Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

25) Sūrat Al-Furqān

Printed format

25)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Tabāraka Al-Ladhī Nazzala Al-Furqāna `Alá `Abdihi Liyakūna Lil`ālamīna Nadhīrāan

025001.Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanıyücedir.

‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lam Yattakhidh Waladāan Wa Lam Yakun Lahu Sharīkun Al-Mulki Wa Khalaqa Kulla Shay'in Faqaddarahu Taqrāan

025002.O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır.Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmışve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.

‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Wa Attakhadhū Min Dūnihi~ 'Ālihatan Lā Yakhluqūna Shay'āan Wa Hum Yukhlaqūna Wa Lā Yamlikūna Li'nfusihim Đaran Wa Lā Naf`āan Wa Lā Yamlikūna Mawtāan Wa Lā Ĥayāatan Wa Lā Nushūan

025003.(İnkar edenler), Allah’ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileriyaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye,yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlaredindiler.

‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā 'Ifkun Aftarāhu Wa 'A`ānahu `Alayhi Qawmun 'Ākharūna ۖ Faqad Jā'ū Žulmāan Wa Zūan

025004.İnkar edenler, “Bu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka birşey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir”dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.

‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌
Wa Qālū 'Asāţīru Al-'Awwalīna Aktatabahā Fahiya Tumlá `Alayhi Bukratan Wa 'Aşīlāan

025005.“(Bu Kur’an, başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir.Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler.

‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‍
Qul 'Anzalahu Al-Ladhī Ya`lamu As-Sirra As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ 'Innahu Kāna Ghafūan Raĥīmāan

025006.(Ey Muhammed!), De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilenindirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Wa Qālū Māli Hādhā Ar-Rasūli Ya'kulu Aţ-Ţa`āma Wa Yamshī Fī Al-'Aswāqi ۙ Lawlā 'Unzila 'Ilayhi Malakun Fayakūna Ma`ahu Nadhīrāan

025007.Dediler ki: “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazardadolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcıolsaydı ya!”

‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۙ ‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Aw Yulqá 'Ilayhi Kanzun 'Aw Takūnu Lahu Jannatun Ya'kulu Minhā ۚ Wa Qāla Až-Žālimūna 'In Tattabi`ūna 'Illā Rajulāan Masĥūan

025008.“Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği birbahçesi olsaydı ya! “Zalimler (inananlara): “Siz ancak büyülenmiş biradama uyuyorsunuz” dediler.

‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌
Anžur Kayfa Đarabū Laka Al-'Amthāla Fađallū Falā Yastaţī`ūna Sabīlāan

025009.(Ey Muhammed!) Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de(haktan) saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Tabāraka Al-Ladhī 'In Shā'a Ja`ala Laka Khayan Min Dhālika Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Yaj`al Laka Quşūan

025010.Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleriverebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah’ın şanı yücedir.

‌‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌
Bal Kadhdhabū Bis-Sā`ati ۖ Wa 'A`tadnā Liman Kadhdhaba Bis-Sā`ati Sa`īrāan

025011.Hayır, onlar Kıyameti de yalanladılar. Biz ise o Kıyametiyalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır.

‌ ‍ۖ ‌‌‍‌ ‍‌‍ ‍
'Idhā Ra'at/hum Min Makānin Ba`īdin Sami`ū Lahā Taghayyužāan Wa Zafīrāan

025012.Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunuişitirler.

‌‌‌ ‌‍‌‍ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍
Wa 'Idhā 'Ulqū Minhā Makānāan Đayyiqāan Muqarranīna Da`aw Hunālika Thubūan

025013.Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık biryerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler

‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Lā Tad Al-Yawma Thubūan Wāĥidāan Wa AdThubūan Kathīrāan

025014.(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, bir çok kere yokolmayı isteyin!” (denir.)

‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍
Qul 'Adhalika Khayrun 'Am Jannatu Al-Khuldi Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna ۚ Kānat Lahum Jazā'an Wa Maşīrāan

025015.De ki: “Bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah’a karşı gelmektensakınanlara vadedilen ebedilik cenneti mi?” Orası onlar için bir mükafaatve varılacak bir yerdir.

‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Lahum Fīhā Mā Yashā'ūna Khālidīna ۚ Kāna `Alá Rabbika Wa`dāan Mas'ūlāan

025016.Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır.Bu Rabbinin uhdesine aldığı, (yerine getirilmesi) istenen bir va’didir.

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Yawma Yaĥshuruhum Wa Mā Ya`budūna Min Dūni Allāhi Fayaqūlu 'A'antum 'Ađlaltum `Ibādī Hā'uulā' 'Am Hum Đallū As-Sabīla

025017.Rabbinin, onları ve Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir arayagetireceği ve (taptıklarına), “Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı,yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar” diyeceği günü hatırla.

‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌
Qālū Subĥānaka Mā Kāna Yanbaghī Lanā 'An Nattakhidha Min Dūnika Min 'Awliyā'a Wa Lakin Matta`tahum Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Nasū Adh-Dhikra Wa Kānū Qawmāanan

025018.Onlar, “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlaredinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimetverdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir toplumoldular” derler.

‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌
Faqad Kadhdhabūkum Bimā Taqūlūna Famā Tastaţī`ūna Şarfāan Wa Lā Naşan ۚ Wa Man Yažlim Minkum Nudhiqhu `Adhābāan Kabīrāan

025019.(İlah edindikleriniz) söyledikleriniz konusunda sizi yalancıçıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek vekendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlıkederse ona büyük bir azap tattırırız.

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Wa Mā 'Arsalnā Qablaka Mina Al-Mursalīna 'Illā 'Innahum Laya'kulūna Aţ-Ţa`āma Wa Yamshūna Fī Al-'Aswāqi ۗ Wa Ja`alnā Ba`đakum Liba`đin Fitnatan 'Ataşbirūna ۗ Wa Kāna Rabbuka Başīrāan

025020.Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler,çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihanaracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir.

‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Lawlā 'Unzila `Alaynā Al-Malā'ikatu 'Aw Nará Rabbanā ۗ Laqadi Astakbarū Fī 'Anfusihim Wa `Ataw `Utūwāan Kabīrāan

025021.Bize kavuşacaklarını ummayanlar, “Bize melekler indirilseydi, yahut Rabbimizigörseydik ya!” dediler. Andolsun, onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılarve büyük bir taşkınlık gösterdiler.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍ۗ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍
Yawma Yarawna Al-Malā'ikata Lā Bushrá Yawma'idhin Lilmujrimīna Wa Yaqūlūna Ĥijan Maĥjūan

025022.Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjdeyoktur. “Eyvah! Biz Allah’ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız”1diyecekler.

‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Wa Qadimnā 'Ilá Mā `Amilū Min `Amalin Faja`alnāhu Habā'an Manthūan

025023.Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmışzerreciklere çevirdik.

‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌
'Aşĥābu Al-Jannati Yawma'idhin Khayrun Mustaqaran Wa 'Aĥsanu Maqīlāan

025024.O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yerdaha güzeldir.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Yawma Tashaqqaqu As-Samā'u Bil-Ghamāmi Wa Nuzzila Al-Malā'ikatu Tanzīlāan

025025.O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölükindirilecektir.

‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Al-Mulku Yawma'idhin Al-Ĥaqqu Lilrraĥmani ۚ Wa Kāna Yawmāan `Alá Al-Kāfirīna `Asīrāan

025026.O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kafirlere zorlu bir günolacaktır.

‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍
Wa Yawma Ya`ađđu Až-Žālimu `Alá Yadayhi Yaqūlu Yā Laytanī Attakhadhtu Ma`a Ar-Rasūli Sabīlāan

025027.O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöylediyecektir: “Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım!”

‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Yā Waylatī Laytanī Lam 'Attakhidh Fulānāan Khalīlāan

025028.“Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!”

‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌
Laqad 'Ađallanī `Ani Adh-Dhikri Ba`da 'Idh Jā'anī ۗ Wa Kāna Ash-Shayţānu Lil'insāni Khadhūlāan

025029.“Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zatenşeytan insanı yardımcısız bırakıverir.”

‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Wa Qāla Ar-Rasūlu Yā Rabbi 'Inna Qawmī Attakhadhū Hādhā Al-Qur'āna Mahjūan

025030.Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terkedilmiş bir şey halinegetirdi” dedi.

‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Wa Kadhalika Ja`alnā Likulli Nabīyin `Adūwāan Mina Al-Mujrimīna ۗ Wa Kafá Birabbika Hādīāan Wa Naşīrāan

025031.Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık.Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.

‌ ‌‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lawlā Nuzzila `Alayhi Al-Qur'ānu Jumlatan Wāĥidatan ۚ Kadhālika Linuthabbita Bihi Fu'uādaka ۖ Wa Rattalnāhu Tartīlāan

025032.İnkar edenler, “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler.Biz Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısımindirdik ve onu ağır ağır okuduk.2

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ۚ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍
Wa Lā Ya'tūnaka Bimathalin 'Illā Ji'nāka Bil-Ĥaqqi Wa 'Aĥsana Tafsīrāan

025033.Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzelaçıklamayı getirmiş olmayalım.

‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍
Al-Ladhīna Yuĥsharūna `Alá Wujūhihim 'Ilá Jahannama 'Ūlā'ika Sharrun Makānāan Wa 'Ađallu Sabīlāan

025034.Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; işte onlar konumlarıitibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.

‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Ja`alnā Ma`ahu~ 'Akhāhu Hārūna Wazīrāan

025035.Andolsun, Biz, Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve kardeşi Hârûn’u daona yardımcı kıldık.

‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ~ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍
Faqulnā Adh/habā 'Ilá Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Fadammarnāhum Tadrāan

025036.Onlara, “Âyetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin” dedik. Nihayet okavmi yerle bir ettik.

‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍
Wa Qawma Nūĥin Lammā Kadhdhabū Ar-Rusula 'Aghraqnāhum Wa Ja`alnāhum Lilnnāsi 'Āyatan ۖ Wa 'A`tadnā Lilžžālimīna `Adhābāan 'Alīmāan

025037.Nûh kavmini de, Peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onlarıinsanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Wa `Ādāan Wa Thamūda Wa 'Aşĥāba Ar-Rassi Wa Qurūnāan Bayna Dhālika Kathīrāan

025038.Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkınıve bunların arasında pek çoknesilleri de helak ettik.

‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍
Wa Kullāan Đarabnā Lahu Al-'Amthāla ۖ Wa Kullāan Tabbarnā Tatbīrāan

025039.Bunların herbirine misaller getirdik, (öğüt almadıkları için) hepsinikırıp geçirdik.

‍‌ ‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍
Wa Laqad 'Ataw `Alá Al-Qaryati Allatī 'Umţirat Maţara As-Saw'i ۚ 'Afalam Yakūnū Yarawnahā ۚ Bal Kānū Lā Yarjūna Nushūan

025040.Andolsun, senin kavmin, bela yağmuruna tutularak yok edilen kenteuğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır!(Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.

‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ‌ ‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Wa 'Idhā R'awka 'In Yattakhidhūnaka 'Illā Huzūan 'Ahadhā Al-Ladhī Ba`atha Allāhu Rasūlāan

025041,42.Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. “Allah’ın peygamberolarak gönderdiği adam bu mu? Biz, ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydıkneredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı” (derler.) Onlar yakındaazabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.

‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍
'In Kāda Layuđillunā `An 'Ālihatinā Lawlā 'An Şabarnā `Alayhā ۚ Wa Sawfa Ya`lamūna Ĥīna Yarawna Al-`Adhāba Man 'Ađallu Sabīlāan

025042.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍
'Ara'ayta Mani Attakhadha 'Ilahahu Hawāhu 'Afa'anta Takūnu `Alayhi Wa Kīlāan

025043.Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mivekil olacaksın?

‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌
'Am Taĥsabu 'Anna 'Aktharahum Yasma`ūna 'Aw Ya`qilūna ۚ 'In Hum 'Illā Kāl'an`ām ۖ Bal Hum 'Ađallu Sabīlāan

025044.Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarınıkullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardandaha da şaşkındırlar.

‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍
'Alam Tará 'Ilá Rabbika Kayfa Madda Až-Žilla Wa Law Shā'a Laja`alahu Sākināan Thumma Ja`alnā Ash-Shamsa `Alayhi Dalīlāan

025045.Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabitkılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Thumma Qabađnāhu 'Ilaynā Qabđāan Yasīrāan

025046.Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-Layla Libāsāan Wa An-Nawma Subātāan Wa Ja`ala An-Nahāra Nushūan

025047.O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareketve çalışma vakti yapandır.

‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌
Wa Huwa Al-Ladhī 'Arsala Ar-Riyāĥa Bushan Bayna Yaday Raĥmatihi ۚ Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Ţahūan

025048,49.O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölütoprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan bir çok hayvanları ve insanlarısulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.

‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‍‌‌
Linuĥyiya Bihi Baldatan Maytāan Wa Nusqiyahu Mimmā Khalaqnā 'An`āmāan Wa 'Anāsīya Kathīrāan

025049.

‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍
Wa Laqad Şarrafnāhu Baynahum Liyadhdhakkarū Fa'abá 'Aktharu An-Nāsi 'Illā Kufūan

025050.Andolsun, biz bunu insanlar arasında, düşünüp ibret alsınlar diyetekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.

‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Wa Law Shi'nā Laba`athnā Fī Kulli Qaryatin Nadhīrāan

025051.Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik.

‌ ‌ ‌ ‌ ‍
Falā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Jāhid/hum Bihi Jihādāan Kabīrāan

025052.Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’an’la büyük birmücadele ver.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍
Wa Huwa Al-Ladhī Maraja Al-Baĥrayni Hādhā `Adhbun Furātun Wa Hadhā Milĥun 'Ujājun Wa Ja`ala Baynahumā Barzakhāan Wa Ĥijan Maĥjūan

025053.O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan ikidenizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyicibir engel koyandır.

‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa Mina Al-Mā'i Bashaan Faja`alahu Nasabāan Wa Şihan ۗ Wa Kāna Rabbuka Qadīrāan

025054.O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydanagetirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.

‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌ۗ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍
Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lā Yanfa`uhum Wa Lā Yađurruhum ۗ Wa Kāna Al-Kāfiru `Alá Rabbihi Žahīrāan

025055.Onlar, Allah’ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunanşeylere kulluk ederler. Kâfir, Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.

‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍
Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Mubashshirāan Wa Nadhīrāan

025056.Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍
Qul Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin 'Illā Man Shā'a 'An Yattakhidha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan

025057.De ki: “Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolututmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.”

‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
Wa Tawakkal `Alá Al-Ĥayyi Al-Ladhī Lā Yamūtu Wa Sabbiĥ Biĥamdihi ۚ Wa Kafá Bihi Bidhunūbi `Ibādihi Khabīrāan

025058.Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu hertürlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıylahaberdar olarak O yeter!

‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۚ Ar-Raĥmānu Fās'al Bihi Khabīrāan

025059.Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altıevrede) yaratan sonra da Arş’akurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdarolana sor!

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍
Wa 'Idhā Qīla Lahum Asjudū Lilrraĥmani Qālū Wa Mā Ar-Raĥmānu 'Anasjudu Limā Ta'murunā Wa Zādahum Nufūan

025060.Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Seninbize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretiniartırır.

‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌
Tabāraka Al-Ladhī Ja`ala Fī As-Samā'i Burūjāan Wa Ja`ala Fīhā Sirājāan Wa Qamaan Munīrāan

025061.Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcıbir ay yaratanın şanı çok yücedir.

‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`ala Al-Layla Wa An-Nahāra Khilfatan Liman 'Arāda 'An Yadhdhakkara 'Aw 'Arāda Shukūan

025062.O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler içingeceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌
Wa `Ibādu Ar-Raĥmāni Al-Ladhīna Yamshūna `Alá Al-'Arđi Hawnāan Wa 'Idhā Khāţabahumu Al-Jāhilūna Qālū Salāmāan

025063.Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir.Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍
Wa Al-Ladhīna Yabītūna Lirabbihim Sujjadāan Wa Qiyāmāan

025064.Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā Aşrif `Annā `Adhāba Jahannama ۖ 'Inna `Adhābahā Kāna Ghamāan

025065.Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabınıuzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍
'Innahā Sā'at Mustaqaran Wa Muqāmāan

025066.“Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”

‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Idhā 'Anfaqū Lam Yusrifū Wa Lam Yaqturū Wa Kāna Bayna Dhālika Qawāmāan

025067.Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onlarınharcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌
Wa Al-Ladhīna Lā Yad`ūna Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Wa Lā Yaqtulūna An-Nafsa Allatī Ĥarrama Allāhu 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Lā Yaznūna ۚ Wa Man Yaf`al Dhālika Yalqa 'Athāmāan

025068.Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ınharam kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsaağır azaba uğrar.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍
Yuđā`af Lahu Al-`Adhābu Yawma Al-Qiyāmati Wa Yakhlud Fīhi Muhānāan

025069.Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak oradaebedi kalır.

‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Illā Man Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila `Amalāan Şāliĥāan Fa'ūlā'ika Yubaddilu Allāhu Sayyi'ātihim Ĥasanātin ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

025070.Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işteonların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çokmerhamet edendir.

‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Wa Man Tāba Wa `Amila Şāliĥāan Fa'innahu Yatūbu 'Ilá Allāhi Matābāan

025071.Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabuledilmiş olarak döner.

‍‌‍‍‍‌‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Lā Yash/hadūna Az-Zūra Wa 'Idhā Marrū Bil-Laghwi Marrū Kirāmāan

025072.Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıklarızaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍
Wa Al-Ladhīna 'Idhā Dhukkirū Bi'āyāti Rabbihim Lam Yakhirrū `Alayhā Şummāan Wa `Umyānāan

025073.Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlarakör ve sağır kesilmezler.

‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌
Wa Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā Hab Lanā Min 'Azwājinā Wa Dhurrīyātinā Qurrata 'A`yunin Wa Aj`alnā Lilmuttaqīna 'Imāmāan

025074.Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kılve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
'Ūlā'ika Yujzawna Al-Ghurfata Bimā Şabarū Wa Yulaqqawna Fīhā Taĥīyatan Wa Salāmāan

025075.İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıylamükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamlakarşılanacaklardır.

‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Khālidīna Fīhā ۚ Ĥasunat Mustaqaran Wa Muqāmāan

025076.Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel birkonaktır!

‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Qul Mā Ya`ba'u Bikum Rabbī Lawlā Du`ā'uukum ۖ Faqad Kadhdhabtum Fasawfa Yakūnu Lizāmāan

025077.(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.”

‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah