Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

6) Sūrat Al-'An`ām

Printed format

6)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хамду Лиллӓһ Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Җа`ала Аž-Žулумӓти Ұа Анӱра ۖ Ćумма Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим Йа`дилӱна 006-001 Осмонлару ерни яратган, зулматлару нурни таратган Аллоҳга ҳамд бўлсин. Сўнгра куфр келтирганлар ўз Роббиларига (ўзгаларни) тенглаштирадилар. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Мин Ҭӥнин Ćумма Қаđá 'Аҗалӓан ۖ Ұа 'Аҗалун Мусамман `Индаһу ۖ Ćумма 'Антум Тамтарӱна 006-002 У сизларни лойдан яратган, сўнгра ажални белгилаб қўйган зотдир. Белгиланган ажал эса Унинг ҳузуридадир. Шундан кейин ҳам сиз шак келтирасиз. ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‌‍ ‌
Ұа Һуұа Аллӓһу Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Фӥ Ал-'Арđи ۖ Йа`ламу Сирракум Ұа Җаһракум Ұа Йа`ламу Мӓ Таксибӱна 006-003 У осмонларда ҳам, ерда ҳам Аллоҳдир. Сирингизни ҳам, ошкорингизни ҳам биладир. Қилган касбу корингизни ҳам биладир. ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍ ‌‍ ‌ ‌
Ұа Мӓ Та'тӥһим Мин 'Ӓйатин Мин 'Ӓйӓти Раббиһим 'Иллӓ Кӓнӱ `Анһӓ Му`риđӥна 006-004 Мудом уларга ўз Роббилари оятларидан бир оят келса, ундан юз ўгирувчи бўлдилар. ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Фақад Каҙҙабӱ Бил-Хаққи Ламмӓ Җӓ'аһум ۖ Фасаұфа Йа'тӥһимнбӓ'у Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 006-005 Уларга ҳақ келганда уни ҳам ёлғонга чиқардилар. Тезда уларга ўзлари истеҳзо қилган нарсанинг хабари келадир. (Юқоридаги оятларда сифатлари зикр қилинган мушриклар Аллоҳ таолодан уларга ҳақиқат, яъни, ҳақ дин, ҳақ китоб, ҳақ Пайғамбар ва ҳақ шариат келганида, бурунги саркашликларини ишга солиб, уни ҳам ёлғонга чиқардилар.) ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Алам Йараұ Кам 'Аһлакнӓ Мин Қаблиһим Мин Қарнин Макканнӓһум Фӥ Ал-'Арđи Мӓ Лам Нумаккин Лакум Ұа 'Арсалнӓ Ас-Самӓ'а `Алайһим Мидрӓрӓан Ұа Җа`алнӓ Ал-'Анһӓра Таҗрӥ Мин Тахтиһим Фа'аһлакнӓһум Биҙунӱбиһим Ұа 'Анша'нӓ Мин Ба`диһим Қарнӓан 'Ӓҳарӥна 006-006 Улардан олдин қанча асрларни ҳалок қилганимизни билмасларми? Ўшаларга ер юзида сизларга бермаган имконларни берган эдик. Осмондан устларига барака ёмғири юборган ва остларидан анҳорлар оқиб турадиган қилиб қўйган эдик. Бас, гуноҳлари туфайли уларни ҳалок қилдик ва ўринларига бошқа асрларни пайдо қилдик. (Аср сўзи юз йиллик муддатни англатишини биламиз. Бу ерда ўша муддат орасида яшаган одамлар кўзда тутилмоқда. Инсон ўзи билан ўзи овора бўлиб қолиб, ўтмишга ибрат ила назар солишни унутиб қўяди.) ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Лаұ Наззалнӓ `Алайка Китӓбӓан Фӥ Қирҭӓсин Фаламасӱһу Би'айдӥһим Лақӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Мубӥнун 006-007 Агар сенга қоғоз-китоб туширсак, уни қўллари билан ушлаб кўришса ҳам, куфр келтирганлар: Бу аниқ сеҳрдан ўзга ҳеч нарса эмас, дерлар. (Агар улар ҳақиқатга етиш истагида бўлсалар, Қуръони Каримнинг оғзаки шаклда нозил бўлиб турганинг ўзи ҳам етар эди. Ҳақиқатни истаганлариданми? Йўқ, уларда бундай мақсад йўқ.) ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Қӓлӱ Лаұлӓнзила `Алайһи Малакун ۖ Ұа Лаұ 'Анзалнӓ Малакӓан Лақуđийа Ал-'Амру Ćумма Лӓ Йунžарӱна 006-008 Улар: Агар унга фаришта туширилса эди, дедилар. Агар фаришта туширсак, иш битди ҳисоб. Сўнгра уларга қараб турилмас. ‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Җа`алнӓһу Малакӓан Лаҗа`алнӓһу Раҗулӓан Ұа Лалабаснӓ `Алайһим Мӓ Йалбисӱна 006-009 Агар уни фаришта қилсак ҳам, эркак қилган бўлар эдик ва ўзлари мушкуллаштирган нарсани уларга яна ҳам мушкуллаштирар эдик. (Кофир-мушриклар одам-Пайғамбарга ишонмай, уни тасдиқловчи фаришта ҳам тушишини даъво қилиб, ишни мушкуллаштирдилар. Шу билан бирга, улар фаришталар ҳақидаги тасаввурни ҳам, фаришталараёл, улар Аллоҳнинг қизларидир, деган ақида билан мушкуллаштирган эдилар. Шунинг учун ҳам уларнинг Пайғамбарликни тасдиқ этиш учун фаришта тушириш иддиолари қондирилса, улар учун мушкулот яна ҳам оғирлашган бўлар эди. Яъни, улар эътиқод қилганларидек, осмондан Пайғамбарни тасдиқлаш учун юборилган фаришта аёл сувратида бўлмас эди. Буни кўрган мушриклар фаришта бўлса, аёл бўлиши керак эди, бу ҳам бошқа бир нарса шекилли, деб турли хом хаёллар билан чалғир эдилар.) ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Лақади Астуһзи'а Бирусулин Мин Қаблика Фахӓқа Биал-Лаҙӥна Саҳирӱ Минһум Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 006-010 Сендан олдинги Пайғамбарлар ҳам истеҳзо қилинганлар. Уларни масхара қилганларни қилган истеҳзолари ўз домига тортган. ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Қул Сӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Ćумма Анžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мукаҙҙибӥна 006-011 Сен:Ер юзида сайр қилингиз, сўнгра (Пайғамбарларни) ёлғончи қилувчиларнинг оқибати қандай бўлганига назар солингиз, деб айт. ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Қул Лиман Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Қул Лиллӓһ ۚ Катаба `Алá Нафсиһи Ар-Рахмата ۚ Лайаҗма`аннакум 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Лӓ Райба Фӥһи ۚ Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Фаһум Лӓ Йу'уминӱна 006-012 Сен:Осмонлар ва ердаги нарсалар кимники? деб айт! Аллоҳники, деб айт! У Ўзига Ўзи раҳматни ёзиб қўйган. Сизларни бўлишида шубҳа йўқ қиёмат куни албатта жамлайдир. Ўзига ўзи зиён келтирувчиларгина, ўшаларгина иймон келтирмаслар. ‍ ‍‌‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ۚ ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌
Ұа Лаһу Мӓ Сакана Фӥ Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри ۚ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 006-013 Кечада ва кундузда сокин бўлганлар Уникидир. У эшитгувчи ва билгувчи зотдир. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Қул 'Ағайра Аллӓһи 'Аттаҳиҙу Ұалӥйӓан Фӓҭири Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Һуұа Йуҭ`иму Ұа Лӓ Йуҭ`аму ۗ Қул 'Иннӥ 'Умирту 'Ан 'Акӱна 'Аұұала Ман 'Аслама ۖ Ұа Лӓ Такӱнанна Мина Ал-Мушрикӥна 006-014 Сен:Аллоҳдан ўзгани валий-дўст қилиб оламанми? У осмонлару ерни яратгувчидир. У таом беради ва таомланмайди, деб айт. Сен:Мен аввалги таслим бўлувчи бўлмоққа амр қилиндим ва менга ҳеч мушриклардан бўлмагин, деб айтилди, деб айт. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‍
Қул 'Иннӥҳӓфу 'Ин `Аҫайту Раббӥ `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 006-015 Сен:Албатта, мен агар Роббимга осий бўлсам, улуғ кун азобидан қўрқаман, деб айт. ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Ман Йуҫраф `Анһу Йаұма'иҙин Фақад Рахимаһу ۚ Ұа Ҙалика Ал-Фаұзу Ал-Мубӥну 006-016 Ким ўша куни ундан четланса, бас, батаҳқиқ, Аллоҳ унга раҳм қилибди. Ана ўша аниқ ютуқдир. ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌
Ұа 'Ин Йамсаска Аллӓһу Биđуррин Фалӓ Кӓшифа Лаһу~ 'Иллӓ Һуұа ۖ Ұа 'Ин Йамсаска Биҳайрин Фаһуұа `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 006-017 Агар Аллоҳ сени зарарига оладиган бўлса, унинг ўзидан бошқа кушойиш берадиган йўқ. Агар у сени яхшиликка оладиган бўлса, бас, у ҳар бир нарсага қодирдир. (Бу дунёда хоҳласа зарар етказувчи Зот ягона Аллоҳнинг Ўзидир. Агар У Зот бирор бандага зарар етказадиган бўлса, бутун дунё бир бўлиб ҳаракат қилганда ҳам, ўша бандадан зарарни кетказишга қодир бўла олмайдилар. Мазкур зарардан кушойиш берувчи ҳам фақат Аллоҳнинг ўзидир. Аксинча, Аллоҳ таоло бирор бандага яхшилик етказмоқчи бўлса, дунё бирлашиб ҳаракат қилганда ҳам, ўша бандадан яхшиликни тўса олмайди. Ҳар бир нарсага қодир Аллоҳ Ўз иродасини амалга оширади.) ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ~ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍
Ұа Һуұа Ал-Қӓһиру Фаұқа `Ибӓдиһи ۚ Ұа Һуұа Ал-Хакӥму Ал-Ҳабӥру 006-018 У бандалари устидан ғолибдур. У ҳикмат эгаси ва ҳар бир нарсадан хабардордир. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Қул 'Аййу Шай'ин 'Акбару Шаһӓдатан ۖ Қули Аллӓһу ۖ Шаһӥдун Байнӥ Ұа Байнакум ۚ Ұа 'Ӱхийа 'Илаййа Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓну Ли'нҙиракум Биһи Ұа Ман Балаға ۚ 'А'иннакум Латаш/һадӱна 'Анна Ма`а Аллӓһи 'Ӓлиһатан 'Уҳрá ۚ Қул Лӓ 'Аш/һаду ۚ Қул 'Иннамӓ Һуұа 'Илаһун Ұӓхидун Ұа 'Иннанӥ Барӥн Миммӓ Тушрикӱна 006-019 Сен:Қайси нарса энг катта гувоҳликдир, деб айт. Аллоҳ, деб айт. У мен билан сизларнинг ўртангизда гувоҳдир. Менга ушбу Қуръонни, унинг ила сизларни ва у етиб борганларни огоҳлантиришим учун ваҳий қилинди. Сизлар Аллоҳ билан бирга, албатта, бошқа худолар бор, деб гувоҳлик берасизларми? Мен гувоҳлик бермайман, деб айт. Албатта, У битта илоҳдир ва мен сиз келтираётган ширкдан покдирман, деб айт. (Аллоҳни қўйиб ўзларига ўзга валий тутганларга бошқа нарсалар ҳам гувоҳлик бера олмайди. Шунинг учун Аллоҳ Пайғамбаримизга (с.а.в.) гувоҳ ҳақида савол беришни амр қилди. Демак, баҳсли масалага Аллоҳ таолонинг Ўзи ҳакам бўлди. Унинг Ўзи гувоҳ бўладиган бўлди. Унинг шаҳодати Қуръони Каримдир. Мазкур баҳсли масала ҳам унда бор. Демак, кимга ушбу Қуръон етиб борган бўлса, унга гувоҳ муқаррар келган ҳисобланади. Ушбу гувоҳгаҚуръонга амал қилмаса, унинг огоҳлантиришидан ҳушёр тортмаса, азобга дучор бўлади.) ‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ۖ‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йа`рифӱнаһу Камӓ Йа`рифӱна 'Абнӓ'аһуму ۘ Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Фаһум Лӓ Йу'уминӱна 006-020 Биз китоб берганлар уни ўз фарзандларини танигандек танирлар. Улар ўзларига зиён қилганлардир, ана ўшалар иймон келтирмаслар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۘ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌
Ұа Ман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Аллӓһи Каҙибӓан 'Аұ Каҙҙаба Би'ӓйӓтиһи~ ۗннаһу Лӓ Йуфлиху Аž-Žӓлимӱна 006-021 Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиган ёки Унинг оятларини ёлғонга чиқарганлардан ҳам кўра золимроқ кимса борми? Албатта, золимлар нажот топмаслар. ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ۗ‍‍
Ұа Йаұма Нахшуруһум Җамӥ`ӓан Ćумма Нақӱлу Лиллаҙӥна 'Ашракӱйна Шуракӓ'уукуму Ал-Лаҙӥна Кунтум Таз`умӱна 006-022 Ҳаммаларини жамлайдиган, сўнгра ширк келтирганларга: Сиз худо деб гумон қилган шерикларингиз қани? деб айтадиганимиз кунни эсла. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Ćумма Лам Такун Фитнатуһум 'Иллӓн Қӓлӱ Ұа Аллӓһи Раббинӓ Мӓ Куннӓ Мушрикӥна 006-023 Сўнгра, Роббимиз Аллоҳга қасамки, мушрик бўлмаган эдик, дейишдан бошқа фитналари бўлмас. (Боқий дунёда кўпчилик наздида сўроққа тутилганларида ва ҳамма нарса аниқлангандан сўнг ҳам мушриклар қасам ичиб, ўзларини ҳеч қандай гуноҳ қилмаган, ширк келтирмагандек тутишади.) ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Анžур Кайфа Каҙабӱ `Алáнфусиһим ۚ Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 006-024 Назар сол! Улар ўзларини қандай алдарлар ва тўқиб юрган нарсалари улардан қандай йўқолди. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ۚ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Ұа Минһум Ман Йастами`у 'Илайка ۖ Ұа Җа`алнӓ `Алá Қулӱбиһим 'Акиннатан 'Ан Йафқаһӱһу Ұа Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұақрӓан Ұа 'Ин ۚ Йараұ Кулла 'Ӓйатин Лӓ Йу'уминӱ Биһӓ Хаттá ۚ 'Иҙӓ Җӓ'ӱка Йуҗӓдилӱнака Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 006-025 Улардан сенга қулоқ тутадиганлари ҳам бор. Биз уни фаҳмламасликлари учун қалбларига парда ва қулоқларига тўсиқ қилиб қўйдик. Барча оятларни кўрсалар ҳам, улар иймон келтирмаслар. Ҳатто олдингга сен билан тортишувга келганларида куфр келтирганлар: Бу ўтганларнинг афсоналаридан бошқа нарса эмас, дерлар. ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ۚ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌
Ұа Һум Йанһаұна `Анһу Ұа Йан'аұна `Анһу ۖ Ұа 'Ин Йуһликӱна 'Иллӓнфусаһум Ұа Мӓ Йаш`урӱна 006-026 Ва улар (одамларни) ундан қайтарадилар ва ундан узоқлашадилар. Улар сезмаган ҳолларида ўзларини ҳалок қиладилар, холос. ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌‌‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Ұа Лаұ Тарá 'Иҙ Ұуқифӱ `Алá Анӓри Фақӓлӱ Йӓ Лайтанӓ Нурадду Ұа Лӓ Нукаҙҙиба Би'ӓйӓти Раббинӓ Ұа Накӱна Мина Ал-Му'уминӥна 006-027 Дўзах устида тўхтатилганларида: Қани энди (у дунёга) қайтарилсак эди, Роббимизнинг оятларини ёлғонга чиқармас эдик ва мўминлардан бўлар эдик, дейишларини кўрсанг эди. ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Бал Бадӓ Лаһум Мӓ Кӓнӱ Йуҳфӱна Мин Қаблу ۖ Ұа Лаұ Руддӱ Ла`ӓдӱ Лимӓ Нуһӱ `Анһу Ұа 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 006-028 Йўқ! Ундай эмас. Улар олдин махфий тутган нарса ўзларига ошкор бўлди, холос. Агар улар ( дунёга) қайтарилсалар ҳам, ўзлари ман қилинган нарсага қайтарлар ва, албатта, улар ёлғончилардир. ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌
Ұа Қӓлӱ 'Ин Һийа 'Иллӓ Хайӓтунӓ Ад-Дунйӓ Ұа Мӓ Нахну Бимаб`ӱćӥна 006-029 Улар: Ҳаётбу дунё ҳаёти, холос, биз қайта тирилтилмасмиз, дедилар. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ Тарá 'Иҙ Ұуқифӱ `Алá Раббиһим ۚ Қӓла 'Алайса Һӓҙӓ Бил-Хаққи ۚ Қӓлӱ Балá Ұа Раббинӓ ۚ Қӓла Фаҙӱқӱ Ал-`Аҙӓба Бимӓ Кунтум Такфурӱна 006-030 Аллоҳнинг ҳузурида тўхтатилганларида, У: Мана шу ҳақ эмасми?! деганида, Роббимизга қасамки ҳақдир, деганларини, У: Бас, куфр келтирганингиз учун азобини чекинг, дейишини кўрсанг эди. ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Қад Ҳасира Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Билиқӓ Аллӓһи ۖ Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'ат/һуму Ас-Сӓ`ату Бағтатан Қӓлӱ Йӓ Хасратанӓ `Алá Мӓ Фарраҭнӓ Фӥһӓ Ұа Һум Йахмилӱна 'Аұзӓраһум `Алá Žуһӱриһим ۚ 'Алӓ Сӓ'а Мӓ Йазирӱна 006-031 Аллоҳга рўбарў бўлишни ёлғон деганлар, шубҳасиз, зиёнга учрадилар. То тўсатдан қиёмат келиб қолганда, устларига гуноҳларини орқалаб олган ҳолларида: У (дунё)да қилган камчиликларимизга ҳасрат-надоматлар бўлсин, дейдилар. Улар орқалаган нарса қандай ёмон-а! ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Мӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ 'Иллӓ Ла`ибун Ұа Лаһұун ۖ Ұа Лалддӓру Ал-'Ӓҳирату Ҳайрун Лиллаҙӥна Йаттақӱна ۗ 'Афалӓ Та`қилӱна 006-032 Бу дунё ҳаёти ўйин-кулгудан ўзга ҳеч нарса эмас. Тақво қилувчилар учун охират ҳовлиси яхшироқдир. Ақл юритмайсизларми? (Дунё ва охират илоҳий мезон билан ўлчаняпти. Аллоҳнинг эътиборида бу дунё ҳеч нарсага арзимайди ва у дунёга солиштирганда ҳеч нарсага айланиб қолади.) ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ۖ‍‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍
Қад На`ламу 'Иннаһу Лайахзунука Ал-Лаҙӥ Йақӱлӱна ۖ Фа'иннаһум Лӓ Йукаҙҙибӱнака Ұа Лакинна Аž-Žӓлимӥна Би'ӓйӓти Аллӓһи Йаҗхадӱна 006-033 Сени, албатта, уларнинг айтаётганлари хафа қилишини яхши биламиз. Улар сени ёлғончига чиқараётганлари йўқ, балки золимлар Аллоҳнинг оятларини инкор қилмоқдалар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Куҙҙибат Русулун Мин Қаблика Фаҫабарӱ `Алá Мӓ Куҙҙибӱ Ұа 'Ӱҙӱ Хаттá 'Атӓһум Наҫрунӓ ۚ Ұа Лӓ Мубаддила Ликалимӓти Аллӓһи ۚ Ұа Лақад Җӓ'ака Мин Наба'и Ал-Мурсалӥна 006-034 Сендан олдин ҳам Пайғамбарлар ёлғончига чиқарилганлар. Бас, улар то нусрат келгунча ёлғончига чиқарилганларига ва берилган озорларга сабр қилганлар. Аллоҳнинг сўзларини ўзгартирувчи йўқ. Батаҳқиқ, сенга Пайғамбарларнинг хабари келган. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌
Ұа 'Ин Кӓна Кабура `Алайка 'И`рӓđуһум Фа'ини Астаҭа`та 'Ан Табтағийа Нафақӓан Фӥ Ал-'Арđи 'Аұ Сулламӓан Фӥ Ас-Самӓ'и Фата'тийаһум Би'ӓйатин ۚ Ұа Лаұ Шӓ Аллӓһу Лаҗама`аһум `Алá Ал-Һудá ۚ Фалӓ Такӱнанна Мина Ал-Җӓһилӥна 006-035 Агар сенга уларнинг юз ўгиришлари оғир ботаётган бўлса, қодир бўлсанг, ер остидан йўл қилиб ёки осмонга нарвон қўйиб, уларга оят-мўъжиза келтир. Аллоҳ хоҳлаганида, уларни ҳидоятга жамларди. Ҳаргиз жоҳиллардан бўлма. (Ояти каримада Пайғамбаримизга, агар қодир бўлсалар, мушрикларни ишонтириш, иймонга келтиришга ярайдиган оят-мўъжизани ерни кавлаб кириб бўлса ҳам, осмонга шоти қўйиб чиқиб бўлса ҳам, келтириш таклиф этиляпти. Аммо кофирлар оят-мўъжизалар йўқлигидан иймондан юз ўгираётгани йўқ. Улар нафсларининг бузуқлиги, ҳасад ва саркашликлари оқибатида куфр йўлини ихтиёр қиляптилар. Аллоҳ таоло одамларни ҳар хил табиатли ва айри истеъдод соҳиби қилиб яратгандир. Баъзиси ўз-ўзидан ҳидоят йўлига кириб қолади. Баъзилари даъватга, тушунтиришга муҳтож бўладилар. Бошқалари эса, бир оз қўрқитишга, яна бирлари тарғибот ишларига эҳтиёж сезади. Аммо яна бир тоифа борки, уларга ҳеч нарса таъсир қилмайди. Улар ҳар қанча даъват қилинмасинлар, шу қадар баҳона топаверадилар.) ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍
ннамӓ Йастаҗӥбу Ал-Лаҙӥна Йасма`ӱна Ұа ۘ Ал-Маұтá Йаб`аćуһуму Аллӓһу Ćумма 'Илайһи Йурҗа`ӱна 006-036 Албатта, тинглай оладиганларгина қабул қилурлар. Ўликларни эса Аллоҳ тирилтирур ва сўнгра Унинг Ўзига қайтарилурлар. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۘ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лаұлӓ Нуззила `Алайһи 'Ӓйатун Мин Раббиһи ۚ Қул 'Инна Аллӓһа Қӓдирун `Алáн Йуназзила 'Ӓйатан Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 006-037 Улар: Унга Роббидан бир оят-мўъжиза тушса эди? дерлар. Сен: Албатта, Аллоҳ оят-мўъжиза туширишга қодирдир, деб айт. Лекин кўплари билмаслар. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‍ ‌ ‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Ұа Мӓ Мин Дӓббатин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Ҭӓрин Йаҭӥру Биҗанӓхайһи 'Иллӓ 'Умамун 'Амćӓлукум ۚ Мӓ Фарраҭнӓ Фӥ Ал-Китӓби Мин Шайн ۚ Ćумма 'Илá Раббиһим Йухшарӱна 006-038 Ер юзидаги юрувчи ҳар бир жонзот ва икки қаноти ила учувчи қуш борки, ҳаммаси сиз каби умматлардир. Китобга ҳеч нарсани қўймай ёзганмиз. Сўнгра Роббиларига жамланурлар. (Ояти каримада ердаги ва осмондаги жонзотлар ҳам, инсонлар каби, умматлар экани таъкидланмоқда. Яъни, уларнинг ҳаётларида ҳам тирикчилик, оила, туғиш, кўпайиш сингари инсонларга хос ишларда ўхшаш жиҳатлар бор. Уларни ким бундай қилиб яратди? Уламолар мисол қилиб кўпинча асалари ва чумолини келтирадилар. Мутахассисларнинг фикри билан танишган одам бу икки умматнинг жамоа ҳаёти Аллоҳнинг қудратидан эканлигига тан бермай иложи йўқ.) ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ۚ ‌‌ ‌‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Ҫуммун Ұа Букмун Фӥ Аž-Žулумӓти ۗ Ман Йаша'и Аллӓһу Йуđлилһу Ұа Ман Йаша' Йаҗ`алһу `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 006-039 Оятларимизни ёлғонга чиқарганлар кар ва соқовлардир. Аллоҳ кимни хоҳласа, адаштирар ва кимни хоҳласа, тўғри йўлда барқарор қилиб қўядир. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтакум 'Ин 'Атӓкум `Аҙӓбу Аллӓһи 'Аұ 'Ататкуму Ас-Сӓ`ату 'Ағайра Аллӓһи Тад`ӱна 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 006-040 Сен:Агар ростгўй бўлсаларингиз, айтинг-чи, сизга Аллоҳнинг азоби ёки қиёмат соати келганда Аллоҳдан бошқага дуо қиласизларми? ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Бал 'Ӥйӓһу Тад`ӱна Файакшифу Мӓ Тад`ӱна 'Илайһи 'Ин Шӓ'а Ұа Тансаұна Мӓ Тушрикӱна 006-041 Йўқ! Фақат Унгагина дуо қиласиз. У эса, хоҳласа, сиз дуо қилган нарсага кушойиш берадир. Сиз эса ширк келтираётган нарсангизни унутарсиз, деб айт. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ 'Илá 'Умамин Мин Қаблика Фа'аҳаҙнӓһум Бил-Ба'сӓ'и Ұа Аđ-Đаррӓ'и Ла`аллаһум Йатаđарра`ӱна 006-042 Батаҳқиқ, Биз сендан олдинги умматларга ҳам Пайғамбарлар юборганмиз. Сўнгра, шояд тазарруъ қилсалар, деб уларни бало ва зиёнларга тутганмиз. (Аллоҳ таоло Ислом умматидан аввалгиларга ҳам Пайғамбарлар юборган. Улардан Пайғамбарларнинг даъватига юрмаганларини бало-офатларга дучор қилган Бундан, шоядки бошига оғир кун тушганда ўзига келиб, ҳушини йиғиб, хатосини тушунса ва иймон йўлига юрса, деган мақсад кўзда тутилган.) ‌ ‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Фалаұлӓ 'Иҙ Җӓ'аһум Ба'сунӓ Таđарра`ӱ Ұа Лакин Қасат Қулӱбуһум Ұа Заййана Лаһуму Аш-Шайҭӓну Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱн 006-043 Бизнинг баломиз уларга етганда, тазарруъ қилсалар эди! Лекин қалблари қаттиқ бўлди ва шайтон уларга қилаётган ишларини зийнатлаб кўрсатди. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Фаламмӓ Насӱ Мӓ Ҙуккирӱ Биһи Фатахнӓ `Алайһимбұӓба Кулли Шай'ин Хаттá 'Иҙӓ Фарихӱ Бимӓ 'Ӱтӱҳаҙнӓһум Бағтатан Фа'иҙӓ Һум Мублисӱна 006-044 Эслатилган нарсаларни унутган чоғларида, уларга ҳамма нарсанинг эшикларини очиб қўйдик. Ўзларига берилган нарсалардан хурсанд бўлиб турганларида,уларни бирданига тутдик. Бас, қарабсизки, бутунлай ноумид бўлдилар. (Яъни, улар истаганларидан ҳам ортиқ нозу неъматларга кўмиб ташланганлар. Аммо иймонсиз, тазарруъсиз келган нозу неъмат яхшиликка олиб бормаслиги турган гап. Кофир-мушрикларга бу нарсалар берилса, хусусан, ҳамма нарсанинг эшиги очиб қўйилса, орқасида бошқа гапи бўлади. Бундай бўлишини хаёлларига ҳам келтирмаган эдилар. Бирданига Аллоҳнинг азоби уларни тутди. Энди тавба-тазарруъ қилишга имкон қолмади.) ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Фақуҭи`а Дӓбиру Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ұа ۚ Ал-Хамду Лиллӓһ Рабби Ал-`Ӓламӥна 006-045 Бас, зулм қилган қавмларнинг кети кесилди. Оламларнинг Робби Аллоҳга ҳамдлар бўлсин. ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‍
Қул 'Ара'айтум 'Ин 'Аҳаҙа Аллӓһу Сам`акум Ұа 'Абҫӓракум Ұа Ҳатама `Алá Қулӱбикум Ман 'Илаһун Ғайру Аллӓһи Йа'тӥкум Биһи ۗ Анžур Кайфа Нуҫаррифу Ал-'Ӓйӓти Ćумма Һум Йаҫдифӱна 006-046 Уларга: Айтинг-чи, агар Аллоҳ қулоқ ва кўзларингизни олиб қўйса, қалбларингизга муҳр босса, Аллоҳдан ўзга қайси илоҳ уни сизга беради, дегин. Биз оятларни қандай келтиришимизга, сўнгра уларнинг қандай юз ўгириб кетишига назар сол. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Ара'айтакум 'Ин 'Атӓкум `Аҙӓбу Аллӓһи Бағтатан 'Аұ Җаһратан Һал Йуһлаку 'Иллӓ Ал-Қаұму Аž-Žӓлимӱна 006-047 Уларга: Аайтинг-чи, агар сизга Аллоҳнинг азоби бирданига ёки очиқчасига келса, золим қавмларгина ҳалок қилинадилар-ку! деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍
Ұа Мӓ Нурсилу Ал-Мурсалӥна 'Иллӓ Мубашширӥна Ұа Мунҙирӥна ۖ Фаман 'Ӓмана Ұа 'Аҫлаха Фалӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 006-048 Биз Пайғамбарларни фақат башорат берувчи ва огоҳлантирувчи қилиб юборамиз. Ким иймон келтириб, амали солиҳ қилса, уларга хавфу хатар йўқ ва улар ранжимаслар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Йамассуһуму Ал-`Аҙӓбу Бимӓ Кӓнӱ Йафсуқӱна 006-049 Оятларимизни ёлғонга чиқарганларни фосиқлик қилганлари учун азоб тутадир. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍
Қул Лӓқӱлу Лакумндӥ Ҳазӓ'ину Аллӓһи Ұа Лӓ 'А`ламу Ал-Ғайба Ұа Лӓқӱлу Лакумннӥ Малакун ۖ 'Ин 'Аттаби`у 'Иллӓ Мӓ Йӱхá 'Илаййа ۚ Қул Һал Йастаұӥ Ал-'А`мá Ұа Ал-Баҫӥру ۚ 'Афалӓ Татафаккарӱна 006-050 Сен:Сизларга, ҳузуримда Аллоҳнинг хазиналари бор, демайман. Ғайбни биламан ҳам, демайман. Ва яна сизларга, мен фариштаман, ҳам демайман. Мен фақат ўзимга ваҳий қилинган нарсага эргашаман, холос, деб айт. Сен:Кўр билан кўзи ўткир тенг бўла оладими? Ўйлаб кўрмайсизларми? деб айт. (Ушбу ояти каримада зикр қилинган ҳақиқатни бугунги кунда ҳам чуқур англашга эҳтиёж сезилади. Пайғамбар (с.а.в.) меросхўрлари бўлмиш уламолар динга даъват қилсалар, даъватга қўшиб, молу дунё беришларини ҳам сўрайдилар. Шунингдек, ғайб хабарларидан фол очишни, бошқалар айни шундай қилишаётганини айтишади. Ёки даъватчи шахсида фариштанинг худди ўзини кўришни хоҳлайдилар. Бу ҳам одам-ку, деб ўйлаб кўрмайдилар.) ‍ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍ ‌ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌
Ұа 'Анҙир Биһи Ал-Лаҙӥна Йаҳӓфӱна 'Ан Йухшарӱ 'Илá Раббиһим ۙ Лайса Лаһум Мин Дӱниһи Ұа Лӥйун Ұа Лӓ Шафӥн Ла`аллаһум Йаттақӱна 006-051 У билан Роббиларига тўпланишдан қўрқадиганларни огоҳлантир. Уларга Ундан ўзга валий ҳам, шафоатчи ҳам йўқ. Шоядки тақводор бўлсалар. ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ۙ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Таҭруди Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Раббаһум Бил-Ғадӓати Ұа Ал-`Ашӥйи Йурӥдӱна Ұаҗһаһу Мӓ ۖ `Алайка Мин Хисӓбиһим Мин Шайн Ұа Мӓ Мин Хисӓбика `Алайһим Мин Шайн Фатаҭрудаһум Фатакӱна Мина Аž-Žӓлимӥна 006-052 Эртаю кеч Роббиларига Унинг юзини ирода қилиб дуо этаётганларни ҳайдама! Уларнинг ҳисобидан сенинг зиммангда ҳеч нарса йўқ. Сенинг ҳисобингдан уларнинг зиммасида ҳеч нарса йўқ. Уларни ҳайдаб, золимлардан бўлиб қолма. (Эртаю кеч Роббиларига Унинг юзини ирода қилиб дуо этаётганлар ижтимоий ҳолатлари қандай бўлишидан қатъи назар, ҳатто дунёдаги энг фақир-камбағал одам бўлсалар ҳам, олиймақом инсон ҳисобланадилар. Шунинг учун ҳам Пайғамбар (с.а.в.) бойларнинг гапига кириб, уларни ўз ҳузурларидан ҳайдашга ҳақлари йўқ. Уларнинг камбағалликлари Пайғамбарнинг (с.а.в.) зиммаларига қўшимча вазифа юкламайди. Камбағалликлариўзларига. Уларнинг ризқини Аллоҳ беради. Шунингдек, улар Пайғамбарнинг (с.а.в.) ризқларидан масъул эмаслар. У кишига ҳам ризқни Аллоҳ беради. Ёки Пайғамбар (с.а.в.) улар билан ўтирсалар, камбағал, уларни ҳузурларидан ҳайдаб, бойларга юз бурсалар, бой бўлиб қолмайдилар.) ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Ұа Каҙалика Фатаннӓ Ба`đаһум Биба`đин Лийақӱлӱ 'Аһӓ'уулӓ' Манна Аллӓһу `Алайһим Мин Байнинӓ ۗ 'Алайса Аллӓһу Би'а`лама Биш-Шӓкирӥна 006-053 Орамиздан Аллоҳ неъмат берганлар шуларми? дейишлари учун шундай қилиб, баъзиларини баъзилари ила синадик. Аллоҳнинг Ўзи шукр қилувчиларни яхши билгувчи эмасми? (Демак, бойларнинг бой, камбағалларнинг камбағал бўлиши синов экан. Синов бўлганда ҳам, бирларини бошқалари билан синаш экан. Бой шукр қиладими, йўқмисиналади. Камбағал ҳам сабр қиладими, йўқмисиналади. Айниқса, бойлар кўпроқ синалади.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍ ‍‌ۗ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Җӓ'ака Ал-Лаҙӥна Йу'уминӱна Би'ӓйӓтинӓ Фақул Салӓмун `Алайкум ۖ Катаба Раббукум `Алá Нафсиһи Ар-Рахмата ۖннаһу Ман `Амила Минкум Сӱ'ӓан Биҗаһӓлатин Ćумма Тӓба Мин Ба`диһи Ұа 'Аҫлаха Фа'аннаһу Ғафӱрун Рахӥмун 006-054 Агар ҳузурингга оятларимизга иймон келтирганлар келсалар: Сизларга салом бўлсин, Роббингиз Ўз зиммасига раҳматни ёзди. Сиздан ким билмасдан ёмонлик қилса, сўнгра ундан кейин тавба қилиб, амали солиҳ қилса, бас, албатта, У зот мағфиратли ва раҳмли зотдир, деб айт. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍ ۖ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Ұа Каҙалика Нуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Ұа Литастабӥна Сабӥлу Ал-Муҗримӥна 006-055 Шундай қилиб, жиноятчиларнинг йўли ошкор бўлиши учун оятларни муфассал баён қиламиз. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Қул 'Иннӥ Нуһӥту 'Ан 'А`буда Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи ۚ Қул Лӓ 'Аттаби`у 'Аһұӓ'акум ۙ Қад Đалалту 'Иҙӓан Ұа Мӓ 'Анӓ Мина Ал-Муһтадӥна 006-056 Сен:Мен Аллоҳни қўйиб, сиз ибодат қилаётганларга ибодат қилишдан қайтарилганман, деб айт. Сен:Мен сизнинг ҳавойи нафсларингизга эргашмайман. Зеро, адашган бўламан ва ҳидоят топганлардан бўлмай қоламан, деб айт. ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌ۙ ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌
Қул 'Иннӥ `Алá Баййинатин Мин Раббӥ Ұа Каҙҙабтум Биһи ۚ Мӓ `Индӥ Мӓ Таста`җилӱна Биһи~ ۚ 'Ини Ал-Хукму 'Иллӓ Лиллӓһ ۖ Йақуҫҫу Ал-Хаққа ۖ Ұа Һуұа Ҳайру Ал-Фӓҫилӥна 006-057 Албатта, мен Роббимдан берилган аниқ ҳужжатга эгаман. Сизлар уни ёлғонга чиқардингиз. Сиз шошилтираётган нарса менда йўқ. Ҳукм фақат Аллоҳнинг ўзига хосдир. У ҳақни аниқлайди. У ажрим қилувчиларнинг энг яхшиси, деб айт. (Пайғамбаримиз (с.а.в.) даъватларини, эътиқодларини, амалларини очиқ ҳужжатлар асосида олиб бормоқдалар. Бу очиқ ҳужжатлар ердан чиққани йўқ, балки осмондан тушган. Мушрик-кофирларнинг эса, ҳеч қандай ҳужжатлари йўқ. Бўлиши ҳам мумкин эмас. Чунки улар Роббиларини ёлғонга чиқариб қўйганлар.Мушриклар шошилтираётган нарса эсаталаб қилинган мўъжиза келгандан сўнг азобни тушириш. Бу иш Пайғамбарнинг илкидаги иш эмас. Унинг имкони ҳам йўқ, вазифасига ҳам кирмайди.) ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ۖ‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌
Қул Лаұ 'Анна `Индӥ Мӓ Таста`җилӱна Биһи Лақуđийа Ал-'Амру Байнӥ Ұа Байнакум Ұа ۗ Аллӓһу 'А`ламу Биž-Žӓлимӥна 006-058 Сен:Агар сиз шошилтираётган нарса менинг ҳузуримда бўлса эди, мен билан сизнинг орангизда иш аллақачон битган бўлар эди. Аллоҳ золимларни яхши билгувчидир, деб айт. ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍
Ұа `Индаһу Мафӓтиху Ал-Ғайби Лӓ Йа`ламуһӓ 'Иллӓ Һуұа ۚ Ұа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ал-Барри Ұа Ал-Бахри ۚ Ұа Мӓ Тасқуҭу Мин Ұарақатин 'Иллӓ Йа`ламуһӓ Ұа Лӓ Хаббатин Фӥ Žулумӓти Ал-'Арđи Ұа Лӓ Раҭбин Ұа Лӓ Йӓ Бисин 'Иллӓ Фӥ Китӓбин Мубӥнин 006-059 Ғайбнинг калитлари Унинг ҳузурида бўлиб, Уларни унинг Ўзидан бошқа ҳеч ким билмас. У ердаги, қуруқлик ва денгиздаги нарсаларни биладир. Битта япроқ узилиб тушмайдики, магар уни ҳам биладир. Ер тубидаги бир дона дон борми, ҳўлу қуруқ борми, барчаси очиқ китобда бордир. (Очиқ китобдан муродЛавҳул Маҳфуздир. Ер остида яширин турган бир дона дон бўлса ҳам, ҳўлу қуруқни бўлса ҳам билади, дегани Унинг билмайдиган нарсаси йўқдир, деганидир. Бу таъриф фақат Аллоҳнинг Ўзигагина хосдир. Чексиз ва шомил илмга эга бўлган Аллоҳ таоло, чексиз ва шомил қудратга ҳам эгадир.) ‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йатаұаффӓкум Бил-Лайли Ұа Йа`ламу Мӓ Җарахтум Бин-Наһӓри Ćумма Йаб`аćукум Фӥһи Лийуқđá 'Аҗалун Мусамман ۖ Ćумма 'Илайһи Марҗи`укум Ćумма Йунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 006-060 У кечаси сизни вафот этдирар. У кундузи қилган касбингизни билар. Сўнгра белгилаган ажал тугал бўлиши учун У (кундузи)да сизни қайта тирилтирар. Сўнгра қайтиб боришингиз Унинг Ўзигадир. Сўнгра нима қилиб юрганингизнинг хабарини берар. ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍
Ұа Һуұа Ал-Қӓһиру Фаұқа `Ибӓдиһи ۖ Ұа Йурсилу `Алайкум Хафаžатан Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'а 'Ахадакуму Ал-Маұту Таұаффат/һу Русулунӓ Ұа Һум Лӓ Йуфарриҭӱна 006-061 У бандалари устидан ғолибдир. У устингизга ҳафазаларини юборур. Қачонки бирортангизга ўлим келса, элчиларимиз камчиликка йўл қўймаган ҳолда уни вафот эттирарлар. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ćумма Руддӱ 'Илá Аллӓһи Маұлӓһуму Ал-Хаққи ۚ 'Алӓ Лаһу Ал-Хукму Ұа Һуұа 'Асра Ал-Хӓсибӥна 006-062 Сўнгра ҳақиқий хўжалариАллоҳга қайтарилурлар. Огоҳ бўлингизким, ҳукм қилиш Унинг Ўзигагина хосдир. Ва У энг тезкор ҳисоб-китоб қилгувчидир. ‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Қул Ман Йунаҗҗӥкум Мин Žулумӓти Ал-Барри Ұа Ал-Бахри Тад`ӱнаһу Таđарру`ӓан Ұа Ҳуфйатан Ла'ин 'Анҗӓнӓ Мин Һаҙиһи Ланакӱнанна Мина Аш-Шӓкирӥна 006-063 Сен:Сизни қуруқлигу денгизнинг зулматларидан қутқарадиган ким? Унга тазарруъ қилган ҳолда ва махфий ҳолда, агар мана шундан бизни қутқарса, албатта, шукр қилувчилардан бўлар эдик, дейдиганингиз ким? деб айт. ‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‍
Қули Аллӓһу Йунаҗҗӥкум Минһӓ Ұа Мин Кулли Карбин Ćумма 'Антум Тушрикӱна 006-064 Сен:Сизни улардан ва барча ғамлардан Аллоҳ қутқарар. Сўнгра эса, сиз ширк келтирасиз, деб айт. ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍
Қул Һуұа Ал-Қӓдиру `Алáн Йаб`аćа `Алайкум `Аҙӓбӓан Мин Фаұқикум 'Аұ Мин Тахти 'Арҗуликум 'Аұ Йалбисакум Шийа`ӓан Ұа Йуҙӥқа Ба`đакум Ба'са Ба`đин ۗ Анžур Кайфа Нуҫаррифу Ал-'Ӓйӓти Ла`аллаһум Йафқаһӱна 006-065 Сен:У сизга устингиздан ёки оёғингиз остидан азоб юборишга, турли фирқаларга аралаштириб юборишга, баъзиларингизга баъзиларингизнинг азобини тотдиришга қодирдир, деб айт. Оятларимизни қандай тасарруф қилишимизга назар сол. Шоядки англаб етсалар. (Кофир-мушрикларнинг устидан юбориладиган азобга Лут қавмига ва Фил эгаларига юборилган азобларни мисол келтирадилар. Оёқ остидан юбориладиган азобга Қорунни ер ютиши ва тўфон балоси мисол қилиб келтирилади. Одамлар фирқаларга бўлингандан кейин, ҳар фирқа аъзолари ўз фирқаларига таассуб қилиб, бир-бирига шафқатсиз равишда зулм ўтказишга, азоб беришга қаттиқ уринади. Инсоният тарихида бундай ҳолатлар кўплаб бўлган ва ҳозир ҳам давом этиб келмоқда.) ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ۗ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Каҙҙаба Биһи Қаұмука Ұа Һуұа Ал-Хаққу ۚ Қул Ласту `Алайкум Биұакӥлин 006-066 Қавминг уни ёлғонга чиқарди. Ҳолбуки у ҳақдир. Сен:Мен сизларга вакил эмасман. ‍ ‌‌ ۚ
Ликулли Наба'иин Мустақаррун ۚ Ұа Саұфа Та`ламӱна 006-067 Ҳар бир хабарнинг ўз вақти бор. Тезда буни биласизлар, деб айт. (Кофирлар Қуръонни ёлғонга чиқармоқдалар. Аммо бу билан у ёлғонга айланиб қолмайди. Чунки ҳақиқий баҳо берувчи зот Ҳолбуки, у ҳақдир, демоқда.) ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍
Ұа 'Иҙӓ Райта Ал-Лаҙӥна Йаҳӱđӱна Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Фа'а`риđ `Анһум Хаттá Йаҳӱđӱ Фӥ Хадӥćин Ғайриһи ۚ Ұа 'Иммӓ Йунсийаннака Аш-Шайҭӓну Фалӓ Тақд Ба`да Аҙ-Ҙикрá Ма`а Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 006-068 Оятлармизни (истеҳзо қилишга) шунғиётганларни кўрган чоғингда, то ундан бошқа гапга шунғигунларича улардан юз ўгир. Агар шайтон эсингдан чиқарган бўлса, эслаганингдан сўнг, золим қавмлар билан ўтирма! (Иймон масаласида зид бўлган қавм билан бирга ўтириш, унс-улфат топиш осон иш эмас. Айниқса, ўша кофирлар мажлисда Аллоҳнинг оятларини масхара қилаётган бўлсалар. Уларнинг бу истеҳзоларини тинглаб ўтириш ҳеч тўғри келмайди. Шунинг учун ҳам Аллоҳ таоло Ўз Пайғамбари Муҳаммадга (с.а.в.) золим қавмлармушрикларнинг ўшандай мажлисларида ўтиришларини ман қилмоқда.) ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍
Ұа Мӓ `Алá Ал-Лаҙӥна Йаттақӱна Мин Хисӓбиһим Мин Шайн Ұа Лакин Ҙикрá Ла`аллаһум Йаттақӱна 006-069 Тақво қиладиганлар зиммасида у мушрикларнинг ҳисобидан ҳеч нарса йўқ. Лекин эслатма бор. Шоядки тақво қилсалар. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Ҙари Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Дӥнаһум Ла`ибӓан Ұа Лаһұан Ұа Ғаррат/һуму Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ ۚ Ұа Ҙаккир Биһи~н Тубсала Нафсун Бимӓ Касабат Лайса Лаһӓ Мин Дӱни Аллӓһи Ұа Лӥйун Ұа Лӓ Шафӥн Ұа 'Ин Та`дил Кулла `Адлин Лӓ Йу'уҳаҙ Минһӓ ۗ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна 'Убсилӱ Бимӓ Касабӱ ۖ Лаһум Шарӓбун Мин Хамӥмин Ұа `Аҙӓбун 'Алӥмун Бимӓ Кӓнӱ Йакфурӱна 006-070 Ўз динларини ўйин-кулгу қилиб олган ва ҳаёти дунёга алданиб кетганларни тарк эт. У (Қуръон) ила эслатгин, ҳеч бир жон қилган касби туфайли ҳалокатга дучор бўлиб, Аллоҳдан ўзга бирор дўст ва шафоатчисиз ҳолга ва барча фидо қиладиган нарсани фидо қилса ҳам, ундан қабул қилинмайдиган ҳолга тушиб қолмасин. Ана ўшалар қилган касблари туфайли ҳалокатга дучор бўлганлардир. Куфр келтирганлари учун уларга қайноқ сувдан шароб ва аламли азоб бордир. (Ўз динларини ўйин қилиб олганлар, динга эҳтиром билан қарамайдиган, динни ўз хоҳишларича тўғрилашга ҳаракат қиладиганлардир. Улар мушриклардан, аҳли китоблардан ёки мусулмонман деб юрганлардан ҳам бўлиши мумкин. Улар, мен фалон динданман, дейдилар-у, аммо ўша динга амал қилмайдилар, эҳтиромини жойига қўймайдилар. Вақти келганда, ўзини диндор қилиб кўрсатишга уринадилар-у, аммо нарироққа бориб, билганларидан қолмайдилар. Улар, агар ўхшатиш жоиз бўлса, хўжайинни алдаб, ўйин-кулгу қилиб юрган хизматчига ўхшайдилар. Балки улардан ҳам баттардирлар.) ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۗ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌
Қул 'Анад`ӱ Мин Дӱни Аллӓһи Мӓ Лӓ Йанфа`унӓ Ұа Лӓ Йаđуррунӓ Ұа Нурадду `Алá 'А`қӓбинӓ Ба`да 'Иҙ Һадӓнӓ Ал-Лаһу Кӓллаҙӥ Астаһұат/һу Аш-Шайӓҭӥну Фӥ Ал-'Арđи Хайрӓна Лаһу~ҫхӓбун Йад`ӱнаһу~ 'Илá Ал-Һудá А'тинӓ ۗ Қул 'Инна Һудá Аллӓһи Һуұа Ал-Һудá ۖ Ұа 'Умирнӓ Линуслима Лирабби Ал-`Ӓламӥна 006-071 Сен:Аллоҳни қўйиб на фойда, на зарар бера олмайдиган нарсаларга ибодат қиламизми? Худди оғайнилари, бу ёққа кел, деб ҳидоятга чақириб турган бўлса ҳам, шайтон адаштириб, ер юзида ҳайрон бўлиб қолганга ўхшаб, Аллоҳ бизни ҳидоятга солгандан кейин орқамизга қайтамизми? деб айт. Сен:Албатта, Аллоҳнинг ҳидояти ҳақиқий ҳидоятдир. Оламларнинг Роббига таслим бўлишга амр қилинганмиз, деб айт. (Булар эътиқодда, ибодатда, ихлосда, таслимда, розилик тилашда ва амрни адо этишда турли нарса ва шахсларни Аллоҳга шерик қиладиганларга айтиладиган гаплардир. Бу хитоб уларнинг виждон ва ақлларига очиқчасига мурожаатдир.) ‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‌ ~ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍~ ‌‌ ‌‌ ۗ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‌ ‍
Ұа 'Ан 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа Аттақӱһу ۚ Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Илайһи Тухшарӱна 006-072 Намозни қоим қилинг ва Аллоҳга тақво қилинг! У сизлар ҳузурига тўпланадиган зотдир. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۖ Ұа Йаұма Йақӱлу Кун Файакӱну ۚ Қаұлуһу Ал-Хаққу ۚ Ұа Лаһу Ал-Мулку Йаұма Йунфаҳу Фӥ Аҫ-Ҫӱри ۚ `Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати ۚ Ұа Һуұа Ал-Хакӥму Ал-Ҳабӥр 006-073 У осмонлару ерни ҳақ ила яратган зотдир. Бўл, деган куни бўладир. Унинг гапи ҳақдир. Дуд чалинадиган куни мулк Уникидир. У ғайбни ҳам, шоҳидни ҳам билувчи зотдир. Ва У ҳакийм ва хабардор Зотдир. (Аллоҳ таоло бутун борлиқни, жумладан осмонлару ерни ҳақ ила яратган Зот. Бу масалаҳақ. Бошқа гап-сўз ёки тахминлар ҳаммаси бекор. Ушбуларни яратган Зот учун қиёматни қоим қилиб, ҳамма одамларни ўз ҳузурида жамлаб, ҳисоб-китоб қилиши ва мукофот ёки жазо бериши жуда ҳам осондир. Яъни, қиёмат куни. Дуд сурнайга ўхшаб чалинадиган асбоб бўлиб, ўша асбобни Исрофил (а.с.) чалганларидан сўнг қиёмат қоим бўлади. Шунинг учун ҳам қиёмат куни дуд чалинадиган кун деб ҳам номланади.) ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла 'Ибрӓһӥму Ли'абӥһи 'Ӓзара 'Ататтаҳиҙу 'Аҫнӓмӓан 'Ӓлиһатан ۖннӥрӓка Ұа Қаұмака Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 006-074 Иброҳимнинг отаси Озарга: Санамларни худолар қилиб оласанми? Мен сени ва сенинг қавмингни, албатта, очиқ-ойдин адашувда кўрмоқдаман, деганини эсла. (Иброҳим (а.с.) соф қалби ва онги ила бу иш нотўғри эканлигини, жонсиз тош ёки жонсиз ёғоч одамлар томонидан бир оз ишлов берилгани билан худога айланиб қолмаслигини тушуниб етди. Иброҳим (а.с.) отасини ва унинг қавмини очиқ-ойдин адашувда эканини ҳам англаб етди. Бу тушунчани уларнинг юзига очиқчасига айтди.) ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‌ ‌‍
Ұа Каҙалика Нурӥбрӓһӥма Малакӱта Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лийакӱна Мина Ал-Мӱқинӥна 006-075 Худди шундай қилиб, Иброҳимга аниқ ишонувчилардан бўлиши учун осмонлару ернинг мулкларини кўрсатамиз. (Яъни, Иброҳимга худди отаси ва унинг қавми очиқ-ойдин адашувда эканлигини соф қалби ва онги ила кўрсатганимиздек, унга ушбу соф қалб ва онг ила осмонлару ердаги мулкларни, улардаги сиру асрорларни ҳам кўрсатамиз.) ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍
Фаламмӓ Җанна `Алайһи Ал-Лайлу Ра'á Каұкабӓан ۖ Қӓла Һӓҙӓ Раббӥ ۖ Фаламмӓ 'Афала Қӓла Лӓ 'Ухиббу Ал-'Ӓфилӥна 006-076 Уни тун ўраб олганида юлдузни кўриб: Мана шу Роббимдир, деди. У ботиб кетганида эса: Ботувчиларни ёқтирмасман, деди. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌ۖ ‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Фаламмӓ Ра'á Ал-Қамара Бӓзиғӓан Қӓла Һӓҙӓ Раббӥ ۖ Фаламмӓ 'Афала Қӓла Ла'ин Лам Йаһдинӥ Раббӥ Ла'акӱнанна Мина Ал-Қаұми Аđ-Đӓллӥна 006-077 Чиқаётган ойни кўрганда: Мана шу Роббимдир, деди. У ҳам ботганида: Агар Роббим мени тўғри йўлга бошламаса, албатта, адашувчилардан бўламан, деди. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍ ‍‍
Фаламмӓ Ра'á Аш-Шамса Бӓзиғатан Қӓла Һӓҙӓ Раббӥ Һӓҙӓ 'Акбару ۖ Фаламмӓ 'Афалат Қӓла Йӓ Қаұми 'Иннӥ Барӥн Миммӓ Тушрикӱна 006-078 Чиқаётган қуёшни кўрганда: Мана шу Роббим. Бу каттароқ, деди. У ҳам ботиб кетганида: Эй қавмим, мен сиз ширк келтираётган нарсадан воз кечдим, деди. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ۖ‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍
ннӥ Ұаҗҗаһту Ұаҗһийа Лиллаҙӥ Фаҭара Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ханӥфӓан Ұа Мӓ ۖ 'Анӓ Мина Ал-Мушрикӥна 006-079 Албатта, мен юзимни осмонлару ерни яратган Зотга, тўғри йўлга мойил бўлган ҳолимда юзлантирдим ва мен мушриклардан эмасман. (Бу иқрор Иброҳимнинг (а.с.) мушрик қавмдан ажралиб, ёлғиз Аллоҳ таолога, осмонлару ерни яратган Зотга, мушриклар унга ширк келтираётган бут ва санамлар, ой-у юлдузлар ва қуёшни яратган Зотнинг ўзигагина юзланганини эълон қилишларидир. У кишининг бу юзланишлари,ушбу йўллари миллатлари ҳанифлик деб номланади. Бу деганифақат тўғриликка мойил бўлиш, юзланиш, йўл тутиш деганидир.) ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Ұа Хӓҗҗаһу Қаұмуһу ۚ Қӓла 'Атухӓҗҗӱнӥ Фӥ Ал-Лаһи Ұа Қад Һадӓни ۚ Ұа Лӓҳӓфу Мӓ Тушрикӱна Биһи~ 'Иллӓн ЙашӓРаббӥ Шай'ӓан ۗ Ұаси`а Раббӥ Кулла Шай'ин `Илмӓан ۗ 'Афалӓ Татаҙаккарӱна 006-080 Ва қавми у ила тортишди. У: Мен билан Аллоҳ ҳақида тортишасизларми, ҳолбуки, У мени ҳидоят этди. Мен Унга ширк келтираётган нарсангиздан қўрқмасман. Магар Роббим бирор нарсани ирода этса, бўлиши мумкин. Роббим барча нарсани ўз илми ила қамраб олган. Эсласангиз бўлмасми? ‍‍ ‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۗ ‌ ‌‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌
Ұа Кайфа 'Аҳӓфу Мӓ 'Ашрактум Ұа Лӓ Таҳӓфӱна 'Аннакум 'Ашрактум Биллӓһи Мӓ Лам Йуназзил Биһи `Алайкум Сулҭӓнӓан ۚ Фа'аййу Ал-Фарӥқайни 'Ахаққу Бил-'Амни ۖн Кунтум Та`ламӱна 006-081 Қандай қилиб мен сиз ширк келтирган нарсадан қўрқай. Ҳолбуки, сиз ўзингизга ҳеч ҳужжат туширмаган нарсани Аллоҳга ширк келтириб туриб қўрқмайсиз-у? Агар билсангиз, айтинг-чи, қайси гуруҳ хотиржам бўлишга ҳақлироқ?! деди. (Оддий мантиқ айтиб турибди. Сизлар худодан қўрқмай, ҳеч қандай ҳужжат-далилсиз, ўзингиздан-ўзингиз баъзи нарсаларни унга шерик қилиб олдингиз ва яна қўрқмай юрибсиз. Сиз шундай қилганингиздан кейин, ҳақиқий Аллоҳга иймон келтириб туриб, нима учун мен сизларнинг сохта худоларингиздан қўрқай?!) ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Лам Йалбисӱ 'Ӥмӓнаһум Биžулмин 'Ӱлӓ'ика Лаһуму Ал-'Амну Ұа Һум Муһтадӱна 006-082 Иймон келтирганлар ва иймонларига зулмни аралаштирмаганлар. Ана ўшаларга хотиржамлик, омонлик бор. Улар ҳидоят топганлардир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Тилка Хуҗҗатунӓ 'Ӓтайнӓһӓбрӓһӥма `Алá Қаұмиһи ۚ Нарфа`у Дараҗӓтин Ман Нашӓۗнна Раббака Хакӥмун `Алӥмун 006-083 Ана ўшалар Иброҳимга қавмига қарши (тортишувда) берган ҳужжатларимиздир. Кимни хоҳласак, даражасини кўтарамиз. Албатта, Роббинг ҳикматли ва яхши билувчи зотдир. (Аллоҳ таолодан келган ҳужжатларни қўллаган Иброҳим (а.с.) тортишувда мушриклардан устун келдилар. Ғолиб бўлдилар. Бу билан Аллоҳ таоло у кишининг даражаларини улуғ қилди.) ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ۚ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍
Ұа Ұаһабнӓ Лаһу~ 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба ۚ Куллӓан Һадайнӓ ۚ Ұа Нӱхӓан Һадайнӓ Мин Қаблу ۖ Ұа Мин Ҙуррӥйатиһи Дӓұӱда Ұа Сулаймӓна Ұа 'Аййӱба Ұа Йӱсуфа Ұа Мӱсá Ұа Һӓрӱна ۚ Ұа Каҙалика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 006-084 Ва Биз унга Исҳоқни ва Яъқубни бердик. Барчаларини ҳидоят қилдик. Бундан олдин Нуҳни ҳам ҳидоят қилган эдик. Ва унинг зурриётидан Довуд, Сулаймон, Айюб, Юсуф, Мусо, Ҳорунни (ҳам ҳидоят қилдик). Чиройли амал қилувчиларни ана шундай мукофотлаймиз. ‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Ұа Закарӥйӓ Ұа Йахйá Ұа `Ӥсá Ұа 'Илйӓса ۖ Куллун Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 006-085 Ва Закариё, Яҳё, Ийсо ва Илёсни ҳам. Ҳаммалари аҳли солиҳлардир. ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‍‍
Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа Ал-Йаса`а Ұа Йӱнус Ұа Лӱҭӓан ۚ Ұа Куллӓан Фаđđалнӓ `Алá Ал-`Ӓламӥна 006-086 Ва Исмоил, ал-Ясаъ, Юнус ва Лутни ҳам. Барчаларини бутун оламлардан афзал қилдик. (Ушбу уч оятда Аллоҳ таоло Иброҳим алайҳиссаломни ишорат билан, бошқа ўн саккиз Пайғамбарни исмлари билан зикр қилмоқда. Иккинчи гуруҳда зикр қилинган Пайғамбарлар: Закариё, Яҳё, Ийсо ва Илёслар (а.с.) тарки дунё, зуҳду тақво билан машҳур бўлганлар. Шунинг учун ҳам улар ояти каримада: Ҳаммалари аҳли солиҳлардандир, ибораси ила васф қилинаётир. Зотан, ҳамма Пайғамбарлар аҳли солиҳлардандир. Ушбу тўрт Пайғамбар аҳли солиҳликда алоҳида мартабага эришганлар.) ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Мин 'Ӓбӓ'иһим Ұа Ҙуррӥйӓтиһим Ұа 'Иҳұӓниһим ۖ Ұа Аҗтабайнӓһум Ұа Һадайнӓһум 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 006-087 Ва уларнинг оталаридан, зурриётларидан ва биродарларидан ҳам ҳидоят қилдик. Уларни танлаб олдик ва сиротул мустақиймга ҳидоят қилдик. ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ۖ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Һудá Аллӓһи Йаһдӥ Биһи Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи ۚ Ұа Лаұ 'Ашракӱ Лахабиҭа `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-088 Ана ўша Аллоҳнинг ҳидояти бўлиб, Ўз бандаларидан кимни хоҳласа, ўшани унга йўллайдир. Агар улар ширк келтирсалар, қилган ишлари, албатта, бехуда кетадир. ‌‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Хукма Ұа Ан-Нубӱұата ۚ Фа'ин Йакфур Биһӓ Һӓ'уулӓ' Фақад Ұа Ккалнӓ Биһӓ Қаұмӓан Лайсӱ Биһӓ Бикӓфирӥна 006-089 Ана ўшалар биз уларга китобни, ҳукмни ва Пайғамбарликни берган зотлардир. Агар анавилар буларга куфр келтирсалар, батаҳқиқки, Биз уларга куфр келтирмайдиган қавмни вакил қилиб қўйганмиз. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Һадá Аллӓһу ۖ Фабиһудӓһуму Ақтадиһи ۗ Қул Лӓ 'Ас'алукум `Алайһи 'Аҗрӓан ۖ 'Ин Һуұа 'Иллӓ Ҙикрá Лил`ӓламӥна 006-090 Ана ўшалар Аллоҳ ҳидоят қилган зотлардир. Бас, уларнинг ҳидоятига эргаш. Мен сизлардан бунинг учун ҳақ сўрамайман. У оламлар учун эслатмадан иборат, холос, деб айт. (Зикр қилинган Пайғамбарлар (а.с.) Аллоҳ ҳидоят қилган зотлардир. Аллоҳдан келган ҳидоят эса, доимо эргашиш зарур бўлган нарсадир. Пайғамбаримиз (с.а.в.) иқтидо қилишлари лозим ҳидоят ҳам шу ҳидоятдир. Кишилар даъват қилинадиган ҳидоят ҳам шу.) ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍ ۗ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌‌
Ұа Мӓ Қадарӱ Аллаһа Хаққа Қадриһи~ 'Иҙ Қӓлӱ Мӓнзала Аллӓһу `Алá Башарин Мин Шайн ۗ Қул Ман 'Анзала Ал-Китӓба Ал-Лаҙӥ Җӓ'а Биһи Мӱсá Нӱрӓан Ұа Һудан Лилннӓси ۖ Таҗ`алӱнаһу Қарӓҭӥса Тубдӱнаһӓ Ұа Туҳфӱна Каćӥрӓан ۖ Ұа `Уллимтум Мӓ Лам Та`ламӱнтум Ұа Лӓ 'Ӓбӓ'уукум ۖ Қули Аллӓһу ۖ Ćумма Ҙарһум Фӥ Ҳаұđиһим Йал`абӱна 006-091 Улар, Аллоҳ башарга ҳеч нарса туширгани йўқ, деганларида, Аллоҳни тўғри тақдирламадилар. Сен:Мусо кишиларга ҳидоят ва нур этиб олиб келган, уни сиз қоғозга тушириб олиб, баъзисини зоҳир, кўпини махфий қилган; ва сиз ҳам, ота-боболарингиз ҳам билмаган нарсаларни сизга ўргатган китобни ким туширди?! деб айт. Аллоҳ деб айт. Сўнгра уларни тек қўй, шунғиган нарсаларида ўйнайверсинлар. (Нима учун Тавротни Мусога Аллоҳ нозил қилганини тан оладилар, бироқ Қуръонга келганда, Аллоҳ башарга ҳеч нарса нозил қилган йўқ, дейдилар?! Ёки Таврот ҳам нозил бўлмаганми?! Йўқ, ундай эмас,Тавротни Аллоҳдан нозил бўлган илоҳий китоб, деб биладилар. Яҳудийлар Тавротни ёзиб олишгач, ундан ўзларига мувофиқ ўринларни одамларга кўрсатишар, мувофиқ келмаган ўринларини эса, махфий тутишар эди.) ‍‌‌‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‌ۗ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ۖ ۖ ‌‌ ‍‍
Ұа Һаҙӓ Китӓбун 'Анзалнӓһу Мубӓракун Муҫаддиқу Ал-Лаҙӥ Байна Йадайһи Ұа Литунҙира 'Умма Ал-Қурá Ұа Ман Хаұлаһӓ Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Йу'уминӱна Биһи ۖ Ұа Һум `Алá Ҫалӓтиһим Йухӓфиžӱна 006-092 Бу, Биз туширган китоб муборакдир, ўзидан олдингини тасдиқловчидир. Уммул Қуро ( шаҳарлар онаси )ва унинг атрофини огоҳлантиришинг учундир. Охиратга иймон келтирганлар унга иймон келтирарлар. Ва улар намозларини муҳофаза қиларлар. (Уммул Қуродан, Маккаи Мукаррама назарда тутиляпти. Бу муқаддас шаҳар араблар орасида қадимдан шу ном билан ҳам машҳур бўлган. Чунки бу муборак шаҳарда Аллоҳга ибодат этиш учун қурилган дунё ва башарнинг биринчи уйи Байтуллоҳ бор.) ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‌ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Ман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Аллӓһи Каҙибӓан 'Аұ Қӓла 'Ӱхийа 'Илаййа Ұа Лам Йӱха 'Илайһи Шайн Ұа Ман Қӓла Са'унзилу Миćла Мӓнзала Аллӓһу ۗ Ұа Лаұ Тарá 'Иҙи Аž-Žӓлимӱна Фӥ Ғамарӓти Ал-Маұти Ұа Ал-Малӓ'икату Бӓсиҭӱ 'Айдӥһимҳриҗӱнфусакуму ۖ Ал-Йаұма Туҗзаұна `Аҙӓба Ал-Һӱни Бимӓ Кунтум Тақӱлӱна `Алá Аллӓһи Ғайра Ал-Хаққи Ұа Кунтум `Ан 'Ӓйӓтиһи Тастакбирӱна 006-093 Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиган ёки унга ҳеч нарса ваҳий қилинмаса ҳам, менга ваҳий келди, деган ёхуд, Аллоҳ нозил қилган нарсага ўхшаш нарсани мен ҳам нозил қиламан, деган кимсадан ҳам золимроқ кимса борми? Золимларнинг ўлим талвасаси пайтларини, фаришталарнинг уларга қўл чўзиб: Жонингизни чиқаринг! Бугунги кунда Аллоҳга нисбатан ноҳақ гап айтганларингиз учун ва Унинг оятларидан мутакаббирлик қилиб юрганингиз учун хорлик азоби ила жазоланурсиз, дегандаги ҳолларини кўрсанг эди. (Кофир мушриклар Пайғамбарни (а.с.) инкор қилиб, у зотга қўяётган айблар ғоят катта айблардир. Бундай ишлар Аллоҳнинг маҳбуб Пайғамбаридан содир бўлиши асло мумкин эмас. Агар фаразан кимдир бундай зулмни қиладиган бўлса, албатта, жазосини тортади ва тезда фош бўлади. Тарих бунинг кўпига гувоҳ. Пайғамбаримизнинг (с.а.в.) даврларида Мусайламатул каззоб, унинг хотини Сажоҳ бинти ал-Ҳорис ва ал-Асвад ал-Анасийлар шундай даъво билан чиқдилар. Аммо тезда шарманда бўлдилар. Бундай кишилар энг золим кишилар ҳисобланадилар. Уларнинг кимлигини ояти каримадаги таърифдан ҳам билиб олиш мумкин.) ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ۖ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍
Ұа Лақад Җи'тумӱнӓ Фурӓдá Камӓ Ҳалақнӓкум 'Аұұала Марратин Ұа Тарактум Мӓ Ҳаұұалнӓкум ҰарӓŽуһӱрикум ۖ Ұа Мӓ Нарá Ма`акум Шуфа`ӓ'акуму Ал-Лаҙӥна За`амтумннаһум Фӥкум Шуракӓۚ Лақад Тақаҭҭа`а Байнакум Ұа Đалла `Анкум Мӓ Кунтум Таз`умӱна 006-094 Худди сизларни дастлаб халқ қилганимиздек, ҳузуримизга якка-якка келдингиз. Сизларга берган нарсаларимизни ортингизда қолдирдингиз. Сизлар ўзингизча шерик деб ўйлаган шафоатчиларингизни кўрмаяпмиз?! Батаҳқиқ, ораларингиз узилди. Сиз даъво қилган нарса ғойиб бўлди. ‌ ‌ ‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
нна Аллӓһа Фӓлиқу Ал-Хабби Ұа Ан-Наұá ۖ Йуҳриҗу Ал-Хаййа Мина Ал-Маййити Ұа Муҳриҗу Ал-Маййити Мина Ал-Хаййи ۚ Ҙаликуму Аллӓһу ۖ Фа'аннá Ту'уфакӱна 006-095 Албатта, Аллоҳ донни ҳам, данакни ҳам ёрувчи зотдир. У ўликдан тирикни чиқарадир ва тирикдан ўликни чиқаргувчидир. Ана шундай Аллоҳдир. Сиз қаёққа бурилиб кетяпсиз?! ‍ ‍ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‍ ‌‍‍‍ ۚۖ ‍‌
Фӓлиқу Ал-'Иҫбӓхи Ұа Җа`ала Ал-Лайла Саканӓан Ұа Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Хусбӓнӓан ۚ Ҙӓлика Тақдӥру Ал-`Азӥзи Ал-`Алӥми 006-096 У субҳни ёритгувчи зотдир. У тунни сукунат, қуёш ва ойни ҳисоб қилиб қўйди. Бу эса, ғолиб ва яхши билгувчи зотнинг ўлчовидир. (Тунни инсон, ҳайвонот, наботот ва жамодот олами учун ором олгувчи сукунат қилиб қўйган ким?! Нима учун сукунат фақат тунгагина хосдир? Хўш, буни ким қилди? Ўз-ўзидан бўлиши мумкин эмас-ку. Инсон ҳар куни тунга киради, унинг сукунатидан таскин топади, ором олади. Аммо, буни ким қилди, деб сўраб кўрмайди.) ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ан-Нуҗӱма Литаһтадӱ Биһӓ Фӥ Žулумӓти Ал-Барри Ұа Ал-Бахри ۗ Қад Фаҫҫалнӓ Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йа`ламӱна 006-097 У сизларга қуруқлик ва денгиз зулматларида йўл топишингиз учун юлдузларни қилиб қўйган зотдир. Биладиган қавмлар учун оят-белгиларни батафсил қилиб қўйганмиз. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнша'акум Мин Нафсин Ұӓхидатин Фамустақаррун Ұа Мустаұда`ун ۗ Қад Фаҫҫалнӓ Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йафқаһӱн 006-098 У сизларни бир жондан яратган Зотдир. Бас, (у жон) қарор топадиган жойда (она раҳмида) ёки сақлаб қўйиладиган жой (ота сулби)дадир. Яхши англайдиганлар учун оят-белгиларни батафсил қилиб қўйганмиз. (Эркак бўлсин, аёл бўлсин, даставвал ҳаммаси ота сулбида сақланиб туради. Сўнгра она раҳмигабачадонга ўтади, у ердан жой топади ва шундан кейин дунёга келади. Бу ишни ким қилади? Албатта, Аллоҳ таоло қилади. Аллоҳдан бошқа ҳеч ким қила олмайди. Агар бирор зот қила олса, айтсин! Албатта, инсон ўзидан-ўзи дунёга кела олмайди. Ушбу ҳақиқатни ўйлаб кўрган ҳар бир инсон Аллоҳ таолонинг биру борлигига қоил қолмай иложи йўқ. Фақат, бу оддий ҳақиқатни англаш учун фаҳм керак, онг керак, холос.) ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗнӓ Биһи Набӓта Кулли Шайн Фа'аҳраҗнӓ Минһу Ҳаđирӓан Нуҳриҗу Минһу Хаббӓан Мутарӓкибӓан Ұа Мина Ан-Наҳли Мин Ҭал`иһӓ Қинұӓнун Дӓнийатун Ұа Җаннӓтин Мин 'А`нӓбин Ұа Аз-Зайтӱна Ұа Ар-Руммӓна Муштабиһӓан Ұа Ғайра Муташӓбиһин ۗ Анžурӱ 'Илá Ćамариһи~ 'Иҙӓ 'Аćмара Ұа Йан`иһи~ ۚнна Фӥ Ҙӓликум Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 006-099 У осмондан сув нозил қилган Зотдир. Бас, у(сув ) ила турли набототлар чиқардик: Ундан яшил гиёҳларни чиқардик. Ундан ғужум-ғужум бошоқлар чиқарамиз. Ва хурмодан, унинг новдаларидан яқин шингиллар чиқарамиз ва узум боғлари чиқарамиз. Бир-бирига ўхшаган ва ўхшамаган зайтун ва анорларни чиқарамиз. Унинг мева қилиш пайтидаги мевасига ва пишишига назар солинг. Албатта, бундай нарсаларда иймон келтирадиган қавм учун оят-белгилар бордир. ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Җа`алӱ Лиллӓһ Шуракӓ Ал-Җинна Ұа Ҳалақаһум ۖ Ұа Ҳарақӱ Лаһу Банӥна Ұа Банӓтин Биғайри `Илмин ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йаҫифӱна 006-100 Улар жинларни Аллоҳга шерик қилдилар. Ҳолбуки, у ҳаммаларини яратган зотдир. Илмсиз ҳолда унга ўғиллар ва қизлар ясадилар. У улар васф қилган нарсалардан пок ва олий бўлди. (Жинларда инсонлардан бошқачағайри табиий баъзи сифатлар борлигини билгач, уларда илоҳий сифатлар бўлса керак, деб гумон қилдилар ва Аллоҳга ширк келтирдилар. Ислом ақидасидан ўзга ақидаларда ушбу нарса бор, десак муболаға бўлмайди.) ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Бадӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖннá Йакӱну Лаһу Ұаладун Ұа Лам Такун Лаһу Ҫӓхибатун ۖ Ұа Ҳалақа Кулла Шайн ۖ Ұа Һуұа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 006-101 У осмонлару ерни йўқдан бор қилгувчи Зотдир. Унинг хотини бўлмай туриб, боласи қандай бўлсин?! У ҳамма нарсани Ўзи яратди ва У ҳамма нарсани яхши билгувчидир. ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ۖ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍
Ҙаликуму Аллӓһу Раббукум ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Ҳӓлиқу Кулли Шайн Фӓ`будӱһу ۚ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шайн Ұа Кӥлун 006-102 Ана ўша Аллоҳ сизнинг Роббингиздир. Ундан бошқа ибодатга сазовор зот йўқ. У ҳар бир нарсанинг Яратгувчисидир. Бас, Унга ибодат қилинг. У ҳар бир нарсага вакилдир! ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌
Лӓ Тудрикуһу Ал-'Абҫӓру Ұа Һуұа Йудрику Ал-'Абҫӓра ۖ Ұа Һуұа Ал-Лаҭӥфу Ал-Ҳабӥр 006-103 Кўзлар Уни идрок эта олмас, У кўзларни идрок этар. У латиф ва хабардор зотдир. (Аллоҳ кўзларни бу дунё ашёларини кўриш учун яратган. Шу вазифаларини бажарадилар, холос. Аммо имконларидан ташқари нарсани бажаришга қодир эмаслар. Кўзлар маълум масофадаги нарсаларни кўради. Ундан узоқдагисини кўра олмайди. Бу эса, ўша маълум масофадан наридаги кўзга кўринмаган нарса йўқдир дегани эмас. Балки кўз уни кўра олмаганидандир.) ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қад Җӓ'акум Баҫӓру Мин Раббикум ۖ Фаман 'Абҫара Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман `Амийа Фа`алайһӓ ۚ Ұа Мӓ 'Анӓ `Алайкум Бихафӥžин 006-104 Сизга Роббингиздан кўз очувчилар келди. Кимки кўрса, ўзига яхши. Ким кўр бўлиб олса, ўзига зарар. Мен сизларга қўриқчи эмасман. (Биз кўз очувчилар деб таржима қилган сўз Қуръони Карим истилоҳида басоиру, деб келган. У басийра сўзининг жамъи бўлиб, бир нарсани кўриб, уни англаб етишга далолат қилувчи ҳодисага айтилади. Аллоҳ Ўзининг биру борлигига, Пайғамбарининг ва динининг ҳақлигига далолат қиладиган кўз очувчи нарсаларни юбориб қўйганини айтмоқда.) ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌‍‌ۚ ‌‍‌ ‌‌ ‍
Ұа Каҙалика Нуҫаррифу Ал-'Ӓйӓти Ұа Лийақӱлӱ Дараста Ұа Линубаййинаһу Лиқаұмин Йа`ламӱна 006-105 Шундай қилиб, дарс олгансан, дейишлари учун ва билган қавмларга баён қилишинг учун оятларни тасарруф қилурмиз. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Аттаби` Мӓ 'Ӱхийа 'Илайка Мин Раббика ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Ұа 'А`риđ `Ани Ал-Мушрикӥна 006-106 Сенга Роббингдан ваҳий қилинган нарсага эргаш. Ундан бошқа ибодатга сазовор зот йўқ. Мушриклардан юз ўгир. ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‍
Ұа Лаұ Шӓ Аллӓһу Мӓ 'Ашракӱ ۗ Ұа Мӓ Җа`алнӓка `Алайһим Хафӥžӓан ۖ Ұа Мӓнта `Алайһим Биұакӥлин 006-107 Агар Аллоҳ хоҳласа, ширк келтирмас эдилар. Биз сени уларга қўриқчи қилганимиз йўқ. Ва сен уларга вакил ҳам эмассан. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‌
Ұа Лӓ Тасуббӱ Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи Файасуббӱ Аллаһа `Адұан Биғайри `Илмин ۗ Каҙӓлика Заййаннӓ Ликулли 'Умматин `Амалаһум Ćумма 'Илá Раббиһим Марҗи`уһум Файунабби'уһум Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-108 Уларнинг Аллоҳдан ўзга ибодат қиладиганларини сўкмангиз. Бас, билмасдан, зулм ила Аллоҳни сўкиб юрмасинлар. Шундай қилиб, ҳар бир умматга амалини зийнатлаб қўйдик. Сўнгра эса, қайтиб борадиган жойлари Роббиларигадир. Бас, у қилиб юрган ишларининг хабарини берур. (Мушриклар Аллоҳни қўйиб, санам ва бутларга ибодат қиладилар. Ушбу ояти каримада мушрикларнинг ўша бутларини ҳақорат қилмаслик буюрилмоқда. Яъни, мусулмон киши мушрикнинг санамини сўкса, бундан ғазабланган мушрик ҳам жавобан Аллоҳ субҳонаҳу таолони таҳқирлашига сабаб бўлади.) ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌‍
Ұа 'Ақсамӱ Биллӓһи Җаһда 'Аймӓниһим Ла'ин Җӓ'ат/һум 'Ӓйатун Лайу'уминунна Биһӓ ۚ Қул 'Иннамӓ Ал-'Ӓйӓту `Инда Аллӓһи ۖ Ұа Мӓ Йуш`ирукумннаһӓ 'Иҙӓ Җӓ'ат Лӓ Йу'уминӱна 006-109 Улар агар бирон оят-мўъжиза келса, албатта иймон келтиришлари ҳақида Аллоҳнинг номи билан жон-жаҳдлари ила қасам ичадилар. Сен: Албатта, оятлар фақат Аллоҳнинг ҳузурида, деб айт. Сизга нима билдирди? Эҳтимол оят келса ҳам, улар иймон келтирмаслар. ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍ۚ ‍ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Нуқаллибу 'Аф'идатаһум Ұа 'Абҫӓраһум Камӓ Лам Йу'уминӱ Биһи~ 'Аұұала Марратин Ұа Наҙаруһум Фӥ Ҭуғйӓниһим Йа`маһӱна 006-110 Худди аввал иймон келтирмаганларидек, қалблари ва кўзларини буриб қўярмиз ва туғёнларида довдираган ҳолларида тек қўярмиз. ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Лаұ 'Аннанӓ Наззалнӓ 'Илайһиму Ал-Малӓ'иката Ұа Калламаһуму Ал-Маұтá Ұа Хашарнӓ `Алайһим Кулла Шайн Қубулӓан Мӓ Кӓнӱ Лийу'уминӱ 'Иллӓн Йашӓ Аллӓһу Ұа Лакинна 'Акćараһум Йаҗһалӱна 006-111 Агар Биз уларга фаришталарни туширсак ҳам, уларга ўликлар гапирса ҳам ва уларнинг олдига ҳамма нарсани очиқ-ойдин тўпласак ҳам, Аллоҳ хоҳламаса, иймон келтирмаслар. Лекин кўплари жоҳилдирлар. (Аллоҳ таоло турли оят-мўъжизани, кишини лол қолдирувчи нарсаларни жилва қилдириб, одамларни танг қолдириб, кейин иймонга келишларини хоҳламаган. Аллоҳ таоло иймон йўлини инкишоф этиб, кишилар ўша йўл билан ақлларини ишлатиб, ўз ихтиёрлари асосида иймонга келишларини хоҳлайди. Иймонга келганларга мукофот беради, келмаганларгажазо. Одамларнинг кўплари жоҳилдирлар.) ‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍
Ұа Каҙалика Җа`алнӓ Ликулли Набӥйин `Адӱұӓан Шайӓҭӥна Ал-'Инси Ұа Ал-Җинни Йӱхӥ Ба`đуһум 'Илá Ба`đин Зуҳруфа Ал-Қаұли Ғурӱрӓан ۚ Ұа Лаұ ШӓРаббука Мӓ Фа`алӱһу ۖ Фаҙарһум Ұа Мӓ Йафтарӱна 006-112 Шунингдек, ҳар бир Пайғамбарга инсу жин шайтонларини душман қилиб қўйдик. Уларнинг баъзилари баъзиларини ғурурга кетказишлари учун латиф каломларни танларлар. Агар Роббинг хоҳласа, бундай қилмас эдилар. Бас, уларни ўзлари тўқиган нарсалари ила ёлғиз қўй! (Аллоҳ таоло Ўз хоҳиши билан ҳар бир Пайғамбарга инсий ва жинний шайтонларни душман қилиб қўйган экан. Жин шайтонлар одамларни иғво қилиб, васвасага солиб, залолатга чақириб турадилар. Аммо Аллоҳнинг зикри бор жойдан қочадилар. Аллоҳни эслаб турадиган мўмин-мусулмон кишига улар ўз таъсирларини ўтказа олмайдилар. Аммо одамдан бўлган шайтонлар эса, ҳамма-ҳаммасидан бадтаридир. Улар доимо орамизда, кўзларимиз ўнгида туради. Аллоҳнинг зикрини қилсанг ҳам, қочмайди. Турли йўллар билан васваса қилиб, гуноҳ ишларга бошлайди. Инсу жин шайтонлари доимо ғавғо ва туғён билан машғулдирлар.) ‌ ‌‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‌
Ұа Литаҫғá 'Илайһи 'Аф'идату Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Ұа Лийарđаұһу Ұа Лийақтарифӱ Мӓ Һум Муқтарифӱна 006-113 Унга (гапнинг гўзалига) охиратга иймон келтирмайдиганларнинг қалби мойил бўлиши, ундан рози бўлиб, қиладиган гуноҳларини бажаришлари учундир. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
'Афағайра Аллӓһи 'Абтағӥ Хакамӓан Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнзала 'Илайкуму Ал-Китӓба Муфаҫҫалӓан Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йа`ламӱна 'Аннаһу Муназзалун Мин Раббика Бил-Хаққи ۖ Фалӓ Такӱнанна Мина Ал-Мумтарӥна 006-114 Аллоҳдан ўзгани ҳакам қилиб олайми? Ҳолбуки, У сизга китобни батафсил этиб нозил қилди. Биз уларга китоб берганлар уни Роббингдан ҳақ ила нозил қилинганини биладилар. Бас шак келтирувчилардан бўлма. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍
Ұа Таммат Калимату Раббика Ҫидқӓан Ұа `Адлӓан ۚ Лӓ Мубаддила Ликалимӓтиһи ۚ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 006-115 Роббингнинг сўзлари содиқлик ва адолат ила батамом бўлди. Унинг сўзларини ўзгартувчи йўқ. Ва У яхши эшитгувчи ва яхши билгувчи зотдир. ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍ۚ ‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Туҭи` 'Акćара Ман Фӥ Ал-'Арđи Йуđиллӱка `Ан Сабӥли Аллӓһи ۚн Йаттаби`ӱна 'Иллӓ Аž-Žанна Ұа 'Ин Һум 'Иллӓ Йаҳруҫӱна 006-116 Ва агар ер юзидагиларнинг кўпларига итоат қилсанг, сени Аллоҳнинг йўлидан адаштирадилар. Улар гумондан бошқага эргашмаслар. Улар тахмин қиларлар, холос. ‌‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
нна Раббака Һуұа 'А`ламу Ман Йаđиллу `Ан Сабӥлиһи ۖ Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 006-117 Албатта, Роббинг ким Унинг йўлидан адашишини яхши билгувчидир. Ва У ҳидоят топувчиларни ҳам яхши билгувчидир. ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Факулӱ Миммӓ Ҙукира Асму Аллӓһи `Алайһи 'Ин Кунтум Би'ӓйӓтиһи Му'уминӥна 006-118 Агар Унинг оятларига иймон келтиргувчилардан бўлсангиз, Аллоҳнинг исми зикр қилинган нарсадан енг! ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Ұа Мӓ Лакум 'Аллӓ Та'кулӱ Миммӓ Ҙукира Асму Аллӓһи `Алайһи Ұа Қад Фаҫҫала Лакум Мӓ Харрама `Алайкум 'Иллӓ Мӓ Аđҭуриртум 'Илайһи ۗ Ұа 'Инна Каćӥрӓан Лайуđиллӱна Би'аһұӓ'иһим Биғайри `Илмин ۗнна Раббака Һуұа 'А`ламу Бил-Му`тадӥна 006-119 Сизга нима бўлдики, Аллоҳнинг номи айтиб сўйилган нарсани емас экансизлар?! У сизларга ҳаром қилган нарсаларини батафсил баён қилиб берган-ку?! Магар музтар бўлганингизда, майли. Албатта, кўпчилик билмасдан, ҳойу ҳаваслари ила адаштирадилар. Албатта, Роббинг тажовузкорларни яхши билгувчидир. (У зот Ўзининг ҳукмига тажовуз қилиб, ҳаром нарсаларни, Аллоҳнинг номи айтилмай сўйилган ҳайвонлар гўштини еганларни жуда яхши билади ва уларга тегишли жазони беради. Шунингдек, илмсиз, ҳавою нафснинг кўйига кириб, бу масалада ва бошқа масалаларда одамларни адаштирганларни ҳам яхши билади ва уларга ҳам тегишли жазосини беради.) ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‌‍ ‌ ‌ ‍
Ұа Ҙарӱ Žӓһира Ал-'Иćми Ұа Бӓҭинаһу~ ۚнна Ал-Лаҙӥна Йаксибӱна Ал-'Иćма Сайуҗзаұна Бимӓ Кӓнӱ Йақтарифӱна 006-120 Ва ошкора ҳамда махфий гуноҳларни тарк қилинглар! Гуноҳ қилувчилар, албатта, қилган гуноҳларининг жазосини олурлар. ‌‌‌‍‍‍‍‌ ~ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Та'кулӱ Миммӓ Лам Йуҙкари Асму Аллӓһи `Алайһи Ұа 'Иннаһу Лафисқун ۗ Ұа 'Инна Аш-Шайӓҭӥна Лайӱхӱна 'Илá 'Аұлийӓ'иһим Лийуҗӓдилӱкум ۖ Ұа 'Ин 'Аҭа`тумӱһумннакум Ламушрикӱна 006-121 Аллоҳнинг исми зикр қилинмаган нарсаларни еманглар. Албатта, бу иш фисқдир. Албатта, шайтонлар ўз дўстларига сизлар билан тортишишни васваса қиларлар. Агар уларга итоат қилсангизлар, сизлар ҳам мушриклардан бўласизлар. (Уламоларимиз агар мусулмон киши ҳайвонни сўяётиб, Аллоҳнинг исмини зикр қилишни унутиб қўйса, сўйган гўшти ҳалол, деганлар. Аммо билиб туриб, қасддан зикр қилмаса, ундай гўшт ҳаром бўлади.) ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍
'Аұаман Кӓна Майтӓан Фа'ахйайнӓһу Ұа Җа`алнӓ Лаһу Нӱрӓан Йамшӥ Биһи Фӥ Анӓси Каман Маćалуһу Фӥ Аž-Žулумӓти Лайса Биҳӓриҗин Минһӓ ۚ Каҙӓлика Зуййина Лилкӓфирӥна Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-122 Аввал ўлик бўлган одамни тирилтириб, унга одамлар орасида юрадиган нурни бериб қўйган бўлсак, у билан зулматлар ичида ундан чиқа олмай юрувчи одам ўхшаш бўладими? Шундай қилиб, кофирларга қилаётган амаллари зийнатлаб кўрсатилди. (Бу ояти каримада кофир одам ўлик ҳисобида эканлиги таъкидланмоқда. Аллоҳ таоло кимни иймонга ҳидоят этса, ўша одамнинг мўмин бўлиши гўё ўликнинг қайта тирилишига тенглаштирилмоқда.) ‌‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Каҙалика Җа`алнӓ Фӥ Кулли Қарйатин 'Акӓбира Муҗримӥһӓ Лийамкурӱ Фӥһӓ ۖ Ұа Мӓ Йамкурӱна 'Иллӓ Би'анфусиһим Ұа Мӓ Йаш`урӱна 006-123 Худди шунга ўхшаш ҳар бир шаҳарда катта жиноятчиларни унда макр қилиш учун қўйиб юбордик. Улар сезмаган ҳолда фақат ўзларига ўзлари макр қиладилар, холос. (Бу жиноятчилар катта мансабларни эгаллаб олиб, одамларни ўз йўлига солиш учун турли ҳийла-найранглар қиладилар. Уларнинг жинояти Аллоҳ таолонинг ҳақ-ҳуқуқларига тажовуз қилишдир. Катта жиноятчиларнинг динга қарши қилган макр-ҳийлалари ўзларининг бошига етади. Чунки улар динга қарши чиқиш билан Аллоҳга қарши чиқадилар. Ўзининг ҳалокатига замин яратган бўладилар. Мўминларни эса Аллоҳ таолонинг Ўзи ҳимоя қилади.) ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Җӓ'ат/һум 'Ӓйатун Қӓлӱ Лан Ну'умина Хаттá Ну'утá Миćла Мӓ 'Ӱтийа Русулу Аллӓһи ۘ Аллӓһу 'А`ламу Хайćу Йаҗ`алу Рисӓлатаһу ۗ Сайуҫӥбу Ал-Лаҙӥна 'Аҗрамӱ Ҫағӓрун `Инда Аллӓһи Ұа `Аҙӓбун Шадӥдун Бимӓ Кӓнӱ Йамкурӱна 006-124 Агар уларга оят келса, Аллоҳнинг Пайғамбарларига берилган нарсага ўхшаш нарса бизга ҳам берилмагунча зинҳор иймон келтирмасмиз, дерлар. Ўз Пайғамбарлигини қаерга қўйишни Аллоҳнинг Ўзи яхши биладир. Жиноят қилганларга қилган макрлари учун Аллоҳнинг ҳузурида, албатта, хорлик ва шиддатли азоб бордир. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ۘ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Фаман Йуриди Аллӓһу 'Ан Йаһдийаһу Йашрах Ҫадраһу Лил'ислӓми ۖ Ұа Ман Йуридн Йуđиллаһу Йаҗ`ал Ҫадраһу Đаййиқӓан Хараҗӓан Ка'аннамӓ Йаҫҫа``аду Фӥ Ас-Самӓۚ Каҙӓлика Йаҗ`алу Аллӓһу Ар-Риҗса `Алá Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна 006-125 Кимни Аллоҳ ҳидоят қилмоқчи бўлса, унинг кўксини Исломга очиб қўядир. Кимни залолатга кетказишни ирода қилса, унинг кўксини худди осмонга кўтарилаётгандек, тор ва танг қилиб қўядир. Шундай қилиб, Аллоҳ иймон келтирмайдиганларга азобни дучор қилур. (Аллоҳ таоло бандаларидан кимга ҳидоятни раво кўрса, ўша банданинг кўксини кенг қилиб қўяди. У банда иймон ва Исломни кенг қалб ила қабул қилади. Аксинча, Аллоҳ таоло кимга залолат ва куфрни раво кўрса, унинг қалбини тор ва танг қилиб қўяди. Иймон ва Ислом ҳақида бирор гап эшитса, сиқилаверади. Илм ривожланиб, одамлар фазога учадиган бўлганларида, инсон қанчалик баландга кўтарилса, юрагикўкси шунчалик сиқилиши кашф этилди. Агар Қуръон ҳақиқий илоҳий китоб бўлмаганда, бундан ўн тўрт аср аввал бу илмий ҳақиқатни қандай қилиб кашф этар эди?) ‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Ұа Һаҙӓ Ҫирӓҭу Раббика Мустақӥмӓан ۗ Қад Фаҫҫалнӓ Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йаҙҙаккарӱна 006-126 Мана шу Роббингнинг тўғри йўлидир. Ибрат олувчи қавм учун оятларни батафсил баён қилдик. ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Лаһум Дӓру Ас-Салӓми `Инда Раббиһим ۖ Ұа Һуұа Ұалӥйуһум Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-127 Уларга Роббилари ҳузурида дорус-Салом ( тинчлик уйи ) бордир. У зот қилган ишлари учун уларнинг дўстидир. ‍‍‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌
Ұа Йаұма Йахшуруһум Җамӥ`ӓан Йӓ Ма`шара Ал-Җинни Қади Астакćартум Мина Ал-'Инси ۖ Ұа Қӓла 'Аұлийӓ'ууһум Мина Ал-'Инси Раббанӓ Астамта`а Ба`đунӓ Биба`đин Ұа Балағнӓ 'Аҗаланӓ Ал-Лаҙӥ 'Аҗҗалта Ланӓ ۚ Қӓла Анӓру Маćұӓкум Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Иллӓ Мӓ Шӓ Аллӓһу ۗнна Раббака Хакӥмун `Алӥмун 006-128 Уларнинг ҳаммасини тўплайдиган кунда: Эй жинлар жамоаси, инсдан (адаштирганларингизни) кўпайтирвордингиз?! дейди. Уларнинг инсдан бўлган дўстлари: Эй Роббимиз, биз бир-биримиздан ҳузур топдик ва бизга белгилаган ажалингга етиб келдик, дейдилар. У зот: Қайтар жойингиз дўзахдир. Магар Аллоҳ хоҳласа (қолмайсиз). Албатта, Роббинг ҳикматли ва билимли зотдир. (Демак, жинлар одамларни йўлдан уриб, иғво қилиб, ёмон йўлга юргизиб ҳузур-ҳаловат олган ва роҳатланганлар. Жинлар фитнасига учиб кофир ва гуноҳкор бўлган одамлар эса, уларнинг зийнатлаб кўрсатган, ҳавою нафсни қондирувчи ишларини бажариб ҳузур қилганлар. Булар иродаси заиф, ғофил, ҳавою нафсга берилган, шаҳватпараст одамлар бўлганлар. Шайтон уларнинг ушбу заиф жойларидан тутиб, иғвосига учирган ва ўзига малай қилиб олиб, ҳар кўйга солган, бу дунёда мақсадларига эришиш йўлида улардан фойдаланиб ҳузур қилган.) ‌ ‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍
Ұа Каҙалика Нуұаллӥ Ба`đа Аž-Žӓлимӥна Ба`đӓан Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 006-129 Шундай қилиб, қилган касбларига биноан золимларни бир-бирларига дўст қилурмиз. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌
Йӓ Ма`шара Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси 'Алам Йа'тикум Русулун Минкум Йақуҫҫӱна `Алайкум 'Ӓйӓ Тӥ Ұа Йунҙирӱнакум Лиқӓ'а Йаұмикум ۚ Һӓҙӓ Қӓлӱ Шаһиднӓ `Алá ۖнфусинӓ Ұа Ғаррат/һуму Ал-Хайӓ Ату Ад-Дунйӓ Ұа Шаһидӱ `Алáнфусиһимннаһум Кӓнӱ Кӓфирӥна 006-130 Эй жин ва инс жамоалари, сизларга ўзингиздан бўлган Пайғамбарлар келиб, оятларимни сизга айтиб бермадиларми, сизларни ушбу кунингизга дучор бўлишингиз ҳақида огоҳлантирмадиларми? дер. Улар: Ўзимизга қарши гувоҳлик бердик, дерлар. Уларни ҳаёти дунё ғурурга кетказди ва ўзларига қарши кофир бўлганларини айтиб, гувоҳлик бердилар. ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍ ۖ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍
Ҙӓлика 'Ан Лам Йакун Раббука Муһлика Ал-Қурá Биžулмин Ұа 'Аһлуһӓ Ғӓфилӱна 006-131 Бундай қилишнинг боиси, Роббинг ғофил турган шаҳар-қишлоқ аҳолисини ҳалок қилмаслигидандир. ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌
Ұа Ликуллин Дараҗӓтун Миммӓ `Амилӱ ۚ Ұа Мӓ Раббука Биғӓфилин `Аммӓ Йа`малӱна 006-132 Ҳар кимга қилганларига яраша даража бордир. Ва Роббинг уларнинг қилаётган амалларидан ғофил эмасдир. ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Раббука Ал-Ғанӥйу Ҙӱ Ар-Рахмати ۚн Йаша' Йуҙ/һибкум Ұа Йастаҳлиф Мин Ба`дикум Мӓ Йашӓ'у Камӓнша'акум Мин Ҙуррӥйати Қаұмин 'Ӓҳарӥна 006-133 Ва Роббинг беҳожат ва раҳмат соҳиби бўлган зотдир. Агар хоҳласа, худди сизларни бошқа қавмлар зурриётидан пайдо қилганидек, сизларни кетказиб, ортингиздан нимани хоҳласа, ўринбосар қилиб келтирадир. (Аллоҳ таоло раҳмат соҳиби бўлган зот. Одамларнинг бу дунёда юришларининг ўзи ҳам Аллоҳнинг раҳматидан. У Ўз раҳматини Ўзи хоҳлаган бандаларига беради. Ҳозирги пайтда яшаб турган одамларни аввал ўтган кишилар зурриётидан пайдо қилганлиги ҳам ҳаммага маълум. Яъни, Аллоҳ Ўзи хоҳлаб шундай қилган. Бандаларга ҳожатмандлигидан эмас. Шунингдек, ҳозирги авлод одамларига ҳам ҳеч қандай ҳожати йўқдир. Агар Аллоҳ хоҳласа, бу авлодни ҳам кўтариб, йўқ қилиб, ўрнига Ўзи хоҳлаган нарсани келтира олади. Демак, Аллоҳ бандаларга эмас, бандалар Аллоҳга ҳожатманддирлар. Улар ўзларининг дунёга келишларида Аллоҳга ҳожатманд бўлганлари каби, бу дунёда яшашларида ҳам, ҳар лаҳзада, ҳар нарсада ҳожатманддирлар. Аллоҳ эса, Ўз раҳмати ила уларнинг ҳожатларини раво қилади. Аллоҳнинг бандаларига нисбатан раҳматининг энг юқори чўққиси, уларга Пайғамбарлари орқали диншариат юбориши. Динга юрмаганлар ўша олий мақом неъматдан юз ўгирганлар бўладилар. Ўзларига ёмонлик қиладилар. Қиёматда ҳоллари ёмон бўлади.) ‌‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍
нна Мӓ Тӱ`адӱна Ла'ӓтин ۖ Ұа Мӓнтум Биму`җизӥна 006-134 Албатта, сизга ваъда қилинган нарса келувчидир. Сизлар эса У зотни ожиз қолдирувчи эмассиз. (Яъни, албатта, сизга ваъда қилинган қиёмат куни, ҳисоб-китоб, жазо ва мукофот келгусидир. Келмаслиги мумкин эмас. У пайтда сиз Аллоҳни ожиз қолдириб, қочиб қутула олмайсиз. Албатта, қилганингизга яраша жазоингизни оласиз.) ‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Қул Йӓ Қаұми А`малӱ `Алá Макӓнатикумннӥ `Ӓмилун ۖ Фасаұфа Та`ламӱна Ман Такӱну Лаһуқибату Ад-Дӓри ۗннаһу Лӓ Йуфлиху Аž-Žӓлимӱна 006-135 Сен:Эй қавмим, ўрнингизда амалингизни қилаверинг. Мен ҳам амал қилувчиман. Тезда охират ҳовлиси оқибати кимнинг фойдасига бўлишини биласиз. Албатта, золимлар нажот топмаслар, деб айт. ‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ۖ‍‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‌ ۗ‍‍
Ұа Җа`алӱ Лиллӓһ Миммӓ Ҙара'а Мина Ал-Харćи Ұа Ал-'Ан`ӓм Наҫӥбӓан Фақӓлӱ Һӓҙӓ Лиллӓһ Биза`миһим Ұа Һаҙӓ Лишуракӓ'инӓ ۖ Фамӓ Кӓна Лишуракӓ'иһим Фалӓ Йаҫилу 'Илá Аллӓһи ۖ Ұа Мӓ Кӓна Лиллӓһ Фаһуұа Йаҫилу 'Илá Шуракӓ'иһим ۗ Сӓ'а Мӓ Йахкумӱна 006-136 Улар Аллоҳга Унинг Ўзи яратган экинлар ва чорвалардан насиба ажратдилар ва ўзларича: Бу Аллоҳга, бу эса бутларимизга, дедилар. Бас, бутларига бўлган нарса Аллоҳга етмас. Аллоҳга бўлган нарса эса, бутларига етадир. Чиқарган ҳукмлари қандай ҳам ёмон-а?! (Араб мушриклари экинлардан, чорва ҳайвонларидан Аллоҳга насиба ажратиш одатлари бор эди. Шу билан бирга, бутларига ҳам ўша экинлардан ва чорва ҳайвонларидан насиба ажратар эдилар. Агар Аллоҳга ажратган нарсалари бутларига ажратган нарсаларига қўшилиб кетса, майли, деб қўяр эдилар. Аммо бутларига ажратган насибадан Аллоҳга ажратилганига қўшилиб кетса, Аллоҳ бунга муҳтож эмас, деб қайтариб олишарди. Бу иш аслида мантиқсиз, қўполроқ қилиб айтадиган бўлсак, ахмоқона иш эди.) ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‌‌ ‌
Ұа Каҙалика Заййана Ликаćӥрин Мина Ал-Мушрикӥна Қатла 'Аұлӓдиһим Шуракӓ'ууһум Лийурдӱһум Ұа Лийалбисӱ `Алайһим Дӥнаһум ۖ Ұа Лаұ Шӓ Аллӓһу Мӓ Фа`алӱһу ۖ Фаҙарһум Ұа Мӓ Йафтарӱна 006-137 Шунингдек, мушриклардан кўпларига шериклари уларни ҳалок этиш ва динларини чалкаштириш учун болаларини ўлдиришни зийнатлаб кўрсатди. Агар Аллоҳ хоҳласа, бундай қилмасдилар. Уларни ва тўқиётган нарсаларини қўйиб қўй. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‌
Ұа Қӓлӱ Һаҙиһи~ 'Ан`ӓмун Ұа Харćун Хиҗрун Лӓ Йаҭ`амуһӓ 'Иллӓ Ман Нашӓ'у Биза`миһим Ұа 'Ан`ӓмун Хурримат Žуһӱруһӓ Ұа 'Ан`ӓмун Лӓ Йаҙкурӱна Асма Аллӓһи `Алайһӓ Афтирӓ'ан `Алайһи ۚ Сайаҗзӥһим Бимӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 006-138 Улар ўзларича: Мана бу чорва ва экинлар ҳаром, уларни фақат биз хоҳлаган кишиларгина ейрлар ва мана бу миниши ҳаром қилинган чорвалар, дедилар. Улар маълум чорваларга Аллоҳнинг номини зикр қилмаслар. Бу эса, у зотга туҳматдир. У тезда қилган туҳматлари туфайли уларга жазо беражак. (Бу оятда мушрик ва кофирларнинг энг катта жиноятларидан бириҳалол-ҳаромни ажратишда Аллоҳнинг айтганига юрмай, ўзларича кўнгиллари тусаган ҳукмни чиқаришлари баён қилинмоқда. Аслида, ҳалол ёки ҳаром ҳақида ҳукм чиқариш Аллоҳ таолонинг ҳаққи. Бандаларнинг бу илоҳий ҳаққа тажовуз қилиши куфрга олиб борадиган катта жиноятдир. Агар бир инсон ҳамма диний ақидаларга тўлиқ иймон келтирса, шариат кўрсатмаларига мукаммал амал қилса-ю, Аллоҳ ҳалол деган нарсани ҳаром деса ёки, аксинча, ҳаром деганини ҳалол деса, кофир бўлади. Бу масала шу даражада нозик масаладир.) ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Ұа Қӓлӱ Мӓ Фӥ Буҭӱни Һаҙиһи Ал-'Ан`ӓми Ҳӓлиҫатун Лиҙукӱринӓ Ұа Мухаррамун `Алá 'Азұӓҗинӓ ۖ Ұа 'Ин Йакун Майтатан Фаһум Фӥһи Шуракӓۚ Сайаҗзӥһим Ұаҫфаһум ۚннаһу Хакӥмун `Алӥмун 006-139 Улар, мана шу чорваларнинг қорнидаги нарсалар эркакларимизга ҳалол, аёлларимизга ҳаром, дерлар. Агар у(қориндаги нарса) ўлик бўлса, улар унга шериклардир. Тезда уларга васфлари учун Ўзи жазо беражак. Албатта, У ҳикматли ва яхши билувчи зотдир. ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‍ۚ‍‍‍
Қад Ҳасира Ал-Лаҙӥна Қаталӱ 'Аұлӓдаһум Сафаһӓан Биғайри `Илмин Ұа Харрамӱ Мӓ Разақаһуму Аллӓһу Афтирӓ'ан `Алá Аллӓһи ۚ Қад Đаллӱ Ұа Мӓ Кӓнӱ Муһтадӥна 006-140 Ақли пастлик қилиб, жоҳиллик ила фарзандларини ўлдирганлар ва Аллоҳ уларга ризқ қилиб берган нарсаларни ҳаром қилганлар зиёнкор бўлдилар. Батаҳқиқ, улар адашдилар ва ҳидоятга юрувчилардан бўлмадилар. (Агар улар жоҳил бўлмасалар, Аллоҳнинг фарзандларни кўпайтириш, уларни тарбиялаб ўстириш ҳақидаги таълимотига душманларча терс, инсу жин шайтонларининг гапига кириб, ўз жигаргўшаларини ўлдирар эдиларми?! Ёки Аллоҳ таоло уларга ҳалол ризқ қилиб берган нарсаларни ҳеч қандай сабаб ёки далилсиз ўзларига ҳаром қилиб олармидилар?! Ана шундай аҳмоқона ишларни қилганлар:...зиёнкор бўлдилар.) ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнша'а Җаннӓтин Ма`рӱшӓтин Ұа Ғайра Ма`рӱшӓтин Ұа Ан-Наҳла Ұа Аз-Зар`а Муҳталифӓан 'Укулуһу Ұа Аз-Зайтӱна Ұа Ар-Руммӓна Муташӓбиһӓан Ұа Ғайра Муташӓбиһин ۚ Кулӱ Мин Ćамариһи~ 'Иҙӓ 'Аćмара Ұа 'Ӓтӱ Хаққаһу Йаұма Хаҫӓдиһи ۖ Ұа Лӓ Тусрифӱ ۚннаһу Лӓ Йухиббу Ал-Мусрифӥна 006-141 У (ишкомларга) кўтариладиган ва кўтарилмайдиган боғларни, хурмо ва экинларни емагини хилма-хил қилиб, зайтун ва анорларни бир-бирига ўхшатиб ва ўхшатмай пайдо қилган зотдир. Мевалаган пайтида унинг мевасидан енглар ва йиғим-терим кунида ҳаққини беринглар. Ва исроф қилманглар. Албатта, У исроф қилгувчиларни севмас. ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍ۚ
Ұа Мина Ал-'Ан`ӓми Хамӱлатан Ұа Фаршӓан ۚ Кулӱ Миммӓ Разақакуму Аллӓһу Ұа Лӓ Таттаби`ӱ Ҳуҭуұӓти Аш-Шайҭӓни ۚннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥнун 006-142 Ва чорвалардан ҳаммолларини ва (сўйгани) ерга ётқазиладиганларни пайдо қилди. Аллоҳ сизга ризқ қилиб берган нарсалардан енглар ва шайтоннинг изидан эргашманглар. Албатта, у сизларга очиқ-ойдин душмандир. (Ўтган оятларда мушриклар ўзларича ҳеч қандай ҳақ-ҳуқуқсиз, далил-ҳужжатсиз баъзи ҳайвонларни минишни, баъзиларининг гўштини ейишни ҳаром қилганлари айтилган эди. Аммо, аслини олганда, ҳайвонларни миниш ёки минмаслик, гўштини ейиш ёки емаслик ҳақидаги ҳукмни фақат Аллоҳ таолонинг Ўзигина чиқаради.) ‍‍ ‌ ‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ
Ćамӓнийата 'Азұӓҗин ۖ Мина Аđ-Đа'ни Аćнайни Ұа Мина Ал-Ма`зи Аćнайни ۗ Қул 'Ӓлҙҙакарайни Харрама 'Ами Ал-'Унćайайни 'Аммӓ Аштамалат `Алайһи 'Архӓму Ал-'Унćайайни ۖ Набби'ӱнӥ Би`илмин 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 006-143 Саккиз жуфт (пайдо қилди): қўйдан иккини (эркак-урғочи) ва эчкидан иккини. Сен:Иккала эркагини ҳаром қилдими ёки иккала урғочисиними ёхуд иккала урғочининг бачадонларида шомил бўлган нарсаними?! Агар ростгўй бўлсангизлар, илмий қилиб хабарини беринглар-чи? деб айт. (Араб тилида ал-анъом деб номланган ҳайвонлар туркумини биз чорва деб таржима қилмоқдамиз. Аслида ал-анъом деб туя, сигир, қўй ва эчкига айтилади. Уларни жуфтбир эркак ва бир урғочи ҳисоб қилинса, саккизта бўлади.) ‌‌‌‍‍‌ۖ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Мина Ал-'Ибили Аćнайни Ұа Мина Ал-Бақари Аćнайни ۗ Қул 'Ӓлҙҙакарайни Харрама 'Ами Ал-'Унćайайни 'Аммӓ Аштамалат `Алайһи 'Архӓму Ал-'Унćайайни ۖм Кунтум Шуһадӓ'а 'Иҙ Ұаҫҫӓкуму Аллӓһу Биһаҙӓ ۚ Фаман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Аллӓһи Каҙибӓан Лийуđилла Анӓса Биғайри `Илмин ۗнна Аллӓһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 006-144 Туядан иккитани, қорамолдан иккини (пайдо қилди). енИккала эркагини ҳаром қилдими ёки иккала урғочисиними ёхуд иккала урғочининг бачадонларида шомил бўлган нарсаними?! Ёки Аллоҳ сизларга буни амр қилганда шоҳид бўлиб турганмидингиз? Илмсиз ҳолда одамларни адаштириш учун Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқигандан ҳам золимроқ одам борми?! Албатта, Аллоҳ золим қавмларни ҳидоят қилмас. (Ҳаққингиз бўлмай туриб ҳаром ҳақида ҳукм чиқарганингиз бир гуноҳ ва ўзингизча чиқарган ҳукмни Аллоҳга нисбат беришингиз янада улканроқ гуноҳ. Қани, айтинг-чи, агар сиз таъкидлаётгандек, Аллоҳ буларни ҳаром қилган бўлса: Иккала эркагини ҳаром қилдими ёки иккала урғочисиними ёхуд иккала урғочининг бачадонларида шомил бўлган нарсаними?!. Билмайсиз. Чунки гумон ва тахмин билан гапириб юргансиз.) ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ۚ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Қул Лӓ 'Аҗиду Фӥ Мӓ 'Ӱхийа 'Илаййа Мухаррамӓан `Алá Ҭӓ`имин Йаҭ`амуһу~ 'Иллӓн Йакӱна Майтатан 'Аұ Дамӓан Масфӱхӓан 'Аұ Лахма Ҳинзӥрин Фа'иннаһу Риҗсун 'Аұ Фисқӓан 'Уһилла Лиғайри Аллӓһи Биһи ۚ Фамани Аđҭурра Ғайра Бӓғин Ұа Лӓ `Ӓдин Фа'инна Раббака Ғафӱрун Рахӥмун 006-145 Менга ваҳий қилинган нарсада таомланувчи учун ҳаром қилинган нарсани топмаяпман. Магар ўлимтик ёки оқизилган қон ёки тўнғиз гўшти бўлса, албатта, у ифлос, ҳаромдир. Ёҳуд фосиқлик ила Аллоҳдан ўзганинг номига сўйилган бўлса (ҳаромдир). Бас, киши музтар бўлиб, маза талаб қилувчи ва тажовузкор бўлмаган ҳолида (истеъмол қилса). Албатта, Роббинг мағфират қилгувчи ва раҳмли зотдир, деб айт. (Яъни, сиз ҳаром деб атаган нарсаларнинг бирортасини ҳам Аллоҳ ҳаром қилгани йўқ. Бу нарсаларни сиз ўзингизча ҳаром деб юрибсиз. Аллоҳ таоло менга ваҳий юбориб, нима ҳалол, нима ҳаром эканини баён қилди.) ‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍~ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Ұа `Алá Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Харрамнӓ Кулла Ҙӥ Žуфурин ۖ Ұа Мина Ал-Бақари Ұа Ал-Ғанами Харрамнӓ `Алайһим Шухӱмаһумӓ 'Иллӓ Мӓ Хамалат Žуһӱруһумӓ 'Аұи Ал-Хаұӓйӓ 'Аұ Мӓ Аҳталаҭа Би`аžмин ۚ Ҙӓлика Җазайнӓһум Бибағйиһим ۖ Ұа 'Иннӓ Лаҫӓдиқӱна 006-146 Ва яҳудий бўлганларга барча (бутун) туёқлиларни ҳаром қилдик. Мол ва қўйдан эса, уларга ёғларини ҳаром қилдик. Магар орқа ва ичакларидаги ёки суякка аралашган ёғлари (ҳалолдир). Бу (ҳаром қилиш) зулмлари учун уларга берган жазоимиздир. Албатта, Биз ростгўймиз. (Демак, бу оятда зикр қилинган нарсалар фақат яҳудийларга хос бўлиб, улар қилган зулм эвазига Аллоҳ таоло томонидан жазо бўлиб келди. Бошқа қавмларга эса ҳалол. Оятда биз (бутун) туёқли деб таржима қилганимиз сўз, туёғи иккига ёки кўпга бўлинмаган ҳайвонлар, деган маънодадир. Бундай ҳайвонлар туя, туяқуш, ўрдак ва шунга ўхшаш оёғидаги туёғи бутун (битта) бўлган ҳайвонлардир. Ана шундай ҳайвонларни Аллоҳ таоло яҳудийларга ҳаром қилган. Шунингдек, мол ва қўйларнинг оятда истисно қилинганидан бошқа ёғларини ҳам ҳаром қилган.) ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Фа'ин Каҙҙабӱка Фақул Раббукум Ҙӱ Рахматин Ұӓси`атин Ұа Лӓ Йурадду Ба'суһу `Ани Ал-Қаұми Ал-Муҗримӥна 006-147 Агар сени ёлғончига чиқарсалар: Роббингиз кенг раҳмат соҳибидир, аммо Унинг азоби жиноятчи қавмлардан қайтарилмас, деб айт. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍ ‍‍
Сайақӱлу Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ Лаұ Шӓ Аллӓһу Мӓ 'Ашракнӓ Ұа Лӓ 'Ӓбӓ'уунӓ Ұа Лӓ Харрамнӓ Мин Шайн ۚ Каҙӓлика Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Хаттá Ҙӓқӱ Ба'санӓ ۗ Қул Һал `Индакум Мин `Илмин Фатуҳриҗӱһу Ланӓ ۖн Таттаби`ӱна 'Иллӓ Аž-Žанна Ұа 'Ин 'Антум 'Иллӓ Таҳруҫӱна 006-148 Ҳали ширк келтирганлар: Агар Аллоҳ хоҳлаганда биз ҳам, ота-боболаримиз ҳам ширк келтирмас эдик ва бирор нарсани ҳаром қилмас эдик, дерлар. Улардан олдингилари ҳам азобимизни татигунларига қадар шунга ўхшаш ёлғонга чиқариб турганлар.Сен:Сизнинг ҳузурингизда бизга чиқариб кўрсатадиган бирон илмҳужжат борми? Сизлар фақат гумонга эргашмоқдасиз ва сизлар фақат ёлғон гапирмоқдасиз - деб айт. (Яъни, Аллоҳ сизларнинг ширк келтиришингизни, баъзи нарсаларни ҳаром деб эълон қилишингизни хоҳлаганини исбот қиладиган ҳужжатингиз борми? Аллоҳ Ўз бандаларидан нимани хоҳласа, очиқ-ойдин айтиб қўйган. Бандалар иймон келтиришни хоҳлаганлари учун, иймон келтиринглар, деган. Кофир-мушрик бўлишларини хоҳламагани учун, куфр келтирманглар, мушрик бўлманглар, деб қатъий ҳукм этган. Шунингдек, бандалари нимани қилишини хоҳласа, амр, нималарни қилмаслигини хоҳласа, наҳий қилиб қайтариб қўйган. Аллоҳнинг хоҳиши ҳаммаси очиқ-ойдин, илмий собит нарсалардир. Аллоҳнинг хоҳиши ичида, ширк келтиринг, баъзи нарсаларни ҳаром қилинг, деган хоҳиш йўқ. Ёки, менинг ғойиб, ҳеч ким билмайдиган хоҳишларимни излаб топиб, ўшанга амал қилинг, дегани ҳам йўқ.) ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Қул Фалиллӓһи Ал-Хуҗҗату Ал-Бӓлиғату ۖ Фалаұ Шӓ'а Лаһадӓкумҗма`ӥна 006-149 Сен:Етук ҳужжат Аллоҳнинг Ўзидадир. Агар хоҳласа, ҳаммангизни ҳидоятга солар эди, деб айт. (Аллоҳ, шубҳасиз, бунга қодир. Мисол учун, фаришталарни шундай қилиб яратди. Улар доимо итоаткор, исёнсиз табиат соҳиби қилиб яратилдилар. Лекин одамларни хоҳласа ҳам, хоҳламаса ҳам, ҳидоятга юрадиган қилиб яратишдан нима фойда бор? Аллоҳ таоло одамларга ҳидоят ва залолат йўлини кўрсатиб қўйди, ақл-идрок берди ва хоҳлаган йўлини танлаш ихтиёрини берди. Ана ўша ихтиёрга қараб жазо ёки мукофот олади. Мушрик ва кофирлар ана ўша ёмонзалолат йўлини танлаганлардир. Улар ўша ихтиёрлари учун жазоларини оладилар.) ‍ ‍ ‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌
Қул Һалумма Шуһадӓ'акуму Ал-Лаҙӥна Йаш/һадӱна 'Анна Аллӓһа Харрама Һӓҙӓ ۖ Фа'ин Шаһидӱ Фалӓ Таш/һад Ма`аһум ۚ Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Ұа Һум Бираббиһим Йа`дилӱна 006-150 Сен: Аллоҳ мана шуни ҳаром қилганига гувоҳлик берадиган гувоҳларингизни келтиринг, деб айт. Бас, агар гувоҳлик берсалар, сен улар ила гувоҳлик берма. Бизнинг оятларимизни ёлғонга чиқарувчиларнинг ва охиратга иймон келтирмайдиганларнинг ҳавои нафсларига эргашма. Улар Роббиларига ширк келтирурлар. ‍ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌ ۖ‌ ‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍
Қул Та`ӓлаұ 'Атлу Мӓ Харрама Раббукум `Алайкум ۖ 'Аллӓ Тушрикӱ Биһи Шай'ӓан ۖ Ұа Бил-Ұӓлидайни 'Ихсӓнӓан ۖ Ұа Лӓ Тақтулӱ 'Аұлӓдакум Мин 'Имлӓқин ۖ Нахну Нарзуқукум Ұа 'Ӥйӓһум ۖ Ұа Лӓ Тақрабӱ Ал-Фаұӓхиша Мӓ Žаһара Минһӓ Ұа Мӓ Баҭана ۖ Ұа Лӓ Тақтулӱ Ан-Нафса Аллатӥ Харрама Аллӓһу 'Иллӓ Бил-Хаққи ۚ Ҙӓликум Ұаҫҫӓкум Биһи Ла`аллакум Та`қилӱна 006-151 Келинг, Роббингиз сизларга ҳаром қилган нарсаларни тиловат қилиб бераман: Унга ҳеч нарсани ширк келтирманг! Ота-онангизга яхшилик қилинг! Очликдан қўрқиб, болаларингизни ўлдирманг. Биз сизларни ҳам, уларни ҳам ризқлантирурмиз. Фаҳшбузуқ ишларнинг ошкорасига ҳам, махфийсига ҳам яқинлашманг. Аллоҳ ҳаром қилган жонни ўлдирманг. Магар ҳақ ила бўлса, майли. Ушбуларни сизга амр қилдикки, шояд ақл юритсангиз.- деб айт. ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍ ‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍ۖ ‌‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тақрабӱ Мӓла Ал-Йатӥми 'Иллӓ Би-Атӥ Һийа 'Ахсану Хаттá Йаблуға 'Ашуддаһу ۖ Ұа 'Аұфӱ Ал-Кайла Ұа Ал-Мӥзӓна Бил-Қисҭи ۖ Лӓ Нукаллифу Нафсӓан 'Иллӓ Ұус`аһӓ ۖ Ұа 'Иҙӓ Қултум Фӓ`дилӱ Ұа Лаұ Кӓна Ҙӓ Қурбá ۖ Ұа Би`аһди Аллӓһи 'Аұфӱ ۚ Ҙӓликум Ұаҫҫӓкум Биһи Ла`аллакум Таҙаккарӱна 006-152 Етимнинг молига то вояга етгунча яқинлашманг. Магар яхши йўл билан бўлса, майли. Ўлчов ва тарозини адолат ила тўлиқ адо этинг. Биз ҳеч бир жонни тоқатидан ташқари нарсага таклиф этмасмиз. Агар гапирсангиз, қариндошингиз бўлса ҳам, адолат қилинг. Аллоҳга берган аҳдингизга вафо қилинг. Буларни сизга амр қилдики, шояд эсласангиз. (Етимнинг молини ейиш ижтимоий алоқаларни бузишдир. Етим заиф ҳол бўлгани учун жамият уни ҳимоя қилиши керак. Етимнинг молини ноҳақ еган одам унинг ҳаққига зулм қилган бўлади, шу билан бирга, жамият ҳаққига ҳам зулм қилади. Чунки молсиз қолган етимни энди жамият боқиши керак бўлиб қолади. Шунинг учун ҳам етимни қарамоғига олган одам унинг молига яқинлашиши мумкин эмас. Магар яхши йўл билан бўлса, ўша молни ўстириш учун, кўпайтириб вояга етганда унинг қўлига топшириш учун яқинлашса, майли. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌ۚ ‌ ‌‍‍ ‍
Ұа 'Анна Һӓҙӓ Ҫирӓҭӥ Мустақӥмӓан Фа Аттаби`ӱһу ۖ Ұа Лӓ Таттаби`ӱ Ас-Субула Фатафаррақа Бикумн Сабӥлиһи ۚ Ҙӓликум Ұаҫҫӓкум Биһи Ла`аллакум Таттақӱна 006-153 Албатта, бу Менинг тўғри йўлимдир. Бас, унга эргашинг. Ва бошқа йўлларга эргашманг. Бас, сизни унинг йўлидан адаштирмасинлар. Мана шу сизга қилган амрки, шояд тақво қилсангиз. (Дунёдаги ягона тўғри йўлАллоҳнинг йўли. Инсон эргашмоғи лозим бўлган бирдан-бир йўлшу йўл. Ундан бошқа йўлларнинг ҳаммаси нотўғри йўллар. Ким уларга ёки улардан бирортасига юрса, адашади. Нотўғри йўлга юрганлар Аллоҳнинг йўлидан адашган бўлади. Аллоҳ таолонинг ушбу нарсаларни бажаришга ҳукм қилиши ҳам бандалар тақво қилиб, тўғри йўлни топишлари учундир.) ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍
Ćумма 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Тамӓмӓан `Алá Ал-Лаҙӥ 'Ахсана Ұа Тафҫӥлӓан Ликулли Шайн Ұа Һудан Ұа Рахматан Ла`аллаһум БилиқӓРаббиһим Йу'уминӱна 006-154 Яна Мусога ҳам китобни, яхшилик қилганга (неъмат) батамом бўлиш учун, ҳар бир нарса батафсил бўлиши учун, ҳидоят ва раҳмат бўлиши учун бердик. Шоядки, улар Роббиларига дучор бўлишларига иймон келтирсалар. ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍
Ұа Һаҙӓ Китӓбун 'Анзалнӓһу Мубӓракун Фа Аттаби`ӱһу Ұа Аттақӱ Ла`аллакум Турхамӱна 006-155 Биз туширган бу китоб, муборакдир. Бас, унга эргашинглар. Ва тақво қилинглар. Шоядки, раҳм қилинсангизлар. (Қуръони Карим кўплаб етук сифатларга мушарраф китобдир. У дунёга ҳам, охиратга ҳам баракадир. Бу ҳақиқатни Қуръони Каримга алоқаси бўлган ҳар бир мусулмон яхши билади. Агар дунёда яшашдан мақсад икки дунёнинг баракасига эришмоқ бўлса: Бас, унга эргашинг.Ундан ўзга эргашишга арзигулик нарса йўқ. Бошқалар баракасиз нарсалар. Уларга эргашганлар икки дунёда мақсадларига эриша олмайдилар. Қуръонга эргашиш билан бирга, тақво ҳам бўлиши зарур.) ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
н Тақӱлӱннамӓнзила Ал-Китӓбу `Алá Ҭӓ'ифатайни Мин Қаблинӓ Ұа 'Ин Куннӓ `Ан Дирӓсатиһим Лағӓфилӥна 006-156 Биздан аввалги икки тоифага китоб туширилган, уларнинг дарсларидан ғофилмиз, демасликларингиз учун. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
'Аұ Тақӱлӱ Лаұ 'Аннӓнзила `Алайнӓ Ал-Китӓбу Лакуннӓ 'Аһдá Минһум ۚ Фақад Җӓ'акум Баййинатун Мин Раббикум Ұа Һудан Ұа Рахматун ۚ Фаман 'Аžламу Мимман Каҙҙаба Би'ӓйӓти Аллӓһи Ұа Ҫадафа `Анһӓ ۗ Санаҗзӥ Ал-Лаҙӥна Йаҫдифӱна `Ан 'Ӓйӓтинӓ Сӱ Ал-`Аҙӓби Бимӓ Кӓнӱ Йаҫдифӱна 006-157 Ёки Агар бизга китоб туширилганда, улардан кўра ҳидоятлироқ бўлар эдик, демасликларингиз учун, батаҳқиқки, сизга Роббингиздан очиқ ҳужжат, ҳидоят ва раҳмат келди. Аллоҳнинг оятларини ёлғонга чиқарган ва улардан юз ўгирган кимсадан ҳам золимроқ шахс борми? Тезда оятларимиздан юз ўгирганларни юз ўгирганлари туфайли ёмон азоб ила жазолармиз. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‌‍ۚ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۗ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍
Һал Йанžурӱна 'Иллӓн Та'тийаһуму Ал-Малӓ'икату 'Аұ Йа'тийа Раббука 'Аұ Йа'тийа Ба`đу 'Ӓйӓти Раббика ۗ Йаұма Йа'тӥ Ба`đу 'Ӓйӓти Раббика Лӓ Йанфа`у Нафсӓан 'Ӥмӓнуһӓ Лам Такун 'Ӓманат Мин Қаблу 'Аұ Касабат Фӥ 'Ӥмӓниһӓ Ҳайрӓан ۗ Қул Антаžирӱннӓ Мунтаžирӱна 006-158 Улар фаришталар келишини, ё Роббингнинг келишини ёки Роббингнинг баъзи оятлари келишини кутмоқдалар, холос. Роббингнинг баъзи оятлари келган кунида ҳеч бир жонга, олдин иймон келтирмаган ёки иймонида яхшилик касб қилмаган бўлса, иймони наф бермас. Сен:Кутаверинглар, биз ҳам кутгувчилармиз, деб айт. (Роббингнинг баъзи оятларидан муродлол қолдирувчи мўъжизалар. Шундай талаблар қилингани ушбу суранинг аввалги оятларида ҳам бир неча марта зикр қилинган эди. Агар ояти каримага умумий ҳолни эътиборга олиб таъвил бериладиган бўлса, фаришталардан муродўлим фаришталаридир. Роббингнинг келишиқиёмат кунининг қоим бўлиши; Роббингнинг баъзи оятлариқиёмат аломатлари, демакдир.) ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Фаррақӱ Дӥнаһум Ұа Кӓнӱ Шийа`ӓан Ласта Минһум Фӥ Шай'ин ۚннамӓмруһум 'Илá Аллӓһи Ćумма Йунабби'уһум Бимӓ Кӓнӱ Йаф`алӱна 006-159 Динларини тафриқа қилиб, ўзлари гуруҳбозлик қилганлар билан ҳеч бир алоқанг йўқ. Албатта, уларнинг иши Аллоҳнинг Ўзига ҳавола. Сўнгра қилган ишларининг хабарини берур. (Дунёда турли динларни тутганлар, динига тафриқа тушганлар кўп. Шу билан бирга, ўзлари турли гуруҳларга, фирқаларга бўлиниб олиб, тарафкашлик қилиб юрганлар ҳам кўп. Лекин сенинг улар билан ҳеч қандай алоқанг йўқ. Сенинг Аллоҳ ҳузуридан келган ва унинг ҳузурида мақбул дининг бор.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ۚ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍
Ман Җӓ'а Бил-Хасанати Фалаһу `Ашрумćӓлиһӓ ۖ Ұа Ман Җӓ'а Бис-Саййи'ати Фалӓ Йуҗзá 'Иллӓ Миćлаһӓ Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 006-160 Ким бир яхшилик қилса, унга ўн баробар қайтарилур. Ким бир ёмонлик қилса, унга фақат қилганига яраша жазо бўладур. Ва уларга зулм қилинмас. ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Қул 'Иннанӥ Һадӓнӥ Раббӥ 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин Дӥнӓан Қийамӓан Миллата 'Ибрӓһӥма Ханӥфӓан ۚ Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мушрикӥна 006-161 Сен:Албатта, мени Роббим тўғри йўлгарост дингатўғриликка мойил Иброҳим миллатига ҳидоят қилди. У мушриклардан бўлмаган эди, деб айт! ‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Инна Ҫалӓтӥ Ұа Нусукӥ Ұа Махйӓйа Ұа Мамӓтӥ Лиллӓһ Рабби Ал-`Ӓламӥна 006-162 Сен:Албатта, менинг намозим, ибодатларим, ҳаёт ва мамотим оламларнинг Робби Аллоҳ учундир. ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍
Лӓ Шарӥка Лаһу ۖ Ұа Биҙалика 'Умирту Ұа 'Анӓ 'Аұұалу Ал-Муслимӥна 006-163 Унинг шериги йўқ. Ана шунга буюрилганман. Ва мен энг аввалги мусулмонман. (Бу оят мусулмон одам бутунлай Аллоҳига ажралиб чиқиши лозимлигини кўрсатади. У намозни фақат Аллоҳ учун ўқийди. Бошқа зот учун ёки бадантарбия, ахлоқий машқ, ота-онасини хурсанд қилиш учун эмас. У ибодатларини фақат Аллоҳ учун адо этади. Ҳаж қилса, рўза тутса, закот берса, Аллоҳ учун қилади. Бировнинг гапи, мақтови ёки эҳтироми учун қилмайди.) ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌‌
Қул 'Ағайра Аллӓһи 'Абғӥ Раббӓан Ұа Һуұа Раббу Кулли Шайн ۚ Ұа Лӓ Таксибу Куллу Нафсин 'Иллӓ `Алайһӓ ۚ Ұа Лӓ Тазиру Ұӓзиратун Ұизраҳрá ۚ Ćумма 'Илá Раббикум Марҗи`укум Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 006-164 Аллоҳдан ўзгани Роббим дейми? Ҳолбуки У ҳамма нарсанинг Роббидир. Ҳар бир жон ёмон касб қилса, фақат ўзига зиён қиладир. Ҳеч бир жон бошқанинг оғирлигини кўтармас. Сўнгра Роббиларингизга қайтишингиз бор. Бас, У сизларга ихтилоф қилган нарсаларингиз хабарини берур. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`алакум Ҳалӓ'ифа Ал-'Арđи Ұа Рафа`а Ба`đакум Фаұқа Ба`đин Дараҗӓтин Лийаблуұакум Фӥ Мӓ 'Ӓтӓкум ۗнна Раббака Сарӥ Ал-`Иқӓби Ұа 'Иннаһу Лағафӱрун Рахӥмун 006-165 У сизларни ер юзида халифалар қилган ва Ўзи берган нарсаларда сизни синаш учун баъзингизнинг даражасини баъзингиздан устун қилган зотдир. Албатта, Роббинг иқоби тез зотдир. Ва, албатта, у мағфират қилувчи ва раҳмлидир, деб айт. ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah