Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

11) Sūrat Hūd

Printed format

11)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Kitābun 'Uĥkimat 'Āyātuhu Thumma Fuşşilat Min Ladun Ĥakīmin Khabīrin

011001,2.Elif Lâm Râ.Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan veher şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz,sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesinizdiye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nuntarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”

--‍‌‌ ۚ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha ۚ 'Innanī Lakum Minhu Nadhīrun Wa Bashīrun

011002.

‌ ‌‌ ۚ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌
Wa 'Ani Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi Yumatti`kum Matā`āan Ĥasanāan 'Ilá 'Ajalin Musamman Wa Yu'uti Kulla Dhī Fađlin Fađlahu ۖ Wa 'In Tawallaw Fa'innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin Kabīrin

011003.Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizibelirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekildeyararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin.Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabındankorkuyorum.

‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍
'Ilá Allāhi Marji`ukum ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

011004.Dönüşünüz ancak Allah’adır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

ۖ ‌‌ ‌ ‍
'Alā 'Innahum Yathnūna Şudūrahum Liyastakhfū Minhu ۚ 'Alā Ĥīna Yastaghshūna Thiyābahum Ya`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna ۚ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

011005.İyi bilin ki onlar, O’ndan gizlenmek için, kalplerindeki düşmanlığıgizliyorlar. Yine iyi bilin ki, elbiselerine büründükleri zaman bile,Allah onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O,göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa Mā Min Dābbatin Al-'Arđi 'Illā `Alá Allāhi Rizquhā Wa Ya`lamu Mustaqarrahā Wa Mustawda`ahā ۚ Kullun Fī Kitābin Mubīnin

011006.Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a âit olmasın. Her birinin(dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de obilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) dır.

‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ۚ‌ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Wa Kāna `Arshuhu `Alá Al-Mā'i Liyabluwakum 'Ayyukum 'Aĥsanu `Amalāan ۗ Wa La'in Qulta 'Innakum Mabthūna Min Ba`di Al-Mawti Layaqūlanna Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun

011007.O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için,henüz Arş'ısu üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede)yaratandır. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen,inkarcılar “Mutlaka bu apaçık bir büyüdür” derler.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ۗ ‌‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Wa La'in 'Akhkharnā `Anhumu Al-`Adhāba 'Ilá 'Ummatin Ma`dūdatin Layaqūlunna Mā Yaĥbisuhu~ ۗ 'Alā Yawma Ya'tīhim Laysa Maşrūfāan `Anhum Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

011008.Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, ozaman da mutlaka “Onu ne alıkoyuyor?” derler. İyi bilin ki, azap onlarageleceği gün, kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekteoldukları şey, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.

‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍~ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa La'in 'Adhaq Al-'Insāna Minnā Raĥmatan Thumma Naza`nāhā Minhu 'Innahu Laya'ūsun Kafūrun

011009.Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da, sonra bunuondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir.

‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌
Wa La'in 'Adhaqnāhu Na`mā'a Ba`da Đarrā'a Massat/hu Layaqūlanna Dhahaba As-Sayyi'ātu `Annī ۚ 'Innahu Lafariĥun Fakhūrun

011010.Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsakmutlaka, “Kötülükler benden gitti” diyecektir. Çünkü o şımarık veböbürlenen biridir.

‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‌ ‍‍‍‍‌
'Illā Al-Ladhīna Şabarū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun

011011.Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar içinbağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌
Fala`allaka Tārikun Ba`đa Mā Yūĥá 'Ilayka Wa Đā'iqun Bihi Şadruka 'An Yaqūlū Lawlā 'Unzila `Alayhi Kanzun 'Aw Jā'a Ma`ahu Malakun ۚ 'Innamā 'Anta Nadhīrun Wa ۚ Allāhu `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun

011012.(Ey Muhammed!) Belki de sen, (müşriklerin) “Ona bir hazine indirilseydiveya beraberinde bir melek gelseydi ya!” demelerinden dolayı sanavahyolunanlardan bir kısmını gözardı edeceksin ve o yüzden göğsündaralacak. Fakat sen, ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ۚ‍‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌ ‍‌ ‌
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۖ Qul Fa'tū Bi`ashri Suwarin Mithlihi Muftarayātin Wa Ad`ū Mani Astaţa`tum Min Dūni Allāhi 'In Kuntum Şādiqīna

011013.Yoksa “onu (Kur’an’ı) uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenleriseniz, haydi Allah’tan başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp, sizde onun gibi uydurma on sûre getirin.”

‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Fa'illam Yastajībū Lakum Fā`lamū 'Annamā 'Unzila Bi`ilmi Allāhi Wa 'An Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Fahal 'Antum Muslimūna

011014.Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancakAllah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Artıkmüslüman oluyor musunuz?

‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌
Man Kāna Yurīdu Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Wa Zīnatahā Nuwaffi 'Ilayhim 'A`mālahum Fīhā Wa Hum Fīhā Lā Yubkhasūna

011015.Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlarayaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğeuğratılmazlar.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Laysa Lahum Al-'Ākhirati 'Illā An-Nāru ۖ Wa Ĥabiţa Mā Şana`ū Fīhā Wa Bāţilun Mā Kānū Ya`malūna

011016.İşte onlar, kendileri için âhirette ateşten başka bir şey olmayankimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zatenbütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌
'Afaman Kāna `Alá Bayyinatin Min Rabbihi Wa Yatlūhu Shāhidun Minhu Wa Min Qablihi Kitābu Mūsá 'Imāmāan Wa Raĥmatan ۚ 'Ūlā'ika Yu'uminūna Bihi ۚ Wa Man Yakfur Bihi Mina Al-'Aĥzābi Fālnnāru Maw`iduhu ۚ Falā Takun Fī Miryatin Minhu ۚ 'Innahu Al-Ĥaqqu Min Rabbika Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yu'uminūna

011017.Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyenkimse gibi midir? Kaldı ki, bu delili Rabbinden bir şahit (Kur’an) ve birde ondan (Kur’an’dan) önce bir önder ve bir rahmet olarak (indirilmişolan) Mûsâ’nın kitabı (Tevrat) desteklemektedir.İşte bunlar ona(Kur’an’a) inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse, ateş onunvaracağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o, Rabbin tarafından(bildirilmiş) gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan ۚ 'Ūlā'ika Yu`rađūna `Alá Rabbihim Wa Yaqūlu Al-'Ash/hādu Hā'uulā' Al-Ladhīna Kadhabū `Alá Rabbihim ۚ 'Alā La`natu Allāhi `Alá Až-Žālimīna

011018.Kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar,Rablerine arz edilecekler ve şâhitler de, “Rablerine karşı yalansöyleyenler işte bunlardır” diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah’ın lânetizalimler üzerinedir.

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍
Al-Ladhīna Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Yabghūnahā `Iwajāan Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna

011019.Onlar (halkı) Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkiligöstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkâr edenlerin takendileridir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Ūlā'ika Lam Yakūnū Mu`jizīna Fī Al-'Arđi Wa Mā Kāna Lahum Min Dūni Allāhi Min 'Awliyā'a ۘ Yuđā`afu Lahumu Al-`Adhābu ۚ Mā Kānū Yastaţī`ūna As-Sam`a Wa Mā Kānū Yubşirūna

011020.Onlar yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah’tanbaşka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat katartırılacaktır. Çünkü onlar (gerçekleri) işitmeğe tahammül edemiyorlar, hem degörmüyorlardı.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۘ‍‍‍‍‌ ۚ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna

011021.İşte bunlar, kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmaktaoldukları şeyler de kendilerini yüz üstü bırakıp kaybolup gitmiştir.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Lā Jarama 'Annahum Al-'Ākhirati Humu Al-'Akhsarūna

011022.Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.

‌ ‍‍‍ ‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Akhbatū 'Ilá Rabbihim 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati ۖ Hum Fīhā Khālidūna

011023.İman edip, salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlaragelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ‍‌
Mathalu Al-Farīqayni Kāl'a`má Wa Al-'Aşammi Wa Al-Başīri Wa As-Samī`i ۚ Hal Yastawiyāni Mathalāan ۚ 'Afalā Tadhakkarūna

011024.Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimselergibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hâlâ düşünmezmisiniz?

‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍ۚ ‌‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi~ 'Innī Lakum Nadhīrun Mubīnun

011025.Andolsun, biz Nûh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöylededi: “Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”

‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
'An Lā Ta`budū 'Illā Al-Laha ۖ 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin 'Alīmin

011026.“Allah’tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizinadınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.”

‌ ‌‌ ۖ ‌‍ ‍‍‌
Faqāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi Mā Narāka 'Illā Bashaan Mithlanā Wa Mā Narāka Attaba`aka 'Illā Al-Ladhīna Hum 'Adhilunā Bādiya Ar-Ra'yi Wa Mā Nará Lakum `Alaynā Min Fađlin Bal Nažunnukumdhibīna

011027.Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, “Biz, senin ancak bizim gibi birinsan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak enaşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangibir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzusanıyoruz” dediler.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa 'Ātānī Raĥmatan Min `Indihi Fa`ummiyat `Alaykum 'Anulzimukumūhā Wa 'Antum Lahā Kārihūna

011028.Nûh dedi ki: “Ey Kavmim! Söyleyin bakalım; şâyet ben Rabbimden gelenapaçık bir delil üzerinde isem ve O kendi katından bana bir rahmet vermişde, siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde, biz sizi onazorlayacak mıyız?”

‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‍ ‌
Wa Yāqawmi Lā 'As'alukum `Alayhi Mālāan 'In ۖ 'Ajriya 'Illā `Alá Allāhi Wa Mā ۚ 'Anā Biţāridi Al-Ladhīna 'Āmanū 'Innahum ۚ Mulāqū Rabbihim Wa Lakinnī 'Akum Qawmāan Tajhalūna

011029.“Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benimmükâfatım ancak Allah’a âittir. Ben o iman edenleri (teklifinize uyarak) kovacakda değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizcedavranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ۚ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa Yāqawmi Man Yanşurunī Mina Allāhi 'In Ţaradtuhum 'Afalā ۚ Tadhakkarūna

011030.“Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah’tan kim koruyabilir?Hiç düşünmüyor musunuz?”

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۚ
Wa Lā 'Aqūlu Lakum `InKhazā'inu Allāhi Wa Lā 'A`lamu Al-Ghayba Wa Lā 'Aqūlu 'Innī Malakun Wa Lā 'Aqūlu Lilladhīna Tazdarī 'A`yunukum Lan Yu'utiyahumu Allāhu Khayan ۖ Al-Lahu 'A`lamu Bimā Fī 'Anfusihim ۖ 'Innī 'Idhāan Lamina Až-Žālimīna

011031.Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da bilmem.“Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allahonlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah onların içlerindekinidaha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zâlimlerdenolurum.

‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‌ۖ ‌ ‌ ‍ ‌‌ۖ ‌‌‌‍‍
Qālū Yā Nūĥu Qad Jādaltanā Fa'aktharta Jidālanā Fa'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna

011032.Dediler ki: “Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğerdoğru söyleyenlerden isen, haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabıgetir.”

‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qāla 'Innamā Ya'tīkum Bihi Allāhu 'In Shā'a Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna

011033.Nûh dedi ki: “Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah’ı)âciz bırakamazsınız.”

‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌
Wa Lā Yanfa`ukum Nuşĥī 'In 'Aradtu 'An 'Anşaĥa Lakum 'In Kāna Allāhu Yurīdu 'An Yughwiyakum ۚ Huwa Rabbukum Wa 'Ilayhi Turja`ūna

011034.Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse,öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.

‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ۚ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۖ Qul 'Ini Aftaraytuhu Fa`alayya 'Ijmī Wa 'Anā Barī'un Mimmā Tujrimūna

011035.(Ey Muhammed!) Yoksa “Onu (Kur’an’ı) kendisi uydurdu” mu diyorlar? Deki: “Eğer onu uydurmuşsam, suçum bana âittir. Ben de sizin işlemekteolduğunuz suçlardan uzağım.”

‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Ūĥiya 'Ilá Nūĥin 'Annahu Lan Yu'umina Min Qawmika 'Illā Man Qad 'Āmana Falā Tabta'is Bimā Kānū Yaf`alūna

011036.Nûh’a vahyolundu ki: “Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka,artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde, onların yapmakta olduklarışeylerden dolayı üzülme.”

‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Aşna`i Al-Fulka Bi'a`yuninā Wa Waĥyinā Wa Lā Tukhāţibnī Fī Al-Ladhīna Žalamū ۚ 'Innahum Mughraqūna

011037.“Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkındabana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.”

‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍
Wa Yaşna`u Al-Fulka Wa Kullamā Marra `Alayhi Mala'un Min Qawmihi Sakhirū Minhu ۚ Qāla 'In Taskharū Minnā Fa'innā Naskharu Minkum Kamā Taskharūna

011038.(Nûh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar,onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alayettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz.”

‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Fasawfa Ta`lamūna Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Yaĥillu `Alayhi `Adhābun Muqīmun

011039.Artık, geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kiminüzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız.

‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Amrunā Wa Fāra At-Tannūru Qulnā Aĥmil Fīhā Min Kullin Zawjayni Athnayni Wa 'Ahlaka 'Illā Man Sabaqa `Alayhi Al-Qawlu Wa Man 'Āmana ۚ Wa Mā 'Āmana Ma`ahu~ 'Illā Qalīlun

011040.Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşuptaşınca) Nûh’a dedik ki: “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift,bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki âilenile iman edenleri ona yükle.” Ama, onunla beraber sadece pek az kimse imanetmişti.4

‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‌ۚ ‌‍‌ ‌ ~ ‌‌
Wa Qāla Arkabū Fīhā Bismi Allāhi Majhā Wa Mursāhā ۚ 'Inna Rabbī Laghafūrun Raĥīmun

011041.(Nûh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır.Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” dedi.

‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Hiya Tajrī Bihim Fī Mawjin Kāljibāli Wa Nādá Nūĥun Abnahu Wa Kāna Fī Ma`zilin Yā Bunayya Arkab Ma`anā Wa Lā Takun Ma`a Al-Kāfirīna

011042.Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nûh, ayrı biryere çekilmiş olan oğluna, “Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin,inkârcılarla birlikte olma” diye seslendi.

‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‌
Qāla Sa'āwī 'Ilá Jabalin Ya`şimunī Mina Al-Mā'i ۚ Qāla Lā `Āşima Al-Yawma Min 'Amri Allāhi 'Illā Man Raĥima ۚ Wa Ĥāla Baynahumā Al-Mawju Fakāna Mina Al-Mughraqīna

011043.O, “Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım” dedi. Nûh,“Bugün Allah’ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimseyoktur” dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.

‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa Qīla Yā 'Arđu Abla`ī Mā'aki Wa Yā Samā'u 'Aqli`ī Wa Ghīđa Al-Mā'u Wa Quđiya Al-'Amru Wa Astawat `Alá Al-Jūdīyi ۖ Wa Qīla Bu`dāan Lilqawmi Až-Žālimīna

011044.“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, işbitirildi. Gemi de Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu Allah’ınrahmetinden uzak olsun!” denildi.

‍‍‍ ‍‍‍‌‌‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۖ‍‍ ‍‍
Wa Nādá Nūĥun Rabbahu Faqāla Rabbi 'Inna Abnī Min 'Ahlī Wa 'Inna Wa`daka Al-Ĥaqqu Wa 'Anta 'Aĥkamu Al-Ĥākimīna

011045.Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: “Rabbim! Şüphesiz oğlum daâilemdendir. Senin va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyihükmedenisin.”

‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‍ ‌
Qāla Yā Nūĥu 'Innahu Laysa Min 'Ahlika ۖ 'Innahu `Amalun Ghayru Şāliĥin ۖ Falā Tas'alni Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun ۖ 'Innī 'A`ižuka 'An Takūna Mina Al-Jāhilīna

011046.Allah, “Ey Nûh! O asla senin âilenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan biriştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sanacahillerden olmamanı öğütlerim” dedi.

‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍
Qāla Rabbi 'Innī 'A`ūdhu Bika 'An 'As'alaka Mā Laysa Lī Bihi `Ilmun ۖ Wa 'Illā Taghfir Lī Wa Tarĥamnī 'Akun Mina Al-Khāsirīna

011047.Nûh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyiistemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan,şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi.

‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍
Qīla Yā Nūĥu Ahbiţ Bisalāmin Minnā Wa Barakātin `Alayka Wa `Alá 'Umamin Mimman Ma`aka ۚ Wa 'Umamun Sanumatti`uhum Thumma Yamassuhum Minnā `Adhābun 'Alīmun

011048.Ona denildi ki: “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçokümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha bir takımümmetler de olacak ki, biz onları (dünyada) yararlandıracağız. Sonra dabizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.”

‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Tilka Min 'Anbā'i Al-Ghaybi Nūĥīhā 'Ilayka ۖ Mā Kunta Ta`lamuhā 'Anta Wa Lā Qawmuka Min Qabli Hādhā ۖşbir ۖ 'Inna Al-`Āqibata Lilmuttaqīna

011049.İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önceonları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü (iyi) sonuçAllah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.

‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍ۖ ‍ ‍‍‍
Wa 'Ilá `Ādin 'Akhāhum Hūdāan ۚ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu~ ۖ 'In 'Antum 'Illā Muftarūna

011050.Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Hûd şöyle dedi: “Ey kavmim!Allah’a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz, sadeceiftira ediyorsunuz.”

‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌‌‌ۚ ‍ ‌ ‍‌~ ‌‌ ۖ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Qawmi Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajan ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Al-Ladhī Faţaranī ۚ 'Afalā Ta`qilūna

011051.“Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim,ancak beni yaratana âittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Wa Yā Qawmi Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi Yursili As-Samā'a `Alaykum Midan Wa Yazidkum Qūwatan 'Ilá Qūwatikum Wa Lā Tatawallaw Mujrimīna

011052.“Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin ki,üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkârlarolarak yüz çevirmeyin.”

‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Qālū Yā Hūdu Mā Ji'tanā Bibayyinatin Wa Mā Naĥnu Bitārikī 'Ālihatinā `An Qawlika Wa Mā Naĥnu Laka Bimu'uminīna

011053.Dediler ki: “Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de seninsözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz.”

‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍ ‌‌
'In Naqūlu 'Illā A`tarāka Ba`đu 'Ālihatinā Bisū'in ۗ Qāla 'Innī 'Ush/hidu Allāha Wa Ash/hadū 'Annī Barī'un Mimmā Tushrikūna

011054,55.Biz sadece şunu söyleriz: “Seni, ilahlarımızdan biri fena çarpmış.” Hûd dedi ki:“İşte ben Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah’ıbırakıp da O’na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan banatuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın."

‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ۗ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Min Dūnihi ۖ Fakīdūnī Jamī`āan Thumma Lā Tunžirūni

011055.

‍‌ ‌‌‍ ۖ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Innī Tawakkaltu `Alá Allāhi Rabbī Wa Rabbikum ۚ Mā Min Dābbatin 'Illā Huwa 'Ākhidhun Bināşiyatihā ۚ 'Inna Rabbī `Alá Şirāţin Mustaqīmin

011056.“İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım.Yer-yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuşolmasın.Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”

‍ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍
Fa'in Tawallaw Faqad 'Ablaghtukum Mā 'Ursiltu Bihi~ 'Ilaykum ۚ Wa Yastakhlifu Rabbī Qawmāan Ghayrakum Wa Lā Tađurrūnahu Shay'āan ۚ 'Inna Rabbī `Alá Kulli Shay'in Ĥafīžun

011057.“Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğettim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir vesiz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyupgözetendir.”

‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌ۚ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍
Wa Lammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Hūdāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Najjaynāhum Min `Adhābin Ghalīžin

011058.Helâk emrimiz gelince, Hûd’u ve beraberindeki iman etmiş olanları,tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Wa Tilka `Ādun ۖ Jaĥadū Bi'āyāti Rabbihim Wa `Aşaw Rusulahu Wa Attaba`ū 'Amra Kulli Jabbārin `Anīdin

011059.İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. Onunpeygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular!

‍‍‌‌ۖ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌‌
Wa 'Utbi`ū Fī Hadhihi Ad-Dunyā La`natan Wa Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Alā 'Inna `Ādāan Kafarū Rabbahum ۗ 'Alā Bu`dāan Li`ādin Qawmi Hūdin

011060.Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar.Biliniz ki Âd kavmi, Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Hûd’un kavmiÂd Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.

‍‌‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌
Wa 'Ilá Thamūda 'Akhāhum Şāliĥāan ۚ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ Huwa 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa Asta`marakum Fīhā Fāstaghfirūhu Thumma Tūbū 'Ilayhi ۚ 'Inna Rabbī Qarībun Mujībun

011061.Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki: “Eykavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O siziyeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve bunadonanımlı) kıldı.Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da ona tövbeedin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.

‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ۚ ‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍‍‍
Qālū Yā Şāliĥu Qad Kunta Fīnā Marjūwāan Qabla Hādhā ۖ 'Atanhānā 'An Na`buda Mā Ya`budu 'Ābā'uunā Wa 'Innanā Lafī Shakkin Mimmā Tad`ūnā 'Ilayhi Murībin

011062.Onlar şöyle dediler: “Ey Salih! Bundan önce sen, aramızda ümit beslenenbir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyormusun? Şüphesiz, biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüpheiçindeyiz.”

‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa 'Ātānī Minhu Raĥmatan Faman Yanşurunī Mina Allāhi 'In `Aşaytuhu ۖ Famā Tazīdūnanī Ghayra Takhsīrin

011063.Salih dedi ki: “Ey kavmim! Söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçıkbir delil üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet (peygamberlik) vermişseona karşı geldiğim takdirde beni Allah’dan kim koruyabilir? Demek ki zararauğratmaktan başka bana katkınız olmaz.”

‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Yā Qawmi Hadhihiqatu Allāhi Lakum 'Āyatan Fadharūhā Ta'kul Fī 'Arđi Allāhi Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābun Qarībun

011064.“Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın dişi bir devesi. Bırakınonu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksasizi yakın bir azap yakalar.”

‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌
Fa`aqarūhā Faqāla Tamatta`ū Fī Dārikum Thalāthata 'Ayyāmin ۖ Dhālika Wa`dun Ghayru Makdhūbin

011065.Derken onu kestiler. Salih dedi ki: “Yurdunuzda üç gün daha yaşayın.(Sonra helak olacaksınız.) İşte bu, yalanlanamayacak bir tehdittir.”

‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌
Falammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Şāliĥāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Min Khizyi Yawmi'idhin ۗ 'Inna Rabbaka Huwa Al-Qawīyu Al-`Azīzu

011066.(Helâk) emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanlarıtarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık.Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‌ۗ ‌‍‍‍
Wa 'Akhadha Al-Ladhīna Žalamū Aş-Şayĥatu Fa'aşbaĥū Fī Diyārihimthimīna

011067.Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstüçökekaldılar.

‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌
Ka'an Lam Yaghnaw Fīhā ۗ 'Alā 'Inna Thamūda Kafarū Rabbahum ۗ 'Alā Bu`dāan Lithamūda

011068.Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâretti. (Yine) biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.

‍‍‍‌‌ ‍ۗ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‌
Wa Laqad Jā'at Rusulunā 'Ibhīma Bil-BushQālū Salāmāan ۖ Qāla Salāmun ۖ Famā Labitha 'An Jā'a Bi`ijlin Ĥanīdhin

011069.Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müjde getirip “Selâm sana!”dediler. O, “Size de selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmektegecikmedi.

‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ۖ ۖ ‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍
Falammā Ra'á 'Aydiyahum Lā Taşilu 'Ilayhi Nakirahum Wa 'Awjasa Minhum Khīfatan ۚ Qālū Lā Takhaf 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmi Lūţin

011070.Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardandolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: “Korkma, çünkü biz Lût kavminegönderildik.”

‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌
Wa Amra'atuhu Qā'imatun Fađaĥikat Fabashsharnāhā Bi'isĥāqa Wa Min Warā'i 'Isĥāqa Ya`qūba

011071.İbrahim’in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona daİshak’ı müjdeledik; İshak’ın arkasından da Yakûb’u.

‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Qālat Yā Waylatā 'A'alidu Wa 'Anā `Ajūzun Wa Hadhā Ba`lī Shaykhāan ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un `Ajībun

011072.Karısı, “Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar ikençocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey!” dedi.

‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍
Qālū 'Ata`jabīna Min 'Amri Allāhi ۖ Raĥmatu Allāhi Wa Barakātuhu `Alaykum 'Ahla Al-Bayti ۚ 'Innahu Ĥamīdun Majīdun

011073.Melekler, “Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketisize olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O övülmeye layıktır,şanı yücedir.” dediler.

‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍ ‍ ‌‍‍‍ۚ‍‍‍
Falammā Dhahaba `An 'Ibhīma Ar-Raw`u Wa Jā'at/hu Al-Bushrá Yujādilunā Fī Qawmi Lūţin

011074.İbrahim’in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkındabizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı.

‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌
'Inna 'Ibhīma Laĥalīmun 'Awwāhun Munībun

011075.Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.

‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌
Yā 'Ibhīmu 'A`riđ `An Hādhā ۖ 'Innahu Qad Jā'a 'Amru Rabbika ۖ Wa 'Innahum 'Ātīhim `Adhābun Ghayru Mardūdin

011076.Elçilerimiz, “Ey İbrahim bundan vazgeç! Çünkü Rabbinin emri kesinolarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azapgelecektir” dediler.

‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌
Wa Lammā Jā'at Rusulunā Lūţāan Sī'a Bihim Wa Đāqa Bihim Dhar`āan Wa Qāla Hādhā Yawmun `Aşībun

011077.Elçilerimiz Lût’a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve “Buçok zor bir gün” dedi.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa Jā'ahu Qawmuhu Yuhra`ūna 'Ilayhi Wa Min Qablu Kānū Ya`malūna As-Sayyi'āti ۚ Qāla Yā Qawmi Hā'uulā' Banātī Hunna 'Aţharu Lakum Fa ۖ Attaqū Allaha Wa Lā Tukhzūnī Fī Đayfī ۖ 'Alaysa Minkum Rajulun Rashīdun

011078.Kavmi, (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşakoşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı.Lût dedi ki: “Ey Kavmim! İşte kızlarım. Onlar(la nikahlanmanız) sizin içindaha temizdir.Allah’a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı benirezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?”

‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
Qālū Laqad `Alimta Mā Lanā Fī Banātika Min Ĥaqqin Wa 'Innaka Lata`lamu Mā Nurīdu

011079.Onlar, “İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim neistediğimizi çok iyi biliyorsun” dediler.

‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍
Qāla Law 'Anna Lī Bikum Qūwatan 'Aw 'Āwī 'Ilá Ruknin Shadīdin

011080.(Lût da:) “Keşke size karşı (koyacak) bir gücüm olsaydı, ya da sağlambir desteğe dayanabilseydim” dedi.

‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌
Qālū Yā Lūţu 'Innā Rusulu Rabbika Lan Yaşilū 'Ilayka ۖ Fa'asri Bi'ahlika Biqiţ`in Mina Al-Layli Wa Lā Yaltafit Minkum 'Aĥadun 'Illā Amra'ataka ۖ 'Innahu Muşībuhā Mā 'Aşābahum ۚ 'Inna Maw`idahumu Aş-Şubĥu ۚ 'Alaysa Aş-Şubĥu Biqarībin

011081.Konukları şöyle dedi: “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sanaasla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizdenkimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü onların(kavminin) başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onlarınazabla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?!”

‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ۚ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Falammā Jā'a 'Amrunā Ja`alnā `Āliyahā Sāfilahā Wa 'Amţarnā `Alayhā Ĥijāratan Min Sijjīlin Manđūdin

011082-83.(Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbininkatında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerdenuzak değildir.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Musawwamatan `Inda Rabbika ۖ Wa Mā Hiya Mina Až-Žālimīna Biba`īdin

011083.

‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan ۚ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ Wa Lā Tanquşū Al-Mikyā La Wa ۚ Al-Mīzāna 'Innī 'Akum Bikhayrin Wa 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin Muĥīţin

011084.Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. O şöylededi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınızyoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içindegörüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.”

‌‌ ‍ ‌‍‍ ‌ۚ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍
Wa Yā Qawmi 'Awfū Al-Mikyāla Wa Al-Mīzāna Bil-Qisţi ۖ Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā'ahum Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīna

011085.“Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını(mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparakkarışıklık çıkarmayın.”

‌‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Baqīyatu Allāhi Khayrun Lakum 'In Kuntum Mu'uminīna ۚ Wa Mā 'Anā `Alaykum Biĥafīžin

011086.“Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin içindaha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.”

‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‌ ‌‌ ‍
Qālū Yā Shu`aybu 'Aşalātuka Ta'muruka 'An Natruka Mā Ya`budu 'Ābā'uunā 'Aw 'An Naf`ala Fī 'Amwālinā Mā Nashā'u ۖ 'Innaka La'anta Al-Ĥalīmu Ar-Rashīdu

011087.Dediler ki: “Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımızhakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor.Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‌‍‍‍
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa Razaqanī Minhu Rizqāan Ĥasanāan ۚ Wa Mā 'Urīdu 'An 'Ukhālifakum 'Ilá Mā 'Anhākum `Anhu ۚ 'In 'Urīdu 'Illā Al-'Işlāĥa Mā Astaţa`tu ۚ Wa Mā Tawfīqī 'Illā Billāhi ۚ `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi 'Unību

011088.Şu’ayb şöyle dedi: “Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelenaçık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse!...Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücümyettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah’ın yardımıiledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.”

‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ۚ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Wa Yā Qawmi Lā Yajrimannakum Shiqāqī 'An Yuşībakum Mithlu Mā 'Aşāba Qawma Nūĥin 'Aw Qawma Hūdin 'Aw Qawma Şāliĥin ۚ Wa Mā Qawmu Lūţin Minkum Biba`īdin

011089.“Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd kavminin, yahutSalih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınızagetirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût kavmi sizden uzak değildir.”

‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi ۚ 'Inna Rabbī Raĥīmun Wadūdun

011090.“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbimçok merhametlidir, çok sevendir.”

‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌
Qālū Yā Shu`aybu Mā Nafqahu Kathīrāan Mimmā Taqūlu Wa 'Innā Lanarāka Fīnā Đa`īfāan ۖ Wa Lawlā Rahţuka Larajamnāka ۖ Wa Mā 'Anta `Alaynā Bi`azīzin

011091.Dediler ki: “Ey Şu’ayb! Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seniaramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zatensen bizce itibarlı biri değilsin.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‌ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌
Qāla Yā Qawmi 'Arahţī 'A`azzu `Alaykum Mina Allāhi Wa Attakhadhtumūhu Warā'akum Žihrīyāan ۖ 'Inna Rabbī Bimā Ta`malūna Muĥīţun

011092.Şu’ayb şöyle dedi: “Ey kavmim! Benim kabilem sizce Allah’tan dahaitibarlı mı ki, O’na sırt çevirdiniz. Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızıkuşatmıştır.”

‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍ۖ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Wa Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun ۖ Sawfa Ta`lamūna Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Man Huwa Kādhibun ۖ Wa Artaqibū 'Innī Ma`akum Raqībun

011093.“Ey Kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de (elimden geleni)yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunuyakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle berabergözlüyorum.”

‌ ‌ ‌‍ ‌ۖ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ۖ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍
Wa Lammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Shu`aybāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa 'Akhadhati Al-Ladhīna Žalamū Aş-Şayĥatu Fa'aşbaĥū Fī Diyārihimthimīna

011094.(Azap) emrimiz gelince, Şu’ayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri,katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç (uğultulu)ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çökekaldılar.

‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌
Ka'an Lam Yaghnaw Fīhā ۗ 'Alā Bu`dāan Limadyana Kamā Ba`idat Thamūdu

011095.Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Allah’ınrahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.

‍‍‍‌‌ ‍ۗ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin

011096-97.Andolsun, biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ileFiravun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ilerigelenler Firavun’un emrine uydular. Halbuki Firavun’un emri doğru değildi.

‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍
'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fa Attaba`ū 'Amra Fir`awna ۖ Wa Mā 'Amru Fir`awna Birashīdin

011097.

‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‌‌ ‍
Yaqdumu Qawmahu Yawma Al-Qiyāmati Fa'awradahumu An-Nāra ۖ Wa Bi'sa Al-Wirdu Al-Mawrūdu

011098.Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Nekötü varış yeridir orası!

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍ۖ‍‍‌‌ ‌‌‌
Wa 'Utbi`ū Fī Hadhihi La`natan Wa Yawma Al-Qiyāmati ۚ Bi'sa Ar-Rifdu Al-Marfūdu

011099.Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Nekötü destektir onlara verilen destek!

‌ ‌‍ ‍‍ۚ ‍‌
Dhālika Min 'Anbā'i Al-Qurá Naquşşuhu `Alayka ۖ Minhā Qā'imun Wa Ĥaşīdun

011100.(Ey Muhammed!) Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır.Onları sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenlerde.

‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍
Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Žalamū 'Anfusahum ۖ Famā 'Aghnat `Anhum 'Ālihatuhumu Allatī Yad`ūna Min Dūni Allāhi Min Shay'in Lammā Jā'a 'Amru Rabbika ۖ Wa Mā Zādūhum Ghayra Tatbībin

011101.Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbininazap emri gelince Allah’ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerinehiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı.

‍ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌ۖ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍
Wa Kadhalika 'Akhdhu Rabbika 'Idhā 'Akhadha Al-Qurá Wa Hiya Žālimatun ۚ 'Inna 'Akhdhahu~ 'Alīmun Shadīdun

011102.Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında, Rabbinin yakalamasıişte böyledir! Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.

‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‌ۚ ‌‍~ ‌‍‍‍‍‍‌
'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liman Khāfa `Adhāba Al-'Ākhirati ۚ Dhālika Yawmun Majmū`un Lahu An-Nāsu Wa Dhalika Yawmun Mash/hūdun

011103.Şüphesiz, ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu,insanların (hesap ve ceza için) toplanacakları bir gündür. Bu, herkesintoplanıp bir araya geleceği bir gündür.8

‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌
Wa Mā Nu'uakhkhiruhu~ 'Illā Li'jalin Ma`dūdin

011104.Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz.

‌ ‍‍‍~ ‌‌ ‌ ‌‌
Yawma Ya'ti Lā Takallamu Nafsun 'Illā Bi'idhnihi ۚ Faminhum Shaqīyun Wa Sa`īdun

011105.O gün geldiği zaman Allah’ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz.Onlardan mutsuz (cehennemlik) olanlar da vardır, mutlu (cennetlik) olanlarda.

‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌
Fa'ammā Al-Ladhīna Shaqū Fafī An-Nāri Lahum Fīhā Zafīrun Wa Shahīqun

011106.Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli birsoluyuşları vardır.

‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍
Khālidīna Fīhā Mā Dāmati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'Illā Mā Shā'a Rabbuka ۚ 'Inna Rabbaka Fa``ālun Limā Yurīdu

011107.Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır.Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.

‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Su`idū Fafī Al-Jannati Khālidīna Fīhā Mā Dāmati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'Illā Mā Shā'a Rabbuka ۖ `Aţā'an Ghayra Majdhūdhin

011108.Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmaküzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardıkesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Falā Taku Fī Miryatin Mimmā Ya`budu Hā'uulā' ۚ Mā Ya`budūna 'Illā Kamā Ya`budu 'Ābā'uuhum Min Qablu ۚ Wa 'Innā Lamuwaffūhum Naşībahum Ghayra Manqūşin

011109.(Ey Muhammed!) Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheyedüşme. Onlar sadece, daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz bizonlara (azaptan) paylarını eksiksiz olarak tastamam vereceğiz.

‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Fākhtulifa Fīhi ۚ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum ۚ Wa 'Innahum Lafī Shakkin Minhu Murībin

011110.Andolsun, biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik de onun hakkındaayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı,elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da (müşrikler de) o Kur’anhakkında derin bir şüphe içindedirler.

‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Wa 'Inna Kullā Lammā Layuwaffiyannahum Rabbuka 'A`mālahum ۚ 'Innahu Bimā Ya`malūna Khabīrun

011111.Şüphesiz Rabbin onların her birine, yaptıklarının karşılığını tastamamverecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‌ ‍‍‍
Fāstaqim Kamā 'Umirta Wa Man Tāba Ma`aka Wa Lā Taţghaw ۚ 'Innahu Bimā Ta`malūna Başīrun

011112.Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler dedosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Oyaptıklarınızı hakkıyla görür.

‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lā Tarkanū 'Ilá Al-Ladhīna Žalamū Fatamassakumu An-Nāru Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min 'Awliyā'a Thumma Lā Tunşarūna

011113.Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tanbaşka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.

‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Aqimi Aş-Şalāata Ţarafayi An-Nahāri Wa Zulafāan Mina Al-Layli ۚ 'Inna Al-Ĥasanāti Yudh/hibna As-Sayyi'āti ۚ Dhālika Dhikrá Lildhdhākirīna

011114.(Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakınvakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğütalanlar için bir öğüttür.9

‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍
Wa Aşbir Fa'inna Allāha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna

011115.Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez.

‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Falawlā Kāna Mina Al-Qurūni Min Qablikum 'Ūlū Baqīyatin Yanhawna `Ani Al-Fasādi Fī Al-'Arđi 'Illā Qalīlāan Mimman 'Anjaynā Minhum ۗ Wa Attaba`a Al-Ladhīna Žalamū Mā 'Utrifū Fīhi Wa Kānū Mujrimīna

011116.Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler (insanları) yeryüzündebozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya! Ancak içlerinden kendilerinikurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler ise içindeşımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkâr kimseler oldular.

‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍ۗ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Kāna Rabbuka Liyuhlika Al-Qurá Bižulmin Wa 'Ahluhā Muşliĥūna

011117.Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketlerizulmederek helak etmez.

‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Law Shā'a Rabbuka Laja`ala An-Nāsa 'Ummatan Wāĥidatan ۖ Wa Lā Yazālūna Mukhtalifīna

011118-119.Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. FakatRabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zatenonları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, heminsanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.10

‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
'Illā Man Raĥima Rabbuka ۚ Wa Lidhalika Khalaqahum ۗ Wa Tammat Kalimatu Rabbika La'amla'anna Jahannama Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna

011119.

‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa Kullāan Naquşşu `Alayka Min 'Anbā'i Ar-Rusuli Mā Nuthabbitu Bihi Fu'uādaka ۚ Wa Jā'aka Fī Hadhihi Al-Ĥaqqu Wa Maw`ižatun Wa Dhikrá Lilmu'uminīna

011120.(Ey Muhammed!) Peygamberlerin haberlerinden, kendileriyle seninkalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda, sanahak, mü’minlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌
Wa Qul Lilladhīna Lā Yu'uminūna A`malū `Alá Makānatikum 'Innā `Āmilūna

011121.İman etmeyenlere de ki: “Elinizden geleni yapın, biz de yapacağız.”

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌
Wa Antažirū 'Innā Muntažirūna

011122.“Bekleyin, biz de bekleyeceğiz.”

‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Lillāh Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Yurja`u Al-'Amru Kulluhu Fā`bud/hu Wa Tawakkal `Alayhi ۚ Wa Mā Rabbuka Bighāfilin `Ammā Ta`malūna

011123.Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler onadöndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbinyaptıklarınızdan habersiz değildir.

‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah