Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

19) Sūrat Maryam

Printed format

19)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Kāf-Hā-Yā-`Ayn-Şād

019001.Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.1

---‍‌‍‍‍-‍‍‍‍‌
Dhikru Raĥmati Rabbika `Abdahu Zakarīyā

019002.Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍
'Idh Nādá Rabbahu Nidā'an Khafīyāan

019003.Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.

‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‌‌‌
Qāla Rabbi 'Innī Wahana Al-`Ažmu Minnī Wa Ashta`ala Ar-Ra'su Shaybāan Wa Lam 'Akun Bidu`ā'ika Rabbi Shaqīyāan

019004.O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalımağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”

‌‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‌‍‍‍
Wa 'Innī Khiftu Al-Mawāliya Min Warā'ī Wa Kānati Amra'atī `Āqirāan Fahab Lī Min Ladunka Walīyāan

019005,6.“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankârolmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; banave Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğunaulaşmış bir kimse kıl!”

‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍ ‌
Yarithunī Wa Yarithu Min 'Āli Ya`qūba ۖ Wa Aj`alhu Rabbi Rađīyāan

019006.

‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍ ‌‍ ‌‍
Yā Zakarīyā 'Innā Nubashshiruka Bighulāmin Asmuhu Yaĥyá Lam Naj`al Lahu Min Qablu Samīyāan

019007.(Allah şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlıbir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.”

‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‍
Qāla Rabbi 'Anná Yakūnu Lī Ghulāmun Wa Kānat Amra'atī `Āqirāan Wa Qad Balaghtu Mina Al-Kibari `Itīyāan

019008.Zekeriyya, “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasınaulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?”

‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Qāla Kadhālika Qāla Rabbuka Huwa `Alayya Hayyinun Wa Qad Khalaqtuka Min Qablu Wa Lam Taku Shay'āan

019009.(Vahiy meleği) dedi ki: “Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu banagöre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni deyarattım.”2

‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Qāla Rabbi Aj`al Lī 'Āyatan ۚ Qāla 'Āyatuka 'Allā Tukallima An-Nāsa Thalātha Layālin Sawīyāan

019010.Zekeriyya, “Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver”,dedi. Allah da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üçgün) üç gece konuşamamandır” dedi.

‌‍ ‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Fakharaja `Alá Qawmihi Mina Al-Miĥrābi Fa'awĥá 'Ilayhim 'An Sabbiĥū Bukratan Wa `Ashīyāan

019011.Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmakistedi, konuşamadı) ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diyeişaret etti.3

‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌
Yā Yaĥyá Khudhi Al-Kitāba Biqūwatin ۖ Wa 'Ātaynāhu Al-Ĥukma Şabīyāan

019012,13,14.(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahyakitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalpyumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyidavranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ۖ
Wa Ĥanānāan Min Ladunnā Wa Zakāatan ۖ Wa Kāna Taqīyāan

019013.

‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍
Wa Baran Biwālidayhi Wa Lam Yakun Jabbāan `Aşīyāan

019014.

‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Salāmun `Alayhi Yawma Wulida Wa Yawma Yamūtu Wa Yawma Yub`athu Ĥayyāan

019015.Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!

‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi Maryama 'Idh Antabadhat Min 'Ahlihā Makānāan Sharqīyāan

019016,17.(Ey Muhammed!) Kitapta (Kur’an’da) Meryem’i de an.Hani ailesindenayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzaktutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’igöndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.

‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍
Fāttakhadhat Min Dūnihim Ĥijābāan Fa'arsalnā 'Ilayhā Rūĥanā Fatamaththala Lahā Bashaan Sawīyāan

019017.

‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌
Qālat 'Innī 'A`ūdhu Bir-Raĥmani Minka 'In Kunta Taqīyāan

019018.Meryem, “Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen(bana kötülük etme)” dedi.

‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Qāla 'Innamā 'Anā Rasūlu Rabbiki Li'haba Laki Ghulāmāan Zakīyāan

019019.Cebrail, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocukbağışlamak için gönderildim” dedi.

‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‌
Qālat 'Anná Yakūnu Lī Ghulāmun Wa Lam Yamsasnī Basharun Wa Lam 'Aku Baghīyāan

019020.Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığımhalde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi.

‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Qāla Kadhāliki Qāla Rabbuki Huwa `Alayya Hayyinun ۖ Wa Linaj`alahu~ 'Āyatan Lilnnāsi Wa Raĥmatan Minnā ۚ Wa Kāna 'Aman Maqđīyāan

019021.Cebrail, “Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onuinsanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdirettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir” dedi.

‌‍ۖ ‌‍‍‍~ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Faĥamalat/hu Fāntabadhat Bihi Makānāan Qaşīyāan

019022.Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.

‍ ‍‍‍
Fa'ajā'ahā Al-Makhāđu 'Ilá Jidh`i An-Nakhlati Qālat Yā Laytanī Mittu Qabla Hādhā Wa Kuntu Nasyāan Mansīyāan

019023.Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önceölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi.5

‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍
Fanādāhā Min Taĥtihā 'Allā Taĥzanī Qad Ja`ala Rabbuki Taĥtaki Sarīyāan

019024.Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme,Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.”

‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Wa Huzzī 'Ilayki Bijidh`i An-Nakhlati Tusāqiţ `Alayki Ruţabāan Janīyāan

019025.. “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.”

‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Fakulī Wa Ashrabī Wa Qarrī `Aynāan ۖ Fa'immā Taraynna Mina Al-Bashari 'Aĥadāan Faqūlī 'Innī Nadhartu Lilrraĥmani Şawmāan Falan 'Ukallima Al-Yawma 'Insīyāan

019026.“Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz benRahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.6

‌‍‍ ‌ۖ ‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌
Fa'atat Bihi Qawmahā Taĥmiluhu ۖ Qālū Yā Maryamu Laqad Ji'ti Shay'āan Farīyāan

019027.Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “EyMeryem! Çok çirkin bir şey yaptın!”

‍‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Yā 'Ukhta Hārūna Mā Kāna 'Abūki Amra'a Saw'in Wa Mā Kānat 'Ummuki Baghīyāan

019028.“Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen deiffetsiz değildi.”

‍‍‌‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Fa'ashārat 'Ilayhi ۖ Qālū Kayfa Nukallimu Man Kāna Fī Al-Mahdi Şabīyāan

019029.Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti.“Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?” dediler.

‌‍ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Qāla 'Innī `Abdu Allāhi 'Ātāniya Al-Kitāba Wa Ja`alanī Nabīyāan

019030.Bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı(İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.”

‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍
Wa Ja`alanī Mubārakāan 'Ayna Mā Kuntu Wa 'Awşānī Biş-Şalāati Wa Az-Zakāati Mā Dumtu Ĥayyāan

019031.“Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığımsürece namazı ve zekatı emretti.”

‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Baran Biwālidatī Wa Lam Yaj`alnī Jabbāan Shaqīyāan

019032.“Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.”

‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Wa As-Salāmu `Alayya Yawma Wulidtu Wa Yawma 'Amūtu Wa Yawma 'Ub`athu Ĥayyāan

019033.“Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlikverilmiştir).”7

‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Dhālika `Īsá Abnu Maryama ۚ Qawla Al-Ĥaqqi Al-Ladhī Fīhi Yamtarūna

019034.Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.8

ۚ ‍‍‍‍ ‌
Mā Kāna Lillāh 'An Yattakhidha Min Waladin ۖ Subĥānahu~ ۚ 'Idhā Qá 'Aman Fa'innamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu

019035.Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işehükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.

‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍~ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌
Wa 'Inna Allāha Rabbī Wa Rabbukum Fā`budūhu ۚdhā Şirāţun Mustaqīmun

019036.Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse(yalnız) O’na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.

‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
khtalafa Al-'Aĥzābu Min Baynihim ۖ Fawaylun Lilladhīna Kafarū Min Mash/hadi Yawmin `Ažīmin

019037.(Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler.Büyük birgünü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline!

‍‍‌ ‍‌ ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
'Asmi` Bihim Wa 'Abşir Yawma Ya'tūnanā ۖ Lakini Až-Žālimūna Al-Yawma Fī Đalālin Mubīnin

019038.Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Amazalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.

‌‌‍‍‍‍‌ ‍ۖ ‍‍‍‍‍‍
Wa 'Andhirhum Yawma Al-Ĥasrati 'Idh Quđiya Al-'Amru Wa HumGhaflatin Wa Hum Lā Yu'uminūna

019039.Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlıkgünüyle uyar.

‌‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌
'Innā Naĥnu Narithu Al-'Arđa Wa Man `Alayhā Wa 'Ilaynā Yurja`ūna

019040.Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz!Ancak bize döndürülecekler.

‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi 'Ibhīma ۚ 'Innahu Kāna Şiddīqāan Nabīyāan

019041.Kitapta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, birpeygamber idi.

‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍
'Idh Qāla Li'abīhi Yā 'Abati Lima Ta`budu Mā Lā Yasma`u Wa Lā Yubşiru Wa Lā Yughnī `Anka Shay'āan

019042.Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sanabir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?”

‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Yā 'Abati 'Innī Qad Jā'anī Mina Al-`Ilmi Mā Lam Ya'tika Fa Attabi`nī 'Ahdika Şirāţāan Sawīyāan

019043.“Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki senidoğru yola ileteyim.”

‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Yā 'Abati Lā Ta`budi Ash-Shayţāna ۖ 'Inna Ash-Shayţāna Kāna Lilrraĥmani `Aşīyāan

019044.“Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.”

‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Yā 'Abati 'Innī 'Akhāfu 'An Yamassaka `Adhābun Mina Ar-Raĥmāni Fatakūna Lilshshayţāni Walīyāan

019045.“Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından birazabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.”

‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Qāla 'Aghibun 'Anta `An 'Ālihatī Yā 'Ibhīmu ۖ La'in Lam Tantahi La'arjumannaka ۖ Wa Ahjurnī Malīyāan

019046.Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğervazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!”dedi.

‌‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ
Qāla Salāmun `Alayka ۖ Sa'astaghfiru Laka Rabbī ۖ 'Innahu Kāna Bī Ĥafīyāan

019047.İbrahim şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim.Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır.”

‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ‍‍
Wa 'A`tazilukum Wa Mā Tad`ūna Min Dūni Allāhi Wa 'AdRabbī `Asá 'Allā 'Akūna Bidu`ā'i Rabbī Shaqīyāan

019048.“Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadetediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.”

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Falammā A`tazalahum Wa Mā Ya`budūna Min Dūni Allāhi Wahabnā Lahu~ 'Isĥāqa Wa Ya`qūba ۖ Wa Kullā Ja`alnā Nabīyāan

019049.İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ileYakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌
Wa Wahabnā Lahum Min Raĥmatinā Wa Ja`alnā Lahum Lisāna Şidqin `Alīyāan

019050.Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğrulukdili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik).

‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi Mūsá ۚ 'Innahu Kāna Mukhlaşāan Wa Kāna Rasūlāan Nabīyāan

019051.Kitapta, Mûsâ’yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resül, birnebi idi.10

‌‌‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍
Wa Nādaynāhu Min Jānibi Aţ-Ţūri Al-'Aymani Wa Qarrabnāhu Najīyāan

019052.Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak içinkendimize yaklaştırdık.

‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa Wahabnā Lahu Min Raĥmatinā 'Akhāhu Hārūna Nabīyāan

019053.Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn’u bir nebi olarak kendisine bahşettik.

‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi 'Ismā`īla ۚ 'Innahu Kāna Şādiqa Al-Wa`di Wa Kāna Rasūlāan Nabīyāan

019054.Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Birresül, bir nebi idi.

‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍
Wa Kāna Ya'muru 'Ahlahu Biş-Şalāati Wa Az-Zakāati Wa Kāna `Inda Rabbihi Marđīyāan

019055.Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğaulaşmıştı.

‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi 'Idrīsa ۚ 'Innahu Kāna Şiddīqāan Nabīyāan

019056.Kitap’ta İdris’i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍
Wa Rafa`nāhu Makānāan `Alīyāan

019057.Onu yüce bir makama yükselttik.

‌‍‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna 'An`ama Allāhu `Alayhim Mina An-Nabīyīna Min Dhurrīyati 'Ādama Wa Mimman Ĥamalnā Ma`a Nūĥin Wa Min Dhurrīyati 'Ibhīma Wa 'Isrā'īla Wa Mimman Hadaynā Wa Ajtabaynā ۚ 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātu Ar-Raĥmāni Kharrū Sujjadāan Wa Bukīyāan

019058.İşte bunlar, Adem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizinsoyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizinsoyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ınâyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌
Fakhalafa Min Ba`dihim Khalfun 'Ađā`ū Aş-Şalāata Wa Attaba`ū Ash-Shahawāti ۖ Fasawfa Yalqawna Ghayyāan

019059.Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşinedüşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azabaçarptırılacaklardır.11

‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ۖ‍‍
'Illā Man Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Fa'ūlā'ika Yadkhulūna Al-Jannata Wa Lā Yužlamūna Shay'āan

019060,61.Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlarcennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerinegirecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va’dikesinlikle gerçekleşir.

‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Jannāti `Adnin Allatī Wa`ada Ar-Raĥmānu `Ibādahu Bil-Ghaybi ۚ 'Innahu Kāna Wa`duhu Ma'tīyāan

019061.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍
Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan 'Illā Salāmāan ۖ Wa Lahum Rizquhum Fīhā Bukratan Wa `Ashīyāan

019062.Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) “selam!” (deyişini)işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ۖ‌‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌
Tilka Al-Jannatu Allatī Nūrithu Min `Ibādinā Man Kāna Taqīyāan

019063.İşte bu, kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miraskılacağımız cennettir.

‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Mā Natanazzalu 'Illā Bi'amri Rabbika ۖ Lahu Mā Bayna 'Aydīnā Wa Mā Khalfanā Wa Mā Bayna Dhālika ۚ Wa Mā Kāna Rabbuka Nasīyāan

019064.(Cebrail şöyle dedi:) “Biz ancak Rabbinin” emriyle ineriz.Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Rabbinunutkan değildir.”12

‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Fā`bud/hu Wa Aşţabir Li`ibādatihi ۚ Hal Ta`lamu Lahu Samīyāan

019065.(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O’naibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan birbaşkasını biliyor musun?

‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۚ
Wa Yaqūlu Al-'Insānu 'A'idhā Mā Mittu Lasawfa 'Ukhraju Ĥayyāan

019066.İnsan, “Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacakmıyım?” der.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‍
'Awalā Yadhkuru Al-'Insānu 'Annā Khalaqnāhu Min Qablu Wa Lam Yaku Shay'āan

019067.İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmezmi?

‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Fawarabbika Lanaĥshurannahum Wa Ash-Shayāţīna Thumma Lanuĥđirannahum Ĥawla Jahannama Jithīyāan

019068.Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz.Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.

‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Thumma Lananzi`anna Min Kulli Shī`atin 'Ayyuhum 'Ashaddu `Alá Ar-Raĥmāni `Itīyāan

019069.Sonra her bir topluluktan, Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlakaçekip çıkaracağız.

‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Thumma Lanaĥnu 'A`lamu Bial-Ladhīna Hum 'Awlá Bihā Şilīyāan

019070.Sonra, oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.

‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Wa 'In Minkum 'Illā Wa Ariduhā ۚ Kāna `Alá Rabbika Ĥatmāan Maqđīyāan

019071.. (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbiniçin bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.

‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Thumma Nunajjī Al-Ladhīna Attaqaw Wa Nadharu Až-Žālimīna Fīhā Jithīyāan

019072.Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri oradadiz üstü çökmüş halde bırakırız.

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū 'Ayyu Al-Farīqayni Khayrun Maqāmāan Wa 'Aĥsanu Nadīyāan

019073.Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkaredenler, inananlara, “İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer dahahayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?” dediler.13

‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Wa Kam 'Ahlaknā Qablahum Min Qarnin Hum 'Aĥsanu 'Athāthāan Wa Ri'yāan

019074.Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesillerihelak ettik.

‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌
Qul Man Kāna Fī Ađ-Đalālati Falyamdud Lahu Ar-Raĥmānu Maddāan ۚ Ĥattá 'Idhā Ra'aw Mā Yū`adūna 'Immā Al-`Adhāba Wa 'Immā As-Sā`ata Fasaya`lamūna Man Huwa Sharrun Makānāan Wa 'Ađ`afu Jundāan

019075.(Ey Muhammed!) De ki: “Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara,istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, yada kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarlarıdaha zayıfmış bilecekler.

‍ ‍‌‍‍ ‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Wa Yazīdu Allāhu Al-Ladhīna Ahtadaw Hudan Wa ۗ Al-Bāqiyātu Aş-Şāliĥātu Khayrun `Inda Rabbika Thawābāan Wa Khayrun Maraddāan

019076.Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih amellerRabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ilede.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ۗ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌
'Afara'ayta Al-Ladhī Kafara Bi'āyātinā Wa Qāla La'ūtayanna Mālāan Wa Waladāan

019077.Âyetlerimizi inkar edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyigördün mü?14

‌ ‌ ‌‍ ‍‍‌‍ ‌ ‌‌‌
'Āţţala`a Al-Ghayba 'Am Attakhadha `Inda Ar-Raĥmāni `Ahdāan

019078.Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?

‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌
Kallā ۚ Sanaktubu Mā Yaqūlu Wa Namuddu Lahu Mina Al-`Adhābi Maddāan

019079.Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz onun söylediklerini yazacağızve azabını arttırdıkça arttıracağız!

ۚ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‍‍‌
Wa Narithuhu Mā Yaqūlu Wa Ya'tīnā Fardāan

019080.Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız veo bize tek başına gelecek.

‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Wa Attakhadhū Min Dūni Allāhi 'Ālihatan Liyakūnū Lahum `Izzāan

019081.Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye,Allah’tan başka ilahlar edindiler.

‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌
Kallā ۚ Sayakfurūna Bi`ibādatihim Wa Yakūnūna `Alayhim Điddāan

019082.Hayır! İlahları, onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerinedüşman olacaklar.15

ۚ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌
'Alam Tara 'Annā 'Arsalnā Ash-Shayāţīna `Alá Al-Kāfirīna Ta'uuzzuhum 'Azzāan

019083.Kafirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik edenşeytanları gönderdiğimizi görmedin mi?

‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌
Falā Ta`jal `Alayhim ۖ 'Innamā Na`uddu Lahum `Addāan

019084.Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme.Biz onlar için ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız.

ۖ‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Yawma Naĥshuru Al-Muttaqīna 'Ilá Ar-Raĥmāni Wafdāan

019085,86.Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçilerheyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibicehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!

‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Wa Nasūqu Al-Mujrimīna 'Ilá Jahannama Wirdāan

019086.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌
Lā Yamlikūna Ash-Shafā`ata 'Illā Mani Attakhadha `Inda Ar-Raĥmāni `Ahdāan

019087.Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahipolmayacaklardır.

‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Qālū Attakhadha Ar-Raĥmānu Waladāan

019088.Onlar, “Rahmân bir çocuk edindi” dediler.

‍‍‍‌ ‌‌
Laqad Ji'tum Shay'āan 'Iddāan

019089.Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.

‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Takādu As-Samāwātu Yatafaţţarna Minhu Wa Tanshaqqu Al-'Arđu Wa Takhirru Al-Jibālu Haddāan

019090,91.Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse göklerparçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir!

‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
'An Da`aw Lilrraĥmani Waladāan

019091.

‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌
Wa Mā Yanbaghī Lilrraĥmani 'An Yattakhidha Waladāan

019092.Halbuki Rahmân’a bir çocuk edinmek yakışmaz.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌
'In Kullu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Illā 'Ātī Ar-Raĥmāni `Abdāan

019093.Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.

‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Laqad 'Aĥşāhum Wa `Addahum `Addāan

019094.Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌
Wa Kulluhum 'Ātīhi Yawma Al-Qiyāmati Fardāan

019095.Onlar(ın her biri) kıyamet günü O’na tek başına gelecektir.

‌‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sayaj`alu Lahumu Ar-Raĥmānu Wuddāan

019096.İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Fa'innamā Yassarnāhu Bilisānika Litubashshira Bihi Al-Muttaqīna Wa Tundhira Bihi Qawmāan Luddāan

019097.Ey Muhammed! Biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ilemüjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilinile (indirip) kolaylaştırdık.

‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌
Wa Kam 'Ahlaknā Qablahum Min Qarnin Hal Tuĥissu Minhum Min 'Aĥadin 'Aw Tasma`u Lahum Rikzāan

019098.Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirinihissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?

‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah