Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

10) Sūrat Yūnis

Printed format

10)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Ĥakīmi

010001.Elif, Lâm, Râ.Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir.

--‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍
'Akāna Lilnnāsi `Ajabāan 'An 'Awĥaynā 'Ilá Rajulin Minhum 'An 'Andhiri An-Nāsa Wa Bashshiri Al-Ladhīna 'Āmanū 'Anna Lahum Qadama Şidqin `Inda Rabbihim ۗ Qāla Al-Kāfirūna 'Inna Hādhā Lasāĥirun Mubīnun

010002.İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katındakendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz,insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçıkbir sihirbazdır” dediler?

‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‍‍‌ ‌‌
'Inna Rabbakumu Allāhu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۖ Yudabbiru Al-'Amra ۖ Mā Min Shafī`in 'Illā Min Ba`di 'Idhnihi ۚ Dhalikumu Allāhu Rabbukum Fā`budūhu ۚ 'Afalā Tadhakkarūna

010003.Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede)yaratan, sonra da Arş’akurulup işleri yerli yerince düzene koyanAllah’tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o,Rabbiniz Allah’tır. O halde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?

‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍ ۚ‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌
'Ilayhi Marji`ukum Jamī`āan ۖ Wa`da Allāhi Ĥaqqāan ۚ 'Innahu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Bil-Qisţi Wa ۚ Al-Ladhīna Kafarū Lahum Sharābun Min Ĥamīmin Wa `Adhābun 'Alīmun Bimā Kānū Yakfurūna

010004.Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vadetmiştir.Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra, iman edip salih amellerişleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder.Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynarsudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.

‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Ash-Shamsa Điyā'an Wa Al-Qamaraan Wa Qaddarahu Manāzila Lita`lamū `Adada As-Sinīna Wa Al-Ĥisāba ۚKhalaqa Allāhu Dhālika 'Illā Bil-Ĥaqqi ۚ Yufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna

010005.O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı)kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdiredendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmetigereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrıaçıklamaktadır.

‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍
'Inna Fī Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Mā Khalaqa Allāhu Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi La'āyātin Liqawmin Yattaqūna

010006.Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah’ın göklerde veyeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplumiçin pek çok deliller vardır

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Wa Rađū Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Aţma'annū Bihā Wa Al-Ladhīna Hum `An 'Āyātinā Ghāfilūna

010007,8.Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerektatmin olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya işte onlarınkazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer ateştir.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌
'Ūlā'ika Ma'wāhumu An-Nāru Bimā Kānū Yaksibūna

010008.

‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Yahdīhim Rabbuhum Bi'īmānihim ۖ Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru Fī Jannāti An-Na`īmi

010009.(Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onlarıimanları sebebiyle, hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerdealtlarından ırmaklar akar.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Da`wāhum Fīhā Subĥānaka Allāhumma Wa Taĥīyatuhum Fīhā Salāmun ۚ Wa 'Ākhiru Da`wāhum 'Ani Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna

010010.Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”,aralarındaki esenlik dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamdâlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.

‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Wa Law Yu`ajjilu Allāhu Lilnnāsi Ash-Sharra Asti`jālahum Bil-Khayri Laquđiya 'Ilayhim 'Ajaluhum ۖ Fanadharu Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Fī Ţughyānihim Ya`mahūna

010011.Eğer Allah insanlara, onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi,şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İştebiz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar haldebırakırız.

‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Wa 'Idhā Massa Al-'Insāna Ađ-Đurru Da`ānā Lijanbihi~ 'Aw Qā`idāan 'Aw Qā'imāan Falammā Kashafnā `Anhu Đurrahu Marra Ka'an Lam Yad`unā 'Ilá Đurrin Massahu ۚ Kadhālika Zuyyina Lilmusrifīna Mā Kānū Ya`malūna

010012.İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerekotururken, gerekse ayakta iken (her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için)bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sankikendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider.İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler, böylece süslenmiş (hoşgösterilmiş)tir.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Laqad 'Ahlaknā Al-Qurūna Min Qablikum Lammā Žalamū ۙ Wa Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Wa Mā Kānū Liyu'uminū ۚ Kadhālika Naj Al-Qawma Al-Mujrimīna

010013.Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerineapaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâkettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böylecezalandırırız.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۙ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ۚ‍‍‍‍ ‍‍
Thumma Ja`alnākum Khalā'ifa Fī Al-'Arđi Min Ba`dihim Linanžura Kayfa Ta`malūna

010014.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzündesizi onların yerine getirdik.

‌‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin ۙ Qāla Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā A'ti Biqur'ānin Ghayri Hādhā 'Aw Baddilhu ۚ Qul Mā Yakūnu Lī 'An 'Ubaddilahu Min Tilqā'i Nafsī ۖ 'In 'Attabi`u 'Illā Mā Yūĥá 'Ilayya ۖ 'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin

010015.Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, (öldükten sonra)bize kavuşmayı ummayanlar, “Ya (bize) bundan başka bir Kur’an getir veya onudeğiştir” dediler. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şeydeğildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam,elbette büyük bir günün azabından korkarım.”

‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۙ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Qul Law Shā'a Allāhu Mā Talawtuhu `Alaykum Wa Lā 'Adkum Bihi ۖ Faqad Labithtu Fīkum `Umuan Min Qablihi~ ۚ 'Afalā Ta`qilūna

010016.De ki: “Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım, Allah da sizeonu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan (Kur’an’ın inişinden) önce(kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?”

‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍~‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bi'āyātihi~ ۚ 'Innahu Lā Yufliĥu Al-Mujrimūna

010017.Artık, Allah’a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetleriniyalanlayandan daha zâlim kimdir? Şüphe yok ki (böyle) suçlular aslakurtuluşa ermezler.

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ۚ‍‍
Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lā Yađurruhum Wa Lā Yanfa`uhum Wa Yaqūlūna Hā'uulā' Shufa`ā'uunā `Inda Allāhi ۚ Qul 'Atunabbi'ūna Allāha Bimā Lā Ya`lamu Fī As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna

010018.Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeyleretapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır”diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyimi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır,yücedir.”

‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa Mā Kāna An-Nāsu 'Illā 'Ummatan Wāĥidatankhtalafū ۚ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum Fīmā Fīhi Yakhtalifūna

010019.İnsanlar (başlangıçta tevhit inancına bağlı) tek bir ümmet idiler;sonra ayrılığa düştüler. Eğer (azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde)Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlardaaralarında derhal hüküm verilir (işleri bitirilir)di.

‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Yaqūlūna Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi ۖ Faqul 'Innamā Al-Ghaybu Lillāh Fāntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna

010020.“Ona (peygambere) Rabbinden bir mucize indirilse ya!” diyorlar. De ki:“Gayb ancak Allah’ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birliktebekleyenlerdenim!”

‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۖ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā 'Adhaq An-Nāsa Raĥmatan Min Ba`di Đarrā'a Massat/hum 'Idhā Lahum Makrun Fī 'Āyātinā ۚ Quli Allāhu 'Asra`u Makan ۚ 'Inna Rusulanā Yaktubūna Mā Tamkurūn

010021.Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra, insanlara bir rahmet (ferahlık vemutluluk) tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki âyetlerimiz hakkında onlarınbir tuzakları (birtakım tertipleri ve asılsız iddiaları) vardır. De ki: “Allahdaha çabuk tuzak kurar.” Şüphesiz elçilerimiz (melekler) kurmakta olduğunuztuzakları yazıyorlar.3

‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ۚ ‍ ‌‍ ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌
Huwa Al-Ladhī Yusayyirukum Al-Barri Wa Al-Baĥri ۖ Ĥattá 'Idhā Kuntum Al-Fulki Wa Jarayna Bihim Birīĥin Ţayyibatin Wa Fariĥū Bihā Jā'at/hā Rīĥun `Āşifun Wa Jā'ahumu Al-Mawju Min Kulli Makānin Wa Žannū 'Annahum 'Uĥīţa Bihim ۙ Da`aw Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna La'in 'Anjaytanā Min Hadhihi Lanakūnanna Mina Ash-Shākirīna

010022.O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerledenize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun birrüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada onaşiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücumeder de çepeçevre kuşatıldıklarını (batıp boğulacaklarını) anlayınca diniAllah’a has kılarak “Andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan, mutlakaşükredenlerden olacağız” diye Allah’a yalvarırlar.

‌ ‌‍‍‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ۙ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‍
Falammā 'Anjāhum 'Idhā Hum Yabghūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi ۗ Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innamā Baghyukum `Alá 'Anfusikum ۖ Matā`a Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Thumma 'Ilaynā Marji`ukum Fanunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna

010023.Fakat onları kurtarınca, bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yeretaşkınlık yapıyorlar. Ey İnsanlar! Sizin taşkınlığınız, sırf kendialeyhinizedir. (Bununla) sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz.Sonunda dönüşünüz bizedir. (Biz de) bütün yaptıklarınızı size habervereceğiz.

‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
'Innamā Mathalu Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamā'in 'Anzalnāhu Mina As-Samā'i Fākhtalaţa Bihi Nabātu Al-'Arđi Mimmā Ya'kulu An-Nāsu Wa Al-'An`ām Ĥattá 'Idhā 'Akhadhati Al-'Arđu Zukhrufahā Wa Azzayyanat Wa Žanna 'Ahluhā 'Annahum Qādirūna `Alayhā 'Atāhā 'Amrunā Laylāan 'Aw Nahāan Faja`alnāhā Ĥaşīdāan Ka'an Lam Taghna Bil-'Amsi ۚ Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Yatafakkarūna

010024.Dünya hayatının hâli, ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun haligibidir ki, insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunlayetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü (o bitkilerle) bütün zinetve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine (her türlütasarrufa) kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veyagüpegündüz ansızın ona emrimiz (afetimiz) geliverir de, bunları, sanki dünyerinde hiç yokmuş gibi, kökünden yolunmuş bir hâle getiririz. İştedüşünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.

‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‌‌‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Wa Allāhu Yad`ū 'Ilá Dāri As-Salāmi Wa Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin

010025.Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.

‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Lilladhīna 'Aĥsanū Al-Ĥusná Wa Ziyādatun ۖ Wa Lā Yarhaqu Wujūhahum Qatarun Wa Lā Dhillatun ۚ 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati ۖ Hum Fīhā Khālidūna

010026.Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır.Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlarcennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ‍‌
Wa Al-Ladhīna Kasabū As-Sayyi'āti Jazā'u Sayyi'atin Bimithlihā Wa Tarhaquhum Dhillatun ۖ Mā Lahum Mina Allāhi Min `Āşimin ۖ Ka'annamā 'Ughshiyat Wujūhuhum Qiţa`āan Mina Al-Layli Mužlimāan ۚ 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna

010027.Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledirve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah(ın azabın)dan koruyacakhiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri, karanlık geceden parçalarlaörtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedîkalacaklardır.

‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۖ‍ ‍‌ ‍‌ۖ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‌
Wa Yawma Naĥshuruhum Jamī`āan Thumma Naqūlu Lilladhīna 'Ashrakū Makānakum 'Antum Wa Shurakā'uukum ۚ Fazayyalnā Baynahum ۖ Wa Qāla Shurakā'uuhum Mā Kuntum 'Īyānā Ta`budūna

010028.Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah’a ortakkoşanlara, “Siz de, ortaklarınız da yerinizde bekleyin” diyeceğimiz günüdüşün. Artık onların (ortak koştuklarıyla) aralarını tamamen ayırırız veortak koştukları derler ki: “Siz bize ibadet etmiyordunuz.”

‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ۚۖ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌
Fakafá Billāhi Shahīdāan Baynanā Wa Baynakum 'In Kunnā `An `Ibādatikum Laghāfilīna

010029.“Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinlebizim aramızda şâhit olarak Allah yeter.”

‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Hunālika Tablū Kullu Nafsin Mā 'Aslafat ۚ Wa Ruddū 'Ilá Allāhi Mawlāhumu Al-Ĥaqqi ۖ Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna

010030.Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi akıbetiniöğrenecek), hepsi de gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülecekler ve(ilah diye) uydurdukları şeyler (onları yüzüstü bırakıp) kendilerindenkaybolup gidecektir.

‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌‌‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Qul Man Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Amman Yamliku As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Man Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Yukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi Wa Man Yudabbiru Al-'Amra ۚ Fasayaqūlūna Allāhu ۚ Faqul 'Afalā Tattaqūna

010031.De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme vegörme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyükim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O haldeAllah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?”

‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‌‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Fadhalikumu Allāhu Rabbukumu Al-Ĥaqqu ۖ Famādhā Ba`da Al-Ĥaqqi 'Illā Ađ-Đalālu ۖ Fa'annā Tuşrafūna

010032.İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Hak’tan sonra sadecesapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?

‍ ‌‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ۖ ‍‌ ‍‍‍
Kadhālika Ĥaqqat Kalimatu Rabbika `Alá Al-Ladhīna Fasaqū 'Annahum Lā Yu'uminūna

010033.Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, “Onlar artık imana gelmezler”sözü, işte böylece gerçekleşmiştir.

‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌
Qul Hal Min Shurakā'ikum Man Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu ۚ Quli Allāhu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu ۖ Fa'anná Tu'ufakūna

010034.De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı yapacak, sonraonu tekrarlayacak kimse var mı?” De ki: “Allah başlangıçta yaratmayı yapar,sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?”

‍ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۖ ‍‌
Qul Hal Min Shurakā'ikum Man Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi ۚ Quli Allāhu Yahdī Lilĥaqqi ۗ 'Afaman Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi 'Aĥaqqu 'An Yuttaba`a 'Amman Lā Yahiddī 'Illā 'An Yuhdá ۖ Famā Lakum Kayfa Taĥkumūna

010035.De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan birkimse var mı?” De ki: “Hakka Allah iletir.” Öyle ise, hakka ileten miuyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi?Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?”

‍ ‍‌‍‍ ‍‌ ‌‌ ۚ ‍ ‍ ۗ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Wa Mā Yattabi`u 'Aktharuhum 'Illā Žannāan ۚ 'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Bimā Yaf`alūna

010036.Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbirşeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıylabilendir.

‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ۚ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Wa Mā Kāna Hādhā Al-Qur'ānu 'An Yuftará Min Dūni Allāhi Wa Lakin Taşdīqa Al-Ladhī Bayna Yadayhi Wa Tafşīla Al-Kitābi Lā Rayba Fīhi Min Rabbi Al-`Ālamīna

010037.Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafındanuydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitabı(Allah’ın levh-i mahfuzdaki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir.Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.

‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۖ Qul Fa'tū Bisūratin Mithlihi Wa Ad`ū Mani Astaţa`tum Min Dūni Allāhi 'In Kuntum Şādiqīna

010038.Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğrusöyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin veAllah’tan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın.

‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Bal Kadhdhabū Bimā Lam Yuĥīţū Bi`ilmihi Wa Lammā Ya'tihim Ta'wīluhu ۚ Kadhālika Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Až-Žālimīna

010039.Hayır öyle değil. Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumugelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de(peygamberleri ve onlara indirilen kitapları) böyle yalanlamışlardı. Bak,o zalimlerin sonu nasıl oldu.

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍
Wa Minhum Man Yu'uminu Bihi Wa Minhum Man Lā Yu'uminu Bihi ۚ Wa Rabbuka 'A`lamu Bil-Mufsidīna

010040.İçlerinden öylesi var ki ona (Kur’an’a) inanır; yine onlardan öylesi devar ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir.

‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ۚ ‌‌‍ ‌ ‍
Wa 'In Kadhdhabūka Faqul Lī `Amalī Wa Lakum `Amalukum ۖ 'Antum Barī'ūna Mimmā 'A`malu Wa 'Anā Barī'un Mimmā Ta`malūna

010041.Eğer onlar seni yalanlarlarsa, de ki: “Benim işim bana aittir; sizinişiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yapmaktaolduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu değilim).”

‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Minhum Man Yastami`ūna 'Ilayka ۚ 'Afa'anta Tusmi`u Aş-Şumma Wa Law Kānū Lā Ya`qilūna

010042.Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarıda ermiyorsa, sen mi işittireceksin?

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Minhum Man Yanžuru 'Ilayka ۚ 'Afa'anta Tahdī Al-`Umya Wa Law Kānū Lā Yubşirūna

010043.İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa,sen mi doğru yolu göstereceksin?

‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Allāha Lā Yažlimu An-Nāsa Shay'āan Wa Lakinna An-Nāsa 'Anfusahum Yažlimūna

010044.Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlarkendilerine zulmederler.

‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa Yawma Yaĥshuruhum Ka'an Lam Yalbathū 'Illā Sā`atan Mina An-Nahāri Yata`ārafūna Baynahum ۚ Qad Khasira Al-Ladhīna Kadhdhabū Biliqā'i Allāhi Wa Mā Kānū Muhtadīna

010045.Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sankigündüzün bir saatinden başka kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) gibi,aralarında tanışırlar. Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış vedoğru yolu bulamamışlardır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌
Wa 'Immā Nuriyannaka Ba`đa Al-Ladhī Na`iduhum 'Aw Natawaffayannaka Fa'ilaynā Marji`uhum Thumma Allāhu Shahīdun `Alá Mā Yaf`alūna

010046.Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de,(göstermeden) seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bizedir.Sonra, Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir.

‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Likulli 'Ummatin Rasūlun ۖ Fa'idhā Jā'a Rasūluhum Quđiya Baynahum Bil-Qisţi Wa Hum Lā Yužlamūna

010047.Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği(tebliğini yaptığı) zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara aslazulmedilmez.

‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna

010048.“Eğer doğru söyleyenler iseniz, (söyleyin) bu tehdit ne zaman(gerçekleşecek)?” diyorlar.

‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Qul Lā 'Amliku Linafsī Đaran Wa Lā Naf`āan 'Illā Mā Shā'a Allāhu ۗ Likulli 'Ummatin 'Ajalun ۚ 'Idhā Jā'a 'Ajaluhum Falā Yasta'khirūna Sā`atan ۖ Wa Lā Yastaqdimūna

010049.De ki: “Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne de faydaverme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldimi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.”4

‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۗ‍ ‌‌ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Qul 'Ara'aytum 'In 'Atākum `Adhābuhu Bayātāan 'Aw Nahāandhā Yasta`jilu Minhu Al-Mujrimūna

010050.De ki: “Söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün(ansızın) gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler?!”(Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir).

‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍
'Athumma 'Idhā Mā Waqa`a 'Āmantum Bihi~ ۚ 'Āl'āna Wa Qad Kuntum Bihi Tasta`jilūna

010051.(Onlara) “Azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi!?Oysa siz onu acele istiyordunuz” (denilecek).

‌‌‌‌ ‌ ‌‍‍ ‌‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Thumma Qīla Lilladhīna Žalamū Dhūqū `Adhāba Al-Khuldi Hal Tujzawna 'Illā Bimā Kuntum Taksibūna

010052.Sonra da zulmedenlere, “Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiylekazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz” denilecektir.

‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Yastanbi'ūnaka 'Aĥaqqun Huwa ۖ Qul 'Ī Wa Rabbī 'Innahu Laĥaqqun ۖ Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna

010053.“O (azap) gerçek midir?” diye senden haber soruyorlar. De ki: “Evet,Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz (bu konuda Allah’ı) âcizkılacak değilsiniz.”

‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۖ ‍ ‌ ‌‌‍ۖ ‌‍‌ ‌‌
Wa Law 'Anna Likulli Nafsin Žalamat Mā Fī Al-'Arđi Lāftadat Bihi ۗ Wa 'Asarrū An-Nadāmata Lammā Ra'aw Al-`Adhāba ۖ Wa Quđiya Baynahum Bil-Qisţi ۚ Wa Hum Lā Yužlamūna

010054.(O gün) zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendinikurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde, için için derin birpişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir.

‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ۗ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
'Alā 'Inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ 'Alā 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

010055.Bilesiniz ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Yinebilesiniz ki, Allah’ın va’di haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez.

‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍
Huwa Yuĥyī Wa Yumītu Wa 'Ilayhi Turja`ūna

010056.O diriltir ve öldürür; ancak ona döndürüleceksiniz.

‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'atkum Maw`ižatun Min Rabbikum Wa Shifā'un Limā Fī Aş-Şudūri Wa Hudan Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna

010057.Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ veinananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍
Qul Bifađli Allāhi Wa Biraĥmatihi Fabidhālika Falyafraĥū Huwa Khayrun Mimmā Yajma`ūna

010058.De ki: “Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarlasevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.”

‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Qul 'Ara'aytum Mā 'Anzala Allāhu Lakum Min Rizqin Faja`altum Minhu Ĥamāan Wa Ĥalālāan Qul 'Ālllahu~ 'Adhina Lakum ۖ 'Am `Alá Allāhi Taftarūna

010059.De ki: “Allah’ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helâl, birkısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?” De ki: “Bununiçin Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?”

‍ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍ ‌
Wa Mā Žannu Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Inna Allāha Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Yashkurūna

010060.Allah’a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü hakkındaki zanlarınedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkârdır, fakat onların çoğu(O’nun nimetlerine) şükretmezler.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۗ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌
Wa Mā Takūnu Fī Sha'nin Wa Mā Tatlū Minhu Min Qur'ānin Wa Lā Ta`malūna Min `Amalin 'Illā Kunnā `Alaykum Shuhūdāan 'Idh Tufīđūna Fīhi ۚ Wa Mā Ya`zubu `An Rabbika Min Mithqāli Dharratin Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i Wa Lā 'Aşghara Min Dhālika Wa Lā 'Akbara 'Illā Fī Kitābin Mubīnin

010061.(Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur’an’dan neokursan oku ve (ey insanlar, sizler de) hangi şeyi yaparsanız yapın, sizona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde, ne de gökte, zerreağırlığınca, (hatta) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbirşey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir kitapta(Levh-i Mahfuz'da yazılı) dır.

‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍ ‌‌‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Alā 'Inna 'Awliyā'a Allāhi Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna

010062.Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdirde.

‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna

010063.Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Lahumu Al-Bushrá Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati ۚ Lā Tabdīla Likalimāti Allāhi ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu

010064.Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah’ınsözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.

‌‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Wa Lā Yaĥzunka Qawluhum ۘ 'Inna Al-`Izzata Lillāh Jamī`āan ۚ Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

010065.Onların (inkarcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güçAllah’ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌ ‌ۘ ۚ‍‍‍‍‍
'Alā 'Inna Lillāh Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi ۗ Wa Mā Yattabi`u Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūni Allāhi Shurakā'a ۚ 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'In Hum 'Illā Yakhruşūna

010066.Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa, hep Allah’ındır.Allah’tan başkasına tapanlar (gerçekte) Allah’a koştukları ortaklara tâbiolmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalansöylüyorlar.

‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-Layla Litaskunū Fīhi Wa An-Nahāra Mubşirāan ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yasma`ūna

010067.O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık); gündüzü iseaydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Qālū Attakhadha Allāhu Waladāan ۗ Subĥānahu ۖ Huwa Al-Ghanīyu ۖ Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ 'In `Indakum Min Sulţānin Bihadhā ۚ 'Ataqūlūna `Alá Allāhi Mā Lā Ta`lamūna

010068.“Allah bir çocuk edindi” dediler. O, bundan uzaktır. O her bakımdansınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Bu konudaelinizde hiçbir delil de yoktur. Allah’a karşı bilmediğiniz bir şeyi misöylüyorsunuz?

‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ۗ‍‍‍‍ ۖ‍‍ۖ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Qul 'Inna Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Lā Yufliĥūna

010069.De ki: “Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.”

‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Matā`un Ad-DunThumma 'Ilaynā Marji`uhum Thumma Nudhīquhumu Al-`Adhāba Ash-Shadīda Bimā Kānū Yakfurūna

010070.Onlar için dünyada (geçici) bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleribizedir. Sonra da, inkâr etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetliazabı tattıracağız.

‍‍‍‌‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Wa Atlu `Alayhim Naba'a Nūĥin 'Idh Qāla LiqawmihiQawmi 'In Kāna Kabura `Alaykum Maqāmī Wa Tadhrī Bi'āyā Ti Allāhi Fa`alá Allāhi Tawakkaltu Fa'ajmi`ū 'Amrakum Wa Shurakā'akum Thumma Lā Yakun 'Amrukum `Alaykum Ghummatan Thumma Aqđū 'Ilayya Wa Lā Tunžirūni

010071.Nûh’un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim!Eğer benim konumum ve Allah’ın âyetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa,(biliniz ki) ben sadece Allah’a dayanıp güvenmişim. Artık siz de (bana) neyapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın!Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın; bana mühlet de vermeyin!

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Fa'in Tawallaytum Famā Sa'altukum Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajrī 'Illā `Alá Allāhi ۖ Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Muslimīna

010072.Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benimücretim, ancak Allah’a aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi.”

‌ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍
Fakadhdhabūhu Fanajjaynāhu Wa Man Ma`ahu Fī Al-Fulki Wa Ja`alnāhum Khalā'ifa Wa 'Aghraq Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mundharīna

010073.Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemidebulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Âyetlerimiziyalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan (fakat söz anlamayan)larınsonu nasıl oldu!

‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihi Rusulāan 'Ilá Qawmihim Fajā'ūhum Bil-Bayyināti Famā Kānū Liyu'uminū Bimā Kadhdhabū Bihi Min Qablu ۚ Kadhālika Naţba`u `Alá Qulūbi Al-Mu`tadīna

010074.Sonra, onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik.Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamaktaoldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalpleriniböylece mühürleriz.

‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihim Mūsá Wa Hārūna 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Bi'āyātinā Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan Mujrimīna

010075.Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Mûsâ veHârûn’u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu birtoplum oldular.

‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Falammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Min `Indinā Qālū 'Inna Hādhā Lasiĥrun Mubīnun

010076.Katımızdan kendilerine hak (mucize) gelince, “Şüphesiz bu, apaçık birsihirdir” dediler.

‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌
Qāla Mūsá 'Ataqūlūna Lilĥaqqi Lammā Jā'akum ۖ 'Asiĥrun Hādhā Wa Lā Yufliĥu As-Sāĥirūna

010077.Mûsâ: “Size hak gelince, onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu birsihir midir? Oysa sihirbazlar, iflah olmazlar!” dedi.

‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌
Qālū 'Aji'tanā Litalfitanā `Ammā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā Wa Takūna Lakumā Al-Kibriyā'u Fī Al-'Arđi Wa Mā Naĥnu Lakumā Bimu'uminīna

010078.Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin deyeryüzünde hakimiyet (devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin?Biz ikinize de inanmıyoruz.”

‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Wa Qāla Fir`awnu A'tūnī Bikulli Sāĥirin `Alīmin

010079.Firavun, “Bütün usta sihirbazları bana getirin” dedi.5

‍‍‌
Falammā Jā'a As-Saĥaratu Qāla Lahum Mūsá 'Alqū Mā 'Antum Mulqūna

010080.Sihirbazlar gelince Mûsâ onlara, “Atacağınızı atın (hünerinizi ortayakoyun)” dedi.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Falammā 'Alqaw Qāla Mūsá Mā Ji'tum Bihi As-Siĥru ۖ 'Inna Allāha Sayubţiluhu~ ۖ 'Inna Allāha Lā Yuşliĥu `Amala Al-Mufsidīna

010081.Sihirbazlar atacaklarını atınca Mûsâ dedi ki: “Sizin bu yaptığınızsihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncularınişini düzeltmez.

‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ۖ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍~ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa Yuĥiqqu Allāhu Al-Ĥaqqa Bikalimātihi Wa Law Kariha Al-Mujrimūna

010082.Suçluların hoşuna gitmese de, Allah hakkı sözleriylegerçekleştirecektir.”

‌‌ ‍ ‍‍
Famā 'Āmana Limūsá 'Illā Dhurrīyatun Min Qawmihi `Alá Khawfin Min Fir`awna Wa Mala'ihim 'An Yaftinahum ۚ Wa 'Inna Fir`awna La`ālin Al-'Arđi Wa 'Innahu Lamina Al-Musrifīna

010083.Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavmininküçük bir bölümünden başkası Mûsâ’ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerdezorba bir kişi idi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi.

‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍ ‌‌
Wa Qāla Mūsá Yā Qawmi 'In Kuntum 'Āmantum Billāhi Fa`alayhi Tawakkalū 'In Kuntum Muslimīna

010084.Mûsâ, “Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a iman etmişseniz, eğer O’nateslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O’na tevekkül edin” dedi.

‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Faqālū `Alá Allāhi Tawakkalnā Rabbanā Lā Taj`alnā Fitnatan Lilqawmi Až-Žālimīna

010085.Onlar da şöyle dediler: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. EyRabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”

‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Najjinā Biraĥmatika Mina Al-Qawmi Al-Kāfirīna

010086.Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.

‌ ‍ ‍‍
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá Wa 'Akhīhi 'An Tabawwa'ā Liqawmikumā Bimişra Buyūtāan Wa Aj`alū Buyūtakum Qiblatan Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata ۗ Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna

010087.Mûsâ’ya ve kardeşine, “Kavminiz için Mısır’da (sığınak olarak) evlerhazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğrukılın. Mü’minleri müjdele” diye vahyettik.

‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍ۗ ‌‌
Wa Qāla Mūsá Rabbanā 'Innaka 'Ātayta Fir`awna Wa Mala'ahu Zīnatan Wa 'Amwālāan Al-Ĥayāati Ad-DunRabbanā Liyuđillū `An Sabīlika ۖ Rabbanā Aţmis `Alá 'Amwālihim Wa Ashdud `Alá Qulūbihim Falā Yu'uminū Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma

010088.Mûsâ şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ilerigelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz,yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silipsüpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar elem dolu azabı görünceyekadar iman etmezler.”

‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌‌‍‍ ‍‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌
Qāla Qad 'Ujībat Da`watukumā Fāstaqīmā Wa Lā Tattabi`āni Sabīla Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna

010089.Allah da, “Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edinve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin” dedi.

‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Jāwaznā Bibanī 'Isrā'īla Al-Baĥra Fa'atba`ahum Fir`awnu Wa Junūduhu Baghyāan Wa`adwan ۖ Ĥattá 'Idhā 'Adrakahu Al-Gharaqu Qāla 'Āmantu 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Al-Ladhī 'Āmanat Bihi Banū 'Isrā'īla Wa 'Anā Mina Al-Muslimīna

010090.İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birliktezulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayetboğulmak üzere iken, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilaholmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım” dedi.

‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ۖ‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌
'Āl'āna Wa Qad `Aşayta Qablu Wa Kunta Mina Al-Mufsidīna

010091.Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍
Fālyawma Nunajjīka Bibadanika Litakūna Liman Khalfaka 'Āyatan ۚ Wa 'Inna Kathīrāan Mina An-Nāsi `An 'Āyātinā Laghāfilūna

010092.Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için,kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu âyetlerimizden gerçektenhabersizdir.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Laqad Bawwa'nā Banī 'Isrā'īla Mubawwa'a Şidqin Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Famā Akhtalafū Ĥattá Jā'ahumu Al-`Ilmu ۚ 'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna

010093.Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik veonlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığadüşmediler. Şüphesiz ki, ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbinkıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Fa'in Kunta Fī Shakkin Mimmā 'Anzalnā 'Ilayka Fās'ali Al-Ladhīna Yaqra'ūna Al-Kitāba Min Qablika ۚ Laqad Jā'aka Al-Ĥaqqu Min Rabbika Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna

010094.Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı(Tevrat’ı) okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. Ohalde sakın şüphe edenlerden olma!

‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍
Wa Lā Takūnanna Mina Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyāti Allāhi Fatakūna Mina Al-Khāsirīna

010095.Sakın Allah’ın âyetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zararauğrayanlardan olursun.

‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Ĥaqqat `Alayhim Kalimatu Rabbika Lā Yu'uminūna

010096,97.Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlarkendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadarinanmazlar.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Law Jā'at/hum Kullu 'Āyatin Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma

010097.

‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌
Falawlā Kānat Qaryatun 'Āmanat Fanafa`ahā 'Īmānuhā 'Illā Qawma Yūnis Lammā 'Āmanū Kashafnā `Anhum `Adhāba Al-Khizyi Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Matta`nāhum 'Ilá Ĥīnin

010098.Yûnus’un kavminden başka, keşke (azabı görmeden) iman edip, imanı kendisinefayda veren bir tek memleket halkı olsaydı! (Yûnus’un kavmi) iman edince, dünyahayatında (sürüklenebilecekleri) rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış veonları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık.

‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌‌
Wa Law Shā'a Rabbuka La'āmana Man Al-'Arđi Kulluhum Jamī`āan ۚ 'Afa'anta Tukrihu An-Nāsa Ĥattá Yakūnū Mu'uminīna

010099.Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyeküniman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye, insanlarızorlayacaksın?

‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍ۚ ‌‌‍ ‍ ‍‍‍‍
Wa Mā Kāna Linafsin 'An Tu'umina 'Illā Bi'idhni Allāhi ۚ Wa Yaj`alu Ar-Rijsa `Alá Al-Ladhīna Lā Ya`qilūna

010100.Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabıakıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.

‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Qul Anžurū Mādhā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Mā Tugh Al-'Āyātu Wa An-Nudhuru `An Qawmin Lā Yu'uminūna

010101.De ki: “Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza.” Fakat âyetler veuyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz.

‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌
Fahal Yantažirūna 'Illā Mithla 'Ayyāmi Al-Ladhīna Khalaw Min Qablihim ۚ Qul Fāntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna

010102.Onlar sadece, kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen(azap dolu) günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki: “Bekleyin bakalım,ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.”

‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍
Thumma Nunajjī Rusulanā Wa Al-Ladhīna 'Āmanū ۚ Kadhālika Ĥaqqāan `Alaynā Nunji Al-Mu'uminīna

010103.Sonra resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız. (Ey Muhammed!) Aynışekilde üzerimize bir hak olarak, inananları da kurtaracağız.

‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'In KuntumShakkin Min Dīnī Falā 'A`budu Al-Ladhīna Ta`budūna Min Dūni Allāhi Wa Lakin 'A`budu Allāha Al-Ladhī Yatawaffākum ۖ Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Mu'uminīna

010104.De ki: “Ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphede iseniz,bilin ki ben, Allah’ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat sizincanınızı alacak olan Allah’a kulluk ederim. Bana mü’minlerden olmamemrolundu.”

‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍
Wa 'An 'Aqim Wajhaka Lilddīni Ĥanīfāan Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna

010105,106.Yine bana şöyle emredildi: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünüdine çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. Allah’ı bırakıp da sanane fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyleyaparsan, şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun.”

‌‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍
Wa Lā Tad`u Min Dūni Allāhi Mā Lā Yanfa`uka Wa Lā Yađurruka ۖ Fa'in Fa`alta Fa'innaka 'Idhāan Mina Až-Žālimīna

010106.

‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‍ ‌‌‌‍‍
Wa 'In Yamsaska Allāhu Biđurrin Falā Kāshifa Lahu~ 'Illā Huwa ۖ Wa 'In Yuridka Bikhayrin Falā Rādda Lifađlihi ۚ Yuşību Bihi Man Yashā'u Min `Ibādihi ۚ Wa Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu

010107.Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başkagiderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunuengelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çokbağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ~ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akumu Al-Ĥaqqu Min Rabbikum ۖ Famani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi ۖ Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā ۖ Wa Mā 'Anā `Alaykum Biwakīlin

010108.De ki: “Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kur’an) gelmiştir.Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsaancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.”

‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍ ‌‍‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ۖ ‌‌
Wa Attabi` Mā Yūĥá 'Ilayka Wa Aşbir Ĥattá Yaĥkuma Allāhu ۚ Wa Huwa Khayru Al-Ĥākimīna

010109.(Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadarsabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah