Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

24) Sūrat An-Nūr

Printed format

24)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
ratun 'Anzalnāhā Wa Farađnāhā Wa 'Anzalnā Fīhā 'Āyātin Bayyinātin La`allakum Tadhakkarūna

024001.Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir.Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik.

‌‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Az-Zāniyatu Wa Az-Zānī Fājlidū Kulla Wāĥidin Minhumā Miā'ata Jaldatin ۖ Wa Lā Ta'khudhkum Bihimā Ra'fatun Fī Dīni Allāhi 'In Kuntum Tu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۖ Wa Līash/had `Adhābahumā Ţā'ifatun Mina Al-Mu'uminīna

024002.Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun.Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğuhükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden birtopluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.

‍‌ ‌‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Az-Zānī Lā Yankiĥu 'Illā Zāniyatan 'Aw Mushrikatan Wa Az-Zāniyatu Lā Yankiĥuhā 'Illā Zānin 'Aw Mushrikun ۚ Wa Ĥurrima Dhālika `Alá Al-Mu'uminīna

024003.Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınlaevlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşanbir erkek evlenir. Bu mü’minlere haram kılınmıştır.

‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍ۚ ‌ ‌ ‌
Wa Al-Ladhīna Yarmūna Al-Muĥşanāti Thumma Lam Ya'tū Bi'arba`ati Shuhadā'a Fājlidūhum Thamānīna Jaldatan Wa Lā Taqbalū Lahum Shahādatan 'Abadāan ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna

024004.Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlereseksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İştebunlar fâsık kimselerdir.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
'Illā Al-Ladhīna Tābū Min Ba`di Dhālika Wa 'Aşlaĥū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

024005.Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah, çokbağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Yarmūna 'Azwājahum Wa Lam Yakun Lahum Shuhadā'u 'Illā 'Anfusuhum Fashahādatu 'Aĥadihim 'Arba`u Shahādātin Billāhi~ ۙ 'Innahu Lamina Aş-Şādiqīna

024006,7.Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlaragelince, onların her birinin şahitliği; kendisinin doğru söyleyenlerdenolduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesi, beşincidefada da; eğer yalancılardan ise, Allah’ın lanetinin kendi üzerineolmasını ifade etmesiyle yerine gelir.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ۙ ‍‍‍‌
Wa Al-Khāmisatu 'Anna La`nata Allāhi `Alayhi 'In Kāna Mina Al-Kādhibīna

024007.

‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍
Wa Yadra'u `Anhā Al-`Adhāba 'An Tash/hada 'Arba`a Shahādātin Billāhi~ ۙ 'Innahu Lamina Al-Kādhibīna

024008,9.Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah’ı dört defa şahitgetirmesi (Allah adına yemin etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğrusöyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi,kadından cezayı kaldırır.

‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ۙ
Wa Al-Khāmisata 'Anna Ghađaba Allāhi `Alayhā 'In Kāna Mina Aş-Şādiqīna

024009.

‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‌
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Wa 'Anna Allāha Tawwābun Ĥakīmun

024010.Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabuleden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?

‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Jā'ū Bil-'Ifki `Uşbatun Minkum ۚ Lā Taĥsabūhu Sharan Lakum ۖ Bal Huwa Khayrun Lakum ۚ Likulli Amri'in MinhumAktasaba Mina Al-'Ithmi Wa ۚ Al-Ladhī Tawallá Kibrahu Minhum Lahu `Adhābun `Ažīmun

024011.O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniziçin kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biriiçin, işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) ogünahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır.1

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‌‍‍
Lawlā 'Idh Sami`tumūhu Žanna Al-Mu'uminūna Wa Al-Mu'uminātu Bi'anfusihim Khayan Wa Qālū Hādhā 'Ifkun Mubīnun

024012.Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar, kendi (dinkardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, “Bu apaçık bir iftiradır”deselerdi ya!

‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌
Lawlā Jā'ū `Alayhi Bi'arba`ati Shuhadā'a ۚ Fa'idh Lam Ya'tū Bish-Shuhadā'i Fa'ūlā'ika `Inda Allāhi Humu Al-Kādhibūna

024013.Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya!Madem ki şahit getirmediler; işte onlar Allah yanında yalancıların takendileridir.

‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Lamassakum Fī Mā 'Afađtum Fīhi `Adhābun `Ažīmun

024014.Eğer size dünya ve ahirette Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içinedaldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!

‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍
'Idh Talaqqawnahu Bi'alsinatikum Wa Taqūlūna Bi'afwāhikum Mā Laysa Lakum Bihi `Ilmun Wa Taĥsabūnahu Hayyināan Wa Huwa `Inda Allāhi `Ažīmun

024015.Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginizolmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir işsanıyordunuz. Halbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır.

‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍
Wa Lawlā 'Idh Sami`tumūhu Qultum Mā Yakūnu Lanā 'An Natakallama Bihadhā Subĥānaka Hādhā Buhtānun `Ažīmun

024016.Bu iftirayı işittiğiniz vakit, “Böyle sözleri ağzımıza almamız bizeyaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım! Bu çok büyük biriftiradır” deseydiniz ya!

‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ya`ižukumu Allāhu 'An Ta`ūdū Limithlihi~ 'Abadāan 'In Kuntum Mu'uminīna

024017.Eğer inanıyorsanız, bu gibi şeylere bir daha ebediyyen dönmemeniz içinAllah size öğüt veriyor.

‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa Yubayyinu Allāhu Lakumu Al-'Āyāti Wa ۚ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

024018.Allah size âyetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hükümve hikmet sahibidir.

‍‍ ۚ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yuĥibbūna 'An Tashī`a Al-Fāĥishatu Fī Al-Ladhīna 'Āmanū Lahum `Adhābun 'Alīmun Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa ۚ Allāhu Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna

024019.İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya;onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, sizbilmezsiniz.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‌‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌‌‌‍ ‌
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Wa 'Anna Allāha Ra'ūfun Raĥīm

024020.Allah’ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çokesirgeyici ve çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu?

‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni ۚ Wa Man Yattabi` Khuţuwāti Ash-Shayţāni Fa'innahu Ya'muru Bil-Faĥshā'i Wa Al-Munkari ۚ Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Mā Zakā Minkum Min 'Aĥadin 'Abadāan Wa Lakinna Allāha Yuzakkī Man Yashā'u Wa ۗ Allāhu Samī`un `Alīmun

024021.Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa,bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın size lütfu vemerhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah,dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ۗ‍‍‍
Wa Lā Ya'tali 'Ūlū Al-Fađli Minkum Wa As-Sa`ati 'An Yu'utū 'Ūlī Al-Qurbá Wa Al-Masākīna Wa Al-Muhājirīna Fī Sabīli Allāhi ۖ Wa Līa`fū Wa Līaşfaĥū ۗ 'Alā Tuĥibbūna 'An Yaghfira Allāhu Lakum Wa ۗ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

024022.İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere veAllah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerineyemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar.Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır,çok merhamet edendir.

‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ‌ ‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍
'Inna Al-Ladhīna Yarmūna Al-Muĥşanāti Al-Ghāfilāti Al-Mu'umināti Lu`inū Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun

024023,24.İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’minkadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirettelanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerininve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çokbüyük bir azap vardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍
Yawma Tash/hadu `Alayhim 'Alsinatuhum Wa 'Aydīhim Wa 'Arjuluhum Bimā Kānū Ya`malūna

024024.

‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌
Yawma'idhin Yuwaffīhimu Allāhu Dīnahumu Al-Ĥaqqa Wa Ya`lamūna 'Anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Al-Mubīnu

024025.O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tastamam verecek ve onlarAllah’ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir.

‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Al-Khabīthātu Lilkhabīthīna Wa Al-Khabīthūna Lilkhabīthāti Wa ۖ Aţ-Ţayyibātu Lilţţayyibīna Wa Aţ-Ţayyibūna Lilţţayyibāti ۚ 'Ūlā'ika Mubarra'ūna Mimmā Yaqūlūna ۖ Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun

024026.Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temizkadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır.Otemiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar içinbir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tadkhulū Buyūtāan Ghayra Buyūtikum Ĥattá Tasta'nisū Wa Tusallimū `Alá 'Ahlihā ۚ Dhālikum Khayrun Lakum La`allakum Tadhakkarūna

024027.Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizihissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Budavranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyleöğüt veriliyor.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‌ ‌
Fa'in Lam Tajidū Fīhā 'Aĥadāan Falā Tadkhulūhā Ĥattá Yu'udhana Lakum ۖ Wa 'In Qīla Lakum Arji`ū Fārji`ū ۖ Huwa 'Azká Lakum Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna `Alīmun

024028.Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğersize, “Geri dönün” denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih birdavranıştır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.

‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Laysa `Alaykum Junāĥun 'An Tadkhulū Buyūtāan Ghayra Maskūnatin Fīhā Matā`un Lakum Wa ۚ Allāhu Ya`lamu Mā Tubdūna Wa Mā Taktumūna

024029.İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizdeherhangi bir günah yoktur. Allah, açığa vurduklarınızı da,gizlediklerinizi de bilir.

‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Qul Lilmu'uminīna Yaghuđđū Min 'Abşārihim Wa Yaĥfažū Furūjahum ۚ Dhālika 'Azká Lahum ۗ 'Inna Allāha Khabīrun Bimā Yaşna`ūna

024030.Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarınıkorusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allahonların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.

‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌‌‌ ۗ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Qul Lilmu'umināti Yaghđuđna Min 'Abşārihinna Wa Yaĥfažna Furūjahunna Wa Lā Yubdīna Zīnatahunna 'Illā Mā Žahara Minhā ۖ Wa Līađribna Bikhumurihinna `Alá Juyūbihinna ۖ Wa Lā Yubdīna Zīnatahunna 'Illā Libu`ūlatihinna 'Aw 'Ābā'ihinna 'Aw 'Ābā'i Bu`ūlatihinna 'Aw 'Abnā'ihinna 'Aw 'Abnā'i Bu`ūlatihinna 'Aw 'Ikhwānihinna 'Aw Banī 'Ikhwānihinna 'Aw Banī 'Akhawātihinna 'Aw Nisā'ihinna 'Aw Mā Malakat 'Aymānuhunna 'Awi At-Tābi`īna Ghayri 'Ūlī Al-'Irbati Mina Ar-Rijāli 'Awi Aţ-Ţifli Al-Ladhīna Lam Yažharū `Alá `Awrāti An-Nisā' ۖ Wa Lā Yađribna Bi'arjulihinna Liyu`lama Mā Yukhfīna Min Zīnatihinna ۚ Wa Tūbū 'Ilá Allāhi Jamī`āan 'Ayyuhā Al-Mu'uminūna La`allakum Tufliĥūna

024031.Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarınıkorusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerinigöstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar.Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut, kocalarınınbabalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkekkardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kızkardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahipoldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut dahenüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardanbaşkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarınıyere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşaeresiniz!

‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍
Wa 'Ankiĥū Al-'Ayāmá Minkum Wa Aş-Şāliĥīna Min `Ibādikum Wa 'Imā'ikum ۚ 'In Yakūnū Fuqarā'a Yughnihimu Allāhu Min Fađlihi Wa ۗ Allāhu Wāsi`un `Alīmun

024032.Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanlarıevlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir.Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ۗ ‌‌
Wa Līasta`fifi Al-Ladhīna Lā Yajidūna Nikāĥāan Ĥattá Yughniyahumu Allāhu Min Fađlihi Wa ۗ Al-Ladhīna Yabtaghūna Al-Kitāba Mimmā Malakat 'Aymānukum Fakātibūhum 'In `Alimtum Fīhim Khayan ۖ Wa 'Ātūhum Min Māli Allāhi Al-Ladhī 'Ātākum ۚ Wa Lā Tukrihū Fatayātikum `Alá Al-Bighā'i 'In 'Aradna Taĥaşşunāan Litabtaghū `Arađa Al-Ĥayāati Ad-Dunۚ Wa Man Yukrihhunna Fa'inna Allāha Min Ba`di 'Ikhihinna Ghafūrun Raĥīmun

024033.Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zenginedinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden“mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürsenizonlarla mükâtebe yapın.Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünyahayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyencariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir kihiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çokbağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Laqad 'Anzalnā 'Ilaykum 'Āyātin Mubayyinātin Wa Mathalāan Mina Al-Ladhīna Khalaw Min Qablikum Wa Maw`ižatan Lilmuttaqīna

024034.Andolsun, biz size açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerdenbir misal ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.

‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Al-Lahu Nūru As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Mathalu Nūrihi Kamishkāatin Fīhā Mişbāĥun ۖ Al-Mişbāĥu Fī Zujājatin ۖ Az-Zujājatu Ka'annahā Kawkabun Durrīyunqadu Min Shajaratin Mubārakatin ZaytūniatinSharqīyatin Wa Lā Gharbīyatin Yakādu Zaytuhā Yuđī'u Wa Law Lam Tamsas/hu Nārun ۚ Nūrun `Alá Nūrin ۗ Yahdī Al-Lahu Linūrihi Man Yashā'u ۚ Wa Yađribu Allāhu Al-'Amthāla Lilnnāsi Wa ۗ Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun

024035.Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvardabir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sankiinci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne debatıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateşdokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur.Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir.Allah her şeyi hakkıyla bilendir.4

‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۗ
Fī Buyūtin 'Adhina Allāhu 'An Turfa`a Wa Yudhkara Fīhā Asmuhu Yusabbiĥu Lahu Fīhā Bil-Ghudūwi Wa Al-'Āşāli

024036,37.Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiğievlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ıanmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlarburalarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerindikilip kalacağı bir günden korkarlar.

‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍
Rijālun Lā Tulhīhim Tijāratun Wa Lā Bay`un `An Dhikri Allāhi Wa 'Iqāmi Aş-Şalāati Wa 'Ītā'i Az-Zakāati ۙ Yakhāfūna Yawmāan Tataqallabu Fīhi Al-Qulūbu Wa Al-'Abşāru

024037.

‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۙ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Liyajziyahumu Allāhu 'Aĥsana Mā `Amilū Wa Yazīdahum Min Fađlihi Wa ۗ Allāhu Yarzuqu Man Yashā'u Bighayri Ĥisābin

024038.(Bütün bunları) Allah, kendilerini yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsınve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye (yaparlar). Allah dilediğinihesapsız olarak rızıklandırır.

‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۗ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Kafarū 'A`māluhum Kasarābin Biqī`atin Yaĥsabuhu Až-Žam'ānu Mā'an Ĥattá 'Idhā Jā'ahu Lam Yajid/hu Shay'āan Wa Wajada Allāha `Indahu Fawaffāhu Ĥisābahu Wa ۗ Allāhu Sarī`u Al-Ĥisābi

024039.İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serapgibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz.(Tıpkı bunun gibi kâfir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz). AncakAllah’ı yanında bulur da Allah onun hesabını tastamam görür. Allah hesabıçabuk görendir.

‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ۗ‍‍‍
'Aw Kažulumātin Fī Baĥrin Lujjīyin Yaghshāhu Mawjun Min Fawqihi Mawjun Min Fawqihi Saĥābun ۚ Žulumātun Ba`đuhā Fawqa Ba`đin 'Idhā 'Akhraja Yadahu Lam Yakad Yaۗ Wa Man Lam Yaj`ali Allāhu Lahu Nūan Famā Lahu Min Nūrin

024040.Yahut (inkarcıların küfür içindeki halleri) derin bir denizdekikaranlıklar gibidir. (Bir deniz ki) onu dalga üstüne dalga kaplıyor,üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan eliniçıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse, onun için nurdiye bir şey yoktur.5

‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‍‌
'Alam Tará 'Anna Allāha Yusabbiĥu Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Aţ-Ţayru Şāffātin ۖ Kullun Qad `Alima Şalātahu Wa Tasbīĥahu Wa ۗ Allāhu `Alīmun Bimā Yaf`alūna

024041.Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparakuçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını vetesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeylerihakkıyla bilendir.

‌ ‌ ‍ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۖ‍‍ ‌‍ ۗ‍‍‍‍‌‌ ‌
Wa Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Wa 'Ilá Allāhi Al-Maşīru

024042.Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak Allah’adır.

‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Yuzjī Saĥābāan Thumma Yu'uallifu Baynahu Thumma Yaj`aluhu Rukāmāan Fatará Al-Wadqa Yakhruju Min Khilālihi Wa Yunazzilu Mina As-Samā'i Min Jibālin Fīhā Min Baradin Fayuşību Bihi Man Yashā'u Wa Yaşrifuhu `An Man Yashā'u ۖ Yakādu Sanā Barqihi Yadh/habu Bil-'Abşāri

024043.Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıpüst üste yığar. Nihayet yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün. O,gökten, oradaki dağ (gibi bulut)lardan dolu indirir de onu dilediğineisabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğininparıltısı neredeyse gözleri alacak.

‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Yuqallibu Allāhu Al-Layla Wa An-Nahāra ۚ 'Inna Fī Dhālika La`ibratan Li'wlī Al-'Abşāri

024044.Allah, geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlariçin bir ibret vardır.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍
Wa Allāhu Khalaqa Kulla Dābbatin Min Mā'in ۖ Faminhum Man Yamshī `Alá Baţnihi Wa Minhum Man Yamshī `Alá Rijlayni Wa Minhum Man Yamshī `Alá 'Arba`in ۚ Yakhluqu Allāhu Mā Yashā'u ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

024045.Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnıüzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerindeyürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücüyetendir.

‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ۚ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍
Laqad 'Anzalnā 'Āyātin Mubayyinātin Wa ۚ Allāhu Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin

024046.Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğruyola iletir.

‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa Yaqūlūna 'Āmannā Billāhi Wa Bir-Rasūli Wa 'Aţa`nā Thumma Yatawallá Farīqun Minhum Min Ba`di Dhālika ۚ Wa Mā 'Ūlā'ika Bil-Mu'uminīna

024047.(Münâfıklar), “Allah’a ve peygambere inandık ve itaat ettik” derler.Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlarinanmış değillerdir.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ۚ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍
Wa 'Idhā Du`ū 'Ilá Allāhi Wa Rasūlihi Liyaĥkuma Baynahum 'Idhā Farīqun Minhum Mu`rūna

024048.Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambereçağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüzçevirmektedir.

‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'In Yakun Lahumu Al-Ĥaqqu Ya'tū 'Ilayhi Mudh`inīna

024049.Ama gerçek (verilen hüküm) kendi lehlerinde ise, boyun eğerek onagelirler.

‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍
'Afī Qulūbihim Marađun 'Am Artābū 'Am Yakhāfūna 'An Yaĥīfa Allāhu `Alayhim Wa Rasūluhu ۚ Bal 'Ūlā'ika Humu Až-Žālimūn

024050.Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler?Yoksa Allah ve Resûlünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğindenmi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir.

‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
'Innamā Kāna Qawla Al-Mu'uminīna 'Idhā Du`ū 'Ilá Allāhi Wa Rasūlihi Liyaĥkuma Baynahum 'An Yaqūlū Sami`nā Wa 'Aţa`nā ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna

024051.Aralarında hüküm vermek için Allah’a (Kur’an’a) ve Resülüne davetedildiklerinde, mü’minlerin söyleyeceği söz ancak, “işittik ve iman ettik”demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Wa Yakhsha Allāha Wa Yattaqhi Fa'ūlā'ika Humu Al-Fā'izūna

024052.Kim Allah’a ve Resülüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na karşıgelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.

‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim La'in 'Amartahum Layakhrujunna ۖ Qul Lā Tuqsimū ۖ Ţā`atun Ma`rūfatun ۚ 'Inna Allāha Khabīrun Bimā Ta`malūna

024053.Münâfıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşaçıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah’a yemin ettiler. De ki:“Yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allahyaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‌ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Qul 'Aţī`ū Allaha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla ۖ Fa'in Tawallaw Fa'innamā `Alayhi Mā Ĥummila Wa `Alaykum Mā Ĥummiltum ۖ Wa 'In Tuţī`ūhu Tahtadū ۚ Wa Mā `Alá Ar-Rasūli 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu

024054.“Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin” de. Eğer yüz çevirirseniz bilin kiona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait; size yüklenen görevin sorumluluğu dayalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygamberedüşen ancak apaçık bir tebliğdir.

‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌
Wa`ada Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Layastakhlifannahum Al-'Arđi Kamā Astakhlafa Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Layumakkinanna Lahum Dīnahumu Al-Ladhī Artađá Lahum Wa Layubaddilannahum Min Ba`di Khawfihim 'Amnāan ۚ Ya`budūnanī Lā Yushrikūna Bī Shay'āan ۚ Wa Man Kafara Ba`da Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna

024055.Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere,kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzündemutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinleriniiyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerinimutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar banakulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimlerinkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla La`allakum Turĥamūna

024056.Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhametedilsin.

‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū Mu`jizīna Fī Al-'Arđi ۚ Wa Ma'wāhumu An-Nāru ۖ Wa Labi'sa Al-Maşīru

024057.İnkâr edenlerin (Allah’ı) yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma!Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o!

‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Liyasta'dhinkumu Al-Ladhīna Malakat 'Aymānukum Wa Al-Ladhīna Lam Yablughū Al-Ĥuluma Minkum Thalātha Marrātin ۚ Min Qabli Şalāati Al-Fajri Wa Ĥīna Tađa`ūna Thiyā Bakum Mina Až-Žahīrati Wa Min Ba`di Şalāati ۚ Al-`Ishā'i Thalāthu `Awrātin ۚ Lakum Laysa `Alaykum Wa Lā `Alayhim Junāĥun ۚ Ba`dahunna Ţawwāfūna `Alaykum Ba`đukum `Alá ۚ Ba`đin Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakumu ۗ Al-'Āyā Ti Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

024058.Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizdenhenüz büluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce,öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra(yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizinsoyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girmekonusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına giripçıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allahhakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌‌ ۚ‍‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌ ‍ۚ ‍‍ ۗ‍‍‍
Wa 'Idhā Balagha Al-'Aţfālu Minkumu Al-Ĥuluma Falyasta'dhinū Kamā Asta'dhana Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakum 'Āyātihi Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

024059.Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerinizinistedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar.Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‍ ‌‍ ۗ‍‍‍
Wa Al-Qawā`idu Mina An-Nisā' Al-Lātī Lā Yarjūna Nikāĥāan Falaysa `Alayhinna Junāĥun 'An Yađa`na Thiyābahunna Ghayra Mutabarrijātin Bizīnatin ۖ Wa 'An Yasta`fifna Khayrun Lahunna Wa ۗ Allāhu Samī`un `Alīmun

024060.Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlıkadınların zinetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarındakendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için dahahayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍ ۗ‍‍‍
Laysa `Alá Al-'A`má Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-'A`raji Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-Marīđi Ĥarajun Wa Lā `Alá 'Anfusikum 'An Ta'kulū Min Buyūtikum 'Aw Buyūti 'Ābā'ikum 'Aw Buyūti 'Ummahātikum 'Aw Buyūti 'Ikhwānikum 'Aw Buyūti 'Akhawātikum 'Aw Buyūti 'A`māmikum 'Aw Buyūti `Ammātikum 'Aw Buyūti 'Akhwālikum 'Aw Buyūti Khālātikum 'Aw Mā Malaktum Mafātiĥahu~ 'Aw Şadīqikum ۚ Laysa `Alaykum Junāĥun 'An Ta'kulū Jamī`āan 'Aw 'Ashtātāan ۚ Fa'idhā Dakhaltum Buyūtāan Fasallimū `Alá 'Anfusikum Taĥīyatan Min `Indi Allāhi Mubārakatan Ţayyibatan ۚ Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Ta`qilūna

024061.Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur.6Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizinevlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizinevlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veyadayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarınasahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde debir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de birsakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katındanmübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selam verin. İşte Allah,düşünesiniz diye âyetleri size böyle açıklar.

‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ~ ‌‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‌ ۚ ‍‍‍‍
'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rasūlihi Wa 'Idhā Kānū Ma`ahu `Alá 'Amrin Jāmi`in Lam Yadh/habū Ĥattá Yasta'dhinūhu ۚ 'Inna Al-Ladhīna Yasta'dhinūnaka 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Yu'uminūna Billāhi Wa Rasūlihi ۚ Fa'idhā Asta'dhanūka Liba`đi Sha'nihim Fa'dhan Liman Shi'ta Minhum Wa Astaghfir Lahumu Allāha ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

024062.Mü’minler ancak Allah’a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumuilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir.O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğineizin ver ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çokbağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Lā Taj`alū Du`ā'a Ar-Rasūli Baynakum Kadu`ā'i Ba`đikum Ba`đāan ۚ Qad Ya`lamu Allāhu Al-Ladhīna Yatasallalūna Minkum Liwādhāan ۚ Falyaĥdhari Al-Ladhīna Yukhālifūna `An 'Amrihi~ 'An Tuşībahum Fitnatun 'Aw Yuşībahum `Adhābun 'Alīmun

024063.(Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çağırmasını aranızda birbiriniziçağırmanız gibi tutmayın. İçinizden biribirini siper ederek sıvışıpgidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler,başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktansakınsınlar.

‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ۚ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
'Alā 'Inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Qad Ya`lamu Mā 'Antum `Alayhi Wa Yawma Yurja`ūna 'Ilayhi Fayunabbi'uhum Bimā `Amilū Wa ۗ Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun

024064.Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şeyAllah’ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah’adöndürülecekleri ve yaptıklarını Allah’ın onlara haber vereceği günühatırla. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۗ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah