Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

21) Sūrat Al-'Anbyā'

Printed format

21)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqtaraba Lilnnāsi Ĥisābuhum Wa HumGhaflatin Mu`rūna

021001.İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüzçevirmekteler.

‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Mā Ya'tīhim Min Dhikrin Min Rabbihim Muĥdathin 'Illā Astama`ūhu Wa Hum Yal`abūna

021002,3.Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlarmutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. Ozulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da ancak sizin gibi bir insan.Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?”

‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍
Lāhiyatan Qulūbuhum ۗ Wa 'Asarrū An-Naj Al-Ladhīna Žalamū Hal Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum ۖ 'Afata'tūna As-Siĥra Wa 'Antum Tubşirūna

021003.

ۗ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Qāla Rabbī Ya`lamu Al-Qawla Fī As-Samā'i Wa Al-'Arđi ۖ Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

021004.Peygamber onlara dedi ki: “Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. Ohakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

‌‍ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Bal Qālū 'Ađghāthu 'Aĥlāmin Bal Aftarāhu Bal Huwa Shā`irun Falya'tinā Bi'āyatin Kamā 'Ursila Al-'Awwalūna

021005.Onlar, “Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onukendisi uydurdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse öncekipeygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucizegetirsin” dediler.

‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌
Mā 'Āmanat Qablahum Min Qaryatin 'Ahlaknāhā ۖ 'Afahum Yu'uminūna

021006.Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdibunlar mı iman edecekler?

‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍ۖ
Wa Mā 'Arsalnā Qablaka 'Illā Rijālāan Nūĥī 'Ilayhim ۖ Fās'alū 'Ahla Adh-Dhikri 'In Kuntum Lā Ta`lamūna

021007.Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleripeygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Mā Ja`alnāhum Jasadāan Lā Ya'kulūna Aţ-Ţa`āma Wa Mā Kānū Khālidīna

021008.Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz dedeğillerdi.

‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Thumma Şadaqnāhumu Al-Wa`da Fa'anjaynāhum Wa Man Nashā'u Wa 'Ahlaknā Al-Musrifīna

021009.Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimizkimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.

‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‌‌ ‌‌‌
Laqad 'Anzalnā 'Ilaykum Kitābāan Fīhi Dhikrukum ۖ 'Afalā Ta`qilūna

021010.Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınızondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa Kam Qaşamnā Min Qaryatin Kānat Žālimatan Wa 'Ansha'nā Ba`dahā Qawmāan 'Ākharīna

021011.Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başkatoplumlar meydana getirdik.

‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Falammā 'Aĥassū Ba'sanā 'Idhā Hum Minhā Yarkuđūna

021012.Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı.

‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Lā Tarkuđū Wa Arji`ū 'Ilá Mā 'Utriftum Fīhi Wa Masākinikum La`allakum Tus'alūna

021013.Onlara, “Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınızadönün. Çünkü sorulacaksınız” denildi.

‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Qālū Yā Waylanā 'Innā Kunnā Žālimīna

021014.“Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik” dediler.

‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Famā Zālat Tilka Da`wāhum Ĥattá Ja`alnāhum Ĥaşīdāan Khāmidīna

021015.Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar buferyatları devam etti.

‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Wa Mā Khalaq As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Lā`ibīna

021016.Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Law 'Aradnā 'An Nattakhidha Lahwan Lāttakhadhnāhu Min Ladunnā 'In Kunnā Fā`ilīna

021017.Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik.Yapacak olsaydık böyle yapardık.

‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌
Bal Naqdhifu Bil-Ĥaqqi `Alá Al-Bāţili Fayadmaghuhu Fa'idhā Huwa Zāhiqun ۚ Wa Lakumu Al-Waylu Mimmā Taşifūna

021018.Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir debakarsın yok olup gitmiş. Allah’a karşı yakıştırdığınız nitelemelerdenötürü yazıklar olsun size!

‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Man `Indahu Lā Yastakbirūna `An `Ibādatihi Wa Lā Yastaĥsirūna

021019.Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O’nun katındakiler ne onaibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.

‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Yusabbiĥūna Al-Layla Wa An-Nahāra Lā Yafturūna

021020.Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.

‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‌
'Am Attakhadhū 'Ālihatan Mina Al-'Arđi Hum Yunshirūna

021021.Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler?

‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌
Law Kāna Fīhimā 'Ālihatun 'Illā Al-Lahu Lafasadatā ۚ Fasubĥāna Allāhi Rabbi Al-`Arshi `Ammā Yaşifūna

021022.Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisininde düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah onların nitelemelerindenuzaktır, yücedir.

‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Lā Yus'alu `Ammā Yaf`alu Wa Hum Yus'alūna

021023.O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.

‌ ‍‍‍‍‌ ‌
'Am Attakhadhū Min Dūnihi~ 'Ālihatan ۖ Qul Hātū Burhānakum ۖdhā Dhikru Man Ma`iya Wa Dhikru Man Qabۗ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna Al-Ĥaqqa ۖ Fahum Mu`rūna

021024.Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki: “Haydi getirindelilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte bendenöncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbirdelil yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüzçevirirler.”1

‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍ۗ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūl 'Illā Nūĥī 'Ilayhi 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā Fā`budūni

021025.Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbirilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.

‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Wa Qālū Attakhadha Ar-Raĥmānu Waladāan ۗ Subĥānahu ۚ Bal `Ibādun Mukramūna

021026.(Böyle iken) “Rahmân çocuk edindi” dediler. O böyle şeylerden uzaktır,yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmişkullardır.

‍‍‍‌ ‌‌‌ۗ‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‍
Lā Yasbiqūnahu Bil-Qawli Wa Hum Bi'amrihi Ya`malūna

021027.Onlar Allah’tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍
Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa Lā Yashfa`ūna 'Illā Limani Artađá Wa Hum Min Khashyatihi Mushfiqūna

021028.Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını dayapacaklarını da) bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasınaşefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler.

‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Wa Man Yaqul Minhum 'Innī 'Ilahun Min Dūnihi Fadhālika Najzīhi Jahannama ۚ Kadhālika Naj Až-Žālimīna

021029.İçlerinden her kim, “Allah’tan başka ben de şüphesiz bir ilahım” derseböylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böylecezalandırırız.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍
'Awalam Yará Al-Ladhīna Kafarū 'Anna As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Kānatā Ratqāan Fafataqnāhumā ۖ Wa Ja`alnā Mina Al-Mā'i Kulla Shay'in Ĥayyin ۖ 'Afalā Yu'uminūna

021030.İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı vediri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâinanmayacaklar mı?

‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍ۖ ‌‌
Wa Ja`alnā Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bihim Wa Ja`alnā Fīhā Fijājāan Subulāan La`allahum Yahtadūna

021031.Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacaklarıyere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.

‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌
Wa Ja`alnā As-Samā'a Saqfāan Maĥfūžāan ۖ Wa Hum `An 'Āyātihā Mu`rūna

021032.Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ınvarlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler.

‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa Al-Layla Wa An-Nahāra Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara ۖ Kullun Fī Falakin Yasbaĥūna

021033.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngedeyüzmektedirler.

‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ۖ
Wa Mā Ja`alnā Libasharin Min Qablika Al-Khulda ۖ 'Afa'īn Mitta Fahumu Al-Khālidūna

021034.Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsenonlar ebedi mi kalacaklar?

‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‌
Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti ۗ Wa Nablūkum Bish-Sharri Wa Al-Khayri Fitnatan ۖ Wa 'Ilaynā Turja`ūna

021035.Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şerile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.

‌ ‌‍‍‌‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌
Wa 'Idhā Ra'āka Al-Ladhīna Kafarū 'In Yattakhidhūnaka 'Illā Huzūan 'Ahadhā Al-Ladhī Yadhkuru 'Ālihatakum Wa Hum Bidhikri Ar-Raĥmāni Hum Kāfirūna

021036.İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. “Bu mu ilahlarınızıdiline dolayan?” derler. Halbuki kendileri Rahmân’ın kitabını inkar ediyorlar.

‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Khuliqa Al-'Insānu Min `Ajalin ۚ Sa'urīkum 'Āyātī Falā Tasta`jilūni

021037.İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimigöstereceğim.Şimdi acele etmeyin.

‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‌ ‌
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna

021038.Bir de “Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zamangerçekleşecek?” diyorlar.

‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Law Ya`lamu Al-Ladhīna Kafarū Ĥīna Lā Yakuffūna `An Wujūhihimu An-Nāra Wa Lā `An Žuhūrihim Wa Lā Hum Yunşarūna

021039.İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları vehiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler!

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Bal Ta'tīhim Baghtatan Fatabhatuhum Falā Yastaţī`ūna Raddahā Wa Lā Hum Yunžarūna

021040.Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek dekendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeyegüçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak.

‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa Laqadi Astuhzi'a Birusulin Min Qablika Faĥāqa Bial-Ladhīna Sakhirū Minhum Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

021041.Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerindenalay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.

‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Qul Man Yakla'uukum Bil-Layli Wa An-Nahāri Mina Ar-Raĥmāni ۗ Bal Hum `An Dhikri Rabbihim Mu`rūna

021042.(Ey Muhammed!) De ki: “(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahmân’ınazabından sizi kim koruyacak?” Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüzçevirmekteler.

‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
'Am Lahum 'Ālihatun Tamna`uhum Min Dūninā ۚ Lā Yastaţī`ūna Naşra 'Anfusihim Wa Lā Hum Minnā Yuşĥabūna

021043.Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilahedindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizdende yardım görmezler.

‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Bal Matta`nā Hā'uulā' Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Ţāla `Alayhimu Al-`Umuru ۗ 'Afalā Yarawna 'Annā Na'tī Al-'Arđa Nanquşuhā Min 'Aţfihā ۚ 'Afahumu Al-Ghālibūna

021044.Evet, biz onları da atalarını da, faydalandırdık. Öyle ki uzun süreyaşadılar. Ama, artık görmüyorlar mı ki, biz yeryüzünü çevresindeneksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler?

‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‍ۚ‍‍
Qul 'Innamā 'Undhirukum Bil-Waĥyi ۚ Wa Lā Yasma`u Aş-Şummu Ad-Du`ā'a 'Idhā Mā Yundharūna

021045.De ki: “Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum.” Ama sağırlar uyarıldıkları vakitçağrıyı işitmezler.

‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌
Wa La'in Massat/hum Nafĥatun Min `Adhābi Rabbika Layaqūlunna Yā Waylanā 'Innā Kunnā Žālimīna

021046.Andolsun, onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak“Eyvah bize! Gerçekten biz zalim kimselerdik” diyeceklerdir.

‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Nađa`u Al-Mawāzīna Al-Qisţa Liyawmi Al-Qiyāmati Falā Tužlamu Nafsun Shay'āan ۖ Wa 'In Kāna Mithqāla Ĥabbatin Min Khardalin 'Ataynā Bihā ۗ Wa Kafá Binā Ĥāsibīna

021047.Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseyezerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca daolsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.

‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Wa Hārūna Al-Furqāna Wa Điyā'an Wa Dhikan Lilmuttaqīna

021048.Andolsun, biz Mûsâ ile Hârûn’a, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar içino Furkân’ı(Tevrat’ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik.

‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Wa Hum Mina As-Sā`ati Mushfiqūna

021049.Onlar, görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlarkıyamet gününden de korkarlar.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
Wa Hadhā Dhikrun Mubārakun 'Anzalnāhu ۚ 'Afa'antum Lahu Munkirūna

021050.İşte bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi sizbunu mu inkar ediyorsunuz?

‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌
Wa Laqad 'Ātaynā 'Ibhīma Rushdahu Min Qablu Wa Kunnā Bihi `Ālimīna

021051.Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiniverdik. Biz zaten onu biliyorduk.

‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihi Mā Hadhihi At-Tamāthīlu Allatī 'Antum Lahā `Ākifūna

021052.Hani o babasına ve kavmine, “Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?”demişti.

‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌
Qālū Wajadnā 'Ābā'anā Lahā `Ābidīna

021053."Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk” dediler.

‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌
Qāla Laqad Kuntum 'Antum Wa 'Ābā'uukumĐalālin Mubīnin

021054.İbrahim, “Andolsun, Siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklıkiçindesiniz” dedi.

‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍
Qālū 'Aji'tanā Bil-Ĥaqqi 'Am 'Anta Mina Al-Lā`ibīna

021055.“Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?” dediler.

‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌
Qāla Bal Rabbukum Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Al-Ladhī Faţarahunna Wa 'Anā `Alá Dhālikum Mina Ash-Shāhidīna

021056.İbrahim dedi ki: “Hayır! Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunlarıyaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.”

‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
Wa Tālllahi La'akīdanna 'Aşnāmakum Ba`da 'An Tuwallū Mudbirīna

021057.Allah’a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra benputlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım.

‌‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Faja`alahum Judhādhāan 'Illā Kabīrāan Lahum La`allahum 'Ilayhi Yarji`ūna

021058.Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğübırakarak onları (putları) paramparça etti.4

‌‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Qālū Man Fa`ala Hādhā Bi'ālihatinā 'Innahu Lamina Až-Žālimīna

021059.Onlar, “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir”dediler.

‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍
Qālū Sami`nā Fatan Yadhkuruhum Yuqālu Lahu~ 'Ibhīmu

021060.(İçlerinden bazıları), “İbrahim denilen bir gencin onları dilinedoladığını duyduk” dediler.

‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ~‍‍
Qālū Fa'tū Bihi `Alá 'A`yuni An-Nāsi La`allahum Yash/hadūna

021061.(Bir kısmı da) “O halde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki(bu konuda) şahitlik ederler” dediler.

‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Qālū 'A'anta Fa`alta Hādhā Bi'ālihatinā Yā 'Ibhīmu

021062.(İbrahim gelince) “Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim” dediler.

‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍
Qāla Bal Fa`alahu Kabīruhumdhā Fās'alūhum 'In Kānū Yanţiqūna

021063.Dedi ki, “Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlarasorun, bakalım!”

‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Faraja`ū 'Ilá 'Anfusihim Faqālū 'Innakum 'Antumu Až-Žālimūna

021064.Bunun üzerine birbirlerine dönüp, “Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsinizsiz” dediler.

‌ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍‍
Thumma Nukisū `Alá Ru'ūsihim Laqad `Alimta Mā Hā'uulā' Yanţiqūna

021065.Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, “Andolsun bunlarınkonuşmayacağını sen de bilirsin” dediler.

‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Qāla 'Afata`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lā Yanfa`ukum Shay'āan Wa Lā Yađurrukum

021066.İbrahim şöyle dedi: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı bırakıp da, sizehiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?”

‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Uffin Lakum Wa Limā Ta`budūna Min Dūni Allāhi ۖ 'Afalā Ta`qilūna

021067.“Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da!Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?”

‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Qālū Ĥarriqūhu Wa Anşurū 'Ālihatakum 'In Kuntum Fā`ilīna

021068.(İçlerinden bazıları), “Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın dailahlarınıza yardım edin” dediler.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Qulnā Yā Nāru Kūnī Bardāan Wa Salāmāan `Alá 'Ibhīma

021069.“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik.

‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍
Wa 'Adū Bihi Kaydāan Faja`alnāhumu Al-'Akhsarīna

021070.Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zararedenler durumuna düşürdük.

‌‌‍‌‌‌‌ ‍ ‌‌‍‍
Wa Najjaynāhu Wa Lūţāan 'Ilá Al-'Arđi Allatī Bāraknā Fīhā Lil`ālamīna

021071.Onu Lût ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımızyere ulaştırdık.5

‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌
Wa Wahabnā Lahu~ 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Nāfilatan ۖ Wa Kullāan Ja`alnā Şāliĥīna

021072.Ona İshak’ı ve ayrıca da Yakub’u bağışladık ve her birini salihkimseler yaptık.

‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌
Wa Ja`alnāhum 'A'immatan Yahdūna Bi'amrinā Wa 'Awĥaynā 'Ilayhim Fi`la Al-Khayrāti Wa 'Iqāma Aş-Şalāati Wa 'Ītā'a Az-Zakāati ۖ Wa Kānū Lanā `Ābidīna

021073.Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerinehayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlarsadece bize ibadet eden kimselerdi.

‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۖ‌ ‌
Wa Lūţāan 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan Wa Najjaynāhu Mina Al-Qaryati Allatī Kānat Ta`malu Al-Khabā'itha ۗ 'Innahum Kānū Qawma Saw'in Fāsiqīna

021074.Biz Lût’a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapanmemleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık(Allah’ın emrinden çıkan kimseler) idiler.

‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۗ‌‌‌ ‍‍‍
Wa 'Adkhalnāhu Fī Raĥmatinā ۖ 'Innahu Mina Aş-Şāliĥīna

021075.Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o, gerçekten salih kimselerdendi.

‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۖ ‍‍
Wa Nūĥāan 'Idh Nādá Min Qablu Fāstajabnā Lahu Fanajjaynāhu Wa 'Ahlahu Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi

021076.(Ey Muhammed!) Nûh’u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de bizonun duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan(tufandan) kurtarmıştık.

‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍
Wa Naşarnāhu Mina Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā ۚ 'Innahum Kānū Qawma Saw'in Fa'aghraqnāhum 'Ajma`īna

021077.Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlarkötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk.

‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍ۚ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Dāwūda Wa Sulaymāna 'Idh Yaĥkumāni Fī Al-Ĥarthi 'Idh Nafashat Fīhi Ghanamu Al-Qawmi Wa Kunnā Liĥukmihim Shāhidīna

021078.Dâvûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hükümveriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerineşahit olmuştuk.6

‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Fafahhamnāhā Sulaymāna ۚ Wa Kullāan 'Ātaynā Ĥukmāan Wa `Ilmāan ۚ Wa Sakhkharnā Ma`a Dāwūda Al-Jibāla Yusabbiĥna Wa Aţ-Ţayra ۚ Wa Kunnā Fā`ilīna

021079.Biz hüküm vermeyi Süleyman’a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlıkve ilim vermiştik. Dâvûd ile birlikte, Allah’ı tespih etmeleri içindağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.7

‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‌
Wa `Allamnāhu Şan`ata Labūsin Lakum Lituĥşinakum Min Ba'sikum ۖ Fahal 'Antum Shākirūna

021080.Bir de Davud’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki,savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz?

‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌‍ ‌
Wa Lisulaymāna Ar-Rīĥa `Āşifatan Tajrī Bi'amrihi~ 'Ilá Al-'Arđi Allatī Bāraknā Fīhā ۚ Wa Kunnā Bikulli Shay'in `Ālimīna

021081.Süleyman’ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onunemriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyihakkıyla bileniz.

‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Wa Mina Ash-Shayāţīni Man Yaghūşūna Lahu Wa Ya`malūna `Amalāan Dūna Dhālika ۖ Wa Kunnā Lahum Ĥāfižīna

021082.Bir de şeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işleryapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapteden bizdik.

‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu~ 'Annī Massanī Ađ-Đurru Wa 'Anta 'Arĥamu Ar-ĥimīna

021083.Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım,sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti.

‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍~‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌
Fāstajabnā Lahu Fakashafnā Mā Bihi Min Đurrin ۖ Wa 'Ātaynāhu 'Ahlahu Wa Mithlahum Ma`ahum Raĥmatan Min `Indinā Wa Dhikrá Lil`ābidīna

021084.Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsagidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de biribret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini dahavermiştik.

‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌
Wa 'Ismā`īla Wa 'Idrīsa Wa Dhā Al-Kifli ۖ Kullun Mina Aş-Şābirīna

021085.İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsisabredenlerdendi.

‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‍
Wa 'AdkhalnāhumRaĥmatinā ۖ 'Innahum Mina Aş-Şāliĥīna

021086.Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salihkimselerdendi.

‍‍‍ ‌‍ۖ‍‍
Wa Dhā An-Nūni 'Idh Dhahaba Mughāđibāan Fažanna 'An Lan Naqdira `Alayhi Fanādá Fī Až-Žulumāti 'An Lā 'Ilāha 'Illā 'Anta Subĥānaka 'Innī Kuntu Mina Až-Žālimīna

021087.Zünnûn’u da hatırla.Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti dekendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde,“Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Bengerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti.

‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍
Fāstajabnā Lahu Wa Najjaynāhu Mina Al-Ghammi ۚ Wa Kadhalika Nun Al-Mu'uminīna

021088.Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte bizmü’minleri böyle kurtarırız.

‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍
Wa Zakarīyā 'Idh Nādá Rabbahu Rabbi Lā Tadharnī Fardāan Wa 'Anta Khayru Al-Wārithīna

021089.Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başımabırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti.

‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Fāstajabnā Lahu Wa Wahabnā Lahu Yaĥyá Wa 'Aşlaĥnā Lahu Zawjahu~ ۚ 'Innahum Kānū Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa Yad`ūnanā Raghabāan Wa Rahabāan ۖ Wa Kānū Lanā Khāshi`īna

021090.Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya’yı bağışladık. Eşinide kendisi için, (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayırişlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bizedua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.

‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌‌~ ۚ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍ۖ‌ ‌
Wa A-Atī 'Aĥşanat Farjahā Fanafakhnā Fīhā Min Rūĥinā Wa Ja`alnāhā Wa Abnahā 'Āyatan Lil`ālamīna

021091.Irzını korumuş olan kadını da (Meryem’i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik.Kendisini de, oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık.

‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌
'Inna Hadhihi~ 'Ummatukum 'Ummatan Wāĥidatan Wa 'Anā Rabbukum Fā`budūni

021092.Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz(dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.

‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍
Wa Taqaţţa`ū 'Amrahum Baynahum ۖ Kullun 'Ilaynā ji`ūna

021093.(İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi deancak bize dönecekler.

‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ‌ ‌‌ ‌‍
Faman Ya`mal Mina Aş-Şāliĥāti Wa Huwa Mu'uminun Falā Kufrāna Lisa`yihi Wa 'Innā Lahu Kātibūna

021094.Şu halde kim mü’min olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkâredilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Wa Ĥarāmun `Alá Qaryatin 'Ahlaknāhā 'Annahum Lā Yarji`ūna

021095.Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır.

‍‌‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌
Ĥattá 'Idhā Futiĥat Ya'jūju Wa Ma'jūju Wa Hum Min Kulli Ĥadabin Yansilūna

021096.Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akınederler.

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
qtaraba Al-Wa`du Al-Ĥaqqu Fa'idhā Hiya Shākhişatun 'Abşāru Al-Ladhīna Kafarū Yā Waylanā Qad Kunnā Fī Ghaflatin Min Hādhā Bal Kunnā Žālimīna

021097.Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır, bir de bakarsın inkâredenlerin gözleri açılıp donakalmıştır. “Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundangafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz” derler.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
'Innakum Wa Mā Ta`budūna Min Dūni Allāhi Ĥaşabu Jahannama 'Antum Lahā Wa Aridūna

021098.Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennemodunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌
Law Kāna Hā'uulā' 'Ālihatan Mā Waradūhā ۖ Wa Kullun Fīhā Khālidūna

021099.Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedikalacaklardır.

‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‌
Lahum Fīhā Zafīrun Wa Hum Fīhā Lā Yasma`ūna

021100.Onların orada derin bir iç çekişleri vardır! Onlar orada hiçbir şeyişitmezler.

‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Sabaqat Lahum Minnā Al-Ĥusná 'Ūlā'ika `Anhā Mub`adūna

021101.Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmışolanlar var ya; işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Lā Yasma`ūna Ĥasīsahā ۖ Wa Hum Fī Mā Ashtahat 'Anfusuhum Khālidūna

021102.Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içindeebedi olarak kalırlar.

‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‌‌‍‌
Lā Yaĥzunuhumu Al-Faza`u Al-'Akbaru Wa Tatalaqqāhumu Al-Malā'ikatu Hādhā Yawmukumu Al-Ladhī Kuntum Tū`adūna

021103.En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, “İştebu, size vaad edilen (mutlu) gününüzdür” diyerek karşılarlar.

‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Yawma Naţ As-Samā'a Kaţayyi As-Sijilli Lilkutubi ۚ Kamā Bada'nā 'Awwala Khalqin Nu`īduhu ۚ Wa`dāan `Alaynā ۚ 'Innā Kunnā Fā`ilīna

021104.Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün.Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir vaadolarak- onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Laqad Katabnā Fī Az-Zabūri Min Ba`di Adh-Dhikri 'Anna Al-'Arđa Yarithuhā `Ibādiya Aş-Şāliĥūna

021105.Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’dada, “Yere muhakkakbenim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍
'Inna Fī Hādhā Labalāghāan Liqawmin `Ābidīna

021106.Şüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesajvardır.

‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Raĥmatan Lil`ālamīna

021107.(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍
Qul 'Innamā Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun ۖ Fahal 'Antum Muslimūna

021108.De ki: “Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğuvahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?”

‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‌‌
Fa'in Tawallaw Faqul 'Ādhantukum `Alá Sawā'in ۖ Wa 'In 'Adrī 'Aqarībun 'Am Ba`īdun Mā Tū`adūna

021109.Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “(Bana emrolunanı, ayırım yapmadan) sizeeşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı,bilmiyorum.”

‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌
'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Mina Al-Qawli Wa Ya`lamu Mā Taktumūna

021110.“Şüphesiz, Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi debilir.”

‍‍ ‌ ‌
Wa 'In 'Adrī La`allahu Fitnatun Lakum Wa Matā`un 'Ilá Ĥīnin

021111.“Bilmem! Belki bu (mühlet) sizin için bir imtihan ve bir vakte kadaryararlanmadır.”

‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Qāla Rabbi Aĥkum Bil-Ĥaqqi ۗ Wa Rabbunā Ar-Raĥmānu Al-Musta`ānu `Alá Mā Taşifūna

021112.(Peygamber), “Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizinnitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân’dır” dedi.

‌‍ ۗ ‌‌‍ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah