Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

28) Sūrat Al-Qaşaş

Printed format

28)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ҭӓ-Сӥн-Мӥм 028-001 То. Сийн. Мийм. ‍-‍‌‍‍‍-
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 028-002 Ушбулар очиқ-ойдин китоб оятларидир. ‌‍‍‍ ‍‍
Натлӱ `Алайка Мин Наба'и Мӱсá Ұа Фирұна Бил-Хаққи Лиқаұмин Йу'уминӱна 028-003 Иймон келтирадиган қавм учун сенга Мусо ва Фиръавннинг хабаридан ҳақ ила тиловат қилиб берамиз. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍
нна Фирұна `Алӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Җа`ала 'Аһлаһӓ Шийа`ӓан Йастаđ`ифу Ҭӓ'ифатан Минһум Йуҙаббиху 'Абнӓ'аһум Ұа Йастахйӥ Нисӓ'аһум ۚннаһу Кӓна Мина Ал-Муфсидӥна 028-004 Албатта, Фиръавн ер юзида баланд кетди. У (ўша ер)нинг аҳолисини бўлиб ташлади. Улардан бир тоифасини эзар, ўғилларини сўйиб, қизларини тирик қолдирарди. Албатта, у бузғунчилардан бўлган эди. (Ушбу ояти каримадаги: Албатта, Фиръавн ер юзида баланд кетди, дегани Фиръавн бутун ер юзига ҳоким бўлган экан, деган маънони эмас, балки Миср ерида баланд кетдитакаббурлик қилди, туғёнга кетди, ҳаддан ошди, каби маъноларни беради. Ўзи ҳоким бўлган ер аҳолисини бўлиб ташлаш ҳар бир фиръавннинг одати.) ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍
Ұа Нурӥду 'Ан Намунна `Алá Ал-Лаҙӥна Астуđ`ифӱ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Наҗ`алаһум 'А'имматан Ұа Наҗ`алаһуму Ал-Ұӓриćӥна 028-005 Биз эса, ер юзида эзилганларга беминнат неъмат беришни, уларни пешво қилишни ва уларни ворислар қилишни. ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Ұа Нумаккина Лаһум Фӥ Ал-'Арđи Ұа Нурийа Фирұна Ұа Һӓмӓна Ұа Җунӱдаһумӓ Минһум Мӓ Кӓнӱ Йахҙарӱна 028-006 Ва ер юзида уларга имконлар беришни, Фиръавн, Ҳомон ва икковининг аскарларига улар(Бани Исроил)дан қўрққан нарсаларини кўрсатишни истаймиз. ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌
Ұа 'Аұхайнӓ 'Илáмми Мӱсá 'Ан 'Арđи`ӥһи ۖ Фа'иҙӓ Ҳифти `Алайһи Фа'алқӥһи Фӥ Ал-Йамми Ұа Лӓ Таҳӓфӥ Ұа Лӓ Тахзанӥ ۖннӓ Рӓддӱһу 'Илайки Ұа Җӓ`илӱһу Мина Ал-Мурсалӥна 028-007 Ва Мусонинг онасига: Уни эмизавер. Бас, (унга ёмонлик етишидан) қўрққан чоғингда уни дарёга ташла, қўрқма, хафа бўлма, Биз, албатта, уни сенга қайтаргувчимиз ва Пайғамбарлардан қилгувчимиз, деб ваҳий қилдик. (Араб тилшунос олимлари бу ояти каримани Қуръони Каримнинг юксак даражадаги балоғат ва фасоҳатига мисол сифатида келтирадилар. Аллоҳ таоло биргина оятда иккита буйруқ эмизавер ва дарёга ташла, иккита қайтаришқўрқма, хафа бўлма, иккита башоратуни сенга қайтарамиз ва Пайғамбарлардан қилгувчимиз жуфтликларини ишлатгандир. Оналари кўнгилларига Аллоҳ таоло илҳом этган буйруқни бажардилар. Гўдакни сандиққа солиб, дарёга оқизиб юбордилар.) ‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Фӓлтақаҭаһу~ 'Ӓлу Фирұна Лийакӱна Лаһум `Адӱұӓан Ұа Хазанӓан ۗнна Фирұна Ұа Һӓмӓна Ұа Җунӱдаһумӓ Кӓнӱ Ҳӓҭи'ӥна 028-008 Бас, Фиръавн оиласи уни ўзларига душман ва ғам-ғусса бўлиши учун тутиб олдилар. Албатта, Фиръавн, Ҳомон ва икковларининг аскарлари хатокорлардан бўлган эдилар. ‍‍‍‍~ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ۗ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Қӓлат Амра'ату Фирұна Қуррату `Айнин Лӥ Ұа Лака ۖ Лӓ Тақтулӱһу `Асáн Йанфа`анӓ 'Аұ Наттаҳиҙаһу Ұаладӓан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 028-009 Фиръавннинг хотини: (Бу бола) мен учун ҳам, сен учун ҳам кўз қувончидир. Уни ўлдирманглар. Шоядки, у бизга фойда берса ёки уни бола қилиб олсак, деди. Ҳолбуки, улар сезмасдилар. ‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌
Ұа 'Аҫбаха Фу'уӓду 'Умми Мӱсá Фӓриғӓан ۖн Кӓдат Латубдӥ Биһи Лаұлӓн Рабаҭнӓ `Алá Қалбиһӓ Литакӱна Мина Ал-Му'уминӥна 028-010 Мусонинг онасининг қалби бўшаб қолди. Мўминлардан бўлиши учун қалбини мустаҳкам боғламаганимизда, уни билдириб қўйишига сал қолди. ‌‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлат Ли'ҳтиһи Қуҫҫӥһи ۖ Фабаҫурат Биһин Җунубин Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 028-011 У(она) у(Мусо)нинг опасига: Изидан бор, деди. Бас, уни бир четдан кўрди. Ҳолбуки, улар сезмасдилар. ‍‍ ‍‍‍‍ۖ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Ұа Харрамнӓ `Алайһи Ал-Марӓđи`а Мин Қаблу Фақӓлат Һал 'Адуллукум `Алá 'Аһли Байтин Йакфулӱнаһу Лакум Ұа Һум Лаһу Нӓҫихӱна 028-012 Ва бундан олдин унга эмизгувчиларни ҳаром қилган эдик. Бас, (опаси): Мен сизларга уни сиз учун кафилликка оладиган ва унга насиҳатгўй бўлгувчи аҳли байтни айтиб берайми? деди. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍
Фарададнӓһу 'Илáммиһи Кай Тақарра `Айнуһӓ Ұа Лӓ Тахзана Ұа Лита`лама 'Анна Ұа`да Аллӓһи Хаққун Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 028-013 Бас, Биз уни онасига кўзи қувончга тўлиши, хафа бўлмаслиги ва, албатта, Аллоҳнинг ваъдаси ҳақ эканини билиши учун қайтардик. Лекин кўплари буни билмаслар. (Аллоҳ таоло Ўзининг ҳикматли тадбири ила Мусо алайҳиссаломни оналарига қайтариб берди. Оятда таъкидланишича, бундан қуйидаги учта мақсад кўзланган эди: 1. Мусо алайҳиссалом ила оналарининг кўзлари қувониши. 2. Онанинг ўғли Мусо алайҳиссалом фироқи ила хафа бўлмаслиги. 3. Мусонинг алайҳиссалом оналари Аллоҳнинг ваъдаси ҳақ эканини билишлари. Чунки аввал Аллоҳ таоло у аёлга, Биз уни сенга қайтаргувчимиз, деб ваъда берган эди. Ана ўша ваъдасини ҳақ ила амалга оширди. Ҳа, Аллоҳ таоло нимани ваъда қилса, уни албатта бажаради. Шундай қилиб, Мусо алайҳиссалом оилаларидан айрилмаган ҳолда Фиръавннинг қасрида тарбия топа бошладилар.) ‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍
Ұа Ламмӓ Балаға 'Ашуддаһу Ұа Астаұá 'Ӓтайнӓһу Хукмӓан Ұа `Илмӓан ۚ Ұа Каҙалика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 028-014 Қачонки у вояга етиб, мукаммал бўлганида, унга ҳикмат ва илмни бердик. Биз яхши амал қилгувчиларни шундай мукофотлармиз. (Биз вояга етиб деб таржима қилган балаға ашудда иборасини араблар жисмоний жиҳатдан вояга етиш, мукаммал бўлганида деб ўгирган итаво сўзини ақлий жиҳатдан камолга етиш, деб тушунадилар. Ҳазрати Ибн Аббос (р.а.): Вояга етиш ўн саккиздан ўттиз ёшгача, мукаммал бўлиш ўттиздан қирққача, деган эканлар.) ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ۚ ‌ ‍‍‍
Ұа Даҳала Ал-Мадӥната `Алá Хӥни Ғафлатин Мин 'Аһлиһӓ Фаұаҗада Фӥһӓ Раҗулайни Йақтатилӓни Һӓҙӓ Мин Шӥ`атиһи Ұа Һаҙӓ Мин `Адӱұиһи ۖ Фӓстағӓćаһу Ал-Лаҙӥ Мин Шӥ`атиһи `Алá Ал-Лаҙӥ Мин `Адӱұиһи Фаұаказаһу Мӱсá Фақаđá `Алайһи ۖ Қӓла Һӓҙӓ Мин `Амали Аш-Шайҭӓни ۖннаһу `Адӱұун Муđиллун Мубӥнун 028-015 Ва у шаҳарга унинг аҳолиси ғафлатдалик пайтда кирди. Унда уришаётган икки кишини кўрди. Буниси ўз гуруҳидан, униси эса, душманларидан эди. Бас, ўз гуруҳидан бўлган душман бўлганга қарши ундан ёрдам сўради. Шунда Мусо уни бир мушт уриб ўлдириб қўйди. У (Мусо): Бу шайтоннинг ишидир. Албатта, у очиқ-ойдин душман ва йўлдан оздиргувчидир, деди. (Шаҳар аҳолиси ғафлатда бўладиган пайт, туш вақтидир. Иссиқ юртларда, жумладан, Мисрда ҳам туш пайти шаҳар ва қишлоқ аҳолиси кундузги уйқуда бўладилар. Мусо алайҳиссалом бири ўз қавмиБани Исроилдан, иккинчиси душманФиръавн қавмидан бўлган икки кишининг уришаётганини кўрдилар. Бани исроиллик киши Мусодан алайҳиссалом қибтийга қарши ёрдам сўрар эди. Шунда Мусо уни бир мушт уриб ўлдириб қўйди. Мусо алайҳиссалом қибтийни умуман ўлдирмоқчи эмас эдилар. Унинг ўлиб қолганини кўриб қаттиқ афсусландилар.) ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ۖ‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ۖ‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби 'Иннӥ Žаламту Нафсӥ Фӓғфир Лӥ Фағафара Лаһу~ ۚннаһу Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 028-016 У: Эй Роббим, албатта, мен ўзимга зулм қилдим. Бас, мени мағфират қил, деди. Шунда У зот уни мағфират қилди. Албатта, Унинг Ўзи мағфират қилгувчи, меҳрибондир. ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍~ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌
Қӓла Рабби Бимӓ 'Ан`амта `Алаййа Фалан 'Акӱна Žаһӥрӓан Лилмуҗримӥна 028-017 У: Эй Роббим, менга берган неъматнинг ҳаққи-ҳурмати ҳаргиз жиноятчиларга ёрдамчи бўлмасман, деди. ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Фа'аҫбаха Фӥ Ал-Мадӥнати Ҳӓ'ифӓан Йатараққабу Фа'иҙӓ Ал-Лаҙӥ Астанҫараһу Бил-'Амси Йастаҫриҳуһу ۚ Қӓла Лаһу Мӱсáннака Лағаұӥйун Мубӥнун 028-018 Бас, у эрталаб шаҳарда қўрққан ҳолида, аланглаб кетаётган эди, бирдан кеча ундан ёрдам сўраган яна ёрдам сўраб қичқириб қолди. Мусо унга: Албатта, сен очиқ-ойдин гумроҳсан, деди. ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Фаламмӓ 'Ан 'Арӓда 'Ан Йабҭиша Биал-Лаҙӥ Һуұа `Адӱұун Лаһумӓ Қӓла Йӓ Мӱсá 'Атурӥду 'Ан Тақтуланӥ Камӓ Қаталта Нафсӓан Бил-'Амси ۖн Турӥду 'Иллӓн Такӱна Җаббӓрӓан Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Турӥду 'Ан Такӱна Мина Ал-Муҫлихӥна 028-019 Қачонки икковларига душман бўлганни тутмоқчи бўлган эди, у: Эй Мусо, кеча бир жонни ўлдирганинг каби, мени ўлдирмоқчимисан?! Сен ер юзида фақат жаббор бўлишни истайсан ва ислоҳ қилгувчилардан бўлишни истамайсан, деди. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍
Ұа ҖӓРаҗулун Мин 'Ақҫá Ал-Мадӥнати Йас`á Қӓла Йӓ Мӱсáнна Ал-Мала'а Йа'тамирӱна Бика Лийақтулӱка Фӓҳруҗннӥ Лака Мина Ан-Нӓҫихӥна 028-020 Ва шаҳарнинг нариги четидан бир киши шошиб келиб: Эй Мусо, аниқки, аъёнлар сени ўлдириш учун тил бириктирмоқдалар. Бас, чиқиб кет! Албатта, мен сенга насиҳат қилгувчиларданман, деди. ‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Фаҳараҗа Минһӓ Ҳӓ'ифӓан Йатараққабу ۖ Қӓла Рабби Наҗҗинӥ Мина Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 028-021 Бас, хавфсираб, аланглаган ҳолда у ердан: Эй Роббим, менга золим қавмлардан нажот бергин, деб чиқди. ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍ۖ ‌‍ ‍‍ ‍‍
Ұа Ламмӓ Таұаҗҗаһа Тилқӓ'а Мадйана Қӓла `Асá Раббӥн Йаһдийанӥ Саұӓ Ас-Сабӥл 028-022 Қачонки Мадян томон юзланганида: Шоядки Роббим мени тўғри йўлга ҳидоят қилса, деди. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ламмӓ Ұарада Мӓ'а Мадйана Ұаҗада `Алайһи 'Умматан Мина Анӓси Йасқӱна Ұа Ұаҗада Мин Дӱниһиму Амра'тайни Таҙӱдӓни ۖ Қӓла Мӓ Ҳаҭбукумӓ ۖ Қӓлатӓ Лӓ Насқӥ Хаттá Йуҫдира Ар-Ри`ӓۖ Ұа 'Абӱнӓ Шайҳун Кабӥрун 028-023 Қачонки Мадян сувига етиб келгач, бир тўп одамларнинг ҳайвонларини суғораётганини кўрди ва улардан бошқа (қўйларини сувдан) қайтараётган икки аёлни кўрди. У:Сизларга не бўлди? деди. Улар: Чўпонлар қайтмагунларича суғора олмаймиз, отамиз қари чол, дедилар. ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ۖ ‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Фасақá Лаһумӓ Ćумма Таұаллá 'Илá Аž-Žилли Фақӓла Рабби 'Иннӥ Лимӓнзалта 'Илаййа Мин Ҳайрин Фақӥрун 028-024 Бас, икковларига суғориб берди. Сўнгра сояга қайтди ва Эй Роббим, албатта, менга туширажагинг ҳар бир яхшиликка муҳтожман, деди. (Мусо алайҳиссалом ҳалиги икки аёлнинг ҳайвонларини суғориб бердилар. Буни ўзларининг эркак кишилик бурчи, деб билдилар. Демак, кун иссиқ экан. Аввал ҳам сояда ўтирган эдилар. Лекин қийналаётган икки аёлни кўриб, ғоятда чарчаган, ҳориб-толган, очиққан бўлсалар ҳам, туриб уларга ёрдам бердилар. Қайтиб бориб яна соядан жой олдилар. Яна ёлғиз қолдилар. Яна муҳожирлик ғурбатини ҳис этдилар. Ёлғизнинг ёри худо, деб яна Роббул Оламийнга илтижо қилиб: Эй Роббим, албатта, менга туширажагинг ҳар бир яхшиликка муҳтожман, дедилар.) ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Фаҗӓ'ат/һу 'Ихдӓһумӓ Тамшӥ `Алá Астихйӓн Қӓлат 'Инна 'Абӥ Йад`ӱка Лийаҗзийака 'Аҗра Мӓ Сақайта Ланӓ ۚ Фаламмӓ Җӓ'аһу Ұа Қаҫҫа `Алайһи Ал-Қаҫаҫа Қӓла Лӓ Таҳаф ۖ Наҗаұта Мина Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 028-025 Бас, икковларидан бири ҳаё билан юриб келиб: Отам сенга бизларга суғориб берганинг ҳаққини бериш учун чақирмоқда, деди. Қачонки унга келганида ва қиссани айтиб берганида, у: Қўрқма, золим қавмлардан нажот топдинг, деди. (Қизлар отасига ҳайвонларини суғориб берган ғариб йигит ҳақида, унинг мардлиги, шижоатлиги, яна ўзи ёлғиз сояда ўтириб қолганлиги ҳақида сўзлаб беришган. Ўшанда оталари қизлардан бирини ўша ғариб йигитни чақириб келиш учун юборади. Мусо алайҳиссалом бу чақириқни қабул қилиб, чолнинг олдига борадилар. Мусо алайҳиссалом уй эгасига бошларидан ўтган қиссани гапириб бердилар. Кўпни кўрган тажрибали чол у кишининг кўнглини кўтариб, қўрқма, энди қутулиб кетдинг, деган маънони айтди.) ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍ ‍‍
Қӓлат 'Ихдӓһумӓ Йӓ 'Абати Аста'җирһу ۖнна Ҳайра Мани Аста'җарта Ал-Қаұӥйу Ал-'Амӥну 028-026 Икки (қиз)дан бири: Эй отагинам, уни ишга ёллаб ол. Чунки ишга ёлланадиган энг яхши кимса кучли ва ишончли кимсадир, деди. ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۖ ‍‍ ‍‍
Қӓла 'Иннӥрӥду 'Ан 'Ункихака 'Ихдá Абнатаййа Һӓтайни `Алáн Та'җуранӥ Ćамӓнийата Хиҗаҗин ۖ Фа'ин 'Атмамта `Ашрӓан Фамин `Индика ۖ Ұа Мӓрӥду 'Ан 'Ашуққа `Алайка ۚ Сатаҗидунӥн Шӓ Аллӓһу Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 028-027 У: Менга саккиз йил ишлаб беришинг шарти билан, шу икки қизимдан бирини сенга никоҳлаб бермоқчиман, агар ўн йилни тамомласанг, бу сенинг ишинг. Мен эса сенга машаққат қилишни истамайман. Иншааллоҳ, менинг солиҳ кишилардан эканимни кўрасан, деди. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍
Қӓла Ҙӓлика Байнӥ Ұа Байнака ۖ 'Аййамӓ Ал-'Аҗалайни Қаđайту Фалӓ `Удұӓна `Алаййа Ұа ۖ Аллӓһу `Алá Мӓ Нақӱлу Ұа Кӥлун 028-028 У (Мусо): Бу мен билан сенинг орамиздадир. Икки муддатдан қай бирини адо қилсам ҳам, менга тажовуз қилинмас. Айтаётган нарсамизга Аллоҳ вакилдир, деди. ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Қаđá Мӱсá Ал-'Аҗала Ұа Сӓра Би'аһлиһи~ 'Ӓнаса Мин Җӓниби Аҭ-Ҭӱри Нӓрӓан Қӓла Ли'һлиһи Амкуćӱннӥ 'Ӓнасту Нӓрӓан Ла`аллӥ 'Ӓтӥкум Минһӓ Биҳабарин 'Аұ Җаҙұатин Мина Анӓри Ла`аллакум Таҫҭалӱна 028-029 Қачонки, Мусо муддатни тугатиб, аҳли билан йўлга тушиб кетаётиб, Тур томонда узоқдан оловни кўриб қолди. У аҳлига: Туриб туринглар, аниқки, мен узоқдан оловни кўрдим. Балки у ердан сизга бирор хабар ёки исинишингиз учун бир тутам чўғ олиб келарман, деди. (Мусо алайҳиссалом қайинотаси билан келишган муддатни ўтаб, аҳли аёлларини олиб Мисрга қайтиш учун йўлга чиқдилар. Йўлда, Сийна ярим оролидаги Тур тоғига яқинлашганда, тоғ томонда узоқдан бир олов ёниб турганини кўрдилар.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Фаламмӓ 'Атӓһӓ Нӱдӥ Мин Шӓҭи'и Ал-Ұӓдӥ Ал-'Аймани Фӥ Ал-Буқ`ати Ал-Мубӓракати Мина Аш-Шаҗарати 'Ан Йӓ Мӱсáннӥ 'Анӓ Ал-Лаһу Раббу Ал-`Ӓламӥна 028-030 Бас, қачонки унинг олдига етиб келганида, водийнинг ўнг томонидан, муборак жойдан, дарахтдан унга: Эй Мусо, албатта, Мен, Ўзим, оламларнинг Робби Аллоҳдирман. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍
Ұа 'Ан 'Алқи `Аҫӓка ۖ Фаламмӓ Ра'ӓһӓ Таһтаззу Ка'аннаһӓ Җӓннун Ұаллá Мудбирӓан Ұа Лам Йу`аққиб ۚ Йӓ Мӱсáқбил Ұа Лӓ Таҳаф ۖннака Мина Ал-'Ӓминӥна 028-031 Ва асонгни ташла, деб нидо қилинди. Қачонки унинг катта илон каби қимирлаётганини кўргач, қарамасдан ортга қочди. Эй Мусо, бери кел, қўрқма, албатта, сен омонликдагилардансан (дейилди). (Бу ҳол ҳақиқатда ажойиб эди. Бепоён саҳродаги тоғнинг ўнг томонида, муборак бир жойда Аллоҳ таоло фариштани ҳам ўртага қўймай, Мусога алайҳиссалом бевосита ўзи нидо қилмоқда. Бу жой ҳақиқатда ҳам муборак бир жой эди. Бу пайт, шубҳасиз, муборак бир пайт эди. Бу нидо ҳақиқатда ҳам муборак бир нидо эди.) ‌‌ ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ
Аслук Йадака Фӥ Җайбика Таҳруҗ Байđӓ'а Мин Ғайри Сӱн Ұа Аđмум 'Илайка Җанӓхака Мина Ар-Раһби ۖ Фаҙӓника Бурһӓнӓни Мин Раббика 'Илá Фирұна Ұа Мала'иһи~ ۚннаһум Кӓнӱ Қаұмӓан Фӓсиқӥна 028-032 Қўлингни ёқангдан (қўлтиғингга) суқ, бирон нуқсонсиз оппоқ бўлиб чиқур ва қўрқувда қанот(қўл)ингни ўзингга тортиб ол. Бас, шу иккиси Роббингдан Фиръавн ва унинг одамларига икки ҳужжатдир. Албатта, улар фосиқ қавм бўлдилар (дейилди). ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍ۚ‍‌‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби 'Иннӥ Қаталту Минһум Нафсӓан Фа'аҳӓфу 'Ан Йақтулӱни 028-033 У: Эй Роббим, мен улардан бир жонни ўлдирганман, улар мени ўлдиришларидан қўрқурман. ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍
Ұа 'Аҳӥ Һӓрӱну Һуұа 'Афҫаху Миннӥ Лисӓнӓан Фа'арсилһу Ма`ийа Рид'ӓан Йуҫаддиқунӥ ۖннӥҳӓфу 'Ан Йукаҙҙибӱни 028-034 Биродарим Ҳорун мендан кўра тили бурророқ, уни ҳам мен билан юбор, мени тасдиқлайдир. Зеро, улар мени ёлғончи қилишларидан қўрқурман, деди. (Мен улардан бани исроиллик билан уришаётган қибтийни билмасдан, нохосдан ўлдириб қўйганман. Фиръавн аъёнлари мени ўлдириш учун тил бириктираётганларида қочиб кетганман. Энди яна кириб борсам, уларнинг эски адовати қўзиб мени ўлдириб қўйсалар, диний даъват иши нима бўлади, деб қўрқаман. Менинг тилимда бир оз дудуқлик бор, оғам Ҳорун эса, тили бурро одам. Кофирлар билан тортишувларда иш беради. Уни ҳам мен билан бирга Пайғамбар қилиб юбор. У ҳам мен билан бирга Пайғамбар бўлиб, мени тасдиқласин.) ‌‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍ ‌‌
Қӓла Санашудду `Аđудака Би'аҳӥка Ұа Наҗ`алу Лакумӓ Сулҭӓнӓан Фалӓ Йаҫилӱна 'Илайкумӓ ۚ Би'ӓйӓтинӓнтумӓ Ұа Мани Аттаба`акумӓ Ал-Ғӓлибӱна 028-035 У зот: Биз сени оғанг билан қувватлаймиз ва икковингизга бир салтанат берурмизки, улар сизга етиша олмаслар. Бизнинг оятларимиз ила иккингиз ва сизга эргашганлар ғолибдирсиз, деди. (Демак, Мусо ва Ҳорун алайҳиссалом ҳамда уларга эргашганлар ғолиб бўлишлари турган гап. Ғалабага эришиш учун Аллоҳнинг оятлари билан ҳаракат қилинса, бас. Шундай ҳаракат бўлди ҳам.) ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍
Фаламмӓ Җӓ'аһум Мӱсá Би'ӓйӓтинӓ Баййинӓтин Қӓлӱ Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Муфтаран Ұа Мӓ Сами`нӓ Биһаҙӓ Фӥ 'Ӓбӓ'инӓ Ал-'Аұұалӥна 028-036 Бас, қачонки Мусо уларга очиқ-ойдин оятларимиз ила келганида, улар: Бу уйдирма, сеҳрдан бошқа нарса эмас. Аввалги ота-боболаримиздан ҳам бу ҳақда эшитмаган эдик, дедилар. (Кўзларига кўриниб турган мўъжизани, кўзбўямачилик, сеҳрдан ўзга нарса эмас, у уйдирмадир, дедилар. Аллоҳнинг Пайғамбарига қарши, Аллоҳнинг мўъжизаларига қарши бундай гапни айтишга бирор далил-ҳужжатлари бормиди? Албатта, йўқ эди.Ота-боболаридан эшитмаганлари учун Аллоҳнинг Пайғамбарини ёлғончи қилиб, мўъжизасани сеҳр дейишлари тўғрими?! Уларнинг ота-боболари ким эди ўзи? Дунёнинг охиригача бўладиган нарсаларни кўрсатиб кетишганми?!) ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Ұа Қӓла Мӱсá Раббӥ 'А`ламу Биман Җӓ'а Бил-Һудá Мин `Индиһи Ұа Ман Такӱну Лаһуқибату Ад-Дӓри ۖннаһу Лӓ Йуфлиху Аž-Žӓлимӱна 028-037 Ва Мусо: Роббим Ўз ҳузуридан ким ҳидоят келтирганини ҳам, охират диёри оқибати кимга бўлишини ҳам яхши билгувчи зотдир. Албатта, золимлар нажот топмаслар, деди. (Куфр келтириб, Аллоҳнинг Пайғамбарини инкор этиб, Аллоҳнинг оят-мўъжизаларини сеҳр деб зулм қилганлар нажот топмаслар.) ‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍ ‌‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‌ ۖ‍‍
Ұа Қӓла Фирұну Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Мала'у Мӓ `Алимту Лакум Мин 'Илаһин Ғайрӥ Фа'аұқид Лӥ Йӓ Һӓмӓну `Алá Аҭ-Ҭӥни Фӓҗл Лӥ Ҫархӓан Ла`аллӥҭҭали`у 'Илá 'Илаһи Мӱсá Ұа 'Иннӥ Ла'аžуннуһу Мина Ал-Кӓҙибӥна 028-038 Ва Фиръавн: Эй аъёнлар, мен сизларга ўзимдан бошқа илоҳ борлигини билмасман. Бас, эй Ҳомон, лойга ўт ёқиб, мен учун бир баланд қаср қур, шоядки (унга чиқиб) Мусонинг илоҳини кўрсай. Албатта, мен уни ёлғончилардан деб ўйламоқдаман, деди. (Худолик даъвосида бўлган аҳмоқ фиръавнлар ўйламай, оғзига нима келса гапираверади. Вазирига нимани хоҳласа, буюраверади. Ҳомон лойга ўт ёқиб ғишт пишириб, ўта баланд қаср қурармиш, Фиръавн унга чиқиб, осмонда Аллоҳни кўрар эмиш. Аллоҳ осмонда сенинг чиқишингга қараб турадиган зотмиди?! Сенга ўхшаган ифлос Аллоҳнинг даргоҳига бора олармиди?! Осмон сенга ўхшаш бандалар учун Аллоҳ таоло томонидан яратилган бир нарса-ку, нима учун Аллоҳни осмон билан чегаралаб қўймоқчисан?! Ушбу саволлар ҳам ўзини худо санаётган Фиръавнинг нақадар эси паст эканини тушунишга ёрдам беради. Ўша эси паст махлуқ ўзининг аҳмоқона гапи билан Аллоҳ юборган Пайғамбар Мусони алайҳиссалом ёлғончига чиқармоқда.) ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Ұа Астакбара Һуұа Ұа Җунӱдуһу Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи Ұа Žаннӱннаһум 'Илайнӓ Лӓ Йурҗа`ӱна 028-039 У ва унинг аскарлари ер юзида ноҳақдан такаббурлик қилдилар ҳамда ўзларини Бизга қайтарилмайдилар деб гумон қилдилар. ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Фа'аҳаҙнӓһу Ұа Җунӱдаһу Фанабаҙнӓһум Фӥ Ал-Йамми ۖ Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Аž-Žӓлимӥна 028-040 Бас, Биз уни ва унинг аскарларини тутдик ва денгизга отдик. Энди золимларнинг оқибати қандоқ бўлганига назар сол. ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍
Ұа Җа`алнӓһум 'А'имматан Йад`ӱна 'Илá Анӓри ۖ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Лӓ Йунҫарӱна 028-041 Ва уларни дўзахга чақирадиган пешволар қилдик. Қиёмат куни эса, уларга ёрдам берилмас. (Ахир, бу дунёдан ноҳақ такаббурлик қилиб, дўзахга даъват бўйича пешволик билан ўтган бўлсалар, уларга қандай қилиб ёрдам берилиши мумкин?) ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Атба`нӓһум Фӥ Һаҙиһи Ад-Дунйӓ Ла`натан ۖ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Һум Мина Ал-Мақбӱхӥна 028-042 Ва бу дунёда уларга лаънатни эргаштириб қўйдик. Қиёмат куни эса, улар (раҳматдан) йироқ қилинганлардандирлар. ‍‌‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Мин Ба`ди Мӓ 'Аһлакнӓ Ал-Қурӱна Ал-'Ӱлá Баҫӓра Лилннӓси Ұа Һудан Ұа Рахматан Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 028-043 Батаҳқиқ, Биз аввалги асрларни ҳалок қилганимиздан сўнг Мусога одамлар учун нур, ҳидоят ва раҳмат қилиб китобни бердик. Шоядки улар эсласалар. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌
Ұа Мӓ Кунта Биҗӓниби Ал-Ғарбӥйи 'Иҙ Қаđайнӓ 'Илá Мӱсá Ал-'Амра Ұа Мӓ Кунта Мина Аш-Шӓһидӥн 028-044 Биз Мусога ишни ҳукм қилган пайтимизда сен ғарбий томонда эмас эдинг ва гувоҳлардан ҳам бўлмагансан. ( Эй Муҳаммад! Мусога Пайғамбарликни, Таврот ва унинг ҳукмини берган пайтимизда Тур тоғининг ғарбий томонида йўқ эдинг. Бу ишга гувоҳлардан ҳам бўлмагансан.) ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Лакиннӓнша'нӓ Қурӱнӓан Фатаҭӓұала `Алайһиму Ал-`Умуру ۚ Ұа Мӓ Кунта Ćӓұӥӓан Фӥ 'Аһли Мадйана Татлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтинӓ Ұа Лакиннӓ Куннӓ Мурсилӥна 028-045 Лекин Биз бир неча асрларни пайдо қилдик, бас, уларнинг умри чўзилди. Сен Мадянда туриб, уларга оятларимизни тиловат қилиб берганинг йўқ. Аммо Биз Пайғамбар юборгувчи бўлдик. ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Кунта Биҗӓниби Аҭ-Ҭӱри 'Иҙ Нӓдайнӓ Ұа Лакин Рахматан Мин Раббика Литунҙира Қаұмӓан Мӓ 'Атӓһум Мин Наҙӥрин Мин Қаблика Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 028-046 Биз нидо қилган чоғимизда Турнинг ёнида йўқ эдинг. Лекин Роббингдан раҳмат сифатида сендан олдин огоҳлантиргувчи келмаган қавмни огоҳлантириш учун (қиссаларни сенга билдирдик). Шоядки эсласалар. (Яъни, Биз Мусога Тур тоғининг ёнида нидо қилганимизда сен у ерда йўқ эдинг. Аммо Биз у ерда бўлиб ўтган қиссани сенга билдирдик. Бу иш сендан олдин огоҳлантиргувчи-Пайғамбар келмаган қавмни огоҳлантиришинг учун Роббингнинг сенга берган раҳматидир. Шоядки ушбу қиссалар таъсирида улар эслашлари лозим бўлган нарсаларни эсга олсалар.) ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌
Ұа Лаұлӓн Туҫӥбаһум Муҫӥбатун Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Файақӱлӱ Раббанӓ Лаұлӓ 'Арсалта 'Илайнӓ Расӱлӓан Фанаттаби`а 'Ӓйӓтика Ұа Накӱна Мина Ал-Му'уминӥна 028-047 Агар уларга қилмишлари туфайли мусибат етганида: Эй Роббимиз, бизга Пайғамбар юборганингда эди, оятларингга эргашар эдик ва мўминлардан бўлар эдик, демасалар эди. ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'аһуму Ал-Хаққу Мин `Индинӓ Қӓлӱ Лаұлӓ 'Ӱтийа Миćла Мӓ 'Ӱтийа Мӱсá ۚ 'Аұалам Йакфурӱ Бимӓ 'Ӱтийа Мӱсá Мин Қаблу ۖ Қӓлӱ Сихрӓни Таžӓһарӓ Ұа Қӓлӱннӓ Бикуллин Кӓфирӱна 028-048 Қачонки уларга Бизнинг ҳузуримиздан ҳақ келганида, улар: Унга ҳам Мусога берилган нарса берилса эди, дедилар. Улар илгари Мусога берилган нарсага куфр келтирмаган эдиларми?! Улар: Икки сеҳр ўртага чиқди, бир-бирига ёрдам бермоқда, биз ҳар бирига куфр келтиргувчимиз, дедилар. (Ҳа, Муҳаммаддан (с.а.в.) илгари улар Мусога алайҳиссалом тушган нарсага ҳам куфр келтирган эдилар. Энди бўлса, Муҳаммадга (с.а.в.) иймон келтирмасликларига Мусога алайҳиссалом берилган нарсага ўхшаш нарса у кишига берилмаганини сабаб турибдилар. Улар икки сеҳр деб Таврот билан Қуръонн назарда тутишяпти. Таврот ҳам, Қуръон ҳам сеҳрдир, улар бирга ўртага чиқиб, бир-бирига ёрдам бермоқда, биз ҳар иккисига ҳам куфр келтирувчилармиз, дейишяпти.) ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Қул Фа'тӱ Бикитӓбин Мин `Инди Аллӓһи Һуұа 'Аһдá Минһумӓ 'Аттаби`һу 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 028-049 Сен:Агар ростгўйлардан бўлсангиз, Аллоҳнинг ҳузуридаги у иккисидан кўра тўғрироқ бир китоб келтиринг, мен унга эргашаман, дегин. ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Фа'ин Лам Йастаҗӥбӱ Лака Фӓ`ламннамӓ Йаттаби`ӱна 'Аһұӓ'аһум ۚ Ұа Ман 'Аđаллу Миммани Аттаба`а Һаұӓһу Биғайри Һудан Мина Аллӓһи ۚнна Аллӓһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 028-050 Агар сенга жавоб бера олмасалар, бас, билгинки, улар фақат ҳавои нафсларига эргашмоқдалар, холос. Аллоҳдан бўлган ҳидоятсиз, ўз ҳавои нафсига эргашгандан кўра ҳам гумроҳроқ кимса борми?! Албатта, Аллоҳ золим қавмларни ҳидоят қилмас. (Қуръонга эргашмаган ҳар бир кимса ҳавои нафси йўлида юрган бўлади. Ҳавои нафси ихтиёридаги ҳар бир кимса дунёдаги энг гумроҳ кимсадир. Агар бунга эътироз бўлса, Қуръондан кўра тўғрироқ китобни келтирсин!) ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Ұа Лақад Ұаҫҫалнӓ Лаһуму Ал-Қаұла Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 028-051 Батаҳқиқ, Биз уларга гапни етказиб қўйдик. Шоядки эсласалар. ‌ ‌‍‍‌ ‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Мин Қаблиһи Һум Биһи Йу'уминӱна 028-052 У(Қуръон)дан олдин китоб берилганлар унга иймон келтирурлар. (Бу ояти карима тушган пайтда яҳудийлардан ҳам, масиҳийлардан ҳам иймон келтириб, мўмин-мусулмон бўлган кишилар бор эди. Оятда ана шунга ишора қилинмоқда.) ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Йутлá `Алайһим Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Биһи~ннаһу Ал-Хаққу Мин Раббинӓннӓ Куннӓ Мин Қаблиһи Муслимӥна 028-053 Уларга тиловат қилинган чоқда: Биз унга иймон келтирдик. Албатта, у Роббимиздан келган ҳақдир. Албатта, биз бундан олдин ҳам мусулмон эдик, дедилар. ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Йу'утаұна 'Аҗраһум Марратайни Бимӓ Ҫабарӱ Ұа Йадра'ӱна Бил-Хасанати Ас-Саййи'ата Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 028-054 Ана ўшаларга сабр қилганлари учун ажрлари икки марта берилган. Улар яхшилик ила ёмонликни даф қилурлар ва уларга ризқ қилиб берган нарсаларимиздан нафақа қилурлар. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Сами`ӱ Ал-Лағұа 'А`раđӱ `Анһу Ұа Қӓлӱ Ланӓ 'А`мӓлунӓ Ұа Лакум 'А`мӓлукум Салӓмун `Алайкум Лӓ Набтағӥ Ал-Җӓһилӥна 028-055 Қачонки беҳуда нарса эшитсалар, ундан юз ўгириб: Бизга ўз амалларимиз, сизга ўз амалларингиз, омон бўлинглар, биз жоҳилларни истамасмиз, дедилар. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
ннака Лӓ Таһдӥ Ман 'Ахбабта Ұа Лакинна Аллӓһа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 028-056 Албатта, сен ўзинг севган кишингни ҳидоят қила олмассан. Лекин Аллоҳ кимни хоҳласа, ўшани ҳидоят қилур. У ҳидоятга юрувчиларни яхши билгувчи зотдир. (Демак, одамларни ҳидоят қилиш фақат Аллоҳ таолонинг измидадир. Аллоҳдан бошқа ҳеч ким, ҳатто охирзамон Пайғамбарининг (с.а.в.) ҳам бу ишга қурблари етмайди. Агар у зот (с.а.в.) бирор кишини ҳидоят қилиш имконига эга бўлганларида, амакилари Абу Толибни ҳидоят қилган бўлар эдилар. Аммо бунинг имкони бўлмади. Абу Толиб ҳидоятга муяссар бўлмай дунёдан ўтди. Бунга Расули Акрам (с.а.в.) қаттиқ афсус чекдилар. Аллоҳ таоло эса, бу ҳақда Пайғамбарига ушбу оятдаги баёнотни берди.) ‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍
Ұа Қӓлӱн Наттаби`и Ал-Һудá Ма`ака Нутаҳаҭҭаф Мин 'Арđинӓ ۚ 'Аұалам Нумаккин Лаһум Харамӓан 'Ӓминӓан Йуҗбá 'Илайһи Ćамарӓту Кулли Шайн Ризқӓан Мин Ладуннӓ Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 028-057 Улар: Агар сен билан ҳидоятга эргашсак, ўз еримиздан юлиб олинамиз, дедилар. Биз уларга омонлик ҳарамини макон қилиб бермадикми?! У ерга ҳар нарсанинг мевалари Бизнинг даргоҳимиздан ризқ ўлароқ йиғилади-ку! Аммо кўплари билмаслар. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍
Ұа Кам 'Аһлакнӓ Мин Қарйатин Баҭират Ма`ӥшатаһӓ ۖ Фатилка Масӓкинуһум Лам Тускан Мин Ба`диһим 'Иллӓ Қалӥлӓан ۖ Ұа Куннӓ Нахну Ал-Ұӓриćӥна 028-058 Биз маишатлари ҳаддан ошган қанчадан-қанча юртларни ҳалок қилдик. Бас, анавилар, уларнинг масканлари, улардан кейин маскан қилинмади, илло, озгинаси, холос. Ва Биз ўзимиз ворис бўлиб қолдик. ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Кӓна Раббука Муһлика Ал-Қурá Хаттá Йаб`аćа Фӥммиһӓ Расӱлӓан Йатлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтинӓ ۚ Ұа Мӓ Куннӓ Муһликӥ Ал-Қурá 'Иллӓ Ұа 'Аһлуһӓ Žӓлимӱна 028-059 Роббинг шаҳар-қишлоқларни то улар орасига уларга оятларимизни тиловат қиладиган Пайғамбар юбормасдан туриб ҳалок қилувчи бўлмаган. Биз шаҳар-қишлоқларни фақат аҳли золим бўлган ҳолдагина ҳалок қилгувчи бўлганмиз. (Аллоҳ таолонинг одати шуки, инсонларга жон, ақл-идрок бериб қўйса ҳам, яна Пайғамбар орқли огоҳлантирмасдан туриб уларни ҳалок қилмайди. Пайғамбарни қачон ва қаерга юборишни ўзи билади. Мана, Макка аҳлига ҳам Пайғамбар келмаган эди. Энди Муҳаммадни (с.а.в.) юборди. У кишини фақат Макка аҳлига эмас, балки барча макон ва замонларга огоҳлантиргувчи Пайғамбар қилиб юборди.) ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌
Ұа Мӓ 'Ӱтӥтум Мин Шайн Фаматӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Зӥнатуһӓ ۚ Ұа Мӓ `Инда Аллӓһи Ҳайрун Ұа 'Абқá ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 028-060 Ва сизга берилган нарсалар бу дунёнинг матоҳи ва зийнати, холос. Аллоҳнинг ҳузуридаги нарса яхшироқ ва боқийдир. Ақл ишлатмайсизларми? ‌ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
'Афаман Ұа`аднӓһу Ұа`дӓан Хасанӓан Фаһуұа Лӓқӥһи Каман Матта`нӓһу Матӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ćумма Һуұа Йаұма Ал-Қийӓмати Мина Ал-Мухđарӥна 028-061 Биз унга гўзал ваъда қилган, кейин ўшанга эришувчи киши бу ҳаёти дунё матоҳини берганимиздан сўнгра қиёмат куни (азобга) ҳозир қилинганлардан бўлган киши каби бўлармиди?! (Бу ояти каримада мўмин билан кофир бир-бирларига солиштириб кўрсатилмоқда. Бир томонда мўмин киши. Унга Аллоҳ таоло мўминлиги учун бу дунёда гўзал яшашни, у дунёда гўзал жаннатга эга бўлишни ваъда қилган. Иккинчи томонда кофир киши. Аллоҳ таоло унга ҳаёти дунёнинг озгина матоҳини берган. Кейин у дунёда азоблаш учун дўзахни тайёрлаб қўяди. Хўш, шу икки кишини ўзаро тенг дея оламизми? Албатта, йўқ!) ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍
Ұа Йаұма Йунӓдӥһим Файақӱлу 'Айна Шуракӓ'ийа Ал-Лаҙӥна Кунтум Таз`умӱна 028-062 У зот уларни чақирган кунида: Сиз даъво қилган Менинг шерикларим қани?! дейдир. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Қӓла Ал-Лаҙӥна Хаққа `Алайһиму Ал-Қаұлу Раббанӓ Һӓ'уулӓ' Ал-Лаҙӥна 'Ағұайнӓғұайнӓһум Камӓ Ғаұайнӓ ۖ Табарраӓ 'Илайка ۖ Мӓ Кӓнӱ 'Ӥйӓнӓ Йа`будӱна 028-063 Устиларига сўз(ланган азоб) тушиши ҳақ бўлганлар: Эй Роббимиз, анави йўлдан оздирганларимизни ўзимиз йўлдан озганимиздек оздирганмиз. Сенга ўзимизни оқладик. Улар бизга ибодат қилган эмаслар, дерлар. ‍‍‍‍ ‍ ‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ۖ‌‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Қӥла Ад`ӱ Шуракӓ'акум Фада`аұһум Фалам Йастаҗӥбӱ Лаһум Ұа Ра'аұ Ал-`Аҙӓба ۚ Лаұ 'Аннаһум Кӓнӱ Йаһтадӱна 028-064 Ва: Менинг шерикларимни чақиринглар, дейилур. Улар чақирадрлар. Бас, (сохта худолари) уларга жавоб бермаслар. Ва, азобни кўрурлар. Кошки, ҳидоят топган бўлганларида эди! (Қани, у дунёда ибодат қилиб юрган худоларини энди чақирсинлар, уларга ёрдам беришсин. Ҳозир ёрдам беришмаса, қачон ёрдам беришади? Мушриклар Аллоҳга шерик қилган сохта худоларини чақирадилар. Бас, (сохта худолари) уларга жавоб бермаслар. Бу дунёда жавоб бера олмаган сохта худолар у дунёда жавоб бера билармиди? Демак, мушрикларнинг умидлари узилди. Ана шунда улар азобни кўрурлар.) ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌
Ұа Йаұма Йунӓдӥһим Файақӱлу Мӓҙӓ 'Аҗабтуму Ал-Мурсалӥна 028-065 У кунда, У зот уларга нидо қилиб: Пайғамбарларга нима деб жавоб бердингиз, дер. ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Фа`амийат `Алайһиму Ал-'Анбӓ'у Йаұма'иҙин Фаһум Лӓ Йатасӓ'алӱна 028-066 Ана ўша кунда хабарлар улардан махфий бўлур ва улар бир-бирларидан сўрай олмаслар ҳам. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Фа'аммӓ Ман Тӓба Ұа 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фа`асáн Йакӱна Мина Ал-Муфлихӥна 028-067 Аммо тавба қилганлар, иймон келтириб, солиҳ амалларни қилган кишилар шоядки нажот топгувчилардан бўлсалар. ‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍
Ұа Раббука Йаҳлуқу Мӓ Йашӓ'у Ұа Йаҳтӓру ۗ Мӓ Кӓна Лаһуму Ал-Ҳийарату ۚ Субхӓна Аллӓһи Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 028-068 Ва Роббинг хоҳлаганини яратиб, хоҳлаганини ихтиёр қилур. Уларда ихтиёр ҳаққи йўқдир. Улар ширк келтираётган нарсалардан Аллоҳ пок ва юксакдир. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Ұа Раббука Йа`ламу Мӓ Тукинну Ҫудӱруһум Ұа Мӓ Йу`линӱна 028-069 Ва Роббинг уларнинг қалблари яшираётган нарсаларни ҳам, ошкор қилаётган нарсаларни ҳам билур. ‌‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌
Ұа Һуұа Аллӓһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Лаһу Ал-Хамду Фӥ Ал-'Ӱлá Ұа Ал-'Ӓҳирати ۖ Ұа Лаһу Ал-Хукму Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 028-070 У Аллоҳ, Ундан бошқа ибодатга сазовор илоҳ йўқ зотдир. Бу дунёда ва охиратда барча ҳамд Унгадир. Ҳукм ҳам Унинг Ўзигадир ва Унгагина қайтарилурсизлар. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‌‌ ‌‍‍ ۖ ‌‌‍‍‍
Қул 'Ара'айтумн Җа`ала Аллӓһу `Алайкуму Ал-Лайла Сармадӓан 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Ман 'Илаһун Ғайру Аллӓһи Йа'тӥкум Биđийӓ'ин ۖ 'Афалӓ Тасма`ӱна 028-071 Сен уларга: Айтинг-чи, агар Аллоҳ кечани қиёмат кунигача доимий қилиб қўйса, Аллоҳдан ўзга қайси илоҳ сизга ёруғлик келтира олур? Эшитмайсизларми?! деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌
Қул 'Ара'айтумн Җа`ала Аллӓһу `Алайкуму Ан-Наһӓра Сармадӓан 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Ман 'Илаһун Ғайру Аллӓһи Йа'тӥкум Билайлин Таскунӱна Фӥһи ۖ 'Афалӓ Тубҫирӱна 028-072 Сен уларга: Айтинг-чи, агар Аллоҳ кундузни қиёмат кунигача доимий қилиб қўйса, Аллоҳдан ўзга қайси илоҳ сизларга ором оладиганингиз кечани келтира олади?! Кўрмайсизларми?! деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мин Рахматиһи Җа`ала Лакуму Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Литаскунӱ Фӥһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 028-073 У зот Ўз раҳмати ила сизларга кеча ва кундузни ором олишингиз ва ўз фазлидан талаб қилишингиз учун пайдо қилди. Шоядки шукр келтирсангиз. ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Йаұма Йунӓдӥһим Файақӱлу 'Айна Шуракӓ'ийа Ал-Лаҙӥна Кунтум Таз`умӱна 028-074 У кунда, У зот уларга нидо қилиб: Сизлар даъво қилган шерикларим қани? дейдир. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Ұа Наза`нӓ Мин Кулли 'Умматин Шаһӥдӓан Фақулнӓ Һӓтӱ Бурһӓнакум Фа`алимӱнна Ал-Хаққа Лиллӓһ Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 028-075 Ва ҳар бир умматдан бир шоҳид чиқариб: Ҳужжатларингизни келтиринг! дегаймиз. Бас, улар ҳақ Аллоҳга эканини билурлар ва ўзлари уйдириб юрган нарсалари ғойиб бўлур. (Қиёмат кунида Аллоҳ таоло ҳар умматнинг Пайғамбарини гувоҳ сифатида чиқариб олиб, умматларга, менинг шеригим борлиги ҳақида қилган даъволарингизга ҳужжатларингизни келтиринг, дейди. Уларнинг ўзлари ўйлаб топган сохта худолари ғойиб бўлиб қолади. Ана ўшанда шармандалари чиқади.) ‌ ‍‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌
нна Қӓрӱна Кӓна Мин Қаұми Мӱсá Фабағá `Алайһим ۖ Ұа 'Ӓтайнӓһу Мина Ал-Кунӱзи Мӓнна Мафӓтихаһу Латанӱ'у Бил-`Уҫбати 'Ӱлӥ Ал-Қӱұати 'Иҙ Қӓла Лаһу Қаұмуһу Лӓ Тафрах ۖнна Аллӓһа Лӓ Йухиббу Ал-Фарихӥна 028-076 Албатта, Қорун Мусо қавмидан бўлиб, уларга такаббурлик қилди. Биз унга калитлари бир гуруҳ қувватлиларга ҳам оғирлик қиладиган хазиналарни берган эдик. Ўшанда қавми унга: Ҳовлиқма, албатта, Аллоҳ ҳовлиққанларни суймас. (Демак, Қорун Мусо алайҳиссаломнинг, яъни, Бани Исроил қавмидан бўлиб, қавмига такаббурлик қилган. Қорун катта бойликка учиб, қавмига такаббурлик қилди. Молу мулки шу даражада кўп эдики, хазиналарининг калитларини кўтариш бир тўда кучли одамларга ҳам оғирлик қилар эди. Ўша вақтда шунчалик молга эгалик уни ҳовлиқтириб юборади. Шу сабабли, ўз қавмига такаббурлик қилади.) ‍‌‍‍‌‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ۖ ‍ ‌
Ұа Абтағи Фӥмӓ 'Ӓтӓка Аллӓһу Ад-Дӓра Ал-'Ӓҳирата ۖ Ұа Лӓ Танса Наҫӥбака Мина Ад-Дунйӓ ۖ Ұа 'Ахсин Камӓ 'Ахсана Аллӓһу 'Илайка ۖ Ұа Лӓ Табғи Ал-Фасӓда Фӥ Ал-'Арđи ۖнна Аллӓһа Лӓ Йухиббу Ал-Муфсидӥна 028-077 Ва Аллоҳ сенга берган нарса билан охиратни излагин, бу дунёдаги насибангни ҳам унутма. Аллоҳ сенга яхшилик қилганидек, сен ҳам яхшилик қил. Ер юзида бузғунчиликни излама. Албатта, Аллоҳ бузғунчиларни суймас, дедилар. (Аллоҳ таоло берган молу дунёга қандай муносабатда бўлиш кераклиги ушбу ояти каримада ўз аксини топган. Мусулмон банда қўлига молу дунё тушганда ўзини худди шу оятга мос тутмоғи лозим. Мусулмон одам, аввало, Аллоҳ берган молу дунё билан охиратни излашга интилади. Яъни, молу мулкини шариатда кўрсатилган, охиратда фойда берадиган жойларга сарфлайди. Ҳаром-хариш, гуноҳ, фисқу фужур ва беҳуда ишларга сарф этмайди. Чунки беҳуда ишларга сарфланган молу дунё бу дунёда ҳам, у дунёда ҳам фойда бермайди. Аксинча, икки дунёда ҳам зиён келтиради. Лекин мусулмон одам охиратни ўйлаб, бу дунёсини тарк қилиб-унутиб ҳам юбормайди.) ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌ ۖ ‌‌‍‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍ ۖ ‍ ‌
Қӓла 'Иннамӓ 'Ӱтӥтуһу `Алá `Илмин `Индӥ ۚ 'Аұалам Йа`ламнна Аллӓһа Қад 'Аһлака Мин Қаблиһи Мина Ал-Қурӱни Ман Һуұа 'Ашадду Минһу Қӱұатан Ұа 'Акćару Җам`ӓан ۚ Ұа Лӓ Йус'алу `Ан Ҙунӱбиһиму Ал-Муҗримӱна 028-078 У: Менга у фақат ўзимдаги илм туфайлигина берилгандир, деди. У, албатта, Аллоҳ ундан олдинги асрларда ундан кўра қувватлироқ, ундан кўра кўпроқ (мол) тўплаганларни ҳалок этганини билмасмиди?! Гуноҳкорлардан гуноҳлари ҳақида сўраб ўтирилмас. ‍‍‌ ‌‍‍‌‍ ‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍
Фаҳараҗа `Алá Қаұмиһи Фӥ Зӥнатиһи ۖ Қӓла Ал-Лаҙӥна Йурӥдӱна Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ Йӓлайта Ланӓ Миćла Мӓ 'Ӱтийа Қӓрӱну 'Иннаһу Лаҙӱ Хаžžин `Аžӥмин 028-079 Бас, у (Қорун) қавми ҳузурига зебу зийнати ила чиқди. Ҳаёти дунёни хоҳлайдиганлар: Қани энди бизга ҳам Қорунга берилган нарсадан бўлса эди. Ҳақиқатда у улуғ насиба эгасидир, дедилар. (Молу дунёсига ишониб мутакаббирлик билан ғурурга кетган, дунёда бузғунчилик қилишга уринган, ношукр одамга фақат ҳаёти дунёни ўйлайдиган кишиларгина ҳавас қилиши мумкин. Ушбу дунёнинг беш кунлик матоҳига эришишдан бошқа мақсади йўқларгина ўша туғёнкор, бузғунчига ўхшаган бўлишни орзу қилиши мумкин. Ана ўшаларгина ғурурга кетган мазкур мутакаббирни улуғ насиба эгаси, дейиши мумкин.) ‍‍ ‌‍ ۖ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Ұайлакум Ćаұӓбу Аллӓһи Ҳайрун Лиман 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Ұа Лӓ Йулаққӓһӓ 'Иллӓ Аҫ-Ҫӓбирӱна 028-080 Илм берилганлар эса: Вой бўлсин сизларга! Иймон келтириб, солиҳ амалларни қилганлар учун Аллоҳнинг савоби яхшидир. Унга фақат сабр қилганларгина эришурлар, дедилар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Фаҳасафнӓ Биһи Ұа Бидӓриһи Ал-'Арđа Фамӓ Кӓна Лаһу Мин Фи'атин Йанҫурӱнаһу Мин Дӱни Аллӓһи Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мунтаҫирӥна 028-081 Бас, Биз уни ва унинг ҳовли-жойини ерга ютдирдик.Унга Аллоҳ (азоби)дан ёрдам берадиган гуруҳ ҳам бўлмади, унинг ўзи нусратга эришгувчилардан ҳам бўлмади. (Ҳаммаси оддийгина тугади. Қорунни ҳам, ҳовли-жойини ҳам ер ютди-қўйди. Қорун ҳам, унинг бойликлари ҳам, кибру ҳавоси ҳам йўқ бўлди-кетди. Қорунга Аллоҳнинг азоби келганида унга ёрдам берувчи топилмади. Унинг ўзи ҳам илми ила, молу дунёси ила ўзини қутқариб қола олмади.) ‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҫбаха Ал-Лаҙӥна Таманнаұ Макӓнаһу Бил-'Амси Йақӱлӱна Ұайка'анна Аллӓһа Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи Ұа Йақдиру ۖ Лаұлӓн Манна Аллӓһу `Алайнӓ Лаҳасафа Бинӓ ۖ Ұайка'аннаһу Лӓ Йуфлиху Ал-Кӓфирӱна 028-082 Ва кечагина унинг маконини орзу қилаётганлар: Воажаб, Аллоҳ бандаларидан Ўзи хоҳлаганларига ризқини кенг ёки тор қиладиганга ўхшайдир. Агар Аллоҳ бизга лутф қилмаганида, бизни ҳам ерга ютгизар эди. Воажаб, кофирлар нажот топмайдиганга ўхшайди-ку! дейишга ўтдилар. (Ҳаёти дунёга берилган ғофилларнинг кўзи шунга ўхшаш фалокатлар вақтида очилиши мумкин. Қорунни ва унинг ҳовли-жойини ер ютганидан кейингина унга ҳавас қилаётган ҳаёти дунё ихлосмандларининг кўзи очилди.) ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ
Тилка Ад-Дӓру Ал-'Ӓҳирату Наҗ`алуһӓ Лиллаҙӥна Лӓ Йурӥдӱна `Улӱұӓан Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фасӓдӓан Ұа ۚ Ал-`Ӓқибату Лилмуттақӥна 028-083 Ўша охират диёрини Биз ер юзида такаббурлик ва бузғунчиликни истамайдиганлар учун қилурмиз. Оқибат тақводорларникидир. (Ўша илмлилар айтган охират диёрини ер юзида Қорун каби такаббурлик ва бузғунчилик қилмаганлар, уларнинг ер юзида бўлишини истамайдиганларга берамиз. Ким тақводор бўлса, оқибат яхши бўлади.) ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌‌ۚ‍ ‍‍‍
Ман Җӓ'а Бил-Хасанати Фалаһу Ҳайрун Минһӓ ۖ Ұа Ман Җӓ'а Бис-Саййи'ати Фалӓ Йуҗзá Ал-Лаҙӥна `Амилӱ Ас-Саййи'ӓти 'Иллӓ Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 028-084 Ким бир яхшилик келтирса, унга у(яхшилиги)дан кўра хайрлироқ (мукофот) бор. Ким бир ёмонлик келтирса, ёмонлик қилганлар фақат қилганларига яраша жазоланурлар. (Яъни, яхшиликнинг савоби кўпайтириб берилади. Ёмонлик эса, ўз ҳолича жазога тортилади. У кўпайтирилмайди.) ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥ Фараđа `Алайка Ал-Қур'ӓна Ларӓддука 'Илá Ма`ӓдин ۚ Қул Раббӥ 'А`ламу Ман Җӓ'а Бил-Һудá Ұа Ман Һуұа Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 028-085 Сенга Қуръонни фарз қилган зот, албатта, сени қайтар жойга қайтаргувчидир. Сен: Роббим ҳидоят келтирган шахсни ҳам ва очиқ-ойдин гумроҳликдаги шахсни ҳам яхши билгувчидир, деб айт. (Сен она юртингдан ҳижрат қилиб кетишга мажбур бўлаётганингдан ўкинма. Сенга Қуръон тиловати ва унга амал қилишни фарз қилган зотАллоҳ, албатта, сени қайтар жойгаМаккага яна қайтаргувчидир.) ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ۚ ‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌
Ұа Мӓ Кунта Тарҗӱн Йулқá 'Илайка Ал-Китӓбу 'Иллӓ Рахматан Мин Раббика ۖ Фалӓ Такӱнанна Žаһӥрӓан Лилкӓфирӥна 028-086 Сен ўзингга китоб туширилишидан умидвор ҳам эмас эдинг. Илло, Роббинг раҳмати бўлиб (тушди). Бас, ҳаргиз кофирларга ёрдамчи бўлма. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍
Ұа Лӓ Йаҫуддуннака `Ан 'Ӓйӓти Аллӓһи Ба`да 'Иҙ 'Унзилат 'Илайка ۖ Ұа Ад`у 'Илá Раббика ۖ Ұа Лӓ Такӱнанна Мина Ал-Мушрикӥна 028-087 Ва сени улар ҳаргиз сенга туширилган Аллоҳнинг оятларидан тўсмасинлар. Роббингга даъват қил. Асло мушриклардан бўлма. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍
Ұа Лӓ Тад`у Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара ۘ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۚ Куллу Шай'ин Һӓликун 'Иллӓ Ұаҗһаһу Лаһу ۚ Ал-Хукму Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 028-088 Аллоҳдан ўзга ҳеч бир илоҳга илтижо қилма. Ундан ўзга ибодатга сазовор зот йўқ. Ундан ўзга ҳар бир нарса ҳалок бўлгувчидир. Ҳукм Унинг Ўзигагинадир ва фақат Унгагина қайтарилурсиз. (Сен уларнинг гап-сўзларига, хоҳиш-истакларига қараб ўтирма. Аллоҳнинг оятларига амал қилишда давом этавер.) ‌ ‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۘ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍ ۚ ‌‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah