Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

22) Sūrat Al-Ĥaj

Printed format

22)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū ۚ Rabbakum 'Inna Zalzalata As-Sā`ati Shay'un `Ažīmun

022001.Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyametsarsıntısı çok büyük bir şeydir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ۚ‍ ‍‌ ‍‍‍
Yawma Tarawnahā Tadh/halu Kullu Murđi`atin `Ammā 'Arđa`at Wa Tađa`u Kullu Dhāti Ĥamlin Ĥamlahā Wa Tará An-Nāsa Sukārá Wa Mā Hum Bisukārá Wa Lakinna `Adhāba Allāhi Shadīdun

022002.Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundangeçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoşgörürsün; halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah’ın azabı çokşiddetlidir.

‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌
Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Yattabi`u Kulla Shayţānin Marīdin

022003.İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkındatartışmaya girer ve her azgın şeytanınardına düşer.

‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍
Kutiba `Alayhi 'Annahu Man Tawallāhu Fa'annahu Yuđilluhu Wa Yahdīhi 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri

022004.Şeytan hakkında, “Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırırve onu cehennem azabına sürükler” diye yazılmıştır.

‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'In KuntumRaybin Mina Al-Ba`thi Fa'innā Khalaqnākum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Min `Alaqatin Thumma Min Muđghatin Mukhallaqatin Wa Ghayri Mukhallaqatin Linubayyina Lakum ۚ Wa Nuqirru Al-'Arĥāmi Mā Nashā'u 'Ilá 'Ajalin Musamman Thumma Nukhrijukum Ţiflāan Thumma Litablughū 'Ashuddakum ۖ Wa Minkum Man Yutawaffá Wa Minkum Man Yuraddu 'Ilá 'Ardhali Al-`Umuri Likaylā Ya`lama Min Ba`di `Ilmin Shay'āan ۚ Wa Tará Al-'Arđa Hāmidatan Fa'idhā 'Anzalnā `Alayhā Al-Mā'a Ahtazzat Wa Rabat Wa 'Anbatat Min Kulli Zawjin Bahījin

022005.Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüpheiçindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az birsudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsizbir “mudga”danyarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım.Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizibir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tamgücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur.Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki,bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkurugörürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır veher türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ۚ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌‍ ‍‌
Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Annahu Yuĥyī Al-Mawtá Wa 'Annahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

022006.Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O herşeye hakkıyla kadirdir.

‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Wa 'Anna As-Sā`ata 'ĀtiyatunRayba Fīhā Wa 'Anna Allāha Yab`athu Man Al-Qubūri

022007.Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesizAllah kabirdeki kimseleri diriltecektir.

‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudan Wa Lā Kitābin Munīrin

022008,9.İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi,ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah’ınyolundan saptırmak için, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada birrezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.

‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Thāniya `Iţfihi Liyuđilla `An Sabīli Allāhi ۖ Lahu Fī Ad-DunKhizyun ۖ Wa Nudhīquhu Yawma Al-Qiyāmati `Adhāba Al-Ĥarīqi

022009.

‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۖ ‍‌‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Dhālika Bimā Qaddamat Yadāka Wa 'Anna Allāha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi

022010.(Ona), “İşte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allahkesinlikle kullara zulmedici değildir” (denir.)

‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Ya`budu Allāha `Alá Ĥarfin ۖ Fa'in 'Aşābahu Khayrun Aţma'anna Bihi ۖ Wa 'In 'Aşābat/hu Fitnatun Anqalaba `Alá Wajhihi Khasira Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirata Dhālika ۚ Huwa Al-Khusrānu Al-Mubīnu

022011.İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder.Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına birkötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir,ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.

‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ‌ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Yad`ū Min Dūni Allāhi Mā Lā Yađurruhu Wa Mā Lā Yanfa`uhu ۚ Dhālika Huwa Ađ-Đalālu Al-Ba`īdu

022012.O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeyleretapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir.

‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍
Yad`ū Laman Đarruhu~ 'Aqrabu Min Naf`ihi ۚ Labi'sa Al-Mawlá Wa Labi'sa Al-`Ashīru

022013.Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O (taptığı) ne kötüyardımcı, ne fena yoldaştır!

‌ ‍‌ ~‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌
'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۚ 'Inna Allāha Yaf`alu Mā Yurīdu

022014.Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklarakan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.

‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍
Man Kāna Yažunnu 'An Lan Yanşurahu Allāhu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Falyamdud Bisababin 'Ilá As-Samā'i Thumma Liyaqţa` Falyanžur Hal Yudh/hibanna Kayduhu Mā Yaghīžu

022015.Her kim ona (Muhammed’e) Allah’ın dünyada ve ahirette asla yardımetmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assında bir baksın; başvurduğu (bu yöntem), öfkelendiği şeyi giderecek mi?4

‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Kadhalika 'Anzalnāhu 'Āyātin Bayyinātin Wa 'Anna Allāha Yahdī Man Yurīdu

022016.Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğinidoğru yola iletir.

‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hādū Wa Aş-Şābi'īna Wa An-Naşārá Wa Al-Majūsa Wa Al-Ladhīna 'Ashrakū 'Inna Allāha Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Shahīdun

022017.Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sabiîler, Hıristiyanlar, Mecûsilerve Allah’a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarındamutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍ۚ ‍ ‌ ‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Yasjudu Lahu Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi Wa Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru Wa An-Nujūmu Wa Al-Jibālu Wa Ash-Shajaru Wa Ad-Dawābbu Wa Kathīrun Mina An-Nāsi ۖ Wa Kathīrun Ĥaqqa `Alayhi Al-`Adhābu ۗ Wa Man Yuhini Allāhu Famā Lahu Min Mukrimin ۚ 'Inna Allāha Yaf`alu Mā Yashā'u

022018.Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay,yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secdeetmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsaona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğiniyapar.

‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ‍‌ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Hadhāni Khaşmāni Akhtaşamū Fī Rabbihim ۖ Fa-Al-Ladhīna Kafarū Quţţi`at Lahum Thiyābun Min Nārin Yuşabbu Min Fawqi Ru'ūsihimu Al-Ĥamīmu

022019.İşte iki hasım taraf ki, Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir.Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarınınüstünden de kaynar su dökülür.

‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍
Yuşharu Bihi Mā Fī Buţūnihim Wa Al-Julūdu

022020.Onunla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.

‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Lahum Maqāmi`u Min Ĥadīdin

022021.Onlar için bir de demirden topuzlar vardır.

‍‍‍ ‍‌
Kullamā 'Adū 'An Yakhrujū Minhā Min Ghammin 'U`īdū Fīhā Wa Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi

022022.Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geridöndürülürler ve onlara, “Tadın yangın azabını” denilir.

‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍‍‌
'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan ۖ Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun

022023.Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklarakan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerlesüsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.

‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ۖ ‌ ‌ ‍
Wa Hudū 'Ilá Aţ-Ţayyibi Mina Al-Qawli Wa Hudū 'Ilá Şirāţi Al-Ĥamīdi

022024.Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah’ınyoluna iletilmişlerdir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Al-Ladhī Ja`alnāhu Lilnnāsi Sawā'an Al-`Ākifu Fīhi Wa Al-Bādi ۚ Wa Man Yurid Fīhi Bi'ilĥādin Bižulmin Nudhiqhu Min `Adhābin 'Alīmin

022025.İnkar edenler ile Allah’ın yolundan ve içinde, yerli, misafir bütüninsanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram’dan alıkoyanlar (azabı haketmişlerdir.) Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elemdolu bir azaptan tattıracağız.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Wa 'Idh Bawwa'nā Li'ibhīma Makāna Al-Bayti 'An Lā Tushrik Bī Shay'āan Wa Ţahhir Baytiya Lilţţā'ifīna Wa Al-Qā'imīna Wa Ar-Rukka`i As-Sujūdi

022026.Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma;evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle”diye belirlemiştik.

‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌
Wa 'Adhdhin An-Nāsi Bil-Ĥajji Ya'tūka Rijālāan Wa `Alá Kulli Đāmirin Ya'tīna Min Kulli Fajjin `Amīqin

022027.İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzakyollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌
Liyash/hadū Manāfi`a Lahum Wa Yadhkurū Asma Allāhi Fī 'Ayyāmin Ma`lūmātin `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`ām ۖ Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Bā'isa Al-Faqīra

022028.Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar veAllah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerinebelli günlerde(onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artıkonlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

‌ ‌‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Thumma Liyaqđū Tafathahum Wa Līūfū Nudhūrahum Wa Līaţţawwafū Bil-Bayti Al-`Atīqi

022029.Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-iAtik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.

‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Dhālika Wa Man Yu`ažžim Ĥurumāti Allāhi Fahuwa Khayrun Lahu `Inda Rabbihi ۗ Wa 'Uĥillat Lakumu Al-'An`ām 'Illā Mā Yutlá `Alaykum ۖjtanibū Ar-Rijsa Mina Al-'Awthāni Wa Ajtanibū Qawla Az-Zūri

022030.Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katındakendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin)dışındabütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapmapisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‌
Ĥunafā'a Lillāh Ghayra Mushrikīna Bihi ۚ Wa Man Yushrik Billāhi Faka'annamā Kharra Mina As-Samā'i Fatakhţafuhu Aţ-Ţayru 'Aw Tahwī Bihi Ar-Rīĥu Fī Makānin Saĥīqin

022031.Allah’a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah’a ortak koşarsa,sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yeresürüklüyor gibidir

‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍
Dhālika Wa Man Yu`ažžim Sha`ā'ira Allāhi Fa'innahā Min Taq Al-Qulūbi

022032.Bu böyle. Her kim de Allah’ın nişanelerini (kurbanlıklarını)yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (Allah’a karşı gelmektensakınmasından)dır.

‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍
Lakum Fīhā Manāfi`u 'Ilá 'Ajalin Musamman Thumma Maĥilluhā 'Ilá Al-Bayti Al-`Atīqi

022033.Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır.Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)’dir.

‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍
Wa Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Liyadhkurū Asma Allāhi `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`āmi ۗ Fa'ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Falahu~ 'Aslimū ۗ Wa Bashshiri Al-Mukhbitīna

022034.Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlarüzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizinilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçakgönüllüleri müjdele!

‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‍‌ ‍‍ ۗ‌ ‌‌‌~ۗ ‌‌ ‍‍
Al-Ladhīna 'Idhā Dhukira Allāhu Wajilat Qulūbuhum Wa Aş-Şābirīna `Alá Mā 'Aşābahum Wa Al-Muqīmī Aş-Şalāati Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna

022035.Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelenmusibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarakverdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Budna Ja`alnāhā Lakum Min Sha`ā'iri Allāhi Lakum Fīhā Khayrun ۖdhkurū Asma Allāhi `Alayhā Şawāffa ۖ Fa'idhā Wajabat Junūbuhā Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Qāni`a Wa Al-Mu`tarra ۚ Kadhālika Sakhkharnāhā Lakum La`allakum Tashkurūna

022036.Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dinininnişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf safsıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın adını anın.Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyenfakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diyeonları böylece sizin hizmetinize verdik.

‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‌ ‌
Lan Yanāla Allāha Luĥūmuhā Wa Lā Dimā'uuhā Wa Lakin Yanāluhu At-Taqwá Minkum ۚ Kadhālika Sakhkharahā Lakum Litukabbirū Allaha `Alá Mā Hadākum ۗ Wa Bashshiri Al-Muĥsinīna

022037.Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizintakvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizinhizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyüktanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.

‍‌‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ۗ ‌‌
'Inna Allāha Yudāfi`u `Ani Al-Ladhīna 'Āmanū ۗ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Kulla Khawwānin Kafūrin

022038.Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörüsevmez.

‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌
'Udhina Lilladhīna Yuqātalūna Bi'annahum Žulimū ۚ Wa 'Inna Allāha `Alá Naşrihim Laqadīrun

022039.Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad içinizin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna 'Ukhrijū Min Diyārihim Bighayri Ĥaqqin 'Illā 'An Yaqūlū Rabbunā Al-Lahu ۗ Wa Lawlā Daf`u Allāhi An-Nāsa Ba`đahum Biba`đin Lahuddimat Şawāmi`u Wa Biya`un Wa Şalawātun Wa Masājidu Yudhkaru Fīhā Asmu Allāhi Kathīrāan ۗ Wa Layanşuranna Allāhu Man Yanşuruhu~ ۗ 'Inna Allāha Laqawīyun `Azīzun

022040.Onlar, haksız yere, sırf, “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden dolayıyurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmınıbir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çok anılanmanastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi.Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesizki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍ۗ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍~ ۗ ‍ ‍‍‍
Al-Ladhīna 'In Makkannāhum Al-'Arđi 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Wa 'Amarū Bil-Ma`rūfi Wa Nahaw `Ani Al-Munkari ۗ Wa Lillāh `Āqibatu Al-'Umūri

022041.Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkan veiktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder vekötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.

‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۗ
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Thamūdu

022042.Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki, onlardan önce Nûh, Âd veSemûd kavimleri de (peygamberlerini) yalanlamışlardı.

‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Wa Qawmu 'Ibhīma Wa Qawmu Lūţin

022043,44.İbrahim’in kavmi ile Lût’un kavmi ve Medyen halkı da(yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühletverdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış,(gördüler).

‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa 'Aşĥābu Madyana ۖ Wa Kudhdhiba Mūsá Fa'amlaytu Lilkāfirīna Thumma 'Akhadhtuhum ۖ Fakayfa Kāna Nakīri

022044.

‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ۖ‍‍‍ ‍‍‍
Faka'ayyin Min Qaryatin 'Ahlaknāhā Wa Hiya Žālimatun Fahiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Wa Bi'rin Mu`aţţalatin Wa Qaşrin Mashīdin

022045.Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüşçatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular,nice muhteşem saraylar vardır!

‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fatakūna Lahum Qulūbun Ya`qilūna Bihā 'Aw 'Ādhānun Yasma`ūna Bihā ۖ Fa'innahā Lā Ta`má Al-'Abşāru Wa Lakin Ta`má Al-Qulūbu Allatī Fī Aş-Şudūri

022046.Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecekkulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözlerdeğil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.

‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa Lan Yukhlifa Allāhu Wa`dahu ۚ Wa 'Inna Yawmāan `Inda Rabbika Ka'alfi Sanatin Mimmā Ta`uddūna

022047.Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla va’dinden caymaz.Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.

‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin 'Amlaytu Lahā Wa Hiya Žālimatun Thumma 'Akhadhtuhā Wa 'Ilayya Al-Maşīru

022048.Zalim oldukları halde, mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımlayakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır.

‍‌ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innamā 'Anā Lakum Nadhīrun Mubīnun

022049.De ki: “Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun

022050.Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için birbağışlama, güzel bir nimet (cennet) vardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Sa`aw Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi

022051.Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlarcehennemliklerdir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūlin Wa Lā Nabīyin 'Illā 'Idhā Tamanná 'Alqá Ash-Shayţānu Fī 'Umnīyatihi Fayansakhu Allāhu Mā Yulqī Ash-Shayţānu Thumma Yuĥkimu Allāhu 'Āyātihi Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

022052.Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiğizaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allahşeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyetlerini sağlamlaştırır. Allahhakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.7

‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ۗ‍‍‍
Liyaj`ala Mā Yulqī Ash-Shayţānu Fitnatan Lilladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Qāsiyati Qulūbuhum ۗ Wa 'Inna Až-Žālimīna Lafī Shiqāqin Ba`īdin

022053.Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlarile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar.Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Liya`lama Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbika Fayu'uminū Bihi Fatukhbita Lahu Qulūbuhum ۗ Wa 'Inna Allāha Lahādi Al-Ladhīna 'Āmanū 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin

022054.Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hakolduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri onasaygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleridoğru yola iletir.

‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa Lā Yazālu Al-Ladhīna Kafarū Fī Miryatin Minhu Ĥattá Ta'tiyahumu As-Sā`atu Baghtatan 'Aw Ya'tiyahum `Adhābu Yawmin `Aqīmin

022055.İnkar edenler, kendilerine kıyamet ansızın gelinceye, yahut da onlarakısır bir gününazabı gelip çatıncaya dek o Kur’an’dan bir şüphe içindekalırlar.

‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍
Al-Mulku Yawma'idhin Lillāh Yaĥkumu Baynahum ۚ Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fī Jannāti An-Na`īmi

022056.İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah’ındır. O, insanların arasında hükmünü verir.Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri’ndedirler.

ۚ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Fa'ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun

022057.İnkar edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için dealçaltıcı bir azap vardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Hājarū Fī Sabīli Allāhi Thumma Qutilū 'Aw Mātū Layarzuqannahumu Allāhu Rizqāan Ĥasanāan ۚ Wa 'Inna Allāha Lahuwa Khayru Ar-ziqīna

022058.Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlaragelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok kiAllah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Layudkhilannahum Mudkhalāan Yarđawnahu ۗ Wa 'Inna Allāha La`alīmun Ĥalīmun

022059.Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allahhakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍
Dhālika Wa Man `Āqaba Bimithli Mā `Ūqiba Bihi Thumma Bughiya `Alayhi Layanşurannahu Allāhu ۗ 'Inna Allāha La`afūwun Ghafūrun

022060.Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verirde sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiçşüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.

‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‌
Dhālika Bi'anna Allāha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Al-Layli Wa 'Anna Allāha Samī`un Başīrun

022061.Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de geceniniçine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Huwa Al-Bāţilu Wa 'Anna Allāha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru

022062.Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıklarıise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌
'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fatuşbiĥu Al-'Arđu Mukhđarratan ۗ 'Inna Allāha Laţīfun Khabīrun

022063.Allah’ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunugörmedin mi? Şüphesiz, Allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır.

‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍
Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa 'Inna Allāha Lahuwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu

022064.. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Şüphesiz ki Allahelbette zengindir, elbette övgüye layıktır.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Sakhkhara Lakum Mā Fī Al-'Arđi Wa Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bi'amrihi Wa Yumsiku As-Samā'a 'An Taqa`a `Alá Al-'Arđi 'Illā Bi'idhnihi~ ۗ 'Inna Allāha Bin-Nāsi Lara'ūfun Raĥīmun

022065.Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıpgitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerinüzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çokesirgeyici, çok merhametlidir.

‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Wa Huwa Al-Ladhī 'Aĥyākum Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum ۗ 'Inna Al-'Insāna Lakafūrun

022066.O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecekolandır. Şüphesiz, insan çok nankördür.

‌ ‍ ۗ ‍‍‍‍
Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Hum Nāsikūhu ۖ Falā Yunāzi`unnaka Fī Al-'Amri ۚ Wa Ad`u 'Ilá Rabbika ۖ 'Innaka La`alá Hudan Mustaqīmin

022067.Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde dinişinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiçşüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.

‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ۖ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Wa 'In Jādalūka Faquli Allāhu 'A`lamu Bimā Ta`malūna

022068.Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki: “Allah yapmakta olduğunuzu dahaiyi bilmektedir.”

‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Al-Lahu Yaĥkumu Baynakum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kuntum Fīhi Takhtalifūna

022069.Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allaharanızda hüküm verecektir.

‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Alam Ta`lam 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Fī As-Samā'i Wa Al-'Arđi ۗ 'Inna Dhālika Fī Kitābin ۚ 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun

022070.Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir.Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i mahfuz’da)dır. Şüphesiz buAllah’a göre çok kolaydır.

‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۗ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌
Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan Wa Mā Laysa Lahum Bihi `Ilmun ۗ Wa Mā Lilžžālimīna Min Naşīrin

022071.Onlar, Allah’ı bırakıp, hakkında Allah’ın hiçbir delil indirmediği,kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kullukederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Ta`rifu Fī Wujūhi Al-Ladhīna Kafarū Al-Munkara ۖ Yakādūna Yasţūna Bial-Ladhīna Yatlūna `Alayhim 'Āyātinā ۗ Qul 'Afa'unabbi'ukum Bisharrin Min Dhalikumu ۗ An-Nāru Wa`adahā Al-Lahu Al-Ladhīna Kafarū ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru

022072.Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüzifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimiziokuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki: “Şimdi size bu durumdandahabeterini haber vereyim mi: Ateş... Allah onu kafirlere vaad etti. Ne kötüvarış yeridir orası!”

‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ۗ ‍ ‌ ‌ ‍‌ۗ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Đuriba Mathalun Fāstami`ū Lahu~ ۚ 'Inna Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi Lan Yakhluqū Dhubābāan Wa Lawi Ajtama`ū Lahu ۖ Wa 'In Yaslubhumu Adh-Dhubābu Shay'āan Lā Yastanqidhūhu Minhu ۚ Đa`ufa Aţ-Ţālibu Wa Al-Maţlūbu

022073.Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah’tanbaşka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalarbile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen deâciz, istenen de.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ~ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍ ‌‍‍
Qadarū Allaha Ĥaqqa Qadrihi~ ۗ 'Inna Allāha Laqawīyun `Azīzun

022074.Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir,mutlak güç sahibidir.

‍‌‌‍ ‍ ۗ ‍ ‍‍‍
Al-Lahu Yaşţafī Mina Al-Malā'ikati Rusulāan Wa Mina An-Nāsi ۚ 'Inna Allāha Samī`un Başīrun

022075.Allah meleklerden de resüller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allahhakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum ۗ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru

022076.Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de(yapacaklarını da) bilir. Bütün işler hep Allah’a döndürülür.

‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۗ ‌‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Arka`ū Wa Asjudū Wa A`budū Rabbakum Wa Af`alū Al-Khayra La`allakum Tufliĥūna

022077.Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayırişleyin ki kurtuluşa eresiniz.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa Jāhidū Fī Al-Lahi Ĥaqqa Jihādihi ۚ Huwa Ajtabākum Wa Mā Ja`ala `Alaykum Ad-Dīni Min Ĥarajin ۚ Millata 'Abīkum 'Ibhīma ۚ Huwa Sammākumu Al-Muslimyna Min Qablu Wa Fī Hādhā Liyakūna Ar-Rasūlu Shahīdāan `Alaykum Wa Takūnū Shuhadā'a `Alá An-Nāsi ۚ Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa A`taşimū Billāhi Huwa Mawlākum ۖ Fani`ma Al-Mawlá Wa Ni`ma An-Naşīru

022078.Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinizehiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah sizi hemdaha önce hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygambersize şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahitt (ve örnek)olasınız.1Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın.O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!

ۚ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah