Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

26) Sūrat Ash-Shu`arā'

Printed format

26)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ţā-Sīn-Mīm

026001.Ta Sin Mim.1

‍-‍‌‍‍‍-
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni

026002.Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir.

‌‍‍‍ ‍‍
La`allaka Bākhi`un Nafsaka 'Allā Yakūnū Mu'uminīna

026003.Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin!

‌ ‌‌
'In Nasha' Nunazzil `Alayhim Mina As-Samā'i 'Āyatan Fažallat 'A`nāquhum Lahā Khāđi`īna

026004.Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmekzorunda kalırlar

‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌
Wa Mā Ya'tīhim Min Dhikrin Mina Ar-Raĥmāni Muĥdathin 'Illā Kānū `Anhu Mu`rīna

026005.Rahmân’dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler.

‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Faqad Kadhdhabū Fasaya'tīhim 'Anbā'u Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

026006.Onlar (Allah’ın âyetlerini) yalanladılar, fakat alay edegeldiklerişeylerin haberleri başlarına gelecek.

‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Awalam Yaraw 'Ilá Al-'Arđi Kam 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Karīmin

026007.Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her türden nice güzel ve yararlı bitkilerbitirdik.

‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026008.Şüphesiz bunlarda (Allah’ın varlığına) bir delil vardır, ama onlarınçoğu inanmamaktadırlar.

ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026009.Şüphesiz senin Rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Nādá Rabbuka Mūsá 'Ani A'ti Al-Qawma Až-Žālimīna

026010.Hani Rabbin Mûsâ’ya, “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git!Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.

‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Qawma Fir`awna ۚ 'Alā Yattaqūna

026011.Hani Rabbin Mûsâ’ya, “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git!Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.

ۚ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Rabbi 'Innī 'Akhāfu 'An Yukadhdhibūni

026012.Mûsâ şöyle dedi: “Ey Rabbim! Muhakkak ki ben, beni yalanlamalarındankorkuyorum.”

‌‍ ‌‍ ‌‌
Wa Yađīqu Şadrī Wa Lā Yanţaliqu Lisānī Fa'arsil 'Ilá Hārūna

026013.“Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun için, Hârûn’a da peygamberlikver (ve onu bana yardımcı yap).”2

‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Wa Lahum `Alayya Dhanbun Fa'akhāfu 'An Yaqtulūni

026014.“Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beniöldürmelerinden korkarım.”

‌‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍
Qāla Kallā ۖdh/habā Bi'āyātinā ۖ 'Innā Ma`akum Mustami`ūna

026015.Allah dedi ki, “Hayır, korkma! Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinleberaberiz, (her şeyi) işitmekteyiz.”

ۖ ‌‌ ‍ۖ‍‌
Fa'tiyā Fir`awna Faqūlā 'Innā Rasūlu Rabbi Al-`Ālamīna

026016.“Firavun’a gidin ve deyin: “Şüphesiz biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz”,

‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍
'An 'Arsil Ma`anā Banī 'Isrā'īla

026017.“İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.”

‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍
Qāla 'Alam Nurabbika Fīnā Walīdāan Wa Labithta Fīnā Min `Umurika Sinīna

026018.Firavun şöyle dedi: “Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızdabüyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin.”

‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Fa`alta Fa`lataka Allatī Fa`alta Wa 'Anta Mina Al-Kāfirīna

026019.“(Böyle iken) sen o yaptığın işi yaptın (adam öldürdün). Sennankörlerdensin.”

‌‌‌
Qāla Fa`altuhā 'Idhāan Wa 'Anā Mina Ađ-Đāllīn

026020.Mûsâ şöyle dedi: “Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir halde iken(istemeyerek) yaptım.”

‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍
Fafarartu Minkum Lammā Khiftukum Fawahaba Lī Rabbī Ĥukmāan Wa Ja`alanī Mina Al-Mursalīna

026021.“Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim banahüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı.”3

‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌
Wa Tilka Ni`matun Tamunnuhā `Alayya 'An `Abbadta Banī 'Isrā'īla

026022.“Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarınıköleleştirmen(in neticesi)dir.”4

‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍
Qāla Fir`awnu Wa Mā Rabbu Al-`Ālamīna

026023.Firavun, “Âlemlerin Rabbi de nedir?” dedi.

‌‌ ‌‍
Qāla Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā ۖ 'In Kuntumqinīna

026024.Mûsâ, “O, göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyinRabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir.”

‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Qāla Liman Ĥawlahu~ 'Alā Tastami`ūna

026025.Firavun, etrafındakilere (alaycı bir ifade ile) “dinlemez misiniz?”dedi.

‍‌ ~ ‌‌
Qāla Rabbukum Wa Rabbu 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna

026026.Mûsâ, “O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir” dedi.

‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Qāla 'Inna Rasūlakumu Al-Ladhī 'Ursila 'Ilaykum Lamajnūnun

026027.Firavun, “Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir” dedi.

‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Qāla Rabbu Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Wa Mā Baynahumā ۖ 'In Kuntum Ta`qilūna

026028.Mûsâ, “O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin deRabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir” dedi.

‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Qāla La'ini Attakhadhta 'Ilahāan Ghayrī La'aj`alannaka Mina Al-Masjūnīna

026029.Firavun, “Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindanaatılanlardan ederim.”

‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍
Qāla 'Awalaw Ji'tuka Bishay'in Mubīnin

026030.Mûsâ, “Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?” dedi.

‌‌‌ ‍
Qāla Fa'ti Bihi~ 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna

026031.Firavun, “Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu,” dedi.

‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Fa'alqá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Thu`bānun Mubīnun

026032.Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de ne görsünler asa açıkçakocaman bir yılan olmuş.

‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Naza`a Yadahu Fa'idhā Hiya Bayđā'u Lilnnāžirīna

026033.Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyazolmuş.5

‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Qāla Lilmala'i Ĥawlahu~ 'Inna Hādhā Lasāĥirun `Alīmun

026034.Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, “Şüphesiz bu bilgin birsihirbazdır” dedi.

~ ‌‌ ‌
Yurīdu 'An Yukhrijakum Min 'Arđikum Bisiĥrihi Famādhā Ta'murūna

026035.“Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?”

‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
Qālū 'Arjihi Wa 'Akhāhu Wa Ab`ath Al-Madā'ini Ĥāshirīna

026036.Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy.Şehirlere de toplayıcı adamlargönder."

‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌
Ya'tūka Bikulli Saĥĥārin `Alīmin

026037.“Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.”

‍‍‍‍‌‌
Fajumi`a As-Saĥaratu Limīqāti Yawmin Ma`lūmin

026038.Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir arayagetirildiler.

‍‍‍‍
Wa Qīla Lilnnāsi Hal 'Antum Mujtami`ūna

026039.İnsanlara da “Siz de toplanır mısınız?” denildi.

‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍
La`allanā Nattabi`u As-Saĥarata 'In Kānū Humu Al-Ghālibīna

026040.“Umarız, üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız” (dediler.)

‍‍ ‌‌ ‍‍
Falammā Jā'a As-Saĥaratu Qālū Lifir`awna 'A'inna Lanā La'ajan 'In Kunnā Naĥnu Al-Ghālibīna

026041.Sihirbazlar gelince, Firavun’a, “Eğer biz üstün gelirsek gerçektenbize bir mükafat var mı?” dediler.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍
Qāla Na`am Wa 'Innakum 'Idhāan Lamina Al-Muqarrabīna

026042.Firavun, “Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerdenolacaksınız” dedi.

‌‌‍ ‌‌‌‍‍
Qāla Lahum Mūsá 'Alqū Mā 'Antum Mulqūna

026043.Mûsâ onlara, “Hadi ortaya atacağınız şeyi atın” dedi.

‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Fa'alqaw Ĥibālahum Wa `Işīyahum Wa Qālū Bi`izzati Fir`awna 'Innā Lanaĥnu Al-Ghālibūna

026044.Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve “Firavun’ungücüyle elbette bizler üstün geleceğiz” dediler.

‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Fa'alqá Mūsá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Talqafu Mā Ya'fikūna

026045.Mûsâ da asasını attı. Bir de ne görsünler, asâ onların düzdükleri sihirtakımlarını yutuyor.

‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Fa'ulqiya As-Saĥaratu Sājidīna

026046.Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.

‍‍‍‍
Qālū 'Āmannā Birabbi Al-`Ālamīna

026047.“Âlemlerin Rabbine inandık” dediler.

‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Rabbi Mūsá Wa Hārūna

026048.“Mûsâ’nın ve Hârûn’un Rabbi’ne.”

‌ ‌‌‌
Qāla 'Āmantum Lahu Qabla 'An 'Ādhana Lakum ۖ 'Innahu Lakabīrukumu Al-Ladhī `Allamakumu As-Siĥra Falasawfa Ta`lamūna ۚ La'uqaţţi`anna 'Aydiyakum Wa 'Arjulakum Min Khilāfin Wa La'uşallibannakum 'Ajma`īna

026049.Firavun, “Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihriöğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun, ellerinizive ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım” dedi.

‌‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
Qālū Lā Đayra ۖ 'Innā 'Ilá Rabbinā Munqalibūna

026050.Sihirbazlar şöyle dediler: “Zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz.”

‌ ‌ ‍‍ۖ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Innā Naţma`u 'An Yaghfira Lanā Rabbunā Khaţāyānā 'An Kunnā 'Awwala Al-Mu'uminīna

026051.“(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin,hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.”

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'An 'Asri Bi`ibādī 'Innakum Muttaba`ūna

026052.Biz Mûsâ’ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takipedileceksiniz” diye vahyettik.

‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌
Fa'arsala Fir`awnu Fī Al-Madā'ini Ĥāshirīna

026053.Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

‌ ‍ ‍‍‌
'Inna Hā'uulā' Lashirdhimatun Qalīlūna

026054.Dedi ki, “Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur.”

‍‍‌‌‌ ‍‌‌
Wa 'Innahum Lanā Laghā'ižūna

026055.“Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar.”

‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Innā Lajamī`un Ĥādhirūna

026056.“Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.”

‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Fa'akhrajnāhum Min Jannātin Wa `Uyūnin

026057,58.Biz de Firavun’un kavmini bahçelerden, pınar başlarından,servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık.

‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌
Wa Kunūzin Wa Maqāmin Karīmin

026058.

‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍
Kadhālika Wa 'Awrathnāhā Banī 'Isrā'īla

026059.İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

‌‌‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍
Fa'atba`ūhum Mushriqīna

026060.Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.

‍‍
Falammā Tarā'á Al-Jam`āni Qāla 'Aşĥābu Mūsá 'Innā Lamudrakūna

026061.İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın arkadaşları, “Eyvah yakalandık” dediler.

‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍
Qāla Kallā ۖ 'Inna Ma`iya Rabbī Sayahdīni

026062.Mûsâ, “Hayır!, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir”dedi.

ۖ ‌‍
Fa'awĥaynā 'Ilá Mūsá 'Ani Ađrib Bi`aşāka Al-Baĥra ۖnfalaqa Fakāna Kullu Firqin Kālţţawdi Al-`Ažīmi

026063.Bunun üzerine Mûsâ’ya, “Asan ile denize vur” diye vahyettik. Denizderhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.

‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Wa 'Azlafnā Thamma Al-'Ākharīna

026064.Ötekileri de oraya yaklaştırdık.

‌‌‌ ‍ ‍‍
Wa 'Anjaynā Mūsá Wa Man Ma`ahu~ 'Ajma`īna

026065.Mûsâ’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık.

‌‌‍‌ ‌ ‌‍‌ ~
Thumma 'Aghraq Al-'Ākharīna

026066.Sonra ötekileri suda boğduk.

‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026067.Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi.

ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026068.Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çokmerhametlidir.

‌‍‍‍‍‍‌
Wa Atlu `Alayhim Naba'a 'Ibhīma

026069.Ey Muhammed! Onlara İbrahim’in haberini de oku.

‌ ‌ ‌‍‍
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihi Mā Ta`budūna

026070.Hani o babasına ve kavmine, “Neye tapıyorsunuz?” demişti.

‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Qālū Na`budu 'Aşnāmāan Fanažallu Lahā `Ākifīna

026071.“Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz” demişlerdi.

‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Qāla Hal Yasma`ūnakum 'Idh Tad`ūna

026072.İbrahim dedi ki: “Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?”

‌‌‌ ‍
'Aw Yanfa`ūnakum 'Aw Yađurrūna

026073.“Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?”

‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Qālū Bal Wajadnā 'Ābā'anā Kadhālika Yaf`alūna

026074.“Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk” dediler.

‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌
Qāla 'Afara'aytum Mā Kuntum Ta`budūna

026075,76.İbrahim şöyle dedi: “Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeylerigördünüz mü?”

‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Antum Wa 'Ābā'uukumu Al-'Aqdamūna

026076.

‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Fa'innahum `Adūwun Lī 'Illā Rabba Al-`Ālamīna

026077.“Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allahdostumdur.”

‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Al-Ladhī Khalaqanī Fahuwa Yahdīni

026078.“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.”

‍‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhī Huwa Yuţ`imunī Wa Yasqīni

026079.“O, bana yediren ve içirendir.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa 'Idhā Mariđtu Fahuwa Yashfīni

026080.“Hastalandığımda da O bana şifa verir.”

‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhī Yumītunī Thumma Yuĥyīni

026081.“O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.”

‌ ‍
Wa Al-Ladhī 'Aţma`u 'An Yaghfira Lī Khaţī'atī Yawma Ad-Dīni

026082.“O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.”

‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍
Rabbi Hab Lī Ĥukmāan Wa 'Alĥiqnī Biş-Şāliĥīna

026083.“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.”

‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Aj`al Lī Lisāna Şidqin Al-'Ākhirīna

026084.“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.”

‍ ‍‍‍ ‍‍
Wa Aj`alnī Min Warathati Jannati An-Na`īmi

026085.“Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Wa Aghfir Li'abī 'Innahu Kāna Mina Ađ-Đāllīna

026086.“Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.”

‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Lā Tukhzinī Yawma Yub`athūna

026087.“(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!”

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Yawma Lā Yanfa`u Mālun Wa Lā Banūna

026088.“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!”

‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
'Illā Man 'Atá Allāha Biqalbin Salīmin

026089.“Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”

‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Uzlifati Al-Jannatu Lilmuttaqīna

026090.Cennet, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.

‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Lilghāwīna

026091,92,93.Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, “Allahı bırakıp datapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerinikurtarabiliyorlar mı?” denilecek.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Qīla Lahum 'Ayna Mā Kuntum Ta`budūna

026092.

‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Min Dūni Allāhi Hal Yanşurūnakum 'Aw Yantaşirūna

026093.

‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Fakubkibū Fīhā Hum Wa Al-Ghāwūna

026094,95.Artık onlar ve o azgınlar ile İblis’in askerleri hepsi birdentepetakla oraya atılırlar.

‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌
Wa Junūdu 'Iblīsa 'Ajma`ūna

026095.

‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
Qālū Wa Hum Fīhā Yakhtaşimūna

026096.Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler:

‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ta-Allāhi 'In Kunnā Lafī Đalālin Mubīnin

026097.“Allah’a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”

‌‌‍‍‍‌
'Idh Nusawwīkum Birabbi Al-`Ālamīna

026098.Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk.”

‌‌ ‍
Wa Mā 'Ađallanā 'Illā Al-Mujrimūna

026099.Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı.”

‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Famā Lanā Min Shāfi`īna

026100.İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok.”

‌ ‌ ‍‌
Wa Lā Şadīqin Ĥamīmin

026101.“Candan bir dostumuz da yok.”

‍‍‍
Falaw 'Anna Lanā Karratan Fanakūna Mina Al-Mu'uminīna

026102.Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.

‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026103.Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.

ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026104.Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametliolandır.

‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat Qawmu Nūĥin Al-Mursalīna

026105.Nûh’un kavmi de Peygamberleri yalanladı.

‍‍
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Nūĥun 'Alā Tattaqūna

026106.Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmektensakınmaz mısınız?”

‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun

026107.“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026108.“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajrī 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna

026109.“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancakâlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026110.“O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

‍‍‍ ‌‌‍
Qālū 'Anu'uminu Laka Wa Attaba`aka Al-'Ardhalūna

026111.Dediler ki: “Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sanainanır mıyız.”

‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌
Qāla Wa Mā `Ilmī Bimā Kānū Ya`malūna

026112.Nûh şöyle dedi: “Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?”

‌‌ ‌
'In Ĥisābuhum 'Illā `Alá Rabbī ۖ Law Tash`urūna

026113.“Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Biranlayabilseniz!”

‌‌ ‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌
Wa Mā 'Anā Biţāridi Al-Mu'uminīna

026114.“Ben inananları kovacak değilim.”

‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌
'In 'Anā 'Illā Nadhīrun Mubīnun

026115.“Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Qālū La'in Lam Tantahi Yā Nūĥu Latakūnanna Mina Al-Marjūmīna

026116.Dediler ki: “Ey Nûh! (Bu işten) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardanolacaksın!”

‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Qāla Rabbi 'Inna Qawmī Kadhdhabūni

026117.Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.”

‌‍
Fāftaĥ Baynī Wa Baynahum Fatĥāan Wa Najjinī Wa Man Ma`ī Mina Al-Mu'uminīna

026118.“Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olanmü’minleri kurtar.”

‌ ‌ ‌‍‌
Fa'anjaynāhu Wa Man Ma`ahu Fī Al-Fulki Al-Mashĥūni

026119.Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp)kurtardık.

‍‍‍‍ ‌‍‌
Thumma 'Aghraqnā Ba`du Al-Bāqīna

026120.Sonra da geride kalanları suda boğduk.

‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026121.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmişdeğillerdir.

ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026122.Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametliolandır.

‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat `Ādun Al-Mursalīna

026123.Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.

‍‍‌‌
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Hūdun 'Alā Tattaqūna

026124.Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmektensakınmaz mısınız?”

‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun

026125.“Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026126.“Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajrī 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna

026127.“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancakâlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Atabnūna Bikulli Rī`in 'Āyatan Ta`bathūna

026128.“Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyormusunuz?”

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Wa Tattakhidhūna Maşāni`a La`allakum Takhludūna

026129.“İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?”

‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Baţashtum Baţashtum Jabbārīna

026130.“Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.”

‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026131.“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

‍‍‍ ‌‌‍
Wa Attaqū Al-Ladhī 'Amaddakum Bimā Ta`lamūna

026132,133,134.“Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar,bahçeler ve pınarlar veren Allah’a karşı gelmekten sakının.”

‌‍‍‍ ‌ ‌
'Amaddakum Bi'an`āmin Wa Banīna

026133.

‍‍‍‍‌ ‌
Wa Jannātin Wa `Uyūnin

026134.

‍‍‍‍‌ ‌
'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin `Ažīmin

026135.“Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.”

‌‍ ‍‍‌‍‍
Qālū Sawā'un `Alaynā 'Awa`ažta 'Am Lam Takun Mina Al-Wā`ižīna

026136.Dediler ki: “Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bizegöre birdir.”

‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
'In Hādhā 'Illā Khuluqu Al-'Awwalīna

026137.“Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir.”

‌ ‌‌ ‍‍
Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna

026138.“Biz azaba uğratılacak da değiliz.”

Fakadhdhabūhu Fa'ahlaknāhum ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026139.Böylece onlar Nûh’u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

‍‍ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026140.Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat Thamūdu Al-Mursalīna

026141.Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı.

‍‍‌‌
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Şāliĥun 'Alā Tattaqūna

026142.Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmektensakınmaz mısınız?”

‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun

026143.“Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026144.“Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna

026145.“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancakâlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Atutrakūna Fī Mā Hāhunā 'Āminīna

026146,147,148.“Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde,meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?”

‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Fī Jannātin Wa `Uyūnin

026147.

‍‍‍‍‌ ‌
Wa Zurū`in Wa Nakhlin Ţal`uhā Hađīmun

026148.

‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍
Wa Tanĥitūna Mina Al-Jibāli Buyūtāanrihīna

026149.“Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.”

‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026150.“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

‍‍‍ ‌‌‍
Wa Lā Tuţī`ū 'Amra Al-Musrifīna

026151,152.“Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışlarınemrine itaat etmeyin.”

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Al-Ladhīna Yufsidūna Fī Al-'Arđi Wa Lā Yuşliĥūna

026152.

‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Qālū 'Innamā 'Anta Mina Al-Musaĥĥarīna

026153.Dediler ki: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.”

‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Mā 'Anta 'Illā Basharun Mithlunā Fa'ti Bi'āyatin 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna

026154.“Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isenhaydi bize bir mucize getir.”

‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qāla Hadhihiqatun Lahā Shirbun Wa Lakum Shirbu Yawmin Ma`lūmin

026155.Salih, şöyle dedi: “İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içmehakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır.”

‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍
Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābu Yawmin `Ažīmin

026156.“Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı siziyakalar.”

‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍
Fa`aqarūhā Fa'aşbaĥū Nādimīna

026157.Derken onu kestiler, fakat pişman oldular.

‍‌‌ ‍‌ ‌
Fa'akhadhahumu Al-`Adhābu ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026158.Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onlarınçoğu ise iman etmiş değillerdir.

‍‍‌ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026159.Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Al-Mursalīna

026160.Lût’un kavmi de peygamberleri yalanladı.

‍‍‍‌‍‌
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhumţun 'Alā Tattaqūna

026161.Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmektensakınmaz mısınız?”

‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun

026162.“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026163.“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna

026164.“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancakâlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Ata'tūna Adh-Dhukrāna Mina Al-`Ālamīna

026165,166.“Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlararasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan birtopluluksunuz.”

‍‍ ‍‍‍‌
Wa Tadharūna Mā Khalaqa Lakum Rabbukum Min 'Azwājikum ۚ Bal 'Antum Qawmun `Ādūna

026166.

‍‍‌‍‍ ‌‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌
Qālū La'in Lam Tantahi Yā Lūţu Latakūnanna Mina Al-Mukhrajīna

026167.Dediler ki: “Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka(şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!”

‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Qāla 'Innī Li`amalikum Mina Al-Qālīna

026168.Lût şöyle dedi: “Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işekızanlardanım.”

‍‍
Rabbi Najjinī Wa 'Ahlī Mimmā Ya`malūna

026169.“Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.”

‌‌ ‍‍‍‍‌
Fanajjaynāhu Wa 'Ahlahu~ 'Ajma`īna

026170,171.Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı birkadın hariç bütün ailesini kurtardık.

‍‍ ‌‌~
'Illā `Ajūzāan Al-Ghābirīna

026171.

‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Thumma Dammarnā Al-'Ākharīna

026172.Sonra diğerlerini helâk ettik.

‍‌ ‍‍
Wa 'Amţarnā `Alayhim Maţaan ۖ Fasā'a Maţaru Al-Mundharīna

026173.Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. (Başlarına geleceklerkonusunda) uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi!6

‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ۖ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026174.Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmişdeğillerdir.

ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026175.Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

‌‍‍‍‍‍‌
Kadhdhaba 'Aşĥābu Al-'Aykati Al-Mursalīna

026176.Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.

‌‍‍‍‍‍
'Idh Qāla Lahum Shu`aybun 'Alā Tattaqūna

026177.Hani Şuayb onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmazmısınız?”

‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun

026178.“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

‍ ‌‍‍‍
Fāttaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni

026179.Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

‍‍‍ ‌‌‍
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna

026180.“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancakâlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Awfū Al-Kayla Wa Lā Takūnū Mina Al-Mukhsirīna

026181.Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın.”

‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Wa Zinū Bil-Qisţāsi Al-Mustaqīmi

026182.“Doğru terazi ile tartın.”

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā'ahum Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīna

026183.“İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculukyaparak karışıklık çıkarmayın.”

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Wa Attaqū Al-Ladhī Khalaqakum Wa Al-Jibillata Al-'Awwalīna

026184.“Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.”

‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Qālū 'Innamā 'Anta Mina Al-Musaĥĥarīna

026185.Onlar şöyle dediler: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.”

‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Wa Mā 'Anta 'Illā Basharun Mithlunā Wa 'In Nažunnuka Lamina Al-Kādhibīna

026186.Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunusanıyoruz.”

‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Fa'asqiţ `Alaynā Kisafāan Mina As-Samā'i 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna

026187.“Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parçadüşür.”

‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qāla Rabbī 'A`lamu Bimā Ta`malūna

026188.Şuayb, “Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir” dedi.

‌‍‍‍ ‌ ‌
Fakadhdhabūhu Fa'akhadhahum `Adhābu Yawmi Až-Žullati ۚ 'Innahu Kāna `Adhāba Yawmin `Ažīmin

026189.Onlar Şuayb’ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onlarıyakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi.7

‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍‍ ‍‍‌‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan ۖ Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna

026190.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmişdeğillerdir.

ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu

026191.Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Innahu Latanzīlu Rabbi Al-`Ālamīna

026192.Şüphesiz bu Kur’an, âlemlerin Rabbi’nin indirmesidir.

‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Nazala Bihi Ar-Rūĥu Al-'Amīnu

026193,194,195.Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) seninkalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.

‍‍‌
`Alá Qalbika Litakūna Mina Al-Mundhirīna

026194.

‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
Bilisānin `Arabīyin Mubīnin

026195.

‍‍
Wa 'Innahu Lafī Zuburi Al-'Awwalīna

026196.Şüphesiz bu (Kur’an’ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında davardı.

‌‍‍‍‌
'Awalam Yakun Lahum 'Āyatan 'An Ya`lamahu `Ulamā'u Banī 'Isrā'īla

026197.İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri)için bir delil değil midir?

‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍
Wa Law Nazzalnāhu `Alá Ba`đi Al-'A`jamīna

026198,199.Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunukendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı.

‌ ‍‍‍ ‌ ‍
Faqara'ahu `Alayhim Mā Kānū Bihi Mu'uminīna

026199.

‌ ‍
Kadhālika Salaknāhu Fī Qulūbi Al-Mujrimīna

026200.İşte böylece biz onu (Kur’an’ı) suçluların kalbine soktuk.8

‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍
Lā Yu'uminūna Bihi Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma

026201,202,203.Onlar, farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elemdolu azabı görüp de, “Bize mühlet verilmez mi?” demedikçe, ona inanmazlar.

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌
Faya'tiyahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna

026202.

‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
Fayaqūlū Hal Naĥnu Munžarūna

026203.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Afabi`adhābinā Yasta`jilūna

026204.Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?

‌‌
'Afara'ayta 'In Matta`nāhum Sinīna

026205.Ey Muhammed! Ne dersin; biz onları yıllarca (dünya nimetlerinden)yararlandırsak,

‍ ‌‌
Thumma Jā'ahum Mā Kānū Yū`adūna

026206.Sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, (halleri niceolurdu?)

‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Mā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yumatta`ūna

026207.(Dünyada) yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.

‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Mā 'Ahlaknā Min Qaryatin 'Illā Lahā Mundhirūna

026208.Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.

‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌
Dhikrá Wa Mā Kunnā Žālimīna

026209.Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.

‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa Mā Tanazzalat Bihi Ash-Shayāţīnu

026210.O Kur’an’ı şeytanlar indirmemiştir.

Wa Mā Yanbaghī Lahum Wa Mā Yastaţī`ūna

026211.Zaten bu onların harcı değildir, buna güçleri de yetmez.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Innahum `Ani As-Sam`i Lama`zūlūna

026212.Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

‍ ‌
Falā Tad`u Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fatakūna Mina Al-Mu`adhdhabīna

026213.Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azabauğratılanlardan olursun!

‌ ‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Andhir `Ashīrataka Al-'Aqrabīna

026214.(Önce) en yakın akrabanı uyar.

‌‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍
Wa Akhfiđ Janāĥaka Limani Attaba`aka Mina Al-Mu'uminīna

026215.Mü’minlerden sana uyanlara kanatlarını indir.

‍‍
Fa'in `Aşawka Faqul 'Innī Barī'un Mimmā Ta`malūna

026216.Eğer sana karşı gelirlerse, “Şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerdenuzağım” de.

‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Tawakkal `Alá Al-`Azīzi Ar-Raĥīmi

026217,218,219.Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanıgören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et.

‍‍‍‍‌
Al-Ladhī Yarāka Ĥīna Taqūmu

026218.

‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Taqallubaka Fī As-Sājidīna

026219.

'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

026220.Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‍‍‍‍‍
Hal 'Unabbi'ukum `Alá Man Tanazzalu Ash-Shayāţīnu

026221.Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?

‌ ‌ ‍‌
Tanazzalu `Alá Kulli 'Affākin 'Athīmin

026222.Onlar, her günahkâr yalancıya inerler.

‌ ‌‍‍‍
Yulqūna As-Sam`a Wa 'Aktharuhumdhibūna

026223.Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.

‍ ‌‌ ‌
Wa Ash-Shu`arā'u Yattabi`uhumu Al-Ghāwūna

026224.Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.

‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
'Alam Tará 'Annahum Fī Kulli Wādin Yahīmūna

026225,226.Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar veyapmadıkları şeyleri söylerler.9

‌ ‌‍ ‌
Wa 'Annahum Yaqūlūna Mā Lā Yaf`alūna

026226.

‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Dhakarū Allaha Kathīrāan Wa Antaşarū Min Ba`di Mā Žulimū ۗ Wa Saya`lamu Al-Ladhīna Žalamū 'Ayya Munqalabin Yanqalibūna

026227.Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah’ı çok anan ve haksızlığauğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbeteuğrayacaklarını göreceklerdir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah