Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

15) Sūrat Al-Ĥijr

Printed format

15)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Wa Qur'ānin Mubīnin

015001.Elif Lâm Râ.Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir.

--‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‌
Rubamā Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Law Kānū Muslimīna

015002.İnkar edenler, “Keşke müslüman olsaydık” diye çok arzu edeceklerdir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Dharhum Ya'kulū Wa Yatamatta`ū Wa Yulhihimu Al-'Amalu ۖ Fasawfa Ya`lamūna

015003.Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onlarıoyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler.

‌ ‌‌ ‌ ۖ
Wa Mā 'Ahlaknā Min Qaryatin 'Illā Wa Lahā Kitābun Ma`lūmun

015004.Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti)vardır.

‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Mā Tasbiqu Min 'Ummatin 'Ajalahā Wa Mā Yasta'khirūna

015005.Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.

‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Wa Qālū Yā 'Ayyuhā Al-Ladhī Nuzzila `Alayhi Adh-Dhikru 'Innaka Lamajnūnun

015006.Dediler ki: “Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlakadelisin!”

‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Law Mā Ta'tīnā Bil-Malā'ikati 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna

015007.“Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!”

‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Mā Nunazzilu Al-Malā'ikata 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Mā Kānū 'Idhāan Munžarīna

015008.Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman daonlara mühlet verilmez.

‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Innā Naĥnu Nazzalnā Adh-Dhikra Wa 'Innā Lahu Laĥāfižūna

015009.Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbettebiziz.

‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Arsalnā Min Qablika Fī Shiya`i Al-'Awwalīna

015010.Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygambergönderdik.

‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍
Wa Mā Ya'tīhim Min Rasūlin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūna

015011.Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.

‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Kadhālika Naslukuhu Fī Qulūbi Al-Mujrimīna

015012.Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçlularınkalbine sokarız.2

‍‍‍‍ ‍‍
Lā Yu'uminūna Bihi ۖ Wa Qad Khalat Sunnatu Al-'Awwalīna

015013.Önceki milletlerin (helakine dair Allah’ın) kanunu geçmiş iken onlarbuna (Kur’an’a) inanmazlar.

‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍ ‍‍‍
Wa Law Fataĥnā `Alayhim Bābāan Mina As-Samā'i Fažallū Fīhi Ya`rujūna

015014,15.Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalaryine “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz”derlerdi.

‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Laqālū 'Innamā Sukkirat 'Abşārunā Bal Naĥnu Qawmun Masĥūrūna

015015.

‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Laqad Ja`alnā Fī As-Samā'i Burūjāan Wa Zayyannāhā Lilnnāžirīna

015016.Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.

‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Ĥafižnāhā Min Kulli Shayţānin Rajīmin

015017.Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.

‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍
'Illā Mani Astaraqa As-Sam`a Fa'atba`ahu Shihābun Mubīnun

015018.Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takipetmektedir.

‍ ‍‍‍
Wa Al-'Arđa Madadnāhā Wa 'Alqaynā Fīhā Rawāsiya Wa 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Shay'in Mawzūnin

015019.Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (birbiçimde) her şeyi bitirdik.

‌‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌
Wa Ja`alnā Lakum Fīhā Ma`āyisha Wa Man Lastum Lahu Birāziqīna

015020.Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler içingeçimlikler meydana getirdik.

‌ ‌ ‌‍‌‌‌
Wa 'In Min Shay'in 'Illā `Indanā Khazā'inuhu Wa Mā Nunazziluhu~ 'Illā Biqadarin Ma`lūmin

015021.Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak bellibir ölçüyle indiririz.

‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ~ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Arsalnā Ar-Riyāĥa Lawāqiĥa Fa'anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Fa'asqaynākumūhu Wa Mā 'Antum Lahu Bikhāzinīna

015022.Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizionunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.3

‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Innā Lanaĥnu Nuĥyī Wa Numītu Wa Naĥnu Al-Wārithūna

015023.Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek)varisleriz

‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Wa Laqad `Alim Al-Mustaqdimīna Minkum Wa Laqad `Alim Al-Musta'khirīna

015024.Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanlarıda.

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌
Wa 'Inna Rabbaka Huwa Yaĥshuruhum ۚ 'Innahu Ĥakīmun `Alīmun

015025.Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. ŞüphesizO, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

‌‍ۚ‍‍‍
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin

015026.Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktanyarattık.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Wa Al-Jānna Khalaqnāhu Min Qablu Min Nāri As-Samūmi

015027.Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.

‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Khāliqun Bashaan Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin

015028,29.Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmişbalçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğimzaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.

‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Fa'idhā Sawwaytuhu Wa Nafakhtu Fīhi Min Rūĥī Faqa`ū Lahu Sājidīna

015029.

‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Fasajada Al-Malā'ikatu Kulluhum 'Ajma`ūna

015030.Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.

'Illā 'Iblīsa 'Abá 'An Yakūna Ma`a As-Sājidīna

015031.Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.

‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍
Qāla Yā 'Iblīsu Mā Laka 'Allā Takūna Ma`a As-Sājidīna

015032.Allah, “Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?” dedi.

‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Lam 'Akun Li'sjuda Libasharin Khalaqtahu Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin

015033.İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktanyarattığın insan için saygı ile eğilemem.”

‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Qāla Fākhruj Minhā Fa'innaka Rajīmun

015034,35.Allah, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesapgününe kadar lânet senin üzerinedir” dedi.

‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍
Wa 'Inna `Alayka Al-La`nata 'Ilá Yawmi Ad-Dīni

015035.

‍‍‍ ‌‌ ‍
Qāla Rabbi Fa'anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna

015036.İblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadarbana mühlet ver” dedi.

‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Fa'innaka Mina Al-Munžarīna

015037,38.Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinengüne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi.

‍‌‍‍‍‍‍‍
'Ilá Yawmi Al-Waqti Al-Ma`lūmi

015038.

‌ ‍ ‍‍
Qāla Rabbi Bimā 'Aghwaytanī La'uzayyinanna Lahum Al-'Arđi Wa La'ughwiyannahum 'Ajma`īna

015039,40.İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzündekötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmişkulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.

‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
'Illā `Ibādaka Minhumu Al-Mukhlaşīna

015040.

‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Hādhā Şirāţun `Alayya Mustaqīmun

015041,42.Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sanauyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur” dedi.

‌‌ ‍‌‍‍
'Inna `Ibādī Laysa Laka `Alayhim Sulţānun 'Illā Mani Attaba`aka Mina Al-Ghāwīna

015042.

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Wa 'Inna Jahannama Lamaw`iduhum 'Ajma`īna

015043.Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir.

‍‍‍ ‌
Lahā Sab`atu 'Abwābin Likulli Bābin Minhum Juz'un Maqsūmun

015044.Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.

‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa `Uyūnin

015045.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde vepınarlar başındadır.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Adkhulūhā Bisalāmin 'Āminīna

015046.Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven içinde” denilir.

‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Wa Naza`nā Mā Fī Şudūrihim Min Ghillin 'Ikhwānāan `Alá Sururin Mutaqābilīna

015047.Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirlerüzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.

‌ ‌ ‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Lā Yamassuhum Fīhā Naşabun Wa Mā Hum Minhā Bimukhrajīna

015048.Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak dadeğillerdir.

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Nabbi' `Ibādī 'Annī 'Anā Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu

015049,50.Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çokmerhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.

‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Anna `Adhābī Huwa Al-`Adhābu Al-'Alīmu

015050.

‌ ‌ ‍‍‌
Wa Nabbi'hum `An Đayfi 'Ibhīma

015051.Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver.

‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍
'Idh Dakhalū `Alayhi Faqālū Salāmāan Qāla 'Innā Minkum Wajilūna

015052.Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selam” demişlerdi. O da, “Gerçektenbiz sizden korkuyoruz” demişti.

‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Lā Tawjal 'Innā Nubashshiruka Bighulāmin `Alīmin

015053.Onlar, “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz” dediler.

‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Qāla 'Abashshartumūnī `Alá 'An Massaniya Al-Kibaru Fabima Tubashshirūna

015054.İbrahim, “Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bananeyi müjdeliyorsunuz?” dedi.

‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌
Qālū Bashsharnāka Bil-Ĥaqqi Falā Takun Mina Al-Qāniţīna

015055.“Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler.

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Qāla Wa Man Yaqnaţu Min Raĥmati Rabbihi~ 'Illā Ađ-Đāllūna

015056.Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?”

‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍
Qāla Famā Khaţbukum 'Ayyuhā Al-Mursalūna

015057.İbrahim, “Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” dedi.

‍‍‍ ‌‌
Qālū 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmin Mujrimīna

015058.Şöyle dediler: “Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik.

‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
'Illā 'Āla Lūţin 'Innā Lamunajjūhum 'Ajma`īna

015059,60.Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût’un karısı dışındaonların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdirettik."

‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‌ ‌
'Illā Amra'atahu Qaddarnā ۙ 'Innahā Lamina Al-Ghābirīna

015060.

‌‍ ‍‌‍ۙ‍‌ ‍‍‍‍
Falammā Jā'a 'Āla Lūţin Al-Mursalūna

015061,62.Elçiler (melekler) Lût’un ailesine gelince Lût onlara, “Gerçektensiz tanınmayan kimselersiniz” dedi.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌
Qāla 'Innakum Qawmun Munkarūna

015062.

‌ ‍‌‍‍‍‌
Qālū Bal Ji'nāka Bimā Kānū Fīhi Yamtarūna

015063.Dediler ki: “Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabıgetirdik.”

‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa 'Ataynāka Bil-Ĥaqqi Wa 'Innā Laşādiqūna

015064.“Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.”

‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Fa'asri Bi'ahlika Biqiţ`in Mina Al-Layli Wa Attabi` 'Adrahum Wa Lā Yaltafit Minkum 'Aĥadun Wa Amđū Ĥaythu Tu'umarūna

015065.“Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarındangit. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin.”

‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Qađaynā 'Ilayhi Dhālika Al-'Amra 'Anna Dābira Hā'uulā' Maqţū`un Muşbiĥīna

015066.Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: “Sabaha çıkarken onların sonukesilmiş olacak.”

‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Jā'a 'Ahlu Al-Madīnati Yastabshirūna

015067.Şehir halkı sevinerek geldiler.

‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Qāla 'Inna Hā'uulā' Đayfī Falā Tafđaĥūni

015068.Lût dedi ki: “Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni reziletmeyin.”

‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa Attaqū Allaha Wa Lā Tukhzūni

015069.“Allah’a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın” dedi.

‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Qālū 'Awalam Nanhaka `Ani Al-`Ālamīna

015070.Onlar, “Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik” dediler.

‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Qāla Hā'uulā' Banātī 'In Kuntum Fā`ilīna

015071.Lût: “İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)” dedi.4

‍‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍
La`amruka 'Innahum Lafī Sakratihim Ya`mahūna

015072.(Melekler Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüşhalde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla senidinlemezler)” dediler.

‍ ‍
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Mushriqīna

015073.Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onlarıyakalayıverdi.

‍‍‍ ‍‍‍
Faja`alnā `Āliyahā Sāfilahā Wa 'Amţarnā `Alayhim Ĥijāratan Min Sijjīlin

015074.Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktanpişirilmiş taşlar yağdırdık.

‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌
'Inna Fī Dhālika La'āyātin Lilmutawassimīna

015075.Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.

‌ ‍‍‍
Wa 'Innahā Labisabīlin Muqīmin

015076.O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor.

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lilmu'uminīna

015077.Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.

Wa 'In Kāna 'Aşĥābu Al-'Aykati Lažālimīna

015078.“Eyke” halkı da şüphesiz zalim idiler.5

‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
ntaqamnā Minhum Wa 'Innahumā Labi'imāmin Mubīnin

015079.Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ileŞuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.

‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad Kadhdhaba 'Aşĥābu Al-Ĥijri Al-Mursalīna

015080.Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.6

‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Ātaynāhum 'Āyātinā Fakānū `Anhā Mu`rīna

015081.Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.

‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Kānū Yanĥitūna Mina Al-Jibāli Buyūtāan 'Āminīna

015082.Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Muşbiĥīna

015083.Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi.

‍‍‍ ‍‍‍
Famā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yaksibūna

015084.Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.

‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Mā Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi ۗ Wa 'Inna As-Sā`ata La'ātiyatun ۖşfaĥi Aş-Şafĥa Al-Jamīla

015085.Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka vehikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdigüzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.

‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‌ۖ ‍‍
'Inna Rabbaka Huwa Al-Khallāqu Al-`Alīmu

015086.Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir.

‌‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynāka Sab`āan Mina Al-Mathānī Wa Al-Qur'āna Al-`Ažīma

015087.Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyetive büyük Kur’an’ı verdik.

‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Lā Tamuddanna `Aynayka 'Ilá Mā Matta`nā Bihi~ 'Azwājāan Minhum Wa Lā Taĥzan `Alayhim Wa Akhfiđ Janāĥaka Lilmu'uminīna

015088.Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözünkalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü’minlere (şefkat) kanadını indir.

‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍
Wa Qul 'Innī 'Anā An-Nadhīru Al-Mubīnu

015089.De ki: “Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım.”

‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Kamā 'Anzalnā `Alá Al-Muqtasimīna

015090.Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap)indirmiştik.

‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍
Al-Ladhīna Ja`alū Al-Qur'āna `Iđīna

015091.Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur’an’ı da parça parçaedenlerdir.

‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Fawarabbika Lanas'alannahum 'Ajma`īna

015092,93.Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlakasoracağız.

‌‍‍‍‍ ‌
`Ammā Kānū Ya`malūna

015093.

‍‍‍‌
şda` Bimā Tu'umaru Wa 'A`riđ `Ani Al-Mushrikīna

015094.Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’aortak koşanlara aldırış etme.

‍ ‌ ‌ ‌‌‍
'Innā Kafaynāka Al-Mustahzi'īna

015095,96.Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşısana yeteriz. İlerde bilecekler.

‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Al-Ladhīna Yaj`alūna Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara ۚ Fasawfa Ya`lamūna

015096.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۚ
Wa Laqad Na`lamu 'Annaka Yađīqu Şadruka Bimā Yaqūlūna

015097.Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığınıbiliyoruz.

‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Fasabbiĥ Biĥamdi Rabbika Wa Kun Mina As-Sājidīna

015098.O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.

‌ ‌‍ ‌‍‌
Wa A`bud Rabbaka Ĥattá Ya'tiyaka Al-Yaqīnu

015099.Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

‌‍‌ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah