Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

18) Sūrat Al-Kahf

Printed format

18)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī 'Anzala `Alá `Abdihi Al-Kitāba Wa Lam Yaj`al Llahu `Iwajā ۜ

018001.Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayanAllah’a mahsustur.

‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍
Qayyimāan Liyundhira Ba'sāan Shadīdāan Min Ladunhu Wa Yubashshira Al-Mu'uminīna Al-Ladhīna Ya`malūna Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum 'Ajan Ĥasanāan

018002,3,4.(Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları)uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedi olarakkalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah bir çocukedindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Mākithīna Fīhi 'Abadāan

018003.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa Yundhira Al-Ladhīna Qālū Attakhadha Allāhu Waladāan

018004.

‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌
Mmā Lahum Bihi Min `Ilmin Wa Lā Li'ābā'ihim ۚ Kaburat Kalimatan Takhruju Min 'Afwāhihim ۚ 'In Yaqūlūna 'Illā Kadhibāan

018005.Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük birsöz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar.

‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Fala`allaka Bākhi`un Nafsaka `Aláthārihim 'In Lam Yu'uminū Bihadhā Al-Ĥadīthi 'Asafāan

018006.Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdetakendini tüketeceksin!1

‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Innā Ja`alnā Mā `Alá Al-'Arđi Zīnatan Lahā Linabluwahum 'Ayyuhum 'Aĥsanu `Amalāan

018007.İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesizbiz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık.

‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa 'Innā Lajā`ilūna Mā `Alayhā Şa`īdāan Juruzāan

018008.Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprakhaline getireceğiz.

‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌‌
'Am Ĥasibta 'Anna 'Aşĥāba Al-Kahfi Wa Ar-Raqīmi Kānū Min 'Āyātinā `Ajabāan

018009.Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i mi bizim ibretverici delillerimizden sandın?2

‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
'Idh 'Awá Al-Fityatu 'Ilá Al-Kahfi Faqālū Rabbanā 'Ātinā Min Ladunka Raĥmatan Wa Hayyi' Lanā Min 'Amrinā Rashadāan

018010.Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katındanbir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş vedoğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi.

‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍
Fađarabnā `Aládhānihim Al-Kahfi Sinīna `Adadāan

018011.Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını (dış dünyaya)kapattık. (Onları uyuttuk)

‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Thumma Ba`athnāhum Lina`lama 'Ayyu Al-Ĥizbayni 'Aĥşá Limā Labithū 'Amadāan

018012.Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyidaha iyi hesap ettiğini bilelim.

‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌
Naĥnu Naquşşu `Alayka Naba'ahum Bil-Ĥaqqi ۚ 'Innahum Fityatun 'Āmanū Birabbihim Wa Zidnāhum Hudan

018013.Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlarRablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetleriniartırmıştık.3

‍‍‍‍‍ ‍ ۚ‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌
Wa Rabaţnā `Alá Qulūbihim 'Idh Qāmū Faqālū Rabbunā Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Lan Nad`uwa Min Dūnihi~ 'Ilahāan ۖ Laqad Qulnā 'Idhāan Shaţaţāan

018014,15.Kalkıp da, “Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasınaasla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz.Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açıkbir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah’a karşı yalan uydurandan dahazalimdir?” dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik.

‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Hā'uulā' Qawmunā Attakhadhū Min Dūnihi~ 'Ālihatan ۖ Lawlā Ya'tūna `Alayhim Bisulţānin Bayyinin ۖ Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan

018015.

‍‍‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Wa 'Idh A`tazaltumūhum Wa Mā Ya`budūna 'Illā Al-Laha Fa'wū 'Ilá Al-Kahfi Yanshur Lakum Rabbukum Min Raĥmatihi Wa Yuhayyi' Lakum Min 'Amrikum Mirfaqāan

018016.(İçlerinden biri şöyle dedi:) “Madem ki onlardan ve Allah’tan başkasına tapmaktaolduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz sizerahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeylerhazırlasın.”4

‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Wa Tará Ash-Shamsa 'Idhā Ţala`at Tazāwaru `An Kahfihim Dhāta Al-Yamīni Wa 'Idhā Gharabat Taqriđuhum Dhāta Ash-Shimāli Wa Hum Fī Fajwatin Minhu ۚ Dhālika Min 'Āyāti Allāhi ۗ Man Yahdi Allāhu Fahuwa Al-Muhtadi ۖ Wa Man Yuđlil Falan Tajida Lahu Walīyāan Murshidāan

018017.(Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaralarının sağ tarafınakaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün.Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler. Bu, Allah’ınmucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o, doğru yolu bulandır.Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.

‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ۗ ‍‌‍ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌
Wa Taĥsabuhum 'Ayqāžāan Wa Hum Ruqūdun ۚ Wa Nuqallibuhum Dhāta Al-Yamīni Wa Dhāta Ash-Shimāli ۖ Wa Kalbuhum Bāsiţun Dhirā`ayhi Bil-Waşīdi ۚ Lawi Aţţala`ta `Alayhim Lawallayta Minhum Firāan Wa Lamuli'ta Minhum Ru`bāan

018018.Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa solaçeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış(yatmakta idi.) Onları görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın vegördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.

‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Kadhalika Ba`athnāhum Liyatasā'alū Baynahum ۚ Qāla Qā'ilun Minhum Kam Labithtum ۖ Qālū Labithnā Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin ۚ Qālū Rabbukum 'A`lamu Bimā Labithtumb`athū 'Aĥadakum Biwariqikum Hadhihi~ 'Ilá Al-Madīnati Falyanžur 'Ayyuhā 'Azká Ţa`āmāan Falya'tikum Birizqin Minhu Wa Līatalaţţaf Wa Lā Yush`iranna Bikum 'Aĥadāan

018019.Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerindenbiri: “Ne kadar kaldınız”? dedi. (Bir kısmı) “Bir gün, ya da bir gündenaz”, dediler. (Diğerleri de) şöyle dediler: “Ne kadar kaldığınızı Rabbinizdaha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente gönderin debaksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli iseondan size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da dikkatçekmesin) ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin.”

‍‍ۚ ‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ۚ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌
'Innahum 'In Yažharū `Alaykum Yarjumūkum 'Aw Yu`īdūkum Fī Millatihim Wa Lan Tufliĥū 'Idhāan 'Abadāan

018020.“Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler, yahutkendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşaeremezsiniz.”

‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌
Wa Kadhalika 'A`tharnā `Alayhim Liya`lamū 'Anna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa 'Anna As-Sā`ata Lā Rayba Fīhā 'Idh Yatanāza`ūna Baynahum 'Amrahum ۖ Faqālū Abnū `Alayhim Bunyānāan ۖ Rabbuhum 'A`lamu Bihim ۚ Qāla Al-Ladhīna Ghalabū `Alá 'Amrihim Lanattakhidhanna `Alayhim Masjidāan

018021.Böylece biz, (insanları) onların halinden haberdar ettik ki, Allah’ın va’dininhak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler.Hani onlar (olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da)aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. (Bazıları), “Onların üstüne birbina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir” dediler. Duruma hakim olanlarise, “Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız” dediler.

‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍ۚ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Sayaqūlūna Thalāthatun bi`uhum Kalbuhum Wa Yaqūlūna Khamsatun Sādisuhum Kalbuhum Rajmāan Bil-Ghaybi ۖ Wa Yaqūlūna Sab`atun Wa Thāminuhum Kalbuhum ۚ Qul Rabbī 'A`lamu Bi`iddatihim Mā Ya`lamuhum 'Illā Qalīlun ۗ Falā Tumāri Fīhim 'Illā Mirā'an Žāhirāan Wa Lā Tastafti Fīhim Minhum 'Aĥadāan

018022.(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlarüç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beşkişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler:“Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısınıRabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlarhakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmayagirme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.

‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa Lā Taqūlanna Lishay'in 'Innī Fā`ilun Dhālika Ghadāan

018023.Hiçbir şey hakkında sakın “yarın şunu yapacağım” deme!

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌
'Illā 'An Yashā'a Allāhu ۚ Wa Adhkur Rabbaka 'Idhā Nasīta Wa Qul `Asá 'An Yahdiyani Rabbī Li'qraba Min Hādhā Rashadāan

018024.Ancak, “Allah dilerse yapacağım” de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve“Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır” de.

‌ ‌‌‍‍‌‌ ۚ‌‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍
Wa Labithū Fī Kahfihim Thalātha Miā'atin Sinīna Wa Azdādū Tis`āan

018025.Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌‌
Quli Allāhu 'A`lamu Bimā Labithū ۖ Lahu Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ 'Abşir Bihi Wa 'Asmi` ۚ Mā Lahum Min Dūnihi Min Wa Līyin Wa Lā Yushriku Fī Ĥukmihi~ 'Aĥadāan

018026.De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yeringaybını bilmek O’na aittir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir! Onların,ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.”

‍ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ~‍ ‌‌
Wa Atlu Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Min Kitābi Rabbika ۖ Lā Mubaddila Likalimātihi Wa Lan Tajida Min Dūnihi Multaĥadāan

018027.Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerinideğiştirecek hiçbir kimse yoktur. O’ndan başka asla bir sığınak dabulamazsın.

‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍ ۖ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍
Wa Aşbir Nafsaka Ma`a Al-Ladhīna Yad`ūna Rabbahum Bil-Ghadāati Wa Al-`Ashīyi Yurīdūna Wajhahu Wa Lā ۖ Ta`du `Aynāka `Anhum Turīdu Zīnata Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Lā ۖ Tuţi` Man 'Aghfalnā Qalbahu `An Dhikrinā Wa Attaba`a Hawāhu Wa Kāna 'Amruhu Furuţāan

018028.Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünyahayatının zînetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktangafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyuneğme.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍
Wa Quli Al-Ĥaqqu Min Rabbikum ۖ Faman Shā'a Falyu'umin Wa Man Shā'a Falyakfur ۚ 'Innā 'A`tadnā Lilžžālimīna Nāan 'Aĥāţa Bihim Sudiquhā ۚ Wa 'In Yastaghīthū Yughāthū Bimā'in Kālmuhli Yash Al-Wujūha ۚ Bi'sa Ash-Sharābu Wa Sā'at Murtafaqāan

018029.De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkaretsin.” Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarlarıkendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yardımdilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ilekendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunçbir yaslanacak yerdir.5

‍‌ ‌‍ ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‌‌ ‌ ۚ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌‍‌ ۚ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Innā Lā Nuđī`u 'Ajra Man 'Aĥsana `Amalāan

018030.Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi işyapanların ecrini zayi etmeyiz.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‌
'Ūlā'ika Lahum Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Yalbasūna Thiyābāan Khan Min Sundusin Wa 'Istabraqin Muttaki'īna Fīhā `Alá Al-'Arā'iki ۚ Ni`ma Ath-Thawābu Wa Ĥasunat Murtafaqāan

018031.İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Oradatahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalınipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! Cennet de negüzel bir yaslanacak yerdir!

‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Ađrib Lahum Mathalāan Rajulayni Ja`alnā Li'ĥadihimā Jannatayni Min 'A`nābin Wa Ĥafafnāhumā Binakhlin Wa Ja`alnā Baynahumā Zar`āan

018032.Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş,bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlikkoymuştuk.

‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Kiltā Al-Jannatayni 'Ātat 'Ukulahā Wa Lam Tažlim Minhu Shay'āan ۚ Wa Fajjarnā Khilālahumā Nahaan

018033.Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksikbırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık.

‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌ ‌
Wa Kāna Lahu Thamarun Faqāla Lişāĥibihi Wa Huwa Yuĥāwiruhu~ 'Anā 'Aktharu Minka Mālāan Wa 'A`azzu Nafaan

018034.Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki:“Benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden dahaüstünüm.”

‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌~ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌
Wa Dakhala Jannatahu Wa Huwa Žālimun Linafsihi Qāla Mā 'Ažunnu 'An Tabīda Hadhihi~ 'Abadāan

018035.Derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: “Bunun sonsuza değin yokolacağını sanmıyorum.”

‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ~‍ ‌‌
Wa Mā 'Ažunnu As-Sā`ata Qā'imatan Wa La'in Rudidtu 'Ilá Rabbī La'ajidanna Khayan Minhā Munqalabāan

018036.“Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsunbundan daha iyi bir sonuç bulurum.”

‌ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Qāla Lahu Şāĥibuhu Wa Huwa Yuĥāwiruhu~ 'Akafarta Bial-Ladhī Khalaqaka Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Sawwāka Rajulāan

018037.Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki: “Seni topraktan, sonra bir damladöl suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklindedüzenleyen Allah’ı inkâr mı ediyorsun?”

‍‍ ‌‌ ‌‌~ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍
Lakinnā Huwa Allāhu Rabbī Wa Lā 'Ushriku Birabbī 'Aĥadāan

018038.“Fakat O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.”

‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌
Wa Lawlā 'Idh Dakhalta Jannataka Qulta Mā Shā'a Allāhu Lā Qūwata 'Illā Billāhi~ ۚ 'In Tarani 'Anā 'Aqalla Minka Mālāan Wa Waladāan

018039,40.“Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır’ deseydinya!.. Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha azgörüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir.Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın birtoprak haline geliverir.”

‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌
Fa`asá Rabbī 'An Yu'utiyanī Khayan Min Jannatika Wa Yursila `Alayhā Ĥusbānāan Mina As-Samā'i Fatuşbiĥa Şa`īdāan Zalaqāan

018040.

‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍
'Aw Yuşbiĥa Mā'uuhā Ghawan Falan Tastaţī`a Lahu Ţalabāan

018041.“Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onuarayamazsın bile.”

‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍
Wa 'Uĥīţa Bithamarihi Fa'aşbaĥa Yuqallibu Kaffayhi `Alá Mā 'Anfaqa Fīhā Wa Hiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Wa Yaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ushrik Birabbī 'Aĥadāan

018042.Derken bütün serveti helak edildi. (Yıkılmış) çardakları üzerine çökmüşhaldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor ve şöylediyordu: “Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım...”

‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Wa Lam Takun Lahu Fi'atun Yanşurūnahu Min Dūni Allāhi Wa Mā Kāna Muntaşirāan

018043.Onun, Allah’tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri yoktu.Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi.

‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Hunālika Al-Walāyatu Lillāh Al-Ĥaqqi ۚ Huwa Khayrun Thawābāan Wa Khayrun `Uqbāan

018044.İşte bu durumda velayet (himaye ve koruyuculuk) yalnızca hak olanAllah’a mahsustur. Onun mükâfatı da daha hayırlıdır, vereceği sonuç dadaha hayırlıdır.

ۚ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Ađrib Lahum Mathala Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamā'in 'Anzalnāhu Mina As-Samā'i Fākhtalaţa Bihi Nabātu Al-'Arđi Fa'aşbaĥa Hashīmāan Tadhrūhu Ar-Riyāĥu ۗ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Muqtadirāan

018045.Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), göktenindirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boyverip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarınsavurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudretsahibidir.

‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Al-Mālu Wa Al-Banūna Zīnatu Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa ۖ Al-Bāqiyātu Aş-Şāliĥātu Khayrun `Inda Rabbika Thawābāan Wa Khayrun 'Amalāan

018046.Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise,Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.

‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌
Wa Yawma Nusayyiru Al-Jibāla Wa Tará Al-'Arđa Bārizatan Wa Ĥasharnāhum Falam Nughādir Minhum 'Aĥadāan

018047.Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günübir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirinibırakmayız.

‍‍‌ ‍‍ ‌‍‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa `Uriđū `Alá Rabbika Şaffāan Laqad Ji'tumūnā Kamā Khalaqnākum 'Awwala Marratin ۚ Bal Za`amtum 'Allan Naj`ala Lakum Maw`idāan

018048.Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, “Andolsun, siziilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesabaçekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız” denir.

‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌
Wa Wuđi`a Al-Kitābu Fatará Al-Mujrimīna Mushfiqīna Mimmā Fīhi Wa Yaqūlūna Yā Waylatanā Māli Hādhā Al-Kitābi Lā Yughādiru Şaghīratan Wa Lā Kabīratan 'Illā 'Aĥşāhā ۚ Wa Wajadū Mā `Amilū Ĥāđirāan ۗ Wa Lā Yažlimu Rabbuka 'Aĥadāan

018049.Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmışgörürsün. “Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şeybırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” derler. Onlar bütün yaptıklarınıkarşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ‌ ‌‌ ۗ‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Kāna Mina Al-Jinni Fafasaqa `An 'Amri Rabbihi~ ۗ 'Afatattakhidhūnahu Wa Dhurrīyatahu~ 'Awliyā'a Min Dūnī Wa Hum Lakum `Adūwun ۚ Bi'sa Lilžžālimīna Badalāan

018050.Hani biz meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’tenbaşka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emridışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinizedostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu,zalimler için ne kötü bir bedeldir!

‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌~ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍
Mā 'Ash/hadtuhum Khalqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lā Khalqa 'Anfusihim Wa Mā Kuntu Muttakhidha Al-Muđillīna `Ađudāan

018051.Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerininyaratılışına şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmişdeğilim.

‌ ‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Yawma Yaqūlu Nādū Shurakā'iya Al-Ladhīna Za`amtum Fada`awhum Falam Yastajībū Lahum Wa Ja`alnā Baynahum Mawbiqāan

018052.(Ey Muhammed!) Allah’ın, “Ortağım olduklarını iddia ettikleriniziçağırın” diyeceği, onların da çağıracakları, fakat kendilerine(çağırdıklarının) cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurumkoyacağımız günü hatırla!

‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Ra'á Al-Mujrimūna An-Nāra Fažannū 'Annahum Muwāqi`ūhā Wa Lam Yajidū `Anhā Maşrifāan

018053.Suçlular (o gün) ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyiceanlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır.

‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad Şarrafnā Fī Hādhā Al-Qur'āni Lilnnāsi Min Kulli Mathalin ۚ Wa Kāna Al-'Insānu 'Akthara Shay'in Jadalāan

018054.Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerdeaçıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍
Wa Mā Mana`a An-Nāsa 'An Yu'uminū 'Idh Jā'ahumu Al-Hudá Wa Yastaghfirū Rabbahum 'Illā 'An Ta'tiyahum Sunnatu Al-'Awwalīna 'Aw Ya'tiyahumu Al-`Adhābu Qubulāan

018055.İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rab’lerindenmağfiret dilemelerine, ancak, öncekilerin başına gelenlerin kendibaşlarına da gelmesi, ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi(yönündeki beklentileri) engel olmuştur.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌
Wa Mā Nursilu Al-Mursalīna 'Illā Mubashshirīna Wa Mundhirīna ۚ Wa Yujādilu Al-Ladhīna Kafarū Bil-Bāţili Liyudĥiđū Bihi Al-Ĥaqqa ۖ Wa Attakhadhū 'Āyātī Wa Mā 'Undhirū Huzūan

018056.Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarakgöndeririz. İnkar edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadeleederler. Âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌
Wa Man 'Ažlamu Mimman Dhukkira Bi'āyāti Rabbihi Fa'a`rađa `Anhā Wa Nasiya Mā Qaddamat Yadāhu ۚ 'Innā Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fīdhānihim Waqan Wa 'In ۖ Tad`uhum 'Ilá Al-Hudá Falan Yahtadū 'Idhāan 'Abadāan

018057.Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çevirenve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onuanlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklarkoyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayetbulamazlar.6

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌
Wa Rabbuka Al-Ghafūru Dhū Ar-Raĥmati ۖ Law Yu'uākhidhuhum Bimā Kasabū La`ajjala Lahumu Al-`Adhāba ۚ Bal Lahum Maw`idun Lan Yajidū Min Dūnihi Maw'ilāan

018058.Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıklarıyüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabukverirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki (o gün gelince)hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar.

‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍
Wa Tilka Al-Qurá 'Ahlaknāhum Lammā Žalamū Wa Ja`alnā Limahlikihim Maw`idāan

018059.İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler... Helak edilmeleriiçin de belli bir zaman tayin etmiştik.

‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Wa 'Idh Qāla Mūsá Lifatāhu Lā 'Abraĥu Ĥattá 'Ablugha Majma`a Al-Baĥrayni 'Aw 'Amđiya Ĥuqubāan

018060.Hani Mûsâ beraberindeki gence şöyle demişti: “İki denizin birleştiğiyere varıncaya kadar durmayacağım, ya da uzun zaman gideceğim.”

‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Falammā Balaghā Majma`a Baynihimā Nasiyā Ĥūtahumā Fa Attakhadha Sabīlahu Fī Al-Baĥri Sarabāan

018061.Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balıkdenizde yolunu tutup kayıp gitti.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍
Falammā Jāwazā Qāla Lifatāhu 'Ātinā Ghadā'anā Laqad Laqīnā Min Safarinā Hādhā Naşabāan

018062.Oradan uzaklaştıklarında Mûsâ beraberindeki gence “Öğle yemeğimizi getir, buyolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük” dedi.

‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Qāla 'Ara'ayta 'Idh 'Awaynā 'Ilá Aş-Şakhrati Fa'innī Nasītu Al-Ĥūta Wa Mā 'Ansānīhu 'Illā Ash-Shayţānu 'An 'Adhkurahu ۚ Wa Attakhadha Sabīlahu Fī Al-Baĥri `Ajabāan

018063.Genç, “Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum.–Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu- Balık şaşılacakbir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti” dedi.

‌‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ۚ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌
Qāla Dhālika Mā Kunnā Nabghi ۚ Fārtaddā `Aláthārihimā Qaşaşāan

018064.Mûsâ: “İşte aradığımız bu idi” dedi. Bunun üzerine tekrar izlerinitakip ederek gerisin geri döndüler.

‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍
Fawajadā `Abdāan Min `Ibādinā 'Ātaynāhu Raĥmatan Min `Indinā Wa `Allamnāhu Min Ladunnā `Ilmāan

018065.Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmetvermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.7

‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌
Qāla Lahu Mūsá Hal 'Attabi`uka `Alá 'An Tu`allimani Mimmā `Ullimta Rushdāan

018066.Mûsâ ona, “Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgiöğretmen için sana tabi olayım mı?” dedi.

‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌
Qāla 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban

018067.Adam şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.”

‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Kayfa Taşbiru `Alá Mā Lam Tuĥiţ Bihi Khuban

018068.“İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?”

‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌
Qāla Satajidunī 'In Shā'a Allāhu Şābirāan Wa Lā 'A`şī Laka 'Aman

018069.Mûsâ, “İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşıgelmeyeceğim” dedi.

‌‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌
Qāla Fa'ini Attaba`tanī Falā Tas'alnī `An Shay'in Ĥattá 'Uĥditha Laka Minhu Dhikan

018070.O da şöyle dedi: “O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sanasöylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın.”

‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
nţalaqā Ĥattá 'Idhā Rakibā Fī As-Safīnati Kharaqahā ۖ Qāla 'Akharaqtahā Litughriqa 'Ahlahā Laqad Ji'ta Shay'āan 'Iman

018071.Derken yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindiklerinde (adam) gemiyideldi. Mûsâ, “Sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu,şaşılacak bir iş yaptın.” dedi.

‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Qāla 'Alam 'Aqul 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban

018072.Adam, “Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, demedim mi?” dedi.

‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Qāla Lā Tu'uākhidhnī Bimā Nasītu Wa Lā Turhiqnī Min 'Amrī `Usan

018073.Mûsâ, “Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma!”dedi.8

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍
nţalaqā Ĥattá 'Idhā Laqiyā Ghulāmāan Faqatalahu Qāla 'Aqatalta Nafsāan Zakīyatan Bighayri Nafsin Laqad Ji'ta Shay'āan Nukan

018074.Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam(hemen) onu öldürdü. Mûsâ, “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini miöldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın!” dedi.

‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Qāla 'Alam 'Aqul Laka 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban

018075.Adam, “Sana, benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi?” dedi.

‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Qāla 'In Sa'altuka `An Shay'in Ba`dahā Falā Tuşāĥibۖ Qad Balaghta Min Ladunnī `Udhan

018076.Mûsâ, “Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artıkbenimle arkadaşlık etme.Doğrusu, tarafımdan (dilenecek son) özre ulaştın(bu son özür dileyişim)” dedi.10

‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌
nţalaqā Ĥattá 'Idhā 'Atayā 'Ahla Qaryatin Astaţ`amā 'Ahlahā Fa'abaw 'An Yuđayyifūhumā Fawajadā Fīhā Jidāan Yurīdu 'An Yanqađđa Fa'aqāmahu ۖ Qāla Law Shi'ta Lāttakhadhta `Alayhi 'Ajan

018077.Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecekistediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüztutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Mûsâ,“İsteseydin bu iş için bir ücret alırdın” dedi.

‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌
Qāla Hādhā Firāqu Baynī Wa Baynika ۚ Sa'unabbi'uka Bita'wīli Mā Lam Tastaţi` `Alayhi Şaban

018078.Adam, “İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir” dedi. “Şimdi sanasabredemediğin şeylerin içyüzünü anlatacağım.”11

‌‌ ‍‌ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
'Ammā As-Safīnatu Fakānat Limasākīna Ya`malūna Fī Al-Baĥri Fa'aradtu 'An 'A`ībahā Wa Kāna Warā'ahum Malikun Ya'khudhu Kulla Safīnatin Ghaşbāan

018079.“O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onuyaralamak istedim, çünkü onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçirenbir kral vardı.”

‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Wa 'Ammā Al-Ghulāmu Fakāna 'Abawāhu Mu'uminayni Fakhashīnā 'An Yurhiqahumā Ţughyānāan Wa Kufan

018080.“Çocuğa gelince, anası babası mü’min insanlardı. Onları azgınlığa veküfre sürüklemesinden korktuk.”

‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌
Fa'aradnā 'An Yubdilahumā Rabbuhumā Khayan Minhu Zakāatan Wa 'Aqraba Ruĥmāan

018081.“Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve dahamerhametli bir çocuk vermesini diledik.”

‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍
Wa 'Ammā Al-Jidāru Fakāna Lighulāmayni Yatīmayni Fī Al-Madīnati Wa Kāna Taĥtahu Kanzun Lahumā Wa Kāna 'Abūhumā Şāliĥāan Fa'arāda Rabbuka 'An Yablughā 'Ashuddahumā Wa Yastakhrijā Kanzahumā Raĥmatan Min Rabbika ۚ Wa Mā Fa`altuhu `An 'Amrī ۚ Dhālika Ta'wīlu Mā Lam Tasţi` `Alayhi Şaban

018082.“Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait birdefine vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin, onların olgunluk çağınaulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarınıistedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin,sabredemediğin şeylerin içyüzü budur.”

‍‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Yas'alūnaka `An Dhī Al-Qarnayni ۖ Qul Sa'atlū `Alaykum Minhu Dhikan

018083.(Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki:“Size ondan bir anı okuyacağım.”

‍‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
'Innā Makkannā Lahu Fī Al-'Arđi Wa 'Ātaynāhu Min Kulli Shay'in Sababāan

018084.Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda (amacınaulaşabileceği) bir yol verdik.

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌
Fa'atba`a Sababāan

018085.O da (Batı’ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu.

Ĥattá 'Idhā Balagha Maghriba Ash-Shamsi Wajadahā Taghrubu Fī `Aynin Ĥami'atin Wa Wajada `Indahā Qawmāan ۗ Qulnā Yā Dhā Al-Qarnayni 'Immā 'An Tu`adhdhiba Wa 'Immā 'An Tattakhidha Fīhim Ĥusnāan

018086.Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar(gibi) buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. “Ey Zülkarneyn! Ya (onları)cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın” dedik.

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ۗ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌
Qāla 'Ammā Man Žalama Fasawfa Nu`adhdhibuhu Thumma Yuraddu 'Ilá Rabbihi Fayu`adhdhibuhu `Adhābāan Nukan

018087.Zülkarneyn, “Her kim zulmederse, biz onu cezalandıracağız. Sonra oRabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır” dedi.

‍‌ ‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌
Wa 'Ammā Man 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Falahu Jazā'an Al-Ĥusná ۖ Wa Sanaqūlu Lahu Min 'Amrinā Yusan

018088.“Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak dahagüzeli var. (Üstelik) ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz.”

‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍‌‌‌ۖ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌
Thumma 'Atba`a Sababāan

018089.Sonra yine (doğuya doğru) bir yol tuttu.

Ĥattá 'Idhā Balagha Maţli`a Ash-Shamsi Wajadahā Taţlu`u `Alá Qawmin Lam Naj`al Lahum Min Dūnihā Sitan

018090.Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu, kendileriyle güneş arasına örtükoymadığımız bir halk üzerine doğar buldu.

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌
Kadhālika Wa Qad 'Aĥaţnā Bimā Ladayhi Khuban

018091.İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.

‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Thumma 'Atba`a Sababāan

018092.Sonra yine bir yol tuttu.

Ĥattá 'Idhā Balagha Bayna As-Saddayni Wajada Min Dūnihimā Qawmāan Lā Yakādūna Yafqahūna Qawlāan

018093.İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde, neredeyse hiçbir sözüanlamayan bir halk buldu.

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Qālū Yā Dhā Al-Qarnayni 'Inna Ya'jūja Wa Ma'jūja Mufsidūna Fī Al-'Arđi Fahal Naj`alu Laka Kharjāan `Alá 'An Taj`ala Baynanā Wa Baynahum Saddāan

018094.Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzündebozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapmankarşılığında sana bir vergi verelim mi?”12

‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Qāla Mā Makkananī Fīhi Rabbī Khayrun Fa'a`īnūnī Biqūwatin 'Aj`al Baynakum Wa Baynahum Radmāan

018095.Zülkarneyn, “Rabbimin bana verdiği (imkan ve kudret, sizin vereceğinizvergiden) daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de,sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım” dedi.

‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
'Ātūnī Zubara Al-Ĥadīdi ۖ Ĥattá 'Idhā Sāwá Bayna Aş-Şadafayni Qāla Anfukhū ۖ Ĥattá 'Idhā Ja`alahuan Qāla 'Ātūnī 'Ufrigh `Alayhi Qiţan

018096.“Bana (yeterince) demir madenigetirin” dedi. İki yamacın arasındakiboşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince “körükleyin!” dedi. Demiri eritipkor (gibi) yapınca da, “Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerineboşaltayım” dedi.

‌‍‍‍‍‍‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Famā Asţā`ū 'An Yažharūhu Wa Mā Astaţā`ū Lahu Naqbāan

018097.Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler.

‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Qāla Hādhā Raĥmatun Min Rabbī ۖ Fa'idhā Jā'a Wa`du Rabbī Ja`alahu Dakkā'a ۖ Wa Kāna Wa`du Rabbī Ĥaqqāan

018098.Zülkarneyn, “Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi (kıyametin kopma vakti)gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir” dedi.

‌‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa Taraknā Ba`đahum Yawma'idhin Yamūju Fī Ba`đin ۖ Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Fajama`nāhum Jam`āan

018099.O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonrasûra üfürülür de onları toptan bir araya getiririz.

‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‌
Wa `Arađnā Jahannama Yawma'idhin Lilkāfirīna `Arđāan

018100,101.O gün cehennemi; gözleri Zikr’ime (Kur’an’a) karşı perdeli olan veonu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına (bütündehşetiyle) dikeriz!

‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍
Al-Ladhīna Kānat 'A`yunuhumGhiţā'in `An Dhikrī Wa Kānū Lā Yastaţī`ūna Sam`āan

018101.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Afaĥasiba Al-Ladhīna Kafarū 'An Yattakhidhū `Ibādī Min Dūnī 'Awliyā'a ۚ 'Innā 'A`tadnā Jahannama Lilkāfirīna Nuzulāan

018102.İnkar edenler, beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini misandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık.

‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ۚ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Qul Hal Nunabbi'ukum Bil-'Akhsarīna 'A`mālāan

018103,104.(Ey Muhammed!) De ki: “Amelce en çok ziyana uğrayan; iyi işyaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup gidenkimseleri size haber verelim mi?”

‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Al-Ladhīna Đalla Sa`yuhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Hum Yaĥsabūna 'Annahum Yuĥsinūna Şun`āan

018104.

‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
'Ūla'ika Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Rabbihim Wa Liqā'ihi Faĥabiţat 'A`māluhum Falā Nuqīmu Lahum Yawma Al-Qiyāmati Waznāan

018105.Onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na kavuşacaklarını inkar eden,böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için birterazi kurmayacağımız kimselerdir.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌
Dhālika Jazā'uuhum Jahannamu Bimā Kafarū Wa Attakhadhū 'Āyātī Wa Rusulī Huzūan

018106.İşte böyle. İnkar etmeleri, âyetlerimi ve Peygamberlerimi alay konusuyapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Kānat Lahum Jannātu Al-Firdawsi Nuzulāan

018107,108.Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için,içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradanayrılmak istemezler.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Khālidīna Fīhā Lā Yabghūna `Anhā Ĥiwalāan

018108.

‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Qul Law Kāna Al-Baĥru Midādāan Likalimāti Rabbī Lanafida Al-Baĥru Qabla 'An Tanfada Kalimātu Rabbī Wa Law Ji'nā Bimithlihi Madadāan

018109.De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir okadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmedenönce denizler tükenirdi.”

‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌
Qul 'Innamā 'Anā Basharun Mithlukum Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun ۖ Faman Kāna Yarjū Liqā'a Rabbihi Falya`mal `Amalāan Şāliĥāan Wa Lā Yushrik Bi`ibādati Rabbihi~ 'Aĥadāan

018110.De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizinilah’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayıumuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortakkoşmasın.”

‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍~‍ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah