Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

110) Sūrat An-Naşr

Printed format

110)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Jā'a Naşru Allāhi Wa Al-Fatĥu 110-1 அல்லாஹ்வுடைய உதவியும், வெற்றியும் வரும்போதும், ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌
Wa Ra'ayta An-Nāsa Yadkhulūna Fī Dīni Allāhi 'Afwājāan 110-2 மேலும், அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் மக்கள் அணியணியாகப் பிரவேசிப்பதை நீங்கள் காணும் போதும், ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Fasabbiĥ Biĥamdi Rabbika Wa Astaghfirhu ۚ 'Innahu Kāna Tawwābāan 110-3 உம்முடைய இறைவனின் புகழைக் கொண்டு (துதித்து) தஸ்பீஹு செய்வீராக, மேலும் அவனிடம் பிழை பொறுக்கத் தேடுவீராக - நிச்சயமாக அவன் "தவ்பாவை" (பாவமன்னிப்புக் கோருதலை) ஏற்றுக் கொள்பவனாக இருக்கின்றான். ‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah