Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

9) Sūrat At-Tawbah

Printed format

9)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Barā'atun Mina Allāhi Wa Rasūlihi~ 'Ilá Al-Ladhīna `Āhadttum Mina Al-Mushrikīna

009001.Allah ve Resûlünden,kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerebir ültimatomdur:

‍‍‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍
Fasīĥū Fī Al-'Arđi 'Arba`ata 'Ash/hurin Wa A`lamū 'Annakum Ghayru Mu`jizī Al-Lahi ۙ Wa 'Anna Allāha Mukh Al-Kāfirīna

009002.Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı âcizbırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları perişan edecektir.

‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ۙ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Wa 'Adhānun Mina Allāhi Wa Rasūlihi~ 'Ilá An-Nāsi Yawma Al-Ĥajji Al-'Akbari 'Anna Allāha Barī'un Mina Al-Mushrikīna ۙ Wa Rasūluhu ۚ Fa'in Tubtum Fahuwa Khayrun Lakum ۖ Wa 'In Tawallaytum Fā`lamū 'Annakum Ghayru Mu`jizī Al-Lahi ۗ Wa Bashshiri Al-Ladhīna Kafarū Bi`adhābin 'Alīmin

009003.Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlünden bütün insanlara birbildiridir: Allah ve Resûlü, Allah’a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbeederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz, şunu iyi bilinki, siz Allah’ı âciz bırakabilecek değilsiniz. İnkârcılara, elem dolu birazabı müjdele!

‌‌‍‍‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ۙ ‌‌‍ ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
'Illā Al-Ladhīna `Āhadttum Mina Al-Mushrikīna Thumma Lam Yanquşūkum Shay'āan Wa Lam Yužāhirū `Alaykum 'Aĥadāan Fa'atimmū 'Ilayhim `Ahdahum 'Ilá Muddatihim ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muttaqīna

009004.Ancak Allah’a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz,sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizinaleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır.Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. ŞüphesizAllah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever.

‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‍‍
Fa'idhā Ansalakha Al-'Ash/huru Al-Ĥurumu Fāqtulū Al-Mushrikīna Ĥaythu Wajadtumūhum Wa Khudhūhum Wa Aĥşurūhumq`udū Lahum Kulla Marşadin ۚ Fa'in Tābū Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Fakhallū Sabīlahum ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

009005.Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerdeöldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onlarıgözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse,kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çokmerhamet edicidir.

‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‌ۚ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa 'In 'Aĥadun Mina Al-Mushrikīna Astajāraka Fa'ajirhu Ĥattá Yasma`a Kalāma Allāhi Thumma 'Abligh/hu Ma'manahu ۚ Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Ya`lamūna

009006.Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa,Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onugüven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarısebebiyledir.

‌‌‍‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌ ‌
Kayfa Yakūnu Lilmushrikīna `Ahdun `Inda Allāhi Wa `Inda Rasūlihi~ 'Illā Al-Ladhīna `Āhadtum `Inda Al-Masjidi Al-Ĥarāmi ۖ Famā Astaqāmū Lakum Fāstaqīmū Lahum ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muttaqīna

009007.Allah’a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi nasılolabilir? Ancak Mescid-i Haram’ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızbaşkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece, siz de onlara dürüstdavranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever.

‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍‍
Kayfa Wa 'In Yažharū `Alaykum Lā Yarqubū Fīkum 'Illāan Wa Lā Dhimmatan ۚ Yurđūnakum Bi'afwāhihim Wa Ta'bá Qulūbuhum Wa 'Aktharuhum Fāsiqūna

009008.Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size üstün gelselerdi,ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirlerdi.Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar, oysa kalpleri buna karşıçıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir.

‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ashtaraw Bi'āyāti Allāhi Thamanāan Qalīlāan Faşaddū `An Sabīlihi~ ۚ 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna

009009.Allah’ın âyetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onunyolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten nekötüdür!

‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Lā Yarqubūna Fī Mu'uminin 'Illāan Wa Lā Dhimmatan ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mu`tadūna

009010.Bir mü’min hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma(yükümlülüğünü) gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların takendileridir.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Fa'in Tābū Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Fa'ikhwānukum Ad-Dīni ۗ Wa Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna

009011.Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizindin kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrıaçıklarız.

‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'In Nakathū 'Aymānahum Min Ba`di `Ahdihim Wa Ţa`anū Fī Dīnikum Faqātilū 'A'immata Al-Kufri ۙ 'Innahum Lā 'Aymāna Lahum La`allahum Yantahūna

009012.Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa,küfrün ele başlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riâyet etmeyenkimselerdir. Umulur ki, vazgeçerler.

‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۙ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍
'Alā Tuqātilūna Qawmāan Nakathū 'Aymānahum Wa Hammū Bi'ikhrāji Ar-Rasūli Wa Hum Bada'ūkum 'Awwala Marratin ۚ 'Atakhshawnahum ۚ Fa-Allāhu 'Aĥaqqu 'An Takhshawhu 'In Kuntum Mu'uminīna

009013.Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üsteliksize tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız?Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -eğer siz gerçek mü’minleriseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Qātilūhum Yu`adhdhibhumu Allāhu Bi'aydīkum Wa Yukhzihim Wa Yanşurkum `Alayhim Wa Yashfi Şudūra Qawmin Mu'uminīna

009014,15.Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları reziletsin, onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsınve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabuleder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌‍
Wa Yudh/hib Ghayža Qulūbihim ۗ Wa Yatūbu Allāhu `Alá Man Yashā'u Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

009015.

‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۗ‍‍‍
'Am Ĥasibtum 'An Tutrakū Wa Lammā Ya`lami Allāhu Al-Ladhīna Jāhadū Minkum Wa Lam Yattakhidhū Min Dūni Allāhi Wa Lā Rasūlihi Wa Lā Al-Mu'uminīna Walījatan Wa ۚ Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna

009016.Yoksa; Allah içinizden, Allah’tan, Resûlünden ve mü’minlerdenbaşkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmedenbırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptıklarınızdan hakkıylahaberdardır.

‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Mā Kāna Lilmushrikīna 'An Ya`murū Masājida Allāhi Shāhidīna `Alá 'Anfusihim Bil-Kufri ۚ 'Ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Wa Fī An-Nāri Hum Khālidūna

009017.Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edipdururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütünamelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌
'Innamā Ya`muru Masājida Allāhi Man 'Āmana Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa 'Aqāma Aş-Şalāata Wa 'Ātá Az-Zakāata Wa Lam Yakhsha 'Illā Al-Laha ۖ Fa`asá 'Ūlā'ika 'An Yakūnū Mina Al-Muhtadīna

009018.Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazıdosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimselerimar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌
'Aja`altum Siqāyata Al-Ĥājji Wa `Imārata Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Kaman 'Āmana Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Jāhada Fī Sabīli Allāhi ۚ Lā Yastawūna `Inda Allāhi Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna

009019.Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını,Allah’a ve âhiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerinamelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allahzâlim topluluğu doğru yola erdirmez.

‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ‍‍ ‍‍
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim 'A`žamu Darajatan `Inda Allāhi ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Fā'izūna

009020.İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihadeden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar,başarıya erenlerin ta kendileridir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Yubashshiruhum Rabbuhum Biraĥmatin Minhu Wa Riđwānin Wa Jannātin Lahum Fīhā Na`īmun Muqīmun

009021.Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içindetükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.

‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۚ 'Inna Allāha `Indahu~ 'Ajrun `Ažīmun

009022.Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz, Allah katında büyük birmükafat vardır.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ ‍ ‍‌‍‍~‍‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū 'Ābā'akum Wa 'Ikhwānakum 'Awliyā'a 'Ini Astaĥabbū Al-Kufra `Alá Al-'Īmāni ۚ Wa Man Yatawallahum Minkum Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna

009023.Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı vekardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse,işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Qul 'In Kāna 'Ābā'uukum Wa 'Abnā'uukum Wa 'Ikhwānukum Wa 'Azwājukum Wa `Ashīratukum Wa 'Amwālun Aqtaraftumūhā Wa Tijāratun Takhshawna Kasādahā Wa Masākinu Tarđawnahā 'Aĥabba 'Ilaykum Mina Allāhi Wa Rasūlihi Wa Jihādin Fī Sabīlihi Fatarabbaşū Ĥattá Ya'tiya Allāhu Bi'amrihi Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna

009024.De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz,aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz birticâret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve onunyolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadarbekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.”

‍ ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ۗ‍‍ ‍‍
Laqad Naşarakumu Allāhu Fī Mawāţina Kathīratin ۙ Wa Yawma Ĥunaynin ۙ 'Idh 'A`jabatkum Kathratukum Falam Tughni `Ankum Shay'āan Wa Đāqat `Alaykumu Al-'Arđu Bimā Raĥubat Thumma Wallaytum Mudbirīna

009025.Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardımetmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk)size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dargelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.2

‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍ۙ ‌‍‍‍‍‌ۙ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍
Thumma 'Anzala Allāhu Sakīnatahu `Alá Rasūlihi Wa `Alá Al-Mu'uminīna Wa 'Anzala Junūdāan Lam Tarawhā Wa `Adhdhaba Al-Ladhīna Kafarū ۚ Wa Dhalika Jazā'u Al-Kāfirīna

009026.Sonra Allah, Resûlü ile mü’minler üzerine kendi katından güven duygusuve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkaredenlere azap verdi. İşte bu, inkârcıların cezasıdır.

‌‌‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‌
Thumma Yatūbu Allāhu Min Ba`di Dhālika `Alá Man Yashā'u Wa ۗ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

009027.Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allahçok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍ ‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Innamā Al-Mushrikūna Najasun Falā Yaqra Al-Masjida Al-Ĥarāma Ba`da `Āmihimdhā ۚ Wa 'In Khiftum `Aylatan Fasawfa Yughnīkumu Allāhu Min Fađlihi~ 'In Shā'a ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Ĥakīmun

009028.Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir.Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğeryoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar.Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍
Qātilū Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Billāhi Wa Lā Bil-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Lā Yuĥarrimūna Mā Ĥarrama Allāhu Wa Rasūluhu Wa Lā Yadīnūna Dīna Al-Ĥaqqi Mina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Ĥattá Yu`ţū Al-Jizyata `An Yadin Wa Hum Şāghirūna

009029.Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen,Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam’ıdin edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyiverinceye kadar savaşın.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Qālati Al-Yahūdu `Uzayrun Abnu Allāhi Wa Qālati An-Naşārá Al-Masīĥu Abnu Allāhi ۖ Dhālika Qawluhum Bi'afwāhihim ۖ Yuđāhi'ūna Qawla Al-Ladhīna Kafarū Min Qablu ۚ Qātalahumu Allāhu ۚ 'Anná Yu'ufakūna

009030.Yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hırıstiyanlar ise, “İsaMesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri(gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmişkimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl dahaktan çevriliyorlar!

‍‍‌‌ ‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‍‍‍ۖ‍ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ۚ‍‌
Attakhadhū 'Aĥbārahum Wa Ruhbānahum 'Arbābāan Min Dūni Allāhi Wa Al-Masīĥa Abna Maryama Wa Mā 'Umirū 'Illā Liya`budū 'Ilahāan Wāĥidāan ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۚ Subĥānahu `Ammā Yushrikūna

009031.(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise)rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak,bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilahyoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Yurīdūna 'An Yuţfi'ū Nūra Allāhi Bi'afwāhihim Wa Ya'bá Allāhu 'Illā 'An Yutimma Nūrahu Wa Law Kariha Al-Kāfirūna

009032.Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar daAllah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.

‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna

009033.O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlereüstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.

‌‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Kathīrāan Mina Al-'Aĥbāri Wa Ar-Ruhbāni Laya'kulūna 'Amwāla An-Nāsi Bil-Bāţili Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa ۗ Al-Ladhīna Yaknizūna Adh-Dhahaba Wa Al-Fiđđata Wa Lā Yunfiqūnahā Fī Sabīli Allāhi Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin

009034.Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanlarınmallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar.Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanlarıelem dolu bir azapla müjdele.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ۗ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌
Yawma Yuĥmá `Alayhā Fī Nāri Jahannama Fatukwá Bihā Jibāhuhum Wa Junūbuhum Wa Žuhūruhum ۖdhā Mā Kanaztum Li'nfusikum Fadhūqū Mā Kuntum Taknizūna

009035.O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları,böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, “İşte bu, kendiniz içinbiriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktiripsakladıklarınızı”! denilecek.

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Inna `Iddata Ash-Shuhūri `Inda Allāhi Athnā `Ashara Shahan Fī Kitābi Allāhi Yawma Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Minhā 'Arba`atun Ĥurumun ۚ Dhālika Ad-Dīnu Al-Qayyimu ۚ Falā Tažlimū Fīhinna 'Anfusakum ۚ Wa Qātilū Al-Mushrikīna Kāffatan Kamā Yuqātilūnakum Kāffatan ۚ Wa A`lamū 'Anna Allāha Ma`a Al-Muttaqīna

009036.Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allahkatında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır.İşte buAllah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz deonlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmektensakınanlarla beraberdir.

‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ۚ‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‌ ‌ ‍‍
'Innamā An-Nasī'u Ziyādatun Al-Kufri ۖ Yuđallu Bihi Al-Ladhīna Kafarū Yuĥillūnahu `Āmāan Wa Yuĥarrimūnahu `Āmāan Liyuwāţi'ū `Iddata Mā Ĥarrama Allāhu Fayuĥillū Mā Ĥarrama Allāhu ۚ Zuyyina Lahum Sū'u 'A`mālihim Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna

009037.Haram ayları ertelemek, ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkaredenler saptırılır. Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getiripböylece Allah’ın haram kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helâl, biryıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzelgösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.5

‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ۗ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Mā Lakum 'Idhā Qīla Lakum Anfirū Fī Sabīli Allāhi Aththāqaltum 'Ilá Al-'Arđi ۚ 'Arađītum Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Mina Al-'Ākhirati ۚ Famā Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Fī Al-'Ākhirati 'Illā Qalīlun

009038.Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size “Allah yolunda sefere çıkın”denilince, yere çakılıp kaldınız.Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatınımı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍ ‌‌
'Illā Tanfirū Yu`adhdhibkum `Adhābāan 'Alīmāan Wa Yastabdil Qawmāan Ghayrakum Wa Lā Tađurrūhu Shay'āan Wa ۗ Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

009039.Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ilecezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise onahiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

‌ ‍‌‍‍‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍ۗ ‌ ‍
'Illā Tanşurūhu Faqad Naşarahu Allāhu 'Idh 'Akhrajahu Al-Ladhīna Kafarū Thāniya Athnayni 'Idh Humā Fī Al-Ghāri 'Idh Yaqūlu Lişāĥibihi Lā Taĥzan 'Inna Allāha Ma`anā ۖ Fa'anzala Allāhu Sakīnatahu `Alayhi Wa 'Ayyadahu Bijunūdin Lam Tarawhā Wa Ja`ala Kalimata Al-Ladhīna Kafarū As-Suflá ۗ Wa Kalimatu Allāhi Hiya Al-`Ulyā Wa ۗ Allāhu `Azīzun Ĥakīmun

009040.Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkaredenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardıkları zaman, onabizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani oarkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber” diyordu. Allah da onunüzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğinizbir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünüalçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir,hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ۖ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ۗۗ ‍‍‍‍‌
Anfirū Khifāfāan Wa Thiqālāan Wa Jāhidū Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum Fī Sabīli Allāhi ۚ Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna

009041.Gerek yaya olarak, gerek binek üzerindeAllah yolunda sefere çıkın.Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu siziniçin daha hayırlıdır.

‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Law Kāna `Arađāan Qarībāan Wa Safaan Qāşidāan Lāttaba`ūka Wa Lakin Ba`udat `Alayhimu Ash-Shuqqatu ۚ Wa Sayaĥlifūna Billāhi Law Astaţa`nā Lakharajnā Ma`akum Yuhlikūna 'Anfusahum Wa Allāhu Ya`lamu 'Innahum Lakādhibūna

009042.Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, (seferekatılmayan münafıklar da) mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol,onlara uzak geldi. Gerçi onlar, “Eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinleberaber çıkardık” diye Allah’a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerinihelâke sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.

‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍ ‌
`Afā Al-Lahu `Anka Lima 'Adhinta Lahum Ĥattá Yatabayyana Laka Al-Ladhīna Şadaqū Wa Ta`lama Al-Kādhibīna

009043.Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup,yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?

‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Lā Yasta'dhinuka Al-Ladhīna Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri 'An Yujāhidū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Wa ۗ Allāhu `Alīmun Bil-Muttaqīna

009044.Allah’a ve âhiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihadetmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşıgelmekten sakınanları çok iyi bilendir.

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ۗ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Innamā Yasta'dhinuka Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Artābat Qulūbuhum FahumRaybihim Yataraddadūna

009045.Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüpkendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izinisterler.

‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌‌
Wa Law 'A Al-Khurūja La'a`addū Lahu `Uddatan Wa Lakin Kariha Allāhu Anbi`āthahum Fathabbaţahum Wa Qīla Aq`udū Ma`a Al-Qā`idīna

009046.Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlıkyaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onlarıgeri bıraktı ve onlara, “Oturun oturan acizlerle beraber” denildi.

‌ ‌‌‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Law Kharajū Fīkum Mā Zādūkum 'Illā Khabālāan Wa La'awđa`ū Khilālakum Yabghūnakumu Al-Fitnata Wa Fīkum Sammā`ūna Lahum Wa ۗ Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna

009047.Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktanbaşka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızdakoşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allahzalimleri hakkıyla bilendir.

‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Laqadi Abtaghaw Al-Fitnata Min Qablu Wa Qallabū Laka Al-'Umūra Ĥattá Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Žahara 'Amru Allāhi Wa Humrihūna

009048.Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlüişler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah’ındini galip geldi.

‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌
Wa Minhum Man Yaqūlu A'dhan Lī Wa Lā Taftinnī ۚ 'Alā Fī Al-Fitnati Saqaţū ۗ Wa 'Inna Jahannama Lamuĥīţatun Bil-Kāfirīna

009049.Onlardan “Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevketme” diyen devardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler.Şüphesiz ki cehennem kâfirleri elbette kuşatacaktır.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ۗ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
'In Tuşibka Ĥasanatun Tasu'uhum ۖ Wa 'In Tuşibka Muşībatun Yaqūlū Qad 'Akhadhnā 'Amranā Min Qablu Wa Yatawallaw Wa Hum Farūna

009050.Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. Eğer başına bir musîbetgelirse, “Biz tedbirimizi önceden almıştık” derler ve sevinerek dönüpgiderler.

‍‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍
Qul Lan Yuşībanā 'Illā Mā Kataba Allāhu Lanā Huwa Mawlānā ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna

009051.De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir.O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.”

‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌
Qul Hal Tarabbaşūna Binā 'Illā 'Iĥdá Al-Ĥusnayayni ۖ Wa Naĥnu Natarabbaşu Bikum 'An Yuşībakumu Allāhu Bi`adhābin Min `Indihi~ 'Aw Bi'aydīnā ۖ Fatarabbaşū 'Innā Ma`akum Mutarabbişūna

009052.De ki: “Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak ikigüzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de, Allah’ın kendi katından veyabizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydibekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.”

‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍ۖ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ۖ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Qul 'Anfiqū Ţaw`āan 'Aw Karhāan Lan Yutaqabbala Minkum ۖ 'Innakum Kuntum Qawmāan Fāsiqīna

009053.Yine de ki: “İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, sizden aslakabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.”

‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Mana`ahum 'An Tuqbala Minhum Nafaqātuhum 'Illā 'Annahum Kafarū Billāhi Wa Birasūlihi Wa Lā Ya'tūna Aş-Şalāata 'Illā Wa Hum Kusālá Wa Lā Yunfiqūna 'Illā Wa Humrihūna

009054.Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah’ı ve Rasûlünü inkaretmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzceharcamaları engel olmuştur.

‌ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Falā Tu`jibka 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum ۚ 'Innamā Yurīdu Allāhu Liyu`adhdhibahum Bihā Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Tazhaqa 'Anfusuhum Wa Hum Kāfirūna

009055.Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlaradünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.

‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌
Wa Yaĥlifūna Billāhi~ 'Innahum Laminkum Wa Mā Hum Minkum Wa Lakinnahum Qawmun Yafraqūna

009056.Kesinlikle sizden olduklarına dâir Allah’a yemin ederler. Oysa onlarsizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.

‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍
Law Yajidūna Malja'an 'Aw Maghārātin 'Aw Muddakhalāan Lawallaw 'Ilayhi Wa Hum Yajmaĥūna

009057.Eğer sığınacak bir yer veya (gizlenecek) mağaralar yahut girilecek birdelik bulsalardı, hemen koşarak oraya kaçarlardı.

‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Minhum Man Yalmizuka Fī Aş-Şadaqāti Fa'in 'U`ţū Minhā Rađū Wa 'In Lam Yu`ţaw Minhā 'Idhā Hum Yaskhaţūna

009058.İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerineondan bir pay verilirse, hoşnut olurlar; eğer kendilerine ondan bir payverilmezse, hemen kızarlar.

‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Law 'Annahum Rađū Mā 'Ātāhumu Allāhu Wa Rasūluhu Wa Qālū Ĥasbunā Al-Lahu Sayu'utīnā Al-Lahu Min Fađlihi Wa Rasūluhu~ 'Innā 'Ilá Allāhi ghibūna

009059.Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine razı olup, “BizeAllah yeter. Lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resûlü ileride bize yine verir.Biz yalnız Allah’a rağbet eder (onun ihsanını ister)iz” deselerdi,kendileri için daha hayırlı olurdu.

‌ ‌‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍~‌ ‌‌ ‍ ‌‍
'Innamā Aş-Şadaqātu Lilfuqarā'i Wa Al-Masākīni Wa Al-`Āmilīna `Alayhā Wa Al-Mu'uallafati Qulūbuhum Wa Fī Ar-Riqābi Wa Al-Ghārimīna Wa Fī Sabīli Allāhi Wa Aibni As-Sabīli ۖ Farīđatan Mina Allāhi Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

009060.Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler,düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacakolanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolundacihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir,hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ۗ‍‍‍
Wa Minhumu Al-Ladhīna Yu'udhūna An-Nabīya Wa Yaqūlūna Huwa 'Udhunun ۚ Qul 'Udhunu Khayrin Lakum Yu'uminu Billāhi Wa Yu'uminu Lilmu'uminīna Wa Raĥmatun Lilladhīna 'Āmanū Minkum Wa ۚ Al-Ladhīna Yu'udhūna Rasūla Allāhi Lahum `Adhābun 'Alīmun

009061.Yine onlardan peygamberi inciten ve “O (her söyleneni dinleyen) birkulaktır” diyen kimseler de vardır. De ki: “O sizin için bir hayırkulağıdır ki Allah’a inanır, mü’minlere inanır (güvenir). İçinizden inanankimseler için bir rahmettir. Allah’ın Resûlünü incitenler için ise elemdolu bir azap vardır.”

‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌
Yaĥlifūna Billāhi Lakum Liyurđūkum Wa Allāhu Wa Rasūluhu~ 'Aĥaqqu 'An Yurđūhu 'In Kānū Mu'uminīna

009062.Sizi razı etmek için, Allah’a yemin ederler. Eğer gerçekten mü’min iseler(bilsinler ki), Allah ve Resûlü’nü razı etmeleri daha önceliklidir.

‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌‌‍~ ‌‍ ‌‌ ‌‌
'Alam Ya`lamū 'Annahu Man Yuĥādidi Allāha Wa Rasūlahu Fa'anna Lahu Nāra Jahannama Khālidāan Fīhā ۚ Dhālika Al-Khizyu Al-`Ažīmu

009063.Allah’a ve Resûlüne karşı gelen kimseye, içinde ebedî kalacağıcehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir.

‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍
Yaĥdharu Al-Munāfiqūna 'An Tunazzala `Alayhimratun Tunabbi'uhum Bimā Fī Qulūbihim ۚ Quli Astahzi'ū 'Inna Allāha Mukhrijun Mā Taĥdharūna

009064.Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haberverecek bir sûrenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki: “Sizalay ede durun! Allah, çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır.”

‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Wa La'in Sa'altahum Layaqūlunna 'Innamā Kunnā Nakhūđu Wa Nal`abu ۚ Qul 'Abiālllahi Wa 'Āyātihi Wa Rasūlihi Kuntum Tastahzi'ūna

009065.Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lâfadalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler. De ki: “Allah’la, onunâyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?”

‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‌ ‌‌‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Lā Ta`tadhirū Qad Kafartum Ba`da 'Īmānikum ۚ 'In Na`fu `An Ţā'ifatin Minkum Nu`adhdhib Ţā'ifatan Bi'annahum Kānū Mujrimīna

009066.Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzüaçığa vurdunuz. İçinizden (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile,suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, diğer bir zümreye azap edeceğiz.

‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍
Al-Munāfiqūna Wa Al-Munāfiqātu Ba`đuhum Min Ba`đin ۚ Ya'murūna Bil-Munkari Wa Yanhawna `Ani Al-Ma`rūfi Wa Yaqbiđūna 'Aydiyahum ۚ Nasū Allaha Fanasiyahum ۗ 'Inna Al-Munāfiqīna Humu Al-Fāsiqūna

009067.Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerininbenzeridir). Kötülüğü emredip, iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkıtutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesizmünafıklar, fasıkların ta kendileridir.

‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ۗ ‍‍‍‍‍‍
Wa`ada Allāhu Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Kuffāra Nāra Jahannama Khālidīna Fīhā ۚ Hiya Ĥasbuhum ۚ Wa La`anahumu Allāhu ۖ Wa Lahum `Adhābun Muqīmun

009068.Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere, içinde ebedîkalmak üzere cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanetetmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ۚۖ‍‍‌‌ ‍‍‍
Kālladhīna Min Qablikum Kānū 'Ashadda Minkum Qūwatan Wa 'Akthara 'Amwālāan Wa 'Awlādāan Fāstamta`ū Bikhalāqihim Fāstamta`tum Bikhalāqikum Kamā Astamta`a Al-Ladhīna Min Qablikum Bikhalāqihim Wa Khuđtum Kālladhī Khāđū ۚ 'Ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna

009069.(Ey münafıklar!), siz de tıpkı, sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden dahagüçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşendenfaydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına düşenden faydalandığı gibi sizde payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi, siz de (dünyazevkine) daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir.İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
'Alam Ya'tihim Naba'u Al-Ladhīna Min Qablihim Qawmi Nūĥin Wa `Ādin Wa Thamūda Wa Qawmi 'Ibhīma Wa 'Aşĥābi Madyana Wa Al-Mu'utafikāti ۚ 'Atat/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti ۖ Famā Kāna Allāhu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna

009070.Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin;İbrahim’in kavminin; Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerinhaberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti.(Ama inanmadılar Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlarazulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.

‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa Al-Mu'uminūna Wa Al-Mu'uminātu Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin ۚ Ya'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Yanhawna `Ani Al-Munkari Wa Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Yuţī`ūna Allāha Wa Rasūlahu~ ۚ 'Ūlā'ika Sayarĥamuhumu Allāhu ۗ 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun

009071.Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliğiemreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler.Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir.Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۚ ‍‍‌‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍~ ۚ‍‍‌‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌
Wa`ada Allāhu Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin ۚ Wa Riđwānun Mina Allāhi 'Akbaru ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu

009072.Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedi olarak kalacakları,içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşklervadetti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bubüyük başarıdır.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Jāhidi Al-Kuffāra Wa Al-Munāfiqīna Wa Aghluž `Alayhim ۚ Wa Ma'wāhum Jahannamu ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru

009073.Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol.Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ‍‍
Yaĥlifūna BillāhiQālū Wa Laqad Qālū Kalimata Al-Kufri Wa Kafarū Ba`da 'Islāmihim Wa Hammū Bimā Lam Yanālū ۚ Wa Mā Naqamū 'Illā 'An 'Aghnāhumu Allāhu Wa Rasūluhu Min Fađlihi ۚ Fa'in Yatūbū Yaku Khayan Lahum ۖ Wa 'In Yatawallaw Yu`adhdhibhumu Allāhu `Adhābāan 'Alīmāan Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۚ Wa Mā Lahum Al-'Arđi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin

009074.Bir şey söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar. Halbuki o küfürsözünü söylediler ve (sözde) müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıcabaşaramadıkları şeye (peygamberi öldürmeye) de yeltendiler. Sırf, Allah veResûlü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almayakalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüzçevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azabaçarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcıvardır.

‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‌‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Minhum Man `Āhada Allāha La'in 'Ātānā Min Fađlihi Lanaşşaddaqanna Wa Lanakūnanna Mina Aş-Şāliĥīna

009075.İçlerinden, “Eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bolbol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz” diye Allah’a sözverenler de vardır.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍
Falammā 'Ātāhum Min Fađlihi Bakhilū Bihi Wa Tawallaw Wa Hum Mu`rūna

009076.Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik ettilerve yüz çevirerek dönüp gittiler.

‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Fa'a`qabahum NifāqāanQulūbihim 'Ilá Yawmi Yalqawnahu Bimā 'Akhlafū Allaha Mā Wa`adūhu Wa Bimā Kānū Yakdhibūna

009077.Allah’a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o dakalplerine, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar (sürecek) bir nifaksoktu.

‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌
'Alam Ya`lamū 'Anna Allāha Ya`lamu Sirrahum Wa Najwāhum Wa 'Anna Allāha `Allāmu Al-Ghuyūbi

009078.Allah’ın, içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğiniveAllah’ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi?

‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Al-Ladhīna Yalmizūna Al-Muţţawwi`īna Mina Al-Mu'uminīna Fī Aş-Şadaqāti Wa Al-Ladhīna Lā Yajidūna 'Illā Juhdahum Fayaskharūna Minhum ۙ Sakhira Allāhu Minhum Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun

009079.Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü’minlerle, güçlerininyettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler varya; işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu birazap vardır.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۙ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Astaghfir Lahum 'Aw Lā Tastaghfir Lahum 'In Tastaghfir Lahum Sab`īna Marratan Falan Yaghfira Allāhu Lahum ۚ Dhālika Bi'annahum Kafarū Billāhi Wa Rasūlihi Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna

009080.Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (farketmez.) Onlar için yetmiş kezbağışlanma dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah veResûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yolailetmez.

‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ۗ‍‍ ‍‍
Fariĥa Al-Mukhallafūna Bimaq`adihim Khilāfa Rasūli Allāhi Wa Karihū 'An Yujāhidū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Allāhi Wa Qālū Lā Tanfirū Fī Al-Ĥarri ۗ Qul Nāru Jahannama 'Ashaddu Ĥaran ۚ Law Kānū Yafqahūna

009081.Allah’ın Resûlüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar,oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihadetmek hoşlarına gitmedi ve “Bu sıcakta sefere çıkmayın” dediler. De ki:“Cehennemin ateşi daha sıcaktır.” Keşke anlasalardı.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ۗ ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ۚ‌ ‍‍‍
Falyađĥakū Qalīlāan Wa Līabkū Kathīrāan Jazā'an Bimā Kānū Yaksibūna

009082.Artık kazandıklarının karşılığı olarak, az gülsünler, çok ağlasınlar.

‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌‍‍‌‌ ‌
Fa'in Raja`aka Allāhu 'Ilá Ţā'ifatin Minhum Fāsta'dhanūka Lilkhurūji Faqul Lan Takhrujū Ma`iya 'Abadāan Wa Lan Tuqātilū Ma`iya `Adūwāan ۖ 'Innakum Rađītum Bil-Qu`ūdi 'Awwala Marratinq`udū Ma`a Al-Khālifīna

009083.Eğer (bundan böyle) Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürürde, onlar (sefere) çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: “Artık sizbenimle birlikte ebediyyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanlaasla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razıoldunuz. Şimdi de geri kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte oturun.”

‌‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌‌‌ۖ‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍
Wa Lā Tuşalli `Alá 'Aĥadin Minhum Māta 'Abadāan Wa Lā Taqum `Alá Qabrihi~ ۖ 'Innahum Kafarū Billāhi Wa Rasūlihi Wa Mātū Wa Hum Fāsiqūna

009084.Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma.Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.

‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ۖ‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Tu`jibka 'Amwāluhum Wa 'Awlāduhum ۚ 'Innamā Yurīdu Allāhu 'An Yu`adhdhibahum Bihā Fī Ad-Dunyā Wa Tazhaqa 'Anfusuhum Wa Hum Kāfirūna

009085.Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak,dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasınıistiyor.

‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‍‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌
Wa 'Idhā 'Unzilat Sūratun 'An 'Āminū Billāhi Wa Jāhidū Ma`a Rasūlihi Asta'dhanaka 'Ūlū Aţ-Ţawli Minhum Wa Qālū Dharnā Nakun Ma`a Al-Qā`idīna

009086.“Allah’a iman edin ve Resûlü ile birlikte cihat edin” diye bir sûreindirildiğinde, onlardan servet sahibi olanlar, senden izin istediler ve“Bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım” dediler.

‌‌‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍
Rađū Bi'an Yakūnū Ma`a Al-Khawālifi Wa Ţubi`a `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yafqahūna

009087.Onlar geride kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte olmaya razı oldular vekalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Lakini Ar-Rasūlu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim ۚ Wa 'Ūlā'ika Lahumu Al-Khayrātu ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna

009088.Fakat peygamber ve beraberindeki mü’minler, mallarıyla, canlarıylacihat ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşaerenlerin ta kendileridir.

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
'A`adda Allāhu Lahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu

009089.Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlerhazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.

‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‌‌ ‍‍
Wa Jā'a Al-Mu`adhdhirūna Mina Al-'A`rābi Liyu'udhana Lahum Wa Qa`ada Al-Ladhīna Kadhabū Allaha Wa Rasūlahu ۚ Sayuşību Al-Ladhīna Kafarū Minhum `Adhābun 'Alīmun

009090.Bedevîlerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diyegeldiler. Allah’a ve Resûlüne yalan söyleyenler ise (mazeret bilebelirtmeden) oturup kaldılar. Onlardan kâfir olanlara elem dolu bir azapisabet edecektir.

‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Laysa `Alá Ađ-Đu`afā'i Wa Lā `Alá Al-Marđá Wa Lā `Alá Al-Ladhīna Lā Yajidūna Mā Yunfiqūna Ĥarajun 'Idhā Naşaĥū Lillāh Wa Rasūlihi ۚ Mā `Alá Al-Muĥsinīna Min Sabīlin Wa ۚ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

009091.Allah’a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde,güçsüzlere, hastalara ve (seferde) harcayacakları bir şey bulamayanlara(sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin(kınanması) için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çokmerhamet edendir.

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Lā `Alá Al-Ladhīna 'Idhā Mā 'Atawka Litaĥmilahum Qulta Lā 'Ajidu Mā 'Aĥmilukum `Alayhi Tawallaw Wa 'A`yunuhum Tafīđu Mina Ad-Dam`i Ĥazanāan 'Allā Yajidū Mā Yunfiqūna

009092.Kendilerini bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman,senin, “Sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum” dediğin; bu uğurdaharcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökedöke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Innamā As-Sabīlu `Alá Al-Ladhīna Yasta'dhinūnaka Wa Hum 'Aghniyā'u ۚ Rađū Bi'an Yakūnū Ma`a Al-Khawālifi Wa Ţaba`a Allāhu `Alá Qulūbihim Fahum Lā Ya`lamūna

009093.Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir.Bunlar, geri kalan (kadınlarla) birlikte olmaya razı oldular. Allah takalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌
Ya`tadhirūna 'Ilaykum 'Idhā Raja`tum 'Ilayhim ۚ Qul Lā Ta`tadhirū Lan Nu'umina Lakum Qad Nabba'anā Al-Lahu Min 'Akhrikum ۚ Wa Sayará Allāhu `Amalakum Wa Rasūluhu Thumma Turaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna

009094.Onlara döndüğünüzde, size mazeret beyan edeceklerdir. De ki: “Mazeret beyanetmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi.Bundan böyle davranışlarınızı Allah da Resûlü de görecek. Sonra hepiniz, gaybıda görülen âlemi de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduğunuz şeyleri sizehaber verecek.”

‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍ۚ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Sayaĥlifūna Billāhi Lakum 'Idhā Anqalabtum 'Ilayhim Litu`riđū `Anhum ۖ Fa'a`riđū `Anhum ۖ 'Innahum Rijsun ۖ Wa Ma'wāhum Jahannamu Jazā'an Bimā Kānū Yaksibūna

009095.Yanlarına döndüğünüz zaman, kendilerini rahat bırakmanız için sizeAllah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlarpistir. Kazandıklarının karşılığı olarak, varacakları yer de cehennemdir.

‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Yaĥlifūna Lakum Litarđaw `Anhum ۖ Fa'in Tarđaw `Anhum Fa'inna Allāha Lā Yarđá `Ani Al-Qawmi Al-Fāsiqīna

009096.Kendilerinden razı olasınız diye, size yemin edeceklerdir. Siz onlardanrazı olsanız bile, Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz.

‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‍
Al-'A`rābu 'Ashaddu Kufan Wa Nifāqāan Wa 'Ajdaru 'Allā Ya`lamū Ĥudūda Mā 'Anzala Allāhu `Alá Rasūlihi Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

009097.Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberineindirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allahhakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍ ۗ‍‍‍
Wa Mina Al-'A`rābi Man Yattakhidhu Mā Yunfiqu Maghramāan Wa Yatarabbaşu Bikumu Ad-Dawā'ira ۚ `Alayhim Dā'iratu As-Saw'i Wa ۗ Allāhu Samī`un `Alīmun

009098.Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyibir zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) size belalar gelmesinibeklerler. Kötü belâlar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir,hakkıyla bilendir.

‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‌‌ ۗ‍‍‍
Wa Mina Al-'A`rābi Man Yu'uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Yattakhidhu Mā Yunfiqu Qurubātin `Inda Allāhi Wa Şalawāti Ar-Rasūli ۚ 'Alā 'Innahā Qurbatun Lahum ۚ Sayudkhiluhumu Allāhu Fī Raĥmatihi~ ۗ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

009099.Bedevîlerden kimileri de vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe inanır.Harcayacaklarını, Allah katında yakınlığa ve Peygamberin dualarını almağavesile sayarlar. Bilesiniz ki bu, (Allah katında) onlar için yakınlıktır.Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çokmerhamet edendir.

‍‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍‌ ۚ‍‍‍ ‌‍ ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa As-Sābiqūna Al-'Awwalūna Mina Al-Muhājirīna Wa Al-'Anşāri Wa Al-Ladhīna Attaba`ūhum Bi'iĥsānin Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu Wa 'A`adda Lahum Jannātin Tajrī Taĥtahā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu

009100.İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar varya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah onlaraiçinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bubüyük başarıdır.

‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ۚ‌‌ ‍‍
Wa Mimman Ĥawlakum Mina Al-'A`rābi Munāfiqūna ۖ Wa Min 'Ahli Al-Madīnati ۖ Maradū `Alá An-Nifāqi Lā Ta`lamuhum ۖ Naĥnu Na`lamuhum ۚ Sanu`adhdhibuhum Marratayni Thumma Yuraddūna 'Ilá `Adhābin `Ažīmin

009101.Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Medinehalkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Bizonları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azabaitileceklerdir.

‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‍‌ ۖ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ۚ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍
Wa 'Ākharūna A`tarafū Bidhunūbihim Khalaţū `Amalāan Şāliĥāan Wa 'Ākhara Sayyi'āan `Asá Allāhu 'An Yatūba `Alayhim ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

009102.Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amellekötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabuleder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Khudh Min 'Amwālihim Şadaqatan Tuţahhiruhum Wa Tuzakkīhim Bihā Wa Şalli `Alayhim ۖ 'Inna Şalātaka Sakanun Lahum Wa ۗ Allāhu Samī`un `Alīmun

009103.Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğinbir sadaka (zekat) al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar içinsükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah hakkıyla işitendir,hakkıyla bilendir.

‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ۖ ۗ‍‍‍
'Alam Ya`lamū 'Anna Allāha Huwa Yaqbalu At-Tawbata `An `Ibādihi Wa Ya'khudhu Aş-Şadaqāti Wa 'Anna Allāha Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu

009104.Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allaholduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunubilmediler mi?

‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌
Wa Quli A`malū Fasayará Allāhu `Amalakum Wa Rasūluhu Wa Al-Mu'uminūna ۖ Wa Saturaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna

009105.De ki: “Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Rasûlü de, mü’minlerde göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah’ın huzurunadöndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haberverecektir.”

‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa 'Ākharūna Murjawna Li'amri Allāhi 'Immā Yu`adhdhibuhum Wa 'Immā Yatūbu `Alayhim Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

009106.(Sefere katılmayanlardan) diğer bir kısmı da, Allah’ın emrinebırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allahhakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Attakhadhū Masjidāan Đirāan Wa Kufan Wa Tafrīqāan Bayna Al-Mu'uminīna Wa 'Irşādāan Liman Ĥāraba Allāha Wa Rasūlahu Min Qablu ۚ Wa Layaĥlifunna 'In 'Aradnā 'Illā Al-Ĥusná Wa ۖ Allāhu Yash/hadu 'Innahum Lakādhibūna

009107.Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasınaayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsundiye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımızyok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlakayalancıdırlar.8

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌‍ ‌
Lā Taqum Fīhi 'Abadāan ۚ Lamasjidun 'Ussisa `Alá At-Taqwá Min 'Awwali Yawmin 'Aĥaqqu 'An Taqūma Fīhi ۚ Fīhi Rijālun Yuĥibbūna 'An Yataţahharū Wa ۚ Allāhu Yuĥibbu Al-Muţţahhirīna

009108.Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah’a karşıgelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namazkılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır.Allah da tertemiz onları sever.

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍
'Afaman 'Assasa Bunyānahu `Alá Taqwá Mina Allāhi Wa Riđwānin Khayrun 'Am Man 'Assasa Bunyānahu `Alá Shafā Jurufin Hārin Fānhāra Bihi Fī Nāri Jahannama Wa ۗ Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna

009109.Binâsını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasınıkazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasınıçökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi decehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğruyola erdirmez.

‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۗ‍‍ ‍‍
Lā Yazālu Bunyānuhumu Al-Ladhī Banaw RībatanQulūbihim 'Illā 'An Taqaţţa`a Qulūbuhum Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

009110.Kurmuş oldukları binaları, (ölüp de) kalpleri paramparça olmadıkçayüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allahhakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ۗ‍‍‍
'Inna Allāha Ashtará Mina Al-Mu'uminīna 'Anfusahum Wa 'Amwālahum Bi'anna Lahumu Al-Jannata ۚ Yuqātilūna Fī Sabīli Allāhi Fayaqtulūna Wa Yuqtalūna ۖ Wa`dāan `Alayhi Ĥaqqāan At-Tawati Wa Al-'Injīli Wa Al-Qur'āni ۚ Wa Man 'Awfá Bi`ahdihi Mina Allāhi ۚ Fāstabshirū Bibay`ikumu Al-Ladhī Bāya`tum Bihi ۚ Wa Dhalika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu

009111.Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerinevereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolundasavaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat’ta, İncil’de veKur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyiyerine getiren? O halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin.İşte asıl bu büyük başarıdır.

‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍
At-Tā'ibūna Al-`Ābidūna Al-Ĥāmidūna As-Sā'iĥūna Ar-ki`ūna As-Sājidūna Al-'Āmirūna Bil-Ma`rūfi Wa An-Nāhūna `Ani Al-Munkari Wa Al-Ĥāfižūna Liĥudūdi Allāhi ۗ Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna

009112.Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ vesecde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğusınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‌‌‌ ۗ ‌‌
Mā Kāna Lilnnabīyi Wa Al-Ladhīna 'Āmanū 'An Yastaghfirū Lilmushrikīna Wa Law Kānū 'Ūlī Qurbá Min Ba`di Mā Tabayyana Lahum 'Annahum 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi

009113.Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra,-yakınları da olsalar- Allah’a ortak koşanlar için af dilemek nePeygambere yaraşır ne de mü’minlere.

‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Mā Kāna Astighfāru 'Ibhīma Li'abīhi 'Illā `An Maw`idatin Wa`adahā 'Īyāhu Falammā Tabayyana Lahu~ 'Annahu `Adūwun Lillāh Tabarra'a Minhu ۚ 'Inna 'Ibhīma La'awwāhun Ĥalīmun

009114.İbrahim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir sözyüzündendi.1Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca,ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.

‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ~‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Wa Mā Kāna Allāhu Liyuđilla Qawmāan Ba`da 'Idh Hadāhum Ĥattá Yubayyina Lahum Mā Yattaqūna ۚ 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun

009115.Doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine apaçıkbildirmedikçe, Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍
'Inna Allāha Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yuĥyī Wa Yumītu ۚ Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin

009116.Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. O diriltirve öldürür. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcıvardır.

‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Laqad Tāba Allāhu `Alá An-Nabīyi Wa Al-Muhājirīna Wa Al-'Anşāri Al-Ladhīna Attaba`ūhu Fī Sā`ati Al-`Usrati Min Ba`di Mā Kāda Yazīghu Qulūbu Farīqin Minhum Thumma Tāba `Alayhim ۚ 'Innahu Bihim Ra'ūfun Raĥīmun

009117.Andolsun Allah; Peygamber ile içlerinden bir kısmının kalplerieğrilmeğe yüz tuttuktan sonra, sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerleensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların tövbelerini kabuletmiştir.

‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Wa `Alá Ath-Thalāthati Al-Ladhīna Khullifū Ĥattá 'Idhā Đāqat `Alayhimu Al-'Arđu Bimā Raĥubat Wa Đāqat `Alayhim 'Anfusuhum Wa Žannū 'An Lā Malja'a Mina Allāhi 'Illā 'Ilayhi Thumma Tāba `Alayhim Liyatūbū ۚ 'Inna Allāha Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu

009118.Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti.1Yeryüzü bütüngenişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış,böylece Allah(ın azabın)dan yine ona sığınmaktan başka çare olmadığınıanlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönsünler diye, onların tövbelerini dekabul etti. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍ ‌ ‍‍‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Wa Kūnū Ma`a Aş-Şādiqīna

009119.Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularlaberaber olun.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Mā Kāna Li'hli Al-Madīnati Wa Man Ĥawlahum Mina Al-'A`rābi 'An Yatakhallafū `An Rasūli Allāhi Wa Lā Yarghabū Bi'anfusihim `An Nafsihi ۚ Dhālika Bi'annahum Lā Yuşībuhum Žama'un Wa Lā Naşabun Wa Lā Makhmaşatun Fī Sabīli Allāhi Wa Lā Yaţa'ūna Mawţi'āan Yaghīžu Al-Kuffāra Wa Lā Yanālūna Min `Adūwin Naylāan 'Illā Kutiba Lahum Bihi `Amalun Şāliĥun ۚ 'Inna Allāha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna

009120.Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere, Allah’ınResûlünden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmakyaraşmaz. Çünkü onların, Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk,açlık, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmanakarşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur kikarşılığında kendilerine iyi bir amel (in sevabı) yazılmış olmasın.Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez.

‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Wa Lā Yunfiqūna Nafaqatan Şaghīratan Wa Lā Kabīratan Wa Lā Yaqţa`ūna Wa Adīāan 'Illā Kutiba Lahum Liyajziyahumu Allāhu 'Aĥsana Mā Kānū Ya`malūna

009121.Allah yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyikatetmezler ki (bunlar), Allah’ın, yaptıklarının daha güzeliylekendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Mā Kāna Al-Mu'uminūna Liyanfirū Kāffatan ۚ Falawlā Nafara Min Kulli Firqatin Minhum Ţā'ifatun Liyatafaqqahū Fī Ad-Dīni Wa Liyundhirū Qawmahum 'Idhā Raja`ū 'Ilayhim La`allahum Yaĥdharūna

009122.(Ne var ki) mü’minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir.Öyleyse onların her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derinbilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsaya! Umulur ki sakınırlar.12

‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Qātilū Al-Ladhīna Yalūnakum Mina Al-Kuffāri Wa Līajidū Fīkum Ghilžatan ۚ Wa A`lamū 'Anna Allāha Ma`a Al-Muttaqīna

009123.Ey iman edenler! Kafirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla savaşın ve sizdebir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarlaberaberdir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ۚ‌ ‌ ‍‍
Wa 'Idhā Mā 'Unzilat Sūratun Faminhum Man Yaqūlu 'Ayyukum Zādat/hu Hadhihi~ 'Īmānāan ۚ Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Fazādat/hum 'Īmānāan Wa Hum Yastabshirūna

009124.Herhangi bir sûre indirildiğinde, içlerinden, (alaylı bir şekilde)“Bu hanginizin imanını artırdı?” diyenler olur. İman etmiş olanlaragelince, inen sûre onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerinemüjdelerler.

‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Fazādat/hum Rijsāan 'Ilá Rijsihim Wa Mātū Wa Hum Kāfirūna

009125.Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış(küfürlerini artırmış), böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.

‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌
'Awalā Yarawna 'Annahum Yuftanūna Fī Kulli `Āmin Marratan 'Aw Marratayni Thumma Lā Yatūbūna Wa Lā Hum Yadhdhakkarūna

009126.Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıpimtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler, ne de ibret alırlar.

‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌
Wa 'Idhā Mā 'Unzilat Sūratun Nažara Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Hal Yakum Min 'Aĥadin Thumma Anşaraۚ Şarafa Allāhu Qulūbahum Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna

009127.Bir sûre indirildi mi, “Sizi bir kimse görüyor mu?” diye birbirlerinegöz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarındandolayı, Allah onların kalplerini çevirmiştir.

‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Laqad Jā'akum Rasūlun Min 'Anfusikum `Azīzun `Alayhi Mā `Anittum Ĥarīşun `Alaykum Bil-Mu'uminīna Ra'ūfun Raĥīmun

009128.Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizinsıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşıda çok şefkatli ve merhametlidir.

‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Fa'in Tawallaw Faqul Ĥasbī Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ `Alayhi Tawakkaltu ۖ Wa Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi

009129.Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbirilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir.”

‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‍ۖ ‌‌ ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah