Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

14) Sūrat 'Ibrāhīm

Printed format

14)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Kitābun 'Anzalnāhu 'Ilayka Litukhrija An-Nāsa Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūr Bi'idhni Rabbihim 'Ilá Şirāţi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi

014001-2.Elif Lâm Râ.Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardanaydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki herşey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz birkitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline.

--‍‌‌ ۚ‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Al-Lahi Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa Waylun Lilkāfirīna Min `Adhābin Shadīdin

014002.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Al-Ladhīna Yastaĥibbūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā `Alá Al-'Ākhirati Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Yabghūnahā `Iwajāan ۚ 'Ūlā'ika Fī Đalālin Ba`īdin

014003.Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundançevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlarderin bir sapıklık içindedirler.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‌‍‍‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Rasūlin 'Illā Bilisāni Qawmihi Liyubayyina Lahum ۖ Fayuđillu Allāhu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

014004.Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara(Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır,dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmetsahibidir.

‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā 'An 'Akhrij Qawmaka Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri Wa Dhakkirhum Bi'ayyāmi Allāhi ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin

014005.Andolsun, Mûsâ’yı da, “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlaraAllah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” diyeâyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkesiçin ibretler vardır.

‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum 'Idh 'Anjākum Min 'Āli Fir`awna Yasūmūnakum Sū'a Al-`Adhābi Wa Yudhabbiĥūna 'Abnā'akum Wa Yastaĥyūna Nisā'akum ۚ Wa Fī Dhālikum Balā'un Min Rabbikum `Ažīmun

014006.Hani Mûsâ kavmine, “Allah’ın size olan nimetini anın. Hani O sizi, Firavunailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar,oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda sizeRabbinizden büyük bir imtihan vardır” demişti.

‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Wa 'Idh Ta'adhdhana Rabbukum La'in Shakartum La'azīdannakum ۖ Wa La'in Kafartum 'Inna `Adhābī Lashadīdun

014007.Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz elbettesize nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çokşiddetlidir.”

‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‌ۖ ‌‍‌
Wa Qāla Mūsá 'In Takfurū 'Antum Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan Fa'inna Allāha Laghanīyun Ĥamīdun

014008.Mûsâ şöyle dedi: “Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etsenizde gerçek şu ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıkolandır.”

‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍
'Alam Ya'tikum Naba'u Al-Ladhīna Min Qablikum Qawmi Nūĥin Wa `Ādin Wa Thamūda Wa ۛ Al-Ladhīna Min Ba`dihim ۛ Lā Ya`lamuhum 'Illā Al-Lahu ۚ Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Faraddū 'Aydiyahum Fī 'Afwāhihim Wa Qālū 'Innā Kafarnā Bimā 'Ursiltum Bihi Wa 'Innā Lafī Shakkin Mimmā Tad`ūnanā 'Ilayhi Murībin

014009.Sizden önceki Nûh, Âd, ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin–ki onları Allah’tan başkası bilmez- haberi size gelmedi mi? Onlarapeygamberleri mucizeler getirdiler de onlar (öfkeden parmaklarını ısırmakiçin) ellerini ağızlarına götürüp, “Biz sizinle gönderileni inkarediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz” dediler.

‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۛ‍‍‍‍ ‍‌ ۛ ‌ ‌‌ ۚ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍
Qālat Rusuluhum 'Afī Al-Lahi Shakkunţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yad`ūkum Liyaghfira Lakum Min Dhunūbikum Wa Yu'uakhkhirakum 'Ilá 'Ajalin Musamman ۚ Qālū 'In 'Antum 'Illā Basharun Mithlunā Turīdūna 'An Taşuddūnā `Ammā Kāna Ya`budu 'Ābā'uunā Fa'tūnā Bisulţānin Mubīnin

014010.Peygamberleri dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mivar? (Halbuki) O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadarertelemek için sizi (imana) çağırıyor. Onlar, “Siz de bizim gibi sadecebirer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymakistiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin” dediler.

‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Qālat Lahum Rusuluhum 'In Naĥnu 'Illā Basharun Mithlukum Wa Lakinna Allāha Yamunnu `Alá Man Yashā'u Min `Ibādihi ۖ Wa Mā Kāna Lanā 'An Na'tiyakum Bisulţānin 'Illā Bi'idhni Allāhi ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna

014011.Peygamberleri onlara dedi ki: “Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allahkullarından dilediğine (peygamberlik) nimetini bahşeder. Allah’ın izni olmadıkçabizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Mü’minler ancak Allah’atevekkül etsinler.”

‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Wa Mā Lanā 'Allā Natawakkala `Alá Allāhi Wa Qad Hadānā Subulanā ۚ Wa Lanaşbiranna `Alá Mādhaytumūnā ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mutawakkilūna

014012.“Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye onatevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekküledenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.”

‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lirusulihim Lanukhrijannakum Min 'Arđinā 'Aw Lata`ūdunna Fī Millatinā ۖ Fa'awĥá 'Ilayhim Rabbuhum Lanuhlikanna Až-Žālimīna

014013.İnkar edenler peygamberlerine, “Andolsun, ya sizi yurdumuzdançıkaracağız, ya da bizim dinimize dönersiniz” dediler. Rableri de onlaraşöyle vahyetti: “Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz.”

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ۖ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍
Wa Lanuskinannakumu Al-'Arđa Min Ba`dihim ۚ Dhālika Liman Khāfa Maqāmī Wa Khāfa Wa`īdi

014014.“Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdankorkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir.”

‍‍‌‍ ‍‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍
Wa Astaftaĥū Wa Khāba Kullu Jabbārin `Anīdin

014015.Peygamberler Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsranauğradı.

‌ ‌‍‍‍‌‌
Min Warā'ihi Jahannamu Wa Yusqá Min Mā'in Şadīdin

014016.Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli suiçirilecektir.

‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌
Yatajarra`uhu Wa Lā Yakādu Yusīghuhu Wa Ya'tīhi Al-Mawtu Min Kulli Makānin Wa Mā Huwa Bimayyitin ۖ Wa Min Warā'ihi `Adhābun Ghalīžun

014017.Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona heryönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azapgelecektir.

‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Mathalu Al-Ladhīna Kafarū Birabbihim ۖ 'A`māluhum Karamādin Ashtaddat Bihi Ar-Rīĥu Fī Yawmin `Āşifin ۖ Lā Yaqdirūna Mimmā Kasabū `Alá Shay'in ۚ Dhālika Huwa Ađ-Đalālu Al-Ba`īdu

014018.Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı birgünde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıklarıhiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ۚ ‌ ‌ ‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi ۚ 'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Ya'ti Bikhalqin Jadīdin

014019.Allah’ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi?Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Mā Dhālika `Alá Allāhi Bi`azīzin

014020.Bu Allah’a hiç de güç gelmez.

‌ ‌ ‌
Wa Barazū Lillāh Jamī`āan Faqāla Ađ-Đu`afā'u Lilladhīna Astakbarū 'Innā Kunnā Lakum Taba`āan Fahal 'Antum Mughnūna `Annā Min `Adhābi Allāhi Min Shay'in ۚ Qālū Law Hadānā Al-Lahu Lahadaynākum ۖ Sawā'un `Alaynā 'Ajazi`nā 'Am Şabarnā Mā Lanā Min Maĥīşin

014021.İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklüktaslayanlara diyecek ki: “Şüphesiz bizler size uymuştuk, şimdi siz az birşey olsun Allah’ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?” Onlar da, “EğerAllah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik.Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim içinhiçbir kurtuluş yoktur” derler.

‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Qāla Ash-Shayţānu Lammā Quđiya Al-'Amru 'Inna Allāha Wa`adakum Wa`da Al-Ĥaqqi Wa Wa`adtukum Fa'akhlaftukum ۖ Wa Mā Kāna Lī `Alaykum Min Sulţānin 'Illā 'An Da`awtukum Fāstajabtumۖ Falā Talūmūnī Wa Lūmū 'Anfusakum ۖ Mā 'Anā Bimuşrikhikum Wa Mā 'Antum Bimuşrikhīya ۖ 'Innī Kafartu Bimā 'Ashraktumūnī Min Qablu ۗ 'Inna Až-Žālimīna Lahum `Adhābun 'Alīmun

014022.İş bitirilince şeytan da diyecek ki: “Şüphesiz Allah size gerçek olanısöz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizizorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen banageliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizikurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin,beni Allah’a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elemdolu bir azap vardır.”

‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‍‌ ‌‌ۖ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍ۗ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Udkhila Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Bi'idhni Rabbihim ۖ Taĥīyatuhum Fīhā Salāmun

014023.İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedikalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır.Oradaki esenlik dilekleri “selam” dır.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ۖ
'Alam Tará Kayfa Đaraba Allāhu Mathalāan Kalimatan Ţayyibatan Kashajaratin Ţayyibatin 'Aşluhā Thābitun Wa Far`uhā Fī As-Samā'i

014024.Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz),kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.

‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Tu'utī 'Ukulahā Kulla Ĥīnin Bi'idhni Rabbihā ۗ Wa Yađribu Allāhu Al-'Amthāla Lilnnāsi La`allahum Yatadhakkarūna

014025.Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allahinsanlara misaller getirir.

‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Wa Mathalu Kalimatin Khabīthatin Kashajaratin Khabīthatin Ajtuththat Min Fawqi Al-'Arđi Mā Lahā Min Qarārin

014026.Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkanıolmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.

‍‌‌ ‍ ‍‌‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌
Yuthabbitu Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Qawli Ath-Thābiti Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati ۖ Wa Yuđillu Allāhu Až-Žālimīna ۚ Wa Yaf`alu Allāhu Mā Yashā'u

014027.Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit birsözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Baddalū Ni`mata Allāhi Kufan Wa 'Aĥallū Qawmahum Dāra Al-Bawāri

014028-29.Allah’ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna,yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır!

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‌‌‍
Jahannama Yaşlawnahā ۖ Wa Bi'sa Al-Qarāru

014029.

‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌‌
Wa Ja`alū Lillāh 'Andādāan Liyuđillū `An Sabīlihi ۗ Qul Tamatta`ū Fa'inna Maşīrakum 'Ilá An-Nāri

014030.Allah’ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki: “Birsüre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir.”

‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Qul Li`ibādiya Al-Ladhīna 'Āmanū Yuqīmū Aş-Şalāata Wa Yunfiqū Mimmā Razaqnāhum Siran Wa `Alāniyatan Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Bay`un Fīhi Wa Lā Khilālun

014031.İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş vedostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarakverdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.

‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhraja Bihi Mina Ath-Thamarāti Rizqāan Lakum ۖ Wa Sakhkhara Lakumu Al-Fulka Litajriya Fī Al-Baĥri Bi'amrihi ۖ Wa Sakhkhara Lakumu Al-'Anhāra

014032.Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla sizerızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzeregemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ۖ ‌‍‍‍‌‍
Wa Sakhkhara Lakumu Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Dā'ibayni ۖ Wa Sakhkhara Lakumu Al-Layla Wa An-Nahār

014033.O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan,geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.

‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Wa 'Ātākum Min Kulli Mā Sa'altumūhu ۚ Wa 'In Ta`uddū Ni`mata Allāhi Lā Tuĥşūhā ۗ 'Inna Al-'Insāna Lažalūmun Kaffārun

014034.O, İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymayakalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.

‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Wa 'Idh Qāla 'Ibhīmu Rabbi Aj`al Hādhā Al-Balada 'Āmināan Wa Ajnubnī Wa Banīya 'An Na`buda Al-'Aşnāma

014035.Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni veoğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.”

‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Rabbi 'Innahunna 'Ađlalna Kathīrāan Mina An-Nāsi ۖ Faman Tabi`anī Fa'innahu Minnī ۖ Wa Man `Aşānī Fa'innaka Ghafūrun Raĥīmun

014036.“Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kimbana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çokbağışlayan, çok merhamet edensin.”

‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Rabbanā 'Innī 'Askantu Min Dhurrīyatī Biwādin Ghayri Dhī Zar`in `Inda Baytika Al-Muĥarrami Rabbanā Liyuqīmū Aş-Şalāata Fāj`al 'Af'idatan Mina An-Nāsi Tahwī 'Ilayhim Wa Arzuqhum Mina Ath-Thamarāti La`allahum Yashkurūna

014037.“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin)yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğrukılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerinionlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.”

‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌
Rabbanā 'Innaka Ta`lamu Mā Nukhfī Wa Mā Nu`linu ۗ Wa Mā Yakhfá `Alá Allāhi Min Shay'in Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i

014038.“Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu dabilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”

‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Wahaba Lī `Alá Al-Kibari 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa ۚ 'Inna Rabbī Lasamī`u Ad-Du`ā'i

014039.“Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’amahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.”

‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Rabbi Aj`alnī Muqīma Aş-Şalāati Wa Min Dhurrīyatī ۚ Rabbanā Wa Taqabbal Du`ā'i

014040.“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böylekimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”

‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Rabbanā Aghfir Lī Wa Liwālidayya Wa Lilmu'uminīna Yawma Yaqūmu Al-Ĥisābu

014041.“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananlarıbağışla.”

‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Lā Taĥsabanna Allāha Ghāfilāan `Ammā Ya`malu Až-Žālimūna ۚ 'Innamā Yu'uakhkhiruhum Liyawmin Tashkhaşu Fīhi Al-'Abşāru

014042.Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onlarıancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.

‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Muhţi`īna Muqni`ī Ru'ūsihim Lā Yartaddu 'Ilayhim Ţarfuhum ۖ Wa 'Af'idatuhum Hawā'un

014043.O gün başlarını dikerek (çağırıldıkları yere doğru) koşarlar. Gözlerikendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌
Wa 'Andhiri An-Nāsa Yawma Ya'tīhimu Al-`Adhābu Fayaqūlu Al-Ladhīna Žalamū Rabbanā 'Akhkhirnā 'Ilá 'Ajalin Qarībin Nujib Da`wataka Wa Nattabi`i Ar-Rusula ۗ 'Awalam Takūnū 'Aqsamtum Min Qablu Mā Lakum Min Zawālin

014044.(Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar.Zira o gün zalimler, “Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele desenin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim” diyecekler. Onlaraşöyle denilecek: “Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemişmiydiniz?”

‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌
Wa Sakantum Fī Masākini Al-Ladhīna Žalamū 'Anfusahum Wa Tabayyana Lakum Kayfa Fa`alnā Bihim Wa Đarabnā Lakumu Al-'Amthāla

014045.“Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımızise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik.”

‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Wa Qad Makarū Makrahum Wa `Inda Allāhi Makruhum Wa 'In Kāna Makruhum Litazūla Minhu Al-Jibālu

014046.Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlaryerinden oynayacak olsa bile, tuzakları Allah katındadır (Allah onubilir).

‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍
Falā Taĥsabanna Allāha Mukhlifa Wa`dihi Rusulahu~ ۗ 'Inna Allāha `Azīzun Dhū Antiqāmin

014047.Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma!Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌~ ۗ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Yawma Tubaddalu Al-'Arđu Ghayra Al-'Arđi Wa As-Samāwātu ۖ Wa Barazū Lillāh Al-Wāĥidi Al-Qahhāri

014048.O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür veinsanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hakim) olan Allah’ınhuzuruna çıkarlar.

‌‍ ‍‍‌‍‍‌‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍
Wa Tará Al-Mujrimīna Yawma'idhin Muqarranīna Fī Al-'Aşfādi

014049.O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.

‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Sabīluhum Min Qaţirānin Wa Taghshá Wujūhahumu An-Nāru

014050.Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir.

‌ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Liyajziya Allāhu Kulla Nafsin Mā Kasabat ۚ 'Inna Allāha Sarī`u Al-Ĥisābi

014051.Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar.Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

‍‍‌ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍
dhā Balāghun Lilnnāsi Wa Liyundharū Bihi Wa Liya`lamū 'Annamā Huwa 'Ilahun Wāĥidun Wa Liyadhdhakkara 'Ūlū Al-'Albābi

014052.Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunubilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara birbildiridir.

‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah