Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

89) Sūrat Al-Fajr

Printed format

89)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Ал-Фаҗри 089-001 Фажр билан қасам. ‌‍‍‍
Ұа Лайӓлин `Ашрин 089-002 Ва ўн кеча билан қасам. (Уламоларимиз, ушбу оятдаги ўн кечадан мурод Рамазон ойининг охирги ўн кечаси, уларда Лайлатул қадр кечаси ҳам бор, деганлар.) ‍‍
Ұа Аш-Шаф`и Ұа Ал-Ұатри 089-003 Жуфту тоқ билан қасам. ‌ ‌
Ұа Ал-Лайли 'Иҙӓ Йасри 089-004 Ва юрилган тун билан қасам. ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍
Һал Фӥ Ҙӓлика Қасамун Лиҙӥ Хиҗрин 089-005 Мана шуларда ақл эгаси учун (қаноатлантирувчи) қасам бордир?! ‌ ‍‍‍
'Алам Тара Кайфа Фа`ала Раббука Би`ӓдин 089-006 Сен Роббинг Одга қандай (муомала) қилганинни билмадингми? ‌ ‍‍‍‍ ‌‍
рама Ҙӓти Ал-`Имӓди 089-007 Баланд устунли Ирамга. ‌‍‍‍‌
Аллатӥ Лам Йуҳлақ Миćлуһӓ Фӥ Ал-Билӓди 089-008 Унинг мисли бошқа диёрларда халқ қилинмаганга. ‍‍‍‍
Ұа Ćамӱда Ал-Лаҙӥна Җӓбӱ Аҫ-Ҫаҳра Бил-Ұӓди 089-009 Ва водийда харсанг тошларни кесган Самудга. ( Роббинг нима қилганини билмадингми?) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌
Ұа Фирұна Ҙӥ Ал-'Аұтӓди 089-010 Ва кўп аскарлари бор Фиръавнга. (Роббинг нима қилганини билмадингми?) ‌‌
Ал-Лаҙӥна Ҭағаұ Фӥ Ал-Билӓди 089-011 Улар турли ўлкаларда туғёнга кетган эдилар. ‍‍‍‍‍‍‌‌
Фа'акćарӱ Фӥһӓ Ал-Фасӓда 089-012 Улар у(ўлка)ларда бузғунчиликни кўпайтирдилар. ‌ ‌
Фаҫабба `Алайһим Раббука Саұҭа `Аҙӓбин 089-013 Бас, Роббинг уларнинг бошига турли азобларни қуйди. ‍ ‌‍
нна Раббака Лабиӓлмирҫӓди 089-014 Албатта, Роббинг кузатиб турувчидир. (У ким нима қилаётганини ўта аниқлик билан кузатиб туради. Кузатиб туриб туғёнга кетган, ҳаддидан ошган ва зулм қилганларнинг жазосини беради.) ‌‍‍‍‍‌
Фа'аммӓ Ал-'Инсӓну 'Иҙӓ Мӓ Абталӓһу Раббуһу Фа'акрамаһу Ұа На``амаһу Файақӱлу Раббӥ 'Акрамани 089-015 Бас, қачон инсонни Роббиси синаш учун икром қилса ва неъмат берса: Мени Роббим икром қилди, дейдир. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Ұа 'Аммӓ 'Иҙӓ Мӓ Абталӓһу Фақадара `Алайһи Ризқаһу Файақӱлу Раббӥ 'Аһӓнани 089-016 Бас, қачон Роббиси синаш учун ризқини тор қилиб қўйса: Роббим мени хорлади, дейдир. ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Каллӓ ۖ Бал Лӓ Тукримӱна Ал-Йатӥма 089-017 Йўқ! Балки Сизлар етимларни икром қилмассизлар. ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тахӓđđӱна `Алá Ҭа`ӓми Ал-Мискӥни 089-018 Бир-бирингизни мискинларга таом беришга ундамассизлар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Та'кулӱна Ат-Турӓćа 'Аклӓан Ламмӓан 089-019 Ва меросни шиддатла ейсизлар. ‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Тухиббӱна Ал-Мӓла Хуббӓан Җаммӓан 089-020 Ва молни кўп яхши кўрасизлар. ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Каллӓ 'Иҙӓ Дуккати Ал-'Арđу Даккӓан Даккӓан 089-021 Йўқ! Вақтики, ер зилзилага тушиб парча-парча бўлиб кетса. ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌
Ұа ҖӓРаббука Ұа Ал-Малаку Ҫаффӓан Ҫаффӓан 089-022 Ва Роббинг ва фаришталар саф-саф бўлиб келса. ‍‍‌‌ ‌‍ ‍‌
Ұа Җӥ'а Йаұма'иҙин Биҗаһаннама ۚ Йаұма'иҙин Йатаҙаккару Ал-'Инсӓну Ұа 'Аннá Лаһу Аҙ-Ҙикрá 089-023 Ва ўша кунда жаҳаннамни келтирилса, ўша кунда инсон эслайдир. Лекин бу эслашдан энди не фойда?! ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍
Йақӱлу Йӓ Лайтанӥ Қаддамту Лихайӓтӥ 089-024 У, афсуски, (охират) ҳаётимга ҳам бирор нарса тақдим қилсам бўлар экан, дейдир.
Файаұма'иҙин Лӓ Йу`аҙҙибу `Аҙӓбаһу~ 'Ахадун 089-025 Бас, ўша кунда Аллоҳнинг азобига ўхшаш азобла ҳеч ким азобламас. ‌ ‌ ‌~
Ұа Лӓ Йӱćиқу Ұаćӓқаһу~ 'Ахадун 089-026 Ва Унинг боғлашига ўхшаш ҳеч ким боғламас. ‌ ‍~
Йӓ 'Аййатуһӓ Ан-Нафсу Ал-Муҭма'иннату 089-027 Эй хотиржам нафс! ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Арҗи`ӥ 'Илá Раббики Рӓđийатан Марđӥйатан 089-028 Роббингга сен Ундан, У сендан рози бўлган ҳолингда қайт! ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍
Фӓдҳулӥ Фӥ `Ибӓдӥ 089-029 Бас, бандаларим ичига киргин! ‍‍‍ ‌
Ұа Адҳулӥ Җаннатӥ 089-030 Ва жаннатимга киргин! ‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah