Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

4) Sūrat An-Nisā'

Printed format

4)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakumu Al-Ladhī Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Wa Khalaqa Minhā Zawjahā Wa Baththa Minhumā Rijālāan Kathīrāan Wa Nisā'an ۚ Wa Attaqū Allaha Al-Ladhī Tasā'alūna Bihi Wa Al-'Arĥāma ۚ 'Inna Allāha Kāna `Alaykum Raqībāan

004001.Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan daeşini yaratan;ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşıgelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuzAllah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍ ‌‍
Wa 'Ātū Al-Yatāmá 'Amwālahum ۖ Wa Lā Tatabaddalū Al-Khabītha Biţ-Ţayyibi ۖ Wa Lā Ta'kulū 'Amwālahum 'Ilá 'Amwālikum ۚ 'Innahu Kāna Ĥūbāan Kabīrāan

004002.Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla)değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu,büyük bir günahtır.

‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‌ ‍
Wa 'In Khiftum 'Allā Tuqsiţū Fī Al-Yatāmá Fānkiĥū Mā Ţāba Lakum Mina An-Nisā' Mathná Wa Thulātha Wa Rubā`a ۖ Fa'in Khiftum 'Allā Ta`dilū Fawāĥidatan 'Aw Mā Malakat 'Aymānukum ۚ Dhālika 'Adná 'Allā Ta`ūlū

004003.Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkındaadaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka)kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın.Eğer (o kadınlararasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tanealın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adalettenayrılmamanız için daha uygundur.

‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
Wa 'Ātū An-Nisā' Şaduqātihinna Niĥlatan ۚ Fa'in Ţibna Lakum `An Shay'in Minhu Nafsāan Fakulūhu Hanī'āan Marī'āan

004004.Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. Eğerkendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu daafiyetle yiyin.

‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Wa Lā Tu'utū As-Sufahā'a 'Amwālakumu Allatī Ja`ala Allāhu Lakum Qiyāmāan Wa Arzuqūhum Fīhā Wa Aksūhum Wa Qūlū Lahum Qawlāan Ma`rūfāan

004005.Allah’ın, sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlerevermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel sözsöyleyin.3

‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌
Wa Abtalū Al-Yatāmá Ĥattá 'Idhā Balaghū An-Nikāĥa Fa'in 'Ānastum Minhum Rushdāandfa`ū 'Ilayhim 'Amwālahum ۖ Wa Lā Ta'kulūhā 'Isfāan Wa Bidāan 'An Yakbarū ۚ Wa Man Kāna Ghanīyāan Falyasta`fif ۖ Wa Man Kāna Faqīrāan Falya'kul Bil-Ma`rūfi ۚ Fa'idhā Dafa`tum 'Ilayhim 'Amwālahum Fa'ash/hidū `Alayhim ۚ Wa Kafá Billāhi Ĥasībāan

004006.Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde, eğer reşidolduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (vemallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarınıyemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzületmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde(hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğinizzaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ۚ ‌‍‌‍‍ ‍‌ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ۚ ‌‌ ‍
Lilrrijāli Naşībun Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Wa Lilnnisā'i Naşībun Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Mimmā Qalla Minhu 'Aw Kathura ۚ Naşībāan Mafrūđāan

004007.Ana, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir payvardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır.Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisseolarak belirlemiştir.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ۚ‍‍‌ ‌
Wa 'Idhā Ĥađara Al-Qismata 'Ūlū Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīnu Fārzuqūhum Minhu Wa Qūlū Lahum Qawlāan Ma`rūfāan

004008.Miras taksiminde (kendilerine pay düşmeyen) akrabalar, yetimler vefakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara(gönüllerini alacak) güzel sözler söyleyin.

‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌
Wa Līakhsha Al-Ladhīna Law Tarakū Min Khalfihim Dhurrīyatan Đi`āfāan Khāfū `Alayhim Falyattaqū Allaha Wa Līaqūlū Qawlāan Sadīdāan

004009.Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkındaendişeye kapılanlar, (yetimler hakkında da) ürperip korksunlar. Allah’akarşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Ya'kulūna 'Amwāla Al-Yatāmá Žulmāan 'Innamā Ya'kulūna Fī Buţūnihiman ۖ Wa Sayaşlawna Sa`īrāan

004010.Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarınıdoldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme)gireceklerdir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‌‍‍‍‍‍
şīkumu Allāhu Fī 'Awlādikum ۖ Lildhdhakari Mithlu Ĥažži Al-'Unthayayni ۚ Fa'in Kunna Nisā'an Fawqa Athnatayni Falahunna Thuluthā Mā Taraka ۖ Wa 'In Kānat Wāĥidatan Falahā An-Nişfu ۚ Wa Li'abawayhi Likulli Wāĥidin Minhumā As-Sudusu Mimmā Taraka 'In Kāna Lahu Waladun ۚ Fa'in Lam Yakun Lahu Waladun Wa Warithahu~ 'Abawāhu Fali'ammihi Ath-Thuluthu ۚ Fa'in Kāna Lahu~ 'Ikhwatun Fali'ammihi As-Sudusu ۚ Min Ba`di Waşīyatinşī Bihā 'Aw Daynin ۗ 'Ābā'uukum Wa 'Abnā'uukum Lā Tadrūna 'Ayyuhum 'Aqrabu Lakum Naf`āan ۚ Farīđatan Mina Allāhi ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan

004011.Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe ikidişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler,(ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır.Eğer kız bir ise(mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan,ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da(yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğerkardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin)yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız veoğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz.Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıylabilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍ ‍ ‌‌‌ ۖ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍ ‌‌ۚ ‍‌‌ ‌‌~‍‍‌ ۚ‍‍ ~‍‌ۚ ‍‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ۗ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍
Wa Lakum Nişfu Mā Taraka 'Azwājukum 'In Lam Yakun Lahunna Waladun ۚ Fa'in Kāna Lahunna Waladun Falakumu Ar-Rubu`u Mimmā Tarakna ۚ Min Ba`di Waşīyatinşīna Bihā 'Aw Daynin ۚ Wa Lahunna Ar-Rubu`u Mimmā Taraktum 'In Lam Yakun Lakum Waladun ۚ Fa'in Kāna Lakum Waladun Falahunna Ath-Thumunu Mimmā Taraktum ۚ Min Ba`di Waşīyatinşūna Bihā 'Aw Daynin ۗ Wa 'In Kāna Rajulunrathu Kalālatan 'Aw Amra'atun Wa Lahu~ 'Akhun 'Aw 'Ukhtun Falikulli Wāĥidin Minhumā As-Sudusu ۚ Fa'in Kānū 'Akthara Min Dhālika Fahum Shurakā'u Fī Ath-Thuluthi ۚ Min Ba`di Waşīyatinşá Bihā 'Aw Daynin Ghayra Muđārrin ۚ Waşīyatan Mina Allāhi Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥalīmun

004012.Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğerçocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölenkarılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarınınödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte birionlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yinebu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızınödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadınınevladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıdabir düşer.Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bupaylaştırma varislere) zarar vermeksizinyapılan vasiyetin yerinegetirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar)Allah’ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühletverir.)

‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ۚ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌ۚ ‌‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ۚ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ۗ ‌‌‌‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‌~ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍ ۗ‍‍‍
Tilka Ĥudūdu Allāhi ۚ Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Wa Dhalika Al-Fawzu Al-`Ažīmu

004013.İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a vePeygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedikalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

‍‍‌‌‌ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍
Wa Man Ya`şi Allāha Wa Rasūlahu Wa Yata`adda Ĥudūdahu Yudkhilhu Nāan Khālidāan Fīhā Wa Lahu `Adhābun Muhīnun

004014.Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırlarıaşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun içinalçaltıcı bir azap vardır.

‍‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‌
Wa Al-Lātī Ya'tīna Al-Fāĥishata Min Nisā'ikum Fāstash/hidū `Alayhinna 'Arba`atan Minkum ۖ Fa'in Shahidū Fa'amsikūhunna Fī Al-Buyūti Ĥattá Yatawaffāhunna Al-Mawtu 'Aw Yaj`ala Allāhu Lahunna Sabīlāan

004015.Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğeronlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlarhakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).7

‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ‌ ‍ ‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍
Wa Al-Ladhāni Ya'tiyānihā Minkum Fa'ādhūhumā ۖ Fa'in Tābā Wa 'Aşlaĥā Fa'a`riđū `Anhumā ۗ 'Inna Allāha Kāna Tawwābāan Raĥīmāan

004016.Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğeronlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. ÇünküAllah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍
'Innamā At-Tawbatu `Alá Allāhi Lilladhīna Ya`malūna As-Sū'a Bijahālatin Thumma Yatūbūna Min Qarībin Fa'ūlā'ika Yatūbu Allāhu `Alayhim ۗ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan

004017.Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çokgeçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabulbuyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Wa Laysati At-Tawbatu Lilladhīna Ya`malūna As-Sayyi'āti Ĥattá 'Idhā Ĥađara 'Aĥadahumu Al-Mawtu Qāla 'Innī Tubtu Al-'Āna Wa Lā Al-Ladhīna Yamūtūna Wa Hum Kuffārun ۚ 'Ūlā'ika 'A`tadnā Lahum `Adhābāan 'Alīmāan

004018.Yoksa, (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisineölüm gelip çatınca, “İşte ben şimdi tövbe ettim” diyen kimseler ile kâfirolarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azaphazırlamışızdır.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Yaĥillu Lakum 'An Tarithū An-Nisā' Karhāan ۖ Wa Lā Ta`đulūhunna Litadh/habū Biba`đi Mā 'Ātaytumūhunna 'Illā 'An Ya'tīna Bifāĥishatin Mubayyinatin ۚ Wa `Āshirūhunna Bil-Ma`rūfi ۚ Fa'in Karihtumūhunna Fa`asá 'An TakraShay'āan Wa Yaj`ala Allāhu Fīhi Khayan Kathīrāan

004019.Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir.Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizinbir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyigeçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeydenhoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.8

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‌ ۚ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍
Wa 'In 'Aradtumu Astibdāla Zawjin Makāna Zawjin Wa 'Ātaytum 'Iĥdāhunna Qinţāan Falā Ta'khudhū Minhu Shay'āan ۚ 'Ata'khudhūnahu Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan

004020.Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak)yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederekve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?9

‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‌‍ ‌ ‌‌
Wa Kayfa Ta'khudhūnahu Wa Qad 'Afđá Ba`đukum 'Ilá Ba`đin Wa 'Akhadhna Minkumthāqāan Ghalīžāan

004021.Hem, siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almışiken, onu nasıl (geri) alırsınız?

‍‍‍ ‍‍‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa Lā Tankiĥū Mā Nakaĥa 'Ābā'uukum Mina An-Nisā' 'Illā Mā Qad Salafa ۚ 'Innahu Kāna Fāĥishatan Wa Maqtāan Wa Sā'a Sabīlāan

004022.Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarlaevlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir.Bu ne kötü bir yoldur.

‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌
Ĥurrimat `Alaykum 'Ummahātukum Wa Banātukum Wa 'Akhawātukum Wa `Ammātukum Wa Khālātukum Wa Banātu Al-'Akhi Wa Banātu Al-'Ukhti Wa 'Ummahātukumu Al-Lātī 'Arđa`nakum Wa 'Akhawātukum Mina Ar-Rađā`ati Wa 'Ummahātu Nisā'ikum Wa Rabā'ibukumu Al-Lātī Fī Ĥujūrikum Min Nisā'ikumu Al-Lātī Dakhaltum Bihinna Fa'in Lam Takūnū Dakhaltum Bihinna Falā Junāĥa `Alaykum Wa Ĥalā'ilu 'Abnā'ikumu Al-Ladhīna Min 'Aşlābikum Wa 'An Tajma`ū Bayna Al-'Ukhtayni 'Illā Mā Qad Salafa ۗ 'Inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan

004023.Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeşkızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz,karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olupevlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafagirmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızınkarıları, iki kız kardeşi (nikah altında) bir araya getirmeniz. Ancakgeçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka.1Şüphesiz Allah çokbağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Wa Al-Muĥşanātu Mina An-Nisā' 'Illā Mā Malakat 'Aymānukum ۖ Kitāba Allāhi `Alaykum ۚ Wa 'Uĥilla Lakum Mā Warā'a Dhālikum 'An Tabtaghū Bi'amwālikum Muĥşinīna Ghayra Musāfiĥīna ۚ Famā Astamta`tum Bihi Minhunna Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna Farīđatan ۚ Wa Lā Junāĥa `Alaykum Fīmā Tađaytum Bihi Min Ba`di Al-Farīđati ۚ 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan

004024.(Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haramkılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışındakalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirleriniverip) istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanızakarşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehirbelirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda sizegünah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmetsahibidir.

‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍ ‍‌‍‍ۚ ‍ ‍‍‍
Wa Man Lam Yastaţi` Minkum Ţawlāan 'An Yankiĥa Al-Muĥşanāti Al-Mu'umināti Famin Mā Malakat 'Aymānukum Min Fatayātikumu Al-Mu'umināti Wa ۚ Allāhu 'A`lamu Bi'īmānikum ۚ Ba`đukum Min Ba`đin ۚnkiĥūhunna Bi'idhni 'Ahlihinna Wa 'Ātūhunna 'Ujūrahunna Bil-Ma`rūfi Muĥşanātin Ghayra Musāfiĥātin Wa Lā Muttakhidhāti 'Akhdānin ۚ Fa'idhā 'Uĥşinna Fa'in 'Atayna Bifāĥishatin Fa`alayhinna Nişfu Mā `Alá Al-Muĥşanāti Mina Al-`Adhābi ۚ Dhālika Liman Khashiya Al-`Anata Minkum ۚ Wa 'An Taşbirū Khayrun Lakum Wa ۗ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

004025.Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahipolduğunuz mü’min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah sizinimanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetliyaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerininizniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonrabir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu(cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir.Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çokmerhamet edendir.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍ ۚۚ‍‍‍ ‍‌ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ۚ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌‍‍‍‌‍‍ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Yurīdu Allāhu Liyubayyina Lakum Wa Yahdiyakum Sunana Al-Ladhīna Min Qablikum Wa Yatūba `Alaykum Wa ۗ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

004026.Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarınıgöstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir,hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ۗ‍‍‍
Wa Allāhu Yurīdu 'An Yatūba `Alaykum Wa Yurīdu Al-Ladhīna Yattabi`ūna Ash-Shahawāti 'An Tamīlū Maylāan `Ažīmāan

004027.Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyükbir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Yurīdu Allāhu 'An Yukhaffifa `Ankum ۚ Wa Khuliqa Al-'Insānu Đa`īfāan

004028.Allah sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıfyaratılmıştır.

‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Ta'kulū 'Amwālakum Baynakum Bil-Bāţili 'Illā 'An Takūna Tijāratan `An Tađin Minkum ۚ Wa Lā Taqtulū 'Anfusakum ۚ 'Inna Allāha Kāna Bikum Raĥīmāan

004029.Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancakkarşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helaketmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‌‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ۚ ‍ ‍‍‍ ‌‍
Wa Man Yaf`al Dhālika `Udwānāan Wa Žulmāan Fasawfa Nuşlīhi Nāan ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrāan

004030.Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşineatacağız. Bu, Allah’a pek kolaydır.

‍‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍
'In Tajtanibū Kabā'ira Mā Tunhawna `Anhu Nukaffir `Ankum Sayyi'ātikum Wa Nudkhilkum Mudkhalāan Karīmāan

004031.Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizinküçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.

‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Wa Lā Tatamannaw Mā Fađđala Allāhu Bihi Ba`đakum `Alá Ba`đin ۚ Lilrrijāli Naşībun Mimmā Aktasabū ۖ Wa Lilnnisā'i Naşībun Mimmā Aktasabna ۚ Wa As'alū Allaha Min Fađlihi~ ۗ 'Inna Allāha Kāna Bikulli Shay'in `Alīmāan

004032.Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (hasetederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır.Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, onun lütfunuisteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍ ‍‌‍‍ۗ ‍ ‍‍‍
Wa Likullin Ja`alnā Mawāliya Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Wa ۚ Al-Ladhīna `Aqadat 'Aymānukum Fa'ātūhum Naşībahum ۚ 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Shahīdāan

004033.(Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın ve akrabanınbıraktıklarından (pay alan) varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı(ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin.11Şüphesiz Allah herşeye şahittir.

‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Ar-Rijālu Qawwāmūna `Alá An-Nisā' Bimā Fađđala Allāhu Ba`đahum `Alá Ba`đin Wa Bimā 'Anfaqū Min 'Amwālihim ۚ Fālşşāliĥātu Qānitātun Ĥāfižātun Lilghaybi Bimā Ĥafiža Allāhu Wa ۚ Al-Lātī Takhāfūna Nushūzahunna Fa`ižūhunna Wa Ahjurūhunna Fī Al-Mađāji`i Wa Ađribūhunna ۖ Fa'in 'Aţa`nakum Falā Tabghū `Alayhinna Sabīlāan ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīyāan Kabīrāan

004034.Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.1Çünkü Allah insanlarınkimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta(ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın(kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ikorurlar. (Evlilikyükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin,onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız)onları (hafifçe) dövün.1Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka biryol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ۗ ‍ ‍‍‍‌ ‍
Wa 'In Khiftum Shiqāqa Baynihimā Fāb`athū Ĥakamāan Min 'Ahlihi Wa Ĥakamāan Min 'Ahlihā 'In Yurīdā 'Işlāĥāan Yuwaffiqi Allāhu Baynahumā ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Khabīrāan

004035.Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğinailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf(arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz, Allahhakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍ ‍ۗ ‍ ‍‍‍‍‍
Wa A`budū Allaha Wa Lā Tushrikū Bihi Shay'āan ۖ Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan Wa Bidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Al-Jāri Dhī Al-Qurbá Wa Al-Jāri Al-Junubi Wa Aş-Şāĥibi Bil-Janbi Wa Abni As-Sabīli Wa Mā Malakat 'Aymānukum ۗ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Man Kāna Mukhtālāan Fakhūan

004036.Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya,akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdakiarkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allahkibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Al-Ladhīna Yabkhalūna Wa Ya'murūna An-Nāsa Bil-Bukhli Wa Yaktumūna Mā 'Ātāhumu Allāhu Min Fađlihi ۗ Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan

004037.Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın,lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de onankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ۗ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Ri'ā'a An-Nāsi Wa Lā Yu'uminūna Billāhi Wa Lā Bil-Yawmi Al-'Ākhiri ۗ Wa Man Yakuni Ash-Shayţānu Lahu Qarīnāan Fasā'a Qarīnāan

004038.Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe deinanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır.

‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌
Wa Mādhā `Alayhim Law 'Āmanū Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqahumu Allāhu ۚ Wa Kāna Allāhu Bihim `Alīmāan

004039.Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın verdiğirızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi?Allah, onları en iyi bilendir.

‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍ۚ ‌‍‍‍
'Inna Allāha Lā Yažlimu Mithqāla Dharratin ۖ Wa 'In Taku Ĥasanatan Yuđā`ifhā Wa Yu'uti Min Ladunhu 'Ajan `Ažīmāan

004040.Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çokküçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katındanbüyük bir mükâfat verir.

‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Fakayfa 'Idhā Ji'nā Min Kulli 'Ummatin Bishahīdin Wa Ji'nā Bika `Alá Hā'uulā' Shahīdāan

004041.Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine birşahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak!..

‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌
Yawma'idhin Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Wa `Aşaw Ar-Rasūla Law Tusawwá Bihimu Al-'Arđu Wa Lā Yaktumūna Allāha Ĥadīthāan

004042.O kıyamet günü, Allah’ı inkar edip Peygamber’e isyan edenler, yeryarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah’tan hiçbir sözgizleyemezler.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Taqra Aş-Şalāata Wa 'Antum Sukārá Ĥattá Ta`lamū Mā Taqūlūna Wa Lā Junubāan 'Illā `Ābirī Sabīlin Ĥattá Taghtasilū ۚ Wa 'In Kuntum Marđá 'Aw `Alá Safarin 'Aw Jā'a 'Aĥadun Minkum Mina Al-Ghā'iţi 'Aw Lāmastumu An-Nisā' Falam Tajidū Mā'an Fatayammamū Şa`īdāan Ţayyibāanmsaĥū Biwujūhikum Wa 'Aydīkum ۗ 'Inna Allāha Kāna `Afūwāan Ghafūan

004043.Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de-yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namazayaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut birinizabdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su dabulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla)yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çokbağışlayıcıdır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‍‌‌ ‌‌ ۗ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yashtarūna Ađ-Đalālata Wa Yurīdūna 'An Tađillū As-Sabīla

004044.Kendilerine Kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlarsapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍
Wa Allāhu 'A`lamu Bi'a`dā'ikum ۚ Wa Kafá Billāhi Walīyāan Wa Kafá Billāhi Naşīrāan

004045.Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allahyardımcı olarak da yeter.

‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍
Mina Al-Ladhīna Hādū Yuĥarrifūna Al-Kalima `An Mawāđi`ihi Wa Yaqūlūna Sami`nā Wa `Aşaynā Wa Asma` Ghayra Musma`in Wa `inā Layyāan Bi'alsinatihim Wa Ţa`nāan Ad-Dīni ۚ Wa Law 'Annahum Qālū Sami`nā Wa 'Aţa`nā Wa Asma` Wa Anžurnā Lakāna Khayan Lahum Wa 'Aqwama Wa Lakin La`anahumu Allāhu Bikufrihim Falā Yu'uminūna 'Illā Qalīlāan

004046.Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrifederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek vedine saldırarak “İşittik, karşı geldik”, “İşit, işitmez olası!” “Râ’inâ”15derler. Halbuki onlar, “İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak”deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleriyüzünden kendilerini lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.16

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba 'Āminū Bimā Nazzalnā Muşaddiqāan Limā Ma`akum Min Qabli 'An Naţmisa Wujūhāan Fanaruddahā `Alá 'Adrihā 'Aw Nal`anahum Kamā La`annā 'Aşĥāba As-Sabti ۚ Wa Kāna 'Amru Allāhi Maf`ūlāan

004047.Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersineçevirmeden, yahut Cumartesi halkınilanetlediğimiz gibi onlarılanetlemeden, yanınızda bulunanı (Tevrat’ı) doğrulayıcı olarakindirdiğimiz bu kitaba (Kur’an’a) iman edin. Allah’ın emri mutlaka yerinegelecektir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌
'Inna Allāha Lā Yaghfiru 'An Yushraka Bihi Wa Yaghfiru Mā Dūna Dhālika Liman Yashā'u ۚ Wa Man Yushrik Billāhi Faqadi Aftará 'Ithmāan `Ažīmāan

004048.Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunundışında kalan (günah) ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’aşirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Yuzakkūna 'Anfusahum ۚ Bali Allāhu Yuzakkī Man Yashā'u Wa Lā Yužlamūna Fatīlāan

004049.Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğinitemize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ۚ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Anžur Kayfa Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba ۖ Wa Kafá Bihi~ 'Ithmāan Mubīnāan

004050.Bak Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak buyeter.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yu'uminūna Bil-Jibti Wa Aţ-Ţāghūti Wa Yaqūlūna Lilladhīna Kafarū Hā'uulā' 'Ahdá Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Sabīlāan

004051.Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar“cibt”e ve “tâğut”ainanıyorlar. İnkar edenler için de, “Bunlar, imanedenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna La`anahumu Allāhu ۖ Wa Man Yal`ani Allāhu Falan Tajida Lahu Naşīrāan

004052.Onlar, Allah’ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse, artık onaasla bir yardımcı bulamazsın.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
'Am Lahum Naşībun Mina Al-Mulki Fa'idhāan Lā Yu'utūna An-Nāsa Naqīrāan

004053.Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara birzerre bile vermezler.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Am Yaĥsudūna An-Nāsa `Alá Mā 'Ātāhumu Allāhu Min Fađlihi ۖ Faqad 'Ātaynā 'Āla 'Ibhīma Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'Ātaynāhum Mulkāan `Ažīmāan

004054.Yoksa, insanları; Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şeydolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap vehikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik.19

‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ۖ‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Faminhum Man 'Āmana Bihi Wa Minhum Man Şadda `Anhu ۚ Wa Kafá Bijahannama Sa`īrāan

004055.Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. (O imanetmeyenlere) çılgın ateş olarak cehennem yeter.

‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyātinā Sawfa Nuşlīhiman Kullamā Nađijat Julūduhum Baddalnāhum Julūdāan Ghayrahā Liyadhūqū Al-`Adhāba ۗ 'Inna Allāha Kāna `Azīzāan Ĥakīmāan

004056.Şüphesiz âyetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıpdöküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz.Şüphesiz, Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ۗ ‍ ‍‍‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sanudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Lahum Fīhā 'Azwājun Muţahharatun ۖ Wa Nudkhiluhum Žillā Žalīlāan

004057.İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan,içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemizeşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌
'Inna Allāha Ya'murukum 'An Tu'uaddū Al-'Amānāti 'Ilá 'Ahlihā Wa 'Idhā Ĥakamtum Bayna An-Nāsi 'An Taĥkumū Bil-`Adli ۚ 'Inna Allāha Ni`immā Ya`ižukum Bihi~ ۗ 'Inna Allāha Kāna Samī`āan Başīrāan

004058.Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasındahükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah,bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir,hakkıyla görendir.

‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Allaha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa 'Ūlī Al-'Amri Minkum ۖ Fa'in Tanāza`tumShay'in Faruddūhu 'Ilá Allāhi Wa Ar-Rasūli 'In Kuntum Tu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۚ Dhālika Khayrun Wa 'Aĥsanu Ta'wīlāan

004059.Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizdenolan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığadüştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onuAllah ve Resûlüne arz edin.2Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da dahagüzeldir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‌‌ ‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Yaz`umūna 'Annahum 'Āmanū Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika Yurīdūna 'An Yataĥākamū 'Ilá Aţ-Ţāghūti Wa Qad 'Umirū 'An Yakfurū Bihi Wa Yurīdu Ash-Shayţānu 'An Yuđillahum Đalālāan Ba`īdāan

004060.(Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilene inandıklarınıiddia edenleri görmüyor musun? Tâğût’u tanımamaları kendilerine emrolunduğuhalde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin birsapıklığa düşürmek istiyor.21

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌
Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālaw 'Ilá Mā 'Anzala Allāhu Wa 'Ilá Ar-Rasūli Ra'ayta Al-Munāfiqīna Yaşuddūna `Anka Şudūdāan

004061.Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin”dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌‌
Fakayfa 'Idhā 'Aşābat/hum Muşībatun Bimā Qaddamat 'Aydīhim Thumma Jā'ūka Yaĥlifūna Billāhi~ 'In 'Aradnā 'Illā 'Iĥsānāan Wa Tawfīqāan

004062.Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da “Biziyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik” diye Allah’ayemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur?

‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ya`lamu Allāhu Mā Fī Qulūbihim Fa'a`riđ `Anhum Wa `Ižhum Wa Qul Lahum Fī 'Anfusihim Qawlāan Balīghāan

004063.Onlar, Allah’ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlaraaldırma. Onlara öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında etkili ve güzel sözsöyle.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Rasūlin 'Illā Liyuţā`a Bi'idhni Allāhi ۚ Wa Law 'Annahum 'Idh Žalamū 'Anfusahum Jā'ūka Fāstaghfarū Allaha Wa Astaghfara Lahumu Ar-Rasūlu Lawajadū Allaha Tawwābāan Raĥīmāan

004064.Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat edilmek üzeregönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler deAllah’tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlarabağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve çokmerhametli bulacaklardı.

‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍
Falā Wa Rabbika Lā Yu'uminūna Ĥattá Yuĥakkimūka Fīmā Shajara Baynahum Thumma Lā Yajidū Fī 'Anfusihim Ĥarajāan Mimmā Qađayta Wa Yusallimū Taslīmāan

004065.Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerdeseni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntıduymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Law 'Annā Katabnā `Alayhim 'Ani Aqtulū 'Anfusakum 'Aw Akhrujū Min Diyārikum Mā Fa`alūhu 'Illā Qalīlun Minhum ۖ Wa Law 'Annahum Fa`alū Mā Yū`ažūna Bihi Lakāna Khayan Lahum Wa 'Ashadda Tathbītāan

004066.Eğer biz onlara, “Hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın” diye yazmışolsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilenöğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı, hem de (imanlarını)daha çok pekiştirici olurdu.

‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌
Wa 'Idhāan La'ātaynāhum Min Ladunnā 'Ajan `Ažīmāan

004067.O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik.

‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Lahadaynāhum Şirāţāan Mustaqīmāan

004068.Onları elbette doğru yola iletirdik.

‌ ‍‍‍
Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Ar-Rasūla Fa'ūlā'ika Ma`a Al-Ladhīna 'An`ama Allāhu `Alayhim Mina An-Nabīyīna Wa Aş-Şiddīqīna Wa Ash-Shuhadā'i Wa Aş-Şāliĥīna ۚ Wa Ĥasuna 'Ūlā'ika Raqāan

004069.Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ınkendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyikimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.

‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Dhālika Al-Fađlu Mina Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi `Alīmāan

004070.Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.

‍‍ۚ ‌‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Khudhū Ĥidhrakumnfirū Thubātin 'Aw Anfirū Jamī`āan

004071.Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birliklerhalinde, yahut topluca savaşa gidin.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌
Wa 'Inna Minkum Laman Layubaţţi'anna Fa'in 'Aşābatkum Muşībatun Qāla Qad 'An`ama Allāhu `Alayya 'Idh Lam 'Akun Ma`ahum Shahīdāan

004072.Şüphesiz, aranızda öyle kimseler var ki, (onların her biri savaşa gitmekonusunda) hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse,“Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım” der.

‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍‌
Wa La'in 'Aşābakum Fađlun Mina Allāhi Layaqūlanna Ka'an Lam Takun Baynakum Wa Baynahu Mawaddatun Yā Laytanī Kuntu Ma`ahum Fa'afūza Fawzāan `Ažīmāan

004073.Eğer Allah’tan size bir lütuf (zafer) erişse, bu sefer de; sizinlekendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: “Keşke ben deonlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya (ganimete) ulaşsaydım.”

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Falyuqātil Fī Sabīli Allāhi Al-Ladhīna Yashrūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Bil-'Ākhirati ۚ Wa Man Yuqātil Fī Sabīli Allāhi Fayuqtal 'Aw Yaghlib Fasawfa Nu'utīhi 'Ajan `Ažīmāan

004074.O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allahyolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galipgelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Lakum Lā Tuqātilūna Fī Sabīli Allāhi Wa Al-Mustađ`afīna Mina Ar-Rijāli Wa An-Nisā' Wa Al-Wildāni Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā 'Akhrijnā Min Hadhihi Al-Qaryati Až-Žālimi 'Ahluhā Wa Aj`al Lanā Min Ladunka Walīyāan Wa Aj`al Lanā Min Ladunka Naşīrāan

004075.Size ne oluyor da, Allah yolunda ve, “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zâlim olan şumemleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver”diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrundasavaşa çıkmıyorsunuz?

‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍ ‌ ‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍ ‌ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna 'Āmanū Yuqātilūna Fī Sabīli Allāhi Wa ۖ Al-Ladhīna Kafarū Yuqātilūna Fī Sabīli Aţ-Ţāghūti Faqātilū 'Awliyā'a Ash-Shayţāni ۖ 'Inna Kayda Ash-Shayţāni Kāna Đa`īfāan

004076.İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğûtyolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın.Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Qīla Lahum Kuffū 'Aydiyakum Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Falammā Kutiba `Alayhimu Al-Qitālu 'Idhā Farīqun Minhum Yakhshawna An-Nāsa Kakhashyati Allāhi 'Aw 'Ashadda Khashyatan ۚ Wa Qālū Rabbanā Lima Katabta `Alaynā Al-Qitāla Lawlā 'Akhkhartanā 'Ilá 'Ajalin Qarībin ۗ Qul Matā`u Ad-DunQalīlun Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Limani Attaqá Wa Lā Tužlamūna Fatīlāan

004077.Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın,zekâtı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemeniçlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çokkorkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamanakadar erteleseydin ya!” derler. De ki: “Dünya geçimliği azdır. Ahiret,Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadarhaksızlık edilmez.”

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ۗ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Aynamā Takūnū Yudrikkumu Al-Mawtu Wa Law Kuntum Fī Burūjin Mushayyadatin ۗ Wa 'In Tuşibhum Ĥasanatun Yaqūlū Hadhihi Min `Indi Allāhi ۖ Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Yaqūlū Hadhihi Min `Indika ۚ Qul Kullun Min `Indi Allāhi ۖ Famāli Hā'uulā' Al-Qawmi Lā Yakādūna Yafqahūna Ĥadīthāan

004078.Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içindebulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, “Bu,Allah’tandır” derler. Onlara bir kötülük gelirse, “Bu, senin yüzündendir”derler. (Ey Muhammed!) De ki: “Hepsi Allah’tandır.” Bu topluma ne oluyorki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!

‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ۗ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Mā 'Aşābaka Min Ĥasanatin Famina Allāhi ۖ Wa Mā 'Aşābaka Min Sayyi'atin Famin Nafsika ۚ Wa 'Arsalnāka Lilnnāsi Rasūlāan ۚ Wa Kafá Billāhi Shahīdāan

004079.Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirsekendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarakgönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

‌ ‌‍‍ ‍‌ۖ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Man Yuţi`i Ar-Rasūla Faqad 'Aţā`a Allāha ۖ Wa Man Tawallá Famā 'Arsalnāka `Alayhim Ĥafīžāan

004080.Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsinki) biz seni onlara bekçi göndermedik.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Wa Yaqūlūna Ţā`atun Fa'idhā Barazū Min `Indika Bayyata Ţā'ifatun Minhum Ghayra Al-Ladhī Taqūlu Wa ۖ Allāhu Yaktubu Mā Yubayyitūna ۖ Fa'a`riđ `Anhum Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan

004081.Sana “baş üstüne” derler. Fakat senin yanından çıktıklarında,içlerinden bir takımı, geceleyin; (senin gündüz) söylediklerinin aksinikurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlaraaldırma. Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.23

‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
'Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'āna ۚ Wa Law Kāna Min `Indi Ghayri Allāhi Lawajadū Fīhi Akhtilāfāan Kathīrāan

004082.Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tanbaşkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişkibulurlardı.

‍‍‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍
Wa 'Idhā Jā'ahum 'Amrun Mina Al-'Amni 'Awi Al-Khawfi 'Adhā`ū Bihi ۖ Wa Law Raddūhu 'Ilá Ar-Rasūli Wa 'Ilá 'Ūlī Al-'Amri Minhum La`alimahu Al-Ladhīna Yastanbiţūnahu Minhum ۗ Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Lāttaba`tumu Ash-Shayţāna 'Illā Qalīlāan

004083.Kendilerine güvenlik (barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir habergeldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibikimselere götürselerdi, elbette bunlardan, onu değerlendirip sonuç (hüküm)çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah’ın sizelütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytanauyardınız.

‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌
Faqātil Fī Sabīli Allāhi Lā Tukallafu 'Illā Nafsaka ۚ Wa Ĥarriđi Al-Mu'uminīna ۖ `Asá Allāhu 'An Yakuffa Ba'sa Al-Ladhīna Kafarū Wa ۚ Allāhu 'Ashaddu Ba'sāan Wa 'Ashaddu Tankīlāan

004084.(Ey Muhammed!) Artık Allah yolunda savaş! Sen ancak kendindensorumlusun! Mü’minleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkaredenlerin gücünü kırar. Allah’ın gücü daha üstündür, cezası dahaşiddetlidir.

‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍ۖ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Man Yashfa` Shafā`atan Ĥasanatan Yakun Lahu Naşībun Minhā ۖ Wa Man Yashfa` Shafā`atan Sayyi'atan Yakun Lahu Kiflun Minhā ۗ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Muqītāan

004085.Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir payvardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse ona da o kötülükten bir payvardır. Allah’ın her şeye gücü yeter.

‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Ĥuyyītum Bitaĥīyatin Faĥayyū Bi'aĥsana Minhā 'Aw Ruddūhā ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Ĥasībāan

004086.Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamlakarşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍ۗ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۚ Layajma`annakum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi ۗ Wa Man 'Aşdaqu Mina Allāhi Ĥadīthāan

004087.Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet günündemutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözüAllah’ınkinden daha doğru olan?

‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ۗ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Famā Lakum Al-Munāfiqīna Fi'atayni Wa Allāhu 'Arkasahum Bimā Kasabū ۚ 'Aturīdūna 'An Tahdū Man 'Ađalla Allāhu ۖ Wa Man Yuđlili Allāhu Falan Tajida Lahu Sabīlāan

004088.Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allahonları yaptıkları işlerden dolayı başaşağı ederek eski konumlarına (küfre)döndürmüştür. Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allahkimi saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍ۖ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍
Waddū Law Takfurūna Kamā Kafarū Fatakūnūna Sawā'an ۖ Falā Tattakhidhū Minhum 'Awliyā'a Ĥattá Yuhājirū Fī Sabīli Allāhi ۚ Fa'in Tawallaw Fakhudhūhumqtulūhum Ĥaythu Wajadtumūhum ۖ Wa Lā Tattakhidhū Minhum Walīyāan Wa Lā Naşīrāan

004089.Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız daberaber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadariçlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayınve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de biryardımcı.

‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌‌‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
'Illā Al-Ladhīna Yaşilūna 'Ilá Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun 'Aw Jā'ūkum Ĥaşirat Şudūruhum 'An Yuqātilūkum 'Aw Yuqātilū Qawmahum ۚ Wa Law Shā'a Allāhu Lasallaţahum `Alaykum Falaqātalūkum ۚ Fa'ini A`tazalūkum Falam Yuqātilūkum Wa 'Alqaw 'Ilaykumu As-Salama Famā Ja`ala Allāhu Lakum `Alayhim Sabīlāan

004090.Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar,yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp(tarafsız olarak) size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi, onları sizemusallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur,sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse; Allah, onlara saldırmakiçin size bir yol (yetki) vermemiştir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌
Satajidūna 'Ākharīna Yurīdūna 'An Ya'manūkum Wa Ya'manū Qawmahum Kulla Mā Ruddū 'Ilá Al-Fitnati 'Urkisū Fīhā ۚ Fa'in Lam Ya`tazilūkum Wa Yulqū 'Ilaykumu As-Salama Wa Yakuffū 'Aydiyahum Fakhudhūhumqtulūhum Ĥaythu Thaqiftumūhum ۚ Wa 'Ūla'ikum Ja`alnā Lakum `Alayhim Sulţānāan Mubīnāan

004091.Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak, hem dekavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre herdöndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar,sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse,onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşısize apaçık bir yetki verdik.

‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Mā Kāna Limu'uminin 'An Yaqtula Mu'umināan 'Illā Khaţa'an ۚ Wa Man Qatala Mu'umināan Khaţa'an Fataĥrīru Raqabatin Mu'uminatin Wa Diyatun Musallamatun 'Ilá 'Ahlihi~ 'Illā 'An Yaşşaddaqū ۚ Fa'in Kāna Min Qawmin `Adūwin Lakum Wa Huwa Mu'uminun Fataĥrīru Raqabatin Mu'uminatin ۖ Wa 'In Kāna Min Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun Fadiyatun Musallamatun 'Ilá 'Ahlihi Wa Taĥrīru Raqabatin Mu'uminatin ۖ Faman Lam Yajid Faşiyāmu Shahrayni Mutatābi`ayni Tawbatan Mina Allāhi ۗ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan

004092.Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olmasıbaşka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü’min köleyi azad etmesi vebağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü’minolur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir köle azad etmekgerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan iseailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlaraimkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruçtutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍ۚ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ۖ ‌‌‌‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Wa Man Yaqtul Mu'umināan Muta`ammidāan Fajazā'uuhu Jahannamu Khālidāan Fīhā Wa Ghađiba Allāhu `Alayhi Wa La`anahu Wa 'A`adda Lahu `Adhābāan `Ažīmāan

004093.Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağıcehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük birazap hazırlamıştır.

‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Đarabtum Fī Sabīli Allāhi Fatabayyanū Wa Lā Taqūlū Liman 'Alqá 'Ilaykumu As-Salāma Lasta Mu'umināan Tabtaghūna `Arađa Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Fa`inda Allāhi Maghānimu Kathīratun ۚ Kadhālika Kuntum Min Qablu Famanna Allāhu `Alaykum Fatabayyanū ۚ 'Inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan

004094.Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekliaraştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçicimenfaatine (ganimete) göz dikerek, “Sen mü’min değilsin” demeyin. Allahkatında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allahsize lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. ÇünküAllah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‍ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Lā Yastawī Al-Qā`idūna Mina Al-Mu'uminīna Ghayru 'Ūlī Ađ-Đarari Wa Al-Mujāhidūna Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim ۚ Fađđala Allāhu Al-Mujāhidīna Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim `Alá Al-Qā`idīna Darajatan ۚ Wa Kullāan Wa`ada Allāhu Al-Ĥusná ۚ Wa Fađđala Allāhu Al-Mujāhidīna `Alá Al-Qā`idīna 'Ajan `Ažīmāan

004095,96.Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla, Allahyolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla,canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalanlardan üstünkılmıştır.Gerçi Allah (mü’minlerin) hepsine de en güzel olanı (cenneti)vadetmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile, kendi katından dereceler,bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çokbağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Darajātin Minhu Wa Maghfiratan Wa Raĥmatan ۚ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

004096.

‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
'Inna Al-Ladhīna Tawaffāhumu Al-Malā'ikatu Žālimī 'Anfusihim Qālū Fīma Kuntum ۖ Qālū Kunnā Mustađ`afīna Fī Al-'Arđi ۚ Qālū 'Alam Takun 'Arđu Allāhi Wāsi`atan Fatuhājirū Fīhā ۚ Fa'ūlā'ika Ma'wāhum Jahannamu ۖ Wa Sā'at Maşīrāan

004097.Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimselervar ya; melekler onlara şöyle derler: “Ne durumdaydınız? (Niçin hicretetmediniz?)” Onlar da, “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik”derler. Melekler, “Allah’ın arzı geniş değil miydi, orada hicretetseydiniz ya!” derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O nekötü varış yeridir.24

‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Illā Al-Mustađ`afīna Mina Ar-Rijāli Wa An-Nisā' Wa Al-Wildāni Lā Yastaţī`ūna Ĥīlatan Wa Lā Yahtadūna Sabīlāan

004098.Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeyeyol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌
Fa'ūlā'ika `Asá Allāhu 'An Ya`fuwa `Anhum ۚ Wa Kāna Allāhu `Afūwāan Ghafūan

004099.Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çokbağışlayıcıdır.

‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌
Wa Man Yuhājir Fī Sabīli Allāhi Yajid Al-'Arđi Mughamāan Kathīrāan Wa Sa`atan ۚ Wa Man Yakhruj Min Baytihi Muhājirāan 'Ilá Allāhi Wa Rasūlihi Thumma Yudrik/hu Al-Mawtu Faqad Waqa`a 'Ajruhu `Alá Allāhi ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

004100.Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur,genişlik de. Kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evindençıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah’adüşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌‍‌‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Wa 'Idhā Đarabtum Al-'Arđi Falaysa `Alaykum Junāĥun 'An Taqşurū Mina Aş-Şalāati 'In Khiftum 'An Yaftinakumu Al-Ladhīna Kafarū ۚ 'Inna Al-Kāfirīna Kānū Lakum `Adūwāan Mubīnāan

004101.Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasındankorkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesizkâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.26

‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‌ ‌‌
Wa 'Idhā Kunta Fīhim Fa'aqamta Lahumu Aş-Şalāata Faltaqum Ţā'ifatun Minhum Ma`aka Wa Līa'khudhū 'Asliĥatahum Fa'idhā Sajadū Falyakūnū Min Warā'ikum Wa Lta'ti Ţā'ifatun 'Ukhrá Lam Yuşallū Falyuşallū Ma`aka Wa Līa'khudhū Ĥidhrahum Wa 'Asliĥatahum ۗ Wadda Al-Ladhīna Kafarū Law Taghfulūna `An 'Asliĥatikum Wa 'Amti`atikum Fayamīlūna `Alaykum Maylatan Wāĥidatan ۚ Wa Lā Junāĥa `Alaykum 'In Kāna Bikum 'Adhan Min Maţarin 'Aw Kuntum Marđá 'An Tađa`ū 'Asliĥatakum ۖ Wa Khudhū Ĥidhrakum ۗ 'Inna Allāha 'A`adda Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan

004102.(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlaranamaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun.Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekatkıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamışolan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar,silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdanve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdanzahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size birbeis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allahinkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.27

‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‌‌ ‌‍ ۗ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Fa'idhā Qađaytumu Aş-Şalāata Fādhkurū Allaha Qiyāmāan Wa Qu`ūdāan Wa `Alá Junūbikum ۚ Fa'idhā Aţma'nantum Fa'aqīmū Aş-Şalāata ۚ 'Inna Aş-Şalāata Kānat `Alá Al-Mu'uminīna Kitābāan Mawqūtāan

004103.Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanyatarak hep Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın.Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍
Wa Lā Tahinū Fī Abtighā'i Al-Qawmi ۖ 'In Takūnū Ta'lamūna Fa'innahum Ya'lamūna Kamā Ta'lamūna ۖ Wa Tarjūna Mina Allāhi Mā Lā Yarjūna ۗ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan

004104.Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acıduyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar.Üstelik siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz.Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌
'Innā 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Litaĥkuma Bayna An-Nāsi Bimā 'Arāka Allāhu ۚ Wa Lā Takun Lilkhā'inīna Khaşīmāan

004105.(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki,insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakınhainlerin savunucusu olma.

‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa Astaghfiri Allāha ۖ 'Inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan

004106.Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhametedendir.

‌‍‍‍‍‌ ۖ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Wa Lā Tujādil `Ani Al-Ladhīna Yakhtānūna 'Anfusahum ۚ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Man Kāna Khawwānāan 'Athīmāan

004107.Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini,hiçbir günâhkarı sevmez.

‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍ ‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌
Yastakhfūna Mina An-Nāsi Wa Lā Yastakhfūna Mina Allāhi Wa Huwa Ma`ahum 'Idh Yubayyitūna Mā Lā Yarđá Mina Al-Qawli ۚ Wa Kāna Allāhu Bimā Ya`malūna Muĥīţāan

004108.Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah’tan gizlenmezler.Halbuki Allah, geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarlaberaberdir. Allah onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Hā'antum Hā'uulā' Jādaltum `Anhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Faman Yujādilu Allāha `Anhum Yawma Al-Qiyāmati 'Am Man Yakūnu `Alayhim Wa Kīlāan

004109.İşte siz öyle kimselersiniz (ki, diyelim) dünya hayatında onlarısavundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah’a karşı kim savunacak, yahut kimonlara vekil olacak?

‍‍‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Wa Man Ya`mal Sū'āan 'Aw Yažlim Nafsahu Thumma Yastaghfiri Allāha Yajidi Allāha Ghafūan Raĥīmāan

004110.Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tanbağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.

‍‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‌‌ ‌‍
Wa Man Yaksib 'Ithmāan Fa'innamā Yaksibuhu `Alá Nafsihi ۚ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan

004111.Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah,her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‍‌ ‌‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Wa Man Yaksib Khaţī'atan 'Aw 'Ithmāan Thumma Yarmi Bihi Barī'āan Faqadi Aĥtamala Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan

004112.Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzunüzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alayka Wa Raĥmatuhu Lahammat Ţā'ifatun Minhum 'An Yuđillūka Wa Mā Yuđillūna 'Illā 'Anfusahum ۖ Wa Mā Yađurrūnaka Min Shay'in ۚ Wa 'Anzala Allāhu `Alayka Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa `Allamaka Mā Lam Takun Ta`lamu ۚ Wa Kāna Fađlu Allāhi `Alayka `Ažīmāan

004113.(Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı,onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancakkendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı(Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir.Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ۚ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Khayra Fī Kathīrin Min Najwāhum 'Illā Man 'Amara Bişadaqatin 'Aw Ma`rūfin 'Aw 'Işlāĥin Bayna An-Nāsi ۚ Wa Man Yaf`al Dhālika Abtighā'a Marđāati Allāhi Fasawfa Nu'utīhi 'Ajan `Ažīmāan

004114.Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyiemredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayıryoktur. Kim bunları sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyükbir mükâfât vereceğiz.

‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Man Yushāqiqi Ar-Rasūla Min Ba`di Mā Tabayyana Lahu Al-Hudá Wa Yattabi` Ghayra Sabīli Al-Mu'uminīna Nuwallihi Mā Tawallá Wa Nuşlihi Jahannama ۖ Wa Sā'at Maşīrāan

004115.Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygamberekarşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yoldabırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.

‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Allāha Lā Yaghfiru 'An Yushraka Bihi Wa Yaghfiru Mā Dūna Dhālika Liman Yashā'u ۚ Wa Man Yushrik Billāhi Faqad Đalla Đalālāan Ba`īdāan

004116.Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakigünahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz,derin bir sapıklığa düşmüştür.

‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌‍ ‍‍‍‌ ‌
'In Yad`ūna Min Dūnihi~ 'Illā 'Ināthāan Wa 'In Yad`ūna 'Illā Shayţānāan Marīdāan

004117.Onlar, Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar.2Halbuki (aslında)azgın bir şeytana tapmaktadırlar.

‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
La`anahu Allāhu ۘ Wa Qāla La'attakhidhanna Min `Ibādika Naşībāan Mafrūđāan

004118.Allah o şeytana lânet etti ve o da, “Andolsun ki senin kullarındanelbette belirli bir pay alacağım” dedi.

ۘ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Wa La'uđillannahum Wa La'umanniyannahum Wa La'āmurannahum Falayubattikunna 'Ādhāna Al-'An`ām Wa La'āmurannahum Falayughayyirunna Khalqa Allāhi ۚ Wa Man Yattakhidhi Ash-Shayţāna Walīyāan Min Dūni Allāhi Faqad Khasira Khusnāan Mubīnāan

004119.“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım veonlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarınıyaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığınıdeğiştirecekler.”2Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesizo, apaçık bir hüsrana düşmüştür.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Ya`iduhum Wa Yumannīhim ۖ Wa Mā Ya`iduhumu Ash-Shayţānu 'Illā Ghurūan

004120.Şeytan onlara (birçok) va’dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler.Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.

‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
'Ūlā'ika Ma'wāhum Jahannamu Wa Lā Yajidūna `Anhā Maĥīşāan

004121.İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar.

‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sanudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Wa`da Allāhi Ĥaqqāan ۚ Wa Man 'Aşdaqu Mina Allāhi Qīlāan

004122.İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak kalacakları, içlerindenırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir va’dde bulunmuştur. Kimdirsözü Allah’ınkinden daha doğru olan?

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍ۚ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Laysa Bi'amānīyikum Wa Lā 'Amānīyi 'Ahli Al-Kitābi ۗ Man Ya`mal Sū'āan Yujza Bihi Wa Lā Yajid Lahu Min Dūni Allāhi Walīyāan Wa Lā Naşīrāan

004123.İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir.Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine Allah’tan başkane bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.

‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ۗ ‍‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Man Ya`mal Mina Aş-Şāliĥāti Min Dhakarin 'Aw 'Unthá Wa Huwa Mu'uminun Fa'ūlā'ika Yadkhulūna Al-Jannata Wa Lā Yužlamūna Naqīrāan

004124.Mü’min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işteonlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.

‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Man 'Aĥsanu Dīnāan Mimman 'Aslama Wajhahu Lillāh Wa Huwa Muĥsinun Wa Attaba`a Millata 'Ibhīma Ĥanīfāan Wa Attakhadha ۗ Allāhu 'Ibhīma Khalīlāan

004125.Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakkayönelen İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allahİbrahim’i dost edindi.

‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ۗ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu Bikulli Shay'in Muĥīţāan

004126.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, her şeyikuşatıcıdır.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‍‍
Wa Yastaftūnaka Fī An-Nisā' ۖ Quli Allāhu Yuftīkum Fīhinna Wa Mā Yutlá `Alaykum Al-Kitābi Fī Yatāmá An-Nisā' Al-Lātī Lā Tu'utūnahunna Mā Kutiba Lahunna Wa Targhabūna 'An Tankiĥūhunna Wa Al-Mustađ`afīna Mina Al-Wildāni Wa 'An Taqūmū Lilyatāmá Bil-Qisţi ۚ Wa Mā Taf`alū Min Khayrin Fa'inna Allāha Kāna Bihi `Alīmāan

004127.Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: “Onlar hakkında sizefetvayı Allah veriyor.” Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz kılınan(miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallıçocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetlerde bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.

‍‍‍‍‌‌ ۖ ‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍
Wa 'Ini Amra'atun Khāfat Min Ba`lihā Nushūzāan 'Aw 'I`đāan Falā Junāĥa `Alayhimā 'An Yuşliĥā Baynahumā Şulĥāan Wa ۚ Aş-Şulĥu Khayrun ۗ Wa 'Uĥđirati Al-'Anfusu Ash-Shuĥĥa ۚ Wa 'In Tuĥsinū Wa Tattaqū Fa'inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan

004128.Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesindenendişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur.Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır(elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmektensakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ۗ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Lan Tastaţī`ū 'An Ta`dilū Bayna An-Nisā' Wa Law Ĥaraştum ۖ Falā Tamīlū Kulla Al-Mayli Fatadharūhā Kālmu`allaqati ۚ Wa 'In Tuşliĥū Wa Tattaqū Fa'inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan

004129.Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerinegetiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hemvar, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir veAllah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı veçok merhamet edicidir.

‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ۖ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Wa 'In Yatafarraqā Yughni Allāhu Kullā Min Sa`atihi ۚ Wa Kāna Allāhu Wāsi`āan Ĥakīmāan

004130.Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birinizengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah lütfu geniş olandır. Ohüküm ve hikmet sahibidir.

‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa Laqad Waşşaynā Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Min Qablikum Wa 'Īyākum 'Ani Attaqū Allaha ۚ Wa 'In Takfurū Fa'inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu Ghanīyāan Ĥamīdāan

004131.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Sizden öncekendilerine kitap verilenlere de, size de “Allah’a karşı gelmektensakının” diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, (bilin ki) göklerdekiher şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan

004132.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allahyeter.

‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
'In Yasha' Yudh/hibkum 'Ayyuhā An-Nāsu Wa Ya'ti Bi'ākharīna ۚ Wa Kāna Allāhu `Alá Dhālika Qadīrāan

004133.Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allahbuna hakkıyla gücü yetendir.

‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍
Man Kāna Yurīdu Thawāba Ad-Dunyā Fa`inda Allāhi Thawābu Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۚ Wa Kāna Allāhu Samī`āan Başīrāan

004134.Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da,ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıylagörendir.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kūnū Qawwāmīna Bil-Qisţi Shuhadā'a Lillāh Wa Law `Alá 'Anfusikum 'Awi Al-Wālidayni Wa Al-'Aqrabīna ۚ 'In Yakun Ghanīyāan 'Aw Faqīrāan Fa-Allāhu 'Awlá Bihimā ۖ Falā Tattabi`ū Al-Hawá 'An Ta`dilū ۚ Wa 'In Talwū 'Aw Tu`riđū Fa'inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan

004135.Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsaAllah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.(Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın).Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle iseadaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği)çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allahyaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ۖ‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Āminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa Al-Kitābi Al-Ladhī Nazzala `Alá Rasūlihi Wa Al-Kitābi Al-Ladhī 'Anzala Min Qablu ۚ Wa Man Yakfur Billāhi Wa Malā'ikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulihi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Faqad Đalla Đalālāan Ba`īdāan

004136.Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitabave daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini,kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin birsapıklığa düşmüş olur.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Thumma Kafarū Thumma 'Āmanū Thumma Kafarū Thumma Azdādū Kufan Lam Yakuni Allāhu Liyaghfira Lahum Wa Lā Liyahdiyahum Sabīlāan

004137.İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra dainkarlarında ileri gidenler var ya; Allah onları bağışlayacak da değildir,doğru yola iletecek de değildir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌‌‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Bashshiri Al-Munāfiqīna Bi'anna Lahum `Adhābāan 'Alīmāan

004138.Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Al-Ladhīna Yattakhidhūna Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna ۚ 'Ayabtaghūna `Indahumu Al-`Izzata Fa'inna Al-`Izzata Lillāh Jamī`āan

004139.Onlar, mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onlarınyanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’aaittir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Qad Nazzala `Alaykum Al-Kitābi 'An 'Idhā Sami`tum 'Āyāti Allāhi Yukfaru Bihā Wa Yustahza'u Bihā Falā Taq`udū Ma`ahum Ĥattá Yakhūđū Fī Ĥadīthin Ghayrihi~ ۚ 'Innakum 'Idhāan Mithluhum ۗ 'Inna Allāha Jāmi`u Al-Munāfiqīna Wa Al-Kāfirīna Fī Jahannama Jamī`āan

004140.Oysa Allah size Kitapta (Kur’an’da) “Allah’ın âyetlerinin inkaredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir sözegeçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibiolursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların vekâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌‌‌ۗ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Al-Ladhīna Yatarabbaşūna Bikum Fa'in Kāna Lakum Fatĥun Mina Allāhi Qālū 'Alam Nakun Ma`akum Wa 'In Kāna Lilkāfirīna Naşībun Qālū 'Alam Nastaĥwidh `Alaykum Wa Namna`kum Mina Al-Mu'uminīna ۚ Fa-Allāhu Yaĥkumu Baynakum Yawma Al-Qiyāmati ۗ Wa Lan Yaj`ala Allāhu Lilkāfirīna `Alá Al-Mu'uminīna Sabīlāan

004141.Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih(zafer) nasip olursa, “Biz sizinle beraber değil miydik?” derler. Şayetkâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, “Size üstünlük sağlayıp sizi mü’minlerdenkorumadık mı?” derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah,mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Inna Al-Munāfiqīna Yukhādi`ūna Allāha Wa Huwa Khādi`uhum Wa 'Idhā Qāmū 'Ilá Aş-Şalāati Qāmū Kusālá Yurā'ūna An-Nāsa Wa Lā Yadhkurūna Allāha 'Illā Qalīlāan

004142.Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların buçabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembeltembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌
Mudhabdhabīna Bayna Dhālika Lā 'Ilá Hā'uulā' Wa Lā 'Ilá Hā'uulā' ۚ Wa Man Yuđlili Allāhu Falan Tajida Lahu Sabīlāan

004143.Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara(mü’minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. Allah kimi saptırırsaona asla bir çıkar yol bulamazsın.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna ۚ 'Aturīdūna 'An Taj`alū Lillāh `Alaykum Sulţānāan Mubīnāan

004144.Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendialeyhinize Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍
'Inna Al-Munāfiqīna Fī Ad-Darki Al-'Asfali Mina An-Nāri Wa Lan Tajida Lahum Naşīrāan

004145.Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar.Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
'Illā Al-Ladhīna Tābū Wa 'Aşlaĥū Wa A`taşamū Billāhi Wa 'Akhlaşū Dīnahum Lillāh Fa'ūlā'ika Ma`a Al-Mu'uminīna ۖ Wa Sawfa Yu'uti Allāhu Al-Mu'uminīna 'Ajan `Ažīmāan

004146.Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah’ın kitabınasarılanlar ve dinlerini Allah’a has kılanlar müstesnadır. Bunlarmü’minlerle beraberdirler. Allah mü’minlere büyük bir mükafat verecektir.

‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Mā Yaf`alu Allāhu Bi`adhābikum 'In Shakartum Wa 'Āmantum ۚ Wa Kāna Allāhu Shākirāan `Alīmāan

004147.Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allahşükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.

‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‍‌‌
Lā Yuĥibbu Allāhu Al-Jahra Bis-Sū'i Mina Al-Qawli 'Illā Man Žulima ۚ Wa Kāna Allāhu Samī`āan `Alīmāan

004148.Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasınısevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌
'In TubKhayan 'Aw Tukhfūhu 'Aw Ta`fū `An Sū'in Fa'inna Allāha Kāna `Afūwāan Qadīrāan

004149.Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz(bilin ki), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

‍‍‍‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yakfurūna Billāhi Wa Rusulihi Wa Yurīdūna 'An Yufarriqū Bayna Allāhi Wa Rusulihi Wa Yaqūlūna Nu'uminu Biba`đin Wa Nakfuru Biba`đin Wa Yurīdūna 'An Yattakhidhū Bayna Dhālika Sabīlāan

004150,151.Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah’a inanıppeygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, “(Peygamberlerin)kimine inanırız, kimini inkar ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin(imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya;işte onlargerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır

‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Ūlā'ika Humu Al-Kāfirūna Ĥaqqāan ۚ Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan

004151.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi Wa Lam Yufarriqū Bayna 'Aĥadin Minhum 'Ūlā'ika Sawfa Yu'utīhim 'Ujūrahum ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan

004152.Allah’a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirinidiğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarınıverecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‍
Yas'aluka 'Ahlu Al-Kitābi 'An Tunazzila `Alayhim Kitābāan Mina As-Samā'i ۚ Faqad Sa'alū Mūsá 'Akbara Min Dhālika Faqālū 'Arinā Al-Laha Jahratan Fa'akhadhat/humu Aş-Şā`iqatu Bižulmihim ۚ Thumma Attakhadhū Al-`Ijla Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinātu Fa`afawnā `An Dhālika ۚ Wa 'Ātaynā Mūsá Sulţānāan Mubīnāan

004153.Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar.(Buna şaşma!) Mûsâ’dan, bundan daha büyüğünü istemişler ve “Allah’ı bizeaçıkça göster” demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırımçarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından (tuttular)buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Mûsâ’ya apaçık bir güçve yetki verdik.

‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Rafa`nā Fawqahumu Aţ-Ţūra Bimīthāqihim Wa Qulnā Lahum Adkhulū Al-Bāba Sujjadāan Wa Qulnā Lahumu Lā Ta`dū Fī As-Sabti Wa 'Akhadhnā Minhumthāqāan Ghalīžāan

004154.Verdikleri sağlam söz(ü yerine getirmemeleri) sebebiyle “Tûr”uüzerlerine kaldırdık ve onlara, “Tevazu ile kapıdan girin” dedik. Yineonlara, “Cumartesi (yasakları) konusunda haddi aşmayın” dedik ve onlardansağlam bir söz aldık.

‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Fabimā Naqđihimthāqahum Wa Kufrihim Bi'āyāti Allāhi Wa Qatlihimu Al-'Anbiyā'a Bighayri Ĥaqqin Wa Qawlihim Qulūbunā Ghulfun ۚ Bal Ţaba`a Allāhu `Alayhā Bikufrihim Falā Yu'uminūna 'Illā Qalīlāan

004155.Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah’ın âyetlerini inkar etmelerinden,peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve “kalplerimiz muhafazalıdır”demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalıdeğildir), tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerinimühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar.30

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌ۚ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Wa Bikufrihim Wa Qawlihim `Alá Maryama Buhtānāan `Ažīmāan

004156,157.Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve“Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerindendolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakatonlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bukonuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur.Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.

‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Qawlihim 'Innā Qatalnā Al-Masīĥa `Īsá Abna Maryama Rasūla Allāhi Wa Mā Qatalūhu Wa Mā Şalabūhu Wa Lakin Shubbiha Lahum ۚ Wa 'Inna Al-Ladhīna Akhtalafū Fīhi Lafī Shakkin Minhu ۚ Mā Lahum Bihi Min `Ilmin 'Illā Attibā`a Až-Žanni ۚ Wa Mā Qatalūhu Yaqīnāan

004157.

‍ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Bal Rafa`ahu Allāhu 'Ilayhi ۚ Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan

004158.Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür,hüküm ve hikmet sahibidir.

‌‍ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌
Wa 'In Min 'Ahli Al-Kitābi 'Illā Layu'uminanna Bihi Qabla Mawtihi ۖ Wa Yawma Al-Qiyāmati Yakūnu `Alayhim Shahīdāan

004159.Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa’ya) imanedecek olmasın. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.31

‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Fabižulmin Mina Al-Ladhīna Hādū Ĥarramnā `Alayhim Ţayyibātin 'Uĥillat Lahum Wa Bişaddihim `An Sabīli Allāhi Kathīrāan

004160,161.Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundanalıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları,insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerinehelal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.İçlerinden inkaredenlere de acı bir azap hazırladık.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍
Wa 'Akhdhihimu Ar-Ribā Wa Qad Nuhū `Anhu Wa 'Aklihim 'Amwāla An-Nāsi Bil-Bāţili ۚ Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna Minhum `Adhābāan 'Alīmāan

004161.

‌‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌
Lakini Ar-sikhūna Fī Al-`Ilmi Minhum Wa Al-Mu'uminūna Yu'uminūna Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika Wa ۚ Al-Muqīmīna Aş-Şalāata Wa ۚ Al-Mu'utūna Az-Zakāata Wa Al-Mu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri 'Ūlā'ika Sanu'utīhim 'Ajan `Ažīmāan

004162.Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sanaindirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar,zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlarabüyük bir mükâfat vereceğiz.

‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Innā 'Awĥaynā 'Ilayka Kamā 'Awĥaynā 'Ilá Nūĥin Wa An-Nabīyīna Min Ba`dihi ۚ Wa 'Awĥaynā 'Ilá 'Ibhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa `Īsá Wa 'Ayyūba Wa Yūnus Wa Hārūna Wa Sulaymāna ۚ Wa 'Ātaynā Dāwūda Zabūan

004163.Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana davahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e,Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da Zebûr vermiştik.32

‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌
Wa Rusulāan Qad Qaşaşnāhum `Alayka Min Qablu Wa Rusulāan Lam Naqşuşhum `Alayka ۚ Wa Kallama Allāhu Mūsá Taklīmāan

004164.Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik.Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. Allah Mûsa ile dedoğrudan konuştu.

‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍ ‌
Rusulāan Mubashshirīna Wa Mundhirīna Li'llā Yakūna Lilnnāsi `Alá Allāhi Ĥujjatun Ba`da Ar-Rusuli ۚ Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan

004165.Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki,peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌
Lakini Allāhu Yash/hadu Bimā 'Anzala 'Ilayka ۖ 'Anzalahu Bi`ilmihi Wa ۖ Al-Malā'ikatu Yash/hadūna ۚ Wa Kafá Billāhi Shahīdāan

004166.Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlikeder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.

‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌‍‍ ۖ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Qad Đallū Đalālāan Ba`īdāan

004167.Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin birsapıklığa düşmüşlerdir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Žalamū Lam Yakuni Allāhu Liyaghfira Lahum Wa Lā Liyahdiyahum Ţarīqāan

004168.Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya) Allah onları aslabağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
'Illā Ţarīqa Jahannama Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrāan

004169.(Allah onları) ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yolunailetir. Bu ise Allah’a çok kolaydır.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akumu Ar-Rasūlu Bil-Ĥaqqi Min Rabbikum Fa'āminū Khayan Lakum ۚ Wa 'In Takfurū Fa'inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan

004170.Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. Ohalde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki,göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir,hüküm ve hikmet sahibidir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lā Taghlū Fī Dīnikum Wa Lā Taqūlū `Alá Allāhi 'Illā Al-Ĥaqqa ۚ 'Innamā Al-Masīĥu `Īsá Abnu Maryama Rasūlu Allāhi Wa Kalimatuhu~ 'Alqāhā 'Ilá Maryama Wa Rūĥun Minhu ۖ Fa'āminū Billāhi Wa Rusulihi ۖ Wa Lā Taqūlū Thalāthatun ۚ Antahū Khayan Lakum ۚ 'Innamā Al-Lahu 'Ilahun Wāĥidun ۖ Subĥānahu~ 'An Yakūna Lahu Waladun ۘ Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan

004171.Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkısöyleyin. Meryemoğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı(emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a vepeygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin.3Kendi iyiliğiniz için bunason verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter.

‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌~ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‍‍ ‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ۚ ‍‌ۚ‍‌ ‌ ‌‌‌ۖ‍‍~ ‌‌‍‍ۘ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍ ‌
Lan Yastankifa Al-Masīĥu 'An Yakūna `Abdāan Lillāh Wa Lā Al-Malā'ikatu Al-Muqarrabūna ۚ Wa Man Yastankif `An `Ibādatihi Wa Yastakbir Fasayaĥshuruhum 'Ilayhi Jamī`āan

004172.Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan aslaçekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa,bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayuwaffīhim 'Ujūrahum Wa Yazīduhum Min Fađlihi ۖ Wa 'Ammā Al-Ladhīna Astankafū Wa Astakbarū Fayu`adhdhibuhum `Adhābāan 'Alīmāan Wa Lā Yajidūna Lahum Min Dūni Allāhi Walīyāan Wa Lā Naşīrāan

004173.İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onlarınmükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasınıverecektir. Allah’a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlaragelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlarkendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akum Burhānun Min Rabbikum Wa 'Anzalnā 'Ilaykuman Mubīnāan

004174.Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi vesize apaçık bir nur (Kur’an) indirdik.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa A`taşamū Bihi FasayudkhiluhumRaĥmatin Minhu Wa Fađlin Wa Yahdīhim 'Ilayhi Şirāţāan Mustaqīmāan

004175.Allah’a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), kendisinden birrahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yolailetecektir.

‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Yastaftūnaka Quli Allāhu Yuftīkum Al-Kalālati ۚ 'Ini Amru'uun Halaka Laysa Lahu Waladun Wa Lahu~ 'Ukhtun Falahā Nişfu Mā Taraka ۚ Wa Huwa Yarithuhā 'In Lam Yakun Lahā Waladun ۚ Fa'in Kānatā Athnatayni Falahumā Ath-Thuluthāni Mimmā Taraka ۚ Wa 'In Kānū 'Ikhwatan Rijālāan Wa Nisā'an Falildhdhakari Mithlu Ĥažži Al-'Unthayayni ۗ Yubayyinu Allāhu Lakum 'An Tađillū Wa ۗ Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun

004176.Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah size “kelâle” (babasız ve çocuksuzkimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kızkardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür veçocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler ikiiseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşlererkekli kızlı iseler o zaman, (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay)vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah her şeyihakkıyla bilendir.

ۚ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌~ ‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ۗ ‍ ‌‌‍‍ۗ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah