Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

23) Sūrat Al-Mu'uminūna

Printed format

23)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qad 'Aflaĥa Al-Mu'uminūna

023001.Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

‌ ‌
Al-Ladhīna HumŞalātihim Khāshi`ūna

023002.Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.

‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum `Ani Al-Laghwi Mu`rūna

023003.Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Lilzzakāati Fā`ilūna

023004.Onlar ki, zekatı öderler.

‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna

023005.Onlar ki, ırzlarını korurlar.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Illā `Alá 'Azwājihim 'W Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna

023006.Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır.Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna

023007.Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim `ūna

023008.Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.

‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalawātihim Yuĥāfižūna

023009.Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.

‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
'Ūlā'ika Humu Al-Wārithūna

023010.İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.

‍‍‌‍‍‍
Al-Ladhīna Yarithūna Al-Firdawsa Hum Fīhā Khālidūna

023011.Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedîkalacaklardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Min Sulālatin Min Ţīnin

023012.Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌
Thumma Ja`alnāhu NuţfatanQarārin Makīnin

023013.Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine)yerleştirdik.

‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Thumma Khalaq An-Nuţfata `Alaqatan Fakhalaq Al-`Alaqata Muđghatan Fakhalaq Al-Muđghata `Ižāmāan Fakasawnā Al-`Ižāma Laĥmāan Thumma 'Ansha'nāhu Khalqāan 'Ākhara ۚ Fatabāraka Allāhu 'Aĥsanu Al-Khāliqīna

023014.Sonra bu az suyu “alaka”haline getirdik. Alakayı da “mudga” 2yaptık.Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik.Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların engüzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Thumma 'Innakum Ba`da Dhālika Lamayyitūna

023015.Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz.

‍ ‌ ‌
Thumma 'Innakum Yawma Al-Qiyāmati Tub`athūna

023016.Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz.

‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Wa Laqad Khalaqnā Fawqakum Sab`a Ţarā'iqa Wa Mā Kunnā `Ani Al-Khalqi Ghāfilīna

023017.Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık.Bizyarattıklarımızdan habersiz değiliz.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Biqadarin Fa'askannāhu Fī Al-'Arđi ۖ Wa 'Innā `Alá Dhahābin Bihi Laqādirūna

023018.Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzündetuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.

‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Fa'ansha'nā Lakum Bihi Jannātin Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Lakum Fīhā Fawākihu Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna

023019.Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bubağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardanyiyorsunuz.

‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa Shajaratan Takhruju Min Ţūri Saynā'a Tanbutu Bid-Duhni Wa Şibghin Lil'ākilīna

023020.Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık kihem yağ, hem de yiyenlere katık verir.

‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Inna Lakum Al-'An`āmi La`ibratan ۖ Nusqīkum Mimmā Fī Buţūnihā Wa Lakum Fīhā Manāfi`u Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna

023021.Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindekisütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır veonlardan yersiniz de.

‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa `Alayhā Wa `Alá Al-Fulki Tuĥmalūna

023022.Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.

‌ ‌‌
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Faqāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu~ ۖ 'Afalā Tattaqūna

023023.Andolsun biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Eykavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur.Allah’a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?” dedi.

‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌~ ‌‌ ۖ‍‍
Faqāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Yurīdu 'An Yatafađđala `Alaykum Wa Law Shā'a Allāhu La'anzala Malā'ikatan Mā Sami`nā Bihadhā Fī 'Ābā'inā Al-'Awwalīna

023024.Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler:“Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. EğerAllah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle birşey duymadık.”

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
'In Huwa 'Illā Rajulun Bihi Jinnatun Fatarabbaşū Bihi Ĥattá Ĥīnin

023025.“Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onugözetleyiniz.”

‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni

023026.(Nûh), “Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi.

‌‍ ‍‍‍ ‌
Fa'awĥaynā 'Ilayhi 'Ani Aşna`i Al-Fulka Bi'a`yuninā Wa Waĥyinā Fa'idhā Jā'a 'Amrunā Wa Fāra At-Tannūru ۙ Fāsluk Fīhā Min Kullin Zawjayni Athnayni Wa 'Ahlaka 'Illā Man Sabaqa `Alayhi Al-Qawlu Minhum ۖ Wa Lā Tukhāţibnī Fī Al-Ladhīna Žalamū ۖ 'Innahum Mughraqūna

023027.Bunun üzerine Nûh’a, “Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre ogemiyi yap” diye vahyettik. “Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamayabaşlayınca, (sular coşup taştığında Nûh’a) dedik ki: “Her cins canlıdan(erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hükümverilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkındabana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır.”4

‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۙ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍‍‍
Fa'idhā Astawayta 'Anta Wa Man Ma`aka `Alá Al-Fulki Faquli Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Najjānā Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna

023028.Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: “Bizi zalim kavminelinden kurtaran Allah’a hamd olsun” de.

‌‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‌‍‍ ‍‍ ‍‍
Wa Qul Rabbi 'Anzilnī Munzalāan Mubārakāan Wa 'Anta Khayru Al-Munzilīna

023029.Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konukedenlerin en hayırlısısın.”

‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyātin Wa 'In Kunnā Lamubtalīna

023030.Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihanederiz.

‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qarnāan 'Ākharīna

023031.Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık.

‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Fa'arsalnā Fīhim Rasūlāan Minhum 'Ani A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu~ ۖ 'Afalā Tattaqūna

023032.Onlara, kendilerinden, “Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka hiçbirilahınız yoktur, hâlâ O’na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” diye öğütveren bir peygamber gönderdik.

‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌~ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa Qāla Al-Mala'u Min Qawmihi Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Biliqā'i Al-'Ākhirati Wa 'Atrafnāhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Ya'kulu Mimmā Ta'kulūna Minhu Wa Yashrabu Mimmā Tashrabūna

023033.O peygamberin kavminden, Allah’ı inkar eden, ahireti yalanlayan vebizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenlerşöyle dediler: “O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizşeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor.”

‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Wa La'in 'Aţa`tum Bashaan Mithlakum 'Innakum 'Idhāan Lakhāsirūna

023034.“Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyanauğrarsınız.”

‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
'Aya`idukum 'Annakum 'Idhā Mittum Wa Kuntum Tubāan Wa `Ižāmāan 'Annakum Mukhrajūna

023035.“O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrarmutlaka (diriltilip) çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?”

‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Hayhāta Hayhāta Limā Tū`adūna

023036.“Halbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!”

‍‍‍‍ ‌ ‌
'In Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Naĥnu Bimabthīna

023037.“Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrardiriltilecek değiliz.”

‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
'In Huwa 'Illā Rajulun Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan Wa Mā Naĥnu Lahu Bimu'uminīna

023038.“Bu, Allah’a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz onainanmayız.”

‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni

023039.O peygamber, “Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi.

‌‍ ‍‍‍ ‌
Qāla `Ammā Qalīlin Layuşbiĥunna Nādimīna

023040.Allah, “Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!” dedi.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Bil-Ĥaqqi Faja`alnāhum Ghuthā'an ۚ Fabu`dāan Lilqawmi Až-Žālimīna

023041.Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdide kendilerini çör-çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah’ınrahmetinden uzak olsun!

‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ۚ‌ ‍‍‍ ‍‍
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qurūnāan 'Ākharīna

023042.Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.

‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌‌ ‌‍‍‍
Mā Tasbiqu Min 'Ummatin 'Ajalahā Wa Mā Yasta'khirūna

023043.Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.

‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Thumma 'Arsalnā Rusulanā Tat ۖ Kulla Mā Jā'a 'Ummatan Rasūluhā Kadhdhabūhu ۚ Fa'atba`nā Ba`đahum Ba`đāan Wa Ja`alnāhum 'Aĥādītha ۚ Fabu`dāan Liqawmin Lā Yu'uminūna

023044.Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendipeygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helakettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavimAllah’ın rahmetinden uzak olsun!

‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍ۚ‌ ‍‍‍‌ ‌
Thumma 'Arsalnā Mūsá Wa 'Akhāhu Hārūna Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin

023045,46.Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn’u mucizelerimizle ve apaçık bir delilleFiravun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar)büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir toplulukoldular.

‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan `Ālīna

023046.

‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‌
Faqālū 'Anu'uminu Libasharayni Mithlinā Wa Qawmuhumā Lanā `Ābidūna

023047.Bu yüzden, “Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mıinanacağız” dediler.

‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌
Fakadhdhabūhumā Fakānū Mina Al-Muhlakīna

023048.Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerdenoldular.

Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba La`allahum Yahtadūna

023049.Andolsun, hidayete ersinler diye Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik.

‌ ‌‌ ‌ ‍‍
Wa Ja`alnā Abna Maryama Wa 'Ummahu~ 'Āyatan Wa 'Āwaynāhumā 'Ilá Rabwatin Dhāti Qarārin Wa Ma`īnin

023050.Meryem oğlu İsa’yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisinide oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.

‍ ‌‌~ ‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Ar-Rusulu Kulū Mina Aţ-Ţayyibāti Wa A`malū Şāliĥāan ۖ 'Innī Bimā Ta`malūna `Alīmun

023051.Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz.Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ۖ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Hadhihi~ 'Ummatukum 'Ummatan Wāĥidatan Wa 'Anā Rabbukum Fa Attaqūni

023052.Şüphesiz bu (İslâm) tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben deRabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.

‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Fataqaţţa`ū 'Amrahum Baynahum Zubuan ۖ Kullu Ĥizbin Bimā Ladayhim Farūna

023053.(İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hergrup kendinde bulunan ile sevinmektedir.

‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍
FadharhumGhamratihim Ĥattá Ĥīnin

023054.Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıylabaş başa bırak!

‍‍
'Ayaĥsabūna 'Annamā Numidduhum Bihi Min Mālin Wa Banīna

023055,56.Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğinekoştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar!

‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‌
Nusāri`u Lahum Al-Khayrāti ۚ Bal Lā Yash`urūna

023056.

‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Hum Min Khashyati Rabbihim Mushfiqūna

023057.Rablerinin azametinden korkup titreyenler,

‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Hum Bi'āyāti Rabbihim Yu'uminūna

023058.Rablerinin âyetlerine inananlar,

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Hum Birabbihim Lā Yushrikūna

023059.Rablerine ortak koşmayanlar,

‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Yu'utūna Mā 'Ātaw Wa Qulūbuhum Wa Jilatun 'Annahum 'Ilá Rabbihim ji`ūna

023060.Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,

‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍
'Ūlā'ika Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa Hum Lahā Sābiqūna

023061.İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā ۖ Wa Ladaynā Kitābun Yanţiqu Bil-Ĥaqqi ۚ Wa Hum Lā Yužlamūn

023062.Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızdahakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar.

‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Bal QulūbuhumGhamratin Min Hādhā Wa Lahum 'A`mālun Min Dūni Dhālika Hum Lahā `Āmilūna

023063.Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur’an’a karşı bir gaflet içindedir.Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır.

‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌
Ĥattá 'Idhā 'Akhadhnā Mutrafīhim Bil-`Adhābi 'Idhā Hum Yaj'arūna

023064.Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrakyakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar

‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Lā Taj'arū Al-Yawma ۖ 'Innakum Minnā Lā Tunşarūna

023065.Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz.

‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qad Kānat 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum `Alá 'A`qābikum Tankişūna

023066,67.Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarakarkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Mustakbirīna Bihi Sāmirāan Tahjurūna

023067.

‍‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌
'Afalam Yaddabbarū Al-Qawla 'Am Jā'ahum Mā Lam Ya'ti 'Ābā'ahumu Al-'Awwalīna

023068.Onlar bu sözü (Kur’an’ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, öncekiatalarına gelmeyen bir şey mi geldi?

‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
'Am Lam Ya`rifū Rasūlahum Fahum Lahu Munkirūna

023069.Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onuinkar ediyorlar?

‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌
'Am Yaqūlūna Bihi Jinnatun ۚ Bal Jā'ahum Bil-Ĥaqqi Wa 'Aktharuhum Lilĥaqqi Kārihūna

023070.Yoksa “O cinnet getirmiş” mi diyorlar? Hayır o, onlara hakkı getirdi.Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍
Wa Lawi Attaba`a Al-Ĥaqqu 'Ahwā'ahum Lafasadati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu Wa Man Fīhinna ۚ Bal 'Ataynāhum Bidhikrihim Fahum `An Dhikrihim Mu`rūna

023071.Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlardabulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini(Kur’an’ı) getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.

‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍
'Am Tas'aluhum Kharjāan Fakharāju Rabbika Khayrun ۖ Wa Huwa Khayru Ar-ziqīna

023072.Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (dainanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin enhayırlısıdır.

‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Wa 'Innaka Latad`ūhum 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin

023073.Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.

‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati `Ani Aş-Şirāţi Lanākibūna

023074.Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Law Raĥimnāhum Wa Kashafnā Mā Bihim Min Đurrin Lalajjū Fī Ţughyānihim Ya`mahūna

023075.Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıklarıiçinde bocalayıp kalırlardı.

‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍
Wa Laqad 'Akhadhnāhum Bil-`Adhābi Famā Astakānū Lirabbihim Wa Mā Yatađarra`ūna

023076.Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerineboyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar.

‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ĥattá 'Idhā Fataĥnā `Alayhim Bābāan Dhā `Adhābin Shadīdin 'Idhā Hum Fīhi Mublisūna

023077.Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsınonun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir.

‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'a Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata ۚ Qalīlāan Mā Tashkurūna

023078.Halbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Nekadar az şükrediyorsunuz!

‌‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌
Wa Huwa Al-Ladhī Dhara'akum Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Tuĥsharūna

023079.O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O’nun huzurundatoplanacaksınız.

‌‌‍‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Wa Huwa Al-Ladhī Yuĥyī Wa Yumītu Wa Lahu Akhtilāfu Al-Layli Wa An-Nahāri ۚ 'Afalā Ta`qilūna

023080.O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi deO’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Bal Qālū Mithla Mā Qāla Al-'Awwalūna

023081.Hayır onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler.

‌ ‌
Qālū 'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna

023082.Dediler ki: “Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını halinegeldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?”

‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Laqad Wu`idnā Naĥnu Wa 'Ābā'uunā Hādhā Min Qablu 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna

023083.Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Buöncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir.

‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌
Qul Limani Al-'Arđu Wa Man Fīhā 'In Kuntum Ta`lamūna

023084.De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kimeaittir?”

‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul 'Afalā Tadhakkarūna

023085.Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?”de.

‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‌
Qul Man Rabbu As-Samāwāti As-Sab`i Wa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi

023086.De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”

‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul 'Afalā Tattaqūna

023087..“Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmazmısınız?” de.

‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Qul Man Biyadihi Malakūtu Kulli Shay'in Wa Huwa Yujīru Wa Lā Yujāru `Alayhi 'In Kuntum Ta`lamūn

023088.De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan,kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?”

‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Sayaqūlūna Lillāh ۚ Qul Fa'annā Tusĥarūna

023089.“Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?” de.

‍‍‍‍ ۚ ‍‌ ‌
Bal 'Ataynāhum Bil-Ĥaqqi Wa 'Innahum Lakādhibūna

023090.Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

‌ ‍ ‌‌‍ ‌
Attakhadha Allāhu Min Waladin Wa Mā Kāna Ma`ahu Min 'Ilahin ۚ 'Idhāan Ladhahaba Kullu 'Ilahin Bimā Khalaqa Wa La`alā Ba`đuhum `Alá Ba`đin ۚ Subĥāna Allāhi `Ammā Yaşifūna

023091,92.Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilahyoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlakabirbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilenAllah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştuklarıortaklardan çok yücedir.

‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fata`ālá `Ammā Yushrikūna

023092.

‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Qul Rabbi 'Immā Turiyannī Mā Yū`adūna

023093,94.De ki: “Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlakagöstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.”

‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Rabbi Falā Taj`alnī Fī Al-Qawmi Až-Žālimīna

023094.

‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa 'Innā `Alá 'An Nuriyaka Mā Na`iduhum Laqādirūna

023095.Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüzyeter.

‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu As-Sayyi'ata ۚ Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaşifūna

023096.Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmaktaoldukları şeyleri daha iyi biliriz.

ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Qul Rabbi 'A`ūdhu Bika Min Hamazāti Ash-Shayāţīni

023097.De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.”

‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‌
Wa 'A`ūdhu Bika Rabbi 'An Yaĥđurūni

023098.“Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

‌‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌
Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Aĥadahumu Al-Mawtu Qāla Rabbi Arji`ūni

023099,100.Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya gerigönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Busadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında,tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) birperde (berzah) vardır.

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍
La`allī 'A`malu Şāliĥāan Fīmā Taraktu ۚ Kallā ۚ 'Innahā Kalimatun Huwa Qā'iluhā ۖ Wa Min Warā'ihim Barzakhun 'Ilá Yawmi Yub`athūna

023100.

‍‌‌ ‌ ‍ ۚۚ‍‌ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Falā 'Ansāba Baynahum Yawma'idhin Wa Lā Yatasā'alūna

023101.Sûr’a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığıkalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır.

‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Faman Thaqulat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna

023102.Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin takendileridir.

‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‍‍
Wa Man Khaffat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fī Jahannama Khālidūna

023103.Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyanauğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.

‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
Talfaĥu Wujūhahumu An-Nāru Wa Hum Fīhā Kāliĥūna

023104.Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.

‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌
'Alam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum Bihā Tukadhdhibūna

023105.Allah, “Âyetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?” der.

‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Rabbanā Ghalabat `Alaynā Shiqwatunā Wa Kunnā Qawmāan Đāllīna

023106.Onlar da şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştükve sapık bir toplum olduk.”

‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌
Rabbanā 'Akhrijnā Minhā Fa'in `Udnā Fa'innā Žālimūna

023107.“Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar günaha) dönersekşüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz.”

‌ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌
Qāla Akhsa'ū Fīhā Wa Lā Tukallimūni

023108.Allah, ”Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!” der.

‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
'Innahu Kāna Farīqun Min `Ibādī Yaqūlūna Rabbanā 'Āmannā Fāghfir Lanā Wa Arĥamnā Wa 'Anta Khayru Ar-ĥimīna

023109.Kullarımdan, “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhametet, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın” diyen bir grup var idi.

‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Fāttakhadhtumūhum Sikhrīyāan Ĥattá 'Ansawkum Dhikrī Wa Kuntum Minhum Tađĥakūna

023110.Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayıunutturdu. Onlara hep gülüyordunuz.

‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
'Innī Jazaytuhumu Al-Yawma Bimā Şabarū 'Annahum Humu Al-Fā'izūna

023111.Sabretmiş olmaları sebebiyle, bugün ben onları mükafatlandırdım.Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir.

‌ ‌‍‍
Qāla Kam Labithtum Al-'Arđi `Adada Sinīna

023112.Allah (inkarcılara) “Yeryüzünde kaç sene kaldınız?” diye sorar.

‌‍ ‌‌
Qālū Labithnā Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin Fās'ali Al-`Āddīna

023113.Onlar, “Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesaptutanlara sor” derler.

‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Qāla 'In Labithtum 'Illā Qalīlāan ۖ Law 'Annakum Kuntum Ta`lamūna

023114.Allah şöyle der: “Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce)bilmiş olsaydınız.”

‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍
'Afaĥasibtum 'Annamā Khalaqnākum `Abathāan Wa 'Annakum 'Ilaynā Lā Turja`ūna

023115.“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi misandınız?”

‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Fata`ālá Allāhu Al-Maliku Al-Ĥaqqu ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-Karīmi

023116.Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. Oşerefli ve yüce arşın Rabbidir.

ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Wa Man Yad`u Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Lā Burhāna Lahu Bihi Fa'innamā Ĥisābuhu `Inda Rabbihi~ ۚ 'Innahu Lā Yufliĥu Al-Kāfirūna

023117.Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başkabir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirlerasla kurtuluşa eremezler.

‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ
Wa Qul Rabbi Aghfir Wa Arĥam Wa 'Anta Khayru Ar-ĥimīna

023118.De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin enhayırlısısın!”

‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah