Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

54) Sūrat Al-Qamar

Printed format

54)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqtarabati As-Sā`atu Wa Anshaqqa Al-Qamaru Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. (QS. 54:1) ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‍
Wa 'In Yaraw 'Āyatan Yu`riđū Wa Yaqūlū Siĥrun Mustamirrun Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mu'jizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus". (QS. 54:2) ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Kadhdhabū Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum ۚ Wa Kullu 'Amrin Mustaqirrun Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. (QS. 54:3) ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Jā'ahum Mina Al-'Anbā'i Mā Fīhi Muzdajarun Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang ada di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran), (QS. 54:4) ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Ĥikmatun Bālighatun ۖ Famā Tughni An-Nudhuru itulah suatu hikmat yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka). (QS. 54:5) ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Fatawalla `Anhum ۘ Yawma Yad`u Ad-Dā`i 'Ilá Shay'in Nukurin Maka berpalinglah kamu dari mereka.(Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan), (QS. 54:6) ‍‌‍‍ۘ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Khushsha`āan 'Abşāruhum Yakhrujūna Mina Al-'Ajthi Ka'annahum Jarādun Muntashirun sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan, (QS. 54:7) ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Muhţi`īna 'Ilá Ad-Dā`i ۖ Yaqūlu Al-Kāfirūna Hādhā Yawmun `Asirun mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat". (QS. 54:8) ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Fakadhdhabū `Abdanā Wa Qālū Majnūnun Wa Azdujira Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman". (QS. 54:9) ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍
Fada`ā Rabbahu~ 'Annī Maghlūbunntaşir Maka dia mengadu kepada Rabbnya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku)". (QS. 54:10) ‌ ‌‍~‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Fafataĥnā 'Abwāba As-Samā'i Bimā'in Munhamirin Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. (QS. 54:11) ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Fajjarnā Al-'Arđa `Uyūnāan Fāltaqá Al-Mā'u `Alá 'Amrin Qad Qudira Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. (QS. 54:12) ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‍
Wa Ĥamalnāhu `Alá Dhāti 'Alwāĥin Wa Dusurin Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku, (QS. 54:13) ‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌
Tajrī Bi'a`yuninā Jazā'an Liman Kāna Kufira Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh). (QS. 54:14) ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Wa Laqad Taraknāhā 'Āyatan Fahal Min Muddakirin Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (QS. 54:15) ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS. 54:16) ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS. 54:17) ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat `Ādun Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri Kaum 'Aadpun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS. 54:18) ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşaan Fī Yawmi Naĥsin Mustamirrin Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, (QS. 54:19) ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Tanzi`u An-Nāsa Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Munqa`irin yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang. (QS. 54:20) ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS. 54:21) ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS. 54:22) ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat Thamūdu Bin-Nudhuri Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu). (QS. 54:23) ‍‍‌‌ ‍‍‍
Faqālū 'Abashaan Minnā Wāĥidāan Nattabi`uhu~ 'Innā 'Idhāan Lafī Đalālin Wa Su`urin Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia (biasa) di antara kita Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila", (QS. 54:24) ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌~‌ ‌‌‌‌ ‌
'A'uulqiya Adh-Dhikru `Alayhi Min Bayninā Bal Huwa Kadhdhābun 'Ashirun Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong". (QS. 54:25) ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Saya`lamūna Ghadāan Mani Al-Kadhdhābu Al-'Ashiru Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. (QS. 54:26) ‍‍ ‍‌‍‍‌
'Innā Mursilū An-Nāqati Fitnatan Lahum Fārtaqibhum Wa Aşţabir Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah. (QS. 54:27) ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa Nabbi'hum 'Anna Al-Mā'a Qismatun Baynahum ۖ Kullu Shirbin Muĥtađarun Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap gilian minum dihadiri (oleh yang punya giliran). (QS. 54:28) ‍‍‌‌ ‍‌ۖ‌ ‍‍‍
Fanādaw Şāĥibahum Fata`āţá Fa`aqara Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya. (QS. 54:29) ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS. 54:30) ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Şayĥatan Wāĥidatan Fakānū Kahashīmi Al-Muĥtažiri Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang. (QS. 54:31) ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?(QS. 54:32) ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Bin-Nudhuri Kaum Luthpun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya)". (QS. 54:33) ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Innā 'Arsalnā `Alayhim Ĥāşibāan 'Illā 'Āla Lūţin ۖ Najjaynāhum Bisaĥarin Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing, (QS. 54:34) ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ
Ni`matan Min `Indinā ۚ Kadhālika Najzī Man Shakara sebagai ni'mat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (QS. 54:35) ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍ ‍‌
Wa Laqad 'Andharahum Baţshatanā Fatamāraw Bin-Nudhuri Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. (QS. 54:36) ‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍
Wa Laqad wadūhu `An Đayfihi Faţamasnā 'A`yunahum Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS. 54:37) ‌ ‌‍‌‌‌‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
Wa Laqad Şabbaĥahum Bukratan `Adhābun Mustaqirrun Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. (QS. 54:38) ‍ ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (QS. 54:39) ‌ ‌ ‌
Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS. 54:40) ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa Laqad Jā'a 'Āla Fir`awna An-Nudhuru Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. (QS. 54:41) ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Kadhdhabū Bi'āyātinā Kullihā Fa'akhadhnāhum 'Akhdha `Azīzin Muqtadirin Mereka mendustakan mu'jizat-mu'jizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. (QS. 54:42) ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Akuffārukum Khayrun Min 'Ūla'ikum 'Am Lakum Barā'atun Az-Zuburi Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu 1440? (QS. 54:43) ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌‌
'Am Yaqūlūna Naĥnu Jamī`un Muntaşirun Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang". (QS. 54:44) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Sayuhzamu Al-Jam`u Wa Yuwallūna Ad-Dubura Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. (QS. 54:45) ‌‍‍‍ ‍‍
Bali As-Sā`atu Maw`iduhum Wa As-Sā`atu 'Ad/há Wa 'Amarru Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. (QS. 54:46) ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌
'Inna Al-Mujrimīna Fī Đalālin Wa Su`urin Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (QS. 54:47) ‍‍‍‍‍‌ ‌
Yawma Yusĥabūna Fī An-Nāri `Alá Wujūhihim Dhūqū Massa Saqara (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka.(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka". (QS. 54:48) ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Innā Kulla Shay'in Khalaqnāhu Biqadarin Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (QS. 54:49) ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Amrunā 'Illā Wāĥidatun Kalamĥin Bil-Başari Dan perintah Kami hanyalah satu perkatan seperti kejapan mata. (QS. 54:50) ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Ahlaknā 'Ashyā`akum Fahal Min Muddakirin Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (QS. 54:51) ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Kullu Shay'in Fa`alūhu Fī Az-Zuburi Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan . (QS. 54:52) ‌ ‍‍‍
Wa Kullu Şaghīrin Wa Kabīrin Mustaţarun Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. (QS. 54:53) ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Naharin Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, (QS. 54:54) ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Fī Maq`adi Şidqin `Inda Malīkin Muqtadirin di tempat yang disenangi di sisi (Rabb) Yang Maha Berkuasa. (QS. 54:55) ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah