Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

8) Sūrat Al-'Anfāl

Printed format

8)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yas'alūnaka `Ani Al-'Anfāl ۖ Quli Al-'Anfāli Lillāh Wa Ar-Rasūli Fa ۖ Attaqū Allaha Wa 'Aşliĥū Dhāta Baynikum ۖ Wa 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu~ 'In Kuntum Mu'uminīna

008001.(Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “GanimetlerAllah’a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşıgelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.”

ۖ ‍‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍ ‌‌‍~ ‌‌ ‍‌‍‍
'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Idhā Dhukira Allāhu Wajilat Qulūbuhum Wa 'Idhā Tuliyat `Alayhim 'Āyātuhu Zādat/hum 'Īmānāan Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna

008002.Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir.Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır.Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.1

‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna

008003.Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimizşeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Ūlā'ika Humu Al-Mu'uminūna Ĥaqqāan ۚ Lahum Darajātun `Inda Rabbihim Wa Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun

008004.İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksekmertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Kamā 'Akhrajaka Rabbuka Min Baytika Bil-Ĥaqqi Wa 'Inna Farīqāan Mina Al-Mu'uminīna Lakārihūna

008005.Nasıl ki, Rabbin seni hak uğruna (savaşmak üzere) evinden çıkarmıştı.Mü’minlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.

‌ ‌‍ ‌‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Yujādilūnaka Fī Al-Ĥaqqi Ba`damā Tabayyana Ka'annamā Yusāqūna 'Ilá Al-Mawti Wa Hum Yanžurūna

008006.Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki göz göre göre ölümesürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı.

‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Ya`idukumu Allāhu 'Iĥdá Aţ-Ţā'ifatayni 'Annahā Lakum Wa Tawaddūna 'Anna Ghayra Dhāti Ash-Shawkati Takūnu Lakum Wa Yurīdu Allāhu 'An Yuĥiqqa Al-Ĥaqqa Bikalimātihi Wa Yaqţa`a Dābira Al-Kāfirīna

008007.Hani Allah size iki taifeden birini, o sizindir diye va’dediyordu. Sizde güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkımeydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu.2

‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌
Liyuĥiqqa Al-Ĥaqqa Wa Yubţila Al-Bāţila Wa Law Kariha Al-Mujrimūna

008008.Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılıortadan kaldırması içindi

‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍
'Idh Tastaghīthūna Rabbakum Fāstajāba Lakum 'Annī Mumiddukum Bi'alfin Mina Al-Malā'ikati Murdifīna

008009.Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda binmelekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.3

‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa Mā Ja`alahu Allāhu 'Illā Bushrá Wa Litaţma'inna Bihi Qulūbukum ۚ Wa Mā An-Naşru 'Illā Min `Indi Allāhi ۚ 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun

008010.Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diyeyapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah, mutlak güçsahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‌
'Idh Yughashshīkumu An-Nu`āsa 'Amanatan Minhu Wa Yunazzilu `Alaykum Mina As-Samā'i Mā'an Liyuţahhirakum Bihi Wa Yudh/hiba `Ankum Rijza Ash-Shayţāni Wa Liyarbiţa `Alá Qulūbikum Wa Yuthabbita Bihi Al-'Aqdāma

008011.Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuyadaldırıyor; sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek,kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinizegökten yağmur yağdırıyordu.

‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌
'Idh Yūĥī Rabbuka 'Ilá Al-Malā'ikati 'Annī Ma`akum Fathabbitū Al-Ladhīna 'Āmanū ۚ Sa'ulqī Fī Qulūbi Al-Ladhīna Kafarū Ar-Ru`ba Fāđribū Fawqa Al-'A`nāqi Wa Ađribū Minhum Kulla Banānin

008012.Hani Rabbin meleklere, “Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebatverin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarınınüstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına” diye vahyediyordu.

‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍
Dhālika Bi'annahum Shāqqū Allaha Wa Rasūlahu ۚ Wa Man Yushāqiqi Allāha Wa Rasūlahu Fa'inna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi

008013.Bu, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. Her kim deAllah’a ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki Allah’ın cezası şiddetlidir.

‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Dhālikum Fadhūqūhu Wa 'Anna Lilkāfirīna `Adhāba An-Nāri

008014.İşte şimdi siz tadın onu! Kafirlere bir de cehennem azabı vardır.

‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Laqītumu Al-Ladhīna Kafarū Zaĥfāan Falā Tuwallūhumu Al-'Adbāra

008015.Ey iman edenler. Savaş düzeninde iken kafirlerle karşılaştığınız zamansakın onlara arkanızı dönmeyin (savaştan kaçmayın).

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍
Wa Man Yuwallihim Yawma'idhin Duburahu~ 'Illā Mutaĥarrifāan Liqitālin 'Aw Mutaĥayyizāan 'Ilá Fi'atin Faqad Bā'a Bighađabin Mina Allāhi Wa Ma'wāhu Jahannamu ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru

008016.Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme, ya da diğer birbirliğe katılmak durumu hariç- böyle bir günde her kim onlara arkasınıdönerse mutlaka o, Allah’ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer decehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.

‍‌‌ ‌‍~ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍ۖ‍‍
Falam Taqtulūhum Wa Lakinna Allāha Qatalahum ۚ Wa Mā Ramayta 'Idh Ramayta Wa Lakinna Allāha Ramá ۚ Wa Liyubliya Al-Mu'uminīna Minhu Balā'an Ĥasanāan ۚ 'Inna Allāha Samī`un `Alīmun

008017.(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman dasen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanladenemek için Allah öyle yaptı.Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıylabilendir.

‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ۚ ‍ ‍‍‍‍
Dhālikum Wa 'Anna Allāha Mūhinu Kaydi Al-Kāfirīna

008018.İşte durum bu: (Allah mü’minleri güzel bir şekilde dener), bir deAllah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir.

‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌
'In Tastaftiĥū Faqad Jā'akumu Al-Fatĥu ۖ Wa 'In Tantahū Fahuwa Khayrun Lakum ۖ Wa 'In Ta`ūdū Na`ud Wa Lan Tughniya `Ankum Fi'atukum Shay'āan Wa Law Kathurat Wa 'Anna Allāha Ma`a Al-Mu'uminīna

008019.(Ey inkarcılar!) Eğer fetihistiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer(peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıolur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiçfayda vermez. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir.

‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍ۖ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu Wa Lā Tawallaw `Anhu Wa 'Antum Tasma`ūna

008020.Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve (Kur’an’ı)dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Qālū Sami`nā Wa Hum Lā Yasma`ūna

008021.İşitmedikleri halde, “işittik” diyenler gibi de olmayın.

‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
'Inna Sharra Ad-Dawābbi `Inda Allāhi Aş-Şummu Al-Bukmu Al-Ladhīna Lā Ya`qilūna

008022.Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü,akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.

‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Law `Alima Allāhu Fīhim Khayan La'asma`ahum ۖ Wa Law 'Asma`ahum Latawallaw Wa Hum Mu`rūna

008023.Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi, elbetteonlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerekdönüp giderlerdi.

‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Astajībū Lillāh Wa Lilrrasūli 'Idhā Da`ākum Limā Yuĥyīkum ۖ Wa A`lamū 'Anna Allāha Yaĥūlu Bayna Al-Mar'i Wa Qalbihi Wa 'Annahu~ 'Ilayhi Tuĥsharūna

008024.Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman,Allah’ın ve Resûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbiarasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ۖ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌~ ‌‍‍‍‍ ‌
Wa Attaqū Fitnatan Lā Tuşībanna Al-Ladhīna Žalamū Minkum Khāşşatan ۖ Wa A`lamū 'Anna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi

008025.Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptansakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır.6

‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Adhkurū 'Idh 'Antum Qalīlun Mustađ`afūna Fī Al-'Arđi Takhāfūna 'An Yatakhaţţafakumu An-Nāsu Fa'āwākum Wa 'Ayyadakum Binaşrihi Wa Razaqakum Mina Aţ-Ţayyibāti La`allakum Tashkurūna

008026.O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizikapıp götürmesinden korkuyordunuz.Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyladestekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz.

‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takhūnū Allaha Wa Ar-Rasūla Wa Takhūnū 'Amānātikum Wa 'Antum Ta`lamūna

008027.Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bilekendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌
Wa A`lamū 'Annamā 'Amwālukum Wa 'Awlādukum Fitnatun Wa 'Anna Allāha `Indahu~ 'Ajrun `Ažīmun

008028.Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allahkatında ise büyük bir mükafat vardır.

‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍~‍‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tattaqū Allaha Yaj`al Lakum Furqānāan Wa Yukaffir `Ankum Sayyi'ātikum Wa Yaghfir Lakum Wa ۗ Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi

008029.Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyiyikötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter,sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idh Yamkuru Bika Al-Ladhīna Kafarū Liyuthbitūka 'Aw Yaqtulūka 'Aw Yukhrijūka ۚ Wa Yamkurūna Wa Yamkuru Allāhu Wa ۖ Allāhu Khayru Al-Mākirīna

008030.Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke’den) çıkarmakiçin tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu.Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.8

‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‌‌ ۖ ‍‍‍‌
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Qālū Qad Sami`nā Law Nashā'u Laqulnā Mithla Hādhā ۙ 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna

008031.Onlara karşı âyetlerimiz okunduğu zaman, “Duyduk, istesek biz de bununbenzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin masallarından başka bir şeydeğildir” dediler.

‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۙ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌
Wa 'Idh Qālū Allahumma 'In Kāna Hādhā Huwa Al-Ĥaqqa Min `Indika Fa'amţir `Alaynā Ĥijāratan Mina As-Samā'i 'Aw A'tinā Bi`adhābin 'Alīmin

008032.Hani onlar, “Ey Allah’ım, eğer şu (Kur’an) senin katından inmiş hak(kitap) ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azapgetir” demişlerdi.

‌‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌
Wa Mā Kāna Allāhu Liyu`adhdhibahum Wa 'Anta Fīhim ۚ Wa Mā Kāna Allāhu Mu`adhdhibahum Wa Hum Yastaghfirūna

008033.Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi.Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Mā Lahum 'Allā Yu`adhdhibahumu Allāhu Wa Hum Yaşuddūna `Ani Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Mā Kānū 'Awliyā'ahu~ ۚ 'In 'Awliyā'uuhu~ 'Illā Al-Muttaqūna Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

008034.Onlar Mescid-i Haram’dan (mü’minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil dedeğillerken, Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlarancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.

‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍~ ۚ ‌‌ ‌‌‍‍‍~ ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍
Wa Mā Kāna Şalātuhum `Inda Al-Bayti 'Illā Mukā'an Wa Taşdiyatan ۚ Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna

008035.Onların, Kâ’be’nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktanibarettir. Öyle ise (ey müşrikler) inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadınazabı.9

‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Yunfiqūna 'Amwālahum Liyaşuddū `An Sabīli Allāhi ۚ Fasayunfiqūnahā Thumma Takūnu `Alayhim Ĥasratan Thumma Yughlabūna Wa ۗ Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Jahannama Yuĥsharūna

008036.Şüphe yok ki, inkar edenler mallarını (insanları) Allah yolundanalıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara biriç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenlertoplanıp cehenneme sürüleceklerdir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Liyamīza Allāhu Al-Khabītha Mina Aţ-Ţayyibi Wa Yaj`ala Al-Khabītha Ba`đahu `Alá Ba`đin Fayarkumahu Jamī`āan Fayaj`alahu Fī Jahannama ۚ 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna

008037.Allah, pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstünekoyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyanauğrayanların ta kendileridir.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Qul Lilladhīna Kafarū 'In Yantahū Yughfar LahumQad Salafa Wa 'In Ya`ūdū Faqad Mađat Sunnatu Al-'Awwalīna

008038.Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle: Eğer (iman edip, düşmanlık vesavaştan) vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (düşmanlık vesavaşa) dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmişolacaktır.10

‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Qātilūhum Ĥattá Lā Takūna Fitnatun Wa Yakūna Ad-Dīnu Kulluhu Lillāh ۚ Fa'ini Antahaw Fa'inna Allāha Bimā Ya`malūna Başīrun

008039.Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadaronlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onlarınyaptıklarını hakkıyla görendir.

‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ۚ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'In Tawallaw Fā`lamū 'Anna Allāha Mawlākum ۚ Ni`ma Al-Mawlá Wa Ni`ma An-Naşīru

008040.Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzeldosttur, O ne güzel yardımcıdır!

‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa A`lamū 'Annamā Ghanimtum Min Shay'in Fa'anna Lillāh Khumusahu Wa Lilrrasūli Wa Lidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Abni As-Sabīli 'In Kuntum 'Āmantum Billāhi Wa Mā 'Anzalnā `Alá `Abdinā Yawma Al-Furqāni Yawma At-Taqá Al-Jam`āni Wa ۗ Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

008041.Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlakaAllah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolcularaaittir. Eğer Allah’a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) ikiordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimizeinandıysanız(bunu böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

‌‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ۗ ‌ ‍
'Idh 'Antum Bil-`Udwati Ad-Dunyā Wa Hum Bil-`Udwati Al-Quşwá Wa Ar-Rakbu 'Asfala Minkum ۚ Wa Law Tawā`adttumkhtalaftum Al-Mī`ādi ۙ Wa Lakin Liyaqđiya Allāhu 'Aman Kāna Maf`ūlāan Liyahlika Man Halaka `An Bayyinatin Wa Yaĥyá Man Ĥayya `An Bayyinatin ۗ Wa 'Inna Allāha Lasamī`un `Alīmun

008042.Hani siz vadinin (Medine’ye) yakın tarafında; onlar uzak tarafında,kervansa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki),şâyet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız (durumu fark edince)sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz (Savaşa yanaşmazdınız). Fakat Allah,olacak bir işi (mü’minlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle yaptı ki,ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. ŞüphesizAllah, elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌‌ ‌‌‍ ‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ۙ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍
'Idh Yurīkahumu Allāhu Fī Manāmika Qalīlāan ۖ Wa Law 'Akahum Kathīrāan Lafashiltum Wa Latanāza`tum Al-'Amri Wa Lakinna Allāha Sallama ۗ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

008043.Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çokgösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizleçekişirdiniz. Fakat Allah (sizi bunlardan) kurtardı. Çünkü o, göğüslerinözünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ۗ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa 'Idh Yurīkumūhum 'Idhi At-Taqaytum Fī 'A`yunikum Qalīlāan Wa Yuqallilukum Fī 'A`yunihim Liyaqđiya Allāhu 'Aman Kāna Maf`ūlāan ۗ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru

008044.Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi deonların gözlerinde azaltıyordu ki Allah, olacak bir işi gerçekleştirsin.Bütün işler Allah’a döndürülür.

‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Laqītum Fi'atanthbutū Wa Adhkurū Allaha Kathīrāan La`allakum Tufliĥūna

008045.Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zamansebat edin ve Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍
Wa 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu Wa Lā Tanāza`ū Fatafshalū Wa Tadh/haba Rīĥukum ۖ Wa Aşbirū ۚ 'Inna Allāha Ma`a Aş-Şābirīna

008046.Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz vegücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerleberaberdir.

‌‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖۚ ‍‍‍‍
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Kharajū Min Diyārihim Baţaan Wa Ri'ā'a An-Nāsi Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa ۚ Allāhu Bimā Ya`malūna Muĥīţun

008047.Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allahyolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibiolmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.

‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idh Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Wa Qāla Lā Ghāliba Lakumu Al-Yawma Mina An-Nāsi Wa 'Innī Jārun Lakum ۖ Falammā Tarā'ati Al-Fi'atāni Nakaşa `Alá `Aqibayhi Wa Qāla 'Innī Barī'un Minkum 'Innī 'Ará Mā Lā Tarawna 'Inniyi 'Akhāfu Allāha Wa ۚ Allāhu Shadīdu Al-`Iqābi

008048.Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve, “Bu gün artık insanlardansize galip gelecek (kimse) yok, mutlaka ben de size yardımcıyım.” demişti.Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz yüze gelince (şeytan), gerisin geriyedönüp, “Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler(melekler)1görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Allah, cezası çetinolandır” demişti.

‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍
'Idh Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Gharra Hā'uulā' Dīnuhum ۗ Wa Man Yatawakkal `Alá Allāhi Fa'inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun

008049.Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, “Bunlarıdinleri aldatmış” diyorlardı. Halbuki kim Allah’a tevekkül ederse hiçşüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ۗ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Law Tará 'Idh Yatawaffá Al-Ladhīna Kafarū ۙ Al-Malā'ikatu Yađribūna Wujūhahum Wa 'Adrahum Wa Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi

008050.Melekler, kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve “haydi tadınyangın azabını” diyerek canlarını alırken bir görseydin.

‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ۙ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌‌‌‍‍‌
Dhālika Bimā Qaddamat 'Aydīkum Wa 'Anna Allāha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi

008051.(Ey kafirler!) Bu, sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır.Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.

‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Kada'bi 'Āli Fir`awna Waālladhiyna ۙ Min Qablihim Kafaruۚ Bi'āyaāti Allāhi Fa'akhadhahumu Allāhu Bidhunūbihim 'Inna ۗ Allāha Qawīyun Shadiydu Al`iqaābi

008052.Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumugibidir. Allah’ın âyetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerinigünahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabıçetin olandır.

ۙ ? О힞 ‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍ ? ǝ 힞 ឞ‍‍‍ۗ ឞ‍ ? ‍‌‌ ‍‍‍
Dhālika Bi'anna Allāha Lam Yaku Mughayyirāan Ni`matan 'An`amahā `Alá Qawmin Ĥattá Yughayyirū Mā Bi'anfusihim ۙ Wa 'Anna Allāha Samī`un `Alīmun

008053.Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ıdeğiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allahhakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ۙ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍
Kada'bi 'Āli Fir`awna Wa ۙ Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kadhdhabū Bi'āyāti Rabbihim Fa'ahlaknāhum Bidhunūbihim Wa 'Aghraqnā 'Āla Fir`awna ۚ Wa Kullun Kānū Žālimīna

008054.Bunların durumu, tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumugibidir. Onlar Rablerinin âyetlerini yalanlamışlar, biz de onlarıgünahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk.Hepsi de zalim kimselerdi.

‌ ‌ ‍ ۙ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ۚ ‌‌
'Inna Sharra Ad-Dawābbi `Inda Allāhi Al-Ladhīna Kafarū Fahum Lā Yu'uminūna

008055.Şüphesiz Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, inkaredenlerdir. Artık onlar iman etmezler.

‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Al-Ladhīna `Āhadta Minhum Thumma Yanqūna `Ahdahum Fī Kulli Marratin Wa Hum Lā Yattaqūna

008056.Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasındaantlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir.

‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Fa'immā Tathqafannahum Al-Ĥarbi Fasharrid Bihim Man Khalfahum La`allahum Yadhdhakkarūna

008057.Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlar(a vereceğin ceza) ilearkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍ ‌
Wa 'Immā Takhāfanna Min Qawmin Khiyānatannbidh 'Ilayhim `Alá Sawā'in ۚ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Khā'inīna

008058.(Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen deantlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainlerisevmez.

‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌‌‌ۚ ‍ ‌ ‍‍
Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū Sabaqū ۚ 'Innahum Lā Yu`jizūna

008059.İnkar edenler, asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar(sizi) aciz bırakamazlar.

‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍ ‌ ‌
Wa 'A`iddū LahumAstaţa`tum Min Qūwatin Wa Min Ribāţi Al-Khayli Turhibūna Bihi `Adūwa Allāhi Wa `Adūwakum Wa 'Ākharīna Min Dūnihim Lā Ta`lamūnahumu Allāhu Ya`lamuhum ۚ Wa Mā Tunfiqū Min Shay'in Fī Sabīli Allāhi Yuwaffa 'Ilaykum Wa 'Antum Lā Tužlamūna

008060.Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizinbilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allahyolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Sizezulmedilmez.

‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'In Janaĥū Lilssalmi Fājnaĥ Lahā Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

008061.Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et.Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍
Wa 'In Yurīdū 'An Yakhda`ūka Fa'inna Ĥasbaka Allāhu ۚ Huwa Al-Ladhī 'Ayyadaka Binaşrihi Wa Bil-Mu'uminīna

008062,63.Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah’tır. O, senibizzat kendi yardımıyla ve mü’minlerle destekleyen ve onların kalpleriniuzlaştırandır.Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onlarınkalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz omutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa 'Allafa Bayna Qulūbihim ۚ Law 'Anfaqta Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Mā 'Allafta Bayna Qulūbihim Wa Lakinna Al-L Allafa Baynahum ۚ 'Innahu `Azīzun Ĥakīmun

008063.

‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Ĥasbuka Allāhu Wa Mani Attaba`aka Mina Al-Mu'uminīna

008064.Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan mü’minlere Allah yeter.

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Ĥarriđi Al-Mu'uminīna `Alá Al-Qitāli ۚ 'In Yakun Minkum `Ishrūna Şābirūna Yaghlibū Miā'atayni ۚ Wa 'In Yakun Minkum Miā'atun Yaghlibū 'Alfāan Mina Al-Ladhīna Kafarū Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna

008065.Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmikişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüzkişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlaranlamayan bir kavimdir.

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Al-'Āna Khaffafa Allāhu `Ankum Wa `Alima 'Anna Fīkum Đa`fāan ۚ Fa'in Yakun Minkum Miā'atun Şābiratun Yaghlibū Miā'atayni ۚ Wa 'In Yakun Minkum 'Alfun Yaghlibū 'Alfayni Bi'idhni Allāhi Wa ۗ Allāhu Ma`a Aş-Şābirīna

008066.Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunubildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galipgelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah’ın izniyle ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ۚ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ۗ ‍‍‍‍
Mā Kāna Linabīyin 'An Yakūna Lahu~ 'Asrá Ĥattá Yuthkhina Fī Al-'Arđi ۚ Turīdūna `Arađa Ad-Dunyā Wa Allāhu Yurīdu Al-'Ākhirata Wa ۗ Allāhu `Azīzun Ĥakīmun

008067.Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbirpeygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfeatini istiyorsunuz,halbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. Allah mutlak güç sahibidir,hüküm ve hikmet sahibidir.13

‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ~ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍ ۚ‍‍‌ ‍‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌
Lawlā Kitābun Mina Allāhi Sabaqa Lamassakum Fīmā 'Akhadhtum `Adhābun `Ažīmun

008068.Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey(fidye) den dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍
Fakulū Mimmā Ghanimtum Ĥalālāan Ţayyibāan ۚ Wa Attaqū Allaha ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

008069.Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah’akarşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhametedendir.

‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ۚ‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Liman Fī 'Aydīkum Mina Al-'Asrá 'In Ya`lami Allāhu Fī Qulūbikum Khayan Yu'utikum Khayan Mimmā 'Ukhidha Minkum Wa Yaghfir Lakum Wa ۗ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

008070.Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalplerinizde (iman, ihlas,iyi niyet gibi) bir hayır (olduğunu) bilirse sizden alınan fidyeden dahahayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhametedendir.

‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa 'In Yurīdū Khiyānataka Faqad Khānū Allaha Min Qablu Fa'amkana Minhum Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

008071.Eğer sana hainlik etmek isterlerse (bil ki) onlar daha önce Allah’a dahainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı (sana) imkan vermişti. Allahhakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍ۗ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Allāhi Wa Al-Ladhīna 'Āwaw Wa Naşarū 'Ūlā'ika Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin Wa ۚ Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Lam Yuhājarū Mā Lakum Min Walāyatihim Min Shay'in Ĥattá Yuhājirū ۚ Wa 'Ini Astanşarūkum Ad-Dīni Fa`alaykumu An-Naşru 'Illā `Alá Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun Wa ۗ Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun

008072.İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihadedenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, işteonlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince,hicret edinceye kadar, onların velayetleri size ait değildir. Eğer dinkonusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunanbir kavme karşı olmadıkça, yardım etmek üzerinize borçtur. Allahyaptıklarınızı hakkıyla görendir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin ۚ 'Illā Taf`alūhu Takun Fitnatun Al-'Arđi Wa Fasādun Kabīrun

008073.İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğiniyapmazsanız yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Allāhi Wa Al-Ladhīna 'Āwaw Wa Naşarū 'Ūlā'ika Humu Al-Mu'uminūna Ĥaqqāan ۚ Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun

008074.İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri)barındırıp (onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir.Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Min Ba`du Wa Hājarū Wa Jāhadū Ma`akum Fa'ūlā'ika Minkum ۚ Wa 'Ūlū Al-'Arĥāmi Ba`đuhum 'Awlá Biba`đin Fī Kitābi Allāhi ۗ 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun

008075.Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenleregelince, işte onlar da sizdendir. Allah’ın kitabınca, kan akrabalarıbirbirlerine (varis olmaya) daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıylaişitendir, hakkıyla bilendir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ۗ ‍ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah