Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

67) Sūrat Al-Mulk

Printed format

67)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Табӓрака Ал-Лаҙӥ Бийадиһи Ал-Мулку Ұа Һуұа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 067-001 Қўлида мулк бўлган У зот улуғ, муқаддас бўлди. У барча нарсага қодирдир. ‌‍ ‌‌ ‌ ‍
Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-Маұта Ұа Ал-Хайӓата Лийаблуұакум 'Аййукум 'Ахсану `Амалӓан ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Ғафӱру 067-002 У ўлим ва ҳаётини сизларнинг қайсиларингиз амалда яхшироқ эканлигингизни синаш учун яратгандир. У азиз ва ўта мағфиратлидир. (Ўлимни эслаган одам унга тайёргарлик кўради ва ўлгандан сўнг шарманда бўлмаслик учун ўзини яхши ишларга сафарбар қилади.) ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Саб`а Самӓұӓтин Ҭибӓқӓан ۖ Мӓ Тарá Фӥ Ҳалқи Ар-Рахмӓни Мин Тафӓұутин ۖ Фӓрҗи`и Ал-Баҫара Һал Тарá Мин Фуҭӱрин 067-003 У етти осмонни табақама-табақа яратгандир. Роҳманнинг яратганида ҳеч тафовут кўрмассан. Қайта назар сол! Бирор камчилик кўряпсанми? ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ۖ ‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ćумма Арҗи`и Ал-Баҫара Карратайни Йанқалиб 'Илайка Ал-Баҫару Ҳӓси'ӓан Ұа Һуұа Хасӥрун 067-004 Сўнг такрор-такрор назар сол, назар сенга истаганини топа олмай, ҳорғин- чарчаган ҳолда қайтади. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Ұа Лақад Заййаннӓ Ас-Самӓ Ад-Дунйӓ Бимаҫӓбӥха Ұа Җа`алнӓһӓ Руҗӱмӓан Лилшшайӓҭӥни ۖ Ұа 'А`таднӓ Лаһум `Аҙӓба Ас-Са`ӥри 067-005 Ва дарҳақиқат Биз яқин осмонни чироқлар билан зийнатлаб қўйдик ва у (чироқ)ларни шайтонларга отиладиган нарса ҳам қилиб қўйдик. Ва у(шайтон)ларга олови қизиб турган жаҳаннамни тайёрлаб қўйдик. (Араб фолбинлари бизнинг шайтонларимиз осмонга чиқиб, ғойибдаги нарсаларни билиб беради, деб мақтанар эдилар. Қуръони Карим буни рад этиб, бу дунёда шайтонларни юлдузлардан ажраб чиққан учқунлар қувиб ҳайдашини, у дунёда эса, уларга Аллоҳ жаҳаннам азобини тайёрлаб қўйганини таъкидламоқда.) ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Лиллаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим `Аҙӓбу Җаһаннама ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 067-006 Ўз Роббиларига куфр келтирганлар учун жаҳаннам азоби бордур ва у қандай ҳам ёмон қайтадиган жой! ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‍‍ۖ‍‍
'Иҙӓ 'Улқӱ Фӥһӓ Сами`ӱ Лаһӓ Шаһӥқӓан Ұа Һийа Тафӱру 067-007 Улар жаҳаннамга ташланган чоғларида унинг ҳанграган овозини эшитурлар, у эса қайнаб турган бўладир. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌
Такӓду Тамаййазу Мина Ал-Ғайžи ۖ Кулламӓ 'Улқийа Фӥһӓ Фаұҗун Са'алаһум Ҳазанатуһӓ 'Алам Йа'тикум Наҙӥрун 067-008 У ғазабдан ёрилиб кетай дейдир. Ҳар қачон унга янги гуруҳ ташланганда унинг хизматкорлари: Сизларга огоҳлантирувчи келмаганмиди?, деб сўрайдир. ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۖ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Қӓлӱ Балá Қад Җӓ'анӓ Наҙӥрун Факаҙҙабнӓ Ұа Қулнӓ Мӓ Наззала Аллӓһу Мин Шай'ин 'Ин 'Антум 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин Кабӥрин 067-009 Улар: Ҳа, дарҳақиқат бизга огоҳлантирувчи келган эди. Лекин биз (уни) ёлғончига чиқардик ва: Аллоҳ ҳеч нарса туширгани йўқ, сизлар катта адашувдан бошқа ҳеч нарса эмассизлар, деган эдик, дерлар. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лаұ Куннӓ Насма`у 'Аұ На`қилу Мӓ Куннӓ Фӥҫхӓби Ас-Са`ӥри 067-010 Ва улар: Агар эътибор қулоғи билан эшитганимизда ёки ақлни ишлатганимизда эди, дўзахийлар орасида бўлмаган бўлар эдик, дерлар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Фӓ`тарафӱ Биҙанбиһим Фасухқӓан Ли'ҫхӓби Ас-Са`ӥри 067-011 Бас, улар ўз гуноҳларини эътироф этдилар. Йўқолсин дўзахийлар! ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Бил-Ғайби Лаһум Мағфиратун Ұа 'Аҗрун Кабӥрун 067-012 Албатта ўз Роббиларидан ғойибдан қўрқадиганлар учун гуноҳларини кечиш ва улкан ажр-савоблар бордир. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌
Ұа 'Асиррӱ Қаұлакум 'Аұ Аҗһарӱ Биһи~ ۖннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 067-013 Ва сиз сўзингизни сир тутасизми ёки ошкора айтасизми, албатта, У кўнгиллардагини ҳам билгувчи зотдир. ‌‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‌ۖ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
'Алӓ Йа`ламу Ман Ҳалақа Ұа Һуұа Ал-Лаҭӥфу Ал-Ҳабӥру 067-014 Яратган зот Ўзи билмасмиди? Ва У дақиқларгача билувчи ва хабардор зотдир. ‌ ‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Ҙалӱлӓан Фӓмшӱ Фӥ Манӓкибиһӓ Ұа Кулӱ Мин Ризқиһи ۖ Ұа 'Илайһи Ан-Нушӱру 067-015 У сизларга ерни бўйсундириб қўйган зотдир. Бас, унинг турли жойларида юринг ва Унинг ризқидан енг ва қабрдан чиқиб бориш ҳам Унинг ҳузурига бўладир. (Уламоларимиз қадимдан ушбу ояти кариманинг тафсирини Исломда меҳнатга чорлаш, ризқни териб ейиш, ер юзинининг турли жойларида ҳаракат қилиш зарурлигига далил қилиб келтирадилар. Дарҳақиқаат, Аллоҳ таоло ерни инсонга бўйсундириб қўйган, лекин бу ҳақиқат ҳозирги асримиздагидек ҳеч қачон яққол кўзга ташланмаган.) ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌
'А'аминтум Ман Фӥ Ас-Самӓ'и 'Ан Йаҳсифа Бикуму Ал-'Арđа Фа'иҙӓ Һийа Тамӱру 067-016 Осмондаги зот сизларни ерга юттириб юборишидан омонда бўлдингизми? У (ер) эса изтиробда ҳаракатланиб туради. (Осмондаги зотдан мурод Аллоҳ таоло, лекин бу дегани Аллоҳ осмонда дегани эмас. Чунки Аллоҳ таоло маконга муҳтож эмасдир. У макон ва замондан устун зотдир. Аҳли сунна ва жамоа эътиқодига биноан, Аллоҳнинг ерда ёки осмонда дейилишидан мақсад, Унинг хоҳиши ва ҳукми еру осмонга баробар ўтиши ва Унинг султони ғолиб эканлигидир.) ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‌‍ ‌‌‌ ‌
м 'Аминтум Ман Фӥ Ас-Самӓ'и 'Ан Йурсила `Алайкум Хӓҫибӓан ۖ Фасата`ламӱна Кайфа Наҙӥри 067-017 Ёки осмондаги зот сизларга азоб шамолни юборишидан омонда бўлдингизми? Бас, албатта огоҳлантириш қандоқ бўлишини билурсизлар. ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ۖ‍‍‍‍‍ ‍
Ұа Лақад Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Факайфа Кӓна Накӥри 067-018 Ва дарҳақиқат улардан аввалгилари ҳам ёлғонга чиқарган эдилар. Бас инкорим қандай бўлди?! ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Илá Аҭ-Ҭайри Фаұқаһум Ҫӓффӓтин Ұа Йақбиđна ۚ Мӓ Йумсикуһунна 'Иллӓ Ар-Рахмӓну ۚннаһу Бикулли Шайн Баҫӥрун 067-019 Тепаларида (қаноатларини) ёйиб ва йиғаётган қушни кўрмайдиларми? Уларни Роҳмандан бошқа ушлаб турувчи йўқ. Албатта, У барча нарсани кўрувчидир. ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍ ‌‌ ۚ‌ ‍‍‍
мман Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Һуұа Җундун Лакум Йанҫурукум Мин Дӱни Ар-Рахмӓни ۚ 'Ини Ал-Кӓфирӱна 'Иллӓ Фӥ Ғурӱрин 067-020 Роҳмандан бошқа сизларга ёрдам берадиган аскар ким ўзи? Кофирлар ғурурдан бошқа ҳеч нарсада эмаслар! ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌
мман Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Йарзуқукум 'Ин 'Амсака Ризқаһу ۚ Бал Лаҗҗӱ Фӥ `Утӱұин Ұа Нуфӱрин 067-021 У Ризқни тортиб қўйса, сизга ризқ берадиган ким ўзи?! Балки улар абадий туғёнда ва ҳақдан нафратда бўлурлар. ‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ‌‌‌‍ ۚ ‌ ‌‌
'Афаман Йамшӥ Мукиббӓан `Алá Ұаҗһиһи~ 'Аһдáмман Йамшӥ Саұӥйӓан `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 067-022 Юз тубан қоқилиб юраётган киши ҳидоятдами ёки тўғри йўлдан қоматини тик тутиб бораётган кишими? (Юз тубан, қоқилиб юраётган киши кофир кишидир. Чунки, унинг аниқ йўли, мақсади ва кўрсатмаси йўқ. Йўли адаштирувчи, хавф-хатарларга тўладир.) ‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Қул Һуұа Ал-Лаҙӥнша'акум Ұа Җа`ала Лакуму Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ал-'Аф'идата ۖ Қалӥлӓан Мӓ Ташкурӱна 067-023 Сен: У сизларни йўқдан бор қилган ва сизларга эшитиш, кўриш ва ақлни берган зотдир. Жуда ҳам оз шукр қиласизлар-а?! деб айт. ‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌
Қул Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҙара'акум Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Илайһи Тухшарӱна 067-024 Сен: У сизларни ер юзида яратган, кўпайтирган зотдир. Ва Унинг ҳузурига тўпланурсизлар, деб айт. ‍ ‌ ‌‌‍‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 067-025 Ва улар: Агар ростгўй бўлсангиз, бу ваъда қачон бўлади? дерлар. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Қул 'Иннамӓ Ал-`Илму `Инда Аллӓһи Ұа 'Иннамӓ 'Анӓ Наҙӥрун Мубӥнун 067-026 Мен: Албатта, илм, фақат Аллоҳнинг ҳузуридадир. Ва албатта, мен яққол огоҳлантирувчиман, холос, деб айт. ‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Раұһу Зулфатан Сӥ'ат Ұуҗӱһу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Қӥла Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Тадда`ӱна 067-027 Бас азобни яқиндан кўрганда куфр келтирганларнинг юзлари қораяр. Ва уларга: Сўраган нарсангиз шу бўлади, дейилур. ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Қул 'Ара'айтум 'Ин 'Аһлаканийа Аллӓһу Ұа Ман Ма`ийа 'Аұ Рахиманӓ Фаман Йуҗӥру Ал-Кӓфирӥна Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 067-028 Сен: Айтинглар-чи, агар Аллоҳ мени ва мен билан бўлганларни ҳалок қилса ёки раҳм қилса, кофирларни аламли азобдан ким қутқариб қолади?! деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Қул Һуұа Ар-Рахмӓну 'Ӓманнӓ Биһи Ұа `Алайһи Таұаккалнӓ ۖ Фасата`ламӱна Ман Һуұа Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 067-029 Сен: У Роҳмандур, биз Унга иймон келтирдик ва Унга таваккал қилдик. Бас, сизлар тезда ким очиқ-ойдин хатода эканини билурсизлар, деб айт. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍ ‍‌
Қул 'Ара'айтум 'Ин 'Аҫбаха Мӓ'уукум Ғаұрӓан Фаман Йа'тӥкум Бимӓн Ма`ӥнин 067-030 Сен: Айтинглар-чи, агар сувларингиз ерга сингиб кетса, сизларга ким осонгина топиладиган сувни келтиради? деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌‌‌ ‍‌‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah