Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

13) Sūrat Ar-Ra`d

Printed format

13)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm- ۚ Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Wa ۗ Al-Ladhī 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Al-Ĥaqqu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yu'uminūna

013001.Elif Lâm Mîm Râ.İşte bunlar Kitabın âyetleridir. Sana Rabbindenindirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar.

---‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍ ۗ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Al-Lahu Al-Ladhī Rafa`a As-Samāwāti Bighayri `Amadin Tarawnahā ۖ Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۖ Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara ۖ Kullun Yajrī Li'jalin Musamman ۚ Yudabbiru Al-'Amra Yufaşşilu Al-'Āyāti La`allakum Biliqā'i Rabbikumqinūna

013002.Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonraArş’akurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi bellibir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler,yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesinolarak inanasınız.

‌‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍
Wa Huwa Al-Ladhī Madda Al-'Arđa Wa Ja`ala Fīhā Rawāsiya Wa 'Anhāan ۖ Wa Min Kulli Ath-Thamarāti Ja`ala Fīhā Zawjayni Athnayni ۖ Yughshī Al-Layla An-Nahāra ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna

013003.O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada hertürlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır.O geceyi gündüzebürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için (Allah’ın varlığınıgösteren) deliller vardır.

‌‍ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‍‌‌ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Wa Fī Al-'Arđi Qiţa`un Mutajāwirātun Wa Jannātun Min 'A`nābin Wa Zar`un Wa Nakhīlun Şinwānun Wa Ghayru Şinwānin Yusqá Bimā'in Wāĥidin Wa Nufađđilu Ba`đahā `Alá Ba`đin Al-'Ukuli ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna

013004.Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; birkökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsiaynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmınaüstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah’ınvarlığını gösteren) deliller vardır.

‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'In Ta`jab Fa`ajabun Qawluhum 'A'idhā Kunnā Tubāan 'A'innā Lafī Khalqin Jadīdin ۗ 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Kafarū Birabbihim ۖ Wa 'Ūlā'ika Al-'Aghlālu Fī 'A`nāqihim ۖ Wa 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna

013005.Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, “Biz toprak olunca yenidenmi yaratılacakmışız?” demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir.İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlarcehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‌
Wa Yasta`jilūnaka Bis-Sayyi'ati Qabla Al-Ĥasanati Wa Qad Khalat Min Qablihimu Al-Mathulātu ۗ Wa 'Inna Rabbaka Ladhū Maghfiratin Lilnnāsi `Alá Žulmihim ۖ Wa 'Inna Rabbaka Lashadīdu Al-`Iqābi

013006.Bir de senden, iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysaonlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin,insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbininazabı pek şiddetlidir.

‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍ ۗ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi~ ۗ 'Innamā 'Anta Mundhirun ۖ Wa Likulli Qawmin Hādin

013007.İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar.Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۗ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌ۖ
Al-Lahu Ya`lamu Mā Taĥmilu Kullu 'Unthá Wa Mā Taghīđu Al-'Arĥāmu Wa Mā Tazdādu ۖ Wa Kullu Shay'in `Indahu Bimiqdārin

013008.Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi veeksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir.

‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌
`Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-Kabīru Al-Muta`ālī

013009.O, gaybı da, görülen âlemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir.

‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Sawā'un Minkum Man 'Asarra Al-Qawla Wa Man Jahara Bihi Wa Man Huwa Mustakhfin Bil-Layli Wa Sāribun Bin-Nahāri

013010.(O’na göre) içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyingizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir.

‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Lahu Mu`aqqibātun Min Bayni Yadayhi Wa Min Khalfihi Yaĥfažūnahu Min 'Amri Allāhi ۗ 'Inna Allāha Lā Yughayyiru Mā Biqawmin Ĥattá Yughayyirū Mā Bi'anfusihim ۗ Wa 'Idhā 'Arāda Allāhu Biqawmin Sū'āan Falā Maradda Lahu ۚ Wa Mā Lahum Min Dūnihi Min Wa A-

013011.İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyleonu korurlar.Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allahonların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık ogeri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.

‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ۗ ‌‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌
Huwa Al-Ladhī Yurīkumu Al-Barqa Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Yunshi'u As-Saĥāba Ath-Thiqāla

013012.O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklübulutları meydana getirendir.

‌ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Yusabbiĥu Ar-Ra`du Biĥamdihi Wa Al-Malā'ikatu Min Khīfatihi Wa Yursilu Aş-Şawā`iqa Fayuşību Bihā Man Yashā'u Wa Hum Yujādilūna Fī Al-Lahi Wa Huwa Shadīdu Al-Miĥāli

013013.Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. Melekler de O’nunkorkusundan tespih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğiniçarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki O, azabı çokşiddetli olandır.

‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Lahu Da`watu Al-Ĥaqqi Wa ۖ Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūnihi Lā Yastajībūna Lahum Bishay'in 'Illā Kabāsiţi Kaffayhi 'Ilá Al-Mā'i Liyablugha Fāhu Wa Mā Huwa Bibālighihi ۚ Wa Mā Du`ā'u Al-Kāfirīna 'Illā Fī Đalālin

013014.Gerçek dua ancak O’nadır. O’ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerineancak, ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimseninisteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşaçıkar.

ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Wa Lillāh Yasjudu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Ţaw`āan Wa Karhāan Wa Žilāluhum Bil-Ghudūwi Wa Al-'Āşāli

013015.Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri desabah akşam Allah’a boyun eğer.

‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍
Qul Man Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Quli Allāhu ۚ Qul 'Afāttakhadhtum Min Dūnihi~ 'Awliyā'a Lā Yamlikūna Li'nfusihim Naf`āan Wa Lā Đaran ۚ Qul Hal Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru 'Am Hal Tastawī Až-Žulumātu Wa An-Nūr ۗ 'Am Ja`alū Lillāh Shurakā'a Khalaqū Kakhalqihi Fatashābaha Al-Khalqu `Alayhim ۚ Quli Allāhu Khāliqu Kulli Shay'in Wa Huwa Al-Wāĥidu Al-Qahhāru

013016.De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” “Allah’tır” de. De ki, “O'nubırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar(mabutlar) mı edindiniz?” De ki, “Kör ile gören bir olur mu? Ya dakaranlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah’a, O’nun yarattığı gibiyaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah’ın yaratması onlara görebirbirine mi benzedi?” De ki: “Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. O, birdir,mutlak hakimiyet sahibidir.”

‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌
'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fasālat 'Awdiyatun Biqadarihā Fāĥtamala As-Saylu Zabadāan bīāan ۚ Wa Mimmā Yūqidūna `Alayhi Fī An-Nāri Abtighā'a Ĥilyatin 'Aw Matā`in Zabadun Mithluhu ۚ Kadhālika Yađribu Allāhu Al-Ĥaqqa Wa Al-Bāţila ۚ Fa'ammā Az-Zabadu Fayadh/habu Jufā'an ۖ Wa 'Ammā Mā Yanfa`u An-Nāsa Fayamkuthu Fī Al-'Arđi ۚ Kadhālika Yađribu Allāhu Al-'Amthāla

013017.O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve selüste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şeyelde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşteAllah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider.İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.

‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ۚ‍‍ ۚ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ‍‍
Lilladhīna Astajābū Lirabbihimu Al-Ĥusná Wa ۚ Al-Ladhīna Lam Yastajībū Lahu Law 'Anna Lahum Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Wa Mithlahu Ma`ahu Lāftadaw Bihi~ ۚ 'Ūlā'ika Lahum Sū'u Al-Ĥisābi Wa Ma'wāhum Jahannamu ۖ Wa Bi'sa Al-Mihādu

013018.Rablerinin emrine uyanlar için mükâfâtın en güzeli vardır. Onauymayanlar ise, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı dahakendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarakverirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer decehennemdir. O ne kötü yataktır!

‍‍‍‌ ‍ ۚ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ
'Afaman Ya`lamu 'Annamā 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Al-Ĥaqqu Kaman Huwa 'A`má ۚ 'Innamā Yatadhakkaru 'Ūlū Al-'Albābi

013019.Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibiolur mu? (Bunu) ancak akıl sahipleri anlar.

‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌‍ۚ‍‌ ‌ ‌‍‍
Al-Ladhīna Yūfūna Bi`ahdi Allāhi Wa Lā Yanqūna Al-Mīthāqa

013020.Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyibozmayanlardır

‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Yaşilūna Mā 'Amara Allāhu Bihi~ 'Anşala Wa Yakhshawna Rabbahum Wa Yakhāfūna Sū'a Al-Ĥisābi

013021.Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden,Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa Al-Ladhīna Şabarū Abtighā'a Wajhi Rabbihim Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqnāhum Siran Wa `Alāniyatan Wa Yadra'ūna Bil-Ĥasanati As-Sayyi'ata 'Ūlā'ika Lahum `Uq Ad-Dāri

013022.Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan,kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah içinharcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar içindünya yurdunun iyi sonucu vardır.

‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Wa Man Şalaĥa Min 'Ābā'ihim Wa 'Azwājihim Wa Dhurrīyātihim Wa ۖ Al-Malā'ikatu Yadkhulūna `Alayhim Min Kulli Bābin

013023.Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarındaniyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdanyanlarına girerler (ve şöyle derler):

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Salāmun `Alaykum Bimā Şabartum ۚ Fani`ma `Uq Ad-Dāri

013024.“Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olancennet) ne güzeldir!”

ۚ‍‍‍‌ ‍‌
Wa Al-Ladhīna Yanqūna `Ahda Allāhi Min Ba`di Mīthāqihi Wa Yaqţa`ūna Mā 'Amara Allāhu Bihi~ 'Anşala Wa Yufsidūna Fī Al-'Arđi ۙ 'Ūlā'ika Lahumu Al-La`natu Wa Lahum Sū'u Ad-Dāri

013025.Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’ınkorunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar veyeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü(cehennem) de onlaradır.

‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌
Al-Lahu Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ Wa Fariĥū Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā Fī Al-'Ākhirati 'Illā Matā`un

013026.Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar isedünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanındaçok az bir yararlanmadan ibarettir.

‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍ ‌‌
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi ۗ Qul 'Inna Allāha Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī 'Ilayhi Man 'Anāba

013027.İnkar edenler diyorlar ki: “Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucizeindirilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisineyöneleni de doğru yola eriştirir.”

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۗ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Taţma'innu Qulūbuhum Bidhikri Allāhi ۗ 'Alā Bidhikri Allāhi Taţma'innu Al-Qulūbu

013028.Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır.Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Ţūbá Lahum Wa Ĥusnu Ma'ābin

013029.İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌
Kadhālika 'Arsalnāka Fī 'Ummatin Qad Khalat Min Qablihā 'Umamun Litatluwa `Alayhimu Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Wa Hum Yakfurūna Bir-Raĥmani ۚ Qul Huwa Rabbī Lā 'Ilāha 'Illā Huwa `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi Matābi

013030.(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmişolduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân’ı inkar ederken sanavahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: “O, benim Rabbimdir. O’ndanbaşka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O’na tevekkül ettim, dönüşüm deyalnız O’nadır.”

‌‌‍‍‍‍‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Wa Law 'Anna Qur'ānāan Suyyirat Bihi Al-Jibālu 'Aw Quţţi`at Bihi Al-'Arđu 'Aw Kullima Bihi Al-Mawtá ۗ Bal Lillāh Al-'Amru Jamī`āan ۗ 'Afalam Yay'asi Al-Ladhīna 'Āmanū 'An Law Yashā'u Allāhu Lahadá An-Nāsa Jamī`āan ۗ Wa Lā Yazālu Al-Ladhīna Kafarū Tuşībuhum Bimā Şana`ū Qāri`atun 'Aw Taĥullu Qarībāan Minrihim Ĥattá Ya'tiya Wa`du Allāhi ۚ 'Inna Allāha Lā Yukhlifu Al-Mī`āda

013031.Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı, ya daölülerin konuşturulacağı bir Kur’an olacak olsaydı (o yine bu kitapolurdu). Fakat bütün emir yalnız Allah’ındır. İman edenler anlamadılar mıki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah’ın sözüyerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlıolarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınınainecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez.

‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍ ‌‌‌ ۗ ‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa Laqadi Astuhzi'a Birusulin Min Qablika Fa'amlaytu Lilladhīna Kafarū Thumma 'Akhadhtuhum ۖ Fakayfa Kāna `Iqābi

013032.Andolsun, senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkaredenlere bir süre (mühlet) verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Benimcezalandırmam nasılmış!

‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
'Afaman Huwa Qā'imun `Alá Kulli Nafsin Bimā Kasabat ۗ Wa Ja`alū Lillāh Shurakā'a Qul Sammūhum ۚ 'Am Tunabbi'ūnahu Bimā Lā Ya`lamu Fī Al-'Arđi 'Am Bižāhirin Mina Al-Qawli ۗ Bal Zuyyina Lilladhīna Kafarū Makruhum Wa Şuddū `Ani As-Sabīli ۗ Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Hādin

013033.Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkâr edilir mi? Halbukionlar, Allah’a ortaklar koştular. De ki: “Onların isimlerini açıklayın.Yoksa siz (bununla) O’na yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermişolacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız?” Hayır inkâr edenlerehileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimisaptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.

‍‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
Lahum `Adhābun Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Ashaqqu ۖ Wa Mā Lahum Mina Allāhi Min Wāqin

013034.Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdırve onları Allah’ın azabından koruyacak kimse de yoktur.

‍‍‌‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌
Mathalu Al-Jannati Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna ۖ Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۖ 'Ukuluhā Dā'imun Wa Žilluhā ۚ Tilka `Uq Al-Ladhīna Attaqaw ۖ Wa `Uq Al-Kāfirīna An-Nāru

013035.Allah’a karşı gelmekten sakınanlara va’dolunan cennetin durumu şudur: Onuniçinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah’a karşıgelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir.

‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Yafraĥūna Bimā 'Unzila 'Ilayka ۖ Wa Mina Al-'Aĥzābi Man Yunkiru Ba`đahu ۚ Qul 'Innamā 'Umirtu 'An 'A`buda Allāha Wa Lā 'Ushrika Bihi~ ۚ 'Ilayhi 'Ad`ū Wa 'Ilayhi Ma'ābi

013036.Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur’an ilesevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkaredenler de vardır. De ki: “Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortakkoşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnızO'nadır.”

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ۖ‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍
Wa Kadhalika 'Anzalnāhu Ĥukmāan `Arabīyāan ۚ Wa La'ini Attaba`ta 'Ahwā'ahum Ba`damā Jā'aka Mina Al-`Ilmi Mā Laka Mina Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Wāqin

013037.Böylece biz onu (Kur’an’ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelenbu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allahtarafından senin için ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.

‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌
Wa Laqad 'Arsalnā Rusulāan Min Qablika Wa Ja`alnā Lahum 'Azwājāan Wa Dhurrīyatan ۚ Wa Mā Kāna Lirasūlin 'An Ya'tiya Bi'āyatin 'Illā Bi'idhni Allāhi ۗ Likulli 'Ajalin Kitābun

013038.Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler veçocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucizegetiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır.

‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌
Yamĥū Allahu Mā Yashā'u Wa Yuthbitu ۖ Wa `Indahu~ 'Ummu Al-Kitābi

013039.Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap(Levh-i Mahfûz) O’nun yanındadır.6

‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍~
Wa 'In Mā Nuriyannaka Ba`đa Al-Ladhī Na`iduhum 'Aw Natawaffayannaka Fa'innamā `Alayka Al-Balāghu Wa `Alaynā Al-Ĥisābu

013040.Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden)senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekise bize aittir.

‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
'Awalam Yaraw 'Annā Na'tī Al-'Arđa Nanquşuhā Min 'Aţfihā Wa ۚ Allāhu Yaĥkumu Lā Mu`aqqiba Liĥukmihi ۚ Wa Huwa Sarī`u Al-Ĥisābi

013041.Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafındaneksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbirkimse yoktur. O, hesabı çabuk görendir.

‌ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍
Wa Qad Makara Al-Ladhīna Min Qablihim Falillāhi Al-Makru Jamī`āan ۖ Ya`lamu Mā Taksibu Kullu Nafsin ۗ Wa Saya`lamu Al-Kuffāru Liman `Uq Ad-Dāri

013042.Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah’a aittir.O, her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonununkime ait olduğunu bileceklerdir.

‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ۖۗ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū Lasta Mursalāan ۚ Qul Kafá Billāhi Shahīdāan Baynī Wa Baynakum Wa Man `Indahu `Ilmu Al-Kitābi

013043.İnkar edenler, “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızdaşahit olarak Allah ve bir de yanında kitap (Kur’an) bilgisi bulunanlar yeter.”

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah