Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

28) Sūrat Al-Qaşaş

Printed format

28)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ţā-Sīn-Mīm

028001.Tâ-Sîn-Mîm.1

‍-‍‌‍‍‍-
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni

028002.Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir.

‌‍‍‍ ‍‍
Natlū `Alayka Min Naba'i Mūsá Wa Fir`awna Bil-Ĥaqqi Liqawmin Yu'uminūna

028003.İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmınısana gerçek olarak anlatacağız.

‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍
'Inna Fir`awna `Alā Fī Al-'Arđi Wa Ja`ala 'Ahlahā Shiya`āan Yastađ`ifu Ţā'ifatan Minhum Yudhabbiĥu 'Abnā'ahum Wa Yastaĥyī Nisā'ahum ۚ 'Innahu Kāna Mina Al-Mufsidīna

028004.Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve orahalkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarınıboğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı.

‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍
Wa Nurīdu 'An Namunna `Alá Al-Ladhīna Astuđ`ifū Fī Al-'Arđi Wa Naj`alahum 'A'immatan Wa Naj`alahumu Al-Wārithīna

028005.Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım,onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.

‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Wa Numakkina Lahum Al-'Arđi Wa Nuriya Fir`awna Wa Hāmāna Wa Junūdahumā Minhum Mā Kānū Yaĥdharūna

028006.Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun’a, Hâmân’a veordularına, çekinegeldikleri şeyleri gösterelim.

‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌
Wa 'Awĥaynā 'Ilá 'Ummi Mūsá 'An 'Arđi`īhi ۖ Fa'idhā Khifti `Alayhi Fa'alqīhi Fī Al-Yammi Wa Lā Takhāfī Wa Lā Taĥzanī ۖ 'Innā Rāddūhu 'Ilayki Wa Jā`ilūhu Mina Al-Mursalīna

028007.Mûsâ’nın annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğunzaman onu denize (Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sanadöndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye ilham ettik.

‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Fāltaqaţahu~ 'Ālu Fir`awna Liyakūna Lahum `Adūwāan Wa Ĥazanāan ۗ 'Inna Fir`awna Wa Hāmāna Wa Junūdahumā Kānū Khāţi'īna

028008.Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olano çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, (veziri) Hâmân ve onların askerlerihata yapıyorlardı.

‍‍‍‍~ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ۗ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa Qālat Amra'atu Fir`awna Qurratu `Aynin Lī Wa Laka ۖ Lā Taqtulūhu `Asá 'An Yanfa`anā 'Aw Nattakhidhahu Waladāan Wa Hum Lā Yash`urūna

028009.Firavun’un karısı şöyle dedi: “Bana da, sana da göz aydınlığı (birçocuk)! Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur, ya da onu evlatediniriz.” Oysaki onlar (olacak şeylerin) farkında değillerdi.

‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌
Wa 'Aşbaĥa Fu'uādu 'Ummi Mūsá Fārighāan ۖ 'In Kādat Latubdī Bihi Lawlā 'An Rabaţnā `Alá Qalbihā Litakūna Mina Al-Mu'uminīna

028010.Mûsâ’nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz (çocuğu ile ilgilisözümüze) inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunuaçıklayacaktı.

‌‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Wa Qālat Li'khtihi Quşşīhi ۖ Fabaşurat Bihi `An Junubin Wa Hum Lā Yash`urūna

028011.Annesi, Mûsâ’nın kız kardeşine, “Onu takip et” dedi. O da Mûsâ’yı,onlar farkına varmadan uzaktan gözledi.

‍‍ ‍‍‍‍ۖ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Wa Ĥarramnā `Alayhi Al-Mađi`a Min Qablu Faqālat Hal 'Adullukum `Alá 'Ahli Baytin Yakfulūnahu Lakum Wa Hum Lahuşūna

028012.Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kızkardeşi, “Size onun bakımını, sizin adınıza üslenecek ve ona içtenlik veşefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?” dedi.

‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍
Faradadnāhu 'Ilá 'Ummihi Kay Taqarra `Aynuhā Wa Lā Taĥzana Wa Lita`lama 'Anna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

028013.Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah’ın va’dininhak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pekçoğu bunu bilmezler.

‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍
Wa Lammā Balagha 'Ashuddahu Wa Astawá 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan ۚ Wa Kadhalika Naj Al-Muĥsinīna

028014.Mûsâ olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmetverdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız.

‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ۚ ‌ ‍‍‍
Wa Dakhala Al-Madīnata `Alá Ĥīni Ghaflatin Min 'Ahlihā Fawajada Fīhā Rajulayni Yaqtatilāni Hādhā Min Shī`atihi Wa Hadhā Min `Adūwihi ۖ Fāstaghāthahu Al-Ladhī Min Shī`atihi `Alá Al-Ladhī Min `Adūwihi Fawakazahu Mūsá Faqađá `Alayhi ۖ Qāla Hādhā Min `Amali Ash-Shayţāni ۖ 'Innahu `Adūwun Muđillun Mubīnun

028015.Mûsâ halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kenditarafından, diğeri düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kenditarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Mûsâ da ona biryumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, “Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçıkbir saptırıcı düşmandır” dedi.2

‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ۖ‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ۖ‌ ‍‍‍
Qāla Rabbi 'Innī Žalamtu Nafsī Fāghfir Lī Faghafara Lahu~ ۚ 'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu

028016.Mûsâ, “Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet” dedi. Allahda onu affetti. Şüphesiz o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍~ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌
Qāla Rabbi Bimā 'An`amta `Alayya Falan 'Akūna Žahīrāan Lilmujrimīna

028017.“Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım” dedi.

‌‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Fa'aşbaĥa Fī Al-Madīnati Khā'ifāan Yataraqqabu Fa'idhā Al-Ladhī Astanşarahu Bil-'Amsi Yastaşrikhuhu ۚ Qāla Lahu Mūsá 'Innaka Laghawīyun Mubīnun

028018.Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dünkendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Mûsâda ona, “Belli ki sen azgın bir kimsesin” dedi.

‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Falammā 'An 'Arāda 'An Yabţisha Bial-Ladhī Huwa `Adūwun Lahumā Qāla Yā Mūsá 'Aturīdu 'An Taqtulanī Kamā Qatalta Nafsāan Bil-'Amsi ۖ 'In Turīdu 'Illā 'An Takūna Jabbāan Al-'Arđi Wa Mā Turīdu 'An Takūna Mina Al-Muşliĥīna

028019.Mûsâ, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, “EyMûsâ! Dün birini öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun. Senancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmakistemiyorsun” dedi.

‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍
Wa Jā'a Rajulun Min 'Aqşá Al-Madīnati Yas`á Qāla Yā Mūsá 'Inna Al-Mala'a Ya'tamirūna Bika Liyaqtulūka Fākhruj 'Innī Laka Mina An-Nāşīna

028020.Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. “Ey Mûsâ! İleri gelenlerseni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemençık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim” dedi.

‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Fakharaja Minhā Khā'ifāan Yataraqqabu ۖ Qāla Rabbi Najjinī Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna

028021.Mûsâ korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve “Ey Rabbim!Beni bu zalim kavimden kurtar” dedi.

‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍ۖ ‌‍ ‍‍ ‍‍
Wa Lammā Tawajjaha Tilqā'a Madyana Qāla `Asá Rabbī 'An Yahdiyanī Sawā'a As-Sabīl

028022.(Şehirden çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım Rabbim beni doğru yolailetir” dedi.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa Lammā Warada Mā'a Madyana Wajada `Alayhi 'Ummatan Mina An-Nāsi Yasqūna Wa Wajada Min Dūnihimu Amra'tayni Tadhūdāni ۖ Qāla Mā Khaţbukumā ۖ Qālatā Lā Nasqī Ĥattá Yuşdira Ar-Ri`ā'u ۖ Wa 'Abūnā Shaykhun Kabīrun

028023.Medyen suyuna varınca, suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olanbazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak içinuğraşan iki kız gördü. Mûsâ onlara, “(Koyunlarınızı burada tutmaktaki)maksadınız ne?” dedi. Onlar, “Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar bizkoyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır” dediler.

‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ۖ ‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Fasaqá Lahumā Thumma Tawallá 'Ilá Až-Žilli Faqāla Rabbi 'Innī Limā 'Anzalta 'Ilayya Min Khayrin Faqīrun

028024.Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip,“Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” dedi.

‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Fajā'at/hu 'Iĥdāhumā Tamshī `Alá Astiĥyā'in Qālat 'Inna 'Abī Yad`ūka Liyajziyaka 'Ajra Mā Saqayta Lanā ۚ Falammā Jā'ahu Wa Qaşşa `Alayhi Al-Qaşaşa Qāla Lā Takhaf ۖ Najawta Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna

028025.Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, “Bizim içinkoyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi.Mûsâ onun (Şuayb’ın) yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb,“Korkma o zalim kavimden kurtuldun” dedi.

‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍ ‍‍
Qālat 'Iĥdāhumā Yā 'Abati Asta'jirhu ۖ 'Inna Khayra Mani Asta'jarta Al-Qawīyu Al-'Amīnu

028026.Kızlardan biri, “Babacığım, onu ücretle tut. Her hâlde ücretletuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır”dedi.

‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۖ ‍‍ ‍‍
Qāla 'Innī 'Urīdu 'An 'Unkiĥaka 'Iĥdá Abnatayya Hātayni `Alá 'An Ta'juraThamāniyata Ĥijajin ۖ Fa'in 'Atmamta `Ashan Famin `Indika ۖ Wa Mā 'Urīdu 'An 'Ashuqqa `Alayka ۚ Satajidunī 'In Shā'a Allāhu Mina Aş-Şāliĥīna

028027.Şuayb, “Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisinisana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu on yıla tamamlarsan o da sendenolur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşaallah beni salihkimselerden bulacaksın” dedi.

‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍
Qāla Dhālika Baynī Wa Baynaka ۖ 'Ayyamā Al-'Ajalayni Qađaytu Falā `Udwāna `Alayya Wa ۖ Allāhu `Alá Mā Naqūlu Wa Kīlun

028028.Mûsâ şöyle dedi: “Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisinitamamlarsam bana bir husûmet yok. Allah söylediklerimize vekildir.”

‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Falammā Qađá Mūsá Al-'Ajala Wa Sāra Bi'ahlihi~ 'Ānasa Min Jānibi Aţ-Ţūri Nāan Qāla Li'hlihi Amkuthū 'Innī 'Ānastu Nāan La`allī 'Ātīkum Minhā Bikhabarin 'Aw Jadhwatin Mina An-Nāri La`allakum Taşţalūna

028029.Mûsâ süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafında bir ateş görmüş veailesine, “Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarımoradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm”dedi.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Falammā 'Atāhā Nūdī Min Shāţi'i Al-Wādī Al-'Aymani Fī Al-Buq`ati Al-Mubārakati Mina Ash-Shajarati 'An Yā Mūsá 'Innī 'Anā Al-Lahu Rabbu Al-`Ālamīna

028030.Mûsâ, ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındakiağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerinRabbi olan Allah’ım.”

‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍
Wa 'An 'Alqi `Aşāka ۖ Falammā Ra'āhā Tahtazzu Ka'annahā Jānnun Wallá Mudbirāan Wa Lam Yu`aqqib ۚ Yā Mūsá 'Aqbil Wa Lā Takhaf ۖ 'Innaka Mina Al-'Āminīna

028031.“Değneğini (yere) at.” (Mûsâ değneğini attı). Onu bir yılanmış gibisüratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Bu seferşöyle seslenildi:) “Ey Mûsâ! Beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikteolanlardansın.”

‌‌ ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ
Asluk Yadaka Fī Jaybika Takhruj Bayđā'a Min Ghayri Sū'in Wa Ađmum 'Ilayka Janāĥaka Mina Ar-Rahbi ۖ Fadhānika Burhānāni Min Rabbika 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi~ ۚ 'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna

028032.“Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyleolmaksızın bembeyaz bir hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek(toparlan). İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına (göstermeniçin) Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık birkavimdirler.”

‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍ۚ‍‌‌ ‍‍‍
Qāla Rabbi 'Innī Qataltu Minhum Nafsāan Fa'akhāfu 'An Yaqtulūni

028033.Mûsâ, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm.Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.”

‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍
Wa 'Akhī Hārūnu Huwa 'Afşaĥu Minnī Lisānāan Fa'arsilhu Ma`iya Rid'āan Yuşaddiqunī ۖ 'Innī 'Akhāfu 'An Yukadhdhibūni

028034.“Kardeşim Hârûn’un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimlebirlikte, beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben, onlarınbeni yalanlamalarından korkuyorum.”

‌‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍ ‌‌
Qāla Sanashuddu `Ađudaka Bi'akhīka Wa Naj`alu Lakumā Sulţānāan Falā Yaşilūna 'Ilaykumā ۚ Bi'āyātinā 'Antumā Wa Mani Attaba`akumā Al-Ghālibūna

028035.Allah, “Kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğizde âyetlerimiz sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar. Siz vesize uyanlar galip gelecek olanlardır” dedi.

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍
Falammā Jā'ahum Mūsá Bi'āyātinā Bayyinātin Qālū Mā Hādhā 'Illā Siĥrun Muftaran Wa Mā Sami`nā Bihadhā Fī 'Ābā'inā Al-'Awwalīna

028036.Mûsâ onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, “Bu ancak uydurulmuşbir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığınıduymadık” dediler.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Wa Qāla Mūsá Rabbī 'A`lamu Biman Jā'a Bil-Hudá Min `Indihi Wa Man Takūnu Lahuqibatu Ad-Dāri ۖ 'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna

028037.Mûsâ, “Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun (güzel)sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimlerkurtuluşa eremezler” dedi.

‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍ ‌‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‌ ۖ‍‍
Wa Qāla Fir`awnu Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u Mā `Alimtu Lakum Min 'Ilahin Ghayrī Fa'awqid Lī Yā Hāmānu `Alá Aţ-Ţīni Fāj`alŞarĥāan La`allī 'Aţţali`u 'Ilá 'Ilahi Mūsá Wa 'Innī La'ažunnuhu Mina Al-Kādhibīna

028038.Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunubilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana birkule yap! Belki Mûsâ’nın ilahına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onunmutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.

‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa Astakbara Huwa Wa Junūduhu Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Žannū 'Annahum 'Ilaynā Lā Yurja`ūna

028039.O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçektenbize döndürülmeyeceklerini sandılar.

‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Fa'akhadhnāhu Wa Junūdahu Fanabadhnāhum Al-Yammi ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Až-Žālimīna

028040.Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık (Oradaboğuldular). Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak!

‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍
Wa Ja`alnāhum 'A'immatan Yad`ūna 'Ilá An-Nāri ۖ Wa Yawma Al-Qiyāmati Lā Yunşarūna

028041.Biz onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerineyardım edilmeyecektir.

‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Atba`nāhum Fī Hadhihi Ad-Dunyā La`natan ۖ Wa Yawma Al-Qiyāmati Hum Mina Al-Maqbūĥīna

028042.Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrençkılınmış kimselerden olacaklardır.

‍‌‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Min Ba`di Mā 'Ahlaknā Al-Qurūna Al-'Ūlá Başā'ira Lilnnāsi Wa Hudan Wa Raĥmatan La`allahum Yatadhakkarūna

028043.Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Mûsâ’ya -düşünüp ibretalsınlar diye- insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayetrehberi, bir rahmet olarak Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik.

‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌
Wa Mā Kunta Bijānibi Al-Gharbīyi 'Idh Qađaynā 'Ilá Mūsá Al-'Amra Wa Mā Kunta Mina Ash-Shāhidīn

028044.Ey Muhammed! Mûsâ’ya o emri verdiğimiz zaman sen (vadinin) batı tarafındadeğildin. (O olayı) görenlerden de değildin.4

‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Lakinnā 'Ansha'nā Qurūnāan Fataţāwala `Alayhimu Al-`Umuru ۚ Wa Mā Kunta Thāwīāan Fī 'Ahli Madyana Tatlū `Alayhim 'Āyātinā Wa Lakinnā Kunnā Mursilīna

028045.Fakat biz (Mûsâ’dan sonra) birçok nesiller meydana getirdik.Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyordeğildin, âyetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz(bu haberi) göndereniz.

‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Mā Kunta Bijānibi Aţ-Ţūri 'Idh Nādaynā Wa Lakin Raĥmatan Min Rabbika Litundhira Qawmāan Mā 'Atāhum Min Nadhīrin Min Qablika La`allahum Yatadhakkarūna

028046.Yine biz (Mûsâ’ya) seslendiğimiz zaman Tûr’un yan tarafında dadeğildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak, senden önce kendilerinehiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi, düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için(o haberleri) sana bildiriyoruz.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌
Wa Lawlā 'An Tuşībahum Muşībatun Bimā Qaddamat 'Aydīhim Fayaqūlū Rabbanā Lawlā 'Arsalta 'Ilaynā Rasūlāan Fanattabi`a 'Āyātika Wa Nakūna Mina Al-Mu'uminīna

028047.Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, “EyRabbimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de âyetlerine uysaydık vemü’minlerden olsaydık” diyecek olmasalardı, seni peygamber olarakgöndermezdik.

‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍
Falammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Min `Indinā Qālū Lawlā 'Ūtiya Mithla Mā 'Ūtiya Mūsá ۚ 'Awalam Yakfurū Bimā 'Ūtiya Mūsá Min Qablu ۖ Qālū Siĥrāni Tažāha Wa Qālū 'Innā Bikullin Kāfirūna

028048.Onlara katımızdan gerçek gelince, “Mûsâ’ya verilen (mucize)lerinbenzeri niçin buna da verilmedi” dediler. Onlar daha önce Mûsâ’ya verilen(mucize)leri inkar etmemişler miydi? Onlar, “İki sihirbaz birbirlerinedestek oluyor” dediler. “Biz hepsini inkar ediyoruz” dediler.

‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Qul Fa'tū Bikitābin Min `Indi Allāhi Huwa 'Ahdá Minhumā 'Attabi`hu 'In Kuntum Şādiqīna

028049.De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya buikisinden (Tevrat ve Kur’an’dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de,ben ona uyayım.”

‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Fa'in Lam Yastajībū Laka Fā`lam 'Annamā Yattabi`ūna 'Ahwā'ahum ۚ Wa Man 'Ađallu Mimmani Attaba`a Hawāhu Bighayri Hudan Mina Allāhi ۚ 'Inna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna

028050.Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendinefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim, Allah’tan bir yol göstermeolmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allahzalimler toplumunu doğruya iletmez.

‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Wa Laqad Waşşalnā Lahumu Al-Qawla La`allahum Yatadhakkarūna

028051.Andolsun, düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kur’an âyetlerini) onlara peşpeşeulaştırdık.

‌ ‌‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Min Qablihi Hum Bihi Yu'uminūna

028052.Bu Kur’an’dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlarona da inanırlar.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idhā Yutlá `Alayhim Qālū 'Āmannā Bihi~ 'Innahu Al-Ĥaqqu Min Rabbinā 'Innā Kunnā Min Qablihi Muslimīna

028053.Kur’an kendilerine okunduğu zaman, “Ona inandık, şüphesiz o Rabbimizdengelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de müslümandık” derler.

‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍
'Ūlā'ika Yu'utawna 'Ajrahum Marratayni Bimā Şabarū Wa Yadra'ūna Bil-Ĥasanati As-Sayyi'ata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna

028054.İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızıkolarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında,mükafatları kendilerine iki kez verilecektir.

‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Sami`ū Al-Laghwa 'A`rađū `Anhu Wa Qālū Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum Salāmun `Alaykum Lā Nabtaghī Al-Jāhilīna

028055.Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve, “Bizim işlerimizbize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size (bizden size zarargelmez). Biz cahilleri istemeyiz” derler.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Innaka Lā Tahdī Man 'Aĥbabta Wa Lakinna Allāha Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna

028056.Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah,dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyibilir.

‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍
Wa Qālū 'In Nattabi`i Al-Hudá Ma`aka Nutakhaţţaf Min 'Arđinā ۚ 'Awalam Numakkin Lahum Ĥaramāan 'Āmināan Yujbá 'Ilayhi Thamarātu Kulli Shay'in Rizqāan Min Ladunnā Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

028057.Onlar, “Sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdankoparılıp çıkarılırız” dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak,her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenliklibir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.

‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍
Wa Kam 'Ahlaknā Min Qaryatin Baţirat Ma`īshatahā ۖ Fatilka Masākinuhum Lam Tuskan Min Ba`dihim 'Illā Qalīlāan ۖ Wa Kunnā Naĥnu Al-Wārithīna

028058.Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir.İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları! (O yurtlara)biz varis olduk, biz.

‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌
Wa Mā Kāna Rabbuka Muhlika Al-Qurá Ĥattá Yab`atha Fī 'Ummihā Rasūlāan Yatlū `Alayhim 'Āyātinā ۚ Wa Mā Kunnā Muhlikī Al-Qurá 'Illā Wa 'Ahluhā Žālimūna

028059.Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine âyetlerimizi okuyanbir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz,halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz.

‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌
Wa Mā 'Ūtītum Min Shay'in Famatā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Zīnatuhā ۚ Wa Mā `Inda Allāhi Khayrun Wa 'Abqá ۚ 'Afalā Ta`qilūna

028060.(Dünyalık olarak) size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür.Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullanmıyormusunuz?

‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
'Afaman Wa`adnāhu Wa`dāan Ĥasanāan Fahuwa Lāqīhi Kaman Matta`nāhu Matā`a Al-Ĥayāati Ad-DunThumma Huwa Yawma Al-Qiyāmati Mina Al-Muĥđarīna

028061.Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve o vaad edilen şeyekavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız,sonra da kıyamet günü (hesaba çekilmek için) huzura getirilecek kimse gibimidir?

‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna

028062.Allah’ın onlara seslenerek, “Hani benim, var olduğunu iddia ettiğinizortaklarım?” diyeceği günü hatırla!

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Qāla Al-Ladhīna Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Rabbanā Hā'uulā' Al-Ladhīna 'Aghwaynā 'Aghwaynāhum Kamā Ghawaynā ۖ Tabarra'nā 'Ilayka ۖ Mā Kānū 'Īyānā Ya`budūna

028063.Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, “Ey Rabbimiz! İşte şunlar bizimazdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi deonlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten (gerçekte) onlar bize tapmıyorlardı”diyeceklerdir.

‍‍‍‍ ‍ ‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ۖ‌‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌
Wa Qīla AdShurakā'akum Fada`awhum Falam Yastajībū Lahum Wa Ra'aw Al-`Adhāba ۚ Law 'Annahum Kānū Yahtadūna

028064.Onlara, “Haydi ortaklarınızı çağırın!” denir. Onlar da çağırırlar fakatortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar (dünyada iken)doğru yola gelselerdi.

‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu Mādhā 'Ajabtumu Al-Mursalīna

028065.Allah’ın onlara seslenerek, “Peygamberlere ne cevap verdiniz? diyeceğigünü hatırla.”

‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Fa`amiyat `Alayhimu Al-'Anbā'u Yawma'idhin Fahum Lā Yatasā'alūna

028066.O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine desoramazlar.

‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Fa'ammā Man Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Fa`asá 'An Yakūna Mina Al-Mufliĥīna

028067.Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşaerenlerden olması umulur.

‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍
Wa Rabbuka Yakhluqu Mā Yashā'u Wa Yakhtāru ۗ Mā Kāna Lahumu Al-Khiyaratu ۚ Subĥāna Allāhi Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna

028068.Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur.Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.

‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa Rabbuka Ya`lamu Mā Tukinnu Şudūruhum Wa Mā Yu`linūna

028069.Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir.

‌‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌
Wa Huwa Allāhu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Lahu Al-Ĥamdu Fī Al-'Ūlá Wa Al-'Ākhirati ۖ Wa Lahu Al-Ĥukmu Wa 'Ilayhi Turja`ūna

028070.O, Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette dehamd O’na mahsustur. Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’nadöndürüleceksiniz.

‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‌‌ ‌‍‍ ۖ ‌‌‍‍‍
Qul 'Ara'aytum 'In Ja`ala Allāhu `Alaykumu Al-Layla Sarmadāan 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man 'Ilahun Ghayru Allāhi Ya'tīkum Biđiyā'in ۖ 'Afalā Tasma`ūna

028071.De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı,Allah’tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?”

‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌
Qul 'Ara'aytum 'In Ja`ala Allāhu `Alaykumu An-Nahāra Sarmadāan 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man 'Ilahun Ghayru Allāhi Ya'tīkum Bilaylin Taskunūna Fīhi ۖ 'Afalā Tubşirūna

028072.De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar süreklikılsaydı, Allah’tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gecegetirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?”

‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Min Raĥmatihi Ja`ala Lakumu Al-Layla Wa An-Nahāra Litaskunū Fīhi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna

028073.Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de,lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna

028074.Allah’ın, onlara seslenerek, “Hani benim, var olduğunu iddia ettiğinizortaklarım”? diyeceği günü hatırla.

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Naza`nā Min Kulli 'Ummatin Shahīdāan Faqulnā Hātū Burhānakum Fa`alimū 'Anna Al-Ĥaqqa Lillāh Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna

028075.Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve (kafirlere), “Kesin delilinizigetirin” deriz. Onlar da gerçeğin Allah’a ait olduğunu bilirler ve(Allah’a ortak diye) uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıpkaybolup gitmişlerdir.

‌ ‍‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌
'Inna Qārūna Kāna Min Qawmi Mūsá Fabaghá `Alayhim ۖ Wa 'Ātaynāhu Mina Al-Kunūzi Mā 'Inna Mafātiĥahu Latanū'u Bil-`Uşbati 'Ūlī Al-Qūwati 'Idh Qāla Lahu Qawmuhu Lā Tafraĥ ۖ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Farīna

028076.Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Bizona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecekhazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! ÇünküAllah böbürlenip şımaranları sevmez.”

‍‌‍‍‌‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ۖ ‍ ‌
Wa Abtaghi Fīmā 'Ātāka Allāhu Ad-Dāra Al-'Ākhirata ۖ Wa Lā Tansa Naşībaka Mina Ad-Dunۖ Wa 'Aĥsin Kamā 'Aĥsana Allāhu 'Ilayka ۖ Wa Lā Tabghi Al-Fasāda Fī Al-'Arđi ۖ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Mufsidīna

028077.“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan danasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap veyeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.”

‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌ ۖ ‌‌‍‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍ ۖ ‍ ‌
Qāla 'Innamā 'Ūtītuhu `Alá `Ilmin `Indī ۚ 'Awalam Ya`lam 'Anna Allāha Qad 'Ahlaka Min Qablihi Mina Al-Qurūni Man Huwa 'Ashaddu Minhu Qūwatan Wa 'Aktharu Jam`āan ۚ Wa Lā Yus'alu `An Dhunūbihimu Al-Mujrimūna

028078.Kârûn, “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” dedi. O,Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok malbiriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçluluklarıkesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü Allah hepsinibilir).

‍‍‌ ‌‍‍‌‍ ‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍
Fakharaja `Alá Qawmihi Fī Zīnatihi ۖ Qāla Al-Ladhīna Yurīdūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Yālayta Lanā Mithla Mā 'Ūtiya Qārūnu 'Innahu Ladhū Ĥažžin `Ažīmin

028079.Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünyahayatını arzu edenler, “Keşke Kârûn’a verilen (servet) gibi bizim de(servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir” dediler.

‍‍ ‌‍ ۖ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Waylakum Thawābu Allāhi Khayrun Liman 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Wa Lā Yulaqqāhā 'Illā Aş-Şābirūna

028080.Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun size! İman edipde iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona daancak sabredenler kavuşturulur” dediler.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Fakhasafnā Bihi Wa Bidārihi Al-'Arđa Famā Kāna Lahu Min Fi'atin Yanşurūnahu Min Dūni Allāhi Wa Mā Kāna Mina Al-Muntaşirīna

028081.Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah’a karşı onayardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunupkurtarabileceklerden de değildi!

‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Aşbaĥa Al-Ladhīna Tamannaw Makānahu Bil-'Amsi Yaqūlūna Wayka'anna Allāha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Min `Ibādihi Wa Yaqdiru ۖ Lawlā 'An Manna Allāhu `Alaynā Lakhasafa Binā ۖ Wayka'annahu Lā Yufliĥu Al-Kāfirūna

028082.Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, “Vay! Demek ki Allah,kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve (dilediğine) kısarmış.Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek kikafirler iflah olmayacak” demeye başladılar.

‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ
Tilka Ad-Dāru Al-'Ākhiratu Naj`aluhā Lilladhīna Lā Yurīdūna `Ulūwāan Al-'Arđi Wa Lā Fasādāan Wa ۚ Al-`Āqibatu Lilmuttaqīna

028083.İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan vebozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah’a karşı gelmektensakınanlarındır.

‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌‌ۚ‍ ‍‍‍
Man Jā'a Bil-Ĥasanati Falahu Khayrun Minhā ۖ Wa Man Jā'a Bis-Sayyi'ati Falā Yuj Al-Ladhīna `Amilū As-Sayyi'āti 'Illā Mā Kānū Ya`malūna

028084.Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de birkötülük getirirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmaktaolduklarının cezasına çarptırılırlar.

‍‌‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
'Inna Al-Ladhī Farađa `Alayka Al-Qur'āna Larādduka 'Ilá Ma`ādin ۚ Qul Rabbī 'A`lamu Man Jā'a Bil-Hudá Wa Man Huwa Fī Đalālin Mubīnin

028085.Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir.De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyibilir.”5

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ۚ ‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌
Wa Mā Kunta Tarjū 'An Yulqá 'Ilayka Al-Kitābu 'Illā Raĥmatan Min Rabbika ۖ Falā Takūnanna Žahīrāan Lilkāfirīna

028086.Sen, bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden birrahmet olarak sana verildi. Öyle ise kafirlere sakın arka çıkma.

‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍
Wa Lā Yaşuddunnaka `An 'Āyāti Allāhi Ba`da 'Idh 'Unzilat 'Ilayka ۖ Wa Ad`u 'Ilá Rabbika ۖ Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna

028087.Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardançevirmesinler. Rabbin’e çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!

‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍
Wa Lā Tad`u Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara ۘ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۚ Kullu Shay'in Hālikun 'Illā Wajhahu Lahu ۚ Al-Ĥukmu Wa 'Ilayhi Turja`ūna

028088.Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbirilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızcaO’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

‌ ‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۘ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍ ۚ ‌‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah