp, sonra onlara dokunmadan(cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerindesizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara mut’averin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Innā 'Aĥlalnā Laka 'Azwājaka Al-Lātī 'Ātayta 'Ujūrahunna Wa Mā Malakat Yamīnuka Mimmā 'Afā'a Allāhu `Alayka Wa Banāti `Ammika Wa Banāti `Ammātika Wa Banāti Khālika Wa Banāti Khālātika Al-Lātī Hājarna Ma`aka Wa Amra'atan Mu'uminatan 'In Wahabat Nafsahā Lilnnabīyi 'In 'Arāda An-Nabīyu 'An Yastankiĥahā Khālişatan Laka Min Dūni Al-Mu'uminīna ۗ Qad `Alimnā Mā Farađnā `Alayhim Fī 'Azwājihim Wa Mā Malakat 'Aymānuhum Likaylā Yakūna `Alayka Ĥarajun ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

033050.Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sanaganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninleberaber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayınınkızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğermü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendiniPeygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikahlamak istediğiherhangi bir mü’min kadını da (sana helal kıldık.) Mü’minlere eşleri vesahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbettebilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir.Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۗ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Turjī Man Tashā'u Minhunna Wa Tu'uwī 'Ilayka Man Tashā'u ۖ Wa Mani Abtaghayta Mimman `Azalta Falā Junāĥa `Alayka ۚ Dhālika 'Adná 'An Taqarra 'A`yunuhunna Wa Lā Yaĥzanna Wa Yarđayna Bimā 'Ātaytahunna Kulluhunna Wa ۚ Allāhu Ya`lamu Mā Fī Qulūbikum ۚ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥalīmāan

033051.Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğiniyanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana birgünah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin dekendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekinibilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۚۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Lā Yaĥillu Laka An-Nisā' Min Ba`du Wa Lā 'An Tabaddala Bihinna Min 'Azwājin Wa Law 'A`jabaka Ĥusnuhunna 'Illā Mā Malakat Yamīnuka ۗ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Raqībāan

033052.Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile, başka kadınlarlaevlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancaksahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir.

‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tadkhulū Buyūta An-Nabīyi 'Illā 'An Yu'udhana Lakum 'Ilá Ţa`āmin Ghayra Nāžirīna 'Ināhu Wa Lakin 'Idhā Du`ītumdkhulū Fa'idhā Ţa`imtumntashirū Wa Lā Musta'nisīna Liĥadīthin ۚ 'Inna Dhālikum Kāna Yu'udhī An-Nabīya Fayastaĥyi Minkum Wa ۖ Allāhu Lā Yastaĥyi Mina Al-Ĥaqqi ۚ Wa 'Idhā Sa'altumūhunna Matā`āan Fās'alūhunna Min Warā'i Ĥijābin ۚ Dhālikum 'Aţharu Liqulūbikum Wa Qulūbihinna ۚ Wa Mā Kāna Lakum 'An Tu'udhū Rasūla Allāhi Wa Lā 'An Tankiĥū 'Azwājahu Min Ba`dihi~ 'Abadāan ۚ 'Inna Dhālikum Kāna `Inda Allāhi `Ažīmāan

033053.Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesinibeklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin,çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet içinbeklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat osizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez.Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasındanisteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleriiçin daha temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisindensonra hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allahkatında büyük bir günahtır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ۚ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍
'In TubShay'āan 'Aw Tukhfūhu Fa'inna Allāha Kāna Bikulli Shay'in `Alīmāan

033054.Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyihakkıyla bilendir.

‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍
Lā Junāĥa `Alayhinna Fī 'Ābā'ihinna Wa Lā 'Abnā'ihinna Wa Lā 'Ikhwānihinna Wa Lā 'Abnā'i 'Ikhwānihinna Wa Lā 'Abnā'i 'Akhawātihinna Wa Lā Nisā'ihinna Wa Lā Mā Malakat 'Aymānuhunna ۗ Wa Attaqīna Allāha ۚ 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Shahīdāan

033055.Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkekkardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan vesahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey Peygamber hanımları!Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir.

‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍ ۗ‍‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌
'Inna Allāha Wa Malā'ikatahu Yuşallūna `Alá An-Nabīyi ۚ Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Şallū `Alayhi Wa Sallimū Taslīmāan

033056.Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar.Ey imanedenler! Siz de ona salât edin, selam edin.

‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Yu'udhūna Allāha Wa Rasūlahu La`anahumu Allāhu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa 'A`adda Lahum `Adhābāan Muhīnāan

033057.Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanetetmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.9

‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌
Wa Al-Ladhīna Yu'udhūna Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Bighayri Mā Aktasabū Faqadi Aĥtamalū Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan

033058.Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzündenincitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Li'zwājika Wa Banātika Wa Nisā'i Al-Mu'uminīna Yudnīna `Alayhinna Min Jalābībihinna ۚ Dhālika 'Adná 'An Yu`rafna Falā Yu'udhayna ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

033059.Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle,bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıpincitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çokmerhamet edicidir.

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
La'in Lam Yantahi Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Murjifūna Fī Al-Madīnati Lanughriyannaka Bihim Thumma Lā Yujāwirūnaka Fīhā 'Illā Qalīlāan

033060,61.Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar veMedine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan)vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz.Onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pekaz süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yamanbir şekilde öldürülürler.

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌
Mal`ūnīna ۖ 'Aynamā Thuqifū 'Ukhidhū Wa Quttilū Taqtīlāan

033061.

‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Sunnata Allāhi Fī Al-Ladhīna Khalaw Min Qablu ۖ Wa Lan Tajida Lisunnati Allāhi Tabdīlāan

033062.Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ınkanununda asla değişme bulamazsın.

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Yas'aluka An-Nāsu `Ani As-Sā`ati ۖ Qul 'Innamā `Ilmuhā `Inda Allāhi ۚ Wa Mā Yudrīka La`alla As-Sā`ata Takūnu Qarībāan

033063.İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allahkatındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.

‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Inna Allāha La`ana Al-Kāfirīna Wa 'A`adda Lahum Sa`īrāan

033064.Şüphesiz Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateşhazırlamıştır.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Lā Yajidūna Walīyāan Wa Lā Naşīrāan

033065.Onlar, orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcıbulamayacaklardır.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Yawma Tuqallabu Wujūhuhum An-Nāri Yaqūlūna Yā Laytanā 'Aţa`nā Al-Laha Wa 'Aţa`nā Ar-Rasūlā

033066.Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, “Keşke Allah’ave Resül’e itaat edeydik” diyecekler.

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌
Wa Qālū Rabbanā 'Innā 'Aţa`nā Sādatanā Wa Kubarā'anā Fa'ađallūnā As-Sabīlā

033067.Yine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimizeitaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.”

‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‌
Rabbanā 'Ātihim Đi`fayni Mina Al-`Adhābi Wa Al-`Anhum La`nāan Kabīrāan

033068.“Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir laneteuğrat.”

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takūnū Kālladhīna 'Ādhaw Mūsá Fabarra'ahu Allāhu Mimmā Qālū ۚ Wa Kāna `Inda Allāhi Wajīhāan

033069.Ey iman edenler! Siz Mûsâ’ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. NihayetAllah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Mûsâ Allah katındaitibarlı bir kimse idi.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Wa Qūlū Qawlāan Sadīdāan

033070,71.Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru sözsöyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.Kim Allah’a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıyaulaşmıştır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌
Yuşliĥ Lakum 'A`mālakum Wa Yaghfir Lakum Dhunūbakum ۗ Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Faqad Fāza Fawzāan `Ažīmāan

033071.

‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
'Innā `Arađnā Al-'Amānata `Alá As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Al-Jibāli Fa'abayna 'An Yaĥmilnahā Wa 'Ashfaqna Minhā Wa Ĥamalahā Al-'Insānu ۖ 'Innahu Kāna Žalūmāan Jahūlāan

033072.Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onuyüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çokzalimdir, çok cahildir.10

‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍ ‍‌
Liyu`adhdhiba Allāhu Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Mushrikīna Wa Al-Mushrikāti Wa Yatūba Allāhu `Alá Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

033073.Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşanerkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmek; mümin erkeklerin vemümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emanetiyüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah