Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

112) Sūrat Al-'Ikhlāş

Printed format

112)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qul Huwa Allāhu 'Aĥadun 112-1 (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: அல்லாஹ் அவன் ஒருவனே. ‍ ‌ ‍ ‌
Allāhu Aş-Şamadu 112-2 அல்லாஹ் (எவரிடத்தும்) தேவையற்றவன். ‍‍
Lam Yalid Wa Lam Yūlad 112-3 அவன் (எவரையும்) பெறவுமில்லை (எவராலும்) பெறப்படவுமில்லை. ‌ ‌ ‍
Walam Yakun Lahu Kufūan 'Aĥadun 112-4 அன்றியும், அவனுக்கு நிகராக எவரும் இல்லை. ‍‌‍‍‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah