Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

88) Sūrat Al-Ghāshiyah

Printed format

88)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Һал 'Атӓка Хадӥćу Ал-Ғӓшийати 088-001 Батаҳқиқ сенга ғошия хабари келди. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұуҗӱһун Йаұма'иҙин Ҳӓши`атун 088-002 Ўшал кунда бир чеҳралар қўрқувчидир. ‍‍‌ ‌
`Ӓмилатун Нӓҫибатун 088-003 Улар амал қилуви ва чарчавчидир. ‍‍
Таҫлá Нӓрӓан Хӓмийатан 088-004 Улар ўта қизиган оловга кирарлар. ‍‌ ‌‌‌
Тусқá Мин `Айнин 'Ӓнийатин 088-005 Улар қайнаб турган булоқдан суғориларлар. ‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌
Лайса Лаһум Ҭа`ӓмун 'Иллӓ Мин Đарӥн 088-006 Уларга тикандан бошқа таом йўқ. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Лӓ Йусмину Ұа Лӓ Йуғнӥ Мин Җӱн 088-007 У на семиртирмас ва на очликни кетказмас. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌
Ұуҗӱһун Йаұма'иҙин Нӓ`иматун 088-008 Ўшал кунда бир чеҳралар неъматланувчидир. ‍‍
Лиса`йиһӓ Рӓđийатун 088-009 Улар ўз ишларидан розидир. ‌ ‌‍
Фӥ Җаннатин `Ӓлийатин 088-010 Улар олий жаннатдадир. ‍‍
Лӓ Тасма`у Фӥһӓ Лӓғийатан 088-011 Унда улар бекорчи гапни эшитмасдир. ‌ ‌ ‍‍‍
Фӥһӓ `Айнун Җӓрийатун 088-012 Унда оқиб турган булоқлар бор. ‌ ‍‍‍‍‌
Фӥһӓ Сурурун Марфӱ`атун 088-013 Унда баланд-баланд сўрилар бор. ‌ ‌
Ұа 'Акұӓбун Маұđӱ`атун 088-014 Ва тайёрлаб қўйилган қадаҳлар бор. ‍‍‌‌ ‍
Ұа Намӓриқу Маҫфӱфатун 088-015 Ва саф-саф тизилган ёстиқлар бор. ‍‍
Ұа Зарӓбӥйу Мабćӱćатун 088-016 Ҳамма ёққа тўшалган гиламлар бор. ‌‌‍‌ ‍‍‍
'Афалӓ Йанžурӱна 'Илá Ал-'Ибили Кайфа Ҳулиқат 088-017 Улар назар солмасларми; Туянинг қандай яратилганига? ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Илá Ас-Самӓ'и Кайфа Руфи`ат 088-018 Ва осмонни қандоқ кўтарилганига? ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Ұа 'Илá Ал-Җибӓли Кайфа Нуҫибат 088-019 Ва тоғларнинг қандоқ ўрнаштирилганига? ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Илá Ал-'Арđи Кайфа Суҭихат 088-020 Ва ерни қандоқ текислаб қўйилганига? ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Фаҙаккирннамӓнта Муҙаккирун 088-021 Бас, эслатгин, сен, албатта, эслатувчидирсан. ‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Ласта `Алайһим Бимусайҭирин 088-022 Сен улар устидан ҳукмингни ўтказувчи эмассан. ‍‍‍‍‍‍
'Иллӓ Ман Таұаллá Ұа Кафара 088-023 Лекин, ким юз ўгирса ва кофир бўлса. ‌ ‍‌ ‌ ‌‍
Файу`аҙҙибуһу Аллӓһу Ал-`Аҙӓба Ал-'Акбара 088-024 Бас, уни Аллоҳ катта азоб билан азоблайдир. ‍‍‌ ‍‍‍‍
нна 'Илайнӓ 'Ӥӓбаһум 088-025 Албатта уларнинг қайтиши Бизгадир. ‌‍‌ ‌
Ćумма 'Инна `Алайнӓ Хисӓбаһум 088-026 Сўнгра, албатта, уларнинг ҳисоб-китоби ҳам Биздадир.
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah