Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

111) Sūrat Al-Masad

Printed format

111)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Tabbat Yadā 'Abī Lahabin Wa Tabba 111-1 அபூலஹபின் இரண்டு கைகளும் நாசமடைக, அவனும் நாசமாகட்டும். ‌ ‌ ‌ ‌
Mā 'Aghná `Anhu Māluhu Wa Mā Kasaba 111-2 அவனுடைய பொருளும், அவன் சம்பாதித்தவையும் அவனுக்குப் பயன்படவில்லை. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌
Sayaşlá Nāan Dhāta Lahabin 111-3 விரைவில் அவன் கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பில் புகுவான். ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌
Wa Amra'atuhu Ĥammālata Al-Ĥaţabi 111-4 விறகு சுமப்பவளான அவனுடைய மனைவியோ, ‌‍‌‍‍‍‍‍
Fī Jīdihā Ĥablun Min Masadin 111-5 அவளுடைய கழுத்தில் முறுக்கேறிய ஈச்சங் கயிறுதான் (அதனால் அவளும் அழிவாள்). ‌ ‍‍‍‌ ‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah