Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

30) Sūrat Ar-Rūm

Printed format

30)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm

030001.Elif Lâm Mîm.1

--
Ghulibati Ar-Rūmu

030002,3,4,5.Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlaryenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de,sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiylemü’minler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güçsahibidir, çok merhametlidir.2

‍‌
Fī 'Ad Al-'Arđi Wa Hum Min Ba`di Ghalabihim Sayaghlibūna

030003.

‌‍ ‌ ‍‌‍ ‍‍‍
Fī Biđ`i Sinīna ۗ Lillāh Al-'Amru Min Qablu Wa Min Ba`du ۚ Wa Yawma'idhin Yafraĥu Al-Mu'uminūna

030004.

‍‍‍ ‍‍‍‍ۗ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ۚ‌ ‍
Binaşri Allāhi ۚ Yanşuru Man Yashā'u ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

030005.

‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa`da Allāhi ۖ Lā Yukhlifu Allāhu Wa`dahu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna

030006.Allah (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez.Fakat insanların çoğu bilmezler.

ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Ya`lamūna Žāhirāan Mina Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Hum `Ani Al-'Ākhirati Hum Ghāfilūna

030007.Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda isetamamen gaflettedirler.

‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍
'Awalam Yatafakkarū Fī 'Anfusihim ۗKhalaqa Allāhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa 'Ajalin Musamman ۗ Wa 'Inna Kathīrāan Mina An-Nāsi Biliqā'i Rabbihim Lakāfirūna

030008.Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiçdüşünmediler mi? Hem Allah gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancakhak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesizinsanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.

‌ ‌‌ ‍ ‌‌ۗ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍
'Awalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kānū 'Ashadda Minhum Qūwatan Wa 'Athārū Al-'Arđa Wa `Amarūhā 'Akthara Mimmā `Amarūhā Wa Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti ۖ Famā Kāna Allāhu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna

030009.(Yine) onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasılolduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler.Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çokimar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi.Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerinezulmediyorlardı.

‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌‌‌‍ ‌‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Thumma Kāna `Āqibata Al-Ladhīna 'Asā'ū As-Sū'á 'An Kadhdhabū Bi'āyāti Allāhi Wa Kānū Bihā Yastahzi'ūn

030010.Sonra, Allah’ın âyetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekteoldukları için, kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu.

‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Al-Lahu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Thumma 'Ilayhi Turja`ūna

030011.Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra dayalnız ona döndürüleceksiniz.

‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yublisu Al-Mujrimūna

030012.Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğedüşeceklerdir.

‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Wa Lam Yakun Lahum Min Shurakā'ihim Shufa`ā'u Wa Kānū Bishurakā'ihim Kāfirīna

030013.Onların, Allah’a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar daolmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler.

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yawma'idhin Yatafarraqūna

030014.Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirindenayrılacaklardır.

‍‍ ‌ ‍‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti FahumRawđatin Yuĥbarūna

030015.İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennetbahçelerinde sevindirilirler

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‌ ‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Liqā'i Al-'Ākhirati Fa'ūlā'ika Fī Al-`Adhābi Muĥđarūna

030016.İnkar edip âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlarazabın içine atılacaklardır.

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌
Fasubĥāna Allāhi Ĥīna Tumsūna Wa Ĥīna Tuşbiĥūna

030017.Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah’ı tespihedin.3

‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Lahu Al-Ĥamdu Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa `Ashīyāan Wa Ĥīna Tužhirūna

030018.Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktinegirdiğinizde Allah’ı tespih edin.

‍‌‍‍‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Yukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi Wa Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ Wa Kadhalika Tukhrajūna

030019.Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonrayeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.

‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi~ 'An Khalaqakum Min Turābin Thumma 'Idhā 'Antum Basharun Tantashirūna

030020.Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin)delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp)yayılıyorsunuz.

‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Min 'Āyātihi~ 'An Khalaqa Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Litaskunū 'Ilayhā Wa Ja`ala Baynakum Mawaddatan Wa Raĥmatan ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna

030021.Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşleryaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığınınve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum içinelbette ibretler vardır.

‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Wa Min 'Āyātihi Khalqu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Akhtilāfu 'Alsinatikum Wa 'Alwānikum ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Lil`ālimīna

030022.Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklıolması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bundabilenler için elbette ibretler vardır

‍‌ ‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Manāmukum Bil-Layli Wa An-Nahāri Wa Abtighā'uukum Min Fađlihi~ ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yasma`ūna

030023.Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O’nun(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten birtoplum için ibretler vardır.

‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Yurīkumu Al-Barqa Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Yunazzilu Mina As-Samā'i Mā'an Fayuĥyī Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna

030024.Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmurindirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun (varlığının vekudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplumiçin elbette ibretler vardır.

‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌‍ ‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi~ 'An Taqūma As-Samā'u Wa Al-'Arđu Bi'amrihi ۚ Thumma 'Idhā Da`ākum Da`watan Mina Al-'Arđi 'Idhā 'Antum Takhrujūna

030025.Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da O’nun (varlığının vekudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, birde bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz.

‍‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Kullun Lahu Qānitūna

030026.Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na âittir. Hepsi O’na boyuneğmektedirler.

‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌ ‍
Wa Huwa Al-Ladhī Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Wa Huwa 'Ahwanu `Alayhi ۚ Wa Lahu Al-Mathalu Al-'A`lá Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

030027.O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. BuO’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır.Göklerde ve yerde en yüce veeşsiz sıfatlar O’nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmetsahibidir.

‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Đaraba Lakum Mathalāan Min 'Anfusikum ۖ Hal Lakum Min Mā Malakat 'Aymānukum Min Shurakā'a Fī Mā Razaqnākum Fa'antum Fīhi Sawā'un Takhāfūnahum Kakhīfatikum 'Anfusakum ۚ Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`qilūna

030028.Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi: Kölelerinizden,verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizdençekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünenbir topluluk için âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.

‌ ‍‌ ‌‌ۖ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Bal Attaba`a Al-Ladhīna Žalamū 'Ahwā'ahum Bighayri `Ilmin ۖ Faman Yahdī Man 'Ađalla Allāhu ۖ Wa Mā Lahum Minşirīna

030029.Fakat, zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah’ın(bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbiryardımcıları yoktur.

‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۖ ‍‌ ‍‌ ‌‍ۖ ‌‌ ‍‌
Fa'aqim Wajhaka Lilddīni Ĥanīfāan Fiţrata ۚ Allāhi Allatī Faţara An-Nāsa `Alayhā Lā ۚ Tabdīla Likhalqi Allāhi Dhālika ۚ Ad-Dīnu Al-Qayyimu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna

030030.Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanlarıüzerinde yarattığı fıtratasımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbirdeğiştirme yoktur.İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğubilmezler.

‍ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Munībīna 'Ilayhi Wa Attaqūhu Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa Lā Takūnū Mina Al-Mushrikīna

030031,32.Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’nakarşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerinidarmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) herbir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌
Mina Al-Ladhīna Farraqū Dīnahum Wa Kānū Shiya`āan ۖ Kullu Ĥizbin Bimā Ladayhim Farūna

030032.

‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ۖ ‌ ‌ ‍
Wa 'Idhā Massa An-Nāsa Đurrun Da`aw Rabbahum Munībīna 'Ilayhi Thumma 'Idhā 'Adhāqahum Minhu Raĥmatan 'Idhā Farīqun Minhum Birabbihim Yushrikūna

030033.İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rablerine yönelerek ona dua ederler. SonraAllah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da, bir bakarsın ki içlerinden birgrup, Rablerine ortak koşuyorlar.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Liyakfurū Bimā 'Ātaynāhum ۚ Fatamatta`ū Fasawfa Ta`lamūna

030034.Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım! Haydi(şimdilik) yararlanın, ama yakında bileceksiniz.

‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍
'Am 'Anzalnā `Alayhim Sulţānāan Fahuwa Yatakallamu Bimā Kānū Bihi Yushrikūna

030035.Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o, Allah’a ortakkoşmaları konusunda (isabetli olduklarını) söylüyor?

‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍
Wa 'Idhā 'Adhaq An-Nāsa Raĥmatan Fariĥū Bihā ۖ Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Bimā Qaddamat 'Aydīhim 'Idhā Hum Yaqnaţūna

030036.İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendiişledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir debakarsın ki ümitsizliğe düşerler.

‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Awalam Yaraw 'Anna Allāha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna

030037.Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığınıgörmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Fa'āti Dhā Al-Qurbá Ĥaqqahu Wa Al-Miskīna Wa Abna As-Sabīli ۚ Dhālika Khayrun Lilladhīna Yurīdūna Wajha Allāhi Wa 'Ūlā'ika ۖ Humu Al-Mufliĥūna

030038.Öyle ise akrabaya, yoksula, ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah’ınhoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlarkurtuluşa erenlerdir.

‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Wa Mā 'Ātaytum Min Ribāan Liyarbuwā Fī 'Amwāli An-Nāsi Falā Yarbū `Inda Allāhi ۖ Wa Mā 'Ātaytum Min Zakāatin Turīdūna Wajha Allāhi Fa'ūlā'ika Humu Al-Muđ`ifūna

030039.İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allahkatında artmaz. Ama Allah’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekatverirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.

‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqakum Thumma Razaqakum Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum ۖ Hal Min Shurakā'ikum Man Yaf`alu Min Dhālikum Min Shay'in ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna

030040.Allah, sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek vedaha sonra da diriltecek olandır. Allah’a koştuğunuz ortaklardan,bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortakkoştuklarından uzaktır, yücedir.

‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌‍‍ ‍ ۖ ‍‌‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Žahara Al-Fasādu Fī Al-Barri Wa Al-Baĥri Bimā Kasabat 'Aydī An-Nāsi Liyudhīqahum Ba`đa Al-Ladhī `Amilū La`allahum Yarji`ūna

030041.İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizdebozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü)sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.7

‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablu ۚ Kāna 'Aktharuhum Mushrikīna

030042.De ki: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğunabakın.” Onların çoğu Allah’a ortak koşan kimselerdi.

‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍ ‌ ‍
Fa'aqim Wajhaka Lilddīni Al-Qayyimi Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Maradda Lahu Mina Allāhi Yawma'idhin ۖ Yaşşadda`ūna

030043.Allah tarafından, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünüdosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.

‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍
Man Kafara Fa`alayhi Kufruhu ۖ Wa Man `Amila Şāliĥāan Fali'anfusihim Yamhadūna

030044.Kim inkâr ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amelişlerse, ancak kendileri için (cennette yer) hazırlarlar.

‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌
Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Min Fađlihi~ ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Kāfirīna

030045.Bu hazırlığı Allah’ın; iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundanmükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkâr edenleri sevmez.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ
Wa Min 'Āyātihi~ 'An Yursila Ar-Riyāĥa Mubashshirātin Wa Liyudhīqakum Min Raĥmatihi Wa Litajriya Al-Fulku Bi'amrihi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna

030046.Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, Allah’ın (varlık vekudretinin) delillerindendir. O bunu, size rahmetinden tattırmak, emriylegemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniziçin yapar.

‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Min Qablika Rusulāan 'Ilá Qawmihim Fajā'ūhum Bil-Bayyināti Fāntaqamnā Mina Al-Ladhīna 'Ajraۖ Wa Kāna Ĥaqqāan `Alaynā Naşru Al-Mu'uminīna

030047.Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerinegönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suçişleyenlerden intikam aldık. Mü’minlere yardım etmek ise üzerimizde birhaktır.

‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Al-Lahu Al-Ladhī Yursilu Ar-Riyāĥa Fatuthīru Saĥābāan Fayabsuţuhu Fī As-Samā'i Kayfa Yashā'u Wa Yaj`aluhu Kisafāan Fatará Al-Wadqa Yakhruju Min Khilālihi ۖ Fa'idhā 'Aşāba Bihi Man Yashā'u Min `Ibādihi~ 'Idhā Hum Yastabshirūna

030048.Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir.Allah onları dilediği gibi, (bazen) yayar ve (bazen) yoğunlaştırır.Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarındandilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler.

‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ۖ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'In Kānū Min Qabli 'An Yunazzala `Alayhim Min Qablihi Lamublisīna

030049.Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin birümitsizliğe kapılmışlardı.

‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
nžur 'Iláthāri Raĥmati Allāhi Kayfa Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ 'Inna Dhālika Lamuĥyī Al-Mawtá ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

030050.Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıldiriltiyor. Şüphe yok ki, o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeyehakkıyla gücü yetendir.

‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍ۚۖ ‌‌ ‌ ‍
Wa La'in 'Arsalnā Rīĥāan Fara'awhu Muşfaran Lažallū Min Ba`dihi Yakfurūna

030051.Andolsun, eğer (ekinlerine zararlı) bir rüzgar göndersek de o ekini sararmışgörseler, ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar.

‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌
Fa'innaka Lā Tusmi`u Al-Mawtá Wa Lā Tusmi`u Aş-Şumma Ad-Du`ā'a 'Idhā Wa Llaw Mudbirīna

030052.Şüphesiz, sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyısağırlara da işittiremezsin.

‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍
Wa Mā 'Anta Bihādī Al-`Umyi `An Đalālatihim ۖ 'In Tusmi`u 'Illā Man Yu'uminu Bi'āyātinā Fahum Muslimūn

030053.Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sençağrını ancak, âyetlerimize inanıp müslüman olan kimselereişittirebilirsin.

‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‌
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqakum Min Đa`fin Thumma Ja`ala Min Ba`di Đa`fin Qūwatan Thumma Ja`ala Min Ba`di Qūwatin Đa`fāan Wa Shaybatan ۚ Yakhluqu Mā Yashā'u ۖ Wa Huwa Al-`Alīmu Al-Qadīru

030054.Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güçveren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. Odilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‌‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yuqsimu Al-Mujrimūna Mā Labithū Ghayra Sā`atin ۚ Kadhālika Kānū Yu'ufakūna

030055.Kıyametin kopacağı gün suçlular, (dünyada) bir andan fazlakalmadıklarına yemin ederler. Onlar (dünyada haktan) işte böyledöndürülüyorlardı.

‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ
Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Wa Al-'Īmāna Laqad Labithtum Fī Kitābi Allāhi 'Ilá Yawmi Al-Ba`thi ۖ Fahadhā Yawmu Al-Ba`thi Wa Lakinnakum Kuntum Lā Ta`lamūna

030056.Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöylediyeceklerdir: “Andolsun, siz, Allah’ın yazısına göre, yeniden dirilmegününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat sizbilmiyordunuz.”

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Fayawma'idhin Lā Yanfa`u Al-Ladhīna Žalamū Ma`dhiratuhum Wa Lā Hum Yusta`tabūna

030057.O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah’ı razı edecekamelleri işleme istekleri de kabul edilmez.

‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌
Wa Laqad Đarabnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin ۚ Wa La'in Ji'tahum Bi'āyatin Layaqūlanna Al-Ladhīna Kafarū 'In 'Antum 'Illā Mubţilūna

030058.Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun,eğer sen onlara bir âyet getirsen, inkâr edenler mutlaka, “Siz ancakasılsız şeyler uyduranlarsınız” derler.

‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Kadhālika Yaţba`u Allāhu `Alá Qulūbi Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna

030059.Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
şbir 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun ۖ Wa Lā Yastakhiffannaka Al-Ladhīna Lā Yūqinūna

030060.Sabret. Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir. Kesin imana sahipolmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler.

‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah