Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

29) Sūrat Al-`Ankabūt

Printed format

29)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm

029001.Elif Lâm Mîm.1

--
'Aĥasiba An-Nāsu 'An Yutrakū 'An Yaqūlū 'Āmannā Wa Hum Lā Yuftanūna

029002.İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mızannederler.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Laqad Fatannā Al-Ladhīna Min Qablihim ۖ Falaya`lamanna Allāhu Al-Ladhīna Şadaqū Wa Laya`lamanna Al-Kādhibīna

029003.Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğrusöyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Ya`malūna As-Sayyi'āti 'An Yasbiqūnā ۚ Sā'a Mā Yaĥkumūna

029004.Yoksa kötülük yapanlar, bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar. Nekötü hükmediyorlar!

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‌ ‌
Man Kāna Yarjū Liqā'a Allāhi Fa'inna 'Ajala Allāhi La'ātin ۚ Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

029005.Her kim Allah’a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah’ın tayin ettiği ovakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Man Jāhada Fa'innamā Yujāhidu Linafsihi~ ۚ 'Inna Allāha Laghanīyun `Ani Al-`Ālamīna

029006.Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. ŞüphesizAllah âlemlere muhtaç değildir.

‍‌‍‌ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanukaffiranna `Anhum Sayyi'ātihim Wa Lanajziyannahum 'Aĥsana Al-Ladhī Kānū Ya`malūna

029007.İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onlarıişlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi Ĥusnāan ۖ Wa 'In Jāhadāka Litushrika Bī Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun Falā Tuţi`humā ۚ 'Ilayya Marji`ukum Fa'unabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna

029008.Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şâyet onlar seni,hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, butakdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmaktaolduklarınızı size haber vereceğim.

‌‍‍‌ ‍‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanudkhilannahum Aş-Şāliĥīna

029009.İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler(iyiler) arasına sokacağız.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Yaqūlu 'Āmannā Billāhi Fa'idhādhiya Fī Al-Lahi Ja`ala Fitnata An-Nāsi Ka`adhābi Allāhi Wa La'in Jā'a Naşrun Min Rabbika Layaqūlunna 'Innā Kunnā Ma`akum ۚ 'Awalaysa Allāhu Bi'a`lama Bimā Fī Şudūri Al-`Ālamīna

029010.İnsanlardan öyleleri vardır ki, “Allah’a inandık” derler. Ama Allahuğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyiAllah’ın azabı gibi tutar. Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsamutlaka, “Biz de sizinle beraberdik” derler. Allah, herkesin kalbindeolanı en iyi bilen değil midir?

‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍‌
Wa Laya`lamanna Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Laya`lamanna Al-Munāfiqīna

029011.Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıklarıda bilir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū Attabi`ū Sabīlanā Wa Lnaĥmil Khaţāyākum Wa Mā Hum Biĥāmilīna Min Khaţāyāhum Min Shay'in ۖ 'Innahum Lakādhibūna

029012.İnkar edenler iman edenlere, “Yolumuza uyun da sizin günahlarınızıyüklenelim” derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecekdeğillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ۖ‍ ‌
Wa Layaĥmilunna 'Athqālahum Wa 'Athqālāan Ma`a 'Athqālihim ۖ Wa Layus'alunna Yawma Al-Qiyāmati `Ammā Kānū Yaftarūna

029013.Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle berabernice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden dekıyamet günü şüphesiz, sorguya çekileceklerdir.

‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Falabitha Fīhim 'Alfa Sanatin 'Illā Khamsīna `Āmāan Fa'akhadhahumu Aţ-Ţūfānu Wa Hum Žālimūn

029014.Andolsun, biz Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O dadokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerinisürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.

‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fa'anjaynāhu Wa 'Aşĥāba As-Safīnati Wa Ja`alnāhā 'Āyatan Lil`ālamīna

029015.Biz de onu (Nûh’u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibretkıldık.

‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌ ‌
Wa 'Ibhīma 'Idh Qāla Liqawmihi A`budū Allaha Wa Attaqūhu ۖ Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna

029016.İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti:“Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, busizin için daha hayırlıdır.”

‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
'Innamā Ta`budūna Min Dūni Allāhi 'Awthānāan Wa Takhluqūna 'Ifkāan ۚ 'Inna Al-Ladhīna Ta`budūna Min Dūni Allāhi Lā Yamlikūna Lakum Rizqāanbtaghū `Inda Allāhi Ar-Rizqa Wa A`budūhu Wa Ashkurū Lahu~ ۖ 'Ilayhi Turja`ūna

029017.“Siz Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalanuyduruyorsunuz. Allah’ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızıkvermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah’ın katında arayın. O’nakulluk edin ve O’na şükredin. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.”

‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌~ ۖ ‌‍‍‍
Wa 'In Tukadhdhibū Faqad Kadhdhaba 'Umamun Min Qablikum ۖ Wa Mā `Alá Ar-Rasūli 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu

029018.“Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetlerde yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şeydeğildir.”

‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌
'Awalam Yaraw Kayfa Yubdi'u Allāhu Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu~ ۚ 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun

029019.Onlar, Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıltekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.2

‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ~ ۚ ‌ ‌
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Bada'a Al-Khalqa ۚ Thumma Allāhu Yunshi'u An-Nash'ata Al-'Ākhirata ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

029020.De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasılyaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı dayapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) ŞüphesizAllah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”

‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍
Yu`adhdhibu Man Yashā'u Wa Yarĥamu Man Yashā'u ۖ Wa 'Ilayhi Tuqlabūna

029021.O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak O’nadöndürüleceksiniz

‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna Fī Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i ۖ Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin

029022.Siz, yerde de gökte de (Allah’ı) aciz bırakacak değilsiniz. SizinAllah’tan başka ne bir dostunuz, ne de bir yardımcınız vardır.

‌ ‌‌‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Allāhi Wa Liqā'ihi~ 'Ūlā'ika Ya'isū Min Raĥmatī Wa 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun

029023.Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkar edenler var ya; işte onlarbenim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azapvardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Famā Kāna Jawāba Qawmihi~ 'Illā 'An Qālū Aqtulūhu 'Aw Ĥarriqūhu Fa'anjāhu Allāhu Mina An-Nāri ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna

029024.(İbrahim’in) kavminin cevabı, “Onu öldürün veya yakın” demekten ibaret oldu.Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretlervardır.

‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Qāla 'Innamā Attakhadhtum Min Dūni Allāhi 'Awthānāan Mawaddata Baynikum Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Thumma Yawma Al-Qiyāmati Yakfuru Ba`đukum Biba`đin Wa Yal`anu Ba`đukum Ba`đāan Wa Ma'wākumu An-Nāru Wa Mā Lakum Minşirīna

029025.İbrahim onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi(ve çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonrakıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak; kiminiz kiminizelanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız daolmayacaktır.”

‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌
Fa'āmana Lahu Lūţun ۘ Wa Qāla 'Innī Muhājirun 'Ilá Rabbī ۖ 'Innahu Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

029026.Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, “Ben, Rabbime(gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir,hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.

‍‍ۘ ‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‍‌
Wa Wahabnā Lahu~ 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Ja`alnā Fī Dhurrīyatihi An-Nubūwata Wa Al-Kitāba Wa 'Ātaynāhu 'Ajrahu Fī Ad-Dunۖ Wa 'Innahu Fī Al-'Ākhirati Lamina Aş-Şāliĥīn

029027.O’na (İbrahim’e) İshak’ı ve Yakub’u bahşettik. Onun soyundan gelenlerepeygamberlik ve kitab verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik.Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir.

‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍ ‍‍
Wa Lūţāan 'Idh Qāla Liqawmihi~ 'Innakum Lata'tūna Al-Fāĥishata Mā Sabaqakum Bihā Min 'Aĥadin Mina Al-`Ālamīna

029028.Lût’u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti:“Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı birhayasızlığı işliyorsunuz.”

‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌
'A'innakum Lata'tūna Ar-Rijāla Wa Taqţa`ūna As-Sabīla Wa Ta'tūna Fī Nādīkumu Al-Munkara ۖ Famā Kāna Jawāba Qawmihi~ 'Illā 'An Qālū A'tinā Bi`adhābi Allāhi 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna

029029.“Siz hâlâ erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızdaedepsizlik yapacak mısınız?” Kavminin cevabı, “Eğer doğru söyleyenlerdenisen, haydi Allah’ın azabını getir bize” demeden ibaret oldu.

‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qāla Rabbi Anşurnī `Alá Al-Qawmi Al-Mufsidīna

029030.(Lût) “Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” dedi.

‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍
Wa Lammā Jā'at Rusulunā 'Ibhīma Bil-BushQālū 'Innā Muhlikū 'Ahli Hadhihi Al-Qaryati ۖ 'Inna 'Ahlahā Kānū Žālimīna

029031.Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde, “Biz bu memlekethalkını helak edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir” dediler.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍ۖ ‌‌
Qāla 'Inna Fīhā Lūţāan ۚ Qālū Naĥnu 'A`lamu Biman Fīhā ۖ Lanunajjiyannahu Wa 'Ahlahu~ 'Illā Amra'atahu Kānat Mina Al-Ghābirīn

029032.İbrahim, “Ama orada Lût var” dedi. Onlar, “Orada kimin bulunduğunu bizdaha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısıbaşka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır.”

‍‌ۚ ‌ ‌ ‍‌ۖ‍‍ ‌‌~ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍
Wa Lammā 'An Jā'at Rusulunā Lūţāan Sī'a Bihim Wa Đāqa Bihim Dhar`āan Wa Qālū Lā Takhaf Wa Lā Taĥzan ۖ 'Innā Munajjūka Wa 'Ahlaka 'Illā Amra'ataka Kānat Mina Al-Ghābirīna

029033.Elçilerimiz Lût’a geldiklerinde, Lût, onlar yüzünden tasalandı, onlarhakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, “Korkma, üzülme. Biz seni veaileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerdenolacaktır.”

‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'Innā Munzilūna `Alá 'Ahli Hadhihi Al-Qaryati Rijzāan Mina As-Samā'i Bimā Kānū Yafsuqūna

029034.Şüphesiz biz, bu memleket halkı üzerine, fasıklık ettiklerinden dolayıgökten bir azap indireceğiz.

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Laqad Taraknā Minhā 'Āyatan Bayyinatan Liqawmin Ya`qilūna

029035.Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibretalınacak apaçık bir delil bıraktık.

‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan Faqāla Yā Qawmi A`budū Allaha Wa Arjū Al-Yawma Al-'Ākhira Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīn

029036.Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, “Eykavmim! Allah’a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzündebozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın” dedi.

‌‌ ‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Fakadhdhabūhu Fa'akhadhat/humu Ar-Rajfatu Fa'aşbaĥū Fī Dārihimthimīna

029037.Kavmi, onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntıyakaladı da yurtlarında diz üstü çökekaldılar

‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Wa `Ādāan Wa Thamūda Wa Qad Tabayyana Lakum Min Masākinihim ۖ Wa Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Faşaddahum `Ani As-Sabīli Wa Kānū Mustabşirīna

029038.Ad ve Semûd kavimlerini de helak ettik. Bu, onların (harap olmuş)yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş veonları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.

‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Qārūna Wa Fir`awna Wa Hāmāna ۖ Wa Laqad Jā'ahum Mūsá Bil-Bayyināti Fāstakbarū Fī Al-'Arđi Wa Mā Kānū Sābiqīna

029039.Kârûn’u, Firavun’u ve Hâmân’ı da helak ettik. Andolsun, Mûsâ kendilerine apaçıkmucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip(azabımızdan) kurtulamazlardı.

‍‌‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Fakullāan 'Akhadhnā Bidhanbihi ۖ Faminhum Man 'Arsalnā `Alayhi Ĥāşibāan Wa Minhum Man 'Akhadhat/hu Aş-Şayĥatu Wa Minhum Man Khasafnā Bihi Al-'Arđa Wa Minhum Man 'Aghraqۚ Wa Mā Kāna Allāhu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna

029040.Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taşyağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimselervar. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan sudaboğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi, fakat onlarkendilerine zulmediyorlardı.

‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Mathalu Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūni Allāhi 'Awliyā'a Kamathali Al-`Ankabūti Attakhadhat Baytāan ۖ Wa 'Inna 'Awhana Al-Buyūti Labaytu Al-`Ankabūti ۖ Law Kānū Ya`lamūna

029041.Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinenörümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcekevidir. Keşke bilselerdi!

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ
'Inna Allāha Ya`lamu Mā Yad`ūna Min Dūnihi Min Shay'in ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

029042.Şüphesiz Allah, onların, kendini bırakıp da başka ne tür şeyleretaptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa Tilka Al-'Amthālu Nađribuhā Lilnnāsi ۖ Wa Mā Ya`qiluhā 'Illā Al-`Ālimūna

029043.İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancakbilginler düşünüp anlarlar.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Khalaqa Allāhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lilmu'uminīna

029044.Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İştebunda inananlar için bir ibret vardır.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ
Atlu Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Mina Al-Kitābi Wa 'Aqimu Aş-Şalāata ۖ 'Inna Aş-Şalāata Tanhá `Ani Al-Faĥshā'i Wa Al-Munkari ۗ Wa Ladhikru Allāhi 'Akbaru Wa ۗ Allāhu Ya`lamu Mā Taşna`ūna

029045.(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl.Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak(olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.

‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ۖ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍ ‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Tujādilū 'Ahla Al-Kitābi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu 'Illā Al-Ladhīna Žalamū Minhum ۖ Wa Qūlū 'Āmannā Bial-Ladhī 'Unzila 'Ilaynā Wa 'Unzila 'Ilaykum Wa 'Ilahunā Wa 'Ilahukum Wāĥidun Wa Naĥnu Lahu Muslimūna

029046.İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadeleedin ve (onlara) şöyle deyin: “Biz, bize indirilene de, size indirilene deinandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir (aynı ilahtır). Biz sadece onateslim olmuş kimseleriz.”

‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍
Wa Kadhalika 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba ۚ Fa-Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Yu'uminūna Bihi ۖ Wa Min Hā'uulā' Man Yu'uminu Bihi ۚ Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Al-Kāfirūna

029047.İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimizona inanırlar. Şunlar (Kitap ehlinden çağdaşın olanlar) dan da onainananlar vardır. Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler.

‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌‍‌‍‍‌‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Wa Mā Kunta Tatlū Min Qablihi Min Kitābin Wa Lā Takhuţţuhu Biyamīnika ۖ 'Idhāan Lārtāba Al-Mubţilūna

029048.Sen şu Kur’an’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinleyazmıyordun. (Okuyup yazsaydın) o takdirde batıl peşinde koşanlar, şüpheyedüşerlerdi.

‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Bal Huwa 'Āyātun BayyinātunŞudūri Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma ۚ Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Až-Žālimūna

029049.Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçıkâyetlerdir. Bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr eder.

‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍
Wa Qālū Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyātun Min Rabbihi ۖ Qul 'Innamā Al-'Āyātu `Inda Allāhi Wa 'Innamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun

029050.Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki:“Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‍ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Awalam Yakfihim 'Annā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba Yutlá `Alayhim ۚ 'Inna Fī Dhālika Laraĥmatan Wa Dhikrá Liqawmin Yu'uminūna

029051.Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi?3Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.

‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Qul Kafá Billāhi Baynī Wa Baynakum Shahīdāan ۖ Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa ۗ Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Bāţili Wa Kafarū Billāhi~ 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna

029052.De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde veyerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah’ı inkar edenler var ya; işteonlar asıl ziyana uğrayanlardır.”

‍ ‌ ‍‍ ‌ ‌ۖ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi ۚ Wa Lawlā 'Ajalun Musamman Lajā'ahumu Al-`Adhābu Wa Laya'tiyannahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna

029053.Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. (Hikmet gereği) belirlenmiş bir süreolmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerineansızın elbette gelecektir.

‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa 'Inna Jahannama Lamuĥīţatun Bil-Kāfirīna

029054,55.Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleriüstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennemonları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara, “Yapmakta olduklarınızıncezasını tadın” diyecektir.

‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Yawma Yaghshāhumu Al-`Adhābu Min Fawqihim Wa Min Taĥti 'Arjulihim Wa Yaqūlu Dhūqū Mā Kuntum Ta`malūna

029055.

‍‍‍‍‌ ‍‌‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Yā `Ibādiya Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna 'Arđī Wāsi`atun Fa'īyāya Fā`budūni

029056.Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım (yeryüzü) geniştir. Ohalde ancak bana kulluk edin.4

‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti ۖ Thumma 'Ilaynā Turja`ūna

029057.Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

‌ ‌‍‍‌‍‍ ۖ ‌‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanubawwi'annahum Mina Al-Jannati Ghurafāan Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Ni`ma 'Ajru Al-`Āmilīna

029058.İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan veiçinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanlarınmükafatı ne güzeldir!

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‌
Al-Ladhīna Şabarū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna

029059.Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.

‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍
Wa Ka'ayyin Min Dābbatin Lā Taĥmilu Rizqahā Al-Lahu Yarzuquhā Wa 'Īyākum ۚ Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

029060.Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecekbiriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıylaişitendir, hakkıyla bilendir.

‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Layaqūlunna Allāhu ۖ Fa'annā Yu'ufakūna

029061.Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayıhizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir.O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?

‍‌ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌
Al-Lahu Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Min `Ibādihi Wa Yaqdiru Lahu~ ۚ 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun

029062.Allah kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. ŞüphesizAllah her şeyi hakkıyla bilendir.

‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ~ ۚ ‍ ‍
Wa La'in Sa'altahum Man Nazzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Min Ba`di Mawtihā Layaqūlunna Allāhu ۚ Quli Al-Ĥamdu Lillāh ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`qilūna

029063.Andolsun, eğer onlara, “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünüölümünden sonra diriltti?” diye soracak olsan, mutlaka, “Allah”diyeceklerdir. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğuakıllarını kullanmazlar.

‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Mā Hadhihi Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Lahwun Wa La`ibun ۚ Wa 'Inna Ad-Dāra Al-'Ākhirata Lahiya Al-Ĥayawānu ۚ Law Kānū Ya`lamūna

029064.Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince,işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!

‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‍‍‍ ‍‍‌ ۚ
Fa'idhā Rakibū Fī Al-Fulki Da`aw Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Falammā Najjāhum 'Ilá Al-Barri 'Idhā Hum Yushrikūna

029065.Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler.Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman ise bir de bakarsın ki, Allah’aortak koşuyorlar.

‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍
Liyakfurū Bimā 'Ātaynāhum Wa Liyatamatta`ū ۖ Fasawfa Ya`lamūna

029066.Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre dahafaydalansınlar bakalım! İleride bilecekler.

‌ ‍‌ ‌ ‌ۖ
'Awalam Yaraw 'Annā Ja`alnā Ĥaramāan 'Āmināan Wa Yutakhaţţafu An-Nāsu Min Ĥawlihim ۚ 'Afabiālbāţili Yu'uminūna Wa Bini`mati Allāhi Yakfurūna

029067.Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim, onların yurtlarınısaygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batılainanıyorlar da Allah’ın nimetini inkar mı ediyorlar?

‌ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍ ‌
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bil-Ĥaqqi Lammā Jā'ahu~ ۚ 'Alaysa Fī Jahannama Mathwan Lilkāfirīna

029068.Allah’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine geldiğinde, gerçeğiyalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍~ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Jāhadū Fīnā Lanahdiyannahum Subulanā ۚ Wa 'Inna Allāha Lama`a Al-Muĥsinīna

029069.Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımızaileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah