Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

107) Sūrat Al-Mā`ūn

Printed format

107)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Ara'ayta Al-Ladhī Yukadhdhibu Bid-Dīni 107-1 (நபியே!) நியாயத்தீர்ப்பைப் பொய்ப்பிக்கின்றானே அவனை நீர் பார்த்தீரா? ‌‍
Fadhālika Al-Ladhī Yadu``u Al-Yatīma 107-2 பின்னர் அவன்தான் அநாதைகளை விரட்டுகிறான்.
Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 107-3 மேலும், ஏழைக்கு உணவளிப்பதின் பேரிலும் அவன் தூண்டுவதில்லை. ‌ ‍‍‍‍‍
Fawaylun Lilmuşallīna 107-4 இன்னும், (கவனமற்ற) தொழுகையாளிகளுக்குக் கேடுதான். ‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna Hum `An Şalātihim Sāhūna 107-5 அவர்கள் எத்தகையோர் என்றால் தம் தொழுகையில் பராமுகமாக(வும், அசிரத்தையாக)வும் இருப்போர். ‍‍‍‍ ‍‌
Al-Ladhīna Hum Yurā'ūna 107-6 அவர்கள் பிறருக்குக் காண்பிக்(கவே தான் தொழு)கிறார்கள். ‍‍‍‍‍‌‍‍
Wa Yamna`ūna Al-Mā`ūna 107-7 மேலும், அற்பமான (புழங்கும்) பொருள்களைக் (கொடுப்பதை விட்டும்) தடுக்கிறார்கள். ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah