Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

6) Sūrat Al-'An`ām

Printed format

6)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Ja`ala Až-Žulumāti Wa An-Nūra ۖ Thumma Al-Ladhīna Kafarū Birabbihim Ya`dilūna

006001.Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var edenAllah’a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denktutuyorlar.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Min Ţīnin Thumma Qá 'Ajalāan ۖ Wa 'Ajalun Musamman `Indahu ۖ Thumma 'Antum Tamtarūna

006002.O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) birecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onunkatındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.

‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‌‍ ‌
Wa Huwa Allāhu Fī As-Samāwāti Wa Fī Al-'Arđi ۖ Ya`lamu Sirrakum Wa Jahrakum Wa Ya`lamu Mā Taksibūna

006003.Halbuki O, göklerde de Allah’tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir,açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.

‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍ ‌‍ ‌ ‌
Wa Mā Ta'tīhim Min 'Āyatin Min 'Āyāti Rabbihim 'Illā Kānū `Anhā Mu`rīna

006004.Onlara Rablerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki ondan yüzçevirmesinler.

‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Faqad Kadhdhabū Bil-Ĥaqqi Lammā Jā'ahum ۖ Fasawfa Ya'tīhim 'Anbā'u Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

006005.Nitekim hak (Kur’an) kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alayettikleri şeyin haberleri kendilerine ilerde gelecektir.1

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Alam Yaraw Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Min Qarnin Makkannāhum Al-'Arđi Mā Lam Numakkin Lakum Wa 'Arsalnā As-Samā'a `Alayhim Midan Wa Ja`alnā Al-'Anhāra Tajrī Min Taĥtihim Fa'ahlaknāhum Bidhunūbihim Wa 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qarnāan 'Ākharīna

006006.Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzündesize vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bolyağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahlarısebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik.

‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Law Nazzalnā `Alayka KitābāanQirţāsin Falamasūhu Bi'aydīhim Laqāla Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun

006007.(Ey Muhammed!) Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar daelleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, “Bu apaçık büyüden başkabir şey değildir” diyeceklerdi.

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Wa Qālū Lawlā 'Unzila `Alayhi Malakun ۖ Wa Law 'Anzalnā Malakāan Laquđiya Al-'Amru Thumma Lā Yunžarūna

006008.Bir de dediler ki: “Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!”Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra dakendilerine göz açtırılmazdı. (Hemen helak edilirlerdi)

‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa Law Ja`alnāhu Malakāan Laja`alnāhu Rajulāan Wa Lalabasnā `Alayhim Mā Yalbisūna

006009.Eğer onu (Peygamberi) bir melek kılsaydık yine onu bir adam (suretinde)yapardıkve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk.3

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Wa Laqadi Astuhzi'a Birusulin Min Qablika Faĥāqa Bial-Ladhīna Sakhirū Minhum Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

006010.(Ey Muhammed!) Andolsun, senden önce de birçok peygamber alayaalınmıştı da onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıpmahvetmişti.

‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Thumma Anžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna

006011.De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın da (Peygamberleri) yalanlayanlarınsonu nasıl olmuş bir görün.”

‍ ‌‌‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Qul Liman Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Qul Lillāh ۚ Kataba `Alá Nafsihi Ar-Raĥmata ۚ Layajma`annakum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi ۚ Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fahum Lā Yu'uminūna

006012.De ki: “Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” “Allah’ındır” de. Omerhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyametgününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar varya, işte onlar inanmazlar.

‍ ‍‌‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ۚ ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌
Wa Lahu Mā Sakana Fī Al-Layli Wa An-Nahāri ۚ Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

006013.Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O, hakkıyla işitendir,hakkıyla bilendir.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qul 'Aghayra Allāhi 'Attakhidhu Walīyāanţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Huwa Yuţ`imu Wa Lā Yuţ`amu ۗ Qul 'Innī 'Umirtu 'An 'Akūna 'Awwala Man 'Aslama ۖ Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna

006014.De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeyeihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı dost edineceğim.” De ki: “Bana,(Allah’a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah’a ortakkoşanlardan olma (denildi).”

‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‍
Qul 'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin

006015.De ki: “Ben Rabbime isyan edersem gerçekten, büyük bir günün (kıyametgününün) azabından korkarım.”

‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Man Yuşraf `Anhu Yawma'idhin Faqad Raĥimahu ۚ Wa Dhalika Al-Fawzu Al-Mubīnu

006016.(O günün azabı) kimden savuşturulursa gerçekten (Allah) ona acımıştır.İşte bu apaçık kurtuluştur.

‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌
Wa 'In Yamsaska Allāhu Biđurrin Falā Kāshifa Lahu~ 'Illā Huwa ۖ Wa 'In Yamsaska Bikhayrin Fahuwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun

006017.Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu O’ndan başka giderecekyoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bilki O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ~ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍
Wa Huwa Al-Qāhiru Fawqa `Ibādihi ۚ Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-Khabīru

006018.O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmetsahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qul 'Ayyu Shay'in 'Akbaru Shahādatan ۖ Quli Allāhu ۖ Shahīdun Baynī Wa Baynakum ۚ Wa 'Ūĥiya 'Ilayya Hādhā Al-Qur'ānu Li'ndhirakum Bihi Wa Man Balagha ۚ 'A'innakum Latash/hadūna 'Anna Ma`a Allāhi 'Ālihatan 'Ukhۚ Qul Lā 'Ash/hadu ۚ Qul 'Innamā Huwa 'Ilahun Wāĥidun Wa 'Innanī Barī'un Mimmā Tushrikūna

006019.De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimlesizin aranızda şahittir.İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesiuyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlarolduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem. O, ancak tek birilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”

‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ۖ‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Ya`rifūnahu Kamā Ya`rifūna 'Abnā'ahumu ۘ Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fahum Lā Yu'uminūna

006020.Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) kendi öz oğullarınıtanıdıkları gibi tanırlar.Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlarinanmazlar.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۘ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bi'āyātihi~ ۗ 'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna

006021.Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da onun âyetlerini yalanlayandandaha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez.

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ۗ‍‍
Wa Yawma Naĥshuruhum Jamī`āan Thumma Naqūlu Lilladhīna 'Ashrakū 'Ayna Shurakā'uukumu Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna

006022.Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak koşanlara, “Nerede,ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla.

‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Thumma Lam Takun Fitnatuhum 'Illā 'An Qālū Wa Allāhi Rabbinā Mā Kunnā Mushrikīna

006023.Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (ona)ortak koşanlar değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır.

‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Anžur Kayfa Kadhabū `Alá 'Anfusihim ۚ Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna

006024.Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durduklarışeyler (uydurma ilahları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?

‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ۚ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Wa Minhum Man Yastami`u 'Ilayka ۖ Wa Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fīdhānihim Waqan Wa 'In ۚ Yaraw Kulla 'Āyatin Lā Yu'uminū Bihā Ĥattá ۚ 'Idhā Jā'ūka Yujādilūnaka Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna

006025.İçlerinden, (Kur’an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamalarıiçin kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız.6Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzeresana geldiklerinde inkâr edenler, “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarındanbaşka bir şey değil” derler.

‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ۚ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌
Wa Hum Yanhawna `Anhu Wa Yan'awna `Anhu ۖ Wa 'In Yuhlikūna 'Illā 'Anfusahum Wa Mā Yash`urūna

006026.Onlar başkalarını ondan (Kur’an’dan) alıkoyarlar, hem de kendileriondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helakediyorlar.

‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌‌‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Wa Law Tará 'Idh Wuqifū `Alá An-Nāri Faqālū Yā Laytanā Nuraddu Wa Lā Nukadhdhiba Bi'āyāti Rabbinā Wa Nakūna Mina Al-Mu'uminīna

006027.Ateşin karşısında durdurulup da, “Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek deRabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü’minlerden olsak” dedikleri vakit(hallerini) bir görsen!

‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Bal Badā Lahum Mā Kānū Yukhfūna Min Qablu ۖ Wa Law Ruddū La`ādū Limā Nuhū `Anhu Wa 'Innahum Lakādhibūna

006028.Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (deondan). Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yinedöneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌
Wa Qālū 'In Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Wa Mā Naĥnu Bimabthīna

006029.Derler ki: “Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir dahadiriltilecek de değiliz.”

‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Law Tará 'Idh Wuqifū `Alá Rabbihim ۚ Qāla 'Alaysa Hādhā Bil-Ĥaqqi ۚ Qālū Balá Wa Rabbinā ۚ Qāla Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna

006030.Rab’lerinin huzurunda durduruldukları vakit (hallerini) bir görsen!(Allah) diyecek ki: “Nasıl, şu (dirilmek) gerçek değil miymiş?” Onlar,“Evet, Rabbimiz’e andolsun ki, gerçekmiş” diyecekler. (Allah), “Öyleyseinkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı!” diyecek.

‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qad Khasira Al-Ladhīna Kadhdhabū Biliqā'i Allāhi ۖ Ĥattá 'Idhā Jā'at/humu As-Sā`atu Baghtatan Qālū Yā Ĥasratanā `Alá Mā Farraţnā Fīhā Wa Hum Yaĥmilūna 'Awzārahum `Alá Žuhūrihim ۚ 'Alā Sā'a Mā Yazirūna

006031.Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır.Nihayet onlara ansızın o saat (kıyamet) gelip çatınca bütün günahlarınısırtlarına yüklenerek, “Hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vayhalimize!” diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür!

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā La`ibun Wa Lahwun ۖ Wa Lalddāru Al-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūna ۗ 'Afalā Ta`qilūna

006032.Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurduAllah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâakıllanmayacak mısınız?

‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ۖ‍‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍
Qad Na`lamu 'Innahu Layaĥzunuka Al-Ladhī Yaqūlūna ۖ Fa'innahum Lā Yukadhdhibūnaka Wa Lakinna Až-Žālimīna Bi'āyāti Allāhi Yajĥadūna

006033.Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seniincitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar; fakat o zalimler Allah’ınâyetlerini inadına inkâr ediyorlar.

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
Wa Laqad Kudhdhibat Rusulun Min Qablika Faşabarū `Alá Mā Kudhdhibū Wa 'Ūdhū Ĥattá 'Atāhum Naşruۚ Wa Lā Mubaddila Likalimāti Allāhi ۚ Wa Laqad Jā'aka Min Naba'i Al-Mursalīna

006034.Andolsun ki, senden önce de bir çok Peygamberler yalanlanmıştı da onlaryalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayetkendilerine yardımımız yetişmişti. Allah’ın kelimelerini değiştirebilecekbir güç de yoktur.Andolsun peygamberler ile ilgili haberlerin bir kısmısana gelmiş bulunuyor.

‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌
Wa 'In Kāna Kabura `Alayka 'I`đuhum Fa'ini Astaţa`ta 'An Tabtaghiya Nafaqāan Al-'Arđi 'Aw Sullamāan As-Samā'i Fata'tiyahum Bi'āyatin ۚ Wa Law Shā'a Allāhu Lajama`ahum `Alá Al-Hudá ۚ Falā Takūnanna Mina Al-Jāhilīna

006035.Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerindibine inerek, yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucizegetirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi elbette onlarıhidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.

‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍
'Innamā Yastajību Al-Ladhīna Yasma`ūna Wa ۘ Al-Mawtá Yab`athuhumu Allāhu Thumma 'Ilayhi Yurja`ūna

006036.(Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise(yalnızca) Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۘ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Wa Qālū Lawlā Nuzzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi ۚ Qul 'Inna Allāha Qādirun `Alá 'An Yunazzila 'Āyatan Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

006037.Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya!” (Ey Muhammed!) Deki: “Şüphesiz Allah’ın, bir mucize indirmeğe gücü yeter. Fakat onlarınçoğu bilmiyor.”

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‍ ‌ ‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Wa Mā Min Dābbatin Al-'Arđi Wa Lā Ţā'irin Yaţīru Bijanāĥayhi 'Illā 'Umamun 'Amthālukum ۚ Mā Farraţnā Fī Al-Kitābi Min Shay'in ۚ Thumma 'Ilá Rabbihim Yuĥsharūna

006038.Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her türkuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitaptahiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıpgetirilecekler.

‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ۚ ‌‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Şummun Wa Bukmun Až-Žulumāti ۗ Man Yasha'i Allāhu Yuđlilhu Wa Man Yasha' Yaj`alhu `Alá Şirāţin Mustaqīmin

006039.Âyetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlarve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır.Kimi de dilerse onudosdoğru yol üzere kılar.

‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Qul 'Ara'aytakum 'In 'Atākum `Adhābu Allāhi 'Aw 'Atatkumu As-Sā`atu 'Aghayra Allāhi Tad`ūna 'In Kuntum Şādiqīna

006040.(Ey Muhammed!) De ki: “Söyleyin bakalım. Acaba size Allah’ın azabıgelse veya size kıyamet saati gelip çatsa (böyle bir durumda) sizAllah’tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer (putların size yararı dokunduğuiddianızda) doğru söyleyenlerseniz (haydi onları yardıma çağırın).

‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Bal 'Īyāhu Tad`ūna Fayakshifu Mā Tad`ūna 'Ilayhi 'In Shā'a Wa Tansawna Mā Tushrikūna

006041.Hayır! (Bu durumda) yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse (kurtulmakiçin) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah’a ortakkoştuklarınızı unutursunuz.”

‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍
Wa Laqad 'Arsalnā 'Ilá 'Umamin Min Qablika Fa'akhadhnāhum Bil-Ba'sā'i Wa Ađ-Đarrā'i La`allahum Yatađarra`ūna

006042.Andolsun, senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik.(Peygamberlerini dinlemediler.) Sonunda, yalvarsınlar da tövbe etsinlerdiye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık.

‌ ‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Falawlā 'Idh Jā'ahum Ba'sunā Tađarra`ū Wa Lakin Qasat Qulūbuhum Wa Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu Mā Kānū Ya`malūn

006043.Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya...Fakat (onu yapmadılar) kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarınızaten onlara süslü göstermişti.

‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Falammā Nasū Mā Dhukkirū Bihi Fataĥnā `Alayhim 'Abwāba Kulli Shay'in Ĥattá 'Idhā Fariĥū Bimā 'Ūtū 'Akhadhnāhum Baghtatan Fa'idhā Hum Mublisūna

006044.Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, (önce)üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinipşımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerinikaybedip yıkıldılar.

‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Faquţi`a Dābiru Al-Qawmi Al-Ladhīna Žalamū Wa ۚ Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna

006045.Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’amahsustur.

‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‍
Qul 'Ara'aytum 'In 'Akhadha Allāhu Sam`akum Wa 'Abşārakum Wa Khatama `Alá Qulūbikum Man 'Ilahun Ghayru Allāhi Ya'tīkum Bihi ۗ Anžur Kayfa Nuşarrifu Al-'Āyāti Thumma Hum Yaşdifūna

006046.De ki: “Ne dersiniz, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır,kalplerinizi de mühürlerse, Allah’tan başka onu size (geri) getirecek ilahkimmiş?” Bak, biz âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonraonlar nasıl yüz çeviriyorlar?

‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Qul 'Ara'aytakum 'In 'Atākum `Adhābu Allāhi Baghtatan 'Aw Jahratan Hal Yuhlaku 'Illā Al-Qawmu Až-Žālimūna

006047.De ki: “Ne dersiniz, Allah’ın azabı size beklenmedik bir anda veyaaçıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?”

‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍
Wa Mā Nursilu Al-Mursalīna 'Illā Mubashshirīna Wa Mundhirīna ۖ Faman 'Āmana Wa 'Aşlaĥa Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna

006048.Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun daolacak değillerdir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Yamassuhumu Al-`Adhābu Bimā Kānū Yafsuqūna

006049.Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyleazap dokunacaktır.

‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍
Qul Lā 'Aqūlu Lakum `InKhazā'inu Allāhi Wa Lā 'A`lamu Al-Ghayba Wa Lā 'Aqūlu Lakum 'Innī Malakun ۖ 'In 'Attabi`u 'Illā Mā Yūĥá 'Ilayya ۚ Qul Hal Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru ۚ 'Afalā Tatafakkarūna

006050.De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Bengaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, banagönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiçdüşünmez misiniz?”

‍ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍ ‌ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌
Wa 'Andhir Bihi Al-Ladhīna Yakhāfūna 'An Yuĥsharū 'Ilá Rabbihim ۙ Laysa Lahum Min Dūnihi Wa Līyun Wa Lā Shafī`un La`allahum Yattaqūna

006051.Kendileri için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçibulunmaksızın, Rab’lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah’akarşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur’an ile) uyar.

‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ۙ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Taţrudi Al-Ladhīna Yad`ūna Rabbahum Bil-Ghadāati Wa Al-`Ashīyi Yurīdūna Wajhahuۖ `Alayka Min Ĥisābihim Min Shay'in Wa Mā Min Ĥisābika `Alayhim Min Shay'in Fataţrudahum Fatakūna Mina Až-Žālimīna

006052.Rab’lerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanındankovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara birşey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.9

‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Kadhalika Fatannā Ba`đahum Biba`đin Liyaqūlū 'Ahā'uulā' Manna Allāhu `Alayhim Min Bayninā ۗ 'Alaysa Allāhu Bi'a`lama Bish-Shākirīna

006053.Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, “Allah aramızdan şu adamlarımı iman nimetine layık gördü?” desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilendeğil mi?

‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍ ‍‌ۗ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'Idhā Jā'aka Al-Ladhīna Yu'uminūna Bi'āyātinā Faqul Salāmun `Alaykum ۖ Kataba Rabbukum `Alá Nafsihi Ar-Raĥmata ۖ 'Annahu Man `Amila Minkum Sū'āan Bijahālatin Thumma Tāba Min Ba`dihi Wa 'Aşlaĥa Fa'annahu Ghafūrun Raĥīmun

006054.Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: “Selam olsunsize! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizdenkim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendinidüzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍ ۖ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Kadhalika Nufaşşilu Al-'Āyāti Wa Litastabīna Sabīlu Al-Mujrimīna

006055.Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrıaçıklarız.

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Qul 'Innī Nuhītu 'An 'A`buda Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi ۚ Qul Lā 'Attabi`u 'Ahwā'akum ۙ Qad Đalaltu 'Idhāan Wa Mā 'Anā Mina Al-Muhtadīna

006056.De ki: “Sizin, Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmembana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) otakdirde sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam.”

‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌ۙ ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌
Qul 'Innī `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa Kadhdhabtum Bihi ۚ Mā `Indī Mā Tasta`jilūna Bihi~ ۚ 'Ini Al-Ĥukmu 'Illā Lillāh ۖ Yaquşşu Al-Ĥaqqa ۖ Wa Huwa Khayru Al-Fāşilīna

006057.De ki: “Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. Sizise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil.Hüküm yalnızca Allah’a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırtedenlerin en hayırlısıdır.”

‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ۖ‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌
Qul Law 'Anna `Indī Mā Tasta`jilūna Bihi Laquđiya Al-'Amru Baynī Wa Baynakum Wa ۗ Allāhu 'A`lamu Biž-Žālimīna

006058.De ki: “Sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı benimlesizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu.” Allah zalimleri daha iyibilir.10

‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍
Wa `Indahu Mafātiĥu Al-Ghaybi Lā Ya`lamuhā 'Illā Huwa ۚ Wa Ya`lamu Mā Fī Al-Barri Wa Al-Baĥri ۚ Wa Mā Tasquţu Min Waraqatin 'Illā Ya`lamuhā Wa Lā ĤabbatinŽulumāti Al-'Arđi Wa Lā Raţbin Wa Lā Yā Bisin 'Illā Fī Kitābin Mubīnin

006059.Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir.Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin.Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yokturki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dahilinde, Levh-i Mahfuz’da)olmasın.

‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Yatawaffākum Bil-Layli Wa Ya`lamu Mā Jaraĥtum Bin-Nahāri Thumma Yab`athukum Fīhi Liyuqđá 'Ajalun Musamman ۖ Thumma 'Ilayhi Marji`ukum Thumma Yunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna

006060.O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan (uyutan) ve gündüzünkazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadargündüzleri sizi tekrar diriltendir. (uyandırandır). Sonra dönüşünüz yalnızO’nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.

‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍
Wa Huwa Al-Qāhiru Fawqa `Ibādihi ۖ Wa Yursilu `Alaykum Ĥafažatan Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Aĥadakumu Al-Mawtu Tawaffat/hu Rusulunā Wa Hum Lā Yufarriţūna

006061.O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize dekoruyucu melekler gönderir.1Nihayet birinize ölüm geldiği vakit(görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusuretmezler.

‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Thumma Ruddū 'Ilá Allāhi Mawlāhumu Al-Ĥaqqi ۚ 'Alā Lahu Al-Ĥukmu Wa Huwa 'Asra`u Al-Ĥāsibīna

006062.Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah’a döndürülürler. İyi bilin ki hükümyalnız O’nundur. O, hesap görenlerin en çabuğudur.

‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Qul Man Yunajjīkum Min Žulumāti Al-Barri Wa Al-Baĥri Tad`ūnahu Tađarru`āan Wa Khufyatan La'in 'Anjānā Min Hadhihi Lanakūnanna Mina Ash-Shākirīna

006063.De ki: “Sizler, açıktan ve gizlice ona ‘Eğer bizi bundan kurtarırsaelbette şükredenlerden olacağız’ diye dua ederken, sizi karanın ve denizinkaranlıklarından (tehlikelerinden) kim kurtarır?”

‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‍
Quli Allāhu Yunajjīkum Minhā Wa Min Kulli Karbin Thumma 'Antum Tushrikūna

006064.De ki: “Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama sizyine de ona ortak koşuyorsunuz.”

‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍
Qul Huwa Al-Qādiru `Alá 'An Yab`atha `Alaykum `Adhābāan Min Fawqikum 'Aw Min Taĥti 'Arjulikum 'Aw Yalbisakum Shiya`āan Wa Yudhīqa Ba`đakum Ba'sa Ba`đin ۗ Anžur Kayfa Nuşarrifu Al-'Āyāti La`allahum Yafqahūna

006065.De ki: “O size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden)bir azap göndermeğe, ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeğe vekiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir.” Bak, anlasınlardiye, âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz.

‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ۗ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Kadhdhaba Bihi Qawmuka Wa Huwa Al-Ĥaqqu ۚ Qul Lastu `Alaykum Biwakīlin

006066.O (Kur’an) hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben sizevekil (sizden sorumlu) değilim.”12

‍ ‌‌ ۚ
Likulli Naba'iin Mustaqarrun ۚ Wa Sawfa Ta`lamūna

006067.Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz.

‌ ‍‍‍ۚ ‌‍
Wa 'Idhā Ra'ayta Al-Ladhīna Yakhūđūna Fī 'Āyātinā Fa'a`riđ `Anhum Ĥattá Yakhūđū Fī Ĥadīthin Ghayrihi ۚ Wa 'Immā Yunsiyannaka Ash-Shayţānu Falā Taq`ud Ba`da Adh-Dhikrá Ma`a Al-Qawmi Až-Žālimīna

006068.Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir sözedalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursahatırladıktan sonra (kalk), o zalimler grubu ile beraber oturma.13

‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍
Wa Mā `Alá Al-Ladhīna Yattaqūna Min Ĥisābihim Min Shay'in Wa Lakin Dhikrá La`allahum Yattaqūna

006069.Allah’a karşı gelmekten sakınanlara, onların hesabından bir şey (sorumluluk)yoktur. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar.

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Dhari Al-Ladhīna Attakhadhū Dīnahum La`ibāan Wa Lahwan Wa Gharrat/humu Al-Ĥayāatu Ad-Dunۚ Wa Dhakkir Bihi~ 'An Tubsala Nafsun Bimā Kasabat Laysa Lahā Min Dūni Allāhi Wa Līyun Wa Lā Shafī`un Wa 'In Ta`dil Kulla `Adlin Lā Yu'ukhadh Minhā ۗ 'Ūlā'ika Al-Ladhīna 'Ubsilū Bimā Kasabū ۖ Lahum Sharābun Min Ĥamīmin Wa `Adhābun 'Alīmun Bimā Kānū Yakfurūna

006070.Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerinialdatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyetesürüklenmemesi için Kur’an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah’tan başka ne birdost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi versede bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helakesürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlaraçılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.

‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۗ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌
Qul 'Anad`ū Min Dūni Allāhi Mā Lā Yanfa`unā Wa Lā Yađurrunā Wa Nuraddu `Alá 'A`qābinā Ba`da 'Idh Hadānā Al-Lahu Kālladhī Astahwat/hu Ash-Shayāţīnu Fī Al-'Arđi Ĥayrāna Lahu~ 'Aşĥābun Yad`ūnahu~ 'Ilá Al-Hudá A'tinā ۗ Qul 'Inna Hudá Allāhi Huwa Al-Hudá ۖ Wa 'Umirnā Linuslima Lirabbi Al-`Ālamīna

006071.De ki: “Allah’ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayanşeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri(şirke) mi döndürülelim? Arkadaşları ‘bize gel!’ diye doğru yolaçağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığıkimse gibi mi (olalım)?” De ki: “Hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah’ınyoludur. Bize âlemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu.”

‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‌ ~ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍~ ‌‌ ‌‌ ۗ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‌ ‍
Wa 'An 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa Attaqūhu ۚ Wa Huwa Al-Ladhī 'Ilayhi Tuĥsharūna

006072.Bir de, bize, “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmektensakının” diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır.

‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi ۖ Wa Yawma Yaqūlu Kun Fayakūnu ۚ Qawluhu Al-Ĥaqqu ۚ Wa Lahu Al-Mulku Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri ۚ `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati ۚ Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-Khabīr

006073.O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın“ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir.Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemide bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıylahaberdardır.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idh Qāla 'Ibhīmu Li'abīhi 'Āzara 'Atattakhidhu 'Aşnāmāan 'Ālihatan ۖ 'Innī 'Arāka Wa Qawmaka Fī Đalālin Mubīnin

006074.Hani İbrahim babası Âzer’e, “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben senide, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.

‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‌ ‌‍
Wa Kadhalika Nurī 'Ibhīma Malakūta As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Liyakūna Mina Al-Mūqinīna

006075.İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamigösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun.

‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍
Falammā Janna `Alayhi Al-Laylu Ra'á Kawkabāan ۖ Qāla Hādhā Rabbī ۖ Falammā 'Afala Qāla Lā 'Uĥibbu Al-'Āfilīna

006076.Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. “İşte Rabbim!” dedi.Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌ۖ ‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Falammā Ra'á Al-Qamara Bāzighāan Qāla Hādhā Rabbī ۖ Falammā 'Afala Qāla La'in Lam Yahdinī Rabbī La'akūnanna Mina Al-Qawmi Ađ-Đāllīna

006077.Ay’ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim!” dedi. Ay da batınca, “Andolsunki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum”dedi.

‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍ ‍‍
Falammā Ra'á Ash-Shamsa Bāzighatan Qāla Hādhā Rabbī Hādhā 'Akbaru ۖ Falammā 'Afalat Qāla Yā Qawmi 'Innī Barī'un Mimmā Tushrikūna

006078.Güneşi doğarken görünce de, “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. Oda batınca (kavmine dönüp), “Ey kavmim!” Ben sizin Allah’a ortakkoştuğunuz şeylerden uzağım” dedi.

‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ۖ‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍
'Innī Wajjahtu Wajhiya Lilladhī Faţara As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Ĥanīfāan Wa Mā ۖ 'Anā Mina Al-Mushrikīna

006079.“Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratanadöndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.”

‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Wa Ĥājjahu Qawmuhu ۚ Qāla 'Atuĥājjūnī Fī Al-Lahi Wa Qad Hadāni ۚ Wa Lā 'Akhāfu Mā Tushrikūna Bihi~ 'Illā 'An Yashā'a Rabbī Shay'āan ۗ Wasi`a Rabbī Kulla Shay'in `Ilmāan ۗ 'Afalā Tatadhakkarūna

006080.Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: “Beni doğru yola iletmişkenAllah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortakkoştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbim’in bir şey dilemiş olmasıbaşka. Rabbim’in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacakmısınız?”

‍‍ ‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۗ ‌ ‌‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌
Wa Kayfa 'Akhāfu Mā 'Ashraktum Wa Lā Takhāfūna 'Annakum 'Ashraktum Billāhi Mā Lam Yunazzil Bihi `Alaykum Sulţānāan ۚ Fa'ayyu Al-Farīqayni 'Aĥaqqu Bil-'Amni ۖ 'In Kuntum Ta`lamūna

006081.“Allah’ın, size, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortakkoşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diyekorkayım? Öyle ise iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğerbiliyorsanız söyleyin.”

‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Lam Yalbisū 'Īmānahum Bižulmin 'Ūlā'ika Lahumu Al-'Amnu Wa Hum Muhtadūna

006082.İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güvenonların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Wa Tilka Ĥujjatunā 'Ātaynāhā 'Ibhīma `Alá Qawmihi ۚ Narfa`u Darajātin Man Nashā'u ۗ 'Inna Rabbaka Ĥakīmun `Alīmun

006083.İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimiz... Bizdilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm vehikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ۚ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍
Wa Wahabnā Lahu~ 'Isĥāqa Wa Ya`qūba ۚ Kullāan Hadaynā ۚ Wa Nūĥāan Hadaynā Min Qablu ۖ Wa Min Dhurrīyatihi Dāwūda Wa Sulaymāna Wa 'Ayyūba Wa Yūsufa Wa Mūsá Wa Hārūna ۚ Wa Kadhalika Naj Al-Muĥsinīna

006084.Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik.Daha önce Nûh’u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u,Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işteböyle mükafatlandırırız.

‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa Zakarīyā Wa Yaĥyá Wa `Īsá Wa 'Ilyāsa ۖ Kullun Mina Aş-Şāliĥīna

006085.Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunlarınhepsi salih kimselerden idi.

‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‍‍
Wa 'Ismā`īla Wa Al-Yasa`a Wa Yūnus Wa Lūţāan ۚ Wa Kullāan Fađđalnā `Alá Al-`Ālamīna

006086.İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da hidayete erdirmiştik. Herbirini âlemlere üstün kılmıştık.

‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Wa Min 'Ābā'ihim Wa Dhurrīyātihim Wa 'Ikhwānihim ۖ Wa Ajtabaynāhum Wa Hadaynāhum 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin

006087.Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütünbunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.

‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ۖ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Dhālika Hudá Allāhi Yahdī Bihi Man Yashā'u Min `Ibādihi ۚ Wa Law 'Ashrakū Laĥabiţa `Anhum Mā Kānū Ya`malūna

006088.İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletipyöneltir. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı bütün yaptıkları boşagitmişti.

‌‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata ۚ Fa'in Yakfur Bihā Hā'uulā' Faqad Wa Kkalnā Bihā Qawmāan Laysū Bihā Bikāfirīna

006089.Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir.Eğer şunlar (inanmayanlar) bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onlarıinkar etmeyecek olan bir kavmi, onlara vekil kılmışızdır.15

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Hadá Allāhu ۖ Fabihudāhumu Aqtadihi ۗ Qul Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajan ۖ 'In Huwa 'Illā Dhikrá Lil`ālamīna

006090.İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (EyMuhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizdenbir ücret istemiyorum. O (Kur’an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.”

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍ ۗ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌‌
Wa Mā Qadarū Allaha Ĥaqqa Qadrihi~ 'Idh Qālū Mā 'Anzala Allāhu `Alá Basharin Min Shay'in ۗ Qul Man 'Anzala Al-Kitāba Al-Ladhī Jā'a Bihi Mūsá Nūan Wa Hudan Lilnnāsi ۖ Taj`alūnahu Qaţīsa Tubdūnahā Wa Tukhfūna Kathīrāan ۖ Wa `Ullimtum Mā Lam Ta`lamū 'Antum Wa Lā 'Ābā'uukum ۖ Quli Allāhu ۖ Thumma DharhumKhawđihim Yal`abūna

006091.Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler.1Çünkü, “Allah hiç kimseye hiçbir şeyindirmedi” dediler.1De ki: “Mûsâ’nın insanlara bir nur ve hidayet olarakgetirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu isegizlediğiniz; (kendisiyle) ne sizin, ne babalarınızın bilmediği şeylerin sizeöğretildiği Kitab’ı kim indirdi?” (Ey Muhammed!) “Allah” (indirdi) de, sonrabırak onları, içine daldıkları batakta oynayadursunlar.

‍‌‌‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‌ۗ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ۖ ۖ ‌‌ ‍‍
Wa Hadhā Kitābun 'Anzalnāhu Mubārakun Muşaddiqu Al-Ladhī Bayna Yadayhi Wa Litundhira 'Umma Al-Qurá Wa Man Ĥawlahā Wa ۚ Al-Ladhīna Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Yu'uminūna Bihi ۖ Wa Hum `Alá Şalātihim Yuĥāfižūna

006092.İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilahikitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini(tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır.1Ahirete imanedenler, ona da inanırlar.Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.

‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‌ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan 'Aw Qāla 'Ūĥiya 'Ilayya Wa Lam Yūĥa 'Ilayhi Shay'un Wa Man Qāla Sa'unzilu Mithla Mā 'Anzala Allāhu ۗ Wa Law Tará 'Idhi Až-Žālimūna Fī Ghamarāti Al-Mawti Wa Al-Malā'ikatu Bāsiţū 'Aydīhim 'Akhrijū 'Anfusakumu ۖ Al-Yawma Tujzawna `Adhāba Al-Hūni Bimā Kuntum Taqūlūna `Alá Allāhi Ghayra Al-Ĥaqqi Wa Kuntum `An 'Āyātihi Tastakbirūna

006093.Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken,“Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben deindireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetliölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, “Haydicanlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve onunâyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ilecezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman hallerini bir görsen!

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ۖ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍
Wa Laqad Ji'tumūnā Fudá Kamā Khalaqnākum 'Awwala Marratin Wa TaraktumKhawwalnākum Warā'a Žuhūrikum ۖ Wa Mā Nará Ma`akum Shufa`ā'akumu Al-Ladhīna Za`amtum 'Annahum Fīkum Shurakā'u ۚ Laqad Taqaţţa`a Baynakum Wa Đalla `Ankum Mā Kuntum Taz`umūna

006094.Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz.Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hanihakkınızda Allah’ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi deyanınızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah’ınortağı olduklarını) iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıpkaybolmuşlardır.

‌ ‌ ‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'Inna Allāha Fāliqu Al-Ĥabbi Wa An-Nawá ۖ Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Mukhriju Al-Mayyiti Mina Al-Ĥayyi ۚ Dhalikumu Allāhu ۖ Fa'anná Tu'ufakūna

006095.Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyiçıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (ondan) nasılçevriliyorsunuz?

‍ ‍ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‍ ‌‍‍‍ ۚۖ ‍‌
Fāliqu Al-'Işbāĥi Wa Ja`ala Al-Layla Sakanāan Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Ĥusbānāan ۚ Dhālika Taqdīru Al-`Azīzi Al-`Alīmi

006096.O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşive ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güçsahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).

‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu An-Nujūma Litahtadū Bihā Fī Žulumāti Al-Barri Wa Al-Baĥri ۗ Qad Faşşalnā Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna

006097.O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diyesizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrıaçıkladık.

‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'akum Min Nafsin Wāĥidatin Famustaqarrun Wa Mustawda`un ۗ Qad Faşşalnā Al-'Āyāti Liqawmin Yafqahūn

006098.O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, birde emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrıayrı açıklamışızdır.

‌‌‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhrajnā Bihi Nabāta Kulli Shay'in Fa'akhrajnā Minhu Khađirāan Nukhriju Minhu Ĥabbāan Mutakibāan Wa Mina An-Nakhli Min Ţal`ihā Qinwānun Dāniyatun Wa Jannātin Min 'A`nābin Wa Az-Zaytūna Wa Ar-Rummāna Mushtabihāan Wa Ghayra Mutashābihin ۗ Anžurū 'Ilá Thamarihi~ 'Idhā 'Athmara Wa Yan`ihi~ ۚ 'Inna Fī Dhālikum La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna

006099.O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıponlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiştaneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar- üzümbahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Herbiri) birbirine benzer ve (herbiri) birbirinden farklı.1Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman,bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için(Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.

‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Ja`alū Lillāh Shurakā'a Al-Jinna Wa Khalaqahum ۖ Wa Kharaqū Lahu Banīna Wa Banātin Bighayri `Ilmin ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yaşifūna

006100.Bir de cinleri Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları oyarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onlarınniteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.

‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Badī`u As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ 'Anná Yakūnu Lahu Waladun Wa Lam Takun Lahu Şāĥibatun ۖ Wa Khalaqa Kulla Shay'in ۖ Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun

006101.O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığıhalde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyihakkıyla bilendir.

‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ۖ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍
Dhalikumu Allāhu Rabbukum ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Khāliqu Kulli Shay'in Fā`budūhu ۚ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun

006102.İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyinyaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O her şeye vekil (her şeyi yöneten,görüp gözeten)dir.

‍ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌
Lā Tudrikuhu Al-'Abşāru Wa Huwa Yudriku Al-'Abşāra ۖ Wa Huwa Al-Laţīfu Al-Khabīr

006103.Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder.”2O, en gizlişeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Qad Jā'akum Başā'iru Min Rabbikum ۖ Faman 'Abşara Falinafsihi ۖ Wa Man `Amiya Fa`alayhā ۚ Wa Mā 'Anā `Alaykum Biĥafīžin

006104.Rabbinizden size gerçekleri gösteren delillergeldi. Artık kimgözünü açar hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de (hakkın karşısında)körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim.

‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌‍‌ۚ ‌‍‌ ‌‌ ‍
Wa Kadhalika Nuşarrifu Al-'Āyāti Wa Liyaqūlū Darasta Wa Linubayyinahu Liqawmin Ya`lamūna

006105.Onlar, “Sen iyi ders almışsın” desinler diye ve bir de bilen birtoplum için onu (Kur’an’ı) açıklayalım diye âyetleri değişik biçimlerdeişte böylece açıklıyoruz.22

‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Attabi` Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Min Rabbika ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Wa 'A`riđ `Ani Al-Mushrikīna

006106.Ey Muhammed! Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbirilah yoktur. Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.

‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‍
Wa Law Shā'a Allāhu Mā 'Ashraۗ Wa Mā Ja`alnāka `Alayhim Ĥafīžāan ۖ Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin

006107.Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçiyapmadık. Sen onlara vekil (onlardan sorumlu) da değilsin.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‌
Wa Lā Tasubbū Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūni Allāhi Fayasubbū Allaha `Adwan Bighayri `Ilmin ۗ Kadhālika Zayyannā Likulli 'Ummatin `Amalahum Thumma 'Ilá Rabbihim Marji`uhum Fayunabbi'uhum Bimā Kānū Ya`malūna

006108.Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddiaşarak, bilgisizce Allah’a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslügösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O, yapmakta olduklarınıkendilerine bildirecektir.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌‍
Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim La'in Jā'at/hum 'Āyatun Layu'uminunna Bihā ۚ Qul 'Innamā Al-'Āyātu `Inda Allāhi ۖ Wa Mā Yush`irukum 'Annahā 'Idhā Jā'at Lā Yu'uminūna

006109.Eğer kendilerine (başka) bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarınadair en güçlü yeminleriyle Allah’a yemin ettiler. De ki: “Mucizeler ancakAllah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz nebileceksiniz?”

‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍ۚ ‍ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌
Wa Nuqallibu 'Af'idatahum Wa 'Abşārahum Kamā Lam Yu'uminū Bihi~ 'Awwala Marratin Wa NadharuhumŢughyānihim Ya`mahūna

006110.Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona imanetmedikleri gibi (mucize geldikten sonra da inanmazlar) ve yine onlarıazgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar.

‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍
Wa Law 'Annanā Nazzalnā 'Ilayhimu Al-Malā'ikata Wa Kallamahumu Al-Mawtá Wa Ĥasharnā `Alayhim Kulla Shay'in Qubulāan Mā Kānū Liyu'uminū 'Illā 'An Yashā'a Allāhu Wa Lakinna 'Aktharahum Yajhalūna

006111.Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve herşeyi karşılarında (hakikatın şahidleri olarak) toplasaydık Allah dilemedikçeyine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍
Wa Kadhalika Ja`alnā Likulli Nabīyin `Adūwāan Shayāţīna Al-'Insi Wa Al-Jinni Yūĥī Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Zukhrufa Al-Qawli Ghurūan ۚ Wa Law Shā'a Rabbuka Mā Fa`alūhu ۖ Fadharhum Wa Mā Yaftarūna

006112.İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşmankıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar.Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başabırak.

‌ ‌‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‌
Wa Litaşghá 'Ilayhi 'Af'idatu Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Wa Liyarđawhu Wa Liyaqtarifū Mā Hum Muqtarifūna

006113.Bir de (şeytanlar), ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlısözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahlarıişlesinler diye (bu fısıldamayı yaparlar).

‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
'Afaghayra Allāhi 'Abtaghī Ĥakamāan Wa Huwa Al-Ladhī 'Anzala 'Ilaykumu Al-Kitāba Mufaşşalāan Wa ۚ Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Ya`lamūna 'Annahu Munazzalun Min Rabbika Bil-Ĥaqqi ۖ Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna

006114.“Size Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken ben Allah’tan başkabir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun,Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakınşüphecilerden olma.23

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍
Wa Tammat Kalimatu Rabbika Şidqāan Wa `Adlāan ۚ Lā Mubaddila Likalimātihi ۚ Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu

006115.Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onunkelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıylabilendir.

‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍ۚ ‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'In Tuţi` 'Akthara Man Al-'Arđi Yuđillūka `An Sabīli Allāhi ۚ 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'In Hum 'Illā Yakhruşūna

006116.Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar.Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.

‌‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Man Yađillu `An Sabīlihi ۖ Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna

006117.Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O doğruyolu bulanları en iyi bilendir.

‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Fakulū Mimmā Dhukira Asmu Allāhi `Alayhi 'In Kuntum Bi'āyātihi Mu'uminīna

006118.Artık, âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah’ın ismianılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin.

‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Wa Mā Lakum 'Allā Ta'kulū Mimmā Dhukira Asmu Allāhi `Alayhi Wa Qad Faşşala Lakum Mā Ĥarrama `Alaykum 'Illā Mā Ađţurirtum 'Ilayhi ۗ Wa 'Inna Kathīrāan Layuđillūna Bi'ahwā'ihim Bighayri `Ilmin ۗ 'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Bil-Mu`tadīna

006119.Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tekaçıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir.24Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı)saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.

‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‌‍ ‌ ‌ ‍
Wa Dharū Žāhira Al-'Ithmi Wa Bāţinahu~ ۚ 'Inna Al-Ladhīna Yaksibūna Al-'Ithma Sayujzawna Bimā Kānū Yaqtarifūna

006120.Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlaryaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.

‌‌‌‍‍‍‍‌ ~ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lā Ta'kulū Mimmā Lam Yudhkari Asmu Allāhi `Alayhi Wa 'Innahu Lafisqun ۗ Wa 'Inna Ash-Shayāţīna Layūĥūna 'Ilá 'Awliyā'ihim Liyujādilūkum ۖ Wa 'In 'Aţa`tumūhum 'Innakum Lamushrikūna

006121.Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekildedavranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadeleetmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz deAllah’a ortak koşmuş olursunuz.25

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍
'Awaman Kāna Maytāan Fa'aĥyaynāhu Wa Ja`alnā Lahu Nūan Yamshī Bihi Fī An-Nāsi Kaman Mathaluhu Fī Až-Žulumāti Laysa Bikhārijin Minhā ۚ Kadhālika Zuyyina Lilkāfirīna Mā Kānū Ya`malūna

006122.Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği birnur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlüondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere, işlemekteoldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.

‌‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Kadhalika Ja`alnā Fī Kulli Qaryatin 'Akābira Mujrimīhā Liyamkurū Fīhā ۖ Wa Mā Yamkurūna 'Illā Bi'anfusihim Wa Mā Yash`urūna

006123.İşte böyle, her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldıkki oralarda hilekârlık etsinler. Halbuki onlar hilekârlığı ancakkendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.

‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Wa 'Idhā Jā'at/hum 'Āyatun Qālū Lan Nu'umina Ĥattá Nu'utá Mithla Mā 'Ūtiya Rusulu Allāhi ۘ Allāhu 'A`lamu Ĥaythu Yaj`alu Risālatahu ۗ Sayuşību Al-Ladhīna 'AjraŞaghārun `Inda Allāhi Wa `Adhābun Shadīdun Bimā Kānū Yamkurūna

006124.Onlara bir âyet geldiği zaman, “Allah elçilerine verilenin bir benzeribize de verilinceye kadar asla inanmayacağız” derler. Allah elçilikgörevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından biraşağılık ve yapmakta oldukları hilekârlık sebebiyle çetin bir azaperişecektir.

‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ۘ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Faman Yuridi Allāhu 'An Yahdiyahu Yashraĥ Şadrahu Lil'islāmi ۖ Wa Man Yurid 'An Yuđillahu Yaj`al Şadrahu Đayyiqāan Ĥarajāan Ka'annamā Yaşşa``adu Fī As-Samā'i ۚ Kadhālika Yaj`alu Allāhu Ar-Rijsa `Alá Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna

006125.Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslâm’a açar. Kimi desaptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allahinanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir.

‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Hadhā Şirāţu Rabbika Mustaqīmāan ۗ Qad Faşşalnā Al-'Āyāti Liqawmin Yadhdhakkarūna

006126.Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak birtoplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.

‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Lahum Dāru As-Salāmi `Inda Rabbihim ۖ Wa Huwa Walīyuhum Bimā Kānū Ya`malūna

006127.Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmaktaoldukları şeylerden dolayı onların dostudur.

‍‍‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌
Wa Yawma Yaĥshuruhum Jamī`āan Yā Ma`shara Al-Jinni Qadi Astakthartum Mina Al-'Insi ۖ Wa Qāla 'Awliyā'uuhum Mina Al-'Insi Rabbanā Astamta`a Ba`đunā Biba`đin Wa Balaghnā 'Ajalanā Al-Ladhī 'Ajjalta Lanā ۚ Qāla An-Nāru Mathwākum Khālidīna Fīhā 'Illā Mā Shā'a Allāhu ۗ 'Inna Rabbaka Ĥakīmun `Alīmun

006128.Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cintopluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.” Onlarıninsanlardan olan dostları, “Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandıkve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık” diyecekler. Allah dadiyecek ki: “Allah’ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedikalmak üzere duracağınız yer ateştir.” Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbinhüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

‌ ‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍
Wa Kadhalika Nuwallī Ba`đa Až-Žālimīna Ba`đāan Bimā Kānū Yaksibūna

006129.İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin birkısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz.

‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌
Yā Ma`shara Al-Jinni Wa Al-'Insi 'Alam Ya'tikum Rusulun Minkum Yaquşşūna `Alaykum 'Āyā Tī Wa Yundhirūnakum Liqā'a Yawmikum ۚdhā Qālū Shahidnā `Alá ۖ 'Anfusinā Wa Gharrat/humu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Shahidū `Alá 'Anfusihim 'Annahum Kānū Kāfirīna

006130.(O gün Allah şöyle diyecektir:) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizdensize âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında siziuyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendialeyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kafirolduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍ ۖ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍
Dhālika 'An Lam Yakun Rabbuka Muhlika Al-Qurá Bižulmin Wa 'Ahluhā Ghāfilūna

006131.Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah’ın, halkları habersizkenülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir.

‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌
Wa Likullin Darajātun Mimmā `Amilū ۚ Wa Mā Rabbuka Bighāfilin `Ammā Ya`malūna

006132.Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarındanhabersiz değildir.

‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Rabbuka Al-Ghanīyu Dhū Ar-Raĥmati ۚ 'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Yastakhlif Min Ba`dikum Mā Yashā'u Kamā 'Ansha'akum Min Dhurrīyati Qawmin 'Ākharīna

006133.Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başkabir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir (yok eder) vesizden sonra da yerinize dilediğini getirir.

‌‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍
'Inna Mā Tū`adūna La'ātin ۖ Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna

006134.Şüphesiz size va’d edilen şeyler mutlaka gelecektir.2Siz bunun önünegeçemezsiniz.

‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Qul Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun ۖ Fasawfa Ta`lamūna Man Takūnu Lahuqibatu Ad-Dāri ۗ 'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna

006135.De ki: “Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de (görevimi)yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakındaöğreneceksiniz. Şüphesiz, zalimler kurtuluşa eremezler.

‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ۖ‍‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‌ ۗ‍‍
Wa Ja`alū Lillāh Mimmā Dhara'a Mina Al-Ĥarthi Wa Al-'An`ām Naşībāan Faqālū Hādhā Lillāh Biza`mihim Wa Hadhā Lishurakā'inā ۖ Famā Kāna Lishurakā'ihim Falā Yaşilu 'Ilá Allāhi ۖ Wa Mā Kāna Lillāh Fahuwa Yaşilu 'Ilá Shurakā'ihim ۗ Sā'a Mā Yaĥkumūna

006136.Allah’ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O’na bir pay ayırdılarve akıllarınca, “Şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız (putlarımız)için” dediler. Ortakları için olan Allah’ınkine eklenmiyor. Allah içinolan ise ortaklarınkine ekleniyor... Ne kötü hükmediyorlar!27

‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‌‌ ‌
Wa Kadhalika Zayyana Likathīrin Mina Al-Mushrikīna Qatla 'Awlādihim Shurakā'uuhum Liyurdūhum Wa Liyalbisū `Alayhim Dīnahum ۖ Wa Law Shā'a Allāhu Mā Fa`alūhu ۖ Fadharhum Wa Mā Yaftarūna

006137.Yine bunun gibi, Allah’a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar,çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları helake sürüklesinlerve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunuyapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‌
Wa Qālū Hadhihi~ 'An`āmun Wa Ĥarthun Ĥijrun Lā Yaţ`amuhā 'Illā Man Nashā'u Biza`mihim Wa 'An`āmun Ĥurrimat Žuhūruhā Wa 'An`āmun Lā Yadhkurūna Asma Allāhi `Alayhā Aftirā'an `Alayhi ۚ Sayajzīhim Bimā Kānū Yaftarūna

006138.Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: “Bunlar yasaklanmış hayvanlarve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. (Şunlar da)sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram edilmiş hayvanlardır.” Bir kısımhayvanları da keserken üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. (Bütün bunları)Allah’a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onlarıcezalandıracaktır.

‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Wa Qālū Mā Fī Buţūni Hadhihi Al-'An`āmi Khālişatun Lidhukūrinā Wa Muĥarramun `Alá 'Azwājinā ۖ Wa 'In Yakun Maytatan Fahum Fīhi Shurakā'u ۚ Sayajzīhim Waşfahum ۚ 'Innahu Ĥakīmun `Alīmun

006139.Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlıolursa) sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölüolursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu türnitelemelerinin cezasını verecektir.2Şüphesiz O, hüküm ve hikmetsahibidir, hakkıyla bilendir.

‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‍ۚ‍‍‍
Qad Khasira Al-Ladhīna Qatalū 'Awlādahum Safahāan Bighayri `Ilmin Wa Ĥarramū Mā Razaqahumu Allāhu Aftirā'an `Alá Allāhi ۚ Qad Đallū Wa Mā Kānū Muhtadīna

006140.Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah’ınkendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar, mutlakaziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş dadeğillerdir.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌‌
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'a Jannātin Ma`rūshātin Wa Ghayra Ma`rūshātin Wa An-Nakhla Wa Az-Zar`a Mukhtalifāan 'Ukuluhu Wa Az-Zaytūna Wa Ar-Rummāna Mutashābihāan Wa Ghayra Mutashābihin ۚ Kulū Min Thamarihi~ 'Idhā 'Athmara Wa 'Ātū Ĥaqqahu Yawma Ĥaşādihi ۖ Wa Lā Tusrifū ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Musrifīna

006141.O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşithurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (herbiri) birbirine benzer ve(herbiri) birbirinden farklı biçimde yaratandır.2Bunlar meyve verincemeyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü)3verin, fakat israfetmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍ۚ
Wa Mina Al-'An`āmi Ĥamūlatan Wa Farshāan ۚ Kulū Mimmā Razaqakumu Allāhu Wa Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni ۚ 'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun

006142.Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir.3Allah’ın sizerızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o,sizin için apaçık bir düşmandır.

‍‍ ‌ ‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ
Thamāniyata 'Azwājin ۖ Mina Ađ-Đa'ni Athnayni Wa Mina Al-Ma`zi Athnayni ۗ Qul 'Āldhdhakarayni Ĥarrama 'Ami Al-'Unthayayni 'Ammā Ashtamalat `Alayhi 'Arĥāmu Al-'Unthayayni ۖ Nabbi'ūnī Bi`ilmin 'In Kuntum Şādiqīna

006143.O, (Hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki,keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa ikidişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğrusöyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.”

‌‌‌‍‍‌ۖ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Mina Al-'Ibili Athnayni Wa Mina Al-Baqari Athnayni ۗ Qul 'Āldhdhakarayni Ĥarrama 'Ami Al-'Unthayayni 'Ammā Ashtamalat `Alayhi 'Arĥāmu Al-'Unthayayni ۖ 'Am Kuntum Shuhadā'a 'Idh Waşşākumu Allāhu Bihadhā ۚ Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan Liyuđilla An-Nāsa Bighayri `Ilmin ۗ 'Inna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna

006144.Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İkierkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerindebulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde oradahazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a karşı yalanuyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunudoğru yola iletmez.32

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ۚ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Qul Lā 'Ajidu Fī Mā 'Ūĥiya 'Ilayya Muĥarramāan `Alá Ţā`imin Yaţ`amuhu~ 'Illā 'An Yakūna Maytatan 'Aw Damāan Masfūĥāan 'Aw Laĥma Khinzīrin Fa'innahu Rijsun 'Aw Fisqāan 'Uhilla Lighayri Allāhi Bihi ۚ Famani Ađţurra Ghayraghin Wa Lā `Ādin Fa'inna Rabbaka Ghafūrun Raĥīmun

006145.De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasındaleş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tanbaşkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış birşey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızınkim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çokbağışlayandır, çok merhametlidir.33

‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍~ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa `Alá Al-Ladhīna Hādū Ĥarramnā Kulla Dhī Žufurin ۖ Wa Mina Al-Baqari Wa Al-Ghanami Ĥarramnā `Alayhim Shuĥūmahumā 'Illā Mā Ĥamalat Žuhūruhumā 'Awi Al-Ĥawāyā 'Aw Mā Akhtalaţa Bi`ažmin ۚ Dhālika Jazaynāhum Bibaghyihim ۖ Wa 'Innā Laşādiqūna

006146.Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır vekoyunların ise, sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar, ya dakemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını (yine) onlara haram kıldık.İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık.3Biz elbettedoğru söyleyenleriz.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Fa'in Kadhdhabūka Faqul Rabbukum Dhū Raĥmatin Wāsi`atin Wa Lā Yuraddu Ba'suhu `Ani Al-Qawmi Al-Mujrimīna

006147.Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: “Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (Bununlaberaber) suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez.”

‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍ ‍‍
Sayaqūlu Al-Ladhīna 'Ashrakū Law Shā'a Allāhu Mā 'Ashraknā Wa Lā 'Ābā'uunā Wa Lā Ĥarramnā Min Shay'in ۚ Kadhālika Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Ĥattá Dhāqū Ba'sanā ۗ Qul Hal `Indakum Min `Ilmin Fatukhrijūhu Lanā ۖ 'In Tattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'In 'Antum 'Illā Takhruşūna

006148.Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi biz deortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardanöncekiler de (peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızıtatmışlardı. De ki: “Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz varmı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadeceyalan söylüyorsunuz.”

‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qul Falillāhi Al-Ĥujjatu Al-Bālighatu ۖ Falaw Shā'a Lahadākum 'Ajma`īna

006149.De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır. O, dileseydi elbettesizin hepinizi doğru yola iletirdi.”35

‍ ‍ ‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌
Qul Halumma Shuhadā'akumu Al-Ladhīna Yash/hadūna 'Anna Allāha Ĥarrama Hādhā ۖ Fa'in Shahidū Falā Tash/had Ma`ahum ۚ Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'a Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Wa Hum Birabbihim Ya`dilūna

006150.De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacakşahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraberşahitlik etme. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanlarınazrularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.

‍ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌ ۖ‌ ‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍
Qul Ta`ālaw 'Atlu Mā Ĥarrama Rabbukum `Alaykum ۖ 'Allā Tushrikū Bihi Shay'āan ۖ Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan ۖ Wa Lā Taqtulū 'Awlādakum Min 'Imlāqin ۖ Naĥnu Narzuqukum Wa 'Īyāhum ۖ Wa Lā Taqra Al-Fawāĥisha Mā Žahara Minhā Wa Mā Baţana ۖ Wa Lā Taqtulū An-Nafsa Allatī Ĥarrama Allāhu 'Illā Bil-Ĥaqqi ۚ Dhālikum Waşşākum Bihi La`allakum Ta`qilūna

006151.(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleriokuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın.Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da bizrızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına dagizlisine de yaklaşmayın.3Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah’ınharam (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.37İşte size Allah bunu emrettiki aklınızı kullanasınız.”

‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍ ‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍ۖ ‌‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍
Wa Lā Taqrabū Māla Al-Yatīmi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Ĥattá Yablugha 'Ashuddahu ۖ Wa 'Awfū Al-Kayla Wa Al-Mīzāna Bil-Qisţi ۖ Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā ۖ Wa 'Idhā Qultum Fā`dilū Wa Law Kāna Dhā Qurbá ۖ Wa Bi`ahdi Allāhi 'Awfū ۚ Dhālikum Waşşākum Bihi La`allakum Tadhakkarūna

006152.Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın.38Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiğikadarıyla sorumlu tutarız.3(Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bileolsa adil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğütalasınız diye emretti.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌ۚ ‌ ‌‍‍ ‍
Wa 'Anna Hādhā Şirāţī Mustaqīmāan Fa Attabi`ūhu ۖ Wa Lā Tattabi`ū As-Subula Fatafarraqa Bikum `An Sabīlihi ۚ Dhālikum Waşşākum Bihi La`allakum Tattaqūna

006153.İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın.Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte sizebunları Allah sakınasınız diye emretti.

‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍
Thumma 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Tamāmāan `Alá Al-Ladhī 'Aĥsana Wa Tafşīlāan Likulli Shay'in Wa Hudan Wa Raĥmatan La`allahum Biliqā'i Rabbihim Yu'uminūna

006154.Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayetve rahmete erdirmek için Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ki Rablerininhuzuruna varacaklarına iman etsinler.

‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍
Wa Hadhā Kitābun 'Anzalnāhu Mubārakun Fa Attabi`ūhu Wa Attaqū La`allakum Turĥamūna

006155.Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artıkona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
'An Taqūlū 'Innamā 'Unzila Al-Kitābu `Alá Ţā'ifatayni Min Qablinā Wa 'In Kunnā `An Dirāsatihim Laghāfilīna

006156,157.Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere vehıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik”demeyesiniz, yahut, “Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çokdoğru yolda olurduk” demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte sizeRabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. ArtıkAllah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimsedendaha zalim kimdir!? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları,yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ilecezalandıracağız.

‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
'Aw Taqūlū Law 'Annā 'Unzila `Alaynā Al-Kitābu Lakunnā 'Ahdá Minhum ۚ Faqad Jā'akum Bayyinatun Min Rabbikum Wa Hudan Wa Raĥmatun ۚ Faman 'Ažlamu Mimman Kadhdhaba Bi'āyāti Allāhi Wa Şadafa `Anhā ۗ Sanaj Al-Ladhīna Yaşdifūna `An 'Āyātinā Sū'a Al-`Adhābi Bimā Kānū Yaşdifūna

006157.

‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‌‍ۚ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۗ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍
Hal Yanžurūna 'Illā 'An Ta'tiyahumu Al-Malā'ikatu 'Aw Ya'tiya Rabbuka 'Aw Ya'tiya Ba`đu 'Āyāti Rabbika ۗ Yawma Ya'tī Ba`đu 'Āyāti Rabbika Lā Yanfa`u Nafsāan 'Īmānuhā Lam Takun 'Āmanat Min Qablu 'Aw Kasabat Fī 'Īmānihā Khayan ۗ Qul Antažirū 'Innā Muntažirūna

006158.(Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin gelmesiniveya Rabbi’nin gelmesiniya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini migözlüyorlar? Rabbi’nin âyetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemişveya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günki) imanı faydavermez.4De ki: “Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz.”

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Farraqū Dīnahum Wa Kānū Shiya`āan Lasta MinhumShay'in ۚ 'Innamā 'Amruhum 'Ilá Allāhi Thumma Yunabbi'uhum Bimā Kānū Yaf`alūna

006159.Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmışolanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancakAllah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haberverecektir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ۚ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍
Man Jā'a Bil-Ĥasanati Falahu `Ashru 'Amthālihā ۖ Wa Man Jā'a Bis-Sayyi'ati Falā Yujzá 'Illā Mithlahā Wa Hum Lā Yužlamūna

006160.Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsao da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.

‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Qul 'Innanī Hadānī Rabbī 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin Dīnāan Qiyamāan Millata 'Ibhīma Ĥanīfāan ۚ Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna

006161.De ki:“Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’ayönelen İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.”

‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
Qul 'Inna Şalātī Wa Nusukī Wa Maĥyāya Wa Mamātī Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna

006162.Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de,yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍
Sharīka Lahu ۖ Wa Bidhalika 'Umirtu Wa 'Anā 'Awwalu Al-Muslimīna

006163.“O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Benmüslümanların ilkiyim.”

‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌‌
Qul 'Aghayra Allāhi 'Abghī Rabbāan Wa Huwa Rabbu Kulli Shay'in ۚ Wa Lā Taksibu Kullu Nafsin 'Illā `Alayhā ۚ Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhۚ Thumma 'Ilá Rabbikum Marji`ukum Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Fīhi Takhtalifūna

006164.De ki: “Her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkesgünahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârıngünah yükünü yüklenmez.4Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size,ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir.

‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`alakum Khalā'ifa Al-'Arđi Wa Rafa`a Ba`đakum Fawqa Ba`đin Darajātin Liyabluwakum Fī Mā 'Ātākum ۗ 'Inna Rabbaka Sarī`u Al-`Iqābi Wa 'Innahu Laghafūrun Raĥīmun

006165.O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hakim kimseler) yapan, sizeverdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derecederece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır. Şüphe yok kiO, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah