Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

50) Sūrat Qāf

Printed format

50)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Қӓф Ұа ۚ Ал-Қур'ӓни Ал-Маҗӥди 050-001 Қоф. Улуғ Қуръон ила қасам. ۚ‍‍‍‌
Бал `Аҗибӱн Җӓ'аһум Мунҙирун Минһум Фақӓла Ал-Кӓфирӱна Һӓҙӓ Шай'ун `Аҗӥбун 050-002 Балки уларга ўзларидан огоҳлантирувчи келганидан ажабландилар ва кофирлар: Бу ажиб нарса-ку?! (Мушриклар Муҳаммад алайҳиссаломнинг Пайғамбар бўлиб келганлигидан ажабландилар.) ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍
'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан ۖ Ҙӓлика Раҗн Ба`ӥдун 050-003 Ўлиб, тупроқ бўлганимиздан кейин ҳам-а? Бу қайтиш (ақлдан) узоқ-ку?! дедилар. ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ۖ ‌ ‌‍‍‌
Қад `Алимнӓ Мӓ Танқуҫу Ал-'Арđу Минһум ۖ Ұа `Инданӓ Китӓбун Хафӥžун 050-004 Ҳақиқатда Биз уларни ер камайтираётганини билдик ва Бизнинг ҳузуримизда сақловчи китоб бор. (Ўлик кўмилгандан кейин аста- секин чириб, камайиб тупроққа қўшила боради.) ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Бал Каҙҙабӱ Бил-Хаққи Ламмӓ Җӓ'аһум Фаһум Фӥмрин Марӥҗин 050-005 Балки уларга ҳақ келганда, уни ёлғонга чиқардилар. Улар изтиробли ишдадирлар. (Улар ҳақни инкор қилганлар. Буни олдида бошқа нарсаларни инкор қилиш ҳач гап эмас.) ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍
'Афалам Йанžурӱ 'Илá Ас-Самӓ'и Фаұқаһум Кайфа Банайнӓһӓ Ұа Заййаннӓһӓ Ұа Мӓ Лаһӓ Мин Фурӱҗин 050-006 Устиларидаги осмонга назар солмайдиларми? Уни қандай бино қилибмиз, зийнатлабмиз ва унинг тешиклари ҳам йўқ?! ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌
Ұа Ал-'Арđа Мададнӓһӓ Ұа 'Алқайнӓ Фӥһӓ Раұӓсийа Ұа 'Анбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Заұҗин Баһӥҗин 050-007 Ва ерни чўзиб қўйдик, унга тоғларни ташладик ва унда турли гўзал жуфтларни ўстирдик. ‌‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌
Табҫиратан Ұа Ҙикрá Ликулли `Абдин Мунӥбин 050-008 (Роббисига) қайтувчи ҳар бир бандага кўргазма ва эслатма қилиб. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Наззалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Мубӓракӓан Фа'анбатнӓ Биһи Җаннӓтин Ұа Хабба Ал-Хаҫӥди 050-009 Ва осмондан барака сувини туширдик, ҳамда у билан боғ-роғларни ва дон ҳосилини ўстирдик. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Ұа Ан-Наҳла Бӓсиқӓтин Лаһӓ Ҭал`ун Наđӥдун 050-010 Ва зич мевали шингиллари бор хурмоларни ҳам. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ризқӓан Лил`ибӓди ۖ Ұа 'Ахйайнӓ Биһи Балдатан Майтӓан ۚ Каҙӓлика Ал-Ҳурӱҗу 050-011 Бандаларга ризқ қилиб. Ва у (ёмғир) билан ўлган шаҳарни тирилтирдик. (Қабрдан) чиқиш ҳам шундай бўладир. (Ўсимликлари қуриб, худди ўлик ҳолига келиб қолган шаҳарларни ёмғир ила ўстириб-тирилтиришни эслатиш орқали инсон худди шу тарзда қайта тирилиши осон эканлигини таъкидламоқда.) ‌‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ۚ ‍‍‍‌
Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Ұа 'Аҫхӓбу Ар-Расси Ұа Ćамӱду 050-012 Улардан аввал Нуҳ қавми, қудуқ соҳиблари ва Самуд ёлғонга чиқарганлар. ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌
Ұа `Ӓдун Ұа Фирұну Ұа 'Иҳұӓну Лӱҭин 050-013 Од, Фиръавн, Лут биродарлари. ‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍‍‌
Ұа 'Аҫхӓбу Ал-'Айкати Ұа Қаұму Тубба`ин ۚ Куллун Каҙҙаба Ар-Русула Фахаққа Ұа`ӥди 050-014 Ва дарахтзор эгалари ва Туббаъ қавми барчалари Пайғамбарларни ёлғонга чиқарганлар. Бас, (азоб) ваъдам ҳақ бўлди. (Бу ояти каримада кофирлар фақат Муҳаммад алайҳиссаломнигина ёлғончига чиқаришмагани, балки бу қадимий одати эканлиги эслатилмоқда.) ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍ ‍
'Афа`айӥнӓ Бил-Ҳалқи Ал-'Аұұали ۚ Бал Һум Фӥ Лабсин Мин Ҳалқин Җадӥдин 050-015 Аввалги яратишга ожиз бўлдикми? Йўқ! Улар янгидан яратилишига шубҳададирлар. ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‍‌ ‍‍
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Ұа На`ламу Мӓ Туұасұису Биһи Нафсуһу ۖ Ұа Нахну 'Ақрабу 'Илайһи Мин Хабли Ал-Ұарӥди 050-016 Албатта, инсонни Биз яратганмиз ва унинг нафси нимани васваса қилишини ҳам биламиз. Ва Биз унга жон томиридан ҳам яқинмиз. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍
'Иҙ Йаталаққá Ал-Муталаққийӓни `Ани Ал-Йамӥни Ұа `Ани Аш-Шимӓли Қа`ӥдун 050-017 Зотан икки кутиб олувчи ўнгда ва чапда ўтирган ҳолларида кутиб олурлар. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Мӓ Йалфиžу Мин Қаұлин 'Иллӓ Ладайһи Рақӥбун `Атӥдун 050-018 У бирор сўз айтмас, магар ҳузурида (фаришта) ҳозиру нозир. ‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Ұа Җӓ'ат Сакрату Ал-Маұти Бил-Хаққи ۖ Ҙӓлика Мӓ Кунта Минһу Тахӥду 050-019 Ўлимнинг мастлиги (талвасаси) ҳақиқат бўлиб келди. Сен қочиб юрган нарса шулдир. ‍‍‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍
Ұа Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри ۚ Ҙӓлика Йаұму Ал-Ұа`ӥди 050-020 Ва сур ҳам чалинди. Бу қўрқитилган кундир. ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍
Ұа Җӓ'ат Куллу Нафсин Ма`аһӓ Сӓқун Ұа Шаһӥдун 050-021 Ва ҳар бир жон ҳайдагувчи ва гувоҳлик берувчи билан келди. (Яъни, қиёматда ҳар бир жон билан уни маҳшаргоҳга ҳайдовчи фаришта ва бу дунёда қилган ишларга гувоҳлик берувчи фаришта бирга келади. Эҳтимол, бу дунёда унга вакил қилинган икки фаришта шулардир.) ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Лақад Кунта Фӥ Ғафлатин Мин Һӓҙӓ Факашафнӓ `Анка Ғиҭӓ'ака Фабаҫарука Ал-Йаұма Хадӥдун 050-022 Албатта, сен бундан ғафлатда эдинг. Бас, Биз сенинг пардангни очдик ва бугун кўзинг ўткирдир. ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Қарӥнуһу Һӓҙӓ Мӓ Ладаййа `Атӥдун 050-023 Ва унинг яқини: Мана, бу мендаги тайёр нарса, деди. ‌‌ ‌
'Алқийӓ Фӥ Җаһаннама Кулла Каффӓрин `Анӥдин 050-024 Ҳар бир қайсарни, кофирни жаҳаннамга ташланг! ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌
Маннӓн Лилҳайри Му`тадин Мурӥбин 050-025 Яхшиликни ман қилувчини, тажовузкорни, шак келтирувчини! ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Фа'алқийӓһу Фӥ Ал-`Аҙӓби Аш-Шадӥди 050-026 Аллоҳ билан бирга бошқани илоҳ қилиб олганни шиддатли азобга ташланг! ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Қӓла Қарӥнуһу Раббанӓ Мӓҭғайтуһу Ұа Лакин Кӓна Фӥ Đалӓлин Ба`ӥдин 050-027 Унинг яқини: Роббимиз, уни мен туғёнга кетгазганим йўқ, лекин унинг ўзи узоқ залолатда бўлди, дер. ‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍
Қӓла Лӓ Таҳтаҫимӱ Ладаййа Ұа Қад Қаддамту 'Илайкум Бил-Ұа`ӥди 050-028 У зот: Менинг ҳузуримда тортишманглар, сизларга азоб ваъдасини тақдим қилувдим. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍
Мӓ Йубаддалу Ал-Қаұлу Ладаййа Ұа Мӓ 'Анӓ Биžаллӓмин Лил`абӥди 050-029 Менинг ҳузуримда гап ўзгармас ва Мен бандаларга зулм қилгувчи эмасман, деди. ‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Йаұма Нақӱлу Лиҗаһаннама Һал Амтала'ти Ұа Тақӱлу Һал Мин Мазӥдин 050-030 Бугун жаҳаннамга тўлдингми? десак, у: яна қўшимча борми? дер. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌
Ұа 'Узлифати Ал-Җаннату Лилмуттақӥна Ғайра Ба`ӥдин 050-031 Ва жаннат тақводорларга узоқ бўлмаган жойга яқинлаштирилди. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Һӓҙӓ Мӓ Тӱ`адӱна Ликулли 'Аұұӓбин Хафӥžин 050-032 Бу сизга ваъда қилинган нарсадир. Ҳар бир сертавбага ва сақловчига. ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌
Ман Ҳашийа Ар-Рахмана Бил-Ғайби Ұа Җӓ'а Биқалбин Мунӥбин 050-033 Роҳмандан ғоибдан қўрққан ва саломат қалб ила келган кимсасага. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Адҳулӱһӓ Бисалӓмин ۖ Ҙӓлика Йаұму Ал-Ҳулӱди 050-034 Унга саломат бўлган ҳолда кирингиз. Бу мангулик кунидир (дейилди). ‍‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Лаһум Мӓ Йашӓ'ӱна Фӥһӓ Ұа Ладайнӓ Мазӥдун 050-035 У ерда нима хоҳласалар, уларникидир. Ва ҳузуримизда зиёдаси бор. (Имом Аҳмад ривоят қилган ҳадисда Пайғамбар алайҳиссалом: Агар мўмин киши жаннатда фарзанд хоҳласа, унинг ҳомиласи, туғилиши, ўсиши бир соатда бўлади, деганлар. Ва ҳузуримизда зиёдаси бор Аллоҳ таолонинг жамолига назар солиш бахтидир, деган ривоят ҳам бор.) ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Ұа Кам 'Аһлакнӓ Қаблаһум Мин Қарнин Һум 'Ашадду Минһум Баҭшӓан Фанаққабӱ Фӥ Ал-Билӓди Һал Мин Махӥҫин 050-036 Улардан аввал, улардан кўра кучлироқ асрларнинг қанчасини ҳалок қилдик. Қочадиган жой борми? деб юртма-юрт кезиб чиқдилар. (Ҳалокатга учраган ўша аввалги кофирлар авлодлари ҳозиргилардан кўра қувватлироқ эдилар. Аммо чора топа олмай ҳалок бўлдилар.) ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌
нна Фӥ Ҙӓлика Лаҙикрá Лиман Кӓна Лаһу Қалбун 'Аұ 'Алқá Ас-Сам`а Ұа Һуұа Шаһӥдун 050-037 Албатта, бунда қалби борларга ва зеҳн билан қулоқ осганларга эслатма бордир. ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ұа Мӓ Массанӓ Мин Луғӱбин 050-038 Албатта, осмонлару ерни ва уларнинг орасидаги нарсаларни олти кунда яратдик. Ва Бизни чарчоқ тутмади. (Аллоҳнинг ҳузуридаги кунлар биз ўрганиб қолган кунларнинг айниси эмас. Бизнинг кунларимиз дунё яратилганидан сўнг, ер курасини айланиши ҳолати ва вақтига мувофиқ яратилган. Табиийки, бу олти куннинг масофаси ва миқдорини ёлғиз Аллоҳ таоло билади.) ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Фӓҫбир `Алá Мӓ Йақӱлӱна Ұа Саббих Бихамди Раббика Қабла Ҭулӱ Аш-Шамси Ұа Қабла Ал-Ғурӱби 050-039 Уларнинг айтаётганларига сабр қил ва Роббингга қуёш чиқиши ва ботишидан аввал ҳамду тасбиҳ айт. ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мина Ал-Лайли Фасаббихһу Ұа 'Адбӓра Ас-Суҗӱди 050-040 Кечасида ҳам Унга тасбиҳ айт. Ва саждадан кейин ҳам. (Тасбеҳ айтишнинг маъноси Аллоҳни поклаб ёд этишдир. Кўпроқ Субҳоналлоҳи калимасини айтиш билан бўлади.) ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‌
Ұа Астами` Йаұма Йунӓди Ал-Мунӓди Мин Макӓнин Қарӥбин 050-041 Нидо қилувчи яқин жойдан нидо қилган кунда, қулоқ ос. (Нидо қилувчи фаришта Исрофил алайҳиссаломдир.) ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Йаұма Йасма`ӱна Аҫ-Ҫайхата Бил-Хаққи ۚ Ҙӓлика Йаұму Ал-Ҳурӱҗи 050-042 У кунда қичқириқни ҳақ ила эшитурлар. Ана ўша чиқиш кунидир. (Чиқиш куни қабрлардан чиқиш куни, яъни, қиёмат кунидир.) ‍‍ ‍‍‍ ‍ ۚ ‌ ‍ ‍‍‍‌
ннӓ Нахну Нухйӥ Ұа Нумӥту Ұа 'Илайнӓ Ал-Маҫӥру 050-043 Албатта, Биз тирилтирамиз, ўлдирурмиз. Ва қайтиш ҳам Бизгадир. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍
Йаұма Ташаққақу Ал-'Арđу `Анһум Сирӓ`ӓан ۚ Ҙӓлика Хашрун `Алайнӓ Йасӥрун 050-044 У кунда устларидаги ер ёрилиб, шошиб чиқурлар. Ана ўша Биз учун осон тўплашдир. ‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ۚ ‌ ‌ ‌
Нахну 'А`ламу Бимӓ Йақӱлӱна ۖ Ұа Мӓнта `Алайһим Биҗаббӓрин ۖ Фаҙаккир Бил-Қур'ӓни Ман Йаҳӓфу Ұа`ӥди 050-045 Уларнинг айтганларини Биз билувчимиз. Сен уларнинг устидаги жаббор эмассан. Бас, Қуръон ила азоб ваъдамдан қўрққанларни огоҳлантир. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‌‌ۖ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah