Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

66) Sūrat At-Taĥrīm

Printed format

66)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Лима Тухарриму Мӓ 'Ахалла Аллӓһу ۖ Лака Табтағӥ Марđӓата ۚ 'Азұӓҗика Ұа Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 066-001 Эй Набий! Нима учун хотинларинг розилигини тилаб, Аллоҳ сенга ҳалол қилган нарсани ҳаром қиласан! Аллоҳ кечирувчи ва раҳмдилдир. (Аллоҳ сенга ҳалол қилган чўрини ёки асални ўзингга ҳаром қилишинг дуруст эмас.) ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Қад Фараđа Аллӓһу Лакум Тахиллата 'Аймӓникум Ұа ۚ Аллӓһу Маұлӓкум ۖ Ұа Һуұа Ал-`Алӥму Ал-Хакӥму 066-002 Батаҳҳиқ, Аллоҳ сизларга қасамларингизни бўшатишни шариатга киритди ва Аллоҳ сизнинг хожангиздир ва У ўта билувчи ва ўта ҳикматлидир. ‌ ‍ ‍ ‌ ۚ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ 'Асарра Ан-Набӥйу 'Илá Ба`đи 'Азұӓҗиһи Хадӥćӓан Фаламмӓ Набба'ат Биһи Ұа 'Аžһараһу Аллӓһу `Алайһи `Аррафа Ба`đаһу Ұа 'А`раđа `Ан Ба`đин ۖ Фаламмӓ Набба'аһӓ Биһи Қӓлат Ман 'Анба'ака Һӓҙӓ ۖ Қӓла Набба'анийа Ал-`Алӥму Ал-Ҳабӥру 066-003 Набий хотинларидан баъзисига сир гап айтган эди. Бас, у(сир)дан хабар берди ва Аллоҳ ишни у(Набий)га билдирди. У баъзисини билдирди ва баъзисини эсламади. Қачон (Набий) ул(аёл)га (иш) ҳақида хабар берганида, у, буни сенга ким хабар қилди? деди. У, менга ҳамма нарсани билувчи ва ҳамма нарсадан хабардор Аллоҳ хабар берди, деди. (Оятда Пайғамбар хотинларидан бири деб Ҳафса онамиз назарда тутиляптилар. Сир гап эса. Пайғамбар алайҳиссаломнинг у кишига Морияга яқинлик қилмаслик ёки асал ичмаслик ҳақида айтган гапларидир. Лекин Ҳафса онамиз сир гапни Оиша онамизга айтдилар. Аллоҳ Ҳафсанинг сирни фош этганини Пайғамбар алайҳиссаломга Жаброил фаришта орқали билдирди. Пайғамбар алайҳиссалом Ҳафсага сирни Оишага фош қилинганини эслатганларида, у Бу хабарни сизга ким етказди? деб сўрайди. Пайғамбар алайҳиссалом: Ҳамма нарсани билувчи ва ҳамма нарсадан хабардор Аллоҳ билдирди, деб жавоб берадилар.) Эй икки аёл! ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ۖ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍
н Татӱбӓ 'Илá Аллӓһи Фақад Ҫағат Қулӱбукумӓ ۖ Ұа 'Ин Таžӓһарӓ `Алайһи Фа'инна Аллӓһа Һуұа Маұлӓһу Ұа Җибрӥлу Ұа Ҫӓлиху Ал-Му'уминӥна Ұа ۖ Ал-Малӓ'икату Ба`да Ҙӓлика Žаһӥрун 066-004 Агар икковингиз Аллоҳга тавба қилсангиз, батаҳқиқ, қалбларингиз (ҳаққа) моил бўлур. Агар унга қарши чиқсангиз, бас, албатта, Аллоҳ унинг ёрдамчисидир ва Жаброил ҳам, солиҳ мўминлар ҳам. Ундан сўнг фаришталар ҳам унга суянчиқдир. ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‌
`Асá Раббуһу~н Ҭаллақакунна 'Ан Йубдилаһу~ 'Азұӓҗӓан Ҳайрӓан Минкунна Муслимӓтин Му'уминӓтин Қӓнитӓтин Тӓ'ибӓтин `Ӓбидӓтин Сӓ'ихӓтин Ćаййибӓтин Ұа 'Абкӓрӓан 066-005 У сизларни талоқ қилса, шоядки, Роббиси сиздан яхшироқ, муслима, мўмина, итоатли, тавбачи, ибодатли, рўзадор жувон ва қизларни ўрнингизга хотин қилиб берса. ‌ ‌‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍~ ‌‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Қӱнфусакум Ұа 'Аһлӥкум Нӓрӓан Ұақӱдуһӓ Анӓсу Ұа Ал-Хиҗӓрату `Алайһӓ Малӓ'икатун Ғилӓžун Шидӓдун Лӓ Йа`ҫӱна Аллӓһа Мӓ 'Амараһум Ұа Йаф`алӱна Мӓ Йу'умарӱна 066-006 Эй иймон келтирганлар! Ўзингизни ва аҳли аёлингизни ёқилғиси одамлару тошдан бўлган ўтдан сақланг. Унинг тепасида қўпол, дарғазаб фаришталар бўлиб, улар Аллоҳнинг амрига исён қилмаслар ва нимага буюрилсалар, шуни қилурлар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лӓ Та`таҙирӱ Ал-Йаұма ۖннамӓ Туҗзаұна Мӓ Кунтум Та`малӱна 066-007 Эй кофир бўлганлар, бугунги кунда узр айтманглар, сиз ўзингиз қилган ишларнинг жазосини олмоқдасиз, холос. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Тӱбӱ 'Илá Аллӓһи Таұбатан Наҫӱхӓан `Асá Раббукумн Йукаффира `Анкум Саййи'ӓтикум Ұа Йудҳилакум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Йаұма Лӓ Йуҳзӥ Ал-Лаһу Ан-Набӥйа Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ма`аһу ۖ Нӱруһум Йас`á Байна 'Айдӥһим Ұа Би'аймӓниһим Йақӱлӱна Раббанӓ 'Атмим Ланӓ Нӱранӓ Ұа Ағфир Ланӓ ۖннака `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 066-008 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга холис тавба қилинглар! Шоядки Роббингиз гуноҳларингизни ювса ва сизни дарахтлари остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритса. Бир кундаки, унда Аллоҳ Набийни ва у билан бирга бўлган иймон келтирганларни шарманда қилмас. Уларнинг нурлари олдиларида ва ўнг тарафларида юриб борадир. Улар эса, Роббимиз, бизга нуримизни батамом қилиб бер, гуноҳларимизни кечир, албатта, Сен барча нарсага қодирсан, дерлар. (Қиёмат кунида мўминлардан бошқалар зулматда қоладилар. Мўъминлар йўлини эса нур ёритиб туради. Улар зулматда адашмайдилар, қоқилиб-сурилмайдилар ҳам. Имом Аҳмад ибн Ҳанбал ривоят қилган ҳадиси шарифда Пайғамбар алайҳиссалом: Эй парвардигоро, қиёмат куни шарманда қилмагин, деб дуо қилганликлари келтирилган.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍ۖ‍ ‌ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Җӓһиди Ал-Куффӓра Ұа Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Ағлуž `Алайһим ۚ Ұа Ма'ұӓһум Җаһаннаму ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 066-009 Эй Набий! Кофир ва мунофиқларга қарши жиҳод қил ва уларга маҳкам тур. Уларнинг жойи жаҳаннамдир ва у жой қандоқ ҳам ёмон манзил! ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ۚ‍‍‍ ‌ ۖ ‍‍
Đараба Аллӓһу Маćалӓан Лиллаҙӥна Кафарӱ Аимра'ата Нӱхин Ұа Аимра'ата Лӱҭин ۖ Кӓнатӓ Тахта `Абдайни Мин `Ибӓдинӓ Ҫӓлихайни Фаҳӓнатӓһумӓ Фалам Йуғнийӓ `Анһумӓ Мина Аллӓһи Шай'ӓан Ұа Қӥла Адҳулӓ Анӓра Ма`а Ад-Дӓҳилӥна 066-010 Аллоҳ куфр келтирганларга Нуҳнинг хотини ва Лутнинг хотинини мисол қилиб келтирди. Улар бандаларимиздан икки солиҳ банданинг тагида эдилар. Бас, уларга хиёнат қилдилар ва (эрлари) улардан Аллоҳнинг азобини қайтара олмадилар ва уларга, дўзахга кирувчилар билан киринглар, дейилди. (Нуҳ алайҳиссаломнинг хотинлари иймонда хиёнат қилган. У кишини масхара қилганларга қўшилиб, у аёл ҳам ўз эри Нуҳ алайҳиссаломни масхара қилар экан. Лут алайҳиссаломнинг хотинлари ҳам эътиқод ишида хиёнат қилган. У гуноҳкор қавмга ўз эри ҳузурига келган меҳмонлар ҳақида ахборот бериб турар экан.) ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ұа Đараба Аллӓһу Маćалӓан Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Аимра'ата Фирұна 'Иҙ Қӓлат Рабби Абни Лӥ `Индака Байтӓан Фӥ Ал-Җаннати Ұа Наҗҗинӥ Мин Фирұна Ұа `Амалиһи Ұа Наҗҗинӥ Мина Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 066-011 Аллоҳ иймон келтирганларга Фиръавннинг хотинини мисол қилиб кўрсатди. У:Роббим, менга Ўз ҳузурингда, жаннатда бир уй бино қилгин. Менга Фиръавндан ва унинг ишидан нажот бергин ва золим қавмлардан нажот бергин, деб айтди. (Фиръавннинг хотини ўша пайтдаги энг катта подшоҳнинг аёли эди. Емак-киймакда тўкин эди. Нимани хоҳласа, шуни қилиши мумкин. Қасрларда, турли неъматлар ичида фароғатда яшашига қарамасдан кофир ва золим эрига ва қавмига қарши чиқди. Аллоҳга иймон келтирди. Аллоҳдан жаннатда уй қуриб беришни сўради. Бу эса дунё ҳойи ҳавасидан устун келишнинг олий мисолидир.) ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Марйама Абната `Имрӓна Аллатӥ 'Ахҫанат Фарҗаһӓ Фанафаҳнӓ Фӥһи Мин Рӱхинӓ Ұа Ҫаддақат Бикалимӓти Раббиһӓ Ұа Кутубиһи Ұа Кӓнат Мина Ал-Қӓнитӥна 066-012 Ва Марям Имрон қизини (мисол келтирди), у фаржини пок сақлаган эди, Биз унга Ўз руҳимиздан пуфладик ва у Роббисининг сўзларини ҳамда китобларини тасдиқ қилди ва итоаткорлардан бўлди. (Биби Марям Имроннинг қизи Аллоҳга соф эътиқодда бўлганлар ва ўзларини ҳам соф тутганлар. Аллоҳ таоло Жаброил фаришта орқали ўша пок жасадга ўз руҳидан пуф дейиши билан Ийсо алайҳиссаломни ато қилган. Бу қиссалар бошқа сураларда батафсил келгани учун биз бу ерда яна такрорлаб ўтирмаймиз, фақат шуни таъкидлаймизки, у киши Аллоҳнинг сўзларига ва китобларига иймон келтирганлар ҳамда итоаткор қавмлардан бўлганлар. Мўъминлар, Биби Марям ҳаётларидан ўрнак олишлари керак.) ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah